Husk mig
▼ Indhold

MinivindmøllerSide 2 af 3<123>
20-05-2008 12:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den Danske Vindmølleindustri: De gigantiske beløb som er tilført via PSO-midlerne, hertil de meget betydelige investeringer i Vindmølleindustrien via aktietegninger og ikke mindst de meget betydelige investeringer som det danske samfund har afholdt til udbygning af det overordnede ledningsnet. Hvad har det mon til dato kostet det danske samfund? Står dette mon mål med værdien af de fordele som denne satsning har bevirket i el-forsyningssektoren? ( 8 % af el-forbruget i 2007 kom fra møller) Den merværdi som er skabt i vindmølleindustrien (eksport – import), står den mål med de betydelige investeringer.

Samlet set tvivler jeg stærkt på at det overhovedet har tilført det danske samfund nogen værdi overhovedet!

Forureningsreduktion og herunder Co2 reduktion den er i hvert fald til at overse.
Redigeret d. 20-05-2008 13:05
20-05-2008 14:11
Jakob
★★★★★
(9343)
 Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg vil give dig ret, det var meget besværligt at få flyttet et komma i teksten. En af de ting som jeg / Foreningen Naboer til vindmøller fik med var, at det der blev diskuteret var et konisk tårn med en propel - ikke gittermaster eller lignende, reelt er rapporten lavet for Vestas og Siemens vindmøller og ikke andet.

Vi forsøgte flere gange at få andre metoder til at udnytte vindenergi med i rapporten uden held. Vi undrede os bl.a. over, at man ikke kunne set fidusen med at sammebygge udnyttelse af vindenergi med de konstruktioner, der under alle tilfælde skulle stå ude i landskabet - hver gang fik vi af vide, at det faldt unden for kommissionens opgave.
Tak for mere info. - Jeg er sjældent blevet så meget klogere på så kort tid.

Så vidt jeg kan se, er det ikke Udvalgets skyld, at det er blevet sådan sammensat.
Det er Regeringens, og derfor må den også bære ansvaret for en underrepræsentation af minde vindmøllers interesser.

Det er heller ikke Skjern Kommunes skyld, at Regeringen har brugt et Udvalg som hammer til at fastslå nogle anbefalinger og retningslinjer.

Ansvaret må hovedsageligt ligge hos vores topstyrende Regering. 
20-05-2008 15:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Ansvaret må hovedsageligt ligge hos vores topstyrende Regering


Nej, ansvaret ligger hos hele folketinget, energipolitik har altid været mere erhvervspolitik end reel energipolitik. Det vel i bund og grund et politisk forsøg på at beskytte den milliard investering forbrugerne har foretaget i vindmølleindustrien via PSO'en (På Svends Ordre).

@delphi

Hvis vi antager, at de samlede årlige udgifter til udbygningen med vindmøller er på 10 milliarder dkk (PSO 4,5 mia, udbygning omlægning af ledningsnet mv. 3 mia. og manglende skatteindtægter 2,5 mia) og ganger det med 25 år, så har vi pt. smidt 250 mia. uden at få gavn af det i Danmark. Tænk hvad vi kunne have fået af reelle energiforbedringer for dette beløb!
20-05-2008 16:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis vi antager, at de samlede årlige udgifter til udbygningen med vindmøller er på 10 milliarder dkk (PSO 4,5 mia, udbygning omlægning af ledningsnet mv. 3 mia. og manglende skatteindtægter 2,5 mia) og ganger det med 25 år, så har vi pt. smidt 250 mia. uden at få gavn af det i Danmark. Tænk hvad vi kunne have fået af reelle energiforbedringer for dette beløb!


Ja og til dette gigantiske milliardbeløb der må Vi da have fået en betydelig Co2reduktion (jeg mener og erindre at det var derfor det blev sat i værk)Det er den sølle reduktion til det eksorbitante beløb.
Hertil langt over halvdelen af brændsler er omlagt til enten helt Co2 fri (næsten) møllestrøm og naturgas med ringe Co2udledning (under halvdel af kul), omkring varme og el-produktion i Danmark.Man kan faktisk konstatere at de gigantiske investeringer har "spist" noget af den reduktion brændselsomlægningen ville have givet selv om der har været en øgning af energi forbruget over perioden.
20-05-2008 18:23
Jakob
★★★★★
(9343)
 Boe Carslund-Sørensen skrev:
Nej, ansvaret ligger hos hele folketinget, energipolitik har altid været mere erhvervspolitik end reel energipolitik. Det vel i bund og grund et politisk forsøg på at beskytte den milliard investering forbrugerne har foretaget i vindmølleindustrien via PSO'en (På Svends Ordre).


http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/2007/Vindmoellerapport.htm
Citat fra siden:
----------------------
Rapporten indeholder det at regeringen nedsatte vindmølleudvalgs anbefalinger
----------------------


Det får mig nok til at mene, at Regeringen har hovedansvaret for, hvordan det udvalg blev strikket sammen.

@delphi


Nu tror jeg næsten, at det er ved at gå op for de fleste, at du er helt overbevist om, at alt CO2-udslip vil ophøre, hvis vi bare allesammen vil gå over til kun at bruge kul og olie og undlade at isolere vore boliger.  


Men du kan ikke komme udenom det faktum, at minivindmøller kan give et udmærket energibidrag, der måske kan dække 30% til boligen.
Hvad økonomien angår, så er den tjent ind på 5-7 år.    Klik evt. her.

Eller se evt. dit eget tidligere indlæg:
http://www.klimadebat.dk/forum/minivindmoeller-d24-e417.php#post_4130


Jeg tror, at det bliver svært at finde en voksen mand i Danmark, som ikke har investeret i noget mindst ligeså dyrt, som var langt mere ufornuftigt.

Det var godt, at vi havde Auken. Han var langt fra perfekt, men han fik sparket Danmark ud af røret med vindkraft, og det skal vi være glade for. Især med de sidste 6 års stilstand indenfor VE, bliver hans minde mere og mere værd at ære.  
 
20-05-2008 18:57
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Især med de sidste 6 års stilstand indenfor VE, bliver hans minde mere og mere værd at ære.


Bare en skam at han ikke fik lavet Vestas om til et folkeejet selskab.
Tilgengæld er det godt at han ikke fik gennemført omfordelingspolitiken indenfor fjernvarme, hans mening var, at de store fjernvarmeselskaber i bl.a. Århus og Ålborg skulle være med til, at holde prisen på fjernvarme nede hos barmarksværkerne.
20-05-2008 19:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

En nedgang i Co2 udledningen på 30 – 40 %, som følge, at omlægning fra næsten 90 % kul-forbrug til varme og strøm i Danmark, sættes over styr. For at øge Co2 udslippet fra energisektoren vælger man den mest Co2 belastende og dyreste løsning nemlig vindmøller, som betyder at værker må brænde olie/kul af i kedel hvor op til 50 % mistes i fjernvarmenettet. Og hvor man bevist har valgt ikke at have de fornødende redskaber bla. Balanceregulering som er automatiseret, for at minimere Co2 belastningen, og navnlig hertil gennemført de tiltag på varmeværkerne som kunne tillade mere vindmølle strøm at tilflyde el-nettet. Tiltag som 100 % kunne finansieres via reduktion i gas/brændselsindkøb for værkerne og hertil kunne have reduceret fjernvarme priserne til gavn for byernes borgere. Disse tiltag som netop kunne have gjort den danske vindmølleproduktion robust og selvfinansieres. Netop I stedet for at skulle have stærkt stigende statsstøtte som vi ser det nu. Alt dette er et valg for at øge Co2 belastningen maksimalt. Når man så magtpåliggende har villet øge Co2-udslippet havde det så ikke været billigere simpelhed at afbrænde 1 mill ton kul på en central offentlig plads så folk kunne se at de har fået noget for deres surt indbetalte skat og el-regningspenge.
Redigeret d. 20-05-2008 19:22
20-05-2008 19:20
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Tilgengæld er det godt at han ikke fik gennemført omfordelingspolitiken indenfor fjernvarme, hans mening var, at de store fjernvarmeselskaber i bl.a. Århus og Ålborg skulle være med til, at holde prisen på fjernvarme nede hos barmarksværkerne.


Ja også kunne flere barmarksværker etableres som virklig konfligter med møllestrømmen. Ja det er vel en simpel opgave at regne sig frem til hvor mange barmarksværker der skal etableres for at vind er fuldstændig ubrugelig. Her til når 1000 husstande forbruger 2.000.000 l olie pr år, før etablering. Efter etablering er det samlede energitab i ledningsnettet energien i 2.000.000 l olie, hvor 30 % af denne energi er frembragt ved at afbrænde gas i kedel. Isoleret set uden vindmøllestrøm som der konfligtes med, så er en øgning af kraftvarmeproduktionen i sig selv problematisk når flere og flere værker skal producere el som der ikke er brug for. Hertil når mere og mere vindmøllestrøm også konfligter med kraftvarme produktion så går det galt og meget galt.

At man i energiministerium har, kunne gennemregne noget sådant og hertil gennemfører det. Altså man ved det vil blive en katastrofe! Ja hvad skal man sige.
Redigeret d. 20-05-2008 19:23
02-06-2008 15:27
Jakob
★★★★★
(9343)
 


Jeg har for et par måneder siden spurgt min kommune om regler for opsætning af små vindmøller med en vingediameter på under 2 meter, og nu har jeg endelig fået et svar:

---------------
Det er beklageligt, at der ikke er svaret før.

Sagen undersøges nærmere, men som udgangspunkt skal vindmøller uanset størrelse anmeldes i henhold til Bygningsreglement 1995 kap. 1.6c eller
Bygningsreglement 08 kap. 1.7 stk 1 nr. 5
---------------


Er der nogen, der kan hjælpe mig med at tolke det svar og komme med idéer til, hvordan jeg med fordel kan forholde mig..?

Jeg er bange for, at jeg er på vej til at blive syltet ind i indviklet administration af regler og paragraffer, og det virker kvælende på virkelysten.


 
02-06-2008 15:47
Kosmos
★★★★★
(5391)
Er der nogen, der kan hjælpe mig med at tolke det svar og komme med idéer til, hvordan jeg med fordel kan forholde mig..?

- hvor megen 'tolkning' kræver svaret?

Der står vel blot, at de (af dig) rejste spørgsmål (hvis substans jeg ikke kender) er under behandling, men at etablering af (private) vindmøller generelt kræver 'anmeldelse' iflg. disse detailbestemmelser(?)

Jeg ser 'i udgangspunktet' intetsomhelst kvælende heri!

Redigeret d. 02-06-2008 15:48
02-06-2008 16:07
Jakob
★★★★★
(9343)
 Det er nogle underlige modstridende signaler, man kommer ud for. Det skaber usikkerhed, og det er noget værre møg.


Dialogen med Boe tyder f.eks. ikke godt.


Men så fandt jeg alligevel dette politiske signal af ældre dato, og det tyder på langt mindre afklaring:
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20051/Spoergsmaal/S7070/index.htm


Og ser man her, så skulle det nærmest slet ikke være nødvendigt at spørge:
http://www.bolius.dk/viden/fakta/installationer-og-energi/generelt-om-energi-og-installationer/minivindmoller#hvilke-love-og-regler


Ser man her, så er det straks lidt mere kompliceret:
http://www.folkecenter.net/dk/rd/vindkraft/godkendelse/


Og ser jeg på svaret til mig fra kommunen, så bliver jeg egentlig ikke meget klogere....

Jeg påtænker at svare kommunen nogenlunde således:
----------------------------

Jeg tager selvfølgelig dit svar til efterretning.
Men hvis møllevingen ikke overstiger 2 meter, så ser det her ud til, at det egentlig ikke burde være nødvendigt at spørge kommunen:
http://www.bolius.dk/viden/fakta/installationer-og-energi/generelt-om-energi-og-installationer/minivindmoller#hvilke-love-og-regler


Jeg bor på landet, men måske er dette link også værd at kigge på:
http://www.folketinget.dk/doc.aspx?/Samling/20051/Spoergsmaal/S7070/index.htm
(Klik på svarlinket under teksten)


Jeg ser frem til snarligt at høre nærmere og håber selvfølgelig på enkle regler, der giver meget frie tøjler, så længe jeg kan opnå enighed med nabobeboelser indenfor en vis afstand til vindmøllen.
Bliver det administrativt tungt og lovmæssigt usikkert, så må jeg nok opgive det. Jeg ønsker ikke en "papirkrig".

----------------------------
Er det for "tyndt"..? 
03-06-2008 09:25
Kosmos
★★★★★
(5391)
Og ser jeg på svaret til mig fra kommunen, så bliver jeg egentlig ikke meget klogere....

- har du overvejet den mulighed, at din lokale borgmester kunne være en (åndelig) ætling af Don Quixote?
03-06-2008 10:47
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
- har du overvejet den mulighed, at din lokale borgmester kunne være en (åndelig) ætling af Don Quixote?


Han er snarere under pres fra Klima- og energiministeriet, gigant vindmøllerne skal med vold og magt opstilles, det uanset om lokalbefolkningen ønsker det eller ej. Hvis en enkelt husstandsvindmølle kan forhindre 5 gigant vindmøller i at blive opstillet, så kan jeg godt forstå en presset kommunes reaktion.

Der findes faktisk flere kommuner i Danmark, der ikke planlægger for vindmøller. De er beliggende op langs Øresunds kyst, fra København til Helsingør, disse kommuner er af en eller anden grund fritaget for at udlægge områder til vindmøller. Jeg finder det mærkeligt, hovedparten af de personer, der investerer i vindmøller ud fra et skattemæssigs synspunkt, er netop bosiddende der samt flere ministre og politikkere.

Hvorfor er det landbefolkningen, der skal have ulemperne, og bybefolkningen der skal høste de økonomiske fordele? Lad os få 20.000 by-vindmøller, så byboerne også kan tale med om ulemperne.
Redigeret d. 03-06-2008 10:48
03-06-2008 11:12
Jakob
★★★★★
(9343)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvis en enkelt husstandsvindmølle kan forhindre 5 gigant vindmøller i at blive opstillet, så kan jeg godt forstå en presset kommunes reaktion.Måske, men afstandsreglerne for vindmøller er vel ikke helt ophøjet til lov endnu..?
Så hvis en kommune ønsker det anderledes for at give sine borgere mere frihed og plads til minivindmøller, så kan den vel godt gøre det..?


 
03-06-2008 11:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Måske, men afstandsreglerne for vindmøller er vel ikke helt ophøjet til lov endnu..?
Så hvis en kommune ønsker det anderledes for at give sine borgere mere frihed og plads til minivindmøller, så kan den vel godt gøre det..?


Jo afstandskravet er faktisk en del fra det gamle cirkulære om vindmøller.
Jo en kommune har "selvbestemmelses ret", men hvor mange af dem tør bruge den, hvis det bringer hele udbygningen med gigant vindmøller i fare, det er det store spørgsmål.
Skov- og naturstyrelsen har kørt flere workshops med det ene formål at presse opstilling af gigant vindmøller igennem og med devisen helre hurtig planlægning end god planlægning, derfor ser vi stadig at vindmøller bliver opstillet 2 og 2, men ikke i egentlige vindmølleparker. Så for hver 15ende eller 20ende år kan vi tage slagsmålet mellem naboer og vindmølle"mafiaen" igen.
09-08-2008 09:16
Jakob
★★★★★
(9343)
 
 

Danmark er åbenbart bedre til at finde forhindringer end til at skabe muligheder.

Der er vist snart ikke et land tilbage i Europa, som ikke kan lære os noget om vindmøller.

Nu er Sverige også med på listen, de vil have vindmøller midt i Malmø:
http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2008/08/07/161925.htm?rss=true

Det bliver spændende at se, om det går godt.   
Redigeret d. 09-08-2008 13:58
09-08-2008 13:50
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Der findes faktisk flere kommuner i Danmark, der ikke planlægger for vindmøller. De er beliggende op langs Øresunds kyst, fra København til Helsingør, disse kommuner er af en eller anden grund fritaget for at udlægge områder til vindmøller. Jeg finder det mærkeligt, hovedparten af de personer, der investerer i vindmøller ud fra et skattemæssigs synspunkt, er netop bosiddende der samt flere ministre og politikkere.

Hvorfor er det landbefolkningen, der skal have ulemperne, og bybefolkningen der skal høste de økonomiske fordele? Lad os få 20.000 by-vindmøller, så byboerne også kan tale med om ulemperne.


Er nu af den holdning de skal opstilles hvor der er stoerst effekt - ikke efter et moenster hvor vi alle gennemsnitligt oplever samme ulemper. Er det mig eller er vesten-vinden den dominerende i DK? Derfor vel ikke overraskende der er mindre moelle aktivitet ved oest- end vestvendte kyster?

Bare en skam at han ikke fik lavet Vestas om til et folkeejet selskab.

Huh??? Var ellers sikker paa jeg ejer aktier i Vestas.... men det er jo ikke muligt eftersom det ikke er 'folkeejet' - eller mener du offentligt?
Vestas er vokset til verdensfoerende og udbreder vind-teknologi over hele jorden. Men vil du da hellere de kun fokuserer paa Danmark - og derved ignorerer global energiproduktion? Eller har jeg misforstaaet noger ironsik ment?
23-08-2008 15:56
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Nyt benspænd for små vindmøller:
http://epn.dk/industri/energi/article1417612.ece
23-08-2008 21:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra http://epn.dk/industri/energi/article1417612.ece

»Skal møllerne typegodkendes, tager det et halvt år og koster 70.000 kroner. Samtidig skal møllerne serviceres én gang om året. Det kalder jeg at stoppe markedet«, siger Ib Ahm Nielsen, direktør i Grenaa Marine Solar, der har indstillet importen af minivindmøller.


Det er da helt utroligt. Imens tonser staten og el-forbrugerne milliarder efter milliarder i store vindmølleparker, hvor strømmen stort set er ubrugelig. Små vindmøller som private har opsat, her vil ejeren netop gøre alt for at bruge denne strøm til varme eller andet hvor det er muligt at tilrettelægge el-forbruget feks. vask.

Godt! gået Danmark!
24-08-2008 14:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er da helt utroligt. Imens tonser staten og el-forbrugerne milliarder efter milliarder i store vindmølleparker, hvor strømmen stort set er ubrugelig. Små vindmøller som private har opsat, her vil ejeren netop gøre alt for at bruge denne strøm til varme eller andet hvor det er muligt at tilrettelægge el-forbruget feks. vask.

Godt! gået Danmark!


Sådan går det, når SIGNALVÆRDI er bedre end REALVÆRDI!
24-08-2008 18:30
Jakob
★★★★★
(9343)
 


Boe Carslund-Sørensen skrev:
Nyt benspænd for små vindmøller:
http://epn.dk/industri/energi/article1417612.eceEr det så også noget, som du har været med til, eller er det nogle andre klamphuggerpolitikere, der skal have skældud i denne omgang..?  


Kravet om typegodkendelse gælder vel for hele EU..?


 
24-08-2008 20:28
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Er det så også noget, som du har været med til, eller er det nogle andre klamphuggerpolitikere, der skal have skældud i denne omgang..?


Jeg har intet med krav om typegodkendelse at gøre. Jeg tror du skal se på producentforeningen for vindmøller windpower.org - de er nok de eneste, der har glæde af en typegodkendelsesordning.

Jeg har intet imod små privatejet vindmøller hvor gener og fordele begge tilfalder ejeren, hvilket du også kan læse ud af min "præsentation" af artiklen.
Redigeret d. 25-08-2008 09:49
24-08-2008 22:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Tænk nu hvis vi havde brugt naturgas til vor kraftværker og ikke kul før vindmøllesatsningen så havde det været en noget dårlig signalværdi fra dette søjlediagram når altså over halvdelen af kulforbruget med en betydelig Co2 belastning er omlagt til naturgas med ringe Co2 belastning se.OgHertil: tænk nu hvis ikke store dele af jernindustrien og den energitunge industri iøvrigt var flyttet til udlandet, hvordan mon søjlerne så havde set ud?

De SIGNALER: hvor ringe kan og må de blive før befolkningen begynder at stille spørgsmål?

For altså som det ser ud nu, er den eneste løsning flere møller, på alle tænkelige problemer!!!!
Redigeret d. 24-08-2008 23:02
25-08-2008 00:26
Jakob
★★★★★
(9343)
 Boe Carslund-Sørensen skrev:
Jeg tror du skal se på producentforeningen for vindmøller windpower.org - de er nok de eneste, der har glæde af en typegodkendelsesordning.


Måske, men hvilke politikere styrer de..?
Og de har vel ikke magt over hele EU til at tryne mindre vindmøller..?

Jeg forestiller mig ikke, at Danmark går enegang med et krav om typegodkendelse. Det ville jo være en teknisk handelshindring, som, så vidt jeg ved, ville være ulovlig indenfor EU. 
25-08-2008 09:49
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Måske, men hvilke politikere styrer de..?
Og de har vel ikke magt over hele EU til at tryne mindre vindmøller..?

Jeg forestiller mig ikke, at Danmark går enegang med et krav om typegodkendelse. Det ville jo være en teknisk handelshindring, som, så vidt jeg ved, ville være ulovlig indenfor EU.


Alle de politikere, der er bidt af den danske vindmølle!
Tja, måske - men statsstøtte til virksomheder er også ulovligt indenfor EU, dog gives der statsstøtte til vindmøller. De henviser vel bare til forbrugerbeskyttelses reglerne i EU.
25-08-2008 09:57
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hertil: tænk nu hvis ikke store dele af jernindustrien og den energitunge industri iøvrigt var flyttet til udlandet, hvordan mon søjlerne så havde set ud?

De SIGNALER: hvor ringe kan og må de blive før befolkningen begynder at stille spørgsmål?

For altså som det ser ud nu, er den eneste løsning flere møller, på alle tænkelige problemer!!!!


Delphi

Det hjælper ikke at tale om REALVÆRDI overfor politikerne, de vil have SIGNALVÆRDI, derfor er den eneste løsning flere vindmøller.
Hvem kan på afstand se om dampen/røgen fra en kraftværksskorsten kommer fra afbrænding af kul, naturgas, olie, halm, biogas eller affald mv. - ergo ændringer på det område har ingen SIGNALVÆRDI og dur således ikke politisk, når man nu vil profilere sig som "grøn".
25-08-2008 11:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@BOE

Hvem kan på afstand se om dampen/røgen fra en kraftværksskorsten kommer fra afbrænding af kul, naturgas, olie, halm, biogas eller affald mv. - ergo ændringer på det område har ingen SIGNALVÆRDI og dur således ikke politisk, når man nu vil profilere sig som "grøn".


JO JO sandt nok. Men hvorfor skal miljø og omgivelser lide under politikkers trang til at ville være grønne.

Jeg syntes møller er et umærket koncept og de kunne være udbygget langt mere end tilfældet er. Feks minimøller eller ejerlav hvor man for en mindre betaling kunne udnytte det offentlige net, dette ville have medvirket til en massiv udbygning. Netop herved ville ejerne/brugerne forbruge denne møllestrøm og møllerne kunne virke uden støtte.

Hvorfor har man ikke ladet det være op til markedet at udnytte synergier mellem spildenergi varmepumper og møllestrøm i stedet for den inkompetente styring som sker i dag JA eller mangel på styring i det hele taget.

Ja når politikeren har fået sin signalværdi så er alt i den skønneste orden. Men mange gange kunne hun/han også have fået realværdi uden meromkostning overhovedet og massive miljøforbedringer. Men det ønsker man sig ikke.

Hvordan kan den reduktion af CO2 emissionen som er sket, hvordan kan den tilskrives mølleudbygningen, intet kunne være mere forkert!!
Redigeret d. 25-08-2008 11:55
25-08-2008 15:08
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jeg syntes møller er et umærket koncept og de kunne være udbygget langt mere end tilfældet er


Jeg synes, at udnyttelse af vindenergi er et udmærket koncept.
Jeg forstår ikke, hvorfor det absolut skal være som et ståltårn med en 3-bladet propel. Hvorfor kan udnyttelse af vindenergi ikke være samtænk/sambygget med nogle af de andre konstruktioner, der står i naturen.
Det samme gælder også for solceller, hvorfor skal de stå som enkelt elementer, kunne de ikke placeres på tagene af de bygninger, der er der i forvejen.
Er mennesket først tilfreds når vi har underlagt os al natur, plastret det til med alverdens mærkelige bygninger mv., vi ender med at have en beton, asfalt og metal jungle.
Redigeret d. 25-08-2008 15:09
25-08-2008 23:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@BOE

Ja Hvis man havde ladet det være op til den enkelte borger eller bysamfund at udvikle deres vind/solenergi og via lovgivning havde tilrettelagt denne så det virkeligt var optimalt så kunne mange ting været ført ud i livet.

Det er tankevækkende at Horns Rev møllepark kunne producere strøm i 2003 til 530 kr/Mwh hvor kraftværksstrøm regnes til 300 kr/Mwh. Den velvilje der er og var i befolkningen over for VE, mon ikke mange gerne ville betale og købe denne strøm uden om alt muligt PSO tilskud osv hvis de faktuelt kunne købe denne når den forekom (strømmen) Altså vindmølleanparter hvor strømmen sælges måske via et mindre nedslag omkring offentlige afgifter eller distributionsafgiften, altså anpartshavere forpligtigere sig til at bruge strømmen. Hvis de ikke bruger denne, jammen! så skal de betale alligevel. Hvorfor har man ikke muliggjort dette, så man kunne skabe et marked for vindmøller som var "bæredygtigt"

Det Conni Hedegaard overvejer nu hvor produktionen fra små møller skal betales med den pris som købestrøm koster, vil netop ikke få befolkningen til at tilrettelægge forbrug efter produktion og er derfor forkert.
26-08-2008 06:29
Jakob
★★★★★
(9343)
 http://ing.dk/artikel/90498
http://ing.dk/artikel/87380


Regelsættet er udviklet til Energistyrelsen, så det må være Regeringen, der er ansvarlig.
Det er måske V og K, der fedter for DF.
De håber nok på, at DF glemmer problemerne med EU og udlændingepolitikken, hvis de kan love Pia, at hun ikke får vindmøllevingesusen for ørene.

Men skal der være retfærdighed for typegodkendelse af vindmøller i forskellige størrelser, så må prisen jo nok skulle justeres efter møllens ydelse.

70.000 kr for at få typegodkendt en vindmølle på 500 W

Det er 140 kr pr. 1 W

En typegodkendelse af en vindmølle på 1 MW skal altså koste:

1.000.000 x 140kr = 140.000.000 kr

Så kan de nok lære det..!  Det ser også ud til, at det er de store vindmølleproducenter, der har givet inspiration til et lovpligtigt årlige eftersyn for at modvirke havari.
http://www.windpower.org/composite-1876.htm
Og det er sikkert både godt og nødvendigt til de store møller.

Men at indføre det for de små vindmøller er nok ligeså meningsfyldt som at indføre §77-eftersyn, hvor højt uddannede politifolk skal måle dækmønster på børnehavens 3-hjulede cykler, fordi der den sidste tid har været for mange højresvingsulykker med lastbiler.

Så vidt jeg kan se, kan der ikke blive meget andet i vejen med en minivindmølle (vinge under 2 m i diameter) end at hovedlejerne kan blive slidt eller vingerne kan blæse af.
Ingen af delene er det sandsynligt, at et årligt eftersyn vil forebygge, hvorimod ejeren nok ikke kan undgå at høre skaden så snart den opstår, og det er i hans interesse at få skaden udbedret hurtigst muligt, før møllen går helt i stykker.
Det årlige eftersyn er altså en helt overflødig udgift til minivindmølleejeren.Men noget andet er, at jeg egentlig synes, at det er godt nok, at der bliver mere overvågning af markedet for minivindmøller.
Det skal bare gøres uden at hæmme det.
ELsparefonden eller Energistyrelsen kunne f.eks. etablere en mærkning og lave et katalog, som giver gode karakterer til de bedste minivindmøller.
Det kan gøres til glæde for kunderne, og uden det kostede vindmølleproducenterne en rød reje.


Det politiske SIGNAL, som sendes med de nuværende besværlige, overflødige og fordyrende krav til minivindmøller er faktisk, at regeringen ikke ønsker, at vi selv sætter små vindmøller op.
Og dermed er det kun endnu et SIGNAL om, at den nuværende regering ikke er seriøs i sin klimapolitik, og at vi for deres skyld helst skal pakke sammen med kreative løsninger.
Vi må gerne spare og køre på cykel. Andre initiativer er ikke for almindelige mennesker i Danmark, som ellers er en nation, der er kendt for ligefrem at gå i krig med den begrundelse, at menneskers frihed skal sikres.

Men jeg vil dog ikke anbefale energigræsrødderne at give op af den grund.
En så ubegavet provokation bør vel egentlig kun virke ansporende til civil ulydighed.
Med tilladelse og forståelse fra de nærmeste naboer og had til en uduelig regering kan en ny frihedskamp begynde.  

 
26-08-2008 14:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Men skal der være retfærdighed for typegodkendelse af vindmøller i forskellige størrelser, så må prisen jo nok skulle justeres efter møllens ydelse.

70.000 kr for at få typegodkendt en vindmølle på 500 W

Det er 140 kr pr. 1 W

En typegodkendelse af en vindmølle på 1 MW skal altså koste:

1.000.000 x 140kr = 140.000.000 kr

Så kan de nok lære det..!Hvordan skal man lovgive for hvor meget Teknologisk Institut eller andre private konsulentfirmaer skal tage for deres ydelser omkring test og afprøvning af møllen. Det kan vist kun ske i et planøkonomisk forestillingsunivers
26-08-2008 18:51
Jakob
★★★★★
(9343)
 


delphi skrev:
Hvordan skal man lovgive for hvor meget Teknologisk Institut eller andre private konsulentfirmaer skal tage for deres ydelser omkring test og afprøvning af møllen. Det kan vist kun ske i et planøkonomisk forestillingsuniversTja, evt. det samme planøkonomiske forestillingsunivers, som den borgerlige Venstrestatsminister befinder sig i, når han taler for højere energiafgifter.  Men jeg mener som sagt, at en offentlig vurdering af minivindmøller bør være gratis.  Nordisk Folkecenter har lavet et vindmøllekatalog.
Det synes jeg er en god idé at bruge tilskudskroner på, men det er slet ikke omfattende og grundigt nok, og det koster også vindmølleproducenterne penge at være med.
Og ikke nok med dét, så koster kataloget også penge for de interesserede reklamelæsere.

Dog er ethvert katalog nok langt bedre end en dyr typegodkendelse, som nemt kommer til at virke kvælende på alle de små virksomheder, der ellers kunne have bidraget med nye opfindelser.


Men før vi hakker typegodkendelsen af minivindmøller helt i spanden, så bør vi måske se, hvad der nøjagtigt kræves for at få den. Men jeg kan ikke finde et link til den, kan du..?


Et tvunget fast krav om professionel service af minimøller én til flere gange om året behøver jeg ikke læse mere om.
Det mener jeg helt igennem er en tåbelig udgift, som nok ser godt ud for en skrivebordsteoretiker i København, men som ødelægger projektglæden for den kreative jyde, som skal leve med møllen og hente pengene hjem igen.


Jeg er heller ikke helt klar over, om det kun er forbudt at sælge vindmøller uden typegodkendelse, men stadig lovligt at bruge hjemmelavede vindmøller..?

Men det skulle såmænd da ikke undre mig, om min hjemmelavede cykelhjulsvindmølle med dynamolygte skal typegodkendes for 70.000 kr, før jeg må sætte den op....?  
 
26-08-2008 20:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Men før vi hakker typegodkendelsen af minivindmøller helt i spanden, så bør vi måske se, hvad der nøjagtigt kræves for at få den. Men jeg kan ikke finde et link til den, kan du..?

Nej! det kan jeg ikke, men jeg forstår ikke helt at der skal så meget ståhej til for at drive en rotor rundt som sidder på en generator.

Sådan en alm 380 volts motor til nogle få hundrede kroner og en frekvensmåler som holder styr på om omdrejninger er over eller under de 50 Hz så det kan afgøres om der produceres strøm eller ej, det vil kost noget nær ingen ting.Så skal man sikre rotoren det må vel være nok med en centrifugalbremse, altså hvor det yderste at møllevingerne drejer så de bremser rotationen.
Det her se. http://www.windpower.org/composite-1876.htm det er da bare Vestas og Siemens der vil sidde på hele kagen, og ikke have der kommer andre til.

Et tvunget fast krav om professionel service af minimøller én til flere gange om året behøver jeg ikke læse mere om.
Det mener jeg helt igennem er en tåbelig udgift, som nok ser godt ud for en skrivebordsteoretiker i København, men som ødelægger projektglæden for den kreative jyde, som skal leve med møllen og hente pengene hjem igen.

Ja plader fra end til anden!

Men det skulle såmænd da ikke undre mig, om min hjemmelavede cykelhjulsvindmølle med dynamolygte skal typegodkendes for 70.000 kr, før jeg må sætte den op....?

Du lever jo i et velfærdssamfund med alle goder!
Redigeret d. 26-08-2008 20:37
28-08-2008 19:41
Jakob
★★★★★
(9343)
 Jeg må hellere starte lidt forsigtigt, når der nu er så meget indviklet lovgivning, som kan ødelægge mine investeringer i klimavenlige minivindmøller.

En begyndelse kan være at købe nogle stykker af dette byggesæt og opfinde et stativ, så vindmøllerne kan monteres på taget af min lade:

http://www.solkraft.dk/product.asp?product=1190&lang=dk

Og selvfølgelig anmelde det til kommunen i henhold til Bygningsreglement 1995 kap. 1.6c eller
Bygningsreglement 08 kap. 1.7 stk 1 nr. 5

Samtidig kan jeg informere kommunen om, at jeg planlægger en udskiftningsordning, så møllerne tidligst i 2009 opgraderes til en vingediameter på knap 2 meter, uden at tårnhøjden øges nævneværdigt.

Men i følge lovgivningen er det vist ligegyldigt for afstanden til nabo, om vingediameteren er 1,9 centimeter eller 1,9 meter.
Så vidt jeg husker, er det kun tårnhøjden, der har betydning , og afstanden til nabobeboelse skal efter loven være mindst 5 gange tårnhøjden (fra centrum af nav til jordoverfladen).

Husker jeg rigtigt..?


 
13-05-2009 23:29
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Jeg må hellere følge op på denne tråd og tilføje, at der nu er kommet en ny lovgivning på området, så ovenstående legetøjsvindmølle ikke mere behøver at være typegodkendt eller have en anden særlig godkendelse. En opsætning må dog nok stadig fordre kommunens tilladelse.

Men den nye grænse for minivindmøller er ved juridisk lov blevet 1 kvadratmeter vingeareal, hvor det før forbuddet var over 3 kvadratmeter.

Hvis man før forbuddet kunne dække sit husbehov med 5 stk. minivindmøller, så skal man i dag efter den nye lov have ca. 15-20 stk. minivindmøller.

Ja, det er nyt, så det må jo nok være smart....Links til mere info.:
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoeller-med-vingediameter---1-128-meter-d20-e939.php#post_12043
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoellehavn-d7-e581-s120.php#post_12004.
15-05-2009 15:08
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Men den nye grænse for minivindmøller er ved juridisk lov blevet 1 kvadratmeter vingeareal, hvor det før forbuddet var over 3 kvadratmeter.
Blot nysgerrig. Ved du hvornår det forbud du omtaler trådte i kraft? Hvor lang tid tilbage skal vi da de 3 m2 var helt ureguleret?


Hvis man før forbuddet kunne dække sit husbehov med 5 stk. minivindmøller, så skal man i dag efter den nye lov have ca. 15-20 stk. minivindmøller.l

Tjohh så længe man ville acceptere kun at have lys når det er blæsevejr kunne det vel lade sig gøre at være selvforsynende med husstandsmøller.
Mvh.
Mikkel
16-08-2009 10:28
Jakob
★★★★★
(9343)
.
Her skal I ellers se en samling minivindmøller, der findes ude i den store verden:
http://www.allsmallwindturbines.com/


Jeg har f.eks. fundet disse spændende varianter, som jeg længe har søgt efter, fordi jeg tror, at de kan give en bedre ydelse og mindre flimmer:


http://earthtronics.com/honeywell.aspx


http://www.hushenergy.com/index.php


http://www.enflo-windtec.ch/english/principle.html#

Men ingen af dem må sælges i Danmark.

Hvorfor ikke..??


Ud over, at de er med kappe, så det er mere vanskeligt for ejeren at slå sit hoved på en vinge, så kan jeg ikke finde en god forklaring på, hvorfor den borgerlige regering har forbudt salget af disse møller.

Jeg vil faktisk gerne investere i en minivindmølle, og det har jeg villet i over et år.
Men jeg synes blot, at det er urimeligt, at jeg skal betale en langt højere pris for den ene monopolvindmølletype, som regeringen omsider har godkendt. Især når jeg hellere ville prøve en anden type.


Da jeg var ung, var det svært at købe ulovlige dele til knallerter. I dag kan du købe ALT, og en knallert kan nemt bringes til at køre 80 km/t.
Det er da heller ikke længe siden, at en 15 årig ramte en 6-årig, som blev dræbt på stedet.
Måske er der trods alt andre produkter og fritidsinteresser, som det ville være mere hensigtsmæssigt at importbegrænse og afgiftsbelægge end minivindmøller..!?

Eller er minivindmøller bare det værste og mest farlige, som vi kan tillade unge mennesker at købe og interesserer sig for..?

Det synes jeg er relevant at overveje, og efterhånden et ganske fair grundlag at bedømme regeringen på..
Redigeret d. 16-08-2009 10:47
16-08-2009 12:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men ingen af dem må sælges i Danmark.

Hvorfor ikke..??


Skjult erhvervs- og konkurrencestøtte til Vestas?

Hvis alle danske huse var forsynet med en sådan minivindmølle, vil grundlaget for statens indtægter på elafgifter være truet.
16-08-2009 13:24
Jakob
★★★★★
(9343)
.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Men ingen af dem må sælges i Danmark.

Hvorfor ikke..??


Skjult erhvervs- og konkurrencestøtte til Vestas?


I så fald må det være kriminelt.
Hvis det er, hvad der kom ud af Bent Bentzens golfspil, så skulle vi hellere forbyde golf.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvis alle danske huse var forsynet med en sådan minivindmølle, vil grundlaget for statens indtægter på elafgifter være truet.


Det bliver alle danske huse aldrig, for det giver kommunerne aldrig lov til.

Det er også meget svært at se, hvad staten mister ved, at jeg monterer en vindmølle på mit tag og betaler moms af den og bruger den til varmetilskud i stedet for at fælde træer til brænde i min egen skov.

Mangler staten indtægter, så er der langt bedre hjælp at finde i denne tråd:
http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583.php.
16-08-2009 20:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ka' du ikke forstå: når det politiske landskab med Sf, Socialdemokratiet og ikke mindst det radikale venstre bannerfører igen og igen skal igangsætte bekostelige energiprojekter som stort set ikke udfaser fossilt energiproduktion men er så exorbitant bekosteligt for det danske samfund og faktuelt sætter de statslige indtægter under pres og jo ikke mindst statens afgifter. Ja! Så kan staten da ikke bare lade borgerne udhule el-afgiften ved at borgerne opstiller minimøller.

Altså projekter som dræner dels den samlede samfundsøkonomi fordi projekterne langt fra er bæredygtige i økonomisk forstand og derved virker til en øget aktivitet fra det erhvervsliv som i sidste ende skal betale disse tiltag og derfor virker til at forurene mere end nødvendigt.

Det virker ærligtalt lidt plat når Anne Grethe holmsgård råber op over at Dong må øge kulforbruget på Avedøre når det indirekte er den ligegyldighed hvorved SF's energipolitiske tiltag virker, som jo i praksis har virket til at øge kraftværkernes kulforbrug!

Alt imens Dong har optimeret sine kraftværker så el-produktionen for hvert kilo kul som omsættes i værkerne er øget betragteligt, så virker SF's energipolitik til at alt det vundne ved Dongs optimeringer kan sløses bort til fjernvarmeproduktion, når netop dette partis energipolitik har virket til en helt uhæmmet mølleudbygning sammen med kraftvarmeværker som blokerer for brug af møllestrømmen, eller faktulet har den virkning at mere og mere kul må spildes til varmeproduktion.

Hvorfor skal vi støtte biogasproduktion helt og aldeles uhæmmet når netop gassen er konkurrencedygtig, bare biogasværkerne er optimeret omkring produktionen og gassen herefter omsættes i kraftværker som afbrænder affald eller halm hvor biogassen virker til at fordoble el-virkningen på halmen eller affaldet? Det som sker nu er at man tilskynder biogasværker til at lave små enheder til nogle helt uhæmmet priser som er totalt uden bund i virkeligheden.

NU har den socialdemokratiske og folkesocialistiske energipolitiske inkompetence totalt ødelagt vor vindmølleindustri nu har de så set biogassen som det næste oplagte offer!

NU er de virksomheder som virker på privatkapitalistiske vilkår jo ikke uden evner til at udnytte de lette penge som de folkesocialistiske tiltag ligger lige for fødderne af disse virksomheder. Men altså med den fatale virkning at en oplagt ressource som kunne overtage el-produktionen når møllerne ikke producere i optimale kraftværkskonstruktioner som i økonomisk henseende kunne bære sig selv uden de vanlige støtte kroner, at den nu sløses bort i anlæg til exorbitante kostpriser hvor biogassen faktuelt gør mere skade en gavn i det samlede energi system.

Konkret! denne by Nørager vest for Hobro se.Rebild kommune har lige besluttet at stille en garanti på 20 mio for et projekt til 104 mio for at opvarme 250 boliger i Nørager se fra LinkDer kan da ikke være nogen mening i at danske skatteydere skal sløse så mange penge væk i Nørager for at tåbelige og indsigtsløse politiske strømninger kan tilfredsstilles. 250 husstande skal nu forsynes af et projekt til 104 mio kr eller over 400.000 kr pr husstand.

Hvor i himlens navn er kæden da faldet af.

Hvis så de tåbelige politikere kunne være så venlige: At når Co2 udledningen nu stiger fordi man har spildt så mange penge i Nørager som jo så ikke kan bruges andetsteds. Det forhold syntes tvært om at have den virkning at nu skal endnu mere tåbelige tiltag iværksættes til endnu større beløb, fordi de tiltag man lige har iværksat af naturlige grunde ikke har nogen virkning omkring Co2-reduktion overhovedet. Det er jo en opskrift for det Danske Samfund på dets (økonomisk) undergang!

Nørager: NU sker der det at biogassen skal afbrændes i en gasmotor som så levere strøm til net til en overpris. Strømmen betales med 750 kr/Mwh og da gasmotor producere kontinuerligt er store dele af strømproduktionen totalt ubrugelig i vinterhalvåret pga mølleproduktionen og gør dermed mere skade end gavn. Men det betaler det danske samfund altså for: at mere og mere værdiløs strøm kan afsættes til en kanon overpris når den netop er totalt værdiløs i store dele af produktionstiden. Det er jo målløst!

Havde gassen derimod været afbrændt i store kraftværker i samproduktion med affald eller biobrændsler kunne biogassen have øget elvirkningen på disse brændsler til det dobbelt og herunder i store enheder kunne gassens virkningsgrad omkring el minimum have holdt 50 % mod typisk 40 % på biogasanlæggene.

Altså: renonord i Ålborg yder i dag 25 % strømproduktion af den indfyrede energi fra affald seAnlægget yder i dag 18 Mw når der indfyres 76 Mw. Hvis anlægget modtog 76 Mw biogas kunne anlægget efterfølgende afgive hele 76 Mw el. Herunder er der mulighed for at akkumulere biogassen på store anlæg så produktionen kun sker når der faktuelt er et el-forbrug.

Hvis man ikke oven på den fiasko som biogas bliver over de nærmeste år kan forstå hvorfor staten ikke kan tillade at borgerne opstiller minimøller og dermed udhuler statens afgifter. Ja! Så forstår man ikke meget.

Redigeret d. 16-08-2009 20:35
Side 2 af 3<123>

Deltag aktivt i debatten Minivindmøller:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Varmeproducerende Minivindmøller6820-09-2019 17:21
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik