Husk mig
▼ Indhold

Randall Munroe a timeline of earth´s average temperature, kritisk gennemgang.


Randall Munroe a timeline of earth´s average temperature, kritisk gennemgang.03-10-2016 18:36
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)


Denne omtalte tegning som Randall Munroe har lavet syntes jeg bliver vist mange gange, men hvordan kan den ukritisk drages ind som bevis og fakta? føler jeg gerne vil kommentere på den, med mine synspunker, og da denne kommentar vil være temmelig lang at lægge ind som en kommentar opretter jeg en ny tråd til en lille diskussion om Randalls graf.

Det Randall har lavet er sådanset blot en frihåndstegning, derudover er det svært at se hvad for datakilder Randall har brugt til at fremstille denne kurve, det fremgår for mig at se ikke nogle steder hvad han har brugt og hvordan, det kunne jeg godt savne.
Syntes endvidere også Randalls tegning overdriver den nuværende varmeperiode versus tidligere kulde og varme perioder igennem denne mellemistid Holocene interglacial der dækker de sidste 11.000 år.

Men fint nok, skal man tage fat i det han skriver, kan man starte med de sidste 2000 eller 1000 år, her har middelalder varmeperioden og den lille istid fundet sted, Randall skriver så at den middelalderen varmeperiode har været begrænset til Europa og de nordlige regioner, hvilket må betegnes som Nordatlanten og Nordamerika og dermed ikke har kunne påvirke den globale temperatur nævneværdigt, det hævder Randall så.
Hvis den globale temperatur ikke skal have ændret sig nævneværdigt og det har været varmt flere steder på den nordlige halvkugle må man formode at det har været koldt på den sydlige.

Men kigger man på dvs rekonstruktioner fra den sydlige halvkugle er det ikke tilfældet, den middelalderen varmeperiode og den lille istid er veldokumenteret her også og er det flere steder på kloden, så begge perioder kan godt betragtes som globale events.

[urlhttps://www.researchgate.net/publication/230751443_The_Little_Ice_Age_and_medieval_warming_in_South_Africa[/url]


I Syd Amerika har man undersøgt tørvemoser i Argentina ved byen Ushuaia, i provisen Tierra del Fuego, her kan man se både middelaldervarmen og den lille istid.

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141119204521.htm


På New Zeeland har man også ved at undersøge slagmitter fundet den middelalderen varmeperiode og den lille istid fandt sted her også

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618207003084

På Antarktis har man også ved at undersøge ikait som er et sjældent mineral der dannes i kolde farevande, og består af calciumcarbonat og vand Ikait krystaller findes ved kysterne omkring Antarktis og Grønland hvor vandet er koldt nok.
Zunli Lu har forklare dette her hvorfor man ved at undersøge ikait som proxy for temperaturen tilbage i tiden for polerne.

http://syr.edu/news/articles/2012/ikaite-03-12.html

Zuni Lu har sammen med en gruppe forskere så undersøgt ikait fra omkring Antarktis, der fandt man gode tegn på at den middelalderen varmeperiode og den lille istid på den Antarktiske halvø dermed er det langt fra et lokalt fænomen der kun ramte Europa og de nordlige regioner og dermed få lidt til at have påvirket den globale temperatur i en nævneværdig grad som Randall påstår på sin tegning, så Middelaldervarmen og den lille istid må med stor sandsynlighed have været globale events.

Lu et al. 2012.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012821X12000659


Så ud fra det kan vi konstatere at den middelalderen varmeperiode og den lille istid fandt sted på den sydlige halvkugle, og dermed passer det ikke til Randalls påstand.
Så kan man sige om denne varmeperiode ikke har være nævneværdig varm, det har man lavet dvs undersøgelser af, en af dem er Biolog Craig Loehle der har lavet en rekonstruktion af den globale temperatur de sidste 2000 år uden brug af træers årringe.
Problemet ved og benytte træers årringe til at rekonstruere temperaturen er at tykkelsen af træ årringene ikke kun variere med temperaturen, men også med nedbøren, så vækstringens tykkelse afhænger af andre faktorer.

Denne problemstilling kan man komme udenom ved og undersøge indholdet og variationen af kulstof-14 i træernes årringe, dog variere kulstof-14 omvendt med temperaturen skal man være opmærksom på, man kan også frem for at studere bredden på træ årringenes vækstlag studere tætheden, denne metode skulle efter sigene fjerne usikkerheden.

Loehle et al. 2008 lavede så denne non tree ring proxy based global temperature reconstruction.

[urlhttp://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/Loehle_McCulloch.pdf.[/url]

Endvidere viser Randalls graf en jævn temperaturudvikling igennem de sidste 10.000 år, der næppe variere mere end 0,1 til 0,3 grader, og en smule varmere globalt under Holocene climatic optimum, men ikke i nærheden af i dag globalt ihvert fald, hvis man tager udgangspunkt i det Randall viser på sin tegning.
Før den middelalderen varmeperiode havde vi den romerske varmeperiode og mellem disse to varmeperioder havde vi den mørke middelalders kuldeperiode.

Den romerske varmeperiode er også ganske veldokumenteret flere steder på kloden, vi ved at der i romertiden voksede oliven træer i Rhindalen i Tyskland, man kunne dyrke vin og citrus i England så langt nordpå i England som, Hadrians mur nær Newcastle.

Jan Esper har også benyttet den omtalte metode med at se på træ årringenes tæthed frem for vækstlagets bredde, og med det resultat at den romerske varmeperiode også er væsentlig varmere end vi ellers har antaget.

https://www.newscientist.com/article/dn22040-tree-rings-suggest-roman-world-was-warmer-than-thought/

Jan Esper omtaler også at vi har undervurderet de tidligere varmeperioder, både den Romerske og den middelalderlige varmeperiode, og jo længere vi går tilbage igen jo større kan denne undervurdering blive, og ja der kommer også lidt om menneskets rolle, det så en anden sag, men co2 eller ej, så har fortiden være ligeså eller måske varmere end vi oplever nu, og denne perioder afviger ikke betydeligt.
Dog har jeg selv en kæphest med mennesket via co2 har betydet en større del af den nuværende opvarmning, i så fald så skriver IPCC selv at opvarmningen i det 20ne århundrede fra 1920 til 1945 blev forsaget af naturlige variationer, såsom øget solaktivitet, multidecadale oscillationer i oceanerne som PDO og AMO samt mindre vulkansk aktivitet, så dermed er det måske mere opvarmningen fra 1977 til 2002 der kan være skabt af den øget drivhuseffekt, men selv her kan man som jeg godt blive skeptisk, men det ikke selve det tråden og denne kommentar skal omhandle, det mere tilbageblik igennem historiske temperatur variationer og Randalls påstande på hans tegning.

Et svensk forskning lavet af Leif Kullman viser også en betydelig varmere romerske varmeperiode og en varmere middelalderen varmeperiode, det er gjort ved at undersøge og analysere makrofossiler i de skandinaviske bjerge, som løber igennem, den skandinaviske halvø.
Leif Kullman fandt ud af at trægrænsen på de skandinaviske bjerge var betydelig højre end de er i dag.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bor.12003/abstract

Så med disse undersøgelser, kan man godt sætte sig tvivlende overfor Randalls påstand om det aldrig har været varmere globalt set over de sidste 10 til 15.000 år, og at den middelalderne varmeperiode var global og næsten ligeså varm som i dag, visse steder måske varmere, den lille istid var også et globalt fænomen, både middelaldervarmen og den lille istid kan dokumenteres at have fundet sted både i Europa, Nordamerika, Grønland, Arktis Asien, herunder Kina og Japan, så denne er udbredt på den nordlige halvkugle, så kan vi spore begge events på Sydamerika og i Syd Afrika, samt New zeeland og Australien, så den Middelalerne varmeperiode og den lille istid må betragtes som globale begivenheder.
Den romerske varmeperiode kan ligeledes spores flere steder og lader også til at have været global og være ligeså eller måske varmere end i dag, men vi ved det ikke helt, dog kan det tyde på vi som Jan Esper siger at vi måske kan undervurdere tidligere varmeperioder og denne undervurdering kan være større jo flere år man går tilbage.

Vi ved i hvert fald at der de sidste 10.000 år i Holocæne mellemistiden har klimaet svinget, og vi har gennemgået flere perioder som nu varmere klima og mellemliggende med koldere, det svært at sige hvorvidt alle har været globale fænomener, men den romerske og middelalderen varmeperiode tyder på det, samt de kuldeperioder imellem, som den mørke middelalders kuldeperiode der adskiller den romerske varmeperiode med den middelalderen varmeperiode, og den lille istid, der adskiller middealder varmen med vores nuværende moderne varmeperiode, disse perioder falder i øjenfaldene godt sammen med solens aktivitet.
Før den romerske varmeperiode havde vi en anden kuldeperiode kaldet Jernalderne kuldeperiode og før den havde vi minoan varmeperioden og så igen koldere og varmere igen, det dog svært at bedømme udbredelsen af disse varme og kuldeperioder.

Den varmeste tid i denne mellemistid var Holocæne klimatiske optimum og denne periode ved vi med sikkerhed har været varmere end i dag på den nordlige halvkugle.

Den arktiske is var langt mindre end i dag og kan have været isfri om sommeren.

http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2011/2011.8/havis-i-arktis-ustabil/

Gletsjere smeltede flere steder stortset væk, på island og flere andre steder var der kun små gletsjere tilbage på de øverste bjergtoppe, det gælder spitsbergen gletsjeren på svaldbard.

JI Svendsen 1997

http://hol.sagepub.com/content/7/1/45.abstract

Her er også en spændene artikel om undersøgelse af is sne og gletsjerforholdene på Svaldbard igennem Holocæne mellemistiden, som en gruppe forskere foretog tilbage i 2015 med støtte fra Carlsbergfonden.

http://www.carlsbergfondet.dk/da/Forskningsaktiviteter/Forskningsprojekter/Andre-forskningsprojekter/Anders-Schomacker_Holocene-History-of-Svalbard-Ice-Caps-and-Glaciers

I Cairngorm Mountains der ligger centralt Skotland har man også fundet rester af gamle træstubbe (Makrofossiler) af gamle fyr træ arter som blev analyseret og dateret til at være 4.000 til 4.500 år gamle og de voksede for 40.000 år siden i 650 meters højde over havets overflade.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03746606908685178

Her i Danmark har man undersøgt forskellige stenalderbopladser og har fundet frem til at der levede forskellige hav og landdyr som i dag kun kan leve så lang nord på som til Sydeuropa, af disse dyr er der sværdfisk, stør, sardin, tun krøltoppet pelikan, sumpskilpadder.

Vi ved også at mere varmekrævende planter har været mere udbredte her i Europa og Skandinavien, herunder her i Danmark, det gælder blandt andet Misleten, som i jægerstenalderen var vildvoksende og langt mere udbredt her i Danmark, modsat i dag hvor den er yderst sjælen som vildtvoksende plante.
Endvidere voksede der også Vedbend, Krisstorn og hornød, disse planter voksede vildt og langt mere udbredt her i Danmark end i dag, hvilket betyder noget varmere somre og mildere vintre under jægerstenalderen som også opstod under Holocæne klimatiske optimum.

http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/klima-i-historien/den-varme-jaegerstenalder/

Men nu viser Randalls graf at vi nu at den globale temperatur er højre oppe end under det Holocæne klimatiske optimum, vi ved trods det at det på den nordlige halvkugle var betydeligt varmere end det er i dag, skal det alligevel være varmere i dag må det jo betyde at et andet sted på kloden har trukket ned i gennemsnittet.
NOAA påstår selv at Holocæne klimatiske optimum kun fandt sted på den nordlige halvkugle og det kun var sommertemperaturen der var varmere end vi oplever i dag.

http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/holocene.html

Steve McIntyre skriver på sin blog om dette og sætter dermed spørgsmålstegn ved den påstand.

https://climateaudit.org/2007/01/01/holocene-optimum/

Men kigger man på den sydlige halvkugle er der beviser for at det var varmt på den sydlige halvkugle også under det Holocæne klimatiske optimum som det var på den nordlige.

På Antarktis har man fundet beviser for at der også var varmere under det Holocæne klimatiske optimum.

[urlhttps://www.researchgate.net/publication/224942947_Evidence_for_an_early_Holocene_climatic_optimum_in_the_Antarctic_deep_ice-core_record[/url]

Ellers er det svært at finde mere om dette, men i hvert fald så har Holocæne klimatiske optimum været varmest på den nordlige halvkugle og ved ækvator og på den sydlige knap så varmt, hvilket er det samme som gør sig gældende med den nuværende varmeperiode, her er det også varmest på de høje breddegrader, globalt set har det nok være lidt mere end i dag, men som jeg viste tidligere i denne kommentar er der stor usikkerhed omkring den globale temperatur og denne er større jo længere man går tilbage i tiden, men der en del der tyder på at det før har været ligeså varmt som i dag i snit vel og mærke og endda varmere.

Det heller ikke unormalt det er varmere i første halvdel af en mellemistid, det faktisk meget normalt, og Holocæne mellemistidens temperatur kulminerede også under Holocæne klimatiske optimum, for siden jægerstenalderen er temperaturen faldet ganske ganske langsomt, ifølge Johannes Krüger er den globale temperatur faldet med 0,3 graders celsius pr 1000 år, som er afbrudt af kortere varmeperioder og forstærket af mellemliggende kuldeperioder, men den samlet trend har været nedadgående de sidste 6-7000 år siden det Holocæne klimatiske optimum under den omtalte jægerstenalder.

At det var betydelig varmere under det Holocæne klimatiske optimum skyldtes ikke co2 eller høj solaktivitet, men jordens orbitale svingning, altså jordens bane omkring solen, og under det Holocæne klimatiske optimum at særligt den nordlige halvkugle modtog en lidt større mængde energi fra solen.
Milankovitch effekt solindstrålingen på 65 grader nordlig breddegrad i juni måned var omkring 470 watt/m2, denne mængde energi fra solen har siden hen været faldet jævnt til nutidens 430 watt/m2 og det betyder sådanset jorden langsomt bevæger sig mod næste istid, som der dog er ca. 10.000 år til hvad man har beregnet i hvert fald ud fra disse cyklusser.

Denne aftagende Milankovitch effekt hvor jorden igen bevæger sig længere væk fra solen og modtager mindre solindstråling har været årsagen til den svage afkøling vi har set de sidste 6-7000 år.
Så har vi som vi ved også haft de mindre varme og kuldeperioder med i snit 300 års varighed, disse kan i hvert fald middelaldervarmen og den lille istid forklares med variationer af solens aktivitet, men helheden siden jægerstenalderen har trods flere betydelig varme og endda varmere varmeperioder været nedadgående de sidste 6-7000 år siden jægerstenalderen eller det Holocæne klimatiske optimum.
Denne langsomme globale afkøling som følge af en reducering af Milankovitch effekten nåede et minimum omkring den lille istid hvor den indtil videre kulminerede med den koldeste temperatur periode siden sidste istid.

Man kan så sige at den nuværende opvarmning derfor er usædvanlig og om mennesket har afbrudt en langvarig global afkøling? det svært at afgøre, men Randall konkludere sådanset i sin tegning at de sidste 150 års globale opvarmning er usædvanlig og varmere end noget andet tidspunkt i denne mellemistid, men på trods af det ved vi at der har været flere varmeperioder og der er dokumentation for den i middelalderen var global og den romerske kan være samme, og det samme gør sig gældende med de mellemliggende kuldeperioder som den mørke middelalders kuldeperiode og den lille istid.
Man kan sige at selv IPCC nævner jo at godt og vel halvdelen af den observeret temperaturstigning siden 1850 kan være skabt af naturlige variationer og det først er efter 1950erne at mennesket har spillet en afgørende rolle for den globale opvarmning.

Den globale temperatur er som vi alle ved og er enige om steget med 0,8 grader i gennemsnit siden 1850, og vi ved også at denne opvarmning ikke har været en langsom lineær temperaturstigning, den har fundet sted i forløbelig 3 veladskilte etaper, med en varighed på 20 til 30 år, disse etaper med temperaturstigning har været afbrudt af 2 mellemliggende veladskilte kuldeperioder med svag global afkøling eller ingen nævneværdig ændring af temperaturen.

Man kan sætte disse kulde og varmeperioder op i følgene.


1850-1878: +0,4 graders opvarmning (temperaturstigningen begynde allerede i 1840)

1878-1915: -0,3 graders afkøling

1915-1945: +0,5 graders temperaturstigning

1945-1977: -0,2 graders afkøling

1977-2002: +0,6 graders opvarmning

Så man kan sige at den globale opvarmning er både skabt af naturlige cyklusser og menneskelig aktivitet, men hvor meget af hvad? som sagt siger man hos IPCC at opvarmningen efter 1950 er skabt af øget indhold af drivhusgasser, imens opvarmningen før primært skyldtes naturlige variationer, som øget solaktivitet, multidecadale oceansvingninger i Stillehavet og Nordatlanten der har været i sin varme fase i midten af det 20ne århundrede og et fald af vulkansk aerosoler i stratosfæren der har kunne blokere for solens lys, så ud fra det er det kun temperaturstigningen fra 1977 til 2002 man mener er skabt af co2 fra menneskelig afbrænding af fossile brændsler, dermed er halvdelen af Randalls tegning sådanset en naturlig opvarmning og dermed også halvdelen af den omtalte Hockeystick.

Vi ved at solens aktivitet steg kraftigt op igennem det 20ne århundrede fra 1920 til 1960erne hvor dens tidtagning aftog

http://climate4you.com/images/SolarIrradianceReconstructedSince1610.gif


Disse kulde og varmeperioder hvor den globale temperatur stiger og falder for hvert 20 til 30 år korrelere derimod fint med PDO indexet, som jeg har omtalt før, for selvom vi havde en høj solaktivitet i 1950 og 1960erne havde vi en global afkøling, denne effekt påstås af være pga af aerosoler fra menneskelig aktivitet der har skabt en kølene effekt, men problemet er at indholdet af aerosoler først steg nævneværdigt i 1950erne hvor afkøling begynde i 1945 og fortsatte med at sige efter 1970erne, hvorimod temperaturen ændrede sig brat fra akøling til opvarmning på et enkelt år i 1977, det passer derimod til PDO, den skiftede fra sin kolde til sin varme fase i 1977 og samme gjorde den i midten af 1940erne.
Så det kan også betyde man kan sætte spørgsmålstegn ved at opvarmningen efter 1977 er skabt af co2, co2 for ikke temperaturen til at ændre sig så brat inden for et år, for netop opvarmningen fra 1977 til 2002 passer også glimerne med vi her oplevede en varm PDO. PDO´en aftog frem til 2007 og blev kold i 2008, og den globale opvarmning aftog i samme periode.
Så på den måde kan en god del af opvarmningen både før og efter 1977 forklares med naturlige variationer.
Solens aktivitet ophørte ikke med at følge den globale temperatur i 1950erne, den faldt en smule frem mod 1970erne og steg igen frem mod midten af 1990erne, og den globale temperatur korrelere næsten også med den tendens.

http://climate4you.com/images/SunspotsMonthlySIDC%20and%20HadCRUT4%20GlobalMonthlyTempSince1976%20WithSunspotPeriodNumber.gif

At vi har fået det varmere er sådanset helt naturligt, som klimaet har variere igennem hele Holocæne mellemistid, svinget mellem kulde og varmeperioder, som nævnt begynde den nuværende opvarmning i slutningen af den lille istid, som var den koldeste periode jorden har oplevet siden sidste istid, og vi begynde netop at måle og registrere jorden temperatur og klima i 1850erne, hvor den lille istid var ved sin afslutning.
Under den lille istid har vi muligvis haft den største gletsjer fremrykning og den største udbredelse af den arktiske is vi har haft siden sidste istid.

Fks gletsjerne på Island nåede deres maksimum for Holocæne i den lille istid.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571086609013049

Dermed begynde vi at måle i den koldeste tid jorden har set i denne mellemistid og sommetider betragter vi dette som normalt, så man kan sige at den kolde periode før den globale opvarmning måske var mere usædvanlig og gletsjernes og den arktiske isudbredelse var mere udsædvandlig under den lille istid og dermed er den opvarmning, tilbagetrækning af gletsjere og is knap så usædvanlig, det den lille istids udbredelse af sne og is der var usædvanlig?. blot et tankeeksperiment.

Men i så fald, så skal man skal huske at klimadebatten handler ikke om den globale temperatur er steget eller ej, hvorvidt co2 er en drivhusgas eller ej, alle er mig bekendt enige om det er tilfældet og er korrekt, det ikke det man som skeptiker mener, det er hvor stor effekt co2 har på klimaet versus de naturlige klimafaktoere, og om vi vil opleve de katestrofe scenarier som nogle herunder james hansen mener.
Randalls graf virker ikke helt til at bevise ret meget og virker tvivlsom, der hersker stor usikkerhed om hvordan fortidens temperatur har varieret, jeg siger heller ikke det jeg fremlægger er det endegyldige resultat, men bevidner hvorfor man ikke kan sige noget med sikkerhed, og derfor kan jeg ikke se hvad man konkret skal bruge Randalls tegning til?.

God aften.
Redigeret d. 03-10-2016 18:38
03-10-2016 18:43
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Christian, det er jo mange dybe tanker, du har gjort dig.
Selvfølgeligt kan de enkelte data i kurven diskuteres, men jeg synes dine afsluttende tanker er forkerte.
Kurven giver et laaangt overblik over hvor små ændringer i temperaturen kan ændre klimaet fra istid til varme periode.
Derudover viser kurven hvor voldsom en temperaturstigning vi i disse århundreder er vidne til. Det overgår i hastighed alle tidligere ændringer.
Lige nu bevæger vi os mod 2-3 graders stigning, hvilket vil få konsekvenser, som vi idag vanskeligt kan beskrive/ fastsætte grænserne for.
Det er for mig bekymrende og kurven er en god visualisering og endnu en påmindelse om, at fortsættelse af global opvarmning af kloden, vil få en meget stor impact for både nulevende og de efterfølgende generationer.
03-10-2016 19:57
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Mikael Obelitz skrev:
Christian, det er jo mange dybe tanker, du har gjort dig.
Selvfølgeligt kan de enkelte data i kurven diskuteres, men jeg synes dine afsluttende tanker er forkerte.
Kurven giver et laaangt overblik over hvor små ændringer i temperaturen kan ændre klimaet fra istid til varme periode.
Derudover viser kurven hvor voldsom en temperaturstigning vi i disse århundreder er vidne til. Det overgår i hastighed alle tidligere ændringer.
Lige nu bevæger vi os mod 2-3 graders stigning, hvilket vil få konsekvenser, som vi idag vanskeligt kan beskrive/ fastsætte grænserne for.
Det er for mig bekymrende og kurven er en god visualisering og endnu en påmindelse om, at fortsættelse af global opvarmning af kloden, vil få en meget stor impact for både nulevende og de efterfølgende generationer.Hej MO og tak for svar.

Det rigtigt at Randalls kurve korrekt viser at den temperaturstigning i den globale middeltemperatur siden 1850 er betydelig voldsomt og usædvanlig versus tidligere i denne mellemistid og inden for de sidste 20.000 år hvor kurven går tilbage til vel og mærke, og er det tilfældet vil jeg godt kunne give dig ret i det en bekymrende udvikling, hvis denne tendens fortsætter vel og mærke.
Men det netop her jeg syntes det virker temmelig tvivlsomt om det nu er tilfældet, det svært at sige hvor meget den globale temperatur har varieret de sidste 11.000 år, hvor varmt det har været i forhold til i dag globalt til denne varmeperiode, og om denne stigning er større og gået hurtigere end tidligere set, det vides ikke, og kan heller ikke dokumenteres i de forskningsresultater jeg har vist, men som den tyske forsker Jan Esper viste så kan man nemt komme til at undervurdere tidligere varmeperioder og denne undervurdering bliver støre jo længere man går tilbage.
Men det svært overhovedet at sige ret meget mere, da jeg selv ikke kan finde ud hvad og hvordan Randall har gjort, hvilke datakilder han har brugt til at fremstille denne kurve, ganske vidst nok taget en masse datakilder og taget middelværdien af, en metode der også kan have sine usikkerheder mig bekendt.
Om vi for en 2-3 graders temperaturstigning er tvivlsomt ikke umuligt hvis de forskningsresultater er rigtige, men indtil videre lader det til at sensitiviteten ligger i den lave ende af skalaen omkring 1 grads celsius, de senere år har ikke tydet på en betydelig effekt med en høj sensitivitet.
Iforhold til hvad man har forudsagt ud fra dvs computermodeller, så er temperaturen ikke steget så meget som man ud fra dem havde forventet, det må i given fald også betyde vi har haft en lavere sensitivitet, og denne også vil være der i fremtiden? og derimod vil de naturlige variationer spille en betydelig større rolle end vi måske regner med, men i hvert fald så viser observationerne ikke den opvarmning som man frygtede, så kan man igen gøre sig et tankeksperiment om at hvis vi har overvurderet den observeret opvarmning de senere år, så kan vi vel også gøre det samme med fremtiden? blot et tankesperiment, jeg kan ikke dybere kloge mig på det, men kan se hvad vi har oplevet, observationer er som bekendt det bedste man kan have til at teste om en teori, eller forudsigelse er rigtigt eller forkert.

John Fyfe har lavet denne artikel der kommer ind på hvorvidt vi har overvurderet effekten heraf.

Fyfe et al. 2013 - Overestimated global warming over the past 20 years

http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n9/full/nclimate1972.html

Mere gennemgående artikel om dette.

www.stat.washington.edu/peter/statclim/fyfeetal.pdf

Ved ikke hvad i det sidste jeg har skrevet i det lange indlæg medgiver jeg og forventer ikke nogle giver et langt referat af det jeg skriver, du er uenig i?, det kan give lidt debat nemlig.

God aften.

Mvh.
Redigeret d. 03-10-2016 20:18
03-10-2016 20:46
Mikael Obelitz
★★★☆☆
(992)
Det var blot din sidste kommentar, "det beviser ingenting", jeg synes under forudsætning af, at det går som det meste forskning viser, så er det endnu en tydelig indikation af, at vi har et globalt problem.
Dine artikler om overestimeret sensitivitet er fra 2013, altså før el nino, opsvinget i temperatur kom.
Jeg vil meget gerne se, hvad der nu i 2016 er vurderingen?
RE: Tidslinie03-10-2016 20:49
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
christian-roskilde skrev:
Mikael Obelitz skrev:
Christian, det er jo mange dybe tanker, du har gjort dig.
Selvfølgeligt kan de enkelte data i kurven diskuteres, men jeg synes dine afsluttende tanker er forkerte.
Kurven giver et laaangt overblik over hvor små ændringer i temperaturen kan ændre klimaet fra istid til varme periode.
Derudover viser kurven hvor voldsom en temperaturstigning vi i disse århundreder er vidne til. Det overgår i hastighed alle tidligere ændringer.
Lige nu bevæger vi os mod 2-3 graders stigning, hvilket vil få konsekvenser, som vi idag vanskeligt kan beskrive/ fastsætte grænserne for.
Det er for mig bekymrende og kurven er en god visualisering og endnu en påmindelse om, at fortsættelse af global opvarmning af kloden, vil få en meget stor impact for både nulevende og de efterfølgende generationer.


Ved ikke hvad i det sidste jeg har skrevet i det lange indlæg medgiver jeg og forventer ikke nogle giver et langt referat af det jeg skriver, du er uenig i?, det kan give lidt debat nemlig.

God aften.

Mvh.


Hej christian
Tak fordi du lige gentager denne meget sigende tidslinie. Den kan ikke bringes for tit.
Egentlig er der jo ikke så meget at debattere, fordi den tydeliggør sagens alvor så klart og utvetydigt.


.
03-10-2016 21:01
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
christian-roskilde skrev:
Mikael Obelitz skrev:
Christian, det er jo mange dybe tanker, du har gjort dig.
Selvfølgeligt kan de enkelte data i kurven diskuteres, men jeg synes dine afsluttende tanker er forkerte.
Kurven giver et laaangt overblik over hvor små ændringer i temperaturen kan ændre klimaet fra istid til varme periode.
Derudover viser kurven hvor voldsom en temperaturstigning vi i disse århundreder er vidne til. Det overgår i hastighed alle tidligere ændringer.
Lige nu bevæger vi os mod 2-3 graders stigning, hvilket vil få konsekvenser, som vi idag vanskeligt kan beskrive/ fastsætte grænserne for.
Det er for mig bekymrende og kurven er en god visualisering og endnu en påmindelse om, at fortsættelse af global opvarmning af kloden, vil få en meget stor impact for både nulevende og de efterfølgende generationer.


Ved ikke hvad i det sidste jeg har skrevet i det lange indlæg medgiver jeg og forventer ikke nogle giver et langt referat af det jeg skriver, du er uenig i?, det kan give lidt debat nemlig.

God aften.

Mvh.


Hej christian
Tak fordi du lige gentager denne meget sigende tidslinie. Den kan ikke bringes for tit.
Egentlig er der jo ikke så meget at debattere, fordi den tydeliggør sagens alvor så klart og utvetydigt

.


Hej Crank, Randalls tegning er her en gang øverst oppe så alle kan forholde sig til den, hvad formål er der ved og vise den en gang til?.

Forstår ikke hvad du mener med der ikke er så meget at debattere? for det har jeg med de forskningsartikler henvist og forklaret at der er, der meget i klimadebatten især fortidens der kan og stadig debatteres også i forskerkredse, så det argumentet det holder ikke helt alligevel.
du kan prøve at læse nogle af de forskningsresultater jeg har givet, og nævnt, så kan er der pludselig meget mere undersøge, debattere og forske i.

Kort og godt så er Randalls tegning ikke rigtig til noget i et seriøst sammenhæng, så hvad den sådan umiddelbart skulle dokumentere og slå fast ved jeg ikke, ikke noget der kan betragtes som facts eller sikkert.

Mit ønske er klart en mere fornuftig debat om disse her ting, dels også hvad Randall har brugt til at fremstille hans tegning, det fremgår ingen steder, det burde man i det mindste undersøge før man kan forholde sig til det, bliver i eller aldrig skeptisk når i ser noget eller nogle lave noget som forskning hvor de ikke kan påvise og forklare hvad og hvordan de har gjort? det skal man, afviser ikke det findes, men jeg har bare ikke fundet de datakilder Randall har brugt til sin tegning.

God aften.

Mvh.
03-10-2016 21:45
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
christian-roskilde skrev:

Hej Crank, Randalls tegning er her en gang øverst oppe så alle kan forholde sig til den, hvad formål er der ved og vise den en gang til?.

Forstår ikke hvad du mener med der ikke er så meget at debattere? for det har jeg med de forskningsartikler henvist og forklaret at der er, der meget i klimadebatten især fortidens der kan og stadig debatteres også i forskerkredse, så det argumentet det holder ikke helt alligevel.
du kan prøve at læse nogle af de forskningsresultater jeg har givet, og nævnt, så kan er der pludselig meget mere undersøge, debattere og forske i.

Kort og godt så er Randalls tegning ikke rigtig til noget i et seriøst sammenhæng, så hvad den sådan umiddelbart skulle dokumentere og slå fast ved jeg ikke, ikke noget der kan betragtes som facts eller sikkert.

Mit ønske er klart en mere fornuftig debat om disse her ting, dels også hvad Randall har brugt til at fremstille hans tegning, det fremgår ingen steder, det burde man i det mindste undersøge før man kan forholde sig til det, bliver i eller aldrig skeptisk når i ser noget eller nogle lave noget som forskning hvor de ikke kan påvise og forklare hvad og hvordan de har gjort? det skal man, afviser ikke det findes, men jeg har bare ikke fundet de datakilder Randall har brugt til sin tegning.

God aften.

Mvh.Hej Christian

Tidslinien illustrerer på tydeligste vis en farlig situation for Jorden.

At google efter fejl eller uregelmæssigheder ser ud som et forsøg på at tilsløre eller fortrænge fakta.

Hvis du ønsker af finde argumenter imod klimaproblemerne, er det nok en dårlig ide at vise lige den tegning.


.
03-10-2016 22:23
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
christian-roskilde skrev:

Hej Crank, Randalls tegning er her en gang øverst oppe så alle kan forholde sig til den, hvad formål er der ved og vise den en gang til?.

Forstår ikke hvad du mener med der ikke er så meget at debattere? for det har jeg med de forskningsartikler henvist og forklaret at der er, der meget i klimadebatten især fortidens der kan og stadig debatteres også i forskerkredse, så det argumentet det holder ikke helt alligevel.
du kan prøve at læse nogle af de forskningsresultater jeg har givet, og nævnt, så kan er der pludselig meget mere undersøge, debattere og forske i.

Kort og godt så er Randalls tegning ikke rigtig til noget i et seriøst sammenhæng, så hvad den sådan umiddelbart skulle dokumentere og slå fast ved jeg ikke, ikke noget der kan betragtes som facts eller sikkert.

Mit ønske er klart en mere fornuftig debat om disse her ting, dels også hvad Randall har brugt til at fremstille hans tegning, det fremgår ingen steder, det burde man i det mindste undersøge før man kan forholde sig til det, bliver i eller aldrig skeptisk når i ser noget eller nogle lave noget som forskning hvor de ikke kan påvise og forklare hvad og hvordan de har gjort? det skal man, afviser ikke det findes, men jeg har bare ikke fundet de datakilder Randall har brugt til sin tegning.

God aften.

Mvh.Hej Christian

Tidslinien illustrerer på tydeligste vis en farlig situation for Jorden.

At google efter fejl eller uregelmæssigheder ser ud som et forsøg på at tilsløre eller fortrænge fakta.

Hvis du ønsker af finde argumenter imod klimaproblemerne, er det nok en dårlig ide at vise lige den tegning.


.


Oki fair nok, så du har ikke noget konstruktivt at byde ind til debat udover det der samme jammer trollerig igen?.
Selvfølgelig viser jeg Randalls tegning når det er den jeg vil debattere evidens for? prøv lige at tænk lidt selv.

Den illustrere at det er en tegning godt og vel og den tegning skal så betyde at vi nu aldrig har haft det varmere de sidste 20.000 år altså hele vores mellemistid Holocæne epoke.
Nu fremlægger du Randalls tegning som fakta? er det ikke lidt meget let købt? ved du da hvad for datakilder han basere sin graf på?.
I stedet for at gå efter mig og tale de ting ned jeg viser beskriver med google, fortrænge fakta, som du tydeligvis ikke har sat dig ind i hvad er, så forhold dig til de ting jeg har vist, de forskningsartikler der belyser fortidens klimavariationer, altså er der forskere bag disse ting, så det også nemmere for mig og os andre at få en konstruktiv debat om disse ting, men det måske ikke ønsket hos alle?.

Men så lad mig stille nogle spørgsmål der må kunne besvares og være til at forholde sig til, så du mener altså at disse forskere og deres forskningsresultater fortrænger fakta og Randalls er fakta også selvom han ikke lægger frem hvordan han har gjort og hvad for datakilder han har brugt til at fremstille den?.

Er den tyske forsker Jan Esper en fortrænger af fakta ved og påpege tykkelsen af træernes vækstlag ikke er gode nok som proxy for temperaturen, da de påvirkes af andre faktorer, og er han forkert på den ved og påpege at vi nemt kan undervurdere fortidens temperatur både kulde og varmeperioder og jo længere vi går tilbage jo større kan den undervurdering blive.
og er det forkert når han siger at den middelalderen varmeperiode og den romerske varmeperiode er varmere end vi måske regner med?

https://www.newscientist.com/article/dn22040-tree-rings-suggest-roman-world-was-warmer-than-thought/

Er den svenske forsker en fortrænger af fakta at han ved at undersøge makrofossiler i de skandinaviske bjerge og har fundet ud af at trægrænse gik højre oppe end i dag under den romerske varmeperiode og middelalderen varmeperiode?

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/bor.12003/abstract

Kan du ikke forholde dig til de forskningsresultater jeg viser og så korrelere dem med Randalls udsagn om at den middelaldern varmeperiode kun ramte Europa og de nordlige regioner og dermed ikke udbredt nok til at kunne have nogle nævneværdig effekt på den globale temperatur?
Kan du så bortforklare at vi i Sydamerika, Sydafrika, Australien, New zeeland og på Antarktis har fundet tegn på en middelalderen varmeperiode også? og hvorfor du fortæller mig at det ikke er fakta men fortrængelse?.

[urlhttps://www.researchgate.net/publication/230751443_The_Little_Ice_Age_and_medieval_warming_in_South_Africa[/url]

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/11/141119204521.htm

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618207003084

[url]http://syr.edu/news/articles/2012/ikaite-03-12.html [/url]

Hvad er du uenig i omkring at vi havde det betydeligt varmere især på den nordlige halvkugle under det Holocæne klimatiske optimum altså hvor det var jægerstenalder herhjemme?

Hvad er du så uenig i iblandt det selv IPCC beskriver nemlig at en betydelig del af første halvdel af den observeret globale opvarmning fra 1915 til 1945 er skabt af naturlige cyklusser? og hvorfor kan det være selv samme naturlige cyklusser korrelere fint med anden halvdel af opvarmningen fra 1977 til 2002? selvom man konkludere at denne hovedsageligt er menneskeskabt og hvorfor er du så overbevist om de ting jeg har vist er forkerte og Randalls graf er fakta? hvad ved du overhovedet om det til at udtale dig så skråsikkert? og nok til at nedgøre andre og endda forskningsresultater og geologiske evidence? ja det faktisk geologiske beviser du fortrænger


Hvordan kan man sige at klimaet er blevet værre end forventet når de computermodeller og simuleringer vi har lavet har overvuderet opvarmningen da den observeret opvarmning ikke har været så drasitsk som man havde forudsagt? hvad mener du er fortrængelse af fakta her? er computer virkeligheden eller skal vi ikke prøve at teste med observationer og geologiske evidence når vi har en teori eller en forudsigelse og se hvad vi har gjort rigtigt og forkert? dermed lære af fejlene og forbedre vores computermodeller?.

Forklar mig hvorfor du mener den høje solaktivitet ingen rolle har spillet for temperaturstigningen i det 20ne århundrede trods den var på sit højeste i 1000 år og beviseligt påvirker jordens temperatur og klima?, hvad er så fakta og hvad er fortrængelse af dette ifølge dig crank?.

Kan du besvare mig på hvorfor disse ting ifølge dig er fortrængelse af fakta? og hvad der gør du mener de er forkerte og Randalls graf er korrekt, forklar mig hvorfor du mener at Randalls påstand om den middelalern varmeperiode var lokal og begrænset til Europa og de nordlige regioner trods gode beviser på at det var en global begivenhed? forklar hvorfor du mener at Randalls graf er fakta selvom der ikke forelægger nogle dakilder til den? eller i så fald hvor kan man finde dem henne? ved du det?


Ellers må fortrænger af fakta stå for egen regning, og din motivation til debat her må være ideologisk og ikke videnskabelig og endvidere debat med dig om det er rest of time, medgiver dette fora er svært hvis man ønsker en konstruktiv debat men nemt hvis man vil bruge tid på spam og den slags der fylder meget som du bidrager til desværre, hvorfor?


God aften.

Mvh.
Redigeret d. 03-10-2016 22:51
03-10-2016 23:27
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
christian-roskilde skrev:
Ellers må fortrænger af fakta stå for egen regning, og din motivation til debat her må være ideologisk og ikke videnskabelig og endvidere debat med dig om det er rest of time, medgiver dette fora er svært hvis man ønsker en konstruktiv debat men nemt hvis man vil bruge tid på spam og den slags der fylder meget som du bidrager til desværre, hvorfor?
Fordi budskabet her er simpelthen for klart til, at man kan udsætte det for dissektion.

Sov godt.
.
03-10-2016 23:47
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
christian-roskilde skrev:
Ellers må fortrænger af fakta stå for egen regning, og din motivation til debat her må være ideologisk og ikke videnskabelig og endvidere debat med dig om det er rest of time, medgiver dette fora er svært hvis man ønsker en konstruktiv debat men nemt hvis man vil bruge tid på spam og den slags der fylder meget som du bidrager til desværre, hvorfor?
Fordi budskabet her er simpelthen for klart til, at man kan udsætte det for dissektion.

Sov godt.
.


Så du kunne ikke svare på de spørgsmål? du har intet at sige til de forskningsresultater jeg har vist? fair nok, men så kan du heller ikke udtale dig ret meget om det jeg prøver at debattere, så dit manglende svar på disse klokkeklare forskningsresultater tager jeg som at du ikke aner hvad du taler om eller slet ikke vil forsøge eller en dialog.

Budskabet med kurven kan sikkert være klart, men jeg ligeglad med hvad for budskab der end måtte ligge til grund for Randalls graf, jeg mere interesseret i at analysere den videnskabeligt og søge efter evidence der bakker op om hans påstand, jeg kan bare ikke finde dem, derimod som jeg har linket til og du totalt ignorere er at hans påstand ikke støttes op af geologiske evidence samt at fortidens klima er temmelig usikkert og som jan Esper siger så kan vi have undervurderet de tidligere varmeperioder og denne undervurdering bliver større jo længere vi går tilbage, du ignorere at Randall skriver i sin tegning at den middelalderen varmeperiode var regional og begrænset til Europa og de nordlige regioner, og for lokal til at have påvirket den globale temperatur nævneværdigt, men som jeg har linket til dig to gange så er den middelalderen varmeperiode veldokumenteret mange steder på den sydlige halvkugle, så dermed har den middelalderen varmeperiode været global og sandsynligvis ligeså varm som i dag flere steer og næsten ligeså global, men det vil du ikke forholde dig til, kun Randalls tegning og dens budskab, det siger for mig som sagt før du ikke er videnskabeligt motiveret men ideologisk og derfor forstår jeg ikke hvad du vil herinde i disse tråde som du glædelig spamer til


Budskabet kan sikkert ikke debatteres for dig eller andre, men det kan evidence for hans graf rent videnskabeligt, og der har jeg linket til forskning oven over, som du nægter at forholde dig til, men det nok fordi viden og fakta ingen interesse har og fred være med det, bare lade hver med og spamme tråde der har til formål at være konstruktive


Jo tak og lige over.

Mvh.
Redigeret d. 03-10-2016 23:53
04-10-2016 07:30
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Christian >

Alene dit valg af overskrift fortæller jo, at du har det særdeles svært med den tegning. Af hvilken grund - hvis det ikke er fordi, du forsøger at benægte/fortrænge?
(Bemærk, at man ikke selv er klar over, når man fortrænger!)

v v v


.
04-10-2016 12:13
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
Christian >

Alene dit valg af overskrift fortæller jo, at du har det særdeles svært med den tegning. Af hvilken grund - hvis det ikke er fordi, du forsøger at benægte/fortrænge?
(Bemærk, at man ikke selv er klar over, når man fortrænger!)

v v v


.At du ignorere alle de spørgsmål jeg har stillet dig og i stedet begynder at gå efter mig og spame tråden viser desværre tydeligt at du ikke har nogle som helst interesse i en fornuftig debat.
Nu taler du så de ting jeg har vist med forskning og geologiske evidence ned til at være noget psykologisk fortrængelse, hvad bilder du dig engelig ind? så er alle forskere ifølge dig sådanset fortrængere, at du ikke gider at se de ting jeg har vist og forholde dig til det viser jo måske bare det er noget du selv døjer med? altså ubevist fortrænger ting fordi de ikke passer ind i dit verdensbillede? præcis som med Rosling og hans data, det var forfærdeligt når noget ikke bakkede din frygt op.
Hvorfor bliver du så fornærmet over jeg kritisere Randalls graf? er det fordi at man ikke må? du har besluttet dig for den kurve er korrekt uden at kende datakilder? eller den bakker din enorme store frygt op om en forstånde klimakatestrofe? og dermed skal dem der går mod spames, troldes og have deres tråde saboteret som du gør her? hvad er dit egenlige må overhovedet her på klimadebat.dk? hvorfor blander du dig i videnskabelige debatter uden at have interesser i det?
Jeg spurte dig om du så frem for at angribe mig kan forklare hvorfor de forskningsresultater jeg viser ikke stemmer overens med Randalls kurve? at du igen angriber mig med næste svar må jeg som sagt tage som at du bare ikke vil debattere men kun er ude efter at svine mig til, hvilket ser ud til at være den eneste evne du har her, fred med det, men ønsker her nu en mere saglig debat, men det åbenbart umuligt at få herinde?.

Du rammer dog næsten rigtigt - har det svært med ting der ikke virker særlig sandsynlige eller bakkes op af evidence, præcis som denne tegning, yderligere har det svært med tosser som smadre enhver tråd der kunne skabe en god debat om det, som du gør her.

Mvh.
Redigeret d. 04-10-2016 12:14
04-10-2016 12:35
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Mikael Obelitz skrev:
Det var blot din sidste kommentar, "det beviser ingenting", jeg synes under forudsætning af, at det går som det meste forskning viser, så er det endnu en tydelig indikation af, at vi har et globalt problem.
Dine artikler om overestimeret sensitivitet er fra 2013, altså før el nino, opsvinget i temperatur kom.
Jeg vil meget gerne se, hvad der nu i 2016 er vurderingen?Hej Mikael Obelitz.


Du siger min artikel og pointe i at vi har overvurderet temperaturstigningen de sidste 20 år ikke kan bruges til noget, da det var i 2013 før vores nuværende super el Niño.
Artiklen omkring at vi har overesitmeret sensitiviteten er da yderst relevant også her i dag, at vi de sidste 2 år har haft et El Niño der har givet en betydelig temperaturstigning ændre ikke på at vi i den sidste 20 års periode har overvurderet effekten af co2, at temperaturen i den periode ikke er steget som man forventede den skulle gøre, alt det viser med tydelighed at sensitiviteten må være lav, det observationer der af bekræfter computermodeller, det mener jeg har meget at sige og er vigtigt.
At vi har haft en betydelig stigning i 2015 og 2016 skyldtes som du nævner El Niño, så det er ikke usædvanlig at temperaturen stiger en del, det kan man ikke inddrage som modargument for det andet.

Det jeg mener med at der ingen beviser, er netop for Randalls tegning, der ikke særlig gode evidence for at den er korrekt, dels fordi han ikke selv hvad jeg kan se fremlægger de datakilder han har anvendt, dels også fordi at som jeg har vist med dvs forskningsresultater, så der mange ting der ikke stemmer overens med Randalls påstand.
Såsom den middelalderen varmeperiode var lokal og kun ramte Europa og de nordlige regioner og dermed ikke kunne påvirke den globale temperatur nævneværdigt.
Vi ved at den varme middelalder er veldokumenteret flere steder end Europa og de nordlige regioner, den er at finde mange steder i Europa, Nordatlanten, Arktis, Grønland, Nordamerika, Asien, Kina Japan, Australien, New Zeeland, Antarktis, Sydafrika, Sydamerika, derfor må der være tale om et globalt fænomen, stik mod hvad Randall hævder.
og som den tyske forsker jan Esper nævner så har vi sikkert undervurderet de tidligere varmeperioder og denne undervurdering kan være større jo længere vi går tilbage, dermed kan der slås tvivl om Randalls tegning.

Jeg kan sige jeg bliver skeptisk når man ser en kurve som Randalls der ikke tydeligt viser hvad for datakilder der er anvendt og går mod andre geologiske evidence som jeg har vist her tidligere i tråden, det stemmer ikke helt overens det Randall er kommet frem til, syntes jeg, men ved det ikke.

Mvh.
04-10-2016 12:41
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Christian >

Tidslinien er blot til oplysning. Den er ikke egnet til, at man indleder en "videnskabelig" debat om tegningens grad af nøjagtighed.
Du er også nødt til at acceptere, at dette ikke kun er et videnskabeligt forum.

Benægter du fortrængning?

v v v
v


.
04-10-2016 13:31
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
Crank spamer tråden - for det første drop med at uoverskueliggøre denne her tråd med og gentage samme tegning igen.

For det andet som det da rigtigt dette ikke er et videnskabeligt forum, ligesom det heller ikke er et forum til at diskutere befolkningrægulering, nulvækst, kapitalisme, økosocialisme og andet, men der er tråde og debatter til dem der interesser sig for det og det burde kunne respektere.
Du har måske ingen respekt for denne side? eller den videnskabelige debat? siden du så tydeligt sabotere den, du bryder selv tydeligvis dette steds retningslinjer.
Men du har sådanset ret, der skal være plads til andet da det ikke kun er et videnskabeligt forum, men mig bekendt har jeg ikke været uenig i dette, det jeg siger og siger til dig er at forholde dig til det de tråde handler om, det du gør har intet med emnet at gøre, det kun spam og trolderi, kort og godt sabotage af en fornuftig debat, er det da uriemligt ifølge dig at kræve som stedets retningslinjer støtter mig op i at man ikke skal larme og spame men holde sig til trådens emne.

Jeg kan besvare alle de spørgsmål du måtte have hvis du gider at forholde dig til trådens emne som vist ovenover, som faktisk er videnskabeligt og var det jeg ønskede med denne tråd at komme nærmere ind på hvordan Randalls graf er lavet, hvad for datakilder han har anvendte og hvad evidence der skulle være, jeg kan så se der ting der ikke stemmer overens og prøver at få en debat om det, hvis du ikke kan lide den så hold dig væk fra de tråde og brug energien hvor interesserne er som du ønsker.
det så simpelt så den mest tungnemme burde kunne forstå det.

Din fortrængningsteorier har intet hold i denne debat, så at du tvære rundt i den må være af andre grunde der må være dit problem, det for mig tydeligt at se især her at du har en enorm stor modstand overfor kritik af dine holdninger og Randalls graf, skal vi uddele psykologiske begreber herinde også efterhånden som i er så glade for? så det også et ganske ubevist og psykologisk at man frem for at erkende egne fejl forsøger at nedgøre andres, eller forsøge at skubbe debatten væk fra det der kan virke ubehageligt og være i sted med eget syn og meninger, det præcis det du gør her overfor mig, trods link til forskningsresultater og alt hvad man burde kunne kræve til at føre en saglig debat, så nej jeg afviser intet af det du skriver, for de du beskylder mig og andre for er jo tydeligt det du selv gør og måske også ubevist, du tænker måske ikke over det?.

http://psykologi-gym.blogspot.dk/2012/08/forsvarsmekanismer-s-55-60.html#!/2012/08/forsvarsmekanismer-s-55-60.html

Der er et udtryk der heder, man skal aldrig blive det man selv forsøger at bekæmpe det jo så det du blevet crank?.
Din debatform er både krænkende, fornedrende og hadefuld syntes jeg, derfor passer du for mig ganske fint ind som værende inde for kategorien en trold, det kommer yderligere til kende her, du ønsker ganske enkelt ikke at forholde dig til trådens emne men nedgøre mig, det lige efter bogen for at trolde, men jeg kan sige så meget at jo mere du trolder mig crank jo mere mod for jeg på at blive ved med at debattere, mig skræmmer du ikke, men vi må få administrator på sagen så.

Denne artikkel beskriver det fint.

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=trolling

Videre svar på samme måde bekræfter sådanset for mig og klimadebat.dk at det rigtigt hvad jeg lige har skrevet, gætter mig til du svare ligeså dårlig som de utallige andre gange, et alment råd ville være at prøve at finde et sted der passer til dig eller holde dig til de debatter du interessere dig for, prøv at tage de debatter og lyt til andres argumenter, måske selv blive klogere, det nytter ikke noget at skubbe alt væk man ikke kan lide at snakke om, først kaldte du Hans Rosling en galning, nu er Forskere som også mener mennesket står bag en del af opvarmningen jan Esper en fortrænger for at sige at vi undervurdere fortidens klimaændringer, alle de geologiske evidence som jeg har linket til og du ikke kan komme udenom er korrekte vil du ikke forholde dig til og forskerene bag er vel ligeledes fortrængere ikke sandt? ved du hvad jeg tror, jeg tror det dig selv crank.

Men jeg siger da tak for at have smadret denne tråd, det en evne der kan være prisværdig, det vel også meningen at alle dem der siger det du og visse andre ikke kan lide ikke må fylde ikke sandt?


http://www.klimadebat.dk/forum/oplaeg-ryd-bulen--d8-e2984.php#post_50620


Du skrev selv i denne kommentar 04-04-2016 07:00

Crank skrev Her på Klimadebat.dk er der en overvægt af modsigere. De er til stor skade for klimaet; men det gavner sikkert modsigernes selvværd, at de kan få næsten alle seriøse debattører til at smutte.
Jeg har nævnt før, at det er folk, der ikke kan se sandheden eller er nødt til at modsige den for at kunne bære at leve.

Befolkningstallet og termometeret taler jo efterhånden for sig selv.


Kære Crank, syntes du ikke selv din debatform er ligeså elendig og du selv er en af de store bidragsydere til at de seriøse debattører vælger at blive væk? du modsiger dig selv når du hævder at dette er andet end et videnskabeligt forum.
Pynter det på dit eget selvværd at du lige her har smadret denne debat om Randalls graf som du ikke kan tåle eller udstå videnskabelig kritik af? igen viser det for mig at alt det du nedgøre mig og andre med er dit eget problem, men frem for at erkende det jagter du os andre med det? et ganske almindeligt ubevist psykologisk begreb.
Alt hvad du siger her passer ind i din debatform, det ikke sagt i ond mening, men så du selv kan se det og vi andre spares for at skal lægge tid i indlæg fra dig og hvis du ændrede retorik, kunne det være flere gad og bruge tid på at debattere med dig, men hvis du har det som nogle politikere har det at de kun vi diskutere med dem der siger det de kan lide at høre og ikke lytte til andre argumenter, ja så kommer man ingen vegne og må regne med folk ikke tager en alvorligt.

At opfordre folk med andre holdninger end en selv som du støttede tråde ryd bulen i er så meget inde for defintionen af fortrænger så det skriger til himlen, og dermed er du crank en fortrænger herinde, men det fortrænger du vel ubevist også selv? det gør trolde jo, de har et eller andet had der gør de føler det nødvendigt at gøre som de gør, mit råd til dig må være at gøre noget ved det, og det mener jeg oprigtigt, det ikke sjovt at gå at have det sådan, og heller ikke sjovt for os andre at overvære.

Men som du og din meningsfælle skrev, så må dem der siger de du og jer ikke kan lide fylde så meget
endnu et symptom på fortrængning ikke sandt?


Mvh.
Redigeret d. 04-10-2016 14:01
04-10-2016 14:01
crankProfilbillede★★★★★
(2458)
Christian >

Det er ikke så slemt. Illustrationen tåler, som jeg før har sagt, gentagelser; og den optager ikke ressourcer på f.eks. serveren.

Måske har jeg uret; men jeg er modstander af, at en god og enkel tegning som denne udsættes for hjemmevidenskabelig dissektion. Det er derfor, jeg undlader at læse og forholde mig til dine link-henvisninger.

Ja, selvfølgelig fortrænger jeg selv - ligesom alle andre. Men jeg opfatter det ikke som krænkende.

Hold dog op med at forsøge at få mig til at lovprise Hans Rosling!! Glem det. Jeg har jo, utallige gange nu, fortalt dig, at jeg betragter ham som en galning!

Og jeg vil ikke selv bedømme min egen debatform, sorry..
04-10-2016 14:34
christian-roskilde
★★★★☆
(1018)
crank skrev:
Christian >

Det er ikke så slemt. Illustrationen tåler, som jeg før har sagt, gentagelser; og den optager ikke ressourcer på f.eks. serveren.

Måske har jeg uret; men jeg er modstander af, at en god og enkel tegning som denne udsættes for hjemmevidenskabelig dissektion. Det er derfor, jeg undlader at læse og forholde mig til dine link-henvisninger.

Ja, selvfølgelig fortrænger jeg selv - ligesom alle andre. Men jeg opfatter det ikke som krænkende.

Hold dog op med at forsøge at få mig til at lovprise Hans Rosling!! Glem det. Jeg har jo, utallige gange nu, fortalt dig, at jeg betragter ham som en galning!
.


Nej ikke andet end at gentage samme tegning uoverskueliggøre tråden? det vil svare til jeg i en anden tråd om overbefolkning viste et billede af hans Rosling kurver konstant blot for at genere dig? er det den retorik du er tilhænger af? det sådanset helt i tråd med definitionen på en trold, som du lever op til, men fint at indrømme det mellem linjerne, så spares jeg for at tage dig alvorligt og må overlede det til stedets administrator.

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=trolling


Så siger du så at du ikke vil læse eller forholde dig til det jeg skriver og læse de forskningsresultater fordi hjemmestrikket diskus ikke interessere dig? men hvordan kan du overhovedet vide noget om det hvis ikke engang gider sætte dig ind i kritik punkterne, mig bekendt skriver disse forskere ganske gode kritik punkter af hvorfor det svært at
en hjemmestrikket graf er da om nogle Randalls graf, der forelægger hvad jeg kan se intet der viser hvordan den er lavet og hvilket datakilder han har anvendt, disse forskere jeg har hevist til er ikke just alle nogle man kan betragte som skeptikere af menneskeskabt global opvarmning, fks ikke jan Esper, men ikke desto mindre har han påvist tilbage i 2012 at den traditionelle anvendelse af træ årringe som klimasignal dæmper temperaturen i tiden før den industrielle revolution og man derimod frem for at se på tykkelsen træ årringenes vækstlag, se på træmassens kompakthed og det kan anvendes som et langt mere sikkert klimasignal, det du måske uenig i? eller nej som du siger du har ikke gidet at forstå kernen i debatten om Randalls graf, og dermed igen bare spam du har gang i - næsten efter bogen for fortrængning.

Og er det hjemmestrikket videnskab at påpege at Randall hvis du overhovedet har læst det han har skrevet siger at den middelalderen varmeperiode var lokal altså kun ramte Europa og de nordlige regioner og for regional at have nogle større effekt på den globale temperatur?
Så du mener altså at de geologer har påvist at den middelalderen varmeperiode findes mange flere steder og dermed er global er i strid med Randalls påstand, finder du ikke det underligt? men det måske geologerne der har fundet alle disse ting du syntes der er forkert på den?.

Det kan godt være du syntes det en god tegning, men hvorfor? ved du hvad han har basseret den på? og hvordan kan du mene at en tegning vi ikke ved med sikkerhed hvordan er lavet og datakilder han har andvendt er bedre end de mange geologiske evidence der ikke bakker op om Randalls påstand og de usikkerheder der er ved og rekonstruere fortidens temperatur som jan Esper har forklaret.
Så lad mig spørge dig Crank, ville du stole mere på mig eller en anden hvis vi lavede en tegning over den grønlandske temperatur de sidste 20.000 år der viste en flad tendens uden nævneværdig ændring op til i dag, jeg eller den der har lavet den redegøre ikke for hvordan tegningen er lavet, hvilke datakilder der er anvendt, men min tegning er helt anderledes end de officielle iskerneboringer vi har som viser betydelig større variationer og man kan dokumentere at iskerneboringer ganske fint som klimaproxy og metoden til at undersøge og rekonstruere er kendt og påvist, ville du crank så hellere stole på mig hvis jeg gik op og viste denne tegning og dermed skulle de ande så sige Obs der en flot tegning budskabet er klart, vi ændre vores videnskab og stoler ukritisk på den
så vil det først se sort ud for videnskaben.

Så din logik er en frihåndtegning som Randalls uden kildehenvisning, forklaring på hvordan den er lavet og hvilke datakilder der er anvendt er smuk, flot og ufejlbaragtig, imens geologiske evidence der ikke bakker op som træringe/kompakthed, Iskerner, Sø sedimenter, Tørvemoser osv blot er hjemmestrikket videnskab
og selvom disse viser noget helt andet end den omtalte frihåndtegning.

For er der noget jeg ved så er det at hvis en graf ikke bakkes op af de tonsvis af geologiske evidence man kan finde og nemt kan se ikke stemmer overens og forskere har påpeget dvs usikkerheder, så må denne tegning være forkert, og kan tegneren som her er Randall ikke redegøre hvordan og hvilke datakiler han har brugt eller jeg kan ikke finde dem i min søgen, ja så der noget ikke er korrekt og man må stærkt gå ud fra at en iskernerne, tørvemoser, sedimenterne, træringenes kompakthed, usikkerheden som jan Esper har påpeget og alt det mange forskere har vist og forklaret taler mere sandt end en tegning som en barn også kunne have lavet, derfor tror jeg crank modsat dig på videnskab og ikke de der sjove firhåndtegninger.

Stol du bare på Randall og hold dig til ideologi - så stoler jeg på videnskaben med de geologiske evidence og usikkerheder, en fair deal? uden spam i fremtiden?

Forsøge ikke at få dig til at lovprise Rosling, og ved godt du ser ham som en galning, men det jeg forsøgte var at vise at din foragt overfor ham er helt i tråd med det du kalder fortrængning, fortrængning af fakta, da det hand fremlægger er den bedste viden vi har, dog på sin måde så man kan mene om hvad man vil, men det lige til at gå uden om ham og ned i hans kilder, det har jeg vist dig, det så præcis det samme du gør her, her er der forskningsresultater der fuldstændig i strid med Randalls tegning som du har låst dig fast på er perfekt og ufejlbaragtig, og derfor som med Rosling angriber forskernes resultater og dem der henviser til dem, og du gør det slet ikke konstruktivt, og har ikke engang læst dem - hvad udover spam eller trolde, nethader vil du have jeg skal kalde det? du lever helt fint selv op til definitionen fortrænger og trold herinde, det kan godt være ubevist, og alligevel ikke for du sider jo og gentager samme tegning der fylder helt ekstremt for ingen grund og dermed fylder tråden op med ligegyldige ting og smadre enhver chance for overblik og fornuftig debat,

Og jeg vil ikke selv bedømme min egen debatform, sorry.


Nej for den fortrænger du også så det helt klart og igen efter bogen for fortrængning, så du fortsætter vel bare dine som du siger til andre snot dumme indlæg der ikke er en debat værdig


Mvh.
Redigeret d. 04-10-2016 14:44
Deltag aktivt i debatten Randall Munroe a timeline of earth´s average temperature, kritisk gennemgang.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
The greening of the earth129-04-2022 18:55
Ole Humlum, Global Temperature, Quality Classes og hykleri8120-01-2021 00:59
Earth Liberation Front (ELF)122-05-2018 15:50
Remote Sensing System global temperature624-01-2016 12:16
Homogenization of Temperature Data: An Assessment002-11-2015 23:24
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik