Husk mig
▼ Indhold

Overbefolkning er det største problemSide 1 af 19123>>>
Overbefolkning er det største problem20-04-2008 13:12
Jakob
★★★★★
(9348)
 Vi kan med meget stor sikkerhed sige, at en nær eller fjern fremtid vil byde på ændringer i klimatiske forhold, som vil betyde drastiske ændringer i menneskehedens fødegrundlag og levevilkår.

Hvis vi ønsker at opretholde en civilisation og undgå verdenskrige og utallige katastrofer, så er det ganske afgørende, at vi forstår at tilpasse os i tide.

Dette vil i høj grad også indebære, at vi evner at reducere vores population i antal på en fredelig og fornuftig måde.

Det må f.eks. være ganske indlysende, at det meget nemmere lader sig gøre, at beskytte en lille end en stor befolkning mod nogle årtier med fødemangel og vanskeligt tilgængelige råstoffer.

Derfor vil det være ansvarligt, at ethvert land og enhver kultur finder de bedste metoder til at reducere deres antal til noget mere bæredygtigt.

Selvom det strider imod visse religioner og sikkert også imod visse menneskerettigheder, så nytter det ikke noget at gøre det til politisk tabu.

Når vælgerne i et demokrati skal bevilge hinanden menneskerettigheder, så kan det hurtigt komme til at ligne gavmilde chefer, der skal bevilge hinanden mere i løn.
Det fordrer en stærk moral, og den styrkes ikke af tabuisering.

I et forsøg på at slå hul på debatten vil jeg derfor nu skyde frit fra hoften og komme med nogle forslag.I Danmark vil jeg mene, at vi i første omgang bør sætte målet til ca. 1 million mennesker.

Det vil betyde, at vi i fremtiden skal søge staten om tilladelse til at blive gravide og de fleste vil få afslag.

Svangerskab uden tilladelse skal øjeblikkeligt afbrydes, og er det for sent, så skal barnet bortadopteres og den biologiske moder steriliseres og straffes.

Så kan vi måske lære det, og det kan resten af verden måske også.

Børnecheck og ældrecheck skal afløses af en "barnløshedscheck", og hvis der bliver en skæv kønsfordeling, så skal det belønnes at føde det køn, som er i mindretal.

Det vil nok være naturligt samtidigt at stramme udlændingepolitikken hårdt op især overfor de lande, der ikke tager tilsvarende skridt for at begrænse deres population.
Det vil betyde store afsavn for mange enkelte par, at de må undvære børn, og det vil være en hån mod dem, hvis vi forbyder dem at yngle, og så samtidigt importerer mennesker i stort antal fra mindre ansvarlige nationer.

Integration er heller ikke nødvendigvis et interessant mål, hvis man skal sikre nogle folkeslags overlevelse ved at hjælpe dem med land og reservater i nogle årtier, fordi deres eget af klimatiske grunde er midlertidigt ubeboeligt.

Populationsreduktion er en skrap kur for et samfund.
Men styret rigtigt, så bliver det forhåbentlig et gode, at børn i højere grad bliver ønskebørn.

Så vidt jeg ved, er Kina det eneste land i verden, der har seriøse erfaringer med etbarnspolitik.
Det er nok værd at studere nærmere.Har du nogle forslag til, hvordan man på en god og fredelig måde kan reducere befolkningers størrelse..? 
20-04-2008 13:33
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Var det ikke ulig lettere at forbyde kunstigbefrugtning?

Det er dyrt for samfundet at yde gratis hjælp til mennesker, der ikke kan reproducere sig, og antallet af kunstigebefrugtninger stiger år for år.
Fordi lægevidenskaben kan et eller andet er ikke ensbetydende med at det er fornuftigt at gøre det.
20-04-2008 19:43
Jakob
★★★★★
(9348)
 


@Boe Carslund-Sørensen

Jo, når populationen skal reduceres, så synes det da oplagt kun at give formeringstilladelse til de allermest raske par.   
30-04-2008 01:31
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Jakob! jeg synes næsten dine forslag nærmer sig det totalitære samfund.
Det er rigtig at klimaproblemet er alvorligt og at vi skal gøre nogle virkelig drastiske ting... men 1 million mennesker i dk? i et land hvor vi står og mangler arbejdskraft?? og straf for svangerskaber? det er altså ikke noget der hører hjemme i et demokrati.
hvor skal vi skaffe alle de mennesker der skal bygge vindmøller og udtænke ny teknologier hvis du samtidig vil forhindre dem i at blive født?
Jeg synes det er meget ekstremt
30-04-2008 11:50
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Kære Miljøgris, så er vi for en gangs skyld enige

Jakob den er simpelthen fortænkt så man ikke tror at stille fredelige jakob står bag disse ord. Dig der snakker om forsigtighedsprincipper etc


Måske er det "overdrivelse fremmer forståelse" taktik du er inde på?
Man skal godt nok være sikker på at det stakkels CO2 molekyle er så slemt for at gå så vidt. (Men det var det ikke
)

Bedste hilsner, Frank
30-04-2008 13:30
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jakob! jeg synes næsten dine forslag nærmer sig det totalitære samfund.

Hvorfor er det mere totalitært at foreslå fødselskontrol end at foreslå begrænsning af CO2-udslip?
Når alt kommer til alt drejer det sig om, at få antallet af mennesker på jorden til at passe med jordens evne til at brødføde dem. Det er nok den mest ubekvemme sandhed. Uden en reduktion i antallet af mennesker bliver det også utrolig svært at mindske det reelle CO2-udslip.
30-04-2008 16:41
Jakob
★★★★★
(9348)
 
@miljoegrisen


Når vi skal bygge mange vindmøller, så vil det som med så meget andet sikkert komme til at foregå i en højteknologisk produktionslinje, så arbejdskraft bliver næppe et stort problem.
Men kommer det til at foregå under Forsvaret, så vil der nok også være gode muligheder for at udveksle arbejdskraft med andre lande.
Der er jo heller ingen, der siger, at alle danske vindmøllefabrikker nødvendigvis skal ligge i Danmark.
Og endelig må vi også erkende, at hvis befolkningens størrelse reduceres med ca. 80%, så vil behovet for flere vindmøller også blive væsentligt mindre.

Så jeg mener på ingen måde, at fortsat overformering kan forsvares, bare fordi vi skal bygge vindmøller.

Synspunktet om, at vi skal yngle mere, fordi vi generelt mangler arbejdskraft, kan nok være ok, hvis en lille befolkningen i forvejen lever bæredygtigt og giver god plads til de andre arter i biotopen.
Men det mener jeg absolut ikke er tilfældet i Danmark.

Jeg kan ikke dokumentere, at 1 million er det helt rigtige befolkningstal for Danmark. Det vil afhænge af levevis og vores generelle krav til bæredygtighed.
Men det vil også afhænge af størrelsen på det klimatiske nåleøje, som menneskeheden skal igennem, når den skal overleve alvorlig tørke, naturkatastrofer og en ny istid.

Jeg mener sagtens, at avlsbegrænsning kan høre hjemme i et demokrati.
Problemet bliver nok bare at få befolkningen til at stemme for.
Mit gæt er, at over 90% af alle kvinder ikke vil have noget med et parti at gøre, hvis det kan gå ud over deres ret til at føde børn.
Derudover vil næsten alle tøffelhelte og familiefædre med mere end et barn nok ikke have noget med sådan et parti at gøre.
Derefter er der ikke mange tilbage, og dem der er, de bliver nok hurtigt trætte, når venstrefløjens pladderhumanismefanatikere begynder at komme med beskidte beskyldninger.

Derfor mener jeg, at det desværre bliver meget svært at komme igennem med.
Men det gør det bare ikke mindre rigtigt eller mindre nødvendigt.


I øjeblikket diskuterer nogle eksperter, om det er økologi, der årsagen til sult i verden. Og det diskuteres, om vi er usolidariske, når vi spiser økologisk, fordi det optager mere jordareal pr. kg. mad end dyrkning med pesticider gør.
Det burde nok fortælle de fleste lidt om, hvor meget vi har formeret os ud over det bæredygtige niveau. Men nej...  


Mine alarmklokker har ringet for længst, og alle de røde lamper blinker.
Men egentlig kunne jeg jo være lidt ligeglad med det hele. Jeg bor højt og har ingen børn, og jeg bor på landet.
Her bliver ikke oversvømmet, jeg har mad nok, og det bliver ikke mine børn, der skal stå og slås med alt for mange andre sultne munde om de få krummer god mad, som denne generation måske levner.
Det er da heller ikke helt sikkert, at det går så galt. Det kan jo være, at en stor krig eller en uøkologisk selvforskyldt epidemi reducerer verdensbefolkningen på en "naturlig" måde, så mit vederstyggelige uspiselige forslag om at begrænse formeringsretten bliver helt overflødigt.
Jeg ved bare godt, hvilken politik jeg ville foretrække i dag, hvis jeg skulle genfødes blandt de kommende generationer.
@Frank Lansner

Din skræmmekampagne om en ny istid har såmænd mindst ligeså stor indflydelse på mit standpunkt.  


Men var der i morgen pludselig hverken udsigt til global opvarmning eller en ny istid, så ville min holdning stadig være næsten uændret.
CO2 er en udmærket indikator på, at vi tærer hårdt på lagrene af fossilt brændsel. Men den bæredygtighed, som skal styre os udenom eller hjælpe os igennem diverse kommende klimakriser, handler om meget mere end CO2.

 
01-05-2008 19:40
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@Jakob og Boe

Jeg må sige, at jeg personligt hellere droper ALT andet her i livet end dette at have kone og de børn man har lyst til. Det er jo selve livet der i så fald ikke skulle leves. Fødselsreduktion, er så følelsesladet at det er svært for mig umiddelbart blot at argumentere på vanlig rationel logisk vis.

Min fornemmelse fra hoften er, at vi i Danmark ingenlunde er så tæt befolket at vi er nød til at gribe så dybt ind i folks liv og lykke. Nu har jeg selv 3 børn og det er næppe de sidste ... :-) Så jeg er jo den store synder kan jeg godt se!

Holland er 4 gange så tæt befolket som Danmark og ja, måske lidt crowded, men de klarer sig da ok?
Jeg ville hellere bo i en hule med mos og komøg som isolering end at opgive det i beder om her. Der går lidt for meget "Lomborg" i den :-)

@Jakob: Narh, jeg laver ikke skræmmekampagne for at vi får istid. det er ikke meningen i hvert fald. Jeg tror bare at det bliver koldere, og gør opmærksom på at politikerne bør vide lidt mere herom. Har kontaktet Connie Hedegård men får de mest vage argumenter tilbage. Jeg får slet ikke det indtryk at de egentligt ved ret meget om disse ting, selvom de burde have midlerne og viljen til at vide meget om disse ting. Det er deres job.
Redigeret d. 01-05-2008 19:41
02-05-2008 00:00
Jakob
★★★★★
(9348)
 Frank Lansner skrev:
Jeg må sige, at jeg personligt hellere droper ALT andet her i livet end dette at have kone og de børn man har lyst til.


Nu er det jo altså heller ikke ligefrem for de nulevende voksnes egoismes skyld, at det er aktuelt at reducere befolkningens størrelse.

Men jeg mener da bestemt ikke, at en reduktion behøver at betyde, at alle skal undvære en kæreste eller en kone m/k.


Der ligger givet en stor samfundsmæssig udfordring i at få en reduktion til at fungere så smertefrit som muligt.
Derfor mener jeg, at emnet bør studeres grundigt i Kina, hvor der er erfaringer, og vi må se at komme igang med debatten om, hvordan det bedst gøres.


Holland er 4 gange så tæt befolket som Danmark og ja, måske lidt crowded, men de klarer sig da ok?


Ja, men hvordan kan du dog spørge sådan..??
Du ved jo udmærket godt, at klimaproblemerne nærmest slet ikke har vist sig endnu.


Jeg ville hellere bo i en hule med mos og komøg som isolering end at opgive det i beder om her.


Det er der faktisk nogle, der gør, uden at deres liv af den grund er ødelagt.

I øvrigt tror jeg bestemt ikke, at du behøver at frygte, at en lov om avlsbegrænsning bliver demokratisk vedtaget snarligt og med flere års tilbagevirkende kraft.
Så hvis du ikke vil have mere en 10-15 børn, så tror jeg såmænd sagtens, at du kan nå det. 
02-05-2008 09:09
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@jakob skriver:
Du ved jo udmærket godt, at klimaproblemerne nærmest slet ikke har vist sig endnu.

Ja, jeg ved reelt godt hvor du vil hen, men jeg antyder blot at vi nok skal have et helt anderledes klart billede af situationen for at tage så drastiske konklusioner? Det er jo ikke forsigtigheden selv, at skære ned på de yngre generationer på baggrund af et IPCC der ikke kan forudsige hverken El Ninoer, La Nina, Rekord isudtynding eller rekord istilvækst. Rammer helt i skoven mht varmen i atmosfæren der skulle have været relativt større i de højere luftlag. Og seneste, måske største helkiks: At de har taget hel fejl af temperaturudviklingen som sådan: Vi har nu fået en kold PDO strøm i det nordlige stillehav der vil køle USA og Canada og siden resten af verden af i måske de næste 20 til 30 år. Når hele IPCC hæren ikke kan forudsige noget som helst af betydning tror jeg det er liiige tidligt nok at anbafale mindre unge generationer :-/
Det er ikke hvad jeg forbinder med forsigtighed i hvert fald..

Så hvis du ikke vil have mere en 10-15 børn, så tror jeg såmænd sagtens, at du kan nå det.


YES!!! Det lyder godt


Bedste hilsner, Frank
Redigeret d. 02-05-2008 09:19
02-05-2008 09:52
Kosmos
★★★★★
(5392)
I Danmark vil jeg mene, at vi i første omgang bør sætte målet til ca. 1 million mennesker.
Det vil betyde, at vi i fremtiden skal søge staten om tilladelse til at blive gravide og de fleste vil få afslag.
Svangerskab uden tilladelse skal øjeblikkeligt afbrydes, og er det for sent, så skal barnet bortadopteres og den biologiske moder steriliseres og straffes.
Så kan vi måske lære det, og det kan resten af verden måske også.

- øhh... bør du ikke medtage lidt (mere) om dette emne i dit 'manifest' - samt i 'partiprogrammet' (eller er det 'bevægelsesprogrammet'?)?

Ellers kunne du riskere, at nogle af dine (potentielle) proselytter ville føle sig ført 'en anelse' bag lyset - hvis de nu ikke lige læser med i disse spalter!
02-05-2008 10:42
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er jo ikke forsigtigheden selv, at skære ned på de yngre generationer


Vi kunne jo afskaffe alle over 65 år, en radikal befolkningsregulering - så slipper vi jo får at betale til folkepension.
02-05-2008 10:56
Kosmos
★★★★★
(5392)
Vi kunne jo afskaffe alle over 65 år...

- s'føsli'! Men så får han næppe mange underskrifter på opstillingslisterne fra Ældresagens medlemmer!
02-05-2008 12:01
Jakob
★★★★★
(9348)
 @Frank Lansner

I min verden skal et forsigtighedsprincip gerne føre til større tryghed og sikkerhed og give plads til alle verdens folkeslag og andre arter.
Dit forsigtighedsprincip går nærmere ud på, at vi absolut skal kunne bevise, at vi går totalt fallit, hvis vi belåner huset endnu længere op over skorstenen, og kan det ikke bevises, så skal vi selvfølgelig af forsigtighedsgrunde opretholde overforbruget og låne noget mere.
@Kosmos


Kosmos skrev:
bør du ikke medtage lidt (mere) om dette emne i dit 'manifest' - samt i 'partiprogrammet' (eller er det 'bevægelsesprogrammet'?)?

Ellers kunne du riskere, at nogle af dine (potentielle) proselytter ville føle sig ført 'en anelse' bag lyset - hvis de nu ikke lige læser med i disse spalter!Jeg skal jo lige samle mod først.  


Ellers vil jeg godt understrege, at jeg har mange personlige holdninger og idéer, som jeg gerne vil diskutere og afprøve i dette forum. Men det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det er noget, der skal ind i nogensomhelst bevægelses partiprogram..!
@Boe Carslund-Sørensen


Vi kunne jo afskaffe alle over 65 år, en radikal befolkningsregulering


Ja, men sådan et samfund vil jeg ikke have.
2. Verdenskrig gik blandt andet ud på at forhindre den slags tiltag ( medlidenhedsdrab ), og havde jeg været voksen på den tid, så ville jeg formentlig have været frihedskæmper side om side med min morfar, som var aktiv.


Derimod er der noget andet i denne forbindelse, som jeg nok gerne vil ændre på.

Den danske holdning er, at når man har slidt et helt arbejdsliv, så skal man også have en god pension og bare nyde livet de sidste ca. 0-40 år, der er tilbage.
Den holdning mener jeg, at vi skal ændre, så folk trives på deres job og ikke bliver så nedslidte.
Til gengæld bør de gamle blive ved med at deltage på arbejdsmarkedet på flex og nedsat tid, ligeså længe de overhovedet kan. Ganske enkelt fordi de ikke kan undværes..!  

 
02-05-2008 12:16
thore
☆☆☆☆☆
(33)
Synes at jakob har fat i en meget god pointe med hans ide om en drastisk befolkningsreduktion.

Sådan som jeg ser det, står vi idag i det dilema at vi er for mange mennesker med en uholdbar levevis på en alt for lille jord. Hvis vores fremtid skal være bæredygtig, ser jeg forskellige løsninger.

Vi ændrer alle vores levevis drastisk så vores jord kan takle vores forurening, og der er plads til at vi er relativt mange. Eller Jakobs forslag, vi bliver markant færre mennesker, så vi derfor kan forsætte med at forurene ligeså tosset vi vil uden at det er et problem for jorden.

Det første løsningsforslag er det som al klimadebat idag handler om og man prøver at blive enige om internationalt. Vejen til dette er dog meget vanskelig, indeholder mange forhindringer og uretfærdigheder.

Det andet forslag bliver næsten aldrig hørt i debatten, da det af indlysende grunde er sindsygt kontroversielt og kræver ofrer som for de fleste af os er helt utænkelige. Men tænk på den verden der ville åbne sig for vores børnebørn, hvis man kom igennem med en sådan befolkningsreduktion. Det ville blive muligt at leve og forbruge som man stort set havde lyst til, uden at skulle bekymre sig om økologiske katastrofer. Da det var en verden med meget færre mennesker ville det åbne plads for en meget mere alsidig og smuk natur. Dyrearter som er ved at uddø idag ku igen få enorme landområder at boltre sig på. Og de mennesker der var plads til, ville alle have mulighed for at rigt liv, da det var en verden med overflod af resourcer til alle. Og når befolknings reduktionen først var nået, kunne fødselskontrollen blive lempet. Det ville kun være nødvændigt at holde befolkningerne konstante hvilket jo svarer til den rate hvormed der bliver født børn i de fleste europæsike lande, så det er bestemt ikke urealistisk. Vi kunne overgå fra at være klodens parasitter til at være klodens vogtere. Og i samme ombæring få et meget rigere liv.

Problemet i den plan og det der af indlysende årsager gør den utænkelig er selvfølgelig overgangsfasen. Det går fuldstændigt mod menneskets natur frivilligt at give afkald på at få afkom. Og endnu mere at skulle blive enige at man ikke selv, men at naboen gerne må få sine gener videre i verden. Det er et offer de færreste frivilligt kan give, desværre...
02-05-2008 12:46
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
@Jakob

Ved at begrænse børnefødsler får vi et samfund med stigende gennemsnitsalder, det er hverken samfundsøkonomisk eller udviklingsmæssigt særlig hensigtsmæssig. Nuvel problemet vil nok løse sig selv, når de produktive kommer i mindretal vil det blive ulig sværrere at brødføde de aldersstegne befolkning.
I Europa ser vi de første spæde tegn på hvad en overvægt af "gamle uproduktive" mennesker betyder. Vi kan jo også lade alt arbejdet udfører af robotter.
02-05-2008 12:56
thore
☆☆☆☆☆
(33)
Jo overgangsfasen er netop problemet. I overgangsfasen for man udover at skulle leve med nogle skrappe restriktioner på antal børnefødsler, en meget lille ung befolkning til en alt for stor gammel befolkning. Dette giver bestemt ikke et harmonisk samfund. Men dette er et overgangsproblem, efter en årrække forsvinder de store ældre generationer og befolkningspyramiden normaliseres igen. Problemet er om vi kan leve med denne overgangsfase.
02-05-2008 13:11
Kosmos
★★★★★
(5392)
Men dette er et overgangsproblem, efter en årrække forsvinder de store ældre generationer og befolkningspyramiden normaliseres igen

- tjaeh, i Sovejtunionens glansperiode (if any?) anså 'man' det jo også som en nødvendig overgangsperiode, hvorunder 'visse vanskeligheder' måtte tåles, mens populationen blev 'konverteret' til ægte sovjetmennesker - hvorpå den herlige fri kommunisme kunne bringes i fuldt flor, til alle (sovjet)borgeres fulde og udelte tilfredshed!
I samme periode var der en hersker i et land lidt tættere på Kongeriget, som også implementerede en overgangsordning til 'Tusindårsriget':

De overgange, de overgange...de kan være 'svært belastende' for 'overgængerne'!
02-05-2008 13:48
Jakob
★★★★★
(9348)
 @thore


Men tænk på den verden der ville åbne sig for vores børnebørn, hvis man kom igennem med en sådan befolkningsreduktion. Det ville blive muligt at leve og forbruge som man stort set havde lyst til, uden at skulle bekymre sig om økologiske katastrofer. Da det var en verden med meget færre mennesker ville det åbne plads for en meget mere alsidig og smuk natur. Dyrearter som er ved at uddø idag ku igen få enorme landområder at boltre sig på. Og de mennesker der var plads til, ville alle have mulighed for at rigt liv, da det var en verden med overflod af resourcer til alle. Og når befolknings reduktionen først var nået, kunne fødselskontrollen blive lempet. Det ville kun være nødvændigt at holde befolkningerne konstante hvilket jo svarer til den rate hvormed der bliver født børn i de fleste europæsike lande, så det er bestemt ikke urealistisk. Vi kunne overgå fra at være klodens parasitter til at være klodens vogtere. Og i samme ombæring få et meget rigere liv.Tak fordi du på en så velskrevet måde fik tydeliggjort den positive vision.  @Boe Carslund-Sørensen


Ja, teknologien skal hjælpe os med overgangsfasen.

Jeg tror bestemt ikke, at en befolkningsreduktion vil medføre sult. Netop tværtimod..!

Hvis landbruget brugte over 50% af arbejdsstyrken, så måske.
Men så vidt jeg husker, udgør landbruget kun ca. 2% af Danmarks BNP, og gårdene bliver større og større, men hele bedriften kan alligevel i det daglige passes af kun een mand.  


@Kosmos


De overgange, de overgange...de kan være 'svært belastende' for 'overgængerne'!


Ja, jeg har også før hørt om en mand, der døde, fordi der var overgang i hans køleskab. Men det har vist heller ikke noget med emnet at gøre.... 
RE: Vildskud?02-05-2008 16:23
Kosmos
★★★★★
(5392)
Jeg ved ikke lige præcis hvorfor - men når jeg læser indlæggene i denne tråd, kommer jeg uvilkårligt til at tænke på Bo Bjørnvigs udmærkede klumme i seneste 'Weekendavisen', under ovennævnte overskrift. Jeg har tilladt mig at at 'låne' den, så evt. intereserede kan læse den ('Word'-fil) her!
02-05-2008 19:32
Jakob
★★★★★
(9348)
 


Kosmos skrev:
Jeg ved ikke lige præcis hvorfor - men når jeg læser indlæggene i denne tråd, kommer jeg uvilkårligt til at tænke på


Tror du ikke, at debatten måske nemt bliver afsporet, hvis alle bare skriver, hvad de kommer til at tænke på, uden overhovedet at gøre sig klart hvorfor..?

Jeg må sige, at jeg oplever det som lidt smågiftigt for debatten, at du skriver om Hitler, Mussolini, Stalin og Maos dårlige sider, når du ikke engang kan give en god begrundelse for det.

Mig bekendt har ingen af de nævnte nogensinde seriøst forsøgt sig med demokratiske tiltag for at reducere deres befolkningers størrelse..?

Så jeg har meget svært ved at se relevansen.


 
02-05-2008 20:14
Kosmos
★★★★★
(5392)
...hvis alle bare skriver, hvad de kommer til at tænke på, uden overhovedet at gøre sig klart hvorfor..?

- det var 'retorisk uvidenhed', min kære Jakob!: Jeg ville udfordre læsernes intellekt til at finde forklaringen!


For eventuelle mindre hastigt opfattende, var det især denne passus:

Når vi putter vildskuddene i historiens brokkasse, undervurderer vi dem og glemmer, hvor nemt og hvor voldsomt de kan gro. Og gør os dermed sårbare over for dem. Jeg ved ikke, om al balladen om den globale opvarmning er sådan et vildskud, men der er en del advarselslamper, som lyser. Blandt andet virker raseriet mod dem, der stiller sig tvivlende over for fænomenet, betænkeligt – ligesom salget af CO2-kvoter har betænkelige ligheder med måden, man i sin tid solgte afladsbreve på.

- der satte min tanker på vandring.

...at du skriver om Hitler, Mussolini, Stalin og Maos dårlige sider, når du ikke engang kan give en god begrundelse for det.

- det kan jeg osse godt! Men jeg troede ikke det var nødvendigt!

Så som xtra læserservice: Det forbindende element var begrebet 'overgangsløsninger', der kun gør ondt i 'begrænset' tid - hvorefter alle lever frit, lykkeligt og fredeligt, til de er mætte af dage!
02-05-2008 21:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Tak til Kosmos for de udmærkede sammenligninger.

Jeg kan altså ikke lade være med at se nogle faktuelle sammenligninger med USSR's planøkonomiske styringsredskaber og udviklingen i miljøforhold omkring kraftvarmeproduktion og selv styringen af dette område over de sidste 20 år.

Feks. Den måde hvor man i højere sags tjeneste fuld og helt har tilsidesat alt fornuft og har tromlet nogle beslutninger igennem som savner en hver begrundelse: BARMARKSVÆRKER.

Man har drevet familier, og hele bysamfund ud i nogle helt unødvendige trængsler, såvel sociale som økonomiske. Man har stavnsbundet hele bysamfund til deres boliger og virksomheder pga. en fiks ide som et "embedesapparat" nu havde udtænkt!

Drivkraften til disse fuldstændige uhensigtsmæssige foranstaltninger må betegnes, som en moderne variant af heksebrændinger.

Bedste Hilsner Delphi
Redigeret d. 02-05-2008 22:16
02-05-2008 22:22
Kosmos
★★★★★
(5392)
Drivkraften til disse fuldstændige uhensigtsmæssige foranstaltninger må betegnes, som en moderne variant af heksebrændinger.

- javist; men trøst dig: Det er jo kuns en overgang!
02-05-2008 22:32
Jakob
★★★★★
(9348)
 


@Kosmos


Ordet "overgangsfase" kan jo bruges om 1000vis af situationer.
At det får dig til at tænke på alverdens diktatorer og ikke på f.eks. forår før sommer, må stå for din egen regning.

Med hensyn til at gøre op med fortidens synder og lære af dem i stedet for at gøre samme fejl igen og igen, så er det jo netop, hvad jeg prøver på.

Listen med kemiske stoffer, som vi har fortrudt, at vi har lukket for meget ud i naturen, er alen lang.
Derfor vil jeg ikke ligesom visse andre fortrænge og fornægte en risiko for, at CO2 rammer os på skadelig vis.
Men som sagt er CO2 for mig i denne forbindelse kun et af mange argumenter.


Listen med situationer, hvor befolkninger er blevet reduceret af sult, fordi de er blevet for mange til at kunne overleve en dårlig høst, er også alen lang.
Hvad tror du egentlig, der vil ske, hvis hele verden får dårlig høst i bare 3 år i træk..? - og hvad så med 30 eller 100 eller mere...??  Jeg må indrømme, at jeg trods alt finder det mere menneskeværdigt, at forsumpede naboer skændes lidt om, hvorvidt det er den ene eller den anden, der har de bedste gener til at føre folkeslaget videre, end hungersnød.


Dette kan også blive virkelighed i Europa (igen):


 
02-05-2008 22:48
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
- javist; men trøst dig: Det er jo kuns en overgang!


Jojo. Man fornemer da også vi har nået bunden!
03-05-2008 12:18
thore
☆☆☆☆☆
(33)
Savner lidt i den her debat at debatørene tager stilling til Jakobs utopi. Istedet handler det hele om den ubehagelige proces mod en mindre befolkning. Jo klart, det er ikke nemt at mindske et samfunds befolkning, af frivillighedens vej uden sygdom, naturkatastrofer, krig og massedrab til hjælp. Men hvad nu hvis det lykkedes? Hvad nu jordens population havde stabiliseret sig på, lad os sige på 500.000.000 mennesker, dvs ca 10 % af hvor mange vi er nu (i 1650 levede der 470.000.000 mennesker på jorden). Og med befolkningerne nogenlunde fordelt på jorden som nu, bare færre. Hvordan ville verden se ud. Hvad ville der være af fordele/ulemper?

Først tror jeg at det er vigtigt at antage at befolkningsreduktionen var kommet fredeligt og af frivillighedens vej. Dvs det ville stadig være en højt civilizeret befolkning der var tilbage. Den præmis er vigtig, for tror at en befolkningsreduktion efter en katastrofe/epidimi lignende ikke er så smart. Den slags befolkningsreduktion plejer også at blive fulgt af tab af civilization og viden, og vil derfor have en tendens til at man vender tilbage til udgangspunktet. Befolkningsreduktionen bliver fulgt af en voldsom befolkingsvækst når først tingene er faldet til ro, da man så at sige ikke har lært af erfaring.

Det ville være en verden meget rig på resourcer, så alle mennesker i hele verden havde mulighed for at leve med en høj levestandard. Naturen ville være meget mere robust og klimaproblemer ville ikke være på dagsordenen mere. Af flere årsager; selv om 1/2 mia mennesker der lever og forurener som fx USA's befolkning stadig er en vældig påvirkning af jordens atmosfære, burde det ikke være et problem. 1; fordi den samlede forurening var væsentlig mindre en idag. 2; jorden bruger sine naturområder til at stabilisere jordens klima og rydde op efter vores forurening. I en verden med meget mere uspoleret natur ville det være overkommeligt for kloden at takle mennesket klimapåvirkning (kilde; teorien om gaia). Da det var en verden med overflod af resourcer og plads, burde krig, fattigdom og sult være ukendte begreber.

Ulemper jeg kan komme i tanker om. Udviklingen ville gå langsommere da vi var færre og sandsynligvis ikke så motiverede til at rykke os. Knap så mange storbyer, knap så meget gang i den. nej ved ikke om det er en ulempe. Men tror den vanskeligste udfordring ville være at forhindre mennesket i at rykke tilbage i de øde områder og at holde befolkningen konstant. Ganske givet svært at kontrollere store områder med kun ganske få mennesker.
Redigeret d. 03-05-2008 12:20
03-05-2008 12:32
thore
☆☆☆☆☆
(33)
Forresten fandt den her graf over jordens befolkning på wikipedia.

http://en.wikipedia.org/wiki/World_population

Synes at det er utroligt at se hvor konstant antallet af os var under hele middelalderen. I 1200 var vi 360 mio, i 1650 var vi 470 mio. Flere gange falder befolkningen voldsomt i denne periode, men det falder vist sammen med de mange udbrud af pest der var. Først efter 1650 begynder befolkningstallet at stige. I 1815 1 mia, idag 6,6 mia.
Redigeret d. 03-05-2008 12:33
04-05-2008 11:39
Jakob
★★★★★
(9348)
 


delphi skrev:
Jojo. Man fornemer da også vi har nået bunden!


Det var ikke så godt, for så er der sikkert nogen, der kommer til at tænke på religion og tror, at du og Kosmos vil gentage en bibelsk tragedie ved at grave sokkel ud til et nyt Babelstårn.....Og som man kan se på thores udmærkede link, så bliver der foreløbig flere og flere mennesker at forføre til en sådan tanke:
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population


Year Population(in billions)
2010   6.8
2020   7.6
2030   8.3
2040   8.9
2050   9.4

-


Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg lige skriver det sådan, men jeg mente måske bare, at det skulle med til evt. interesserede læsere.   
04-05-2008 13:45
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er et faktum at 2 milliarder lever uden elektricitet i verden. Det er et faktum: levevilkår som følge af mangel på elektricitet, giver problemer med opbevaring af mad og ringe indendørsforhold navnlig som følge af meget ringe ventilation omkring madlavning i bolig (røg fra bål). Dette medvirker til at gennemsnitslevealderen i Områder af afrika er 30 år.

Det her er virkelighed i et massivt omfang i Afrika SeVi i den vestlige verden vil nu påtvinge kontinentet at udvikle kontinent ved vind og sol. Det er direkte kynisk og usmageligt, i det det ikke har en kinamands chance for at blive gennemført.

Demokratiske reformer er ved at slå rod i Afrika, markedskræfter begynder at virke, så en fornuftig udvikling for hele kontinentet kan begynde. Derfor er det meget vigtigt at Afrika øger sit forbrug meget markant omkring forbrug af olie og kul, minimum i størrelsesordenen en 3 – 4 dobling af det nuværende energiforbrug for bare at løse de mest presserende problemer.
Redigeret d. 04-05-2008 18:36
20-05-2008 14:09
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Den britiske journalist Johann Hari har et indlæg i Information i dag. Han har nogle gode pointer omkring faren for miljøbevægelserne, hvis de følger den befolkningsreducerende linje, som Jakob er fortaler for:

Hvis miljøbevægelsen forfalder til misantropi, taber vi slaget. De fleste mennesker vil aldrig dele denne opfattelse af, at verden ville være bedre uden os. Ingen opfatter sig selv om et overflødigt menneske, der aldrig burde være født. Denne argumentation er en foræring til de kritikere, som altid har sagt, at den grønne bevægelse dybest set er en antihumanistisk ideologi.

Dette er for mig at se meget rigtigt. Direkte at ville reducere antallet af mennesker på Jorden er en gal vej at gå. Ganske simpelt fordi det ikke lader sig gøre uden at krænke menneskerettigheder, personlig frihed og meget andet. Det der skal til, er oplysning, prævention osv., så vi kan holde befolkningstallet nogenlunde, som det er nu...
Men man bliver da lidt forurolig, når man ser, hvor mange områder, der blot venter på at blive farvet røde:
20-05-2008 15:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
OK, branner - vi tager en rask lille 3. verdenskrig i stedet. 10 neutronbomber skulle nok kunne reducere antallet af mennesker til ca. 1 - 2 milliarder. Er det den løsning du argumenterer for?
20-05-2008 15:28
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
@Boe Carslund-Sørensen

Har du læst, hvad det var, jeg skrev?
Jeg mener netop ikke, at en befolkningsreduktion er vejen frem!
Lad os gennem oplysning få stabiliseret befolkningstallet og droppe totalitære planer om etbarnspolitik m.m.
Redigeret d. 20-05-2008 15:29
20-05-2008 15:45
Jakob
★★★★★
(9348)
 branner skrev:
Det der skal til, er oplysning, prævention osv.


Det kommer jo lidt af sig selv, hvis man skal kunne gennemføre det på demokratisk vis, som jeg går ind for. Det lader sig ganske enkelt ikke gennemføre i et demokrati uden, at mindst over halvdelen af befolkningen har forstået problemets alvor.

Men at forestille sig, at man kan få alle med på vognen kun ved at føre oplysningskampagner og uddele kondomer, det vil jeg nok betragte som meget naivt.

Har vi nogle tal for, hvordan det ville gå i Kina, hvis de ikke havde gennemført etbarnspolitikken..?

Nogle mener, at det aldrig har gået bedre i Kina end nu, og måske er etbarnspolitikken også en grund til dette.


-


Angående menneskerettigheder, så synes jeg også, at en lovmæssig begrænsning i antallet af fødsler må være særdeles human.
Alternativet vil med meget stor sikkerhed blive, at det samme resultat "af sig selv" vil fremkomme på bundlinjen. Men det bliver så bare hungersnød, katastrofer, epidemier og krige, der regulerer antallet.

Så i virkeligheden har vi nogle "humanister", der med misforstået omsorg for menneskets kortsigtede egoistiske behov gør sig selv til talsmænd for hungersnød, katastrofer, epidemier og krige..!


Har vi et hjerte, som også banker for bare lidt andet end menneskets ret til at udfolde sig hæmningsløst og lægge alt øde bag sig i universet, så må vi også tænke på andre end os selv og det lille "nu", som vi lever i.
Også selvom det ikke er populært.


Undskyld mig udtrykket, men det går allerede ad helvede til:

http://ing.dk/artikel/88170

Citater fra teksten:
----------------------------
Mennesket har udryddet hver tredje art siden 1970

Vi er vidne til en af de største masseudryddelser i klodens historie, lyder det i den seneste opgørelse over verdens artsrigdom. Siden 1970 er 27 procent af alle dyr forsvundet, især i troperne.
-
Opgørelsen omfatter udelukkende hvirveldyr,
----------------------------


Kan vi virkelig godt være bekendt at brede os så meget..??

Ja, vil "humanisterne" garanteret sige, det er helt fint, for mennesket har førsteret og står langt over dyr og alle andre arter.
Og dermed gør "humanisterne" sig blandt andet også til talsmænd for, at naturvidenskaben gerne må miste en stor del af grundlaget for at udvikle ny medicin.


Jeg vil gå så vidt som til at påstå, at alle de partier, der ikke erkender overbefolkning som et faktum, der skal gøres noget ved, de er uansvarlige og populistiske partier med meget ringe karakter.Så blev banen vist kridtet op.  
 
20-05-2008 18:59
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Prøv at læse her: http://www.information.dk/159481
Er der for mange mennesker i verden?
21-05-2008 12:29
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jakob skrev:
Men at forestille sig, at man kan få alle med på vognen kun ved at føre oplysningskampagner og uddele kondomer, det vil jeg nok betragte som meget naivt.

Det er lykkedes i de vestlige samfund - så kan det vel også lykkes i resten af verden? Det er endda lykkedes så godt for os, at vi i flere vestlige lande i dag står med det omvendte problem: at der ikke bliver født nok børn.

Har vi nogle tal for, hvordan det ville gå i Kina, hvis de ikke havde gennemført etbarnspolitikken..?

Ingen tvivl om, at vi rent kynisk betragtet skal være glade for, at etbarnspolitikken har fundet sted. Vi skal dog også huske på, at hvis etbarnspolitikken var blevet overholdt 100%, så ville befolkningstallet ikke blot stabiliseres, men derimod halveres pr. generation! Jeg mener, der er en verden til forskel på at ville standse en stigning og at ville iværksætte en direkte reduktion. I Kina er reglerne åbenbart ikke blevet overholdt mere end, at der i gennemsnit alligevel er blevet født over dobbelt så mange børn som tilladt.
Hvis vi stod med det samme problem i vesten, så ville jeg bestemt ikke være afvisende over for en tobarnspolitik (der blev overholdt konsekvent). Men en sådan lovgivning virker i dag ret overflødig, da vi i forvejen ligger på omkring to børn pr. familie. Lad os prøve at få hele verden til at stabilisere sig på dette tal i stedet for at tvinge familier til kun at få ét barn...

Så i virkeligheden har vi nogle "humanister", der med misforstået omsorg for menneskets kortsigtede egoistiske behov gør sig selv til talsmænd for hungersnød, katastrofer, epidemier og krige..!

Jeg synes, du sætter det på spidsen her. Hvis vi fulgte din "utopi", og fra i morgen gik ud og reducerede Europas befolkning, så f.eks. Danmark kom ned på 1 million
, så ville katastroferne altså også ramle ned over os.
Jeg mener, at vi må se i øjnene, at vi nu engang er så mange milliarder på Jorden, som vi er, og så prøve at få disse milliarder til at leve så bæredygtigt som overhovedet muligt - dvs. producere mindre co2, bruge mindre vand, optage mindre landbrugsjord, fælde mindre skov, producere mindre affald osv osv. At gå den anden vej rundt og ville reducere antallet af mennesker lader sig ganske enkelt ikke gøre uden selvpåførte epidemier, krig eller lignende


Har vi et hjerte, som også banker for bare lidt andet end menneskets ret til at udfolde sig hæmningsløst og lægge alt øde bag sig i universet, så må vi også tænke på andre end os selv og det lille "nu", som vi lever i.
Også selvom det ikke er populært.

Helt enig. Og derfor er det også vigtigt at understrege, at den indsats, vi skal i gang med, bestemt ikke er "gratis" - sådan som visse politikere kan få det til at lyde som om. Det kræver ofre at omlægge vores hæmningsløse udnyttelse af naturen til en bæredygtig levevis. Men for mig at se går grænsen altså ved befolkningsreduktion...

Kan vi virkelig godt være bekendt at brede os så meget..??

Det er et svært spørgsmål.
Det forfærdelige er, at hvis vi betragter det fra naturens side, så er svaret nok ja. Ligesom en flok myrer eller en bakteriekultur kan menneskearten jo ikke "gøre for", at den ønsker at sprede sig. Mennesket er en del af naturen ligesom alt andet - byerne, vejene osv. er strengt taget også "natur", de udvikler sig efter naturens vækstlove og spreder sig blot ligesom en kræftsvulst, der ikke kender til moral (for nu at blive i det dystre billedsprog).
Jeg mener dog godt, det kan give mening at sige, at vi har et ansvar for ikke at brede os ud over alle grænser. Det kan det, netop fordi vi er mere end ren natur.

Håber det gav mening
21-05-2008 16:23
Jakob
★★★★★
(9348)
 branner skrev:
Det er lykkedes i de vestlige samfund - så kan det vel også lykkes i resten af verden? Det er endda lykkedes så godt for os, at vi i flere vestlige lande i dag står med det omvendte problem: at der ikke bliver født nok børn.


Informations skribent tror, at det skyldes feminismen...
Du tror, at det skyldes oplysning...

Jeg tror ingen af delene, jeg tror, at det primært skyldes mere uddannelse, større velstand og jagt på karriere og endnu større velstand.
Det er alt sammen faktorer, der har en voldsomt ødelæggende effekt på dannelsen af de harmoniske kernefamilier, hvor der altid er plads til et barn mere.

Men i øvrigt er det ikke lykkedes at få alle med i Danmark.
Du kender nok udtrykket: "De rige har mange glæder, og de fattige har mange børn."
Det mener jeg også holder vand i dagens Danmark.

Og hvis du vil trække alle kinesere og alle indere osv. op på en vestlig levestandard, før en reduktion kan begynde, så ved du godt, hvad det vil betyde for energiforbrug, CO2-udslip, fødevareforbrug osv......

Det er en helt urealistisk og utopisk vej at ville gå, og et seriøst forsøg i den retning kan jeg nærmest kun betragte som en sikkerhedstrussel for hele verden.Ingen tvivl om, at vi rent kynisk betragtet skal være glade for, at etbarnspolitikken har fundet sted.


Hvorfor er det "rent kynisk"..??

Jeg synes, at det burde være en hjertesag for de ægte humanister, der kan lægge to og to sammen og derfor forudse, at det reducerer en hel befolknings risiko for at blive ramt af f.eks. sult og nød.Jeg synes, du sætter det på spidsen her. Hvis vi fulgte din "utopi", og fra i morgen gik ud og reducerede Europas befolkning, så f.eks. Danmark kom ned på 1 million , så ville katastroferne altså også ramle ned over os.


Hvilke katastrofer..?

Jeg tror, at du har misforstået mig lidt.
Det er ikke min mening, at vi skal reducere befolkningens antal ved at gå ud og slå nogen ihjel..!
Jeg er helt på det rene med, at det vil tage tid, og at vi må gå forsigtigt til værks.
Derfor haster det også med at komme igang..!

En begyndelse kan f.eks. være at indføre, at der ikke må fødes et eneste barn uden tilladelse fra staten.
Hvis befolkningen først vænner sig til det tiltag, så bliver det meget nemmere senere at skrue lidt på knappen.
Måske kan næste tiltag være, at man skal bestå et grundkursus i børnepasning, før man kan få en avlstilladelse.
Måske vil vi derefter sætte et loft på max. to børn pr. forældrepar.
Osv.. - alt efter, hvad der er nødvendigt.

Jeg synes, at der er mange gode muligheder i et sådant system, og som sagt er det især for børnenes og videre generationers skyld, at det bør gennemføres.Jeg mener, at vi må se i øjnene, at vi nu engang er så mange milliarder på Jorden, som vi er, og så prøve at få disse milliarder til at leve så bæredygtigt som overhovedet muligt


Det er vi helt enige om.
Men det er ikke det samme som, at vi ikke bør arbejde for en reduktion på sigt.
De værktøjer, der er nødvendige for en fredelig reduktion er nok også meget de samme, som er strengt nødvendige, hvis vi vil undgå en yderligere stigning.

Hvordan vil du ellers undgå en fortsat stigning..??

Du tror vel heller ikke selv på, at det er nok at sende en folder rundt på afrikansk sammen med en pose kondomer..?Ligesom en flok myrer eller en bakteriekultur kan menneskearten jo ikke "gøre for", at den ønsker at sprede sig.


Lige netop her springer kæden af hos mig.

Når menneskets gode sider skal fremhæves, så står vi langt over dyrene, og vi kan derfor behandle dyr, som det passer os.
Men når vores dårlige sider skal undskyldes, så bruges dyr som en undskyldning for, at vi ikke ved bedre.

Det synes jeg er en meget dårlig dobbeltmoral, som ikke er mennesket værdigt.

Er vi at betragte som myrer, så kan vi bare sprøjte noget gift, når vi bliver for mange.
Er vi mennesker, så må vi tage ansvar og bruge vores hoveder til at tænke med, så vi undgår de værste selvforskyldte katastrofer.

Jeg ved godt, hvad jeg synes, at vi skal være.Jeg mener dog godt, det kan give mening at sige, at vi har et ansvar for ikke at brede os ud over alle grænser. Det kan det, netop fordi vi er mere end ren natur.


Nemlig..!

Hvad vil du så gøre ved, at vi de sidste 40 år har mistet 27% af alle dyrearter..??

Det er nærmest er racerløb, og hvad skal stoppe denne dødskørsel..??

Hvis en hel sulten landsby kan få mad i flere uger for at skyde den sidste tiger, hvem skal så forhindre det..??

Jeg er bange for, at du ikke ved, hvor langt sultne mennesker er parate til at gå. 
21-05-2008 18:06
Kosmos
★★★★★
(5392)
En begyndelse kan f.eks. være at indføre, at der ikke må fødes et eneste barn uden tilladelse fra staten.

- husk nu, at få dét med i partiprogrammet!
Husk også lige at medtage dit forslag til statsmagtens sanktion i tilfælde af 'uautoriseret besvangring'!


{Dette vil i sig selv næppe lette underskriftindsamlingen - men ærlighed betaler sig jo {i det lange løb, tihvertifald!
}

Hvad vil du så gøre ved, at vi de sidste 40 år har mistet 27% af alle dyrearter..??

- av, dét var sgutte så lidt! Hvor mange var der for fyrre år siden?
21-05-2008 22:16
Jakob
★★★★★
(9348)
 Kosmos skrev:
En begyndelse kan f.eks. være at indføre, at der ikke må fødes et eneste barn uden tilladelse fra staten.

- husk nu, at få dét med i partiprogrammet!
Husk også lige at medtage dit forslag til statsmagtens sanktion i tilfælde af 'uautoriseret besvangring'!
Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg skal fortælle dig, at jeg har mange personlige holdninger og idéer, som jeg afprøver i dette forum, og det er på ingen måde ensbetydende med, at de skal indføjes i nogetsomhelst partiprogram..!

Men når det nu er sagt igen igen, så vil gerne tilføje, at det er min klare holdning, at der bør noget seriøst med om overbefolkningsproblemet i ethvert ansvarligt partiprogram, så derfor hører det også hjemme i det partiprogram, som jeg arbejder på.
Du skal nok bare ikke forvente, at det ender med citater fra mine allermest provokerende debatindlæg.  


Men indfører man en lovpligt til at søge om tilladelse, før man bliver gravid, så skal der selvfølgelig være klare regler for, hvad der skal ske i tilfælde af overtrædelser.
Aborter har vi i forvejen masser af, og er det ikke kommet længere, så ser jeg nok ingen grund til yderligere.
Men hvis moderen holder graviditeten skjult, indtil det er for sent, så ser jeg nok ikke mange andre muligheder end tavangsbortadoption efter fødslen.
Det vil sikkert virke urimeligt i nogle tilfælde, men har man ikke klare og strenge linjer om det, så kan grænsen ikke holdes.

Egentlig synes jeg heller ikke, at det er så forfærdeligt at forlange af mennesker i et veluddannet samfund som det danske, hvor der er fri adgang til prævention, at de lærer at kontrollere deres egen avl.
Og uanset overbefolkning, så er det også min holdning, at det er fuldt ud rimeligt, at forældre skal bestå et kursus, før de får børn.

Man kan med rette spørge, om det er meget nemmere at passe og opdrage børn, end det er at køre bil.
Det er det ikke for mange, og fejl kan være ligeså uheldige, som at køre galt i bil.
Derfor finder jeg det kun rimeligt, at der også kræves nogle "køretimer" og en prøve, før man må styre børn helt på egen hånd.

Det kan kaldes "ufrit", men det er det allerede i dag kun i langt højere grad for dem, der ikke ville kunne bestå en sådan prøve.
I dag får de nemlig bare børn alligevel, og så må de efterfølgende finde sig i utallige ydmygelser fra sagsbehandlere og socialforvaltning, og det ender jævnligt med familiepleje osv.....

Den situation vil mit forslag hjælpe med at forebygge.  
 
15-07-2008 10:05
Jakob
★★★★★
(9348)
 Nu ser jeg, at der skrives en del skeptikeroprørt om at sammenligne en fornægtelse af klimatrusler med en fornægtelse af holocaust.

Det fik mig til at tænke på denne tråd, hvor det var skeptikerne, der ikke var sene til at trække "hitler-kortet".

Hvorfor mon...??

Lomborgs begrundelse passer vist bedre her:
http://www.berlingske.dk/article/20080712/kommentarer/707120021/


Citat fra teksten:
---------------------------
Ved at trække Hitler-kortet håber man, at man på bedste inkvisitorisk vis kan udelukke de argumenter, man ikke kan lide for på den måde at undgå den almindelige demokratiske diskussion
---------------------------


-


Det ser dog måske ud til, at der er mere konsensus på vej i klimadebatten, men jeg finder det nødvendigt at sige, at hvis vi ikke kan opnå en konsensus om at gøre noget seriøst ved overbefolkningsproblemet, så opnår vi efter min bedste overbevisning intet væsentligt for menneskehedens fremtid på sigt..!


Verdens befolkning vokser med 220.000 mennesker om dagen.


Når man ser på jordens forfatning og fremtidens udfordringer, så må det være tydeligt for enhver, at det hverken er en ønskelig eller holdbar situation..!? 
Side 1 af 19123>>>

Deltag aktivt i debatten Overbefolkning er det største problem:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Overbefolkning truer økosystemet208-12-2022 20:37
Overbefolkning og overforbrug16414-09-2021 15:08
Overbefolkning - De beskidte hjælpeløsninger.1730-05-2018 00:39
Overbefolkning 4420-05-2018 10:31
Overbefolkning (2)16928-03-2018 15:40
Artikler
Befolkningstilvækst
Befolkningstilvækst er klimadebattens tabu (Mernilds Klumme, december 2009)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik