Husk mig
▼ Indhold

MWP og LIASide 1 af 212>
MWP og LIA09-04-2012 19:03
kfl
★★★★★
(2167)
Middelalder varmen og den lille istid ?

Diskussionen om eksistensen af middelaldervarmen(MWP) og den lille istid(LIA) har bølget frem og tilbage uden nogen endegyldig konklusion.

Klimabenægter mener, at både MWP/LIA er globale fænomener, der optræder over hele Jordkloden samtidig og at MWP har haft en højre temperatur end i dag og LIA har en lavere temperatur end idag .

Det følgende argument/påstand, som jeg har stødt på her på det sidste,som kan ændre dette:

Der er en god overensstemmelse mellem vandstanden i verdenshaven og den globale temperaturen set i en større skala.

Hvis MWP var varmere end i dag skulle man forvente en vandstanden/en ændring, der er større end den vi ser i dag.

Hvis LIA var væsentlig koldere end i dag skulle man forvente en vandtand/en ændring, der er lavere end i dag.

Følgende graf viser vandstanden ved North Carolina korrigeret for landhævninger for perioden 200BC- 2000AD:Sea level evolution in North Carolina from proxy data (blue curve with uncertainty range). Local land subsidence is already removed. The green curve shows measurements from a nearby tide gauge a reconstruction based on tide gauges from around the world (Jevrejeva et al. 2006, 2008). The red curve shows results from a simple model connecting global temperature with sea level. For the last millennium the sea level curve follows what can be expected from temperature – the two independent reconstructions thus mutually reinforce each other by their consistency. Before 1000 AD there is a discrepancy: warm temperatures in the reconstruction used would lead to rising sea level, but the sea level reconstruction is flat. However, temperature data from before 1000 AD are sparse and less reliable, and lowering temperatures in this period by only 0.2ºC removes the discrepancy. Thus, a possible explanation for the discrepancy is that the temperature reconstruction is a little too warm before 1000 AD.

Af denne graf fremgår

En stabil vandstand i perioden 200BC- 1000AD:

400 år med en tilvækst i vandstanden indtil 1400AD på ca. 6 cm svarende til tilvækst i vandstanden på 0,6 mm/år

En stabil periode fra 1400 AD til 2000AD svarende til et fald i vandstanden på 0,1 mm/år

En hurtig tilvækst i vandstanden på 20 cm svarende til 2,1 mm/år

De umiddelbare konklusioner er:


at der har været en lokal/global opvarmning i periode 1000-1400, men at den er langt mindre end den opvarmning, der har fundet sted sidst i den 20. århundrede.

at der har været en lokal/global afkøling i perioden 1400-2000, men af en meget begrænset størrelse

Der tegner sig et kompromis debatten om MWP og LIA, nemlig at der er noget om snakken, men at MWP og LIA er af et mindre omfang enten i temperatur eller udbredelse end påstået af klimabenægterne.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 09-04-2012 19:16
13-04-2012 22:06
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Et nyere studie fra Israel (2010) viser, at havniveauet var mindst lige så højt som nu for 1500 år siden. Og noget lavere for 700 år siden.
Se for eksempel denne poster
13-04-2012 22:11
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
En omtale af studiet her
13-04-2012 22:27
Kosmos
★★★★★
(5391)
havniveauet var mindst lige så højt som nu for 1500 år siden. Og noget lavere for 700 år siden

- interessant, selvom de angivne tidsintervaller forekommer lidt 'mærkelige': Umiddelbart forstår jeg ikke forskellen mellem 'Byzantinsk-' hhv. 'Korstogs-periode'?
Nå, det væsentlige er vel, at niveauet har varieret - og tidligere været såvel under som på (eller over) det nuværende, mens der i perioden ikke har forekommet væsentlige tektoniske bevægelser(?)
13-04-2012 22:32
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
The results indicate that during the Byzantine period, sea level at Caesarea was
higher by about 30 cm than today.


Videnskabelig artikel fra 2004 her
13-04-2012 22:50
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Jeg kan også give dig videnskabelige referencer, der viser, at havniveauet var højere under den middelalderlige varmeperiode end det er nu.

Hvor mon din graf er fra?
13-04-2012 23:07
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Jeg ser nu, at kfl's figur er fra en artikel forfattet af bl. a. Rahmstorf og Michael Mann. Jeg burde have gættet det på figurens facon.
14-04-2012 10:12
kfl
★★★★★
(2167)
N A Nielsen
Artiklen ser ovebevisende ud og vedr. kun Middelhavet. Du overfører tilsynelande dette resultat til hele gloden. Det mener jeg ikke at man umiddelbart kan.
14-04-2012 10:42
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl:
Artiklen ser ovebevisende ud og vedr. kun Middelhavet. Du overfører tilsynelande dette resultat til hele gloden. Det mener jeg ikke at man umiddelbart kan.


Det synes jeg, at du så skal tage op med ophavsmændene til den hockey-stav, som du selv viser ovenfor. Den blå kurve er fra North Carolina som det tydeligt fremgår under figuren, i det, som du selv har sakset. Og den konkluderer du rask væk på ovenfor. Prøv at spørge dig selv hvorfor du finder den indvending, når du ser på mit studie men ikke, når du kigger på dit eget? Er det ikke interessant?

I øvrigt er det af mange grunde ganske rimeligt at forudsætte, at havniveauet globalt set ændrer sig nogenlunde synkront i fravær af tektoniske ændringer.
14-04-2012 11:21
kfl
★★★★★
(2167)
MWP+LIA har være diskuteret igen og igen, men argumentet om sammenhængen mellem den globale tempeartur og vandstanden har ikke være fremme i debatten.

Den bedste måde at jorde mit fremsatte argument for, at MWP+LIA ikke var omfattende globale fænomen på line med den senest opvarmning, er at fremskaffe en anden kurve for vandstanden i verdenhavene over de sidste 2000 år. Hvis det viser sige, at der er koncensus blandt forskeren om denne kurve og at vandstanden i verdenshavene var højere i perioden 1000-1400 end idag ,ja så vil jeg begynde at ændre mit syn på den omfanget af MWP. Tilsvarende må gælde for LIA, hvor vandstanden til gengælde skal være betydelig laverende end det vi har set hidtil.

Følgende reference har muligvis interesse Reconstruction af sea level...


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 14-04-2012 11:29
14-04-2012 18:04
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Den bedste måde at jorde mit fremsatte argument for, at MWP+LIA ikke var omfattende globale fænomen på line med den senest opvarmning, er at fremskaffe en anden kurve for vandstanden i verdenhavene over de sidste 2000 år. Hvis det viser sige, at der er koncensus blandt forskeren om denne kurve og at vandstanden i verdenshavene var højere i perioden 1000-1400 end idag ,ja så vil jeg begynde at ændre mit syn på den omfanget af MWP.


I så fald vil jeg tillade mig at ignorere dig. Jeg kan vist bare læse IPCC's lejlighedsvise rapporter, hvis jeg skulle være interesseret i at vide, hvad du mener, ikke? Det er der vi kan læse, hvad "konsensus" blandt forskerne nu er, ikke?

Du er skeptisk overfor "skeptikerne", siger du. Det er derfor du er villig til at lave konklusioner om det globale havniveau udfra målinger ved North Carolina, USA men afviser, at der kan konkluderes noget udfra målinger ved Haifa, Israel?

Ved du hvad, alle forskere er/bør være benhårde skeptikere, som er bedøvende ligeglad med, hvad der er "konsensus" om. "Konsensus" er et politisk begreb - som om det har nogen som helst betydning for en videnskabelig hypoteses sandhed, hvad "konsensus" nu er.
14-04-2012 22:38
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Middelalder varmen og den lille istid ?

Diskussionen om eksistensen af middelaldervarmen(MWP) og den lille istid(LIA) har bølget frem og tilbage uden nogen endegyldig konklusion.

Klimabenægter mener, at både MWP/LIA er globale fænomener, der optræder over hele Jordkloden samtidig og at MWP har haft en højre temperatur end i dag og LIA har en lavere temperatur end idag .

Det følgende argument/påstand, som jeg har stødt på her på det sidste,som kan ændre dette:

Der er en god overensstemmelse mellem vandstanden i verdenshaven og den globale temperaturen set i en større skala.


Skalaen er over 800 år. Den tid som det tager at opvarme verdenshavene.

I Danmark stod havet omkring en meter højere i tidlig-middelalder og en halvmeter lavere under den lille istid. Men stigningen i tidlig middelalder skete meget hurtigt. Man må næsten tro at der et stort stykke af Antarktis som er skredet i havet.


14-04-2012 22:56
kfl
★★★★★
(2167)
N A Nielsen skrev:
Den bedste måde at jorde mit fremsatte argument for, at MWP+LIA ikke var omfattende globale fænomen på line med den senest opvarmning, er at fremskaffe en anden kurve for vandstanden i verdenhavene over de sidste 2000 år. Hvis det viser sige, at der er koncensus blandt forskeren om denne kurve og at vandstanden i verdenshavene var højere i perioden 1000-1400 end idag ,ja så vil jeg begynde at ændre mit syn på den omfanget af MWP.


I så fald vil jeg tillade mig at ignorere dig. Jeg kan vist bare læse IPCC's lejlighedsvise rapporter, hvis jeg skulle være interesseret i at vide, hvad du mener, ikke? Det er der vi kan læse, hvad "konsensus" blandt forskerne nu er, ikke?

Du er skeptisk overfor "skeptikerne", siger du. Det er derfor du er villig til at lave konklusioner om det globale havniveau udfra målinger ved North Carolina, USA men afviser, at der kan konkluderes noget udfra målinger ved Haifa, Israel?

Ved du hvad, alle forskere er/bør være benhårde skeptikere, som er bedøvende ligeglad med, hvad der er "konsensus" om. "Konsensus" er et politisk begreb - som om det har nogen som helst betydning for en videnskabelig hypoteses sandhed, hvad "konsensus" nu er.


Jeg tror du har misforstået mit udsagn, nemlig at hvis der er koncensus om en kurve for vandstanden i verdenshavene, ja så ville spørgsmålet om MWP+LIA kunne besvares.

Du hævder at vandstanden i Middelhavet er repræsentativ for vandstanden i verdenshave. Jeg er ikke sikker på du har ret i dette spørgsmål.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
14-04-2012 23:08
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Du hævder at vandstanden i Middelhavet er repræsentativ for vandstanden i verdenshave. Jeg er ikke sikker på du har ret i dette spørgsmål.


Det er værre at bruge et sted i Isreal, som et eksempel. Havnen var en ret stor by en i den romerske oldtid med templer og væddeløbsbane.
Dette skyldtes den romerske varmetid, med kraftig nedbør omkring middelhavet.


15-04-2012 09:01
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
KFL:
Du hævder at vandstanden i Middelhavet er repræsentativ for vandstanden i verdenshave. Jeg er ikke sikker på du har ret i dette spørgsmål.


Så de er forkert på Mann, Rahmstorf og co i din oprindelige artikel, når de bruger en vandstandsmodel baseret på en global temperaturrekonstruktion (den røde graf) til at validere den lokale vandstand ved North Carolina?

Min mening? De få cm forskel i havniveau, som vi snakker om her +- 1m, kommer vi aldrig til at kende i forhold til MWP og LIA.
15-04-2012 21:52
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
N A Nielsen skrev:
Min mening? De få cm forskel i havniveau, som vi snakker om her +- 1m, kommer vi aldrig til at kende i forhold til MWP og LIA.


Jo, i det østlige Canada og nordlige Alaska er der en stor landhævning og kun sjældent jordskælv. Derfor ville man kunne få en ide om ændringerne. Der må også være data fra Østersøen, særligt den Botniske bugt.


17-04-2012 17:04
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nye studier viser,at Antarktis for 1000 år siden var varmere end idag og at det var hele kloden som var inde i en varmere periode.

Et team ved Syracuse University i staten N.Y. USA,under ledelse af af Geokemikeren Zunli Lu,har fundet ud af,at "middelaldervarmen" for 500-1000 år siden ikke kun omfattede Europa.
IPCC har argumenteret,at middelaldervarmen kun var et fænomen i Europa,og at den globale opvarmning nu om dage,skyldtes den menneskeskabte CO2 emission.
Beviset for denne iagttagelse,ligger i mineralet Ikaite -CaCO3.6H2O.
Ikaite krystaller dannes i meget koldt vand fra kalciumkarbonat,krystallerne er kun stabile ved lave temperaturer og smelter ved ca. 20 gr.
Forskerne undersøgte Ikaite krystaller i boreprøver fra sedimentaflejringer langs Antarktis kyster og kunne udfra iltisotoper fastslå,at en tilsvarende varmeperiode som i Europa,havde fundet sted i Antarktis for 500-1000 år siden.

Andre forskere har allerede fundet ud af,at en tilsvarende varmeperiode i samme tidsrum,har fundet sted i Asien.

At varmen i middelalderen var udbredt til Antarktis og hele kloden viser,at en global opvarmning kan finde sted uden indflydelse af antropogen CO2.
Hvorfor ikke også idag?

Forskningsresultaterne af teamet Zunli Lu er offentliggjort i Journal Earth and Planetary Science.
17-04-2012 17:52
kfl
★★★★★
(2167)
@Kjeld Jul

Udemærket med dette indlæg.

Udfordringen ligger i, at der ikke er enighed i forskningsverdenen om at MWP/LIA er globale fænomener og dernæst hvornår disse perioder løber. Dernæst er man ikke enig i årsagerne til disse perioder.

Hvis det var globale omfattende begivenheder er min påstand, at det må kunne ses i den globale vandstanden i verdenhaven. Igen efterlyser jeg en vandstandkurve over de sidste 2000 for den globale vandstand, hvor både du og jeg kan være ening om at den er retvisende. Dette vil kunne bidrag til en afklaring.

Din påstand kolliderer også med teorien om klimavippen, dvs. Hvis det er varmt/koldt på den nordlige halvkugle er det koldt/varmt på den sydlige halvkugle. Det er bla. nogel iskerneforskere, der mener at have identificeret dette i borehuls måliger på Grønland og Antarktis. Om der er koncensus blandt klimaforskere om dette ved jeg ikke.

Diskussionen om eksistensen om MWP/LIA, som globale fænomener vil fortsætte. Jeg glæder mig til af afklaringen af problemet. Dine referecer vil selvfølgelig indgå i denne afklaring, men før der sker en temperatur rekonstruktion for hele kloden for de sidste 2000 år, kan sagen ikke lukkes.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 10-04-2013 20:56
17-04-2012 18:07
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
KFL, svarer du snart på, om forfatterne til din artikel forkert på den, når de benytter 2 forskellige mål for globalt havniveau til at validere deres resultat fra North Carolina?

The green curve shows measurements from a nearby tide gauge a reconstruction based on tide gauges from around the world (Jevrejeva et al. 2006, 2008).
17-04-2012 19:17
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg ved ikke hvad du mener.

Prøv at læse artiklen selv: 2000 års vandstand

Hvis du mener, at artiklen er fejlagtig, er du velkommen til at gøre opmærksom på det. Jeg skal nok læse hvad du skriver.
Redigeret d. 17-04-2012 19:22
17-04-2012 21:09
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Du ved ikke, hvad jeg mener? Fordi du ikke læser, hvad du selv lægger ud eller?

Du skriver om den artikel jeg henviste til fra Israel:

N A Nielsen
Artiklen ser ovebevisende ud og vedr. kun Middelhavet. Du overfører tilsynelande dette resultat til hele gloden. Det mener jeg ikke at man umiddelbart kan.


Ikke desto mindre henviste du selv til et studie, hvor man hævder at have fundet en proxy for havniveau ved en anden begrænset lokalitet, North Carolina. Det resultat konkluderede du uden videre på:

Der tegner sig et kompromis debatten om MWP og LIA, nemlig at der er noget om snakken, men at MWP og LIA er af et mindre omfang enten i temperatur eller udbredelse end påstået af klimabenægterne.


I den artikel, som du altså selv henviste til af Mann og co præsenterer de en havniveau-proxy, der vedrører en anden lokalitet, North Carolina, og forfatterne validerer den ved hjælp af 2 mål for globalt havniveau. Kan du se komikken?

Altså, hvis du ikke mener, at lokalt havniveau (Middelhavet, North Carolina) i fravær af tektoniske ændringer, hænger sammen med den samlede volumen af vand i verdenshavene og dermed det globale havniveau, så kan man naturligvis heller ikke validere et mål for lokalt havniveau med et mål for globalt havniveau sådan som Mann og co gør det. Det vil i så fald være det rene nonsens.

Jeg spørger derfor: Du mener altså, at Mann og co er forkert på den?

Hvis du stadig ikke forstår min simple pointe, så læs dog den artikel, du selv har henvist til. Eller bare hvad der står under den figur, som du selv har lagt ud...

Ved du hvad dit problem er kfl: Confirmation bias.
17-04-2012 23:37
kfl
★★★★★
(2167)
Den omtalt artikel er meget omfangrig og det kan tage mere end en måned at gennemgå denne artikel i alle detaljer med reference. Jeg har læst dele af den og omtalen i real climate og andre steder og måske kun brugt et par timer .

Min konklusion at artiklen formodentlig er OK, men at jeg efterlyser andre rekonstruktioner af vandstandniveauet i de sidste 2000 år til sammenligning. Forfatterne har også nogle reservationer om resultatet.

Min hovedpointe i mit indlæg er, at den globale temperatur og vandstanden i vedenshavene hænger sammne og at den omtalte analyse af Mann måske ikke indholder hele sandheden. Relationen mellem vandstand og global temperatur vil kunne bruges til at vurdere omfanget af MWP/LIA.

Dette har du tilsyneladende ikke opfattet.

Jeg mener ikke, at man umiddelbart kan sammenligne vandstanden i Middelhavet med vandstanden ved North Carolina. Det er muligt, at du har en viden på dette område, som gør at du mener anderledes. I så fald må du gerne give mig et link.

Set i lyset af min hypotese om MWP/LIA, forstår jeg ikke , hvorfor du bider dig fast i denne validering, idet der er fortage flere andre valideriger i artiklen

Jeg gidder ikke den polimik, som du lægger op til.
Redigeret d. 17-04-2012 23:57
RE: Hop18-04-2012 03:44
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
jeg efterlyser andre rekonstruktioner af vandstandniveauet i de sidste 2000 år til sammenligning.


Jeg ved at der var et hop i verdenshaves vandstand i tidlig middelalder. Hvor man byggede diger på Kongens Nytorv og på Amager og hvor man kunne sejle langt op af Fribrødreå.

Jeg nægter at tro på nogen graf over verdenshavenes vandstand, som ikke visser dette hop.


RE: Sea Level19-04-2012 10:34
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet en hjemmeside, der indholder data vedr. vandstanden i verdenshavene over forskellige tidsperiode.

Sea Level

Denne side kan være nyttigt i forbindelse med diskussionen om MWP/LIA


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
19-04-2012 13:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
kfl skrev:
Jeg har fundet en hjemmeside, der indholder data vedr. vandstanden i verdenshavene over forskellige tidsperiode.

Sea Level

Denne side kan være nyttigt i forbindelse med diskussionen om MWP/LIA


Har de så taget højde for månens indflydelse på vandstanden?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-04-2012 13:27
kfl
★★★★★
(2167)
Tidevandsbevægelser er væsentlige lokalt. Dem må man så selv pille ved hjælp af hjælp af Harmoniske analysery Jeg mangler noget viden pt. for at kunne gøre det vedr. tidevandsbevægelser.

Man kan også tage gennemsnit over et år eller en længere periode helt op til 18.6 år. Det er selvfølgelig et problem ved korte tidsserie.

18,6 års cyklen har jeg ikke kunne finde, hverken i middelvandstanden ved Hornbæk , Gedser eller ved Stockholm, men jeg leder videre efter den - man skal selvfølgelig ikke give op så let.

Desuden skal der også korrigeres for ændringer i lufttrykket(inverted barometer), men her er problemet , at jeg ikke har data helt tilbage til 1774...
Redigeret d. 19-04-2012 13:29
19-04-2012 13:55
John Niclasen
★★★★★
(6548)
kfl skrev:
Desuden skal der også korrigeres for ændringer i lufttrykket(inverted barometer), men her er problemet , at jeg ikke har data helt tilbage til 1774...

Kan man ikke se bort fra det, hvis man midler over længere perioder? Hvis atmosfærisk tryk hovedsaglig er bestem af massen af luftsøjlen over stedet, så burde det gå i nul over længere tid. Med mindre atmosfæren generelt er blevet tungere eller lettere.
19-04-2012 15:57
kfl
★★★★★
(2167)
Enig, men det hører nærmes til en standard at justere for lufttrykket.
19-04-2012 18:27
Palle Miliam
★★☆☆☆
(393)
Hvis man er interesseret i evidensen bag MWP/LIA så se lige her:

http://pages.science-skeptical.de/MWP/MedievalWarmPeriod.html

Personligt synes jeg dette på bedste vis, viser eksistensen samt omfanget heraf og ikke efterlader megen tvivl, men døm selv!Med venlig hilsen

Den Bekymrede
05-05-2012 11:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Bedst er LIA kendt fra Mellemeuropa.
Nogle forskere har længe påstået,at den kolde periode kun var et regionalt fænomen.
De seneste års forskning har dog vist,at den meget kolde periode i årene 1300 - 1850,forekom over hele Jorden.
Omkring Middelhavet har der længe ikke kunnet påvises tilsvarende lave temperaturer.
Nu har et forskerteam fra Met European Research Observatory analyseret historiske klimaoptegnelser fra det italienske område.
Optegnelserne er af Giovanni Battista Moio og Gregorio Susanna.
De beretter om ekstremt vejr i region Kalabrien.
16 af 25 vintre i perioden 1675 til 1700 var her ekstremt kolde med sne,i mange vintre var floderne tilfrosne.
I årene 1692 til 1707 forekom der talrige oversvømmelser i nord Italien,i årene 1684 til 1694 var vintrene meget kolde og i 1709 særlig kold.
Lagunen ved Venedig var 1684 og 1709 tilfrosset.
På Sicilien var høsten i 1690erne katastrofalt dårlig.
Forskerne bag denne undersøgelse mener,at den lave solaktivitet under Maunder Minimum er hovedårsagen til de meget lave temperaturer og det ekstreme klima.

En klimarealist.
05-05-2012 12:44
kfl
★★★★★
(2167)
@Kjeld Jul

Tak for info vedr. LIA og MWP

Der er forskellige holdninger til hvorvidt MWP og LIA findes som gobale varme og kuldeperioder.

Hvis de findes som globale fænomener må der være en samtidighed over hele kloden.

Hvis man er enig om, hvornår disse perioder optræder, er næste spørgsmål at finde ud af årsagen hertil. Her kan Mauder minimummet være en del af svaret.

Der er på ingen måde enighed om svarene på disse spørgsmål.

Jeg rejste et paradoks om MWP/LIA og den globale vandstand. Paradokset er indtil videre ikke løst.

Det du beretter om vil være med til at løse paradokset over tid.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 10-04-2013 20:57
07-05-2012 22:41
kfl
★★★★★
(2167)
Teorien om en sammehæng mellem den globale temperatur og den globale vanstand har været nævnte flere gange, bl.a. her:

Martin Vermeer and Stefan Rahmstorf: Global sea level linked to global temperature.

Forfatterne opstiller 3 varianter af en differentialligning , der linker vandstand og temperatur sammen. Gansk interessant.

Ud fra denne artikel og den oprindliget refererede artikel, vil jeg fastholde min påstand om, at spørgsmålet om eksistensen af MWP og LIA vil kunne besvares ved at se på den globale vandstand over de sidste 2000 år.

Hvad svaret end måtte blive afhænger af om der er koncensus om udviklingen i den globale vandstand.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 07-05-2012 22:44
16-06-2012 12:25
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Endnu et eksempel på udbredelsen af MWP og LIA.

http://www.kaltesonne.de/?p=4018
17-06-2012 11:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
MWP på Island-temperaturer som idag.

http://www.kaltesonne.de/2p=4026
18-06-2012 19:23
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld Jul

Jeg er lidt i tvivl om, hvad du mener om den globale opvarmning og dens årsager. Det ville lette forståelsen og debatten, hvis du sammenskriver dine synspunkter 5 - 10 punkter.

Den efterfølgende debat kan så tage udgangspunkt i disse punkter.

Den samme bemærkning gælder for John Niclasen.
18-06-2012 19:27
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld Jul

Din henvisning til Die Kalde Sonne er blot spin, som ikke kan tages alvorligt:

Die Kalte Sonne

Hvis du vil debattere seriøst for dine synspunkter, skal du ikke henvise til det vås som De Kalte Sonne står for.
19-06-2012 12:04
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej kfl

Jeg peger bare i al stilfærdighed på,at MWP og LIA har fundet sted over hele kloden,lang tid før der har været en antropogen indflydelse.
Forøvrigt tillægger jeg folkene bag Die kalte Sonne ligeså stor seriøsitet,som mange der tilhører CO2 fløjen.
19-06-2012 18:02
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kjeld Jul

Det er åbenbart, at der forskellig steder på Jorden forekommer en afkøling/opvarmning i visse perioder. Problemet ligger i at fremskaffe en bevis for at der optræder en samtidig opvarmning/afkøling over hele Jorden.

Hvis et sådan bevist foreligger i form af en samlet temperaturrekonstruktion, er næste problem at finde årsagen til opvarmningen/afkølingen, samt at forklare hvorfor vandstanden ikke ændre sig væsentligt i perioder med opvarmning/afkøling.

Dernæst skal der identificeres en mekanisme, der kan forklare opvarmningen/afkølingen. Det er åbenbart, at se på variationerne i Solen og måske den kosmiske stråling, men hvis det viser, at disse faktorer ikke kan forklare opvarmningen/afkølingen, står vi stadigvæk med et paradoks.

Derfor er der en hel del, der skal gøres før, der kan opnås en koncensus omkring MWP/LIA.

Emnet er diskuteret her MWP


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 19-06-2012 18:07
20-06-2012 13:02
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Hvad nu, hvis man påstår, at tvivlen/diskussionen omkring MWP og LIA alene skyldes, at man forsøgte at negligere disse for at skabe argumentation for, at hockey-stick grafen skulle være troværdig?

Jeg fornemmer, det er det, der er sket.
20-06-2012 14:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Såvidt jeg kan se udfra forskernes resultater,er MWP og LIA,næsten i de samme tidsperioder fordelt over det meste af Jorden.
Der er her ikke kun tale om klimaperioder i nord Europa,som forskere tilknyttet IPCC tit har givet udtryk for,først da man afdækkede videnskabelige ukorrektheder -climate gate-blev graferne ændret.
Udfra vandstandsændringerne kan man ikke afgøre om det skyldes termiske udvidelser eller det er p.gr. af jordskælv,pladeforskydninger eller sænkningen af havbunden.

John Nichlasen kan her have en pointe.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten MWP og LIA:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
En historisk kamp om historien: Medieval Warm Period (MWP) og IPCC.9223-08-2013 10:08
Hvornår var MWP og LIA?005-05-2012 14:17
Opdatering om middelaldervarmen (MWP)1810-03-2011 23:13
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik