Husk mig
▼ Indhold

Great Barrier Reef tæt på blegningsdødenSide 3 af 5<12345>
09-05-2016 06:39
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Mikael-
Ja ,klimasensitiviteten Er meget usikker,det skriver Jeg jo,Hvis du i strålingsformlen indsætter 1,6K og CO2 stigning fra 280 -400ppm,får du ca 0,9C,som svarer til temperaturstigningen de sidste 150 år.
Hvad vi sluttelig ender på afhænger af summen af de mange komplicerede tilbagekoblingsmekanismer.
Denne usikkerhed afspejler.sig i de mangfoldedige modelsimuleringer.
En dom på baggrund af disse simuleringer,er så absolut en parodi,og burde omstødes.


Klimasensitiviteten beregnes på baggrund af et meget stort antal modeller samt ligeså historiske data, der bliver analyseret. Nogle resultater modsiger hinanden. Dette tager IPCC fornuftigt ikke hensyn til, men regner alle resultater med i deres samlede udregning af klimasensitiviteten. Blot fordi ingen aner, hvad det præcist ender med. Husk klimaprocesser er ikke givetvis lineære! Deraf kommer den store usikkerhed.
Usikkerheden eksisterer, fordi det er en prognose, ingen har prøvet dette eksperiment før, og absolut ingen - dog undtaget Kjeld Jul - vil udtale sig om sensitiviteten præcist.

De 3 skeptiker forskeres resultater blev underkendt i retten, fordi de ikke kunne bevise, at klimasensitiviteten var så lav, som de ønskede, den skulle være af hensyn til kulindustrien. Dommen kan også anvendes på Kjeld Juls beregning på 1,6K, der ligesom de 3 uheldige forskere, blot udtrykker manglende evne til at kunne rumme hele problemstillingen.
09-05-2016 11:18
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz:

Der er så mange bud på klimasensiviteten,i 1979 fastslog en amerikansk komite under ledelse af Jule Charney,at sensiviteten mest sandsynligt lå mellem 1,5 og 4,5K.Dette inkluderede tilbagekoblinger med en relativ hurtig responstid,som feks skyer og fri vanddamp,men udelod langsomme tilbagekoblinger som svindende albedo fra isafsmeltning eller øget absorbtion fra jord blotlagt ved isafsmeltnig eller skovrydning,som tager århundrede om at manifistere sig.
De fleste andre beregninger af sensiviteten refererer til denne "Charney-sensiviteten".

Forest et al. (2002) 1,4 - 7,7K,Hegerl et al. (2006)1,5 - 6,2,Annan & Hargreaves,der gik empirisk udfra både palæodata og moderne målinger,1,7 - 4,5K.
IPCC AR4 2-4,5K,IPCC AR5 ,1,6-4,5K, James Hansen 6K.

Hvad den endelige sensivitet ved en øgning af drivhuseffekten på 3,7 W/m2 vil blive,er et resultat af den samlede sum af alle tilbagekoblingers komplicerede samspil,vel at mærke først når alle tilbagekoblingerne har indstillet sig i en ny ligevægt.

I de sidste 150 år er den globale temperatur steget ca. 1,0C.
Dette kan man så sammenligne med en temperaturstigning man vil forvente med en CO2 stigning fra 280ppm tll 400ppm.

Ts= 0,43*5,35*ln(400/280)=0,80K,hvor 0,43 er klimasensiviteten svarende til en temperaturstigning på 1,6K ved en fordobling af CO2.

Dette er kun en grov beregning,som viser den opvarmning CO2 har bidraget med de sidste 150 år.
Forskellen mellem den målte opvarmning på ca. 1.0C og 0,8C skyldes tilbagekoblingsmekanismer.
Såfremt man forudsætter,at hele tempersturstigningen skyldes CO2.,skal man sætte klimasensiviteten til ca. 1,8K.
Redigeret d. 09-05-2016 11:54
10-05-2016 19:47
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul, fra hvornår tror du niveauet af CO2 begyndte for alvor at stige og dermed påvirke klimaet? 1850, 1900 eller 1950?
Og hvad mener videnskaben om det?
10-05-2016 20:05
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael-
Som Jeg nævner har forskerne mange bud,selv IPCC Har en spændvidde begyndende fra 1,6 til 4,5K.
10-05-2016 20:17
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kjeld Jul skrev:
Mikael-
Som Jeg nævner har forskerne mange bud,selv IPCC Har en spændvidde begyndende fra 1,6 til 4,5K.

Problemet med en gennemsnitstemperatur for Jorden er, at man kan få næsten enhver værdi, man måtte ønske. Jorden er ikke i termodynamisk ligevægt, den har aldrig været det, og den kommer det heller ikke i hvert fald de næste 5 milliarder år (eller hvor længe det tager Solen at afslutte sine fusions-processer).

En såkaldt gennemsnitstemperatur for Jorden er altså en vægtet statistik. Og man får forskellige værdier, hvordan man nu lige vælger at vægte sine målepunkter.

Det er meget mere interessant f.eks. at se på minimum- og maksimum-temperaturer, den globale mængde af havis, og sikkert nogle andre forhold, som tilsammen giver et meget bedre billede af mængden af energi i Jordsystemet, end et enkelt statistisk vægtet gennemsnit gør.

Og et andet problem er, at alarmister ikke er bekendt med disse forhold, og derfor fortsætter de deres ofte uinformeret vås.
10-05-2016 21:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz skrev:
Kjeld Jul, fra hvornår tror du niveauet af CO2 begyndte for
alvor at stige og dermed påvirke klimaet? 1850, 1900 eller 1950?
Og hvad mener videnskaben om det?

Mikael-
Ønsker du disse værdier?
1880 280 ppm
1958 315
1979. 336i
1998. 369
2014. 400

Ts
1880 - 1958. Ca 0,25C
1958 - 1979 0,14
1979 - 1998. 0,20
1998 - 2014. 0,18
Jeg er gået udfra en klimasensivitet på 1,5 K .
ved en fordobling af CO2 fra 280 ppm til 560
Den beregnede temperaturstigning fra 1880 til 2014 på ca. 0,8C passer meget godt med den målte.
Redigeret d. 10-05-2016 22:14
11-05-2016 14:46
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Klimasensitiviteten overfor en fordobling af co2 i troposfæren er usikker, men syntes der gode argumenter der taler for en lav sensitivitet, og at den nuværende opvarmning ikke er særlig meget anderledes end andre klimaændringer i Holocene interglacial epoke.

Temperaturen er siden 1850 i snit steget med 0,8 grader, som er fordelt på følgene perioder:

1850-1878: +0,4 graders opvarmning (temperaturstigningen begynde allerede i 1840)

1878-1915: -0,3 graders afkøling

1915-1945: +0,5 graders temperaturstigning

1945-1977: -0,2 graders afkøling

1977-2002: +0,6 graders opvarmning


Man regner så vidt jeg ved at det er efter 1950erne at co2 skulle have en indflydelse på den globale temperaturstigning.
Skal man så se sådan på det er det kun opvarmningen fra 1977 til 2002 man anser for at være på grund af stigene indhold af co2 fra menneskelig afbrænding af fossile brændsler, imens opvarmningen fra 1915-1945 kan være 100% skabt af naturlige cyklusser.

Da indholdet af co2 i troposfæren accelererede i efterkrigstidens industrielle boom, der faldt temperaturen som bekendt globalt med 0,2 grader trods en dramatisk stigning af co2 indholdet, først sidst i 1976 steg temperaturen.
Man har så ment at den kuldeperiode skyldtes stigene indhold af aerosoler i stratosfæren fra menneskelig aktivitet også.
Men skulle temperaturfaldet fra 1945-1977 være på grund af stratosfæriske aerosoler er problemet ved den teori først og fremmest at afkølingen begynde før vi så en nævneværdig stigning af aerosoler og denne stigning fortsatte efter 1977 op igennem 1980erne og 1990erne hvor opvarmningen også tiltog - afkølingen må være forårsaget af noget andet.

Derfor bør man kigge på det østlige Stillehavs overflade temperaturs vekslen mellem kolde og varme perioder, som kaldet for Pacific multidecadal oscillation forkortet PDO index, der netop veksler mellem kolde og varme faser der i gennemsnit vare mellem 20 til 30 år og er et ENSO ligene mønster bare længere varigt, i en varm fase er der tendenser til flere El Niño events der kan være kraftige og betyde en global temperaturstigning, og omvendt i kolde faser tendenser til flere La Nina events der også kan være kraftige og betyde en global afkøling.

Pacific decadal oscillation vekslen mellem kolde og varme faser siden 1900:

1977-2007 - Varm fase (aftagene i 00erne til neutral)

1944-1977 - Kold fase

1920-1944 - Varm fase

1900-1920 - kold fase

og som sagt skiftede PDO netop fra varm til sin kolde fase i midten af 1940erne, og passer perfekt med at det var her den globale temperatur også begynde at falde, det forsatte frem til 1976/1977 hvor PDO skiftede fra sin kolde til sin varme fase, hvilket også var her den globale temperatur begynde at stige igen, og sammentidlig passer opvarmningen fra 1912-1945 også perfekt med den varme PDO fase, der gav det varmeste klima siden 1600 tallet.

PDO kan som jeg ser det stå for en god del af de øgninger og forsinkelser der har været i den globale temperatur siden 1850, dvs. også 1977-2002 varmeperioden stemmer fint med en varm PDO fase.

Så der solens aktivitet, der beviseligt har haft en rolle i jordens klima i fortiden, den har siden starten af 1700 tallet efter maunder minimum er solens aktivitet gradvist steget med få fald som Dalton minimum og et i starten af 1900 tallet, og i begyndelsen af 1920erne steg solens frem mod 1980erne, hvorefter tendensen fladet ud og fra 2008 gik solens aktivitet nedad igen og vi går sandsynligvis mod et nyt sol minimum i midten af dette århundrede, kaldet det moderne maksimum.
Dermed har solens aktivitet i slutningen af den 20ne århundrede været på sit højeste i omkring 1000 år og måske endda mere, kaldet det moderne maksimum

Solen afvises først og fremmest med argumentet om solen og den globale temperatur ikke har fulgtes ad siden midten af 1980erne, hvor solens aktivitet er fladet ud og den globale temperatur er steget en hel del frem til årtusindskiftet.

Men for mig at se har solaktiviteten og den globale temperatur haft et fint sammenhæng i det meste af det 20ne århundrede der har dog været afvigelser, fks i slut 1950erne hvor solens aktivitet steg drastisk, var temperaturen globalt faldene og fra 1990erne var den uændret imens temperaturen globalt steg en hel del, så sammenhænget mellem solens aktivitet og den globale temperatur afbrydes ikke i midten af 1980erne, men i midten af 1990erne, og en anden ting man glemmer at tage højde for er solens kosmiske strålings flux toppede i 1992.

Og hvorfor kan man ikke acceptere afvigelser mellem solens aktivitet og den globale temperatur?
Afvigelser mellem globale temperatur og solens aktivitet har man også fundet i dvs rekonstruktioner hvor man via kulstof-14 dateringer kan se hvordan solens aktivitet har ændret sig langt tilbage i tiden
så kan man vel ikke konkludere at solen har en ringe effekt på det grundlag?.

Det eneste jeg kan se kan bruges som argumentet mod solen er den nedre stratosfære er kølet de sidste 50 år +/- og modsat troposfæren har oplevet en opvarmning, det kan sådanset godt stemme overens med drivhusgasserne ligger et låg mellem troposfæren og resten af atmosfærens andre lag.
skulle solen i teorien være hovedårsagen bag opvarmningen skulle alle lag i atmosfæren opvarmes, og den nedre del af stratosfæren skulle ikke afkøles, men tilsvarende opleve en temperaturstigning som troposfæren.

Men for mig er der igen ting der gør de skeptiske briller skal beholdes på - hvorfor stiger temperaturen i stratosfæren med højden?......Ozonlaget......det absorbere godt og vel 90% af alle solens indkommende UV stråler den absorbering skaber opvarmningen.

Og siden midten af det 20ne århundrede er jordens ozonlag gradvist blevet nedbrudt, med indflydelse fra menneskelig udledning af CFC gasser, der beviseligt er ozon nedbrydende, og hvis ozonlaget står for opvarmningen af stratosfæren, må det også betyde hvis man mindsker ozonlaget, vil færre UV stråler blive absorberet og den nedre stratosfære vil tilsvarende blive koldere.
Men det kun en hvis del af det, så der rigtig nok andet og det kan være på grund af stigene indhold af co2 i troposfæren, men så der også andre faktorer, som vanddamp - jo varmere jo mere af de er der i troposfæren, skyer, som både kan køle og opvarme troposfæren, begge disse ting er så vidt jeg ved ikke fuldt forstået og kan sagtens også have en betydelig effekt på jordens klima.

Mvh.
Redigeret d. 11-05-2016 14:52
11-05-2016 16:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Fint stykke arbejde,Christian.
11-05-2016 19:28
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Klimasensivitet.
Det Er ikke klart fremgået af mit tidligere indlæg,at såfremt det kun var en fordobling af CO2 uden tilbagekoblingsmekanismer ,ville klimasensiviteten være 1K.
3,7 W/m2 *0,28 K/W/m2= ca 1K
Hertil er videnskaben enig.
Først herefter begynder uenigheden blandt forskerne med at fastlægge tilbagekoblingsmekanismernes indflydelse.
11-05-2016 19:50
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Christian, jeg læste også lige din gennemgang ovenover. Du slutter af med at nævne noget opvarmning som kan skyldes CO2 fordi en ikke forklares ret godt med PDO'en som ellers forklarer en masse. Jeg tænkte på om du har taget højde for den varme som er tilføjet opgørelserne af de globale temperaturer de sidste 10-20 år? Hvis der reelt er sket en manipulering af data af årsager som kan betegnes som politiske, vil det jo uden lige være nødvendigt at korrigerer noget varme væk igen, for at vi kan danne os et retvisende billede og en retvisende forklaring på vores klima. Det billede som alarmisterne tilsyneladende forsøger at forplumre og på ingen måde forsøger at medvirke til at opklare.
11-05-2016 23:52
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Hej Morten Riber.

Fornemmer det er denne her du spørg mig ind til:

Og siden midten af det 20ne århundrede er jordens ozonlag gradvist blevet nedbrudt, med indflydelse fra menneskelig udledning af CFC gasser, der beviseligt er ozon nedbrydende, og hvis ozonlaget står for opvarmningen af stratosfæren, må det også betyde hvis man mindsker ozonlaget, vil færre UV stråler blive absorberet og den nedre stratosfære vil tilsvarende blive koldere.
Men det kun en hvis del af det, så der rigtig nok andet og det kan være på grund af stigene indhold af co2 i troposfæren, men så der også andre faktorer, som vanddamp - jo varmere jo mere af de er der i troposfæren, skyer, som både kan køle og opvarme troposfæren, begge disse ting er så vidt jeg ved ikke fuldt forstået og kan sagtens også have en betydelig effekt på jordens klima.


Det jeg som sådan mente med det er at kigger man på de to nederste lag af atmosfæren som 1. troposfæren og 2 ovenover stratosfæren.
Så har vi oplevet troposfæren er opvarmet hvilket ikke er usædvanligt i sig selv, men derimod har vi sammentidlig også set den nedre stratosfære er afkølet

Så i teorien er det det øget indhold af drivhusgasser herunder co2 der skulle dannet et slags låg mellem troposfæren og stratosfæren, som gør flere stråler kommer ind i troposfæren, imens færre slipper ud igen da de absorberes af drivhusgasserne.
Skulle det være en naturlig cyklus som solen, ville alle lag i atmosfæren have samme tendens i temperaturen, det umedbart det bedste argument for menneskeskabt global opvarmning pga øget indhold af drivhusgasser jeg kan medgive.

Men syntes ikke det argument holder helt vand alligevel, fordi som nævnt er der vanddamp der også fungere som en drivhusgas, der langt stærkere end co2, og jo varmere troposfære, jo mere vanddamp vil der tilsvarende være i troposfæren.
Dernæst er der også skyer, har vi fks. lave skyer, vil de have en negativ feedback som køler, modsat høje skyer vil have en positiv feedback og have en effekt der ligner drivhusgassernes, og disse faktorer er ikke fuldt ud forstået endnu, heller ikke i klimamodellerne så vidt jeg ved, ret gerne hvis jeg tager fejl.
en anden vigtig ting er som bekendt også ozon nedbrydningen i stratosfæren der også betyder en hvis afkøling af den nedre stratosfære.

Disse faktorer, gør det svært at se hvor lille/moderart/stor andel co2 har haft og har i det her, og kan næppe forklare det hele alene, så dermed kan jeg ikke se det som værende et håndfast bevis, men en formodning om at det er den menneskelige øgning af co2 i troposfæren der kan have forsaget det, men ikke påvist at det har meget at sige mht til de andre faktorer.

Så det jeg ville sige med det er blot at co2 er ganske rigtigt bevist at have en faktion som drivhusgas, men ser man så dernæst på effekten i praksis her hvor mennesket har øget indholdet siden 1850 især efter 1940erne, så det temmelig svært at se der skulle være nogle nævneværdig effekt af den, og sensitiviteten må dermed være meget lav.

Med hensyn til PDO, så kan den ikke direkte skabe en længere varig eller større global opvarmning eller afkøling, men kan forstærke eller forsinke en trend skabt af andre faktorer, og de øgninger og forsinkelser der har været i den generelle trend siden 1850 stemmer næsten fint overens med PDO vekslen mellem kolde og varme faser, så hele opvarmningen kan ikke forklares med PDO alene, det kun en forstærkende/forsinkende faktor, så noget andet må være årsag til den opvarmning vi har oplevet,

Og der ser det også ud til solen korrelere ganske fint med de ændringer vi har set i den globale temperatur, der er afvigelser, som 1950erne hvor solaktivteten var usædvanlig høj og vi oplevede en svag global afkøling, eller i 1990erne med stærkt stigene global temperatur og ingen ændring i solens aktivitet, men begge perioder hvor der var en afvigelse passer fint med PDO kolde og varme faser.

Så skal jeg sige min egen vurdering, så er det næsten umuligt at se effekten af det stigene indhold af co2, hvor stor rolle den har spillet i det, da der er så mange andre faktorer på spil der passer nærmest perfekt til den opvarmning vi har set, de argumenter man afviser solen som værende af betydning er dårlige hvis man spørg mig og har den haft en ganske lille og ubetydelig andel i den opvarmning vi har set i forhold til de naturlige cyklusser, vil den måske heller ikke have nogle større betydning i fremtiden?, men jeg tør ikke spå fremtiden.

Mvh.
Redigeret d. 12-05-2016 00:04
12-05-2016 09:48
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Christian. Okay så. Helt kort sagt anfører du at solen aktivitet fint kan forklare en meget stor og væsentlig del af temperatursvingningerne på jorden, under forudsætninger af der sker forskydninger af effekten, hvilket PDO'en meget sandsynligt kan forårsage. Det lyder meget palusibelt i mine øre, og jeg kan kun opfatte det som en skandale at IPCC ikke gøre langt mere for at fremme denne oplagte forklaring, forskningsmæssigt og politisk. Det har omkostninger for samfundet så enormt at det dårligt kan beregnes i kroner og øre. Tænk fx hvad det ville betyde for samfundet hvis vi ikke vidste at der kom forår og sommer, efter vinter.
12-05-2016 10:56
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Morten Riber skrev:
Hej Christian. Okay så. Helt kort sagt anfører du at solen aktivitet fint kan forklare en meget stor og væsentlig del af temperatursvingningerne på jorden, under forudsætninger af der sker forskydninger af effekten, hvilket PDO'en meget sandsynligt kan forårsage. Det lyder meget palusibelt i mine øre, og jeg kan kun opfatte det som en skandale at IPCC ikke gøre langt mere for at fremme denne oplagte forklaring, forskningsmæssigt og politisk. Det har omkostninger for samfundet så enormt at det dårligt kan beregnes i kroner og øre. Tænk fx hvad det ville betyde for samfundet hvis vi ikke vidste at der kom forår og sommer, efter vinter.


Ja det korrekt, solen kan meget fint for mig og se forklare en væsentlig del af den globale opvarmning siden 1700 tallet hvor den globale opvarmning faktisk startede, langt før menneskelig aktivitet via afbrænding af kul olie og gas øgede indholdet af co2 i troposfæren og efter den industrielle revolution i 1850, også efter 1950erne kan solen for mig at se stadig have været en del af årsagen til den temperaturstigning vi har set, trods det her bla hos IPCC regner det for at være overvejene pga. øget drivhuseffekt grundet menneskelig afbrænding af fossile brændsler, altså mener de at temperaturstigningen fra 1977-2002 er menneskeskabt, selvom den næsten helt igennem perfekt passer med PDO 20-30 års vekslen mellem varme og kolde cyklusser.

Hvis det er du vil vide mere om disse ting, så har folk som geolog Dr. Don Easterbrook, meteorolog Joseph D´aleo skrevet en del om netop svingninger i oceanernes overflade temperatur som PDO og AMO samt solen, personligt ser jeg mig selv på linje med dem.

med fare for jeg sikkert stikker hånden dybt ind i et hvepsebo med dette emne som jeg ikke vil debattere for meget her i tråden, så skal man også huske på at IPCC først og fremmest ikke selv bedriver forskning, men samler og vurdere forskning, og betragter det som et politisk organ, ikke et videnskabeligt, lidt som man siger med olie industrien hvor nogle forskere eller organisationer på en eller anden måde er i lommen på dem og den vej måske kan påvirke forskningen og resultaterne, eller hvad der kommer ud kan det vel ikke være meget anderledes med politikere, miljøaktivister og andre med interesser i at fremme menneskeskabt katastrofal opvarmning?, for mig er de ligeså stærke og generene for en saglig debat som olie og kulindustrien.

Mvh.
Redigeret d. 12-05-2016 11:03
12-05-2016 11:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Som Christian peger på,hvor kommer den globale temperaturstigning fra udover CO2.
Målinger viser,at den globale temperatur siden 1880 Er steget med ca. 1,00C.
Deraf bidrager CO2 kun med ca 0,55C,hvorfra kommer så 0,45C, -fra 2015 - 2016 sikkert ca 0,05 C fra super El Nino.
Tempersturstigningen svarer til en klimasensivitet på 1,8K.
Redigeret d. 12-05-2016 11:44
12-05-2016 11:39
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Kjeld Jul skrev:
Som Christian peger på,hvor kommer den globale temperaturstigning fra udover CO2.


Al aktivitet afgiver varme. Temperaturstigningen kommer fra øget menneskeskabt aktivitet.

.
12-05-2016 11:45
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
Kjeld Jul skrev:
Som Christian peger på,hvor kommer den globale temperaturstigning fra udover CO2.


Al aktivitet afgiver varme. Temperaturstigningen kommer fra øget menneskeskabt aktivitet.

.Det korrekt, men det betyder ikke at denne effekt vil være større end de naturlige klimafaktorer, der i historisk perspektiv har kølet og opvarmet jorden ligeså eller mere end nu, og hvis alt afgiver varme, kan naturens egne faktorer også gøre det nu og i fremtiden.

Spm er bare om den menneskelige aktivitet er betydelig nok til at overoule dem, det der min og andres tvivl ligger.

Mvh.
Redigeret d. 12-05-2016 11:55
12-05-2016 15:15
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kjeld Jul skrev:
Som Jeg nævner har forskerne mange bud,selv IPCC Har en spændvidde begyndende fra 1,6 til 4,5K.

I en fodnote til seneste IPCC rapport, AR5 Summary for Policymakers, står der:

AR5 SPM
No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be given because of a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and studies.

(Det står nederst på side 14.)

Jeg ser dette dokument som et hovedsaglig politisk dokument, skrevet af politikere for politikere, og det er derfor interessant, at den pointe er kommet med. Efter alle disse års studier, så har de ikke noget bedste estimat for klima sensitiviteten. (Så er man vel hel-garderet!?)

Andre steder ser jeg gode argumenter for, at den sensitivitet er under 1 grad, måske endda langt under 1 grad.

Jeg fandt frem til det via dette blog indlæg fra 18-Mar-2016:

The Imminent Collapse of the CAGW Delusion.
12-05-2016 17:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
crank skrev:
Kjeld Jul skrev:
Som Christian peger på,hvor kommer den globale temperaturstigning fra udover CO2.


Al aktivitet afgiver varme. Temperaturstigningen kommer fra øget menneskeskabt aktivitet.

.


Crank-
Når nu fossile brændstoffer og mælke-og kødproducenterne kun har skabt 0,55gr af 1,0gr.,hvilke andre menneskelige aktiviteter kan så have frembragt.de resterende 0 45gr ?
12-05-2016 17:52
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul: dine tal er yderst tvivlsomme. De usikkerheder jeg tidligere har oplyst dig om, er nu blevet til dine egne påståede 0.55 og 1.0 grader som værende en universel sandhed???

Jeg mener din påstand er forkert og unuanceret og iøvrigt ligegyldig set ift klimaproblemets størrelse.
12-05-2016 18:04
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz skrev:
Kjeld Jul: dine tal er yderst tvivlsomme. De usikkerheder jeg tidligere har oplyst dig om, er nu blevet til dine egne påståede 0.55 og 1.0 grader som værende en universel sandhed???

Jeg mener din påstand er forkert og unuanceret og iøvrigt ligegyldig set ift klimaproblemets størrelse.

Mikael-
Din påstand om at mine tal Er tvivlsomme ,vil.Jeg gerne have dig til at dokumentere.med et.regneeksempel,derefter.kan vi diskutere videre,Lad være med.disse udokumenterede påstande.
Og hvad for nogle usikkerheder har du oplyst MIG om,som Jeg nu skulle have taget til MIG som mine egne?
Redigeret d. 12-05-2016 18:26
12-05-2016 18:26
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul, vi er ikke enige om dine tal er valide som diskussionsgrundlag. Dine teoretiske beregninger er ikke sammenhængende med videnskabens udlægning.
Det er ikke en påstand, læs selv IPCCs udlægning af klimasensitiviteten. Der er betragtelige usikkerheder i disse beregninger, så det holder ikke at gøre det til en diskussion om 0,55 eller 1,0. Det kan være 2,4 istedet. Måske. Du ved det ikke, Kjeld. Ingen ved det.
12-05-2016 18:30
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Mere om GBRs ødelæggelser ifm disse års el nino:
Devastating pictures from GBR
12-05-2016 18:31
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Mikael Obelitz skrev:
0,55 eller 1,0. Det kan være 2,4 istedet. Måske. Du ved det ikke, Kjeld. Ingen ved det.

Siger du hermed, at det er forkert, når vi i årevis har hørt "the science is settled"!? Det har vi ellers hørt præsidenter sige. Er det hermed et benægter synspunkt, du argumenterer for?
Redigeret d. 12-05-2016 18:33
12-05-2016 18:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz skrev:
Kjeld Jul, vi er ikke enige om dine tal er valide som diskussionsgrundlag. Dine teoretiske beregninger er ikke sammenhængende med videnskabens udlægning.
Det er ikke en påstand, læs selv IPCCs udlægning af klimasensitiviteten. Der er betragtelige usikkerheder i disse beregninger, så det holder ikke at gøre det til en diskussion om 0,55 eller 1,0. Det kan være 2,4 istedet. Måske. Du ved det ikke, Kjeld. Ingen ved det.

Mikael-
Du snakker helt udenom eller Er du konfus,det Er den aktuelle tempersturfordeling Jeg Har beregnet,tempersturstigningen på 1,0gr til idag svarer til at vi nu har en klimasensivitet på 1,8K.
Tilsyneladende blokerer dine alarmistiske tanker for din sunde fornuft.Selv om.Jeg er skeptiker er Jeg da samtidig realistisk.
Redigeret d. 12-05-2016 18:47
12-05-2016 20:29
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Kjeld Jul skrev:
crank skrev:
Kjeld Jul skrev:
Som Christian peger på,hvor kommer den globale temperaturstigning fra udover CO2.


Al aktivitet afgiver varme. Temperaturstigningen kommer fra øget menneskeskabt aktivitet.

.


Crank-
Når nu fossile brændstoffer og mælke-og kødproducenterne kun har skabt 0,55gr af 1,0gr.,hvilke andre menneskelige aktiviteter kan så have frembragt.de resterende 0 45gr ?


Nu angiver du ikke dine kilder; og der findes jo ikke fortegnelser, der kan give en troværdig opgørelse over, hvor meget fossilt brændsel, der er futtet af igennem de sidste 50 år. Jeg er overbevist om, at der er tale om MEGET varme.

.
Redigeret d. 12-05-2016 20:38
12-05-2016 21:40
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Mikael Obelitz skrev:
Kjeld Jul, vi er ikke enige om dine tal er valide som diskussionsgrundlag. Dine teoretiske beregninger er ikke sammenhængende med videnskabens udlægning.
Det er ikke en påstand, læs selv IPCCs udlægning af klimasensitiviteten. Der er betragtelige usikkerheder i disse beregninger, så det holder ikke at gøre det til en diskussion om 0,55 eller 1,0. Det kan være 2,4 istedet. Måske. Du ved det ikke, Kjeld. Ingen ved det.

Mikael-
Du snakker helt udenom eller Er du konfus,det Er den aktuelle tempersturfordeling Jeg Har beregnet,tempersturstigningen på 1,0gr til idag svarer til at vi nu har en klimasensivitet på 1,8K.
Tilsyneladende blokerer dine alarmistiske tanker for din sunde fornuft.Selv om.Jeg er skeptiker er Jeg da samtidig realistisk.


Tilsyneladende er din træge skeptiker hjerne ikke i stand til at forstå, hvad jeg prøver at forklare :-). (den var du selv ude om).
Jeg prøver igen...
climate sensitivity fact sheet

"Increasing atmospheric carbon dioxide (CO2) is also known as the enhanced greenhouse effect.
Climate sensitivity is a useful standard measure, telling us how much the Earth's surface temperature would increase if pre-industrial CO2 concentrations were doubled.
Two types of climate sensitivity are used: Equilibrium Climate Sensitivity (ECS) and Transient Climate Response (TCR). "
Kjeld: vi taler her om ECS: altså ligevægtstemperaturen, der opstår, hvis vi fordobler co2 og fastholder dette niveau.

"The AR5 assesses ECS as likely to be 1.5°C to 4.5°C. ECS is extremely unlikely to be less than 1°C and very unlikely to be greater than 6°C. "

Det er meget kort, hvad vi overordnet set ved om ECS: en fordobling af CO2 fører til en temperaturstigning på mellem 1.5 til 4.5 grader. Usandsynligt, at det bliver over 6 grader og under 1 grad.

Hvad mener du så, Kjeld, med de 0.55 og 1.0 grader i forhold til denne viden?
Hvordan passer det ind i denne viden?
12-05-2016 22:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael-
Om min hjerne Er.mere træg end din alarmist hjerne tvivler Jeg på,Jeg kommer tilbage med et nyt forsøg på at overbevise dig i morgen,når du Er udhvilet og dine antenner er blevet justerede til en bedre modtagelse.
13-05-2016 12:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael-

Jeg vil gøre det simpel og tage udgangspunkt i perioden 1979 til nu,2016.
Hvis man tager et gennemsn. af UAH/RSS og GISS data er den globale temperatur i denne periode steget med ca. 0,50 C
I samme periode er CO2 indholdet steget fra 336 til 400ppm.

Den målte temperatur stigning kan man så sammenligne med den opvarmning man kan forvente når CO2 er steget fra 336 til 400ppm.
dT=1,8/3,7*5.35*ln(400/336)K=ca. 0,50K

Klimasensiiviteten ligger her på 1,8K svarende til en fordobling af CO2 fra 280 til 560ppm.

For bedre at kunne bestemme den menneskelige indflydelse på klimaet er Transient Climate Response - TCR - bedre egnet end Equilibrium Climate Sensitivity-ECS,som beskriver temperaturstigningen,som kan iagttages når efter århundrede en ny ligevægtstilstand er opnået.

Den af alle forskere accepterede formel for Climate Sensitivity er: deltaTS=lambda*RF,
hvor lambda er= climate sensivity og RF =radiative forcing.

Formlen består af to komponenter,den ene er den radiative forcing gennem CO2,den anden er feedbacks,både de negative og positive.
Uden feedbacks vil en fordobling af CO2 resultere i en klimasensivitet på 1K.

Det videnskaben og forskerne, er uenige om,er vægtningen af feedbacks i forhold til CO2 forcing,hvad klimasensiviteten ender med ved århundredeskiftet er der ingen der ved,men nogle forskere peger på,at klimasensiviteten er noget mindre end formuleret af IPCC.
Redigeret d. 13-05-2016 13:15
13-05-2016 13:48
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Så, Kjeld, det er præcis sådan, at vi ikke ved, hvad klimasensitiviteten ender med at være.
Nogle mener et, andre noget andet...
Så at påstå et fast tal er meningsløst, et interval for et muligt udfaldsrum, giver mening.
13-05-2016 14:14
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz skrev:
Så, Kjeld, det er præcis sådan, at vi ikke ved, hvad klimasensitiviteten ender med at være.
Nogle mener et, andre noget andet...
Så at påstå et fast tal er meningsløst, et interval for et muligt udfaldsrum, giver mening.

Nej selvfølgelig kan man ikke lægge sig fast på et fast tal,det hsr Jeg da adrig gjort det Jeg hele tiden Har beregnet Er et estimat for en.specifik periode med givne værdier.
17-05-2016 11:54
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Vedhæftede plot viser publiserede målinger eller estimater for klimasensitiviteten ved en fordobling af CO2. Plottet er dannet på baggrund af denne undersøgelse, som kigger på estimater fra IPCC 4. og 5. rapport (AR4 og AR5).

I IPCC AR4 (summary) fra 2007 står der på side 12:

IPCC AR4
It is likely to be in the range 2°C to 4.5°C

Link: IPCC AR4 Summary for Policymakers

I IPCC AR5 (summary) fra 2013 står der på side 14:

IPCC AR5
Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence)

Link: IPCC AR5 Summary for Policymakers

Med andre ord er IPCC blevet mere usikre på, hvad klimasensitiviteten er fra AR4 til AR5.

Publiserede estimater er spredt ud over alle værdier fra 0.00C (Miscolczi, som vist ikke er med i IPCC's rapporter) til 6.0C (Gregory 2002). Dette udnytter politikere og dermed også IPCC. Man kan dog se, at estimaterne falder med årene.
Tilknyttet billede:

17-05-2016 20:24
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
John Niclasen skrev:
Vedhæftede plot viser publiserede målinger eller estimater for klimasensitiviteten ved en fordobling af CO2. Plottet er dannet på baggrund af denne undersøgelse, som kigger på estimater fra IPCC 4. og 5. rapport (AR4 og AR5).

I IPCC AR4 (summary) fra 2007 står der på side 12:

IPCC AR4
It is likely to be in the range 2°C to 4.5°C

Link: IPCC AR4 Summary for Policymakers

I IPCC AR5 (summary) fra 2013 står der på side 14:

IPCC AR5
Equilibrium climate sensitivity is likely in the range 1.5°C to 4.5°C (high confidence)

Link: IPCC AR5 Summary for Policymakers

Med andre ord er IPCC blevet mere usikre på, hvad klimasensitiviteten er fra AR4 til AR5.

Publiserede estimater er spredt ud over alle værdier fra 0.00C (Miscolczi, som vist ikke er med i IPCC's rapporter) til 6.0C (Gregory 2002). Dette udnytter politikere og dermed også IPCC. Man kan dog se, at estimaterne falder med årene.


Fra AR4 til AR5 skete der det, at flere rapporter pegede på lidt lavere klimasensitivitet end de fleste andre undersøgelser. Dette var baggrunden for, at IPCC valgte at sænke sensitiviteten fra 2.0 grader minimum til 1.5 grader minimum.
Nu viser et nyt NASA studie at den anvendte metode har en fejl, der, når den korrigeres, når til samme resultat, som øvrige undersøgelser. Altså en klimasensitivitet på omkring 3 grader. Så sænkningen til minimum 1.5 grader synes at være en fejlvurdering, desværre.

NASA study fixes error in low contrarian climate sensitivity estimates

"There are a few different ways that climate scientists estimate the Earth's sensitivity to rising carbon. When they look at climate changes in the distant past (paleoclimate), and at simulations from complex climate models, they get about the same result: if the amount of carbon dioxide in the atmosphere doubles, temperatures will rise between 2°C and 4.5°C, most likely 3°C.
However, a few studies in recent years using a third method have yielded somewhat lower results. This method uses recent measurements of temperature and heat changes, combined with estimates of how "forcings" like the increased greenhouse effect have caused the Earth's energy balance to change, all input into somewhat simpler climate models."
...
"The scientists then repeated the energy budget study approaches incorporating what they learned about the various forcing efficiencies, and found that the previous climate sensitivity estimates were indeed biased low. As the NASA study authors wrote,

"Climate sensitivities estimated from recent observations will therefore be biased low in comparison with CO2-only simulations owing to an accident of history"

The "accident of history" is that the more efficient forcings happen to be those that have had a cooling effect on temperatures in recent decades, while the less efficient forcings happen to be those that have caused warming. By assuming they were all equally efficient, the previous energy budget studies, for example by Nic Lewis and Judith Curry, biased their climate sensitivity estimates low. The new best estimate puts climate sensitivity right around 3°C warming in response to doubled carbon dioxide levels, in line with estimates from climate models and paleoclimate studies."
17-05-2016 21:02
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Forskeren Tim Flannery ønsker, at valget i Australien skal have overlevelsen for Great Barrier Reef højt på dagsordenen. Altså farvel til kul...
Ødelæggelserne denne gang er 5 gange så store som i 1998 og 2002.
Det viser sig, at også koralrev vest for Australien er blevet voldsomt påvirket. 60-90% af nogle af disse rev er bleget.
saving GBR should be central election issue
18-05-2016 09:47
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg ser frem til at nogen vil sammenskriver et resume af diskussionen både pro et contra. Hvem melder sig ?
18-05-2016 21:12
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Michael O:
Fra AR4 til AR5 skete der det, at flere rapporter pegede på lidt lavere klimasensitivitet end de fleste andre undersøgelser. Dette var baggrunden for, at IPCC valgte at sænke sensitiviteten fra 2.0 grader minimum til 1.5 grader minimum.
Nu viser et nyt NASA studie at den anvendte metode har en fejl, der, når den korrigeres, når til samme resultat, som øvrige undersøgelser. Altså en klimasensitivitet på omkring 3 grader. Så sænkningen til minimum 1.5 grader synes at være en fejlvurdering, desværre.


De empiriske estimater for klimasensitiviteten baseret på oceanernes målte varmeoptag viser under 2C. Michael har læst en artikel i Guardian om en artikel i Naturen af blandt andre Gavin Schmidt fra propagandasiden Reslclimate.

De, der er interesserede i sagen, kan læse Nic Lewis' sønderlemmende kritik af Marcel og Schmidts forsøg på at underkende de for sagen ubekvemme empiriske studier, som er baseret på målinger og energibalancemodeller:
https://climateaudit.org/2016/02/11/marvel-et-al-gavin-schmidt-admits-key-error-but-disputes-everything-else/

https://climateaudit.org/2016/01/08/appraising-marvel-et-al-implications-of-forcing-efficacies-for-climate-sensitivity-estimates/
Redigeret d. 18-05-2016 21:16
18-05-2016 22:31
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
N A Nielsen skrev:
Michael O:
Fra AR4 til AR5 skete der det, at flere rapporter pegede på lidt lavere klimasensitivitet end de fleste andre undersøgelser. Dette var baggrunden for, at IPCC valgte at sænke sensitiviteten fra 2.0 grader minimum til 1.5 grader minimum.
Nu viser et nyt NASA studie at den anvendte metode har en fejl, der, når den korrigeres, når til samme resultat, som øvrige undersøgelser. Altså en klimasensitivitet på omkring 3 grader. Så sænkningen til minimum 1.5 grader synes at være en fejlvurdering, desværre.


De empiriske estimater for klimasensitiviteten baseret på oceanernes målte varmeoptag viser under 2C. Michael har læst en artikel i Guardian om en artikel i Naturen af blandt andre Gavin Schmidt fra propagandasiden Reslclimate.

De, der er interesserede i sagen, kan læse Nic Lewis' sønderlemmende kritik af Marcel og Schmidts forsøg på at underkende de for sagen ubekvemme empiriske studier, som er baseret på målinger og energibalancemodeller:
https://climateaudit.org/2016/02/11/marvel-et-al-gavin-schmidt-admits-key-error-but-disputes-everything-else/

https://climateaudit.org/2016/01/08/appraising-marvel-et-al-implications-of-forcing-efficacies-for-climate-sensitivity-estimates/


Her er en mere seriøs analyse fra Scientific America, der forklarer Lic Lewis fejltagelse i anvendelsen af data (som the Guardian også forsøgte at forklare):

How to Misinterpret Climate Change Research


Nic Lewis har anvendt data i sine undersøgelser fra Professor Bjorn Stevens, Max Planch Institut:

"Stevens' paper was analyzed by Nic Lewis, an independent climate scientist.* In a blog post for Climate Audit, a prominent climate skeptic blog, he used Stevens' study to suggest that as CO2 levels double in the atmosphere, global temperatures would rise by only 1.2 to 1.8 degrees Celsius. The measure is called "climate sensitivity."
That's less than the assumed 2 C threshold for catastrophic climatic change in parts of the world. It's also lower than an IPCC estimate that a doubling of CO2 will raise global temperatures by 1.5 to 4.5 C.
Lewis' blog post prompted conservative publications to crow that global warming is not a major threat. Stevens was inundated with email.
"All sorts of schoolteachers were contacting me, and they were all worried that everything they'd learned was wrong," he said.
Soon after, he took the unusual step, for a climate scientist, of issuing a press release to correct the misconceptions. Lewis had used an extremely rudimentary, some would even say flawed, climate model to derive his estimates, Stevens said."

Professor Bjorn Stevens, Max Planch Institute, der mener, at Nic Lewis misfortolkede hans resultater kom efter Nic Lewis "studie" med en erklæring:
Prof. Dr. Bjorn Stevens declare

Det fremgår blandt andet:
"In my new paper I did not speculate as to the implications of my findings for estimates of Earth's Equilibrium Climate Sensitivity, which is perhaps the simplest measure of the response of the Earth System to a change in concentration of atmospheric carbon dioxide. However others have used my
findings to suggest that Earth's surface temperatures are rather insensitive to the concentration of atmospheric CO2. I do not believe that my work supports these suggestions, or inferences.

As fond as I am of my own ideas, one should resist concluding too much, too soon, from a single study."
Så Nic Lewis har anvendt undersøgelser, der aldrig har været tænkt til denne anvendelse, for at "bevise" meget lav klimasensitivitet!

At der er personer, der påstår propaganda fra the guardian eller andre kilder, jeg har fremlagt, er altså bevisligt forkert - de står selv helt og holdent for skeptiker propaganda fra lurvede forskere, fordi de ikke kan/vil erkende det fulde omfang og risici ved de igangværende klimaforandringer.
18-05-2016 23:19
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Du aner ikke en hat om, hvad du snakker om, Michael.
Her er en mere seriøs analyse fra Sientific America, der forklarer Lic Lewis fejltagelse i anvendelsen af data (som the Guardian også forsøgte at forklare):

How to Misinterpret Climate Change Research


Nic Lewis har anvendt data i sine undersøgelser fra Professor Bjorn Stevens, Max Planch Institut:


Du har google lidt. Men du forstår ikke, hvad du læser. Eller du vil måske uddybe, hvorfor du mener Nic Lewis' videnskabelige artikler om klimasensitivitet baserer sig på Bjorn Stevens' resultater?
Hint: Det gør de ikke....

Hvorfor er det du gider spy de her let gennemskuelige propagandaindlæg ud, som du ikke selv forstår indholdet af. Jeg forstår det ikke.
18-05-2016 23:59
Kosmos
★★★★★
(5391)
Forskeren Tim Flannery ønsker, at valget i Australien skal have overlevelsen for Great Barrier Reef højt på dagsordenen. Altså farvel til kul...

- 'farvellet' ser nu ikke ud til at være lige om hjørnet!:

Australia has approved the expansion of an existing coal port at Abbot Point near Bowen in north Queensland.

The controversial project will see Abbot Point become one of the world's biggest coal ports.

The expansion will involve dredging one million cubic metres of spoil near the Great Barrier Reef which will then be dumped on land.

Conservationists have said the project will have a significant impact on the area's wildlife and surrounds.

The expansion project is key to the success of a coal mine to be built by India's Adani Mining - the Carmichael project. Adani expects to export coal from the expanded port.

Australian Environment Minister Greg Hunt approved the expansion of the project on Thursday
02-06-2016 05:32
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Der er stadig få tilbage, der ikke rigtigt kan forstå konsekvensen af global opvarmning.

I Stillehavet var et isoleret koralrev nær Jaris Island, der nu betegnes som en "coral graveyard". Altså tæt på udslettet, 95% dødt. Revet har tidligere været levested for et mangfoldigt dyreliv heri blandt andet hajer og havskildpadder.
Årsag: Temperaturen har været 4 grader C over normalen, hvilket har været nok til denne udslettelse.

Denne kolossale ødelæggelse vil blive værre og værre for flere og flere koralrev, desto mere CO2 der pumpes ud i atmosfæren.

Husk her, at omkring 500 mio mennesker på en eller anden måde er afhængig af indtægter, føde fra koralrev. Skal de på overførselsindkomst efterhånden som koralrevene lukkes ned?

coral graveyard
02-06-2016 09:09
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Vores moderne koraller, vi finder i koralrev, udvikledes i tidligere tider, hvor klimaet var meget varmere end i dag, og havenes temperaturer var 10C højere end i dag.

I dag kan disse koraller, der findes på lavt vand, kun leve nær Ækvator, hvor vinter temperaturen ikke kommer under 16-18C.

Hvis havene bliver varmere, så kan korallerne leve på højere breddegrader. D.v.s. hvis det bliver varmere, så får vi flere koraller, ikke færre. (Et eksempel på, at alarmister ikke er i stand til at tænke en selvstændig tanke, og dermed bliver deres argumentation det rene nonsens.)

Ingen af de koraller, vi i dag ser på lavt vand fantes for 20 tusind år siden! Hvorfor ikke? Fordi havene steg 120 meter ved afslutningen af sidste glaciale periode.

Den meste blegning af koraller skyldes ikke varme.

Læs mere hos videnskabsmanden Jim Steele i hans glimrende artikel fra 17-Maj-2016:

The Coral Bleaching Debate:
Is Bleaching the Legacy of a
Marvelous Adaptation Mechanism
or A Prelude to Extirpation?

Tilknyttet billede:


Redigeret d. 02-06-2016 09:10
Side 3 af 5<12345>

Deltag aktivt i debatten Great Barrier Reef tæt på blegningsdøden:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
The great barrier reefs undergang104-04-2021 18:09
Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island dynamics in the Solomon Islands015-05-2016 22:49
NyhederDato
Great Barrier Reef overlever kun ved 90 procents reduktion19-11-2009 07:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik