Husk mig
▼ Indhold

PC til styring af husets energiforbrugSide 1 af 212>
PC til styring af husets energiforbrug18-04-2010 21:17
Jakob
★★★★★
(9319)
.
De fleste med hus har i dag også en computer med trådløst netværk.

Måske vil der ikke gå særlig lang tid, før vi kan købe gode billige programmer til styring af husets energiforbrug.

F.eks. bør det være oplagt at etablere en avanceret styring, hvis man har en husstandsvindmølle og gerne selv vil bruge så meget af vindstrømmen som muligt.

Jeg forestiller mig, at PC'en står tændt og måler på nogle følere, og hvis de giver et bestemt udslag, så ved computeren, hvordan der skal reageres.


Hvis EL-måleren viser, at der er overproduktion af vindstrøm, så indkobles en bestemt valgt enhed.

Hvis EL-måleren stadig viser, at der er overproduktion af vindstrøm, så indkobles endnu en enhed.

Osv..

Og omvendt skal den også kunne udkoble bestemte enheder, når vindstrømsproduktionen falder.

I praksis må det kunne gøres med en lille trådløs enhed med et relæ, som tænder og slukker enheden på ordre fra PC'en.


Teknologisk må det være nemt at etablere, men så længe der intet økonomisk er at vinde ved det, så gør folk det nok sjældent.

For husstandsmøllernes vedkommende vil lovændringen, som tillader EL-måleren at køre baglæns, desværre umiddelbart være en demotiverende faktor for at indføre det.Men hvornår tror du, at sådanne systemer bliver udbredte, og bliver de første billige housekeeperprogrammer skrevet til Linux eller til Windows..?

Måske er de og hardwaren allerede på markedet..?

Det er jo nok en betingelse for stor udbredelse, at vi får intelligente EL-målere til alle, og at de er så intelligente, at de kan give forbrugeren et reelt valg mellem sort og grøn strøm og dyr og billig strøm..?.
18-04-2010 23:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Du kan få en såkaldt Softplc, som tilsluttes pc'en via usb som kan måle spænding og har on/off indgange og udgange.

Den kan hvad du ønsker.

Den kan ikke koste meget i dag.

Men! Du skal have ledning til og fra enheden, som i praksis gør det ubrugelig!

Trådløst! mellem enheden og eksterne enheder, er også ting som er hyldevare, men nu stiger prisen fra under 1000 kr til 2 - 3000 kr.
Redigeret d. 18-04-2010 23:04
22-04-2010 10:00
Jakob
★★★★★
(9319)
.delphi skrev:
Du skal have ledning til og fra enheden, som i praksis gør det ubrugelig!


Ja, vi vil netop helst ikke bøvle med ledninger og kryptisk PLC-programmering.

Vi vil have små billige bokse, som kan snakke med vores PC via det trådløse netværk, og vi vil have en kommandofortolker med et let forståeligt sprog..!
delphi skrev:
Trådløst! mellem enheden og eksterne enheder, er også ting som er hyldevare, men nu stiger prisen fra under 1000 kr til 2 - 3000 kr.


Har du nogle eksempler..?Det må også være simpelt at bygge en føler, som registrerer, om måleren kører forlæns eller baglæns.

Med en intelligent EL-måler må vi forlange, at den kan fortælle en føler, hvad strømmen koster, og om den er grøn eller sort og meget gerne udspecificeret, om den er baseret på vind, kul, kernekraft, gas, vand osv.

Videre kan man f.eks. ønske sig IR-følere, støjfølere, vibrationsfølere, web-cams, vindmålere, temperaturmålere og hvad mere..?


På reaktionssiden er det nærmest også kun fantasien, der sætter grænser.
Der kan være magnetventiler på alle radiatorer og rør, og alle kontakter kan erstattes af relæer, så alt bestående kan styres af computeren.
Blot skal man huske, at styring ofte koster lidt energi i form af varmetab og forbrug til radiobølger.
Mange vil nok også ønske at tilføje nogle kontrollamper og talestationer, så man kan se og høre, når strømmen er gratis og vaskemaskinen er kørt igennem osv.
Til industriformål skal vi bruge to støvler med elektrisk udløser. Når vinden lægger sig, så skal den ene støvle sparke industriarbejderen over til filebænken, og når det blæser op, så skal den anden sparke ham tilbage til den store strømforbrugende maskine.I forbindelse med en minivindmølle kan jeg godt tænke mig en mulighed for at kunne bremse den.
Det kan f.eks. bruges, hvis en støjmåler eller en vibrationsmåler indsender for høje værdier til computeren, som derefter reagerer ved at nødbremse møllen.

Man kan også tænke sig minivindmøller nær beboelser, og en nabo lige netop sidder i haven og nyder solen på en helt bestemt dag, hvor der lige nøjagtigt er en vindretning og en vindstyrke, som får minivindmøllen til at støje på en måde, så det generer ham for meget. Han sender så en kodemail til PC'en, som overvåger minimøllerne, og derved kan PC'en give møllerne besked om at bremse ligeså længe, som programmøren har bestemt det. Denne mulighed forudsætter dog en opkobling til internettet, som man af interne sikkerhedshensyn måske ønsker at undgå.

Men en opkobling til internettet kan f.eks. også være interessant, hvis DMI udsender data for lokale vindudsigter, så computeren kan se, om det er sandsynligt, at der er vind nok, så husstandsvindmøllen kan producere strøm nok til vaskemaskinen de næste to timer, så den kan blive kørt til ende kun på vindstrøm.

Med hensyn til de ekstra EL-forbrugende enheder, som man kan koble ind, når strømmen er billig, så er det nok værd at tænke sig godt om.
Enhver kan tænde en EL-radiator ude i gargagen og fyre for fuglene, og det kan være så vigtigt for systemet at komme af med overskudsstrøm, at det faktisk er en god idé.
Men er det f.eks. en vindmølle, som forsyner, og er den konstrueret til det, så er det nok alligevel bedre at bremse den frem for at iværksætte et langvarigt meningsløst forbrug.
Det kommer altså an på situationen.


Jeg ville nok først bede en elektriker om at føre de to ledninger fra indfrysningsknappen i min dybfryser ind gennem en trådløs netværksrelæboks, så min computer kan tænde og slukke for indfrysningen.
Computeren skal så sætte min dybfryser på indfrysning, når strømmen er billig.

Evt. kan en temperaturføler i lokalet være medbestemmende for, hvor lav EL-prisen skal være, før fryseren skal omstilles til indfrysning.

"if T1 < 25C and EL-pris < 0.5 and EL-kvalitet = Vindstrøm then Indfrysning ON for 0,1 hour"


Meningen er så, at den billige strøm skal gøre fryseren ekstra kold, så den ikke behøver at køre i et stykke tid, når strømmen bliver dyr igen.
Selve programmeringen kan selvfølgelig blive mere avanceret. Jeg prøver blot at vise princippet og håber, at andre også kan se muligheder.


Hvad kan det ellers give mening at styre..?.
24-04-2010 12:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

SDE www.energiforbrugeren.dk offentliggør en af de nærmeste dage en løsning eller en model for en 100 % omlægning af det danske energiforbrug til varme og strømproduktion, fra fossilenergi til vedvarende energi og herunder at gøre det så energipriserne sænkes også når de bestående systemer skal nedlægges og afskrives.Et vigtigt instrument til dette er dampfjernvarmenettet seog det termiske højtemperatur varmelager som virker i samproduktion med dampssyetemer til el-produktion.En udbygning med vind til feks 70 Twh vil i systemer kunne optages og genvindes og store dele af landets energiforbug på 240 Twh vil nu faktuelt kunne omlægges til vedvarende energi.

Jeg tror derfor fremadrettet ikke systemer som tilrettelægger forbruget er så vigtige men derimod forbrugerens vilje og evne til at virke sammen med de konditioner strømmen produceres under er derimod vigtigt.

At systemer må udkoble forbrug i 30 - 60 sec til energisystemet har stabiliseret sig igen efter uforudsete hændelser er et meget vigtigt instrument.

Brugernes vilje til at lade forbrug udkoble i kortere eller længere tid er meget vigtigt for at det overordende system kan holde el-nettet i balance.
Redigeret d. 24-04-2010 13:11
25-04-2010 08:59
Jakob
★★★★★
(9319)
.
delphi skrev:
Jeg tror derfor fremadrettet ikke systemer som tilrettelægger forbruget er så vigtige men derimod forbrugerens vilje og evne til at virke sammen med de konditioner strømmen produceres under er derimod vigtigt.

At systemer må udkoble forbrug i 30 - 60 sec til energisystemet har stabiliseret sig igen efter uforudsete hændelser er et meget vigtigt instrument.

Brugernes vilje til at lade forbrug udkoble i kortere eller længere tid er meget vigtigt for at det overordende system kan holde el-nettet i balance.Det handler jo om meget mere end at holde systemet i balance.

Det handler også om at give forbrugeren en mulighed for at fravælge sort strøm ( Hvorfor har SDE ikke mere fokus på forbrugerens ret til at vælge en grøn energikilde..? ) , og det handler om at borgerne lærer at forbruge vindstrømmen fornuftigt, når den er der.
.
25-04-2010 12:26
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det handler også om at give forbrugeren en mulighed for at fravælge sort strøm ( Hvorfor har SDE ikke mere fokus på forbrugerens ret til at vælge en grøn energikilde..? ) , og det handler om at borgerne lærer at forbruge vindstrømmen fornuftigt, når den er der.


Der er fremadrettet kun grøn eller fossilfri varme og strøm til stærk faldende priser i forhold til fossilenergi tilrådighed så du kan ikke forbruge sort strøm.

Forbrugerne bruger efterfølgende vindmøllestrøm " når den er der" for den er der altid fordi den kan akkumuleres i termiske energilagre.

SDE ønsker:

70 Twh/år fra møller som dækker ca 60 % af el-forbruget. SDE mener denne produktion kan produceres for 14 mia.

40 kvatratkilometer solkraftværk på hustage som virker via det dampsystem som distribuerer varme i vinterhalvåret til boligen.

Solkrafværket yder 4 twh strøm ved at omsætte halm, flis til 100 % el-energi når solen skinner. Der skal ca 1000 ton halm pr time til for 100 % forsyning (4,5 GW) af landet med strøm når solen skinner.

Halm og flis i samproduktion med termiske varmelagre og biogas yder 10 Twh som indsættes når sol og vind ikke yder landet den nødvendige strøm produktion.

Landets el-behov på 35 twh er nu faktulet dækket ved at forbruge en forsvinden lille del af de biomasseenergikilder som halm og flis som sløses bort i dag til fjernvarme!

Alt naturgasforbrug nedlukkes og sælges til udlandet.

Alt varmeforsyning sker ved varmepumper og energi akkumuleret i mellemtemperatur lagre akkumuleret i landbrugets dyrkningsarealer. Varmepumpe forbruger energi akkumuleret i højtemperaturlagre, og kan forsyne byerne gennem meget lang tid (feks 3 uger) uden møllestrøm og 100 % foretage varmeforsyningen ved møllestrøm uden afbrænding af brændsler.


Centrale kraftværker nedlukkes og alt kulforbrug nedlægges 100 %.

Dampsystemer ved akkumuleret møllestrøm i højtemperatur lagre overtager processvarmeforbruget i industrien med stærkt faldende energipriser for industrien med stærkt forbedrede konkurrencekraft tilfølge.
Redigeret d. 25-04-2010 13:22
27-04-2010 08:13
Jakob
★★★★★
(9319)
.
delphi skrev:
Der er fremadrettet kun grøn eller fossilfri varme og strøm til stærk faldende priser i forhold til fossilenergi tilrådighed så du kan ikke forbruge sort strøm.

Forbrugerne bruger efterfølgende vindmøllestrøm " når den er der" for den er der altid fordi den kan akkumuleres i termiske energilagre.Fra år 2200, eller hvilken fremtid befinder du dig i..??

Jeg synes, at du skal komme tilbage til nutiden og spille med i trådens emne.

Du har i forvejen skrevet side op og side ned om alle de problemer, der er med at indpasse vindstrømmen i systemet. Derfor virker det temmelig besynderligt, at du benægter problemerne, når der kommer forslag, som kan være med til at afhjælpe dem.

Og selvom vi snart får lært at lagre vindstrømmen, så vil det med stor sikkerhed medføre et energitab og en ekstra omkostning, som fortsat vil sikre en motivation til at forbruge vindstrømmen fornuftigt, når den er her.

Forsøger du at bortlede opmærksomheden fra det pinlige i, at IT-industrien endnu ikke har udviklet de simple og billige relæbokse til trådløst netværk, som verden mangler, eller hvad har du egentlig gang i..?


Angående SDE's program i sin helhed, som åbenbart ikke vægter borgernes ret til at vælge grøn strøm, så har vi jo i forvejen en selvstændig tråd om foreningen:
http://www.klimadebat.dk/forum/sde-sammensluttede-danske-energiforbrugere-d7-e542.php
.
27-04-2010 21:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob


Fra år 2200, eller hvilken fremtid befinder du dig i..??

Nej 5 - 10 år!

Jo men det er jo ene og alene fordi vi behøver ikke virke sammen med det øvrigen energisystem i den forstand at vi skal virke sammen med de beslutninger som tages her.

Det kan udrulles og varmeprisen bliver mikroskopisk og landbrugets indkomst enorm. Netop derfor vil udviklingen eksploderer eller udbredelsen vil. I praksis er der ikke problemer med fjernvarme for det vil befolkningen da ikke betjene sig af når det er så bekostelig. Nej! Ud med det, og op med noget ordentligt co2 neutralt og billigt varme som så iøvrigt virker i syneregi med møllernes produktion.

Når SDE mere eller mindre kan "bestemme" hvordan og hvilke teknologier der skal i spild så er der jo ikke alt det ævl og kævl.


Skatter og afgifter: Ingen betydning! teknologierne er så effektive at de kan betale afgift og skatter 10 gange og stadig være billigere!

Efter de aftaler det er lavet med kølefirmaer omkring systeme så kan systemet udrulles i LØgstør og oplandet 20 km fra løgstør til 5000 kr pr husstand i Løgstrør og 10.000 kr uden for. oG så er kostprisen ca 2000 kr for varme i løgstør og så forslår SDE at landbruget modtager 2000 kr pr år for at bruge deres jord til akkumulering af energi. altså 4000 kr for et årsforbrug.

Uden for løgstør hvor energien skal overføres som kold fjernvarme skal der bruges lidt mere energi til at producere varmen så her bliver prisen 4000 kr og så 2000 kr til landbruget for at bruge deres jord til akkumulator. Men uden for storbyerne kommer man jo også fra en meget høj varmepris fra olie eller gas.

Her er SDE's plan for landbrugets medvirken til en omlægning af el og varmeproduktion til 100 % fossilfri energiproduktion og til markant lavere energipriser Link

I denne uge eller først i næste komme sde's endelige plan for omlægning af alt energiforbrug tuil varme og el-produktion og store dele af industriens energiforbrug til vedvarnede energi og 100 % fossilfri energi på mellem 5 - 10 år og stærkt faldende energipriser til følge! PLanen offentliggøres på www.ing.dk og Klimadebat.dk

Så mangler vi bare nogle ordentlige bud på hvordan energiproduktionen kan blive et folkeeje og ikke et statseje!

Forsøger du at bortlede opmærksomheden fra det pinlige i, at IT-industrien endnu ikke har udviklet de simple og billige relæbokse til trådløst netværk, som verden mangler, eller hvad har du egentlig gang i..?

Angående SDE's program i sin helhed, som åbenbart ikke vægter borgernes ret til at vælge grøn strøm, så har vi jo i forvejen en selvstændig tråd om foreningen:


Jammen det overvejer vi skam også og hertil vil vi forlange hvis en by ønsker både varme og strøm omlagt til 100 % vedvarende energi at man har et lille batteri (som til en batteriboremaskine) som bruges til at holde nettet i gang i 30 sec når meget forbrug udkobles i nødsituationer, ind til metanol eller biogasmotorer kan være igang indtil dampsystemer herefter efter 10 min overtager produktionen.

Nøglen til effektive systemer og billige systemer er simpelthen forbrugerens medvirken. Hvis han er villig til at have batteriet som giver en stor spredning i nettet men også at han kan leve med at forbrug udkobles i 30 sec ind til systemerne er på højde med situationen; altså starte backup
Redigeret d. 27-04-2010 21:58
03-05-2010 14:46
Jakob
★★★★★
(9319)
.


@delphi


Det er jo nok begrænset, hvor meget objektiv information man kan regne med fra google, som ofte spammer lomborgreklamer på klimadebattens forside.

Men man kan søge på "trådløs netværksboks relæ" - Resultat

Her kan man finde en fjernbetjent relæboks:
http://www.legtech.dk/product.asp?product=81
Men jeg ser ingen PC med trådløs router som fjernbetjening, det er i stedet nærmere håndholdte fjernbetjeninger:

http://www.legtech.dk/group.asp?group=23
Jeg ved ikke så meget om elektronik og trådløst netværk, men jeg tror på, at det må være muligt at gøre det billigt på den måde.

En trådløs printerserver må nok kunne ombygges.
http://www.edbpriser.dk/Product/Details.aspx?q=printer+server&sp=all&pid=419446Det vil dog være lidt synd at gøre, fordi en printerserver er bygget til så meget mere, at det kan minde om at bygge en færge om til en garage. Det kan lade sig gøre, men generelt kan det gøres langt billigere.

Men for at illustrere lidt om, hvad prisen på trådløse relæbokse bør være, så finder jeg det relevant at lægge mærke til prisen på den trådløse printerserver, som er 569 kr.


Det bliver såmænd nok Linux, der kommer først med softwaren, fordi det er simpelt og softwaren kan bruges i flere år og på ældre og billige maskiner. Og hvem skulle forhindre, at de frivillige genier og universiteter bruger en loddekolbe og ombygger printerservere til relæbokse og derefter begynder at styre husets energiforbrug med "printerkommandoer"..??


Men som jeg ser det, er der tale om en skandaløs IT-hardwareindustri, som snork sover i timen.
.
03-05-2010 15:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

JEg har haft lejlighed til at diskutere mulighederne med firmaet her se http://logtech.dk/ En alm trådløs enhed som til en pc hertil kan uden problem laves små enheder som bruger dette trådløse netværk.

Hvis der kan produceres mange enheder så er det meget smp priser. Måske 50 kr for printplade med de nødvendige komponenter til en enhed som skulle slukke/tænde for et køleskab via en enhed som passer i stikkontakt.
Redigeret d. 03-05-2010 15:25
03-05-2010 20:27
Jakob
★★★★★
(9319)
.Mange husejere med centralvarme vil sikkert også kunne spare både penge og energi, hvis de får en mere avanceret styring til cirkulationspumpen i overgangsfasen.
Hvis man installerer en udendørs føler, som fortæller computeren, når temperaturen falder til under nul grader, så kan computeren selv tænde for pumpen og dermed afværge frostskader på rør i skunke.

Men så er det næste spørgsmål, om man kan købe billige termometre til trådløst netværk, eller om vi nærmere igen skal skyde gråspurve med kanoner og f.eks. bruge et almindeligt termometer, som filmes af et trådløst webcam, hvor et billedgenkendelsesprogram efterfølgende aflæser temperaturen..?@delphi

Jeg synes, at det er for dyrt. Alene deres relæboks koster over 2000 kr + moms..
03-05-2010 22:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@jakob

Du kan da ikke fortsætte med et varmesystem hvor du taber op tl 40 -45 % ved fjernvarme i fjernvarmerørene.

Så begynder du at promovere systemet som er en eklatant fiasko ved at spare nogle få kilowatttimer pr år ved tiltag omkring din pumpe.

Når opbygningen her senærmest kan producere varmen hvis jorden er forholdsvis varme for det samme strøm forbrug som din cirkulationspumpe
05-05-2010 09:51
Jakob
★★★★★
(9319)
.
delphi skrev:
Du kan da ikke fortsætte med et varmesystem hvor du taber op tl 40 -45 % ved fjernvarme i fjernvarmerørene.


Jeg skrev "centralvarme".
Der er ikke nær så stort energitab, og det gør i princippet ikke den store forskel for tabet, om det er en varmepumpe eller et oliefyr, der producerer varmen. Holder vi isoleringsgraden konstant, så må det væsentligt blive fremløbstemperaturen og udendørstemperaturen, der afgør tabet.

Jeg har i øvrigt aldrig set, at huse med fjernvarme har deres egen cirkulationspumpe.

Men huse med varmepumpe til radiatorvandsopvarmning skal jo også bruge en cirkulationspumpe, så det må være begrænset, hvor meget energi du kan spare på den.
Bruger du i stedet luft/luft varmepumper, så skal du i stedet bruge strøm til en blæser.

Men alt dette har ikke så meget med selve styringen at gøre.

Uanset, om man vælger den ene eller den anden energiproduktion, så kan der mange steder stadig være noget at spare ved at sænke temperaturen om natten, og det kan gøres ved at slukke cirkulationspumpen, og det vil være super, hvis det kan gøres automatisk.

Hvem tjekker vejrudsigten hver aften og vurderer, om der bliver tø nok til, at de kan slukke for cirkulationspumpen fra kl 23.00 - 5.00 ..?
Det får de færreste gjort, og ofte vil pumpen få lov til at køre unødigt for en sikkerheds skyld.
Til sådanne opgaver kan man bruge en computer, som føler temperaturen og reagere automatisk efter et program.
.
05-05-2010 10:47
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Jeg skrev "centralvarme".
Der er ikke nær så stort energitab, og det gør i princippet ikke den store forskel for tabet, om det er en varmepumpe eller et oliefyr, der producerer varmen. Holder vi isoleringsgraden konstant, så må det væsentligt blive fremløbstemperaturen og udendørstemperaturen, der afgør tabet.


Centralvarme og fjernvarme her forekommer tabet i jorden via fjernvarmerør.


jeg har i øvrigt aldrig set, at huse med fjernvarme har deres egen cirkulationspumpe.


Det er nu da ellers meget udbredt at man har en varmeveksler som fjernvarmevandet opvarmer husets centralvarmevand via og så en cirkulationspumpe til husets centralvarme.

Men det mest alarmerende ved fjernvarmen og isolering af boligen er jo en hel masse anstrengelser for stort set ikke at komme nogen steder eller øge miljøbelastningen mærkbart.

Når landet mere eller mindre kan omlægges til vedvarende energi ved enorme udbygninger med møller. Men! For at opnå økonomi i denne massive udbygning er det vigtigt at møllernes produktion tilflyder boligmassen som opvarmning!

Ved en 10 dobling af møllekapaciteten skal hele varmeforbruget i boligmassen omlægges til vedvarnede energi.

Men huse med varmepumpe til radiatorvandsopvarmning skal jo også bruge en cirkulationspumpe, så det må være begrænset, hvor meget energi du kan spare på den.

Bruger du i stedet luft/luft varmepumper, så skal du i stedet bruge strøm til en blæser.


Man kan ikke have vand eller store vandmasser som cirkuleres rundt i rør og beholdere som taber enorme energimængder også når der ikke er brug for den energi som tabes.

Hvis vand/vand varmepumpe skal yde 10 Kw når det er koldt bruger den minimum 3 Kw.

En central varmepumpe, en stor turbokompressor som yder 10 Mw for 1000 husstande som henter energi i en varm jord hvor varme opbygges med energi fra møllerne kan afsætte 10 kw i boligen ved at forbruge 0,5 kw

Altså 3 kw mod 0,5 kw.

Blæser kontra cirkulationspumpe. Store luftkondensatorer med en vis højde behøver ikke blæser hvor varmen i luften ene og alene driver processen.

Turbokompressor seMen vigtigst!

For en by feks Langå kan der nu opbygges termisk energi i et højtemperatur varmelager seNU kan simple dampsystemer som omsætter energien i det termiske varmelager til mekansisk energi forsyne varmepumpen med effekt.

Hvis langå løbende når der er meget koldt skal forbruge 10 Mw varme skal turbokompressoren forbruge 500 Kw for at kunne yde denne varmeeffekt. Men mindre dampsystemer som producerer effekt af det varme energilager udnytter nu den omsatte energi med 1/3 dvs der skal omsættes 1500 Kw effekt fra det varme lager som køles. Men! Systemet kan lagre enorme mængder vind el og forsyne langå i meget lang tid. 30 dage uden problem.

Og energiregnskabet er meget godt selv om der kun udnyttes 30 % af den lagrede el-energi fra møllerne så ender det endelige energiregnskab med at der opnås en 7 dobling af den lagrede energi til varme i boligen selv når systemet skal levere energi gennem meget lang tid hvor møllerne ikke forsyner.
Redigeret d. 05-05-2010 10:56
05-05-2010 12:28
Jakob
★★★★★
(9319)
.@delphi


Endnu et delphi-indlæg, som har mindre end lidt med trådens emne at gøre.Centralvarme og fjernvarme her forekommer tabet i jorden via fjernvarmerør.


Nej, det er logisk meget sjældent, at et hus med centralvarme har varme fjernvarmerør liggende i jorden udenfor.


Man kan ikke have vand eller store vandmasser som cirkuleres rundt i rør og beholdere som taber enorme energimængder også når der ikke er brug for den energi som tabes.


Det er jo netop derfor, at jeg gerne vil have, at cirkulationspumpen kun kører, når der er brug for den..
05-05-2010 12:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det er jo netop derfor, at jeg gerne vil have, at cirkulationspumpen kun kører, når der er brug for den

Du skal ikke have eller bruge centralvarme med vand fordi det sætter en meget betydelig grænse for hvor meget vi kan udbygge med vind.

Netop centralvarmen er en af de store syndere omkring at det koster i omegnen af 50 MIa årligt at producere strøm og varme omkring det danske forbrug, og faktuelt gør at energien kun kan komme fra fossil energi og i praksis udelukker møller og varmepumper. Hvor dette netop kan gøres væsentlig billigere ved møller og varmepumper altså fossilfri.
Redigeret d. 05-05-2010 13:14
05-05-2010 14:15
Jakob
★★★★★
(9319)
.
delphi skrev:
Du skal ikke have eller bruge centralvarme med vand fordi det sætter en meget betydelig grænse for hvor meget vi kan udbygge med vind.

Netop centralvarmen er en af de store syndere omkring at det koster i omegnen af 50 MIa årligt at producere strøm og varme omkring det danske forbrug, og faktuelt gør at energien kun kan komme fra fossil energi og i praksis udelukker møller og varmepumper. Hvor dette netop kan gøres væsentlig billigere ved møller og varmepumper altså fossilfri.Du holder åbenbart våsekonkurrence med dig selv i dag, og du klarer dig forbløffende godt!


En jordvarmevarmepumpe, som forsyner et centralvarmeanlæg, kan da sagtens bruge vindmøllestrøm.
Men der kan være brug for en omskifterventil, som afgør, om varmt vand skal sendes ud til hurtig boligopvarmning, eller om det skal sendes til lager.


Denne ventil skal styres, og hvordan gør vi dét..?Tja, så vil jeg foreslå, at vi i tråd med trådens emne bruger en relæboks til trådløst netværk. Altså når den kommer på markedet til en rimelig pris.
Vi kan så bede computeren om at sende varmt vand til lager, hvis der er varmt nok i stuen og strømmen er billig.


Ventilen bør vi måske også vente lidt med at købe. Så vidt jeg ved, har Danfoss ansat nogle tidligere russiske atomforskere til at udvikle ventiler, som næsten ikke bruger energi. De er måske også værd at vente på.
Angående strømforbruget på de trådløse enheder, kan man måske anvende en chip for at få det ned.

Om denne er indført i dag, ved jeg ikke:
http://ing.dk/artikel/83766-ny-chip-skaerer-70-procent-af-wi-fi-netvaerkets-stroemforbrug


Men jeg har set noget om, at der er udviklet en dansk sparechip, som kan reducere standbystrømforbruget til næsten nul.
Sådan en chip kan man måske anvende til at vække de trådløse enheder med, så de kun bruger strøm, når computerens program forlanger det..?Her er chippen:
http://ing.dk/artikel/105938-dansk-opfindelse-koerer-standby-forbruget-helt-i-bund
Citat:
----------------
To jyske opfindere håber at kunne starte en forretning på de strammede krav til standby-forbrug. De har opfundet en komponent, der kan sænke en husstands standby-forbrug til næsten nul.
----------------.
Redigeret d. 05-05-2010 14:22
05-05-2010 15:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja og du er i bedste Auken-stil total immun over for fornuft bare en helt masse kan iværksættes til ingen verdens nytte!

Men alt med trådløst, elektronik og billige priser >>> masseproduktion og atter masseproduktion.

Men der kan være brug for en omskifterventil, som afgør, om varmt vand skal sendes ud til hurtig boligopvarmning, eller om det skal sendes til lager.

Her er vand netop meget uhensigtsmæssigt for det skal først opvarmes og afgives energi for derefter at tabe den energi som medgik til at opvarme vandmængden som er problemet i for og efterår hvor intervaller hvor der opvarmes i er korte.

Så burde du jo netop lave et system hvor enten ingen vand opvarmes eller meget lidt. Som måske også er det du sigter til.

Men man må da kunne få nogle ventiler med en funktion hvor de er indstillet til at gøre forskellige ting i forskellige situationer (temperatur)
Redigeret d. 05-05-2010 16:01
08-05-2010 08:51
Jakob
★★★★★
(9319)
.
http://ing.dk/artikel/108625-internetboblens-gamle-droemme-tiltraekker-igen-venture-millioner
Citat:
----------------
Internethandel, mobilapplikationer go kommunikationsteknologi i det hele taget er sammen med grøn miljøteknologi også kaldet "cleantech" i højsædet hos de danske ventureinvestorer.

Northzone Ventures er for eksempel et af de investeringsselskaber, der ser store muligheder i it, internet og medier.

»Nogle af de visioner, der var, da internetboblen kørte i 1999-2000, er nu ved at være modne og have substans. Alle mulige afskygninger af e-handel, sociale medier og musik- og videotjenester på internettet bliver til rigtige forretninger og vokser hurtigt,«
----------------


Housekeeping over trådløst netværk handler om IT-kommunikation og det kan blive "cleantech".

Det er et udviklingsprojekt, som helt oplagt må være berettiget til støtte..!


Vi mangler nok et visionært forbrugerråd, som kan slå i bordet og forlange, at staten udvikler de grønne produkter, som vi mangler, og som industrien og andre organisationer åbenbart ikke tager sig af..
08-05-2010 12:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Vi mangler nok et visionært forbrugerråd, som kan slå i bordet og forlange, at staten udvikler de grønne produkter, som vi mangler, og som industrien og andre organisationer åbenbart ikke tager sig af.


Hvad så når der om få år er 100 % VE i din stikkontakt billigere end fossil produceret strøm.'
Redigeret d. 08-05-2010 12:10
12-05-2010 09:15
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Fjernstyrede varmepumper skal stabilisere elsystemet.
http://ing.dk/artikel/108607-fjernstyrede-varmepumper-skal-stabilisere-elsystemet
Citat:
----------------
»Det haster med at få udviklet en intelligent fjernstyring af de mange individuelle varmepumper, som i øjeblikket breder sig, og som desværre lige nu sættes op, uden at der er mulighed for at styre dem, og som dermed blot bliver ekstra strømforbrugere,« siger civilingeniør Lotte Holmberg Rasmussen fra Nordjysk Elhandel, der er initiativtager til og leder af udviklingsprojektet.
----------------

Det er nemlig en væsentlig pointe.
Hvis vi ikke kan styre varmepumperne hen imod grøn strøm, så vil det stille endnu større krav til backup, som forbruger de bevaringsværdige fossile energikilder.


Det ser ud til, at Nordjysk Elhandel vil benytte et system, hvor det er dem, der bestemmer, om varmepumpen må køre eller ej.
Altså et system i retning af det, der tales for her:
http://www.klimadebat.dk/forum/styring-af-el-via-sms-d24-e467.php

Det er vældig godt for reguleringen, og den teknologi har vi på lager. Men lægges styringen i stedet ind under det eksisterende trådløse PC-netværk, så vil der være mere frihed for kunden, og der vil bedre kunne tilsluttes flere apparater.
Computeren måler på EL-prisen og kvaliteten, og så har ejeren udformet programmet sådan, at der præcist på de givne betingelser er sat strøm til de apparater, som han ønsker, og ikke flere.

Hvis EL-selskabet en dag har købt for meget strøm, som de gerne vil sælge i en fart, så kan de bare sænke prisen, hvorefter den intelligente EL-måler fortæller folks computere om det, så der indkobles flere apparater efter forbrugerens præcise ønske.

Dermed vil de almindelige markedskræfter slå langt bedre igennem til forbrugeren, så prisen bliver fastlagt efter udbud og efterspørgsel, og han vil selv være herre over, om der skal tændes eller slukkes. Den grønne strøm kan måske kodes ved at reservere et par cifre efter ørebeløbet, så man derved kan spare lidt hardware i den intelligente EL-måler. På samme måde kan man evt. kode kul og gas, så den energibevidste forbruger har mulighed for at fravælge kulstrøm til fordel for strøm produceret på biogas eller russisk naturmetan. Men skal der for alvor rykkes grænser, så kommer vi nok ikke udenom en højere afgift på sort strøm til at fremme efterspørgslen på den grønne.

delphi skrev:
Hvad så når der om få år er 100 % VE i din stikkontakt billigere end fossil produceret strøm.


Med "få" år menes der nok "fyrretyve". Eller har du tænkt dig på egen hånd som en diktator at gennemføre en endnu mere ambitiøs plan end den oppositionen har lagt frem..??

Men det er netop denne slags netværksteknologi til styring, som kan hjælpe med at gøre det muligt.
Om 40 år har vi også brug for at kunne styre energiforbruget.
Og det vil også stadig være en fordel, at staten hjælper industrien med at udvikle de grønne produkter, som borgerne har behov for.---
Et link om varmepumpers udbredelsesmulighed i DK:
http://ing.dk/artikel/108530-ny-analyse-finder-plads-til-n-million-varmepumpe-anlaeg
13-05-2010 18:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Her produktion og (el)forbrug ved bare en 4 dobling af den nuværende mølleproduktion seMed udgangspunkt i de produktionstal for 2009 vil en 4 dobling yde 29 Twh/år og hele 22 Twh ville kunne forbruges i el-nettet, hvis alt anden (el)produktion kunne lukke ned og ikke skule sløse brændsler bort til varmeproduktion, når møllerne forsyner. Herefter mangler der 11 Twh af en årligt forbrug på 33 twh strøm.

Det er jo ikke et helt uoverstigeligt problem at producere denne strømmængde når der regnes med at der kan produceres 11 – 12 twh/år Biogas.

Hvis ikke fossil- og biomasseenergi skulle omsættes til varme i et fjernvarmenet også når møllerne forsyner, men varmepumper ved møllestrøm kunne overtage varmeforsyning, så kunne landets el-produktion omlægges til fossilfri produktion over en meget kort årrække.
Redigeret d. 13-05-2010 18:51
28-05-2010 09:15
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Godt at få bekræftet, at Ingeniøren og DONG har fokus på mulighederne.http://ing.dk/artikel/109012-superhurtige-it-systemer-skal-haandtere-enorme-maengder-groen-el
Citater:
--------------
Dong Energy og Energinet.dk får ansvaret for to delprojekter. Et resultat af projektet kunne være, at batteriet i din elbil bliver afladet i et par timer midt om natten. Men det gør ikke noget, for du har en aftale med dit elselskab om at det skal være fuldt opladet næste morgen og du får strømmen lidt billigere.
--
»Men det kunne også være et klimaanlæg i en kontorbygning eller en pumpe på et rensningsanlæg som vi kan starte eller stoppe.«

Tidligere har den type aftaler været umulige at indgå, da de systemansvarlige i Danmark, Energinet.dk, ikke har villet acceptere korte kontrakter på den slags ydelse:

»Derfor ligger der også i opgaven at udvikle et system i samarbejde med de systemansvarlige, så det ikke bare er teknisk, men også administrativt muligt. Dermed kan vi skalere op og vise værdien af sådan et system for de andre europæiske markeder,« siger Klaus Baggesen Hilger.

Han understreger, at it-infrastrukturen allerede findes i form af netforbindelser til enheder, og Dong Energy har allerede nogle erfaringer internt i koncernen.

Udfordringen bliver at udvikle nye algoritmer, så ind- og udkobling bliver optimeret i forhold til parametre som for eksempel gener for forbrugeren, elpriser og CO2-emission:

»Alternativet til at mobilisere alle de mange små enheder til at holde balancen i elsystemet, vil være at udbygge med ellagre og udenlandsforbindelser. Der tror vi, at det her er en billigere måde at løse noget af problemet på,« siger Klaus Baggesen Hilger.
--------------
Men det ser ud til, at de systemansvarlige selv vil bestemme direkte, om forbrug skal være tændt eller slukket.
Der mener jeg nok, at det er bedre at styre det med EL-prisen og ved at give information om energiens beskaffenhed ( eks. kul eller vindkraft ), hvorefter forbrugeren selv må vælge, om der skal slukkes eller ej.
Det må være mere forbrugervenligt at gøre det på den måde, og det må i ligeså høj grad kunne opfylde kravene til regulering..?.
26-06-2010 11:15
Jakob
★★★★★
(9319)
.
http://ing.dk/artikel/109768-kiss-grundlaegger-har-verdenspremiere-paa-intelligent-energistyring
Citat:
-----------------
Ifølge pressemeddelelsen fra Greenwave Reality er platformen nu klar til de første pilotprojekter i Europa, hvor forsyningsselskaber vil installere platformen hos enkeltkunder for derefter bedre at kunne overvåge disses forbrug.

Med platformen håber Greenwave Reality at kunne udvide rækkevidden af det intelligente elnet (smart-grid), således at den ikke længere stopper uden for hjemmet, som det er tilfældet i øjeblikket.

Greenwave Reality har udviklet sin platform, så den anvender IP-kommunikation og i øvrigt er kompatibel med eksisterende standarder som Zigbee og Z-Wave, der blandt andet kan kommunikere med diverse sensorer, termostater, varmepumper, smarte målere samt firmaets egne LED-lamper, der giver mulighed for trådløs fjernbetjening.
-----------------
Men de skriver ikke, hvad den koster, og den er nok dyr.
Jeg kan stadig heller ikke vurder, hvor meget "big brother" det bliver.
Hvis EL-selskaberne skal kunne følge med i og forudsige om tyverialarmen og andre specifikke apparater er tændt, så synes jeg nok af princip ikke om det..
RE: Når omstillingen flopper.01-07-2010 10:56
Jakob
★★★★★
(9319)
.
http://ing.dk/artikel/110150-myndigheder-rygende-uenige-om-behov-for-intelligent-elnet
Citat:
--------------------
Det har skabt total tavshed hos de myndigheder, der plejer at udtale sig om dansk energipolitik, at Skatteministeriet tidligere på ugen udsendte en ny redegørelse, som rammer en pæl gennem myterne om det danske elnet.

Det har stort set ingen betydning for at integrere strøm fra flere vindmøller, at vi etablerer intelligente elnet, der kan tænde og slukke for blandt andet vindmøller og varmepumper, konkluderer Skatteministeriet.

Klima- og Energiministeriet afviser at kommentere den konklusion, før ministeriet udsender sin egen, forsinkede rapport i næste uge. Den skal fortælle politikerne, om det giver mening at ændre priserne for at sende strømmen gennem elnettet, hvis vi skal have flere vindmøller.

Heller ikke Energinet.dk har lyst til at sige noget om Skatteministeriets rapport, som ifølge ministeren, Troels Lund Poulsen (V), gør op »med den skrøne, at der er mest strøm om natten, og at man derfor bør vaske om natten og samtidig lade sin elbil op«.
--------------------


Når det er skatteministeriet, der skal styre den danske klimaøkologiske omstilling, så må vi nok indstille os på, at der kommer til at gå mange mange år.

En intelligent EL-måler skal ikke bare flytte forbruget til nat. Den skal selvfølgelig flytte forbruget til perioder med meget vindstrøm..!
Jeg har f.eks. tøj nok, og min vaskemaskine kan sagtens vente 3 uger med at starte, hvis det skal være.
Hvis det bare handlede om at flytte forbruget til nat, så kunne det gøres med et tænd/sluk-ur til 30 kr....


Det er heller ikke kun et spøgsmål om penge. Det handler også om forbrugerens ret til at vælge energiformer, som ikke ødelægger verden..!
Men det forstår skatteministeriet ikke. De tror, at kortsigtede økonomiske incitamenter er det eneste, der tæller for danskerne.
Det er een af de mange faldgruber, som man kan plumse i, når man gør penge og hurtig indtjening til samfundets allervigtigste tema.


Man kan også se her, at Troels Lund Poulsen (V) har øjnet chancen for at uddele billig EL-varme og på den måde score stemmer uden indtægtstab for staten:

http://ing.dk/artikel/110141-skatteminister-lover-billig-stroem-til-elradiatorer-og-varmepumper
Citat:
-------------------
Skatteministeriet nævner i sin redegørelse, at ordningen kun udvides til også at omfatte eksempelvis virksomheder og sommerhuse, og at afgiftsrabatten kan hæves, så hver kilowatttime bliver endnu billigere.

Troels Lund Poulsen skriver i sin pressemeddelelse ikke, hvordan eller hvor meget strømmen til elradiatorer og varmepumper skal gøres billigere. Han lover i stedet, at forslaget ikke vil dræne den hårdt trængte statskasse.

»Det er i vid udstrækning selvfinansierende for statskassen, fordi der i høj grad er tale om et elforbrug, som ellers ikke ville eksistere, og derfor heller ikke give afgiftskroner til statskassen. Samtidig får vi gavn af elvarme fra vindmøllerne,« siger Troels Lund Poulsen i pressemeddelelsen.
-------------------


Jeg kan da godt se, at det må være rart for de velstillede, at de kan besøge deres dårligt isolerede sommerhus om vinteren og varme det op med billige EL-radiatorer.
Men andre vil nok mene, at billig strøm kan bruges til noget bedre som f.eks. lagring, så resten af samfundet i stedet kan bruge VE'en i stille vejr.

Det kunne også være interessant at undersøge, om de med sommerhus oftest vil besøge deres sommerhus om vinteren i stille vejr eller i stærk blæst. Den nuværende EL-måler kender ikke forskel, og hvis de bruger EL-varme i stille vejr, så er det et direkte bidrag til det forbrug, som medfører, at danmark skal have endnu mere backup og endnu flere kraftværker for at kunne forsyne hele samfundet.

Det må være dybt frustrerende og demotiverende for alle, som går og vende hver femøre og vrider deres hjerner for at etablere vindmølle, varmepumpe, energilager og forbrugsstyring at læse, at man bare kan købe en EL-radiator til sit sommerhus for at få billig strøm...

For at sige det ligeud, så tror jeg, at vi ligeså godt kan opgive enhver form for seriøse nationale fremskridt i klimaøkologisk retning, når vi har en regering, som ikke fatter en bjælde.
Det minder om at ville starte et stort orkester med en tonedøv dirigent..
13-11-2010 22:34
Jakob
★★★★★
(9319)
.
Her er måske noget af den software på vej, som jeg efterspørger:

http://elektronikbranchen.dk/nyhed/ny-wifi-specifikation-skal-knuse-bluetooth
Citat:
---------------
Det er Wifi Alliancens nyeste påfund, Wifi Direct, som giver en let og sikker mobil adgang til fremmede hardware-ressourcer gennem disses lokale trådløse netværksradiokort. Læg mærke til, at det ikke handler om at bruge netværkets sædvanlige hoveddør, access pointet eller den trådløse router.

Wifi Direct er en ny slags peer-to-peer trådløs networking, som adskiller sig betydeligt fra den gamle ad hoc-mode, blandt andet ved at kunne kommunikere med Wifi-apparater i infrastructure-mode. Så nu er der tre måder at bruge Wifi på: Infrastructure mode, Ad Hoc-mode og Direct-mode.

Mulighederne er mange. Forbindelser på kryds og tværs mellem selvkørende industrirobotter, faste databaser, printere, projektorer, bærbare pc'er og smartphones. Ja, stort set alt hvad der rummer en Wifi-radioforbindelse - også de ældre modeller.
---------------


Det vil nok blive meget stort engang.
Men det går langsomt uden politisk medvind, og jeg må indrømme, at jeg på det sidste er blevet mere skeptisk overfor den moderne elektroniks holdbarhed.
Og hvis man f.eks. skal styre sin cirkulationspumpe, så nytter det ikke, at den standser i frostvejr, fordi styringen fejler.
Driftsikkerhed på varmesystemet må have meget høj prioritet, og selvom det er noget bøvl at trække kabler, så kan en mere gammeldaws løsning med mekaniske følere og simple relæer måske længe endnu være at foretrække..
14-11-2010 18:13
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jacob

Måske fremtiden ikke er så langt borte endda. Jeg har i ugens løb set en udsendelse om infrastrukturen i Paris, og der er man ved at installere et trådløs Wifi-net, der skal dække hele byen. Relæstationerne placeres på hustagene, mens kablerne trækkes via de kilometervis af kloak-tunler. Mange af kablerne blive trukket med hjælp fra robotter, der faktisk er 8 gange mere hurtigere end et menneske. Desværre mangler vi den evne til at forudsige fremtiden, som folkene bag Paris' kloaksystem havde.
18-12-2010 13:45
Jakob
★★★★★
(9319)
.

@Boe Carslund-Sørensen


Ja, men sådan noget kan måske kun lade sig gøre i samfund med planøkonomi.
Ellers må det siges, at det ud over jordvarmeslanger er endnu et relevant punkt at have med i planlægningen, når der alligevel skal renoveres kloakker.
Men her kan vi se, hvad Energistyrelsen har at sige om den intelligente styring:http://www.ens.dk/da-DK/ForbrugOgBesparelser/IndsatsIBygninger/Varmepumper/varmepumpersomfleksibeltelforbrug/Sider/Udviklingafintelligentautomatik.aspx
Citat:
--------------------------
Udvikling af intelligent automatik
Den styringsautomatik, der kan sikre samspillet mellem elsystemet og varmepumpen og ejerens individuelle ønsker, findes endnu ikke på markedet.
--------------------------
Men hvorfor gør de så ikke noget seriøst ved det..?
.
19-12-2010 22:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men hvorfor gør de så ikke noget seriøst ved det..?

@Jakob

Jeg mener altså stadigvæk ikke de systemer som energinet.dk bruger til balanceregulering (at holde nettet i balance mellem produktion og forbrug) at de kan håndterer sådanne pludselige forbrugssvingninger som der reelt bliver tale om ved et styret forbrug omkring feks varmepumpen som ind og udkobles efter et overordnet styret system.

Herunder hele systemet hvor strøm købes og sælges på kontrakt som er handlet lang tid i forvejen i forhold til produktionstidspunkt, dette taler ej heller for onlinestyring af forbrug i boligen. Som jo i den sammenhæng at produktion skal være mere miljøvenlig er aldeles tåbligt. Altså at en given produktion handles og skal så afvikles uanset om der er brug for denne strøm eller ej! Eller hvordan er mølleproduktionen på et givent produktionstidspunkt.

For at det som du ønsker skal kunne godkendes hele vejen rundt af systemansvarlige, energiaktører som el-selskaberne skal det ske omkring såkaldte smartgrids. PÅ anden måde mener jeg ikke timemåleren i den sammenhæng gør nogen forskel omkring et styret forbrug over mod møllestrømmen eller anden uregulerbar el-produktion.
Redigeret d. 19-12-2010 22:16
19-12-2010 23:01
Jakob
★★★★★
(9319)
.
delphi skrev:
Jeg mener altså stadigvæk ikke de systemer som energinet.dk bruger til balanceregulering (at holde nettet i balance mellem produktion og forbrug) at de kan håndterer sådanne pludselige forbrugssvingninger som der reelt bliver tale om ved et styret forbrug omkring feks varmepumpen som ind og udkobles efter et overordnet styret system.Så er det da i grunden besynderligt, at det netop er, hvad de arbejder på:

http://ing.dk/artikel/110287-nu-kommer-de-foerste-varmepumper-med-indbygget-varmelager
Citat:
--------------------------------
Elselskabet Sydenergi installerer det første af 50 anlæg, hvor varmepumper er kombineret med en vandtank på 350 liter. Den kan fyldes med varmt vand, når strømmen er billig og holde huset forsynet med varme op til fire timer på en vinterdag.
--------------------------------


EL-systemet og VE-teknologien må elske, at forbrugerne bliver mere fleksible, hvis det bare styres på en ordentlig måde.
.
20-12-2010 01:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ja! Det ser mærkelig ud! Men det må de heller ikke hvis ret skal være ret.

Der var et et tomult uden lige omkring DONG og betterplace som ville lade el-bilernes batterier efter de samme bevæggrund som systemet med vandbeholderen.

De fik lov af energinet omkring nogle meget skrappe konditioner omkring hvordan dette skulle ske så den overordnede styring ikke tabes for energinet omkring balanceregulering.

Men alt dette skulle løses med de såkaldte smart Grids.
20-12-2010 10:31
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@delphi


Jeg forstår godt, at det kan give problemer, hvis en hel by uden hensyn samtidigt sætter deres EL-biler til opladning.

Men jeg forstår ikke, at det kan give problemer, at forbrugerne bliver mere fleksible og indretter deres EL-forbrug efter den pris, som en kommende intelligent EL-måler viser.
Især ikke, hvis det bliver Energinet, der styrer prisen.
Er forbruget for stort i et område, så kan de bare hæve prisen, og har de købt for meget strøm, så kan de bare sænke prisen. Er styringen på plads og prisen tilstrækkelig lav, så er vi garanteret mange, der sagtens kan aftage adskillige kWh, på "kommando", ligesom vi heller ikke vil tøve med at frakoble enheder, hvis prisen bliver for høj..
20-12-2010 16:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men jeg forstår ikke, at det kan give problemer, at forbrugerne bliver mere fleksible og indretter deres EL-forbrug efter den pris, som en kommende intelligent EL-måler viser.

@Jakob

Det kan man bare ikke håndterer med de styringsredskaber man råder over i dag!

Der har været et rigtig godt indslag på Discovery om http://www.fhc.co.uk/dinorwig.htm Udsendelsen handlede om hvordan produktionskapaciteter indsættes og styres i de situationer hvor el-forbruget går fra minimum til maks på få minutter. I programmet vises de situationer det overordnede systemer er udsat for under en fodboldkamp hvor el-forbruget pludselig stiger markant efter kampen. England spiller mod et andet land omkring en vigtig kamp.

Når fodboldkampen slutter så stiger el-forbruget maksimalt når alle tænder el-kedlen samtidigt.

Løsningen:

Derimod har man mange smartgrids for byer eller landsdele hvor der er 'under-smartsgrids' hvor disse grids i få minutter eller måske sekunder kan leve for sig selv via en gasmotor eller brændselscelle hvis det overordnede system har problemer så kobles alle regioner eller forbrugere af systemet så det overordende system igen kan komme i balance.

Eller det overordnede system for feks Jylland er kommet i en kritisk situation da udbudet af strøm er for stort og systemet beder regioner om at fastlåse deres forbrug eller måske lade det stige efter nogle parametre som sker i forhold til det overordende distributionssystem, som sker i måske 120 sec ved at koble forbrug ud eller ind fra el-biler, køleskabe, varmepumper evt maksimerer mindre produktioner fra brændselsceller gasmotorer mm.

Nettet skal være i balance og det er ikke noget med om priser er høje eller lave og energinet.dk's evne og vilje, det er derimod de fysiske styringsredskaber som skal udvikles over mod disse smartGrids.

Redigeret d. 20-12-2010 16:16
20-12-2010 18:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Smart grid seUdvikling af smart grid i USA se Link
26-12-2010 10:41
Jakob
★★★★★
(9319)
.
http://www.klimadebat.dk/forum/oliefyr-og-varmepumpe-paa-samme-anlaeg-d20-e1654.php#post_23417
delphi skrev:
@Jakob

Sådan en industricomputer sevil kunne måle forskellige temperaturer indstille motorventiler, åbne lukke for ventiler og styringen eller programmet vil løbende kunne ændres i enheden.

Pris: Ca 3000.- kr.Mange tak for julegaven.


Kan den mere end en PLC..?
Softwaren og simulatoren, som skal bruges til programmeringen, er vel ladderdiagrammer og maskinkoder..?.
26-12-2010 23:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Det er en plc og den programmeres i ladderdiagrammer.

Men på det seneste er plc'erne blevet så billige at man kan få disse analoge ind- og udgange med og det med en stor opløslighed (16 bit) eller nøjagtighed, man kan få dem med plc'en til et mindre ekstrabeløb.

Kan du programmerer disse ladderdiagrammer.
Redigeret d. 26-12-2010 23:54
28-12-2010 13:31
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@delphi


Det er så længe siden, at jeg har set et ladderdiagram, at det vil være forfra.

Men der må vel være basis for at skrive noget nyt software, som kan give en god og flot brugerflade med simulator og en compiler, der kan skrive det om til ladder..?

Hvis det skal blive et rigtigt julegavehit til husejere, så tror jeg, at det er helt nødvendigt med en mere pædagogisk og smuk brugerflade.
Der skal også udvikles en masse tilbehør, som er nemt at tilslutte.

Den analoge indgang, som du skriver om, tyder på, at det kan blive meget billigt at tilkøbe en temperaturføler, eller hvad vil du bruge den til..?

Hvor meget strøm bruger PLC'en..?
.
28-12-2010 20:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Hele funktionsprincippet i plc'en adskiller sig markant fra alle andre computersystemer eller deres funktionsprincip.

En plc ser på alle de indgange som er tilsluttet og ser deres status. Herefter gennemløbes programmet og udgange sættes efter de konditioner ladderdiagrammet nu har sat.

Og det går bare lynhurtigt!

I det programmeringsprogram som er med plc'en kan den dels programmeres og forskellige konditioner omkring indgange kan simuleres ved at overstyrer disse indgange. Løbende kan interne relæer ses hvilken status de har.

De interne relæer kan også overstyres og dermed tvinges til at være enten off eller on.

Herunder kan alle registre og relæer ses i et overvågningsprogram på en pc som har forbindelse til PLC'en hvor deres aktuelle status kan ses både i drift eller produktion eller hvor programmet simuleres.

Herunder er der regnefunktioner som trickes af flow i ladderdiagrammet og dataregistre kan der nu regnes på og værdier til feks analoge udgange kan værdisættes.

Min umiddelbare vurdering vil være at den tilgængelige brugerflade en salgsmoden programmerbar enhed som 'gør det selv manden' kan bruge, at faciliteterne omkring styringensfunktionden vil blive så primitive, at det ikke vil være brugbart eller ikke vil åbne for de optimale styringsfunktion eller det unikke redskab til styring af boligens energisystem du sigter til.

Det vil det derimod hvis man behersker programmeringen i ladderdiagrammet herefter har man hele viften af muligheder for at styre boligens energisystem.

I din situation omkring din mulige varmepumpe vil jeg anbefale en frekvenstyret varmepumpe som optager energi i luften og så en energimåler til det vand som afsættes i boligen og så forskellige styringsmuligheder som sigter mod at afsætte energi i boligen ved så lave temperaturer som mulig. Som jo herefter skal styres af en plc.
Redigeret d. 28-12-2010 21:05
01-01-2011 16:49
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@delphi


Ja, jeg ser godt perspektiverne.
Hvis alle havde intelligente EL-målere, og der var en mærkbar prisvariation, så ville det fremme incitamentet til investering.
Den hurtige reaktion fra PLC'en må også gøre det oplagt, at Energinet bruger prisen som et primært og enkelt middel til regulering.

Men hvilken PLC skal man lige købe til en intelligent EL-måler, som endnu ikke er færdigudviklet eller udvalgt..?
Og hvilken PLC kan snakke med jordvarmepumpen og indstille den til forskellige fremløbstemperaturer alt efter den nuværende temperatur, EL-pris og brinetemperatur..?
Og kan man tilkøbe udstyr, som måler husstandsvindmøllens produktion, så den også kan være en parameter for, hvilket underprogram PLC'en skal køre..?
Kan man tilkøbe billige masseproducerede trådløse moduler, som kan måle temperatur og tænde og slukke for enheder rundt omkring i huset..?

Måske er du godt på sporet, men der er stadig mange løse ender, og programmeringen bliver hurtigt kompliceret.

De indbyggede relæer kan vel ikke tåle 380 volt..?

Prisen og skønheden er nok ikke noget at skrive om, men ellers ser det måske ud til, at Danfoss sælger en motorventil, som også passer til ældre gulvvarmeventiler, og er man heldig, så kan den måske også styres direkte af PLC'en:
http://dk.varme.danfoss.com/xxNewsx/0e09ed30-08e5-409b-b268-e8f269aeb0b8_CNP1.html


.
01-01-2011 18:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Kender vi prisen på disse målere? Dong mener jo det er for bekosteligt at installere disse målere.


El-selskaberne skal kontrollerer de nuværende målere hvert 10 år, som vel må betyde af de nedtages og en ombytter isættes, herefter kan det vel ikke være den helt store omkostning herefter at installere det nye hardware.

Måleren skal vel kun kunne registrere forbruget i forhold til tid, som løbende skal kunne registreres fra et centralt sted (energiselskabet).

Så laves alle andre styresystemer, som virker uden om el-måleren, som tænder og slukker din varmepumpe eller andet via internettet, og et overordnet system kontrollerer at du faktuelt bruger mere strøm, altså at varmepumpen forburger strøm som sker via el-måleren.

Så jeg mener ikke plc'en eller andet skal have nogen forbindelse med måler. Selv om der givet er lavet målere som kan alt mellem himmel og jord.

Disse termoaktuatorer se

virker direkte på radiator termostater hvor enheden herefter kan åbne og lukke for vandet ved et strømsignal.
Redigeret d. 01-01-2011 18:16
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten PC til styring af husets energiforbrug:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Energiforbrug 2010003-12-2011 17:38
Styring af EL via SMS4406-09-2011 15:30
Hvor kan man indtaste og følge sit energiforbrug?1516-10-2009 10:56
NyhederDato
32 procent af pc-strømforbruget er spild20-05-2011 13:42
Statens energiforbrug faldet 12 procent07-10-2010 06:28
Verdens energiforbrug stiger 40 procent før 203012-11-2009 17:42
Danmarks energiforbrug falder10-09-2009 07:02
Varme fra energiforbrug neutraliserer CO2-reduktion02-12-2008 06:38
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik