Husk mig
▼ Indhold

Guld og Grønne skoveSide 2 af 2<12
20-03-2008 15:27
Jakob
★★★★★
(9346)
 
Jeg synes ikke, at biobrændsel er den store kunst.
Det ser ud til at være noget, som vi til enhver tid forholdsvist hurtigt kan gribe til i en periode med de voldsomme ødelæggende konsekvenser, som det med stor sikkerhed vil medføre. Dette vender jeg tilbage til senere i skarpere vendinger.Jeg spørger også mig selv, om det virkelig er nødvendigt at give så meget forskerstøtte til store veletablerede selskaber som Statoil, Dong og Danisco.

Og hvor bliver f.eks. Lithiumbatterier og Trykluftbiler af i det spil..??

Det kan se ud som om, at de som så meget andet drukner i økonomiske landbrugsinteresser og manglende miljøambitioner.


Foreløbig er det heller ikke strengt nødvendigt at have fuld CO2-fri EL-kapacitet i stille vejr.
Kan vi bare bruge den billige strøm til energikrævende produkter, når det blæser meget, så er der mulighed for at sælge produkterne i stille vejr og købe CO2-kvoter for pengene.

Jeg ser heller ingen afgørende grund til, at meget strømkrævende virksomheder absolut skal køre for fuld kraft i stille vejr.
Vi ender nok ikke på fattiggården, selvom vi indfører vejrligsdage, ligesom der i forvejen er i så mange andre fag.
Fiskeren må blive hjemme, når det blæser meget, og så kan han evt. få et bijob på stålvalseværket i de dage og nætter.
Ellers mener jeg, at samfundet kun vil have godt af at "pulsere" mere med vinden, og mange vil nok også kunne nyde en spontan fridag i stille vejr.
Det er ikke forbudt at indrette sig lidt.


Opnår vi en kraftig overkapacitet af vindmøller i antal, så vil de også kunne dække en større andel, selvom vinden kun blæser med svag styrke, og kan almindelige vindmøller ikke klare hele opgaven, så bør der udvikles specialvindmøller, som er særligt egnede til svag vind og andre, som er særligt egnede til stærk storm.
Jeg mener også, at der bør arbejdes kraftigt og statsligt på at udvikle en vindmølleflåde med vindmølleluftskibe og indbygget bølgekraft, som kan bringe vores vindmøller ud på de 7 dybe verdenshave i et særdeles bombastisk omfang.


-


For at sige det ligeud, så vil jeg stort set sætte himmel og jord i bevægelse for at undgå det biobrændselsmareridt, som mange lægger op til uden øje for konsekvenserne.

Jeg synes ikke, at jeg har lyst til at tage føden ud munden på de sultne i den tredje verden for at kunne fylde det på min bil og køre søndagstur.
Jeg vil hellere løse overbefolkningsproblemerne på en mere human måde.

Jeg synes ikke, at jeg har lyst til, at Cheminova og anden kemisk industri skal have nye kronede dage på miljøets bekostning.
(Hvis det havde være ok pli at skrive "fy for satan", så havde jeg gjort det.)
Jeg ser langt hellere den slags virksomheder afviklet.

Jeg synes ikke, at jeg har lyst til, at den danske drikkevandsforsyning skal blive endnu mere giftig, end den er i forvejen, fordi landmænd skal gøde og sprøjte endnu mere, end de gør i forvejen.
Jeg vil hellere have det begrænset, så vi igen kan få en økologisk balance med naturlige fisk i fjorde og vandløb i stedet for kun muslinger.

Jeg synes ikke, at jeg har lyst til at tænke på, hvad der vil ske på længere sigt, hvis den globale opvarmning virkelig tager fat, og vi har satset så meget på biobrændsel.
Oversvømmede arealer kan ikke dyrkes mere, afsvedne arealer kan ikke dyrkes mere, og høsten vil slå meget mere fejl under de nye klimaforhold.
Når det sker, så er det oplagt, at den svage uambitiøse menneskehed bare begynder at pumpe olie op og grave kul igen.
Det fører ingen gode steder hen på sigt.


I øvrigt er biobrændsel heller ikke CO2-neutralt.

Nej, det er NU lejligheden er der til at lægge om, så lad os dog gøre det på en ordentlig og bæredygtig måde i stedet for bare at fortsætte i endnu en uambitiøs og tragisk skure.  

 
20-03-2008 15:44
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Jacob!

Ja, netop nu er det en fantastisk lejlighed til at få lagt om til vedvarende bærende løsninger. Det er nu gnisten og fokus er der.

Omlægningen vil også gøre os mere uafhængige af nationer som vi måske i bund og grund ikke behov for at være afhængige af i den vestlige verden. Så rent politisk er det en rigtig rigtig god idé.

Og økonomisk kan der være en fordel: Hvis vi kan mindske forbruget af vores nationale undergrundsressourcer, så vil vi angiveligt kunne sælge dem markant dyrere om en årrække når disse ressourcer i den grad er en mangelvare. Måske en temmelig god forrentning lige at klappe hesten lidt.
Mange alternative energiformer der ikke er helt rentable idag bliver det derfor givetvis imorgen...

Og skulle vi få en kæmpe overkapacitet en stund, så er det problem vist til at overskue.

Og det er uanset om globalwarming- eller globalcoolingholdet har "ret". Det er FULDSTÆNDIGT UDEN BETYDNING. Global cooling, hvor man ser på solens prognose er lidt trist og fortæller at klimaet vil blive 2-2,5 grader koldere i en lang årrække. Hvis dette er sandt, så har vi brug for masser og masser af vedvarende energi. Og det kan ikke gå hurtigt nok.


Til selve jeres diskussion Biobrændsel kontra vind/bølge, ja der er i eksperterne!!
Jeg ville gætte på at Biobrændsel i en "global cooling" situation ville stå lidt svagere end vind og bølgeenergi.. men ok, hvis der er tale om afbrænding af materialer der alligevel er til rådighed...
Bedste hilsner Frank
Redigeret d. 20-03-2008 17:50
20-03-2008 15:55
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Hidtil har jeg ikke kommenteret Delphi's forskellige forslag, men nu mener jeg, det er tid til at sige
'spis brød til'.

Delphi's forslag om flis og halm omtaler slet ikke den forbehandling og transport, der skal til, før biomassen kan brænde.

Det er ikke færdig flis, lige til at brænde, og det ligger ikke på varmeværkets lager.
Det er træstammer, og de ligger ude i skoven, og de indgår i skovens foryngelseskredsløb.
Træet skal altså først omdannes til flis, tørres og tranporteres til varmeværket, alt sammen noget der koster, ikke alene penge, men også energi og dermed CO2-udledning. En yderligere ulempe er, at man ved transporten får 'vekslet' energien fra 'mobil'( olie) til 'stationær' (fjernvarme).Den energi, der bruges til transporten er olie, egnet til anden mobil anvendelse, og det samme gælder for den flisning, som forgår i skoven.
Det er ikke fordi jeg sympatiserer med (den tvungne) anvendelse af naturgas til fjernvarme, de gør jeg absolut ikke, men det er urealistisk at se bort fra de ekstra omkostninger, i såvel penge som energi, der er forbundet med et skift fra gas / olie til fast biobrændsel. En ekstra omkostning er sliddet på de ofte små veje ved at transportere store mængder fast brændsel til varmeværket.

For år tilbage var jeg involveret i beregninger for det lokale varmeværk vedr. skift fra svær olie til halm, og jeg skal love for, at der er mange omkostninger, som man ikke umiddelbart forventer.

PS
Jeg har lige læst Jakobs seneste indlæg, og jeg må tilstå, at jeg heller ikke er enig i hans nervøsitet for bio-anlæg.
På den anden side mener jeg ikke vi skal stoppe hele verden når det ikke blæser .
Redigeret d. 20-03-2008 15:58
20-03-2008 16:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Filosof.

Det er meget glædeligt at du har denne fornuftige tilgang til "problemet".
Men i en situation hvor et kraftværk, ligger op ad betydelige gratis energikilder. Hvor man netop i dag henter flis i feks. Roldskov til varmeværket så må det da være oplagt at nedlægge værket.

Så må det da være optimalt at spare denne flis og så omsætte den i Randers Kraftværk og dermed spare, det dieselolie som nu skal omsættes i skove i Skotland for at hente denne flis og herefter lave denne til briketter for at til sidst sejle disse til Randers.

Hertil har du ret i at små anlæg og biobrændsler er ikke optimalt. Derfor er det rigtige netop at omsætte den flis som virkelig er tilgængelig i et stort værk som hertil kan lave strøm.

Men de erfaringer man har på store anlæg så som Studstrup Avedøre de er faktiske gode, omkring at omsætte flis og halm.
Hertil skal du jo påtænke, at der fra industrien fremkommer betydelige træ mængder feks. fra savværker.

Men det som er nødvendigt er nogle markedsredskaber hvor der fremkommer en selvregulerende mekanisme omkring disse forhold så det optimale "set up" fremkommer hvor vor energi frembringes på den mest hensigtsmæssige måde på kommercielle vilkår!!!

Træ skal være vådt for at det kan afbrændes i et moderne flisfyr.
20-03-2008 17:53
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
@ Delphi

Netop nu sad jeg og funderede over dine indlæg, og jeg må tilstå, at det er lykkedes dig at gøre mig forvirret.
I dit indlæg i dag går du ind for, at flis skal afbrændes i store varmeværker for at få optimal udnyttelse.
Men jeg husker tydeligt, at du tidligere har talt mod fjernvarme p.g.a. de ret store energitab i ledningsnettet.
Hvordan forestiller du dig så, at de kunder, der pt. er tilsluttet mindre, lokale varmeværker skal få varme i fremtiden ?
Hvis de skal forsynes fra de store varmeværker, som ligger langt væk, må ledningstabene da blive endnu større !
Man graver da ikke hele landsbyer op, fjerner fjernvarmerørene, graver nye gasrør ned, og sætter nye gasfyr op i alle husene ???
20-03-2008 19:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Filosof.

At der tabes varme i fjernvarmenettet er uden betydning, hvis denne varme er spildproduktion fra el-produktion. Men som samspillet mellem el-produktion og varmeproduktion er i dag, står værkerne meget ofte i den situation, at de ikke kan afsættes deres strøm fordi møllerne producere. Derfor må de producere varme ved gas afbrænding og det er stærkt kritisabelt, når der netop tabes energi i nettet. Få timer efter denne situation, står værkerne ofte i den situation, at nu skal de producer strøm men kan ikke komme af med fjernvarmen.

Det optimale energisystem set med mine øjne: et a-kraftværk som ligger en grundlast, centralt placeret i Danmark og yder 1/3 af forbruget, Vindmøller producer 1/3 og decentrale værker som laver fjernvarme producere resten.
De decentrale værker har overkapacitet, som indsættes når møllerne ikke producer. Store akkumuleringssystemer akkumulere varme fra værkerne så de ikke skal producere når strømmen ikke er anvendelig, pga mølleproduktion.
De små bysamfund skal forlods udnytte spildenergi og varmepumper hvor energien akkumuleres i feks. damme så kun overskudsstrøm anvendes fra møllerne.

Hertil kan den meget betydelige spildenergi som forekommer fra el-produktionen og som ikke udnyttes i dag, med fordel distribueres over meget store afstande og ved forbrugssted øges i temperatur i varmepumper.
Feks. omkring stor København. Her kunne man i stedet for at returnere det måske 40 c' varme fjernvarmevand til de centrale værker i København efter det har forsynet København. I stedet for cirkuleres dette vand i uisolerede plastrør helt til Roskilde, Søllerød, Hørsholm. Energien akkumuleres nu i damme så kun overskudsstrøm anvendes til "temperaturforøgelsen", via store Turbokompressorer. På de københavnske værker er der måske en halv gang den varme som tilledes fjernvarmenettet som kondensat energi i røggassen som nu kan optages, ved at køle røggassen, når der returneres 0 – 10 c' varmt vand fra varmepumpeopstillinger.

Akkumuleringsdam i Marstal under opførsel. Se.Med den spildenergi som forekommer i kraftværkernes røggas og hertil den spildenergi som forekommer fra industrien i Storkøbenhavn, kan opstillingerne 100 % forsyne byen med varme omkring varmepumper, og fjernvarmevand fra kraftværkerne. Hvis altså værkerne kan producer et "betydeligt antal timer". Se.En 3 Mw Siemens Turbokompressor til 3 mill. ex motor kan yde 27 Mw varme ved at løfte temperatur 30 garder. Hertil skal varmevekslere som er betydelig mere bekosteligt end selve kompressoren. Men i alt betydelig billigere end en løsning med kraftvarme, eller ren varmeproduktion ved gas. se.


Redigeret d. 20-03-2008 19:26
20-03-2008 21:41
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Nu tror jeg, at jeg forstår dine tanker.
Men hvor gode de end kan være i forbindelse med at etablere en ny by i et øde område, så tvivler jeg på at det er realisabelt på steder, hvor der i forvejen er en fungerende EL- og varme-forsyning.
20-03-2008 21:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Filosof

Givet ikke! Men så kunne man jo begynde med varmepumper de steder hvor det er oplagt. Navnlig så man kunne forminske den samlede tid hvor kraftværkerne skal levere strøm til nettet, så mere vindmølle strøm kan gøre nytte.
Feks. de 150.000 Mwh som spildes på Silkeborg kraftværk der kan en varmepumpeopstilling som forsynes af en gasmotor reducere den gas man må afbrænde i midt byen pga. manglende kapacitet i fjernvarmenettet. Opstilling kan afskrives på 28 dage omkring maskindele hertil installation (for 2 år siden).

Se. Link

Se her artikkel fra Politikken omkring el-patroner som regeringen nu vil muliggøre som er en meget ringe løsning set i forhold til hvad der er muligt.

Se. LInk

Det du siger med at by på en bar mark som startes fra grunden som skal varmeforsynes. Det mener jeg nu godt kan lade sig gøre, også billigere end konventionelle løsninger.
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Guld og Grønne skove:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Er affald guld eller er det skidt!5510-01-2012 21:12
Artikler
Det sorte guld
NyhederDato
USA's skove opsuger 11 procent af landets CO218-10-2010 14:17
Konference om skove under klimatopmødet24-04-2009 07:00
Afrikanske skove suger store mængder CO2 til sig26-02-2009 05:24
Ny viden om gamle skove vælter Kyoto-beregning11-09-2008 12:37
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik