Husk mig
▼ Indhold

OAF - Ofte Anvendte ForkortelserSide 2 af 2<12
08-04-2023 07:34
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:Fail.

At least you announce up front that you are tipping your king.

Robert Wagner skrev:Did you miss all the links to research articles?

Har du glemt, hvordan du kopierer-indsætter? Har du glemt, at det er dig, der skal understøtte dine påstande? Links er ugyldige, fordi de kræver, at andre gør dit arbejde for dig, og enhver rationel voksen har ret til ikke at spilde sin tid og bare lade dine skøre påstande være udokumenterede.

Selvfølgelig er grunden til, at du ikke poster nogen videnskab eller matematik lige her i denne tråd uden at sende andre på vilde gåsejagter med afledningslinks, der ikke fører til noget gyldigt, at du simpelthen ikke har nogen videnskab eller matematik, og afledningstaktik er alt, hvad du har. Når alt kommer til alt er du en misinformationstrold, og du vil betragte det som dårlig form at faktisk give nogle nyttige oplysninger et eller andet sted.

Forgot how to copy-paste? Have you forgotten that you are the one who has to support your claims? Links are invalid because they require others to do your work for you, and every rational adult has the right not to waste his time and just leave your crazy claims unsubstantiated.

Of course, the reason you don't post any science or math right here in this thread, without sending others on wild goose chases with diversionary links that don't lead to anything valid is that you simply have no science or math, and diversion tactics are all you have. After all, you're a disinformation troll, and you'd consider it bad form to actually provide some useful information somewhere.
08-04-2023 13:20
Robert Wagner
★★★★★
(3503)
IBDaMann skrev:
Robert Wagner skrev:Fail.

At least you announce up front that you are tipping your king.

Robert Wagner skrev:Did you miss all the links to research articles?

Har du glemt, hvordan du kopierer-indsætter? Har du glemt, at det er dig, der skal understøtte dine påstande? Links er ugyldige, fordi de kræver, at andre gør dit arbejde for dig, og enhver rationel voksen har ret til ikke at spilde sin tid og bare lade dine skøre påstande være udokumenterede.

Selvfølgelig er grunden til, at du ikke poster nogen videnskab eller matematik lige her i denne tråd uden at sende andre på vilde gåsejagter med afledningslinks, der ikke fører til noget gyldigt, at du simpelthen ikke har nogen videnskab eller matematik, og afledningstaktik er alt, hvad du har. Når alt kommer til alt er du en misinformationstrold, og du vil betragte det som dårlig form at faktisk give nogle nyttige oplysninger et eller andet sted.

Forgot how to copy-paste? Have you forgotten that you are the one who has to support your claims? Links are invalid because they require others to do your work for you, and every rational adult has the right not to waste his time and just leave your crazy claims unsubstantiated.

Of course, the reason you don't post any science or math right here in this thread, without sending others on wild goose chases with diversionary links that don't lead to anything valid is that you simply have no science or math, and diversion tactics are all you have. After all, you're a disinformation troll, and you'd consider it bad form to actually provide some useful information somewhere.


Fail.

There are lots of links to scientific research in the article I linked to. If you can't even figure that out...


Haven't seen you post any evidence to your claims...

'That which can be asserted without evidence can be dismissed without evidence. '

Dismissed, troll.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
24-04-2023 21:32
IBDaMann
★★★☆☆
(999)
Robert Wagner skrev:There are lots of links to scientific research in the article I linked to.

Stakkels trold Wagner. Han står over for en kæmpe kamp op ad bakke. Han skal lære følgende:

1. Videnskab er ikke forskning. Der er ingen "videnskabelig forskning", der er en gyldig erstatning for videnskab.

2. Videnskab er ikke et demokrati; videnskaben kommer ikke på en eller anden måde ud af en vellykket afstemning.

3. Videnskab er ikke et spørgsmål om subjektiv mening. Når Trold Wagner tager grueligt fejl, kan han ikke redde sit argument ved at pege på andre, der er lige så forkerte.

4. At poste et link på dette websted poster ikke videnskab på dette websted. Hvis videnskaben, der understøtter hans argument, er i den anden ende af et link et eller andet sted, så bør Troll Wagner følge det link til nævnte videnskab og kopiere og indsætte det på denne side. At sende links antages automatisk at være en tidsspildende distraktion, udført af de desperate, fordi der faktisk ikke er noget i slutningen af ​​linket/linkene. Trold Wagner er nødt til at poste sin videnskab, ikke sende folk på frugtesløse skurvognsjagter.

5. Grafik er ikke en gyldig erstatning for uændrede, rå data, som skal præsenteres for at understøtte alle fremlagte konklusioner for at udfylde, hvor der mangler videnskabelig støtte. Grafik, der indsendes uden de uændrede, rå data, der blev brugt til at skabe grafikken, vil blive summarisk afvist ... uanset hvilket eller hvilke logoer de har.

I betragtning af Troll Wagners track record og historiske indlæringsvanskeligheder er han ikke den odds-on favorit til at vinde denne kamp.

Poor troll Wagner. He faces a huge uphill battle. He must learn the following:

1. Science is not research. There is no "scientific research" that is a valid substitute for science.

2. Science is not a democracy; science does not somehow emerge from a successful vote.

3. Science is not a matter of subjective opinion. When Troll Wagner is horribly wrong, he cannot save his argument by pointing to others who are equally wrong.

4. Posting a link on this site does not post science on this site. If the science that supports his argument is on the other end of a link somewhere, then Troll Wagner should follow that link to said science and copy and paste it onto this page. Posting links is automatically assumed to be a time-wasting distraction, done by the desperate, because there is actually nothing at the end of the link(s). Troll Wagner needs to post his science, not send people on fruitless scavenger hunts.

5. Graphics are not a valid substitute for unaltered, raw data, which must be presented to support all conclusions presented to fill in where scientific support is lacking. Graphics submitted without the unaltered, raw data used to create the graphic will be summarily rejected...regardless of the logo(s) they have.

Given Troll Wagner's track record and historical learning difficulties, he is not the odds-on favorite to win this fight.
24-04-2023 21:41
Robert Wagner
★★★★★
(3503)
Stakkels troll må ha' spist for mange bønner, lukker konstant varm luft ud...

Sludder fra enden til anden.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
24-05-2023 23:26
Euro
★★★☆☆
(443)
Prøv at forstå, verden ændrer sig og derfor bør vores tilgang til verden også ændre sig.
Jeg har hørt at verden er blevet 15% grønnere siden år 2000, men det hjælper jo ikke folk på Afrikas Horn og tilsvarende steder. Derfor må vi jo aktivt gøre noget for at forbedre deres levevis, før de ender som flygtninge vi skal forsørge.
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten OAF - Ofte Anvendte Forkortelser:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Forkortelser i international klimadebat217-07-2009 19:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik