Husk mig
▼ Indhold

Great Barrier Reef tæt på blegningsdødenSide 4 af 5<<<2345>
02-06-2016 17:18
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
John Niclasen: du er altså lidt dum, nu er det fastslået. Ellers ville du jo ikke have behov for at nedgøre dem, du diskuterer med!

Men derudover, så taler vi lige nu om en effekt, der er registreret på ganske få år og som hurtigt forværres og dermed giver anledning til stor bekymring, mens du snakker evolutioner over 10.000er af år.
Du overser fuldstændigt, at en klode med 7 mia mennesker ikke kan håndtere store ændringer over kort tid. For korallerne forholder det sig ligesådan.
Jeg er ikke ligeglad med om halvdelen af arterne uddør, med en begrundelse om, at der kommer nye til i løbet af de næste 10.000 år.
Og da slet ikke når vi en mulighed for ar reducere skadens omfang.
Så lad os blot konstatere, at vi er dybt uenige og længere er den ikke.
02-06-2016 19:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Konklusionen af forskerne Cortes et al.2003,Glynn et al.2001 og Guest et al. 2016,som jeg har henvist til tidligere,da vi debatterede dette emne,skal her gentages :

Corals are much more resilent to the stress of bleaching than many peoble have supposed,and that is an inconvenient truth for the coralline alarmist.

Jeg nævnte i denne sammenhæng studier af mange andre forskere,som er uenige i den opfattelse,at korallerne langsomt vil blive udryddet pga. højere temperaturer og lavere alkaliske værdier.
Men dette faktum negligerer Mikael Obelitz fuldstændig,for ham drejer det sig kun om katastrofale følger i højeste potens grundet AGW.
02-06-2016 19:35
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kjeld Jul skrev:
Men dette faktum negligerer Mikael Obelitz fuldstændig,for ham drejer det sig kun om katastrofale følger i højeste potens grundet AGW.

Ja, han er ude af trit med virkeligheden. Han ser også ud til at tro, at vi diskuterer med ham.

Der er ikke nogen straf, som er høj nok til de fjolser, som fortsætter denne alarmisme om katastrofal menneskeskabt global opvarmning! Denne bevægelse smadrer samfund, plastrer vores natur til med vindmøller til gene for mennesker, dyr og miljø. Jeg finder det meget sandsynligt, at der kommer et efterspil, når den rette sammenhæng efterhånden går op for hele befolkninger.

Jo længere, det trækker ud, jo større sandsynlighed for en alvorlig respons.
02-06-2016 20:48
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Konklusionen af forskerne Cortes et al.2003,Glynn et al.2001 og Guest et al. 2016,som jeg har henvist til tidligere,da vi debatterede dette emne,skal her gentages :

Corals are much more resilent to the stress of bleaching than many peoble have supposed,and that is an inconvenient truth for the coralline alarmist.

Jeg nævnte i denne sammenhæng studier af mange andre forskere,som er uenige i den opfattelse,at korallerne langsomt vil blive udryddet pga. højere temperaturer og lavere alkaliske værdier.
Men dette faktum negligerer Mikael Obelitz fuldstændig,for ham drejer det sig kun om katastrofale følger i højeste potens grundet AGW.


Du gentager dig selv, Kjeld Jul.
Du har googlet nogle undersøgelser på nogle skeptikal sites, som du synes viser et eller andet. Så klipper du en sætning ud af en rapport, somløser denne verdens problemer :-).
Jeg har vist dig andre undersøgelser, der viser, at der er grund til bekymring.
Derudover er du blevet præsenteret for nuværende el Ninos ødelæggelser, der er omfattende.

Det gør intet indtryk.

Så fortsætter du med sangen om "AGW i højeste potens".

Det er latterligt, ligegyldigt og viser hvilke kompetencer, der ligger bag skeptikerbevægelsen.

Indrøm dog, at du ikke aner, hvordan det vil udvikle sig. Jeg ved det heller ikke, men jeg lader heller ikke som om jeg gør det...
02-06-2016 21:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-
Du har ved alarmistiske sammenklip komponeret et skræmmescenarie - Jeg deler ikke dit sortsyn på fremtiden,men ser realistisk på klimaudviklingen,drivhuseffekten har en indflydelse,såfremt det får nogle uheldige konsekvenser,skal der udtænkes afbødningsforholdsregler,Vi vil mange år endnu bruge fossile brændsler,indtil vi har udbygget en energiform til fuldgyldig erstatning,vind,sol og bio er kun et beskedent supplement.
Højere globale temperaturer har fordele,Jorden er blevet grønnere og der kan dyrkes flere fødevarer,omkring Grønland kan der fanges flere fisk.Et varmere klima er at foretrække frem for et koldt.
Redigeret d. 02-06-2016 22:31
02-06-2016 21:52
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kjeld Jul skrev:
Vi vil mange år endnu bruge fossile brændsler,indtil vi har udbygget en energiform til fuldgyldig erstatning,vind,sol og bio er kun et beskedent supplement.

Der er også den mulighed, at det aldrig bliver nødvendigt med fuldgyldig erstatning for fossile brændstoffer.

Naturen danner fossile brændstoffer med en vis hastighed. Os mennesker benytter i øjeblikket fossile brændstoffer hurtigere, end de bliver gendannet af naturlig vej. Og det er ikke så underligt, når man ser på forholdet mellem kulstof bundet som CO2 i atmosfære og oceaner sammenlignet med mængden af kulstof gemt i undergrunden.

Jo mere CO2, vi udleder, jo hurtigere vil gendannelsesprocesser gå. På et tidspunkt er der desuden kommet så meget kulstof tilbage i systemet, at det kan betale sig kunstigt at danne fortrinsvis olie og gas. Nye teknologier gør det desuden muligt at omdanne olie til gas og omvendt. Det er ren økologisk energi, man får den vej.
03-06-2016 19:55
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Mikael Obelitz-
Du har ved alarmistiske sammenklip komponeret et skræmmescenarie - Jeg deler ikke dit sortsyn på fremtiden,men ser realistisk på klimaudviklingen,drivhuseffekten har en indflydelse,såfremt det får nogle uheldige konsekvenser,skal der udtænkes afbødningsforholdsregler,Vi vil mange år endnu bruge fossile brændsler,indtil vi har udbygget en energiform til fuldgyldig erstatning,vind,sol og bio er kun et beskedent supplement.
Højere globale temperaturer har fordele,Jorden er blevet grønnere og der kan dyrkes flere fødevarer,omkring Grønland kan der fanges flere fisk.Et varmere klima er at foretrække frem for et koldt.


Realisme: jeg har henvist til GBRs ødelæggelser samt et andet rev, der tilsyneladende er fuldstændigt ødelagt. Det kaldes af en skeptiker for "alarmisme" (suk).

Som sagt: du har på intet tidspunkt kunnet redegøre for noget som helst forløb for koralrevene, ligesom du heller ikke overhovedet har forholdt dig til de usikkerheder der er, herunder de rapporter og den bekymring, der er i forskerverdenen for bla GBR. Det har intet med realisme at gøre, men hører derimod til tyrkertro.

Skeptikerens problem er og bliver, at han/hun IKKE ønsker at forholde sig til usikkerheder samt helst ser bort fra samtlige negative scenarier.

Det undrer mig, at du som ingeniør ikke fokuserer på hele udfaldsrummet, men kun har valgt dit eget begrænsede syn??
03-06-2016 20:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-
Det undrer MIG,at du som ingeniør,som du påstår du er, ikke kan forstå og indse,at lige meget hvor katastrofal du udlægger CO2s effekt,kan CO2 udledningen ikke standses før om mange år,når vi har en energiproduktion,som matcher de fossile brændstoffers i effektivitet og energitæthed,i denne sammenhæng spiller vind,sol og bio ,som nu kun udgør.ca 3% af verdens energiproduktion,lun en sekundær rolle.
Nu tror Jeg ikke på en katastrofal klimaudvikling pga, CO2 emission,Jeg mener at IPCCs prognose for klimadensitiviten er for høj ,skulle det komme.til.problemer.tror Jeg på.vores teknologi og kreativitet vil være i stand til at klare disse.Som ingeniør.burde du istedet udtænke forholdsregler og hvilke foranstaltninger og løsninger der kunne tænkes,såfremt vanskeligheder skulle opstå.
03-06-2016 20:59
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Mikael Obelitz-
Det undrer MIG,at du som ingeniør,som du påstår du er, ikke kan forstå og indse,at lige meget hvor katastrofal du udlægger CO2s effekt,kan CO2 udledningen ikke standses før om mange år,når vi har en energiproduktion,som matcher de fossile brændstoffers i effektivitet og energitæthed,i denne sammenhæng spiller vind,sol og bio ,som nu kun udgør.ca 3% af verdens energiproduktion,lun en sekundær rolle.
Nu tror Jeg ikke på en katastrofal klimaudvikling pga, CO2 emission,Jeg mener at IPCCs prognose for klimadensitiviten er for høj ,skulle det komme.til.problemer.tror Jeg på.vores teknologi og kreativitet vil være i stand til at klare disse.Som ingeniør.burde du istedet udtænke forholdsregler og hvilke foranstaltninger og løsninger der kunne tænkes,såfremt vanskeligheder skulle opstå.


Kjeld Jul: man kan i en undersøgelse ikke kun se på en type af undersøgelser og se bort fra de andre. Det ved enhver - det er det, du gør, når du ignorerer samtlige oplæg jeg har lagt ud: det være sig GBR tilstand, det være sig andre koralrev, der er truet af udryddelse, det være sig undersøgelser af forsuring, det være sig undersøgelser af øget havtemperatur.
Der er intet alarmistisk, det er blot at forholde sig til almindelig risikoanalyse indenfor et muligt udfald.
Klimasensitiviteten er iøvrigt 3 grader +/- 1.5 grader. Har du et andet bud og hvordan er du så kommet frem til det??
03-06-2016 21:22
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det mest sandsynlige er ,at TCR ligger på ca. 2C efter 70 år.
En beregning for perioden fra 1979 til 2016,
hvor temperaturen er steget med ca 0,50C,når der tages et gennemsnit af satellit og Giss temp,,viser at klimasensitiviteten har været 1,8K.
04-06-2016 08:47
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Nu taler du TCR, og en TCR på 2 grader er vel også i området af hvad IPCC forventer.
Men hvad mener du ECS er, og hvilket interval, kan ECS ende ud med?
04-06-2016 11:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvad IPCC mener er ikke nemt at blive klog på,i deres rapporter udtrykkes en stor usikkerhed.
I AR3 fra 2001,angiver man en båndbredde på klimasensitiviteten mellem 1,5 og 4,5C,i AR4 fra 2007,mellem 2 og 4,5C, i AR5 fra 2013,mellem 1,5 og 4,5C.

For at kunne kvantificere den antropogene indflydelse på klimaet er TCR den bedst egnede.

ECS beskriver temperaturstigningen efter klimasystemet har opnået en ny ligevægtstilstand,som først vil indtræffe efter århundrede,når havene er varmet ligeså meget op som atmosfæren.

TCR angiver temperatur stigningen over en kortere årrække,og kan regnes ud på basis af en simpel udgave af Arrhenius lov : dF=5,35*ln(560/280)=3,7W/m2,som viser,at en fordobling af CO2 niveauet,burde medføre en strålings påvirkning på 3,7W/m2.
04-06-2016 22:43
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Hvad IPCC mener er ikke nemt at blive klog på,i deres rapporter udtrykkes en stor usikkerhed.
I AR3 fra 2001,angiver man en båndbredde på klimasensitiviteten mellem 1,5 og 4,5C,i AR4 fra 2007,mellem 2 og 4,5C, i AR5 fra 2013,mellem 1,5 og 4,5C.

For at kunne kvantificere den antropogene indflydelse på klimaet er TCR den bedst egnede.

ECS beskriver temperaturstigningen efter klimasystemet har opnået en ny ligevægtstilstand,som først vil indtræffe efter århundrede,når havene er varmet ligeså meget op som atmosfæren.

TCR angiver temperatur stigningen over en kortere årrække,og kan regnes ud på basis af en simpel udgave af Arrhenius lov : dF=5,35*ln(560/280)=3,7W/m2,som viser,at en fordobling af CO2 niveauet,burde medføre en strålings påvirkning på 3,7W/m2.


Kjeld Jul, det er jo netop usikkerheden som skeptikere ikke kan forstå. IPCC gør det eneste rigtige, nemlig medtager alle relevante studier, viden og finder derved frem til en ECS med stor usikkerhed. Der er da intet underligt i det, det underlige er, at der er enkelte der påstår, at de tror, de kender ECS bedre end alle andre.
Så ECS er bestemt i et interval på 3 grader +/- 1.5 grader C.
TCR er den transiente påvirkning uden ligevægt. ECS den endelige ved fordobling af CO2 indholdet. ECS er derfor også vigtig, da den beskriver slutresultatet, hvis indholdet af co2 ender på 560 ppm og det ikke lykkes at sænke det over en kortere årrække. TCR giver kun vished for, at en fordobling af co2 i første omgang fører til en temperaturstigning, som så fortsat vil øges derefter pga inertien.
TCR definition: In many respects TCR is more policy relevant than ECS as it is a benchmark for the rate of change of temperature over the coming century. The recent IPCC AR5 report gave a likely range of 1°C to 2.5°C with TCR extremely unlikely to exceed 3°C.

Så alt i alt vil det være en dårlig ide at fordoble co2 niveauet i atmosfæren. Det vil give temperaturstigninger, der ligger udover det, der er defineret som maksimum, hvis ikke vil skal opleve mere ekstreme ødelæggelser/skader.

Så stop eksperimentet, så vi kan bibeholde kloden i den stand, vi modtog den :-)

Her er en god forklaring der viser ECS og TCR ved fordobling og firdobling af co2 indholdet.

Working Group I: The Scientific Basis
05-06-2016 08:15
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-
Det var en lang forklaring på ECS og TCR,som Jeg allerede har gjort rede for,en opvakt,realistisk og skeptisk indstilling Er at foretrække frem for en alarmist med bind for øjnene over for samfundets realiteter.
Redigeret d. 05-06-2016 08:30
06-06-2016 21:13
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Status fra Scientific America omkring Great Barrier Reefs skader som følge af for høj temperatur.
Bemærk at en cyklon har reddet dele af revet fra endnu større ødelæggelser.
Det bliver kun værre i årene fremover iflg artiklen.

"The sweeping reefs growing off 200 steamy miles of remote Australian coastline—from Cairns to Cape Melville, home to sugar farms and dive resorts—contained some of the least damaged corals growing in one of the world's best marine parks. Until now."


"Temperatures continue to rise worldwide. The amount of heat-trapping pollution released every year from fuel burning and deforestation has plateaued in recent years, while the amount of pollution in the atmosphere continues to pile up. Bleaching is caused primarily by warm waters, and the current worldwide bleaching is the third and worst on record, all since the late 1990s."

""Things aren't going to be as good as they are now—we can look forward to some very difficult times," Pandolfi said. "The reef is going to continue to degrade."

"Corals south of Cairns appear to have been saved by the happenstance trajectory of a February cyclone, which washed them with cooler waters and churned up the sea. That protected them from the high temperatures and searing exposure to UV rays that killed so many of their cousins further north."

""We dodged a bullet in the central portion of the reef this time, but no guarantees that will occur again," Pandolfi said. "Nature is an incredibly complex place, and it's very difficult to predict how future bleaching might play out.""
Best Protected Great Barrier Reef Corals Are Now Dead
06-06-2016 22:27
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Hvad siger dem, der rent faktisk holder øje med revet? F.eks. Great Barrier Reef Marine Park Authority:

Dr Reichelt said GBRMPA and the Australian Institute of Marine Science have been responsible for monitoring Reef health for over 40 years, and are now working together to develop a comprehensive and authoritative picture of how this year's bleaching has impacted the ecosystem as a whole.
"We've opted to release results ahead of final completion of surveys because of widespread misinterpretation of how much of the Reef has died," he said.

We've seen headlines stating that 93 per cent of the Reef is practically dead. We've also seen reports that 35 per cent, or even 50 per cent, of the entire Reef is now gone.
"However, based on our combined results so far, the overall mortality is 22 per cent — and about 85 per cent of that die-off has occurred in the far north between the tip of Cape York and just north of Lizard Island, 250 kilometres north of Cairns."

Kilde: The facts on Great Barrier Reef coral mortality (udgivet 03/06/2016)

Det gavner ikke nogen at lyve og manipulere om disse naturlige begivenheder.
06-06-2016 22:30
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-
Hvem Er det her i dette forum,som du henvender dig til og som kan ændre CO2 forcingen,såfremt din spådom om Jordens kippunkt Er nær.
Var det ikke bedre du tog kontakt til de ledende politikere i KINA og USA,og bad dem straks at ændre deres energipolitik.
Eller Er det rent selvpineri når du ustandselig fremsiger dine dommedagsprognoser?
07-06-2016 20:22
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Kjeld Jul skrev:
Mikael Obelitz-
Hvem Er det her i dette forum,som du henvender dig til og som kan ændre CO2 forcingen,såfremt din spådom om Jordens kippunkt Er nær.
Var det ikke bedre du tog kontakt til de ledende politikere i KINA og USA,og bad dem straks at ændre deres energipolitik.
Eller Er det rent selvpineri når du ustandselig fremsiger dine dommedagsprognoser?


Hvor har jeg påstået, at jordens kipping point er nær?
Hvilke "dommedagsprofetier"?
Det eneste jeg igen og igen er de risici, der er, og som enhver voksen person bør forholde sig til.
Det at være "skeptiker" er at skjule disse risici, så ingen ser dem.
08-06-2016 17:57
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-
Hvis man adderer det utal af katastrofer og risici du Har opremset i trådene,kommer man snart til et kippunkt.
Som tidligere nævnt deler Jeg ikke dine bekymringer da Jeg ikke anser klimaspørgsmålet som settled.Som skeptiker og kritiker forsøger Jeg at holde hovedet koldt og ikke lade følelserne løbe af med MIG.
Jeg gør også opmærksom på positive udviklinger i forb. med AGW,det være sig en bedre vækst,koraller som overlever trods varmere og mindre alkalisk havvand,gletchere i Antarktis som ikke smelter hurtig,ismassen på Antarktis som ikke Er aftagende,isbjørne som ikke Er ved at uddø etc.,det er ikke alt som er den rene elendighed ,som er din agenda.
Redigeret d. 08-06-2016 18:29
08-06-2016 18:48
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Jeg ville ønske du kunne være lidt konkret, Kjeld Jul.
Du stikker mig et eller andet i skoene iflg dig giver et kippunkt og et utal af katastrofer.
Er det svært at remse lidt af det utal op, fx bare 10 af dem?
Og hvor er kippunktet?

Det må være klart for alle, at i dette luftige forum, der sker der ikke meget spændende.
08-06-2016 19:11
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mikael Obelitz-
Du ved da selv,at igennem dine indlæg er der en løbende retorik,hvor du påpeger problemer og risici.
Redigeret d. 08-06-2016 19:27
08-06-2016 19:38
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Selvfølgeligt, for ellers var der jo ingen, der kan se dem.
I dette forum er der en gruppe, der kun forholder sig til de positive sider.
Derfor er det klart vigtigt, hvis sandheden skal frem, at den anden side også belyses.
Det er så min opgave.
Men jeg kan faktisk godt se både positive og negative sider, men det gør jo ikke, at vi kan se bort fra den negative - eller hva synes du?
08-06-2016 19:45
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nej selvfølgelig skal der være en balance,derfor har skeptikerne en vigtig rolle,når alarmisterne løber lidt for hurtigt.
08-06-2016 19:48
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
En helt klar udfordring: Great Barrier Reef.
Dette er en lang artikel, men den giver en god historisk udvikling omkring afblegning, konsekvenser mm. Så der er rigtigt meget interessant information.
For dem, der ønsker at forstå hvad der sker og hvad der tænkeligt kommer til at ske med GBR, er denne artikel bestemt anbefalelsesværdig.
GBR

Læs den endeligt, Kjeld Jul.
12-06-2016 00:00
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Mikael Obelitz skrev:
En helt klar udfordring: Great Barrier Reef.
Dette er en lang artikel, men den giver en god historisk udvikling omkring afblegning, konsekvenser mm. Så der er rigtigt meget interessant information.
For dem, der ønsker at forstå hvad der sker og hvad der tænkeligt kommer til at ske med GBR, er denne artikel bestemt anbefalelsesværdig.
GBR

Læs den endeligt, Kjeld Jul.


Kjeld Jul: hvad er dine kommentarer til denne artikel om koralrevene?
22-06-2016 06:27
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Et tab på 1 million turister, 10.000 arbejdspladser mistet kan være den pris, som Australien kommer til at få som følge af skaderne på Great Barrier Reef som følge af global opvarmning.
Tabet ligger omkring 3-4 milliarder kr pr år. Afblegningen ventes at fortsætte året ud.
great Barrier Reef could cost a million tourists
22-06-2016 08:38
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Mikael Obelitz skrev:
Et tab på 1 million turister, 10.000 arbejdspladser mistet kan være den pris, som Australien kommer til at få som følge af skaderne på Great Barrier Reef som følge af global opvarmning.

Med "global opvarmning" mener Mikael Obelitz opvarmning globalt af Jordens atmosfære og Jordens oceaner. Denne opvarmning skulle være forårsaget af menneskelig udledning af planteføden, CO2.

Der findes ikke nogen målbar understøttelse af påstanden, at Jorden globalt er opvarmet grundet udledning af CO2!

De bedste globale temperatur-statistikker, som stemmer overens med statistikker, der er 40 år gamle og derfor ikke er manipuleret, viser, at klimaet i dag er sammenligneligt med klimaet for ca. 80 år siden.Den menneskelige udledning af CO2 tog for alvor fat fra år 1950 og frem. Teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning siger bl.a., at polerne skulle opvarmes mere end lavere breddegrader. Kigger man på havisens udbredelse, har den en stigende trend for den sydlige hemisfære siden 1979, hvor et satellit datasæt starter, mens man har fald for den nordlige hemisfære.D.v.s. det er givet resultatet af den bipolare vippe, vi ser, mere end det er global opvarmning.

Temperaturen målt i Nuuk i Grønland viser et kraftigt fald i de seneste år siden 2010, direkte mod hvad teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning siger.Temperaturen ved den russiske Vostok base placeret på iskappen i Antarktis viser ingen statistisk signifikant trend i de sidste 55 år.Dette er direkte mod hvad teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning siger.

Teorien om katastrofal menneskeskabt global opvarmning er ikke underbygget af empiri. Faktisk viser empiriske data ofte det modsatte af, hvad teorien forudsiger. Ergo er teorien falsificeret. Det er ligegyldigt, hvor smuk en videnskabelig teori er, hvem som har fremsagt den, eller hvor mange som tror på den. Hvis målinger af virkeligheden ikke stemmer overens med teoriens forudsigelser, så er den forkert!

Mikael Obelitz gør sig skyldig i medvirken til propaganda ved spredning af misinformation. Der er ingen straf, der er høj nok for disse alarmister, der som nyttige idioter er medløbere for en menneske- og natur-fjendsk ideologi. Det er utilgiveligt, hvad de gør.
22-06-2016 22:17
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Ny undersøgelse viser, at koralrevene går en hård tid i møde: øget havtemperaturer vil give øget afblegning - det er en global begivenhed, som vil ramme US hårdt.

coral Reef facing a hot time and increased bleaching, especially along US coasts
RE: bipolar vippe - næppe26-06-2016 10:56
kfl
★★★★★
(2167)
John Niclasen påstand om,at det er den bipolare vippe, der er årsagen til at havisen vokser ved Antarktis, holder næppe. Det er i flere artikler nævnt, at der er en forskydning på 1000-1500 år mellem varme/kulde perioderne på Arktis og Antarktis.

Tidsskalaen er altså 1000-1500 år vedr. bipolarvippen og væksten havisen er sket de sidste 40 år, hvoraf der har været en stor vækst de sidste 5 år, dvs. en tidsskala på 40 år.
Redigeret d. 26-06-2016 11:23
26-06-2016 11:26
kfl
★★★★★
(2167)
John Niclasen påstand jf. 22-06-2016 09:38

Der findes ikke nogen målbar understøttelse af påstanden, at Jorden globalt er opvarmet grundet udledning af CO2!


Ifølge Berkeley Earth Summary of findings er der en tæt sammenhæng mellem den globale temperatur og CO2+Vulkaner:Temperaturudviklingen ved Antarktis kan ses her:Det har ikke være en jævn stigning i temperaturen. På Berkeley Earth er der umiddelbar adgang til alle vejrstationer på Antarktis.

Den følgende graf viser temperaturudviklingen på Grønland:Der er virkelig noget at forklare, hvorfor temperaturen stig brat i 1930 og falder frem til 1990, hvorefter temperaturen igen vokser.

Med hensyn til vurderingen af den globale temperaturudvikling, benytter John Niclasen, som metode, nogle enkelt målestationers temperaturudvikling til at konkludere, at teorien om den globale opvarmning passer ikke. Der er næppe belæg for John Niclasens metodevalg og hans konklusion.
Redigeret d. 26-06-2016 11:41
26-06-2016 13:35
kfl
★★★★★
(2167)
Ganske Interessant interaktiv grafik, der viser de kendte faktorer mht. den globale opvarmning:

Bloomberg
26-06-2016 20:08
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej KFL, mht. temperaturfald efter 1930-50 perioden: Dette ses rigtigt rigtigt mange steder på Jorden. Det fleste steder har BEST væk justeret faldet i variende grad, så det lidt specielle ved Grønland for BEST´s vedkommende er, at her er det ikke justeret væk. Hos BEST.

Og hvorfor er lige Grønland ikke blevet homogeniseret af BEST i Grønland så temperatur faldet efter ca 1950 ikke er at se i data? Ja, det er svært at sige.
16-03-2017 16:49
kfl
★★★★★
(2167)
Warm seas threaten Great Barrier Reef
17-03-2017 07:06
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Frank Lansner skrev:
Hej KFL, mht. temperaturfald efter 1930-50 perioden: Dette ses rigtigt rigtigt mange steder på Jorden. Det fleste steder har BEST væk justeret faldet i variende grad, så det lidt specielle ved Grønland for BEST´s vedkommende er, at her er det ikke justeret væk. Hos BEST.

Og hvorfor er lige Grønland ikke blevet homogeniseret af BEST i Grønland så temperatur faldet efter ca 1950 ikke er at se i data? Ja, det er svært at sige.


Det skyldes nok at Grønlands temperaturfald også er dokumenteret med fysiske målinger på indlandsisen, det var faktisk i isen at man først opdagede temperaturfaldet.
03-10-2017 15:15
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Gode nyheder for de fleste, men nok dårlige nyheder for alarmisterne.

Great Barrier Reef kommer jeg hurtigere efter seneste blegning end forventet. Nyheden fra Australian Institute of Marine Science er dateret 28-Sep-2017:

Early signs that bleached coral reefs could recover

Tiny sacs of white eggs found in bleached coral reefs between Townsville and Cairns are raising new hope for some of the worst affected parts of the Great Barrier Reef.

Our researchers were among the first to see the devastating extent of mass coral bleaching on the Reef in both 2016 and again early this year.

However, during a field survey this month the coral bleaching response team with AIMS coral biologist Dr Neal Cantin and project team leader Dr Line Bay, were surprised to discover early signs of new life.

Dr Cantin said they had returned to assess the mortality and survivorship from the central sector of the Great Barrier Reef.

"We travelled to 14 reefs between Townsville and Cairns, including Fitzroy Island where we saw surviving coral producing eggs, which was not expected at all," Dr Cantin said.

"Previous studies have shown a two to three year delay in reproduction after severe bleaching but at most of the reefs we are finding colonies of Acropora [branching hard coral] colonies with early signs of egg development in shallow waters, 3m to 6m deep."

Og farven på korallerne vender tilbage:

"The majority of coral colonies on the inshore reefs have regained their colour and the growth of some colonies was so good they had overgrown our original research tags," Dr Bay said

Billedet viser koral-æg.

Tilføjelse: Kunne det tænkes, at der er forøget koncentration af CO2, der er medårsag til, at livet kommer så hurtigt tilbage?
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 03-10-2017 15:17
03-10-2017 15:54
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Virkelig gode nyheder,at korallerne kommer sig efter blegningen,en udvikling som nogle af os,som det fremgår af denne tråd,har forventet.
03-10-2017 16:36
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Den australske koral-forsker Professor Terry Hughes, James Cook University in Townsville,
udtalte i 2016 om GBR:
"-the situation is now critical."
Og "Nonetheless we're looking at 10-year recovery period, so this is a very severe blow."

Hans professor udtalelser har dog, som John påpeger, intet med virkeligheden at gøre!
-Allerede året efter(i år, 2017), ser man stærke tegn på "recovery".
-Så meget kan selv de "klogeste" tage fejl, -når man blander politik med videnskab.

Koraller er meget hårdføre, og har evnen til hurtigt at komme sig efter diverse problemer.
(De har oplevet værre kriser end 2016-blegningen i deres >100 millioner års historie.)
19-05-2018 16:08
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
Kjeld Jul skrev:
Virkelig gode nyheder,at korallerne kommer sig efter blegningen,en udvikling som nogle af os,som det fremgår af denne tråd,har forventet.


Japan største koralrev har nu kun 1,4% tilbage af sundt koralrev.
Det er ikke kommet sig efter de sidste omgange med meget høje havtemperaturer. Koral ødelæggelsen skyldes høje havvand temperaturer i 1998, 2001, 2007 og 2016.
Revet er (var) omkring 68 kvadrat kilometer stort.
Andre rev i området er tilsvarende skadet.

Mvh Niels
19-05-2018 21:30
Niels K Sørensen
★★★☆☆
(998)
https://phys.org/news/2018-05-pct-japan-biggest-coral-reef.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
Mvh Niels
21-05-2018 12:14
Jakob
★★★★★
(9348)
­


@Niels K Sørensen


Tak for din opfølgning.

Du nævner kun den stigende temperatur som årsag. Men jeg kan se, at videnskaben også peger på forsuring grundet CO2 udledninger, som noget der gør det vanskeligere for koralrevene at overleve.
Har du evt. et bud på, hvor meget forsuringen betyder for koralrevenes død.?https://phys.org/news/2018-05-pct-japan-biggest-coral-reef.html?utm_source=nwletter&utm_medium=email&utm_campaign=daily-nwletter
Coral reefs are also under pressure from ocean acidification linked to CO2 emissions, scientists warn.

Corals make up less than one percent of Earth's marine environment, but are home to more than 25 percent of marine life.
­­
Side 4 af 5<<<2345>

Deltag aktivt i debatten Great Barrier Reef tæt på blegningsdøden:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
The great barrier reefs undergang104-04-2021 18:09
Interactions between sea-level rise and wave exposure on reef island dynamics in the Solomon Islands015-05-2016 22:49
NyhederDato
Great Barrier Reef overlever kun ved 90 procents reduktion19-11-2009 07:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik