Husk mig
▼ Indhold

Idéer og tips til Klimabevægelsen


Idéer og tips til Klimabevægelsen22-03-2008 13:37
Jakob
★★★★★
(9343)
 Jeg synes, at det er super godt, at Klimabevægelsen er født.  


Men hvad skal den gribe og gøre i, og hvor skal den begynde, og hvor skal den ende..?


Hvad siger du, kan vi hjælpe dem med gode idéer og inspiration..?


Det håber jeg, at vi kan.  


 
22-03-2008 19:32
Natrix
☆☆☆☆☆
(5)
Klimatrörelsen är nog nutidens mest skadliga rörelse. Många gånger mer skadlig för mänskligheten än Al Qaida. Den senare rörelsen har ett begränsat program medan klimatrörelsen vill förblinda hela mänskligheten. Med fordonsbränslen från mat har man lyckats öka de fattigas svält, med vindkraft har man lyckats förstöra många vackra landskap, med kravmärkt mat håller man nere antalet operationer i Västra Götaland. Klimatrörelsen har likt Hitler världsherravälde och inskränkningar av de personliga fri och rättigheterna som mål.
23-03-2008 15:02
Jakob
★★★★★
(9343)
 


Jeg tror måske, at en god idé til aktioner kan være at lave et opklarende arbejde, hvor man protesterer og presser virksomheder og politikere til at forklare det uforståelige.

F.eks. en protestaktion hos Vestas, fordi deres vindmøller kun er konstrueret til at kunne holde i 20 år.

Hvorfor kan de ikke gøre det bedre..???

Den seneste tids havarier har afsløret, at de ikke passer deres service.
Som udenforstående kan det være svært at forstå, at man med den rette konstruktion og service ikke skulle kunne få en vindmølle til at holde i over 100 år.

Det kan virke temmelig uforståeligt, at man skal udskifte en hel vindmølle, hvis det kun er et gear, et par lejer og 3 vingeblade, der er blevet dårlige.

En aktion omkring dette vil bringe emnet i fokus og forhåbentlig få virksomheden til at oppe sig og skabe tiltrængte forbedringer.  


På demonstrationsskiltene kan der evt. stå:

"Papmøller kan alle lave.."

Ok, den er måske lidt for skrap...


Men så måske:

"Holdbarhed skal være et varetegn for danske vindmøller..!"

og

"Ringgeneratoren, hvor bliver den af..??"Kunne det være en idé...?

Hvis det hjælper bare en lille smule nu, så kan det sagtens få en stor effekt på sigt.

Ellers må aktionen nok bare gentages med jævne mellemrum.  -


Andre aktioner kan evt. dreje sig om fabrikker, der producerer meget spildvarme, som ikke udnyttes.

Har man f.eks. to virksomheder, der fremstiller stenuld, så kan aktionen udføres hos den virksomhed, der er dårligst til at udnytte spilvarmen, og den kan blive bombet med kritiske spørgsmål.

Hvorfor kan de ikke, når en anden tilsvarende virksomhed godt kan..??

Det må da være pinligt og gå meget ud over fabrikkens image..!?

Med lidt held vil det kunne få fabrikken til at gøre noget ved sagen, så den bliver bedst.
Året efter kan man så flytte aktionen hen til konkurrenten og gentage proceduren.  -


Jeg har nok en lumsk anelse om, at nogle af de svar, som virksomhederne vil give, sender aben videre til politikerne.

Men så er det jo bare blevet deres tur.  


Allerede nu savner jeg en rigtig god politisk forklaring på, hvorfor vi som forbrugere ikke får strømmen billigere, når det blæser meget.
Er det virkelig i Danmarks interesse, at den i stedet bliver solgt til udlandet for nærmest ingen penge..???


Men når man tænker over det, så er der mange muligheder for at finde steder, hvor det sikkert godt kunne hjælpe lidt at presse på.
Det sværeste er nok at udvælge de bedste steder og at udføre aktionerne på en tilpas afbalanceret måde, så effekten bliver optimal. 
16-04-2008 01:04
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Jeg synes at det som klimabevægelsen skal satse på her i begyndelsen er at de bliver en bevægelse der tages seriøst.
Det kan de fx. gøre ved at henvende sig på universiteter for at få så mange "kloge hoveder" med som muligt. der er mange "hippier" (øko-fanatikere) ude i miljøbevægelserne som politikerne ryster lidt på hovedet af.
klimabevægelsens råb skal jo ikke bare blive ligesom det vi hører fra noah, greenpeace, wwf.
hvor adskiller de sig fra dem?

samtidig med at de bliver taget seriøst skal de dog også have glimt i øjet. vigtgt med nogle sjove/skæve events. forslag, anyone?
16-04-2008 11:43
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg vil mene, at de først må finde ud af om de er en klimabevægelse eller en anti-CO2 bevægelse.
Redigeret d. 16-04-2008 16:57
16-04-2008 20:17
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg vil mene, at de først må finde ud af om de er en klimabevægelse eller en anti-CO2 bevægelse.

Det er jo to sider af samme sag!
Helt ærligt, enhver kan da nok regne ud at en "klimabevægelse" støtter sig på consensus-videnskaben og prøver at bekæmpe co2! men selvfølgelig også andre drivhusgasser fx. methan...
Så svaret på dit spørgsmål må uden tvivl være: både en klimabevægelse og en anti-co2 bevægelse.
jeg tror egentlig ikke at folkene bag klimabevægelsen er særlig interesseret i diskussion med skeptikere. den diskussion er ligesom ovre.


The time for doubt is over!
16-04-2008 20:27
Kosmos
★★★★★
(5391)
den diskussion er ligesom ovre.

- host! Måske lidt 'oensketænkning'?


Eller anderledes formuleret:

Man skal ikke sælge skindet, før...!
16-04-2008 20:46
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
@Boe, miljoegris og Kosmos:
Skal vi ikke prøve at holde denne tråd fri for CO2-diskussioner?
Lad os tage den slags diskussioner, hvor de hører til, nemlig under Forklaringer på klimaændringer.

I øvrigt nogle spændende tanker, der ellers er kommet frem her. Bliv endelig ved
.
16-04-2008 20:56
Kosmos
★★★★★
(5391)
Skal vi ikke prøve at holde denne tråd fri for CO2-diskussioner?

- jo, gerne; men hvis/når man replicerer på en 'single liner', virker det nu lidt akavet at poste kommentaren i en anden tråd!
16-04-2008 20:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Boe, miljoegris og Kosmos:
Skal vi ikke prøve at holde denne tråd fri for CO2-diskussioner?
Lad os tage den slags diskussioner, hvor de hører til, nemlig under Forklaringer på klimaændringer.

Jeg prøvede på at få klarlagt om "Klimabevægelsen" var en klimabevægelse eller en anden udgave af en "Anti-CO2-bevægelse".
En reel klimabevægelse må også tage stilling til hvilke konsekvenser et koldere klima vil have.
16-04-2008 21:10
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Boe, hvis du læser Klimabevægelsens grundlag, tror jeg du vil få svar på mange af dine spørgsmål, herunder om det kunne være noget for dig at melde dig ind
:

Grundlag


1. Menneskeforskyldt global opvarmning har uacceptable konsekvenser for mennesker og liv på Jorden.

2. Klimabevægelsen i Danmark er en demokratisk og folkelig bevægelse, som vil stoppe global opvarmning nu.

3. Vi mener at global opvarmning er et fælles problem, som skal løses på en måde, der er solidarisk og retfærdig, både lokalt og globalt.

4. Vi ønsker en klimapolitik, som tager udgangspunkt i den videnskabelige konsensus blandt klimaforskere. Vores grundliggende reference er den seneste rapport fra FNs klimapanel.

5. Der eksisterer en række økonomiske og teknologiske muligheder for at stoppe global opvarmning. Problemet – og løsningen – er hovedsageligt politisk vilje.

6. Vores bevægelse skal presse beslutningstagere til at træffe de nødvendige beslutninger. Det gør vi via: formidling, mobilisering, dialog, og aktion.


Som du kan se, er det "Menneskeforskyldt global opvarmning", der er tale om, og den videnskabelige reference er "den seneste rapport fra FNs klimapanel". Altså er målet at få nedbragt CO2-udslippet.
16-04-2008 21:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg vil kalde det falsk varebetegnelse.
RE: Klimabevægelsen lever!16-04-2008 22:02
jfcorbett
☆☆☆☆☆
(2)
Klimabevægelsen er født, og skal nok ryste Danmark ud af sin klimasøvn!

Vi har brug for så mange hænder og hoveder som muligt.

Læs vores grundlag og bliv medlem på vores hjemmeside:
http://www.klimabevaegelsen.dk

Mange hilsner

P.S. Hjemmesiden er stadigvæg lidt kikset, men den får en ordentlig facelift til udløbet af aprilmåned!


Jean-François
18-04-2008 22:17
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jfcorbett

Må vi hertil be om at klimabevægelsen er lidt kritisk omkring det politisk signal som man vil sende. Altså er lidt mere objektiv omkring de signaler man vil sende så det ikke ender i det normale: Stærkt øget miljøbelastning.
Det er svært at se nogen af de tiltag som er blevet taget gennem de sidste 25 år omkring dansk energipolitik, og som har været stærkt påvirket af befolkninger og herunder også af miljøbevægelser, at disse tiltag har bevirket nogen form for reduktion (miljø). Disse tiltag har næsten alle bevirket en betydelig miljømæssig belastning og her i særdeleshed en helt unødvendig belastning med Co2.

Et par eksempler:

Nordsøgassen skulle omsættes i den Danske el-sektor. Kraftværksforeningen forslår moderne høj effektive værker feks. ved Århus hvor op til 50 % af brændselet kan være affald og biobrændsel og hertil 50 % naturgas. Herefter når værker som disse en el-virkningsgrad bedre end 50 %. Herefter skulle byer som Randers, silkeborg mf forsynes fra Studstrupværket ved Århus med fjernvarme.
I stedet vælges udbygning med decentrale værker og hertil barmarksværker, sammen med en kraftig udbygning med vindmølleenergi. Netop i år vil Co2 belastningen fra den danske energiproduktion være på niveau med Co2 udledning som den var før en merinvestering i størrelsesorden 200 milliarder i øget kraftværkskapacitet som er i dag er 2,5 gang det nødvendige, og en kraftig udbygning med vindmøller, hvor strømmen stort set er ubrugelig pga. kraftværkerne skal producere fjernvarme og derfor også producere strøm. Havde man derimod været villig til at spare de 200 milliarder, og fuldt kraftværksforeningens løsning, havde Co2 belastningen være markant mindre. Hertil ville mølleudbygning sammen med Centrale kraftværker være en langt bedre løsning, altså mere vindmølleenergi kunne gøre nytte.

Hysteriet omkring el-besparelser har i den grad bevirket en helt unødig miljøbelastning og her ikke mindst med Co2. Når befolkningen spare på el skal den varme som el nødvendigvis afsætter i boligen produceres fra enten fjernvarme eller oliefyr. Dette er dobbelt slemt når varmeværkerne herefter skal producere el for at kunne producere den ekstra varme som forbrugerne nu ikke forbruger, og det netop i vinterhalvåret hvor møllestrøm forekommer til overflod når fabrikker mm ikke efterspørger strøm netop aften og nat hvor elforbruget i hjemmet er størst. I 2007 forekomme 5 Twh fra møllerne som ikke kunne anvendes i nettet. Hvis befolkningen ikke havde sparret på strøm eller omsat denne energi ville denne have erstattet energien i hele 625.000.000 Kg olie.
Miljøbevægelserne i Danmark bærer et betydeligt ansvar for at forureningen omkring disse to nævnte forhold har været så unødvendig massivt.

www.klimabevaegelsen.dk skal hilses velkommen, men må vi be om at bevægelsen virkelig arbejder for at minimere miljøbelastninger, og ikke finder et "kampobjekt" der klinger godt i folkemunde men i øvrigt ikke hjælper og i mange tilfælde øger miljøbelastningen.

Bedste Hilsner Delphi
19-04-2008 21:36
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vila Vision

For år tilbage da man var til introdution/rundvisning i Villa Vision. Så undrede det en del at el-måleren som så ny og ubrugt ud stod på 35.000 Kwh. Efter at have forhørt sig ved en tømre på "opgaven" som kunne kaste lys over mysteriet: fugtproblemer havde nødvendiggjort dels affugtere og betydelige el-varmeblæsere for at affugte byggematerialer til "indvilgelsesdagen".

Når vi igen og igen hører at passivehuse reducer Co2 udledningen med så og så meget er det da en lille smule populistisk, når der ikke medtages Co2 belastningen ved produktion af disse huse.

Fra http://www.passivhus.dk/

Arkitekt Olav Langenkamp og familie er ved at flytte ind i Danmarks første, certificerede passivhus.
Passivhuset bruger 80 % mindre varme end loven tillader og sparer derved omgivelserne for
2 ton CO2 per år.


Det er selvfølgelig prisværdigt at tiltag som disse tages og herunder at befolkningen anvender disse nye teknologier herunder byggekoncepter som er energibesparende, men for objektivitetens skyld, kunne man så ikke medtage Co2 belastningen ved produktion af disse huse og energiløsninger.

EN nystartet miljøbevægelse kan ikke og bør ikke overse muligheden for at forbruge op til 10 Twh vindmøllestrøm eller overskudsstrøm som bliver resultatet efter det seneste energiforlig, som vil blive ubrugelig i el-nettet, i dag forkommer 5 Twh som er ubrugelig i el-nettet.

10 Twh som erstatter olie for opvarmning som i dag afgiver Over 6.000.000 ton Co2 til atmosfæren ved 0,2 kg Co2 pr. Kwh fra olie.

Det må da vist være både punkt 1 – 2 Og 3 for en nystartet miljøbevægelse

Redigeret d. 19-04-2008 21:48
20-04-2008 13:58
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej klimabevægelse!
Lige lidt info:

20-04-2008 15:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hertil bør klimabevægelsen glæde sig over den øgede Co2 koncentration i vor atmosfære. Denne forøgede Koncentration bevirker nu påviseligt vækst omkring afgrøder i Afrika. Store Randområder af Sahara bliver nu beplantet enten manuelt eller ved egentlig "selvvækst".

Det må da være en glædelig nyhed!
20-04-2008 20:00
Jakob
★★★★★
(9343)
 


@Frank Lansner

Måske ville dit indslag være knapt så eensidigt, hvis du også indsatte en kurve for, hvordan det er gået med tropesygdomme og de globale udgifter til katastrofehjælp i samme periode..?   
Redigeret d. 20-04-2008 20:01
20-04-2008 21:26
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Jakob :-)

Nu er det jo et indlæg til en bevægelse som i sit grundlag har beskrevet ensidigt tilhørsforhold til én filosofi. Dette er der absolut intet galt i, men det giver mig jo den idé at de nok selv kender tingene fra den side du efterlyser?

Skulle det ske at der kom lidt debat ud af det ville det jo være ok....

Bedste hilsner, Frank
21-04-2008 10:39
Jakob
★★★★★
(9343)
 


@Frank Lansner, jeg gætter på, at vi er inde på et område, hvor ingen har set sagen nok fra den anden side.
Unicef bruger mere end dobbelt så meget på katastrofehjælp i forhold til for få år siden.
Derfor mener jeg nok, at din graf fortæller langt mere om Unicefs gode arbejde end om klimasituationen. 
21-04-2008 11:39
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Jakob, det har du givetvis ret i. Jeg er udtalt non-ekspert på disse felter, men ville bare viderebringe den graf jeg lige faldt over til dem der ved noget om det.
Bedste hilsner, Frank
RE: Klimabevægelsen vælger videnskab frem for hokus pokus21-04-2008 15:23
jfcorbett
☆☆☆☆☆
(2)
Frank Lansner skrev:
Nu er det jo et indlæg til en bevægelse som i sit grundlag har beskrevet ensidigt tilhørsforhold til én filosofi.


I virkeligheden har Klimabevægelsen valgt at holde sig væk fra fastlåste filosofier og ideologier -- på nær et videnskabeligt syn på klima og, så vidt det er muligt, på samfundet.

Jeg tillader mig at citere pkt. 4 fra Klimabevægelsens grundlag:
"Vi ønsker en klimapolitik, som tager udgangspunkt i den videnskabelige konsensus blandt klimaforskere. Vores grundlæggende reference er den seneste rapport fra FNs klimapanel..."

... i modsætning til tilfældige grafer, som folk kopi-paster i debatindlæg, uden reference!


Verdens klimaforskere har gjort og gør fortsat et kæmpe stykke arbejde (det er jo derfor, vi som samfund betaler dem!), og FNs klimapanel har samlet trådene i deres rapporter.

Disse konklusioner vælger Klimabevægelsen at forholde sig til, indtil de er blevet videnskabeligt modbevist -- og det ser p.t. ikke ud til, at de bliver det, i hvert fald ikke de store træk.

delphi skrev:
Denne forøgede [CO2] Koncentration bevirker nu påviseligt vækst omkring afgrøder i Afrika.


Påstanden om at en øget CO2-koncentration ville gavne Afrika via øget vækst omkring afgrøder, er desværre ikke støttet af klimavidenskaben.

En øget CO2-koncentration vil ganske vist få en positiv nettovirkning på afgrødproduktionen i nordlige, køligere lande, herunder Danmark -- i en periode. Derefter vil nettovirkningen blive negativ, bl.a. pga. stigende ozon-koncentration som følge af den stigende temperatur.

Desværre er nettovirkningen på afgrøder Afrika (og Sydasien, Sydeuropa, Latinamerika) negativ lige fra starten -- ikke ligefrem en "glædelig nyhed".


Det vil Klimabevægelsen sætte en stopper for!


Med venlig hilsen


Jean-François
21-04-2008 15:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jfCorbett

Desværre er nettovirkningen på afgrøder Afrika (og Sydasien, Sydeuropa, Latinamerika) negativ lige fra starten -- ikke ligefrem en "glædelig nyhed".


Det mener jeg bestemt strider mod fakta.

En øget CO2-koncentration vil ganske vist få en positiv nettovirkning på afgrødproduktionen i nordlige, køligere lande, herunder Danmark -- i en periode. Derefter vil nettovirkningen blive negativ, bl.a. pga. stigende ozon-koncentration som følge af den stigende temperatur.


Så er det jo gældeligt at verdens gennemsnitstemperatur den er stærkt faldende, herunder at is tilvæksten i arktis alrdig har været støre.

Mener du Ozonlaget vil øges som følge af Co2 eller temperatur, det er nyt for mig men det er jo ogsåp et stort område "klimaforståelse".

Igen! Velkommen til Kilimabevægelsen.

Bedste Hilsner Delphi
21-04-2008 16:17
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@jfcorbett

du skriver:
En øget CO2-koncentration vil ganske vist få en positiv nettovirkning på afgrødproduktionen i nordlige, køligere lande, herunder Danmark -- i en periode. Derefter vil nettovirkningen blive negativ, bl.a. pga. stigende ozon-koncentration som følge af den stigende temperatur.


:-) den var "lige til højrebenet"
. I drivhuse sætter man CO2 op til 1000 ppm fordi det er optimalt for planterne. Man skal huske på, at de fleste plantearter stammer fra planter der groede i op til 7000ppm med en meget frodig jord til følge.

Netop planter der vokser i mangel på enten vand eller næringsstoffer har ekstra stor glæde af øget CO2. Så selvom det lyder helt forkert i jeres ører, så er CO2 en kæmpe hjælp aller mest i de værst ramte områder, såsom Sahara.


Og som grafen viser, det er jo ikke små marginaler plantevæksten bedres.
Disse målinger skulle jo helt genses i virkelighedens verden, og det gør de også. Tendenserne fra 1982 til 2003 er som følger:


Således er Sahara blevet 300.000 kvadratkilometer mindre i perioden. Nej, det er ikke noget man hører meget om. Ligesom alt andet der ikke ligner en global varmekatastrofe har det ikke stået i nogen overskrifter selvom det ellers er dejlige nyheder. Og ret epokegørende at udviklingen for Sahara så klart er vendt til det positive.
Faktisk regner det nu også betydeligt mere i Sahel end for 30 år siden.

Den øgede plantevækst ses også i Amerika og Australien. Den er faktisk lidt et problem for Amazonas fordi man her plejer at få tilført markant større mængder mineraler i form af sandstøv fra Sahara og Australien.

Enten med solar cyklus 24 (starter nu) eller solar cyklus 25 (starter om 11 år) indledes et usædvanligt kuldedyk. med mindre sammenhængen mellem jordens klima sammenfaldende med CO2 debatten opfører sig helt anderledes end i historien. Erfaringen viser, at dykket kan blive op til 2-3 grader globalt. Således er de fødevareproblemer vi ser nu peanuts.

Tyg nu lige lidt på det før i bare afviser, ok? Det er jo det et debatforum handler om, ik?

Bedste hilsner , Frank
Redigeret d. 21-04-2008 18:50
09-05-2008 22:28
Jakob
★★★★★
(9343)
 jfcorbett skrev:
Klimabevægelsen er født, og skal nok ryste Danmark ud af sin klimasøvn!

Vi har brug for så mange hænder og hoveder som muligt.

Læs vores grundlag og bliv medlem på vores hjemmeside:
http://www.klimabevaegelsen.dkHar I en mailliste eller en telefonliste eller en anden form for netværk, så I hurtigt kan informere hinanden om meget vigtige nyheder eller eventuelle "lyndemoer"..?

Ellers vil jeg meget gerne opfordre til, at I får det.  Jeg vil også gerne opfordre alle fra Klimabevægelsen til at deltage i dette forum og skrive et indlæg her, eller i det mindste at følge med i dette og andre relevante emner ved at klikke på linket længere nede, som giver forummedlemmer mulighed for at modtage en mail, når der er kommet nyt svar i tråden.

Der kan nemt blive brug for ALLE kræfter i flok og lidt til, hvis der skal flyttes nogetsomhelst af betydning.


På forhånd tak.  

PS: Jeg synes ikke, at jeres hjemmeside er "kikset", derimod undrer jeg mig over, at I linker til Facebook, som kræver login.
http://www.klimabevaegelsen.dk/?Facebook
I mine øjne ville det være langt mere logisk at henvise til dette forum, hvor alle kan læse. Men så vidt jeg kan se, så har I ikke engang et link hertil..??    
Redigeret d. 09-05-2008 22:40
20-10-2008 14:09
Jakob
★★★★★
(9343)
 

Kan Klimabevægelsen standse den meningsløse politiske hetz mod minivindmøller..?


Det er ikke meget, jeg har hørt til Klimabevægelsen i massemedierne, siden den blev startet.
Den er vel ikke gået i stå eller blevet reduceret til en hjemmeside, hvor offentligheden ikke har adgang til debatten..?:
http://www.klimabevaegelsen.dk/medlemsforum


Men hvis der stadig er lidt liv i kludene, så vil jeg gerne bede om klimabevægelsens hjælp i spørgsmålet om minivindmøller.


Formålet skal være at gøre det nemmere at købe og opsætte minivindmøller, og især at gøre det danske marked mere åbent overfor importerede minivindmøller.
Det er meget vigtigt for minivindmøllernes udbredelse, at prisen ikke er for høj.
Derfor er typegodkendelsen og tvunget årligt service noget værre møg..!

Ligeledes er det meget vigtigt, at vi ubegrænset kan købe alle minivindmølletyper på markedet, så der er noget for enhver smag og pengepung.
Hvis man vil sætte en minivindmølle op et sted, hvor der ikke er særlig meget vind, så er det naturligvis ikke nødvendigt, at møllen er så stærk og dyr som den, der skal helt op i jetstrømmene.
Derfor er typegodkendelsen også unødvendig.

Man kunne evt. i stedet bygge videre på det vindmøllekatalog, som er fremstillet af Nordisk Folkecenter:
http://www.folkecenter.net/8761
Det ville give borgerne langt større mulighed for det frie valg, som Regeringen jo plejer at sætte i højsæde.
Besynderligt, at den netop på dette grønne område ikke er så markedsliberal. (Men det er måske kun, når de rige gerne vil have deres egne hospitaler, at det er vigtigt med frit valg til borgerne..?)Vi skal have adgang til hele minivindmøllemarkedet i uforfalsket form, og det skal være nu..!
Vi skal ikke jage producenter og kunder væk med en unødvendig dyr typegodkendelse og service, og vi har ikke tid til at vente over et halvt år, hvergang en minivindmølle skal typegodkendes..!

Se her: http://epn.dk/industri/energi/article1417612.ece
Citat fra teksten:
---------------------------------
Det er en fantastisk niche, som vi kunne sætte rigtig godt skub i her i Danmark, men lige nu er det gået totalt i stå, selv om der er en stor interesse«, siger Jane Kruse, informationschef i Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, til Politiken.
»Skal møllerne typegodkendes, tager det et halvt år og koster 70.000 kroner. Samtidig skal møllerne serviceres én gang om året. Det kalder jeg at stoppe markedet«, siger Ib Ahm Nielsen, direktør i Grenaa Marine Solar, der har indstillet importen af minivindmøller.
---------------------------------


Og her, bemærk slutprisen:
http://www.ugeposten.dk/article/20081007/helsinge/710070061/


Sådan kvæler man handlen med minivindmøller. De bliver ganske enkelt for dyre på grund af omstændige lovkrav, og i øjeblikket kan de slet ikke købes, fordi ingen endnu er typegodkendt.
Det er så kantet, usmidigt og dyrt, at det i mine øjne næsten kun kan være et bevidst forsøg på at hæmme opsætningen af minivindmøller.


Skulle nogen nu tænke, at det måske er mig, der er dum, fordi jeg ikke vil indse, at det er vigtigt med mere sikkerhed og kontrol omkring minivindmøller, så prøv selv at tænke grundigt over det.

Hvor mange er døde af at få en løbsk minivindmøllevinge i hovedet..??
Er en flyvende minivindmøllevinge farligere end en flyvende tagplade..??

De senere år er det væltet ind over grænsen med farlige køretøjer, som kun lever op til meget begrænsede kvalitetskrav, og de er jævnligt impliceret i meget alvorlige ulykker.
Det har jeg ikke set lovindgreb imod, og det synes jeg er ok, fordi folk også selv skal have et ansvar. Men hvis man ved lidt om det, så sætter det unægteligt nidkærheden omkring minivindmøllerne i perspektiv.
Skulle en minivindmølle ude på min private mark virkelig være mere farlig og mere nødvendig at typegodkende, end den markræser som naboens knægt brækkede sin ryg på sidste år..??

Må vi godt bede om lidt mere sans for proportioner, og at hetzen mod minivindmøller bliver indstillet, tak..!!Links til flere af mine skriblerier vedr. minivindmøller:

Kan man købe, hvad man ønsker:
http://www.klimadebat.dk/forum/kan-man-koebe-hvad-man-oensker-d9-e579.php#post_7523

Minivindmøller:
http://www.klimadebat.dk/forum/minivindmoeller-d24-e417-s40.php#post_7300

En klimaindkøbsforening:
http://www.klimadebat.dk/forum/en-klimaindkoebsforening--d24-e658.php#post_8009
Forslag til aktion:


Opdel jer i to grupper. Den ene gruppe opsætter mange minivindmøller rundt omkring, hvor de ikke kan skade andre.
De kan være i træ eller pap, og det er nok ligegyldigt, om de kan køre rundt.
Den anden gruppe går derefter igang med at anmelde minivindmøllerne til kommune og politi og forlanger meget insisterende, at de øjeblikkeligt bliver fjernet, fordi de er ulovlige..!!
De er ikke typegodkendt og derfor ulovligt købt, og de er til alt for stor fare for deres omgivelser..!!!
Bed om at blive informeret om dine klagemuligheder over politiet, hvis de ikke vil tage affære og reagere med det samme.
Når Regeringen først har gjort sig umage med at skrive en udførlig og omstændig lov, så skal den selvfølgelig også overholdes..!!!


Men mon ikke, at de alligevel bliver trætte af det, når det går op for dem, hvor latterlig loven i virkeligheden er..?
Det er mit håb, for jeg tror nok ikke mere på, at det nytter at tale fornuft til dem.

Men pas på, at I ikke bliver kørt over af en typegodkendt bil, hvis I aktionerer i nærheden af trafik.
En typegodkendelse er nemlig langt fra en garanti mod at komme til skade.Det var, hvad jeg lige kunne finde på, men jeg håber selvfølgelig, at der kommer bedre forslag.

På forhånd tak for jeres interesse for sagen.  
PS:
Normalt er det nok os på landet, der skal tage en tørn for byboerne, når de skal have mad og vindstrøm.
Men i dette tilfælde er der altså brug for byboernes hjælp til at ændre en tåbelig lovgivning lavet af byboer mod os på landet.
En lovgivning, som tilmed giver os ringere mulighed for at forsyne byen med det fornødne (klimavenlig EL).
Det kan altså kun gå for langsom med at få ændret den lov..!  
20-10-2008 15:20
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
@Jakob

Jeg har nu skrevet til landsudvalget i Klimabevægelsen og opfordret dem til at gå ind i sagen.
Da jeg jo selv er med, vil jeg også nævne det for dem på en workshop på lørdag.

Spændende, hvad der kommer ud af det.
Redigeret d. 20-10-2008 15:22
20-10-2008 20:31
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Et andet ide til klimabevægelsen kunne være:

Find ud af hvad der er fup og fidus blandt alle de 'klima venlige produkter'! giv dem karekter og lav et medieshow ud af det. nu ved jeg ik om i har mange penge fra kontigenter eller hvordan; men hva med at bruge nogen af pengene på at købe forskelige produkter (fx sparepære, vindmøller, koldvandsvaskepulver osv osv.) og så teste dem??

det syntes jeg kunne være spænende og ægte folke oplysning i klimaets tegn
RE: Klimakatastrofe20-10-2008 22:57
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Frank Lansner skrev:
Enten med solar cyklus 24 (starter nu) eller solar cyklus 25 (starter om 11 år) indledes et usædvanligt kuldedyk. med mindre sammenhængen mellem jordens klima sammenfaldende med CO2 debatten opfører sig helt anderledes end i historien. Erfaringen viser, at dykket kan blive op til 2-3 grader globalt. Således er de fødevareproblemer vi ser nu peanuts.


Det er tilsyneladende cyklus 24 som indledes et usædvanligt kuldedyk og ikke cyklus 25. Dette forudsiger jeg på grundlag af hvilke modeller for solen, som har passet bedst i det seneste hele og halve år. 2-3 grader globalt ikke nær så slemt som den tørke og nattefrost der følger med. Her forudser jeg en katastrofe. Alle er opsat på at forhindre at jorden bliver varmere og så falder temperaturen og nedbøren. Særligt alvorligt er det hvis der samtidigt sker et vulkanudbrud. Vi er ca. 4'C. under den normale mellemistids temperatur, og kun 8'C over den normale istids temperatur. Så vi kan nemt få en ny "Yngre Dryas" inden næste mellemistid.
21-10-2008 08:15
Jakob
★★★★★
(9343)
 @branner


Mange tak, ja det bliver spændende.  

@miljoegrisen


Find ud af hvad der er fup og fidus blandt alle de 'klima venlige produkter'! giv dem karekter og lav et medieshow ud af det. nu ved jeg ik om i har mange penge fra kontigenter eller hvordan; men hva med at bruge nogen af pengene på at købe forskelige produkter (fx sparepære, vindmøller, koldvandsvaskepulver osv osv.) og så teste dem??


Ja nemlig, de skal også nødigt fejlagtigt gå hen og tro, at vi ikke har høje forventninger til dem.  


Når andre er for sløve, så går vores håb til Klimabevægelsen. Jeg synes nok egentlig, at de bør tage skridtet fuldt ud og danne front i udviklingen af Vindmøllehavn:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581.php#post_6955  
PS: Angående mit forslag til aktion, så må jeg hellere for en ordens skyld tilføje, at jeg selvfølgelig kun synes, at den skal gennemføres, hvis den er lovlig, og jeg ved f.eks. ikke noget om, hvor lille en papminivindmølle, man kan slippe afsted med at montere på sit cykelstyr uden at komme i fængsel.  
 
Redigeret d. 21-10-2008 15:44
22-10-2008 05:51
Jakob
★★★★★
(9343)
 Men denne minivindmølle må da absolut skulle meldes til politiet:
http://www.youtube.com/watch?v=diTnTD5WTKs

Især hvis den sælges i Danmark, for den er garanteret ikke typegodkendt.

Og prøv også at lægge mærke til dens fundament. Hvem tror på, at det kan holde til stærk storm..??  


Og har den i det hele taget søgt om en byggetilladelse..??  


Har den mon fået sit årlige lovpligtige eftersyn, så den er i forsvarlig stand..??  


Det tror jeg næppe, så politiet må nok hellere møde op i pansrede mandskabsvogne og kampuniform, for kommer der et vindpust, så ved man aldrig, hvordan sådan en forbudt minivindmølle kan finde på at angribe.

Den kører jo rundt, så den kan måske lave cirkelspark..... 
29-10-2008 10:53
Jakob
★★★★★
(9343)
 
@brannerKan du sige noget om, hvordan det blev modtaget..?
Denne minivindmølle må også skulle typegodkendes i en dansk vinterstorm, før den må sælges:
http://ing.dk/artikel/79504

Og ejeren må pænt stå ude i kulden i normalt fodtøj og bære rygsæk og mølle..!
Prøv at se her:

http://www.vindogsol.dk/
Citat:
------------------------
Modvind inden for vindkraft i Danmark
Meget er sket de senere år bl.a. den 10.9.2007 trådte nye regler i kraft for alle små vindmøller der producerer elektricitet. Dette betyder, at de skal have en typegodkendelseder der dækker både selve vindmøllen, tårnet, fundamentet samt net-inverteren. En overgangsordning blev bevilget frem til den 1.3.2008 efter denne dato er det ulovligt at opsætte eller sælge ikke godkendte vindmøller i Danmark, med mindre der foreligger en officiel undtagelse.
------------------------

Lovtekst:
http://www.vindmoellegodkendelse.dk/Common/Bekg%20%20tekn%20%20godk%20%20vindm%F8ller%20sep%202007.pdf
http://www.folketinget.dk/samling/20041/almdel/EPU/Bilag/84/132187.PDF


Og så lige for at slå det helt fast igen:

http://vindby.dk/38_vindmoeller.htm

Citat:
----------------------
Ifølge Energistyrelsens bekendtgørelse i Danmark skal mindre vindmøller med vingespænd på under 2,5 meter eller et bestrøget areal op til 5 m² typegodkendes.
Det betyder at både vindmøllen, tårnet, fundamentet og net-inverteren m.m. skal have en fælles typegodkendelse.
----------------------


Jeg græmmer mig ved tanken om, hvor mange gode internationale vindmølleopkøb, som jeg og resten af Danmark kunne have foretaget her under finanskrisen.

Og jeg græmmer mig over, at andre gør-det-selv-folk ligesom jeg skal druknes i administration og udgifter eller forfalde til civil ulydighed, hvis vi vil afprøve enhver tænkelig lille vindmøllevinge i vinden.


Jeg har nok aldrig oplevet et mere skandaløst indgreb mod den teknokunsteriske ytringsfrihed og innovation i Danmark.!


Det skræmmer mig til døde, at ikke flere kan se det, og at jeg ikke lader til at kunne forklare det godt nok.
Jeg er ved at tro, at det er hele Folketinget, der har kvajet sig.http://www.folketinget.dk/Samling/20031/udvbilag/EPU/Almdel_bilag520.htm
http://www.jv.dk/modules/fsArticle/index.php?articleid=485861&rss&local_cat=1006


 
29-10-2008 21:07
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jakob skrev:
@branner

Kan du sige noget om, hvordan det blev modtaget..?


Jeg tror desværre, det er strandet lidt...

Det var mit indtryk, at folk i Landsudvalget har så mange andre opgaver at arbejde med, at der ikke er nogen, der vil give dette emne topprioritet lige nu.

Selv synes jeg, det er et meget oplagt problem at tage fat på, og at dén lovgivning bør laves om snarest muligt!

Mit eget engagement i Klimabevægelsen vil fra nu af i høj grad være i Københavns lokalgruppe. Vores fokus vil til at starte med være på trafik og ikke minivindmøller, som jeg tænker har større relevans hos lokalgrupperne ude i landet.

Jeg vil derfor råde dig til at kontakte de andre lokalgrupperepræsentanter, som du kan finde her: http://www.klimabevaegelsen.dk/grupper/lokalgrupper. Henvis dem til debatten her og dine mange gode argumenter imod den vanvittige lovgivning - hvem ved, måske der er en lokalgruppe, der vil tage dit aktionsforslag til sig?


Hold os gerne opdaterede...
Redigeret d. 29-10-2008 21:08
30-10-2008 09:58
Jakob
★★★★★
(9343)
 @branner


Tak for din indsats.

Men hvis lokalgrupperne ikke engang selv holder sig opdateret om, hvad der sker i klimadebatten, så tror jeg næppe, at det vil hjælpe, at jeg skriver til dem.

Min fornemmelse er, at jeg kommer til at spilde mit liv på det, og det er det alligevel for kort til.

Nu har jeg skrevet meget om det i dette forum, og så må jeg håbe, at det bidrag kan hjælpe til at vække andre.


Jeg selv vil måske gå under jorden med fremtidige minivindmølleplaner. Hvis jeg finder noget, som kan bruges på trods af loven, så må jeg nok hellere gå stille med det, så den mulighed ikke også bliver dræbt af imbecile politikere.

Jeg er i det hele taget måske ved at gå lidt pas på den demokratiske klimakamp.
Når jeg oplever, at demokratiet ligefrem spænder ben for udviklingen, så bliver det for ensomt, synes jeg.
Og som tidligere nævnt kan jeg jo personligt dybest set selv være ligeglad. Jeg har ikke børn, så det er ikke mine gener, der skal arve jorden.
 
Klimabevægelsen27-05-2009 21:47
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
"Vi kræver, at verdens ledere igangsætter de hastende og nødvendige handlinger, som er påkrævet for at forhindre en katastrofal destabilisering af det globale klima, således at hele verden hurtigst muligt kan arbejde hen imod en stærk og bindende klimaaftale, som er både retfærdig og effektiv til at minimere de farlige klimaforandringer.

Vi kræver, at de vestlige lande, som har udledt flest drivhusgasser i atmosfæren, tager deres ansvar for at hindre klimaforandringer ved straks at reducere egne udslip, og ved at investere i en ren energiudvikling i udviklingslandene.

De rige lande skal tage deres rimelige andel af ansvaret for at betale for de tilpasninger, som skal iværksættes, især i de lande som har et lavt drivhusgas-udslip og som har begrænsede økonomiske ressourcer.

Klimaforandringer vil ramme de fattigste først og hårdest.

Alle som har de økonomiske ressourcer til at handle, må derfor handle målrettet og hurtigt."


Hvor mange gange dyre vil dette være end at sikre alle lægehjælp, uddannelse og arbejde?
Redigeret af branner d. 28-05-2009 02:56
RE: Klimabevægelsen28-05-2009 10:54
Jakob
★★★★★
(9343)
.
@kulden-varmen


Hvor mange gange dyre vil dette være end at sikre alle lægehjælp, uddannelse og arbejde?Nu skal du høre:

Vi producerer bare nogle milliarder motionscykler med dynamo.

Dem uddanner vi en masse mennesker til at betræde (uddannelse til alle.!).

Derefter skal de bare cykle (arbejde til alle.!)

Og når de falder om af træthed, så bliver de tilset af en læge (lægehjælp til alle efter behov.!).

Hvor svært kan det egentlig være..?!Der kan også være andre og bedre måder at gøre det på, der som ovenstående kan opfylde flere ønsker samtidigt.
Men skal vi snart finde de bedste måder at gøre det på, så vil det givet kræve en massiv VE-forsknings- og udviklingsindsats.
Ingen kan på nuværende tidspunkt vide, hvad det vil koste.
.
Deltag aktivt i debatten Idéer og tips til Klimabevægelsen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Ideer til emne i EP313-04-2021 01:58
Klimabevægelsen325-12-2016 18:53
Landsmøde i Klimabevægelsen312-10-2009 09:30
Artikler
Tips til energivenlig boligrenovering
Præsentation af Klimabevægelsen, december 2008
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik