Husk mig
▼ Indhold

Smeltende poler vil oversvømme KøbenhavnSide 3 af 4<1234>
17-01-2013 20:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi må også erkende, at den politiske beslutningsproces ikke er særlig rationel. På denne baggrund er problemet med diverse skræmmekampagner og en uhensigtsmæssig ressource anvendelse af gigantiske pengebeløb stort.


Ja også i den grad! Energipolitik i DK er netop styret af dette fænomen!

Det samlede danske energisystem til møller, fjernvarme, solceller osv har kostet så enorme pengebeløb over de sidste 20 - 30 år..

Og det har kostet de enorme summer fordi man har villet reducerer det fossile energiforbrug og dermed co2-udledningen.

Og når man så i forlængelse af opgørelsen her, kan konstaterer resultatet seGodt nok er den indenlandske co2-udledning faldet, men det skyldes ene og alene at mange energitunge industrier er flyttet til udlandet, hvorefter vi importerer deres produktioner og miljøbelastningen lægges nu i udlandet!

Eller man har brugt så enorme beløb på i store træk ikke at opnå noget som helst!

Og herunder at det Danske BNP er steget til det dobbelte over perioden, det er reelt ikke et argument når man ser på de 'ydelser' som trækker BNP op. Flere offentlige ansatte, eksport som Ingeniør-, konsulentydelser softwareløsninger, og finmekanik eller i det hele taget 'produkter' som ikke er særlig energitunge ved 'produktion'..

Så er det 'samlede indtryk': Man har brugt så ustyrtelige mange penge og det har medført en i store træk ingenting!
Redigeret d. 17-01-2013 21:24
19-01-2013 13:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Derer da overraskende, hvor tavs Christoffer Bugge Harder er blevet. Er det fordi vi begynder at tale om usikkerhed i relation til klimaprognoserne?
19-01-2013 14:16
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Derer da overraskende, hvor tavs Christoffer Bugge Harder er blevet. Er det fordi vi begynder at tale om usikkerhed i relation til klimaprognoserne?


Jammen Jørgen for helvede! VI er jo fuldstændig dilettanter og helt uden for kategori, vi forstår jo slet slet ikke verdens sande tilstand og ditto sammenhæng!

Det er jo helt under Hr. Bugge Harders værdighed at tale til os..

Jeg er jo blevet belært i tråden om Venus, at sådanne ting med drivhuseffekt, det er jeg simplethen for dum til at forstå, det skal overlades til kapaciteter som Bugge Harder og Kristoffer mf, der har den rette viden og uddannelse, så kan vi andre sovse i deres forskning og resultater heraf, eller bare tage deres konklusioner til efterretning, og så klappe i vores små hænder af benovelse... Nej Nej! Det skal vi andre amatører skam ikke beskæftige os, men overlade dette til ekspertisen!

Redigeret d. 19-01-2013 14:20
19-01-2013 14:43
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Interessant er det derfor, at hr. Bugge Harder og de andre bliver tavse, når man indrager de samfundsøkonomisk aspekter af sagen.
19-01-2013 14:53
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Interessant er det derfor, at hr. Bugge Harder og de andre bliver tavse, når man indrager de samfundsøkonomisk aspekter af sagen.


Jo men! Nu har Hr. Bugge HArder her i tråden se http://www.klimadebat.dk/joergen-e-olesen-paa-vej-mod-6-graders-opvarmning-r360.php

FRemført følgende:

Der er meget lidt tvivl om, at Kyoto ikke har virket og heller ikke kommer til det; og at der er brug for teknologiske landvindinger kender jeg få, der i praksis vil bestride -

men så længe det er "gratis" at benytte have og atmosfære som CO2-losseplads, så er der ingen blandt de pt. kendte energikilder eller de potentielle fremtidige energikilder i støbeskeen (a la solkraft i rummet), der har en umiddelbart realistisk udsigt til at kunne konkurrere med billigt og lettilgængeligt kul indenfor mange årtier. Og at der f.eks er investeret milliarder i fusionsenergi gennem årtier - uden et nævneværdige teknologisk fremskridt og med et praktisk udbytte på et rundt 0, og uden noget i sigte - er nok ikke uklogt at holde sig in mente, inden man skråsikkert forkynder, at ukendte teknologiske landvindinger nok skal løse alle kommende problemer.

Det er derfor svært at se, hvem der skulle have tilstrækkelige incitamenter til at investere i disse enormt dyre alternativer uden at prissætte de kommende omkostninger ved CO2-udledning. Omstillingen væk fra f.eks CFC-gasser, asbest og andet kom jo også først op i gear, da der omsider blev sat reelt politiske pres samt forbud og reguleringer i værk.

En skat på CO2 - som Lomborg vist faktisk også foreslår, omend en beskeden en af slagsen - ville være et afgørende sted at starte. (selvom det bestemt heller ikke er lige til at se, om det bliver nemmere at få en sådan igennem ifht. de fejlslagne kvoteordninger).


Co2 skal bare behandles som asbest og CFC.

Men! Hr. Harders hårdtslående argumenter er nok ikke nået helt igennem til den kommunistiske centralkomite i Kina endnu.. Men når det går op for det Kinesiske magtapperat, at der går en mand rundt oppe i København med stor indsigt i drivhuseffekt mm. så lægger kineserne da resolut afgift på kul, i forlængelse af mandens anbefalinger.

Hold da kæft for et storhedsvanvid.
Redigeret d. 19-01-2013 15:25
19-01-2013 16:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Fin form for humor. Det er altid godt med et godt grin.
19-01-2013 17:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fin form for humor. Det er altid godt med et godt grin.


Humor! JAmen nu sidder jeg her i min alvorstynget situation og er ved at gå til af dårlige nerver pga. verdens snarlige undergang, pga. alt det co2.. Ser absolut ingen humor...
19-01-2013 17:31
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jørgen Petersen skrev:
Fin form for humor. Det er altid godt med et godt grin.


Delphi får også mig til at knække sammen af grin med jævnlige mellemrumTiden går - mens vi stadig fejlinformeres
19-01-2013 17:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kan det undre, at det går galt, når det fastholdes, at afbrænding af biogas ikke udleder CO2. For selvfølgelig udleder afbrænding af biogas CO2, men udledningen af CO2 opvejes mere eller mindre af reduktionen i udledning af metan.

http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/IT_teknik/Biogasproduktion_i_Vietnam.htm
Biogasproduktion i Vietnam
07. januar 2013 kl. 14:50 på DR2
I Vietnam og andre asiatiske lande er der et stort behov for energi til madlavning, fremstilling af foder og varme.

I fattige landdistrikter bruger man store mængder kul og træ i husene. Det medfører skovhugst, udledning af drivhusgasser og et dårligt indeklima.

Professor Sven Sommer fra Syddansk Universitet fortæller om, hvordan disse problemer kan undgås ved at etablere små biogasanlæg.


Mon ikke sådan mini biogasanlæg kunne bruges i Danmark, hvor husdyrsgylle erstattes af menneskegylle.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-01-2013 17:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Delphi får også mig til at knække sammen af grin med jævnlige mellemrum


JA! Grinet er en rigtigt god katalysator for indsigt i mange af livets forhold (men selvsagt ikke drivhuseffekt mm)! Folk der har lavet sådan noget her, det er folk med meget stor indsigt i livets forhold: Life of Brian http://www.youtube.com/watch?v=WlBiLNN1NhQ
Redigeret d. 19-01-2013 18:35
19-01-2013 17:58
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Mon ikke sådan mini biogasanlæg kunne bruges i Danmark, hvor husdyrsgylle erstattes af menneskegylle.


Mener du den slags alarmisterne lukker ud bla her på forummet, eller hvad?
For så kan det vel nok blive til en hel del...
19-01-2013 18:08
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Morten Riber skrev:
Mon ikke sådan mini biogasanlæg kunne bruges i Danmark, hvor husdyrsgylle erstattes af menneskegylle.


Mener du den slags alarmisterne lukker ud bla her på forummet, eller hvad?
For så kan det vel nok blive til en hel del...


Nej - den slags menneskegylle vi i dag betaler dyrt for at komme af med.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-01-2013 18:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nej - den slags menneskegylle vi i dag betaler dyrt for at komme af med.


JAmen hvis vi kunne bruge det andet Gylle, så havde vi da løst verdens samlede energibehov!
21-01-2013 01:48
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Skeptiker betvivler effekten af 'gute mensch' idealer..............interessante filosofiske betragtninger.....idealistiske holdninger i ryggen...reinkarnation hvor menneskets ånd genfødes som menneske indtil den etisk er nået et meget højt niveau........føles rigtig godt....kontakte disse døde piloter i dødsriget.......gangstere i Chicago kunne ha' skudsikre ruder i deres biler.....yakkediyak.............


Hvis nogen undrer sig over min tavshed, kan jeg blot sige, at når folk transcenderer ud ad den slags semimetafysisk-irrelevante tangenter (og andre tager det alvorligt), står jeg helt af. For mig at se taler det kvalitative indhold i de senste 15-20 brudstykkevis citerede indlæg for sig selv i så høj grad, at jeg ikke rigtig har noget at tiføje.

enten er verdens ledere og industrinationer som Kina, USA, Rusland, Japan, Australien, Canada mf fuldt og helt galt afmaseret og fuldt og helt ligeglade med verdens fremtid, eller også tager Hr. Bugge Harder fejl!


Til dette er også kun at sige:

a) du gør mig meget stor ære, men det er altså ikke mig, der har opfundet teorien om menneskeskabte klimaforandringer. Hvis jeg tager fejl, så gør NASA, Max Planck-institutterne, Hadley, CNRS, Woods Hole, Niels Bohr-Instituttet, DMI og stort set alle verdens atmosfæreforskningsenheder det også.

b) Alle de nævnte landes ledere anerkender skam officielt klimaproblemet. De vælger bare i den daglige politik at prioritere de langsigtede klima/miljøhensyn lavere end højest mulig her-og-nu-vækst. På samme måde, som de fleste europæiske politikere også mht. landbrugsstøtte samt efterløn og andre udgiftstunge socialpolitiske poster gennem længere tid har prioriteret kortsigtede hensyn til landbruget, pensionister og andre indflydelsesrige interessegrupper højere end de langsigtede samfundshensyn.

Hvis du virkelig i ramme alvor tror, at sandhedsværdien af bestemte videnskabelige konklusioner kan aflæses i, om politikere straks noterer sig dem og handler i overensstemmelse hermed, så er dine forestillinger om politik vist (om muligt) endnu mere naive end dine forestillinger om klimaforhold.

Et par ligeså tåbelige argumenter kunne være: Det kan godt være, at en "Delphi" tror på evolutionsteorien samt mener, at høje marginalskatter svækker konkurrenceevnen, men 1000vis af politikere fra mange nordamerikanske delstater inkl. George W. Bush har i den praktiske politik skrottet disse teorier og propaganderer ivrigt for intelligent design - og de fleste europæiske landes politikere har alligevel også givet skatterne et nøk opad efter finanskrisen.

Så derfor tager "Delphi" nok fejl, når han konstaterer disse åbenlyse kendsgerninger. Eller hvad?

Redigeret d. 21-01-2013 02:30
21-01-2013 02:25
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
P.S: Der er ingen mangel på klassiske eksempler på det politiske systems langsommelighed ifht. at reagere på kendsgerninger udefra. Nogen kender måske historien om vandreduen, der i 1800 var verdens talrigeste fugleart, men uddøde i løbet af 100 år pga. uhæmmet og nærmest grotesk jagt, hvor millioner af fugle blev nedlagt på enkelte dage.

I 1907 lykkedes det for delstaten New York - efter mange forgæves forsøg - at få vedtaget en lov, der forbød at bruge vandreduer som levende mål i skydekonkurrencer. Men det var 7 år efter, at nogen sidst overhovedet havde set fuglen i naturen..........

Man kan som "Delphi" konkludere, at når man først vedtog en sådan lov i 1907, skyldes det nok, at det med, at vandreduen var uddød, nok bare var noget, biologer fandt på - for ellers havde de kloge og rare mennesker i New Yorks lovgivende forsamling nok reageret langt tidligere. Eller man kan tage det som (endnu) et skoleeksempel på, at politikere sjældent er "first movers". Vælg selv.
Redigeret d. 21-01-2013 02:28
21-01-2013 11:27
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
P.S.:

VI er jo fuldstændig dilettanter og helt uden for kategori, vi forstår jo slet slet ikke verdens sande tilstand og ditto sammenhæng!

Jeg er jo blevet belært i tråden om Venus, at sådanne ting med drivhuseffekt, det er jeg simplethen for dum til at forstå,

Det skal vi andre amatører skam ikke beskæftige os, men overlade dette til ekspertisen!


Jeg er sikker på, at dette er et forsøg på at virke humoristisk, men faktisk er det egentlig, bogstaveligt læst, noget af det mest præcise, jeg har hørt fra "Delphis" hånd.

Hvis man trods mange tålmodige forklaringer og henvisninger til faglige redegørelser, samt kvalificerede tilbagevisninger fra både venner og fjender, stadig ikke kan få ind i hovedet, hvordan der kan være en betydelig drivhuseffekt på Venus, så er man jo - sådan rent objektivt - en "dilettant". Det er helt banalt gymnasiestof, som få gennemsnitligt begavede matematiske studenter har konceptuelle problemer med - efter min erfaring.

Jeg ved ikke, om det skyldes manglende vilje eller evne til at forstå, men det er i hvert fald indiskutabelt og tydeligt for alle, at der er tale om manglende forståelse og banal uvidenhed, som tilsyneladende ikke kan bortvejres af noget som helst empirisk faktum.

Og ja, hvis man ikke kan eller ikke vil forstå bestemte kendsgerninger, så gør man alle inkl. sig selv en tjeneste ved ganske enkelt at klappe i og overlade det til nogen, der gør det. Det vil i praksis sige, at man skal lade være med at tro, at ens småbitte forståelsesproblemer er noget som helst værd ifht. forskningen fra f.eks de tidligere citerede astrofysikere James Hansen samt James Pollack fra NASA. Det rangerede i bedste fald på tærsklen mellem det grotesk underholdende og det trættende i de første 10 indlæg, og den tærskel er nu for længst overskredet i sidstnævnte retning.

Med fare for at gentage mig selv: Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan dette på nogen måde kan være den bitterste smule kontroversielt at sige. Der er vel for pokker ingen, der ikke kender forskel på en slagboremaskine og en skruetrækker, der ville begynde at belære erfarne borebisser/bygningsingeniører om detaljer ved konstruktionen af Storebæltsbroens pyloner - og hvis der var, var der ingen, der ville tage dem alvorligt. Hvorfor er det så, at alle og enhver tror, at de uden at kunne bestå en årsprøve i fysik for 1.G kan belære astrofysikere/klimatologer om overordentligt indviklede interplanetariske/glaciologiske detaljer? Vil nogen af dem, der konstant himler op om "ad hominem-angreb" eller "høre alle meninger", prøve at forklare mig forskellen på disse to tilfælde?
21-01-2013 13:36
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Og ja, hvis man ikke kan eller ikke vil forstå bestemte kendsgerninger, så gør man alle inkl. sig selv en tjeneste ved ganske enkelt at klappe i og overlade det til nogen, der gør det. Det vil i praksis sige, at man skal lade være med at tro, at ens småbitte forståelsesproblemer er noget som helst værd ifht. forskningen fra f.eks de tidligere citerede astrofysikere James Hansen samt James Pollack fra NASA. Det rangerede i bedste fald på tærsklen mellem det grotesk underholdende og det trættende i de første 10 indlæg, og den tærskel er nu for længst overskredet i sidstnævnte retning.


Ja, me her må du altså tale for dig selv. Jeg er sikker på at der er masser mennesker der vil være uenig med dig hvis de skulle tage stilling. Det du skriver her strider med nogle grundlæggende og meget vigtige leveregler som du går helt fejl af, helt på linje med så meget andet du mangler almindelig forståelse af.
21-01-2013 14:09
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
How many scientists fabricate and falcify research?

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0005738
Redigeret d. 21-01-2013 14:15
21-01-2013 14:45
kfl
★★★★★
(2167)
Kjeld Jul skrev:
How many scientists fabricate and falcify research?

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0005738


Tak for linket. Det er en interesant opgørelse.

Enmet burde have sin engen blog !


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 21-01-2013 14:46
21-01-2013 15:45
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Jeg er sikker på at der er masser mennesker der vil være uenig med dig hvis de skulle tage stilling. Det du skriver her strider med nogle grundlæggende og meget vigtige leveregler som du går helt fejl af, helt på linje med så meget andet du mangler almindelig forståelse af.


Prøv at besvare mit spørgsmål:

a) Der er vel for pokker ingen, der ikke kender forskel på en slagboremaskine og en skruetrækker, der ville begynde at belære erfarne borebisser/bygningsingeniører om detaljer ved konstruktionen af Storebæltsbroens pyloner - og hvis der var, var der ingen, der ville tage dem alvorligt.

b) Hvorfor er det så, at alle og enhver tror, at de uden at kunne bestå en årsprøve i fysik for 1.G kan belære astrofysikere/klimatologer om overordentligt indviklede interplanetariske/glaciologiske detaljer?


Det ville såmænd ikke overraske mig, hvis lige netop du var tilstrækkelig konsistent afkoblet fra virkeligheden til at afvise både a) og b). I så fald behøver du ikke at svare, og så kan jeg blot glæde mig over, at dine "grundlæggende og meget vigtige leveregler" tilsyneladende er begrænset til "Vandrer mod lyset" eller lignende afvigende sekter, og heldigvis ikke bliver brugt ved konstruktion af Storebæltsbroer eller lignende betydende samfundsprojekter.


Men jeg tror som sagt ikke, at nogen fornuftige mennesker kan andet end være enig i a), hvis de skulle tage stilling. Og fra de "skeptikere" med en kontakt til virkeligheden, der kan tilslutte sig a), ville jeg gerne høre en forklaring på, hvordan man så kan forsvare at afvise b).
21-01-2013 18:33
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Bugge

Dit lighedstegn mellem at have evnet til at forstå et par simple fysiske formler på gymnasiet og drivhuseffekten er efterhånden ret slidt. Du omtaler hele tiden nogle basale grundlæggende formler som bevis for noget, helt uden sammenhæng - efterfulgt at nogle usædvanlige uforskammede bemærkninger. Det er da så latterligt at ingen gider tage det alvorligt, med mindre selvfølgelig lige, de har samme forudindtagede holdning til den omdiskuterede effekt som dig selv.
21-01-2013 21:20
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Morten,

vi tager da bare spørgsmålet én gang til:

a) Hvis man ikke kender forskel på en slagboremaskine og en skruetrækker, er det mon så en god idé at begynde at belære erfarne borebisser/bygningsingeniører om detaljer ved konstruktionen af Storebæltsbroens pyloner?

b) Hvis man ikke kan forstå, at drivhuseffekten ikke strider mod termodynamikkens 2. hovedlov, er det mon så en god idé at begynde at kan belære astrofysikere, der har brugt hele deres liv på at udforske Venus, om overordentligt indviklede interplanetariske/glaciologiske detaljer?

Prøv at besvare dette spørgsmål direkte, stille og roligt og uden alle mulige underlige henvisninger til "Vandrer mod lyset", Scientology, Tvind eller hvad du nu ellers måtte tulle rundt med.
22-01-2013 01:43
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Hej Bugge

Uanset du provokerer på selv den mest uforskammede facon, mener jeg du står ret alene med dine synspunkter om hvem der kan udtale sig om en sag, når vi lige ser bort fra få stykker herinde der bakker dig op uanset hvad.

Og hermed svarer jeg præcis som jeg selv har finder rigtigt. Og så gentager jeg da bare lige dette:

"Dit lighedstegn mellem at have evnet til at forstå et par simple fysiske formler på gymnasiet og drivhuseffekten er efterhånden ret slidt."
22-01-2013 02:02
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Christoffer Bugge Harder skrev:
... Scientology, Tvind eller hvad du nu ellers måtte tulle rundt med.


Aner ikke hvor du har samlet det lort op. Ikke fra mig

Der må sku da snart være en grænse for hvad der kan skrives blot for at provokere på en eller anden svinsk måde


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
22-01-2013 10:31
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Dit lighedstegn mellem at have evnet til at forstå et par simple fysiske formler på gymnasiet og drivhuseffekten er efterhånden ret slidt.


Det kræver såmænd ikke så meget mere at forstå grundlaget for drivhuseffekten end nogle ret simple formler, som man udmærket kan håndtere med almindelig gymnasiefysik. Men hvis man end ikke er klar over, at varme genstande udsender stråling (jvfr. Delphis udtalelse om, at Venus havde en udstråling på 0 W/m2 fra sin 464C varme overflade), så forstår man slet ikke helt almindelig varmelære (uanset, hvad kilden til en evt. opvarmning så måtte være).

Og så burde det jo være helt ukontroversielt at konkludere, at det næppe er klogt at begynde at udtale sig omkring adiabatiske temperaturgradienter, strålingsabsorption samt eksistensen af superkritiske væsker på Venus. Det er du åbenbart uenig i.

Jeg stiller derfor et helt simpelt spørgsmål: Ville du begive dig ud på en 35 km lang bro over et +100m dybt farvand med en lastvogn på 8 ton, hvis du vidste, at broen var bygget af amatører, der ikke kunne samle en IKEA-reol, og som påstod at have regnet sig frem til, at kogt, sammensnøret spaghetti havde en højere trykstyrke end metertykke, armerede betonelementer? Eller have foretaget en hjertetransplantation af en selvlært kleinsmed, der ikke troede på "myten om immunforsvaret" eller "den store løgn om, at man skulle kunne få infektioner af bakterier, som lægerne har opfundet for at narre penge fra de stakkels patienter"?

Hvis ja, så ønsker jeg dig en rigtig god tur over broen samt masser af held og lykke med fremtidige lægebehandlinger.

Hvis nej, ville jeg faktisk meget gerne høre din uddybning af, hvorfor du foretrækker at stole på de kvalificerede eksperter mht. brobygning, når du åbenbart mener, at alle og enhver helt uden forudsætninger kan udtale sig kvalificeret om kompliceret astrofysik?

P.S. Og for at undgå misforståelser: Alle har naturligvis ret til at sige lige, hvad de vil. Spørgsmålene handler udelukkende om, hvorvidt det er klogt at udtale sig omkring noget, man helt indiskutabelt ikke har anelse om; om man kan forvente at blive taget alvorligt, når man gør det; og om der kommer noget fornuftigt ud af at lytte til den slags.
Redigeret d. 22-01-2013 10:44
22-01-2013 10:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
P.S: Der er ingen mangel på klassiske eksempler på det politiske systems langsommelighed ifht. at reagere på kendsgerninger udefra. Nogen kender måske historien om vandreduen, der i 1800 var verdens talrigeste fugleart, men uddøde i løbet af 100 år pga. uhæmmet og nærmest grotesk jagt, hvor millioner af fugle blev nedlagt på enkelte dage.

I 1907 lykkedes det for delstaten New York - efter mange forgæves forsøg - at få vedtaget en lov, der forbød at bruge vandreduer som levende mål i skydekonkurrencer. Men det var 7 år efter, at nogen sidst overhovedet havde set fuglen i naturen..........

Man kan som "Delphi" konkludere, at når man først vedtog en sådan lov i 1907, skyldes det nok, at det med, at vandreduen var uddød, nok bare var noget, biologer fandt på - for ellers havde de kloge og rare mennesker i New Yorks lovgivende forsamling nok reageret langt tidligere. Eller man kan tage det som (endnu) et skoleeksempel på, at politikere sjældent er "first movers". Vælg selv.


Det viser en så stor mangel på indsigt i politiske, økonomiske og tekniske forhold at indsigtsniveauet hos Hr. Harder simpelthen er for lavet, til at det tjener noget formål at svare på dette indlæg!
22-01-2013 10:50
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Dit lighedstegn mellem at have evnet til at forstå et par simple fysiske formler på gymnasiet og drivhuseffekten er efterhånden ret slidt.


Det kræver såmænd ikke så meget mere at forstå grundlaget for drivhuseffekten end nogle ret simple formler, som man udmærket kan håndtere med almindelig gymnasiefysik. Men hvis man end ikke er klar over, at varme genstande udsender stråling (jvfr. Delphis udtalelse om, at Venus havde en udstråling på 0 W/m2 fra sin 464C varme overflade), så forstår man slet ikke helt almindelig varmelære (uanset, hvad kilden til en evt. opvarmning så måtte være).

Og så burde det jo være helt ukontroversielt at konkludere, at det næppe er klogt at begynde at udtale sig omkring adiabatiske temperaturgradienter, strålingsabsorption samt eksistensen af superkritiske væsker på Venus. Det er du åbenbart uenig i.

Jeg stiller derfor et helt simpelt spørgsmål: Ville du begive dig ud på en 35 km lang bro over et +100m dybt farvand med en lastvogn på 8 ton, hvis du vidste, at broen var bygget af amatører, der ikke kunne samle en IKEA-reol, og som påstod at have regnet sig frem til, at kogt, sammensnøret spaghetti havde en højere trykstyrke end metertykke, armerede betonelementer? Eller have foretaget en hjertetransplantation af en selvlært kleinsmed, der ikke troede på "myten om immunforsvaret" eller "den store løgn om, at man skulle kunne få infektioner af bakterier, som lægerne har opfundet for at narre penge fra de stakkels patienter"?

Hvis ja, så ønsker jeg dig en rigtig god tur over broen samt masser af held og lykke med fremtidige lægebehandlinger.

Hvis nej, ville jeg faktisk meget gerne høre din uddybning af, hvorfor du foretrækker at stole på de kvalificerede eksperter mht. brobygning, når du åbenbart mener, at alle og enhver helt uden forudsætninger kan udtale sig kvalificeret om kompliceret astrofysik?


Det er jo dybt godnat at forstå tingene så simpelt og det du skriver om Delphi er jo kun relevant at fremføre fordi du ønsker at nedgøre ham, frem for at samarbejde med ham. Dit lighedstegn mellem at have evner til at forstå et par simple fysiske formler på gymnasiet og drivhuseffekten er og bliver barnlig.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
22-01-2013 11:05
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Delphi,

prøv at besvare det simple spørgsmål: tror du i ramme alvor, at sandhedsværdien af bestemte videnskabelige konklusioner kan aflæses i, om politikere straks noterer sig dem og handler i overensstemmelse hermed?

Hvis ja, er mit eksempel med vandreduen jo lige til højrebenet. Ornitologer havde advaret om tilbagegang helt tilbage i 1850erne, og det tog 50 år, før der skete noget. Asbest er et andet eksempel: Det var allerede kendt helt tilbage i 1890erne, at asbest var sundhedsskadeligt, men det tog mere end 80 år, før der virkelig skete noget fornuftig regulering. Du kunne i 1965 have sagt det samme, hvis jeg havde fortalt dig, at asbest gav lungekræft:

.....enten er verdens ledere og industrinationer og byggefirmaer fuldt og helt galt afmarcheret og fuldt og helt ligeglade med folkesundheden, eller også tager Hr. Bugge Harder fejl!


- og svaret ville naturligvis have været, at ja, firmaerne prioriterede naturligvis deres kortsigtede økonomiske interesser højere end langsigtede
samfundshensyn, og politikerne prioriterede på samme måde også hensynet til genvalg, tab af arbejdspladser her og nu samt generøse valgkampsdonationer højere. Det er jo bare at tage et lille tilbageblik og konstatere, at sådan forholdt det sig.

Hvordan man bedst bør håndtere CO2-udledningen rent politisk, ved jeg simpelthen ikke - det kan vi sagtens diskutere. Men hvis verden fungerede sådan, at politikere og økonomiske interesser i løbet af kort tid rettede ind efter videnskabelige/økonomiske konklusioner, havde vi ikke haft finanskrise, EU-rejsecirkus, efterløn, oprydning efter Proms kemiske fabrik, overfiskeri, iltsvind og så særdelesmegetvidere. Og sådan ved du jo vel også udmærket godt selv, at verden ikke fungerer.
Redigeret d. 22-01-2013 11:15
22-01-2013 11:15
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Det er jo dybt godnat at forstå tingene så simpelt og det du skriver om Delphi er jo kun relevant at fremføre fordi du ønsker at nedgøre ham, frem for at samarbejde med ham. Dit lighedstegn mellem at have evner til at forstå et par simple fysiske formler på gymnasiet og drivhuseffekten er og bliver barnlig.


Hvorfor er det "dybt godnat" at konstatere det enkle, at hvis man ikke kan samle en IKEA-reol, skal man ikke give sig i kast med at bygge Storebæltsbroer? Og hvis man ikke forstår noget enkel gymnasiefysik, hvordan skulle man så kunne forstå overordentligt komplicerede interplanetariske problemstillinger? Det forekommer mig at være så indlysende for alle, at jeg kun kan fortolke dit udenomssvar som et udtryk for, at du også selv kan se det (og bare ikke ønsker at forholde dig til evt. ubehagelige implikationer).

Og nej, selvfølgelig skal man for alt i verden ikke samarbejde med folk, der vil bygge Storebæltsbroer af kogt spaghetti - det er sådan set hele pointen? Hvis man vil lære at bygge broer, så må man sgu sætte sig ned og lære nogle ting fra grunden først, lytte til folk med forstand på sagen, og prøve sig frem. At begynde med at erklære, at alle erfarne broingeniører og borebisser er idioter, og at alt, hvad de tror, er forkert, er ligesom en non-starter-strategi. Sådan er det jo indenfor alle livets felter.
22-01-2013 11:44
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Det er jo dybt godnat at forstå tingene så simpelt og det du skriver om Delphi er jo kun relevant at fremføre fordi du ønsker at nedgøre ham, frem for at samarbejde med ham. Dit lighedstegn mellem at have evner til at forstå et par simple fysiske formler på gymnasiet og drivhuseffekten er og bliver barnlig.


Hvorfor er det "dybt godnat" at konstatere det enkle, at hvis man ikke kan samle en IKEA-reol, skal man ikke give sig i kast med at bygge Storebæltsbroer? Og hvis man ikke forstår noget enkel gymnasiefysik, hvordan skulle man så kunne forstå overordentligt komplicerede interplanetariske problemstillinger? Det forekommer mig at være så indlysende for alle, at jeg kun kan fortolke dit udenomssvar som et udtryk for, at du også selv kan se det (og bare ikke ønsker at forholde dig til evt. ubehagelige implikationer).

Og nej, selvfølgelig skal man for alt i verden ikke samarbejde med folk, der vil bygge Storebæltsbroer af kogt spaghetti - det er sådan set hele pointen? Hvis man vil lære at bygge broer, så må man sgu sætte sig ned og lære nogle ting fra grunden først, lytte til folk med forstand på sagen, og prøve sig frem. At begynde med at erklære, at alle erfarne broingeniører og borebisser er idioter, og at alt, hvad de tror, er forkert, er ligesom en non-starter-strategi. Sådan er det jo indenfor alle livets felter.


Det tror jeg ikke jeg kan forklare dig Bugge.

Vi er ude i noget som er så grundlæggende menneskeligt at det er vanvid at søge at forklare. Spørg eventuelt en ekspert
Måske har det noget med din vilje at gøre, men det er bare et gæt.

Dine eksempler er i øvrigt så overdrevet at de mister deres mening.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
22-01-2013 11:52
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
CBH:[Hvorfor er det en god idé at få] foretaget en hjertetransplantation af en selvlært kleinsmed, der ikke troede på "myten om immunforsvaret" eller "den store løgn om, at man skulle kunne få infektioner af bakterier, som lægerne har opfundet for at narre penge fra de stakkels patienter"?


MR:

Det tror jeg ikke jeg kan forklare dig Bugge.

Vi er ude i noget som er så grundlæggende menneskeligt at det er vanvid at søge at forklare.


Vanvid er det i hvert fald. Mht. det "grundlæggende menneskelige" vil jeg tillade mig at konkludere, at ingen herinde, dig selv inklusive, i praksis tror på, hvad du selv skriver.

P.S. At påstå, at Venus har en udstråling på 0W/m2 er i øvrigt ganske lige så vanvittigt som at ville bygge broer af kogt spaghetti.
Redigeret d. 22-01-2013 12:18
22-01-2013 12:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Christoffer Bugge Harder skrev:
Delphi,

prøv at besvare det simple spørgsmål: tror du i ramme alvor, at sandhedsværdien af bestemte videnskabelige konklusioner kan aflæses i, om politikere straks noterer sig dem og handler i overensstemmelse hermed?

Hvis ja, er mit eksempel med vandreduen jo lige til højrebenet. Ornitologer havde advaret om tilbagegang helt tilbage i 1850erne, og det tog 50 år, før der skete noget. Asbest er et andet eksempel: Det var allerede kendt helt tilbage i 1890erne, at asbest var sundhedsskadeligt, men det tog mere end 80 år, før der virkelig skete noget fornuftig regulering. Du kunne i 1965 have sagt det samme, hvis jeg havde fortalt dig, at asbest gav lungekræft:

.....enten er verdens ledere og industrinationer og byggefirmaer fuldt og helt galt afmarcheret og fuldt og helt ligeglade med folkesundheden, eller også tager Hr. Bugge Harder fejl!


- og svaret ville naturligvis have været, at ja, firmaerne prioriterede naturligvis deres kortsigtede økonomiske interesser højere end langsigtede
samfundshensyn, og politikerne prioriterede på samme måde også hensynet til genvalg, tab af arbejdspladser her og nu samt generøse valgkampsdonationer højere. Det er jo bare at tage et lille tilbageblik og konstatere, at sådan forholdt det sig.

Hvordan man bedst bør håndtere CO2-udledningen rent politisk, ved jeg simpelthen ikke - det kan vi sagtens diskutere. Men hvis verden fungerede sådan, at politikere og økonomiske interesser i løbet af kort tid rettede ind efter videnskabelige/økonomiske konklusioner, havde vi ikke haft finanskrise, EU-rejsecirkus, efterløn, oprydning efter Proms kemiske fabrik, overfiskeri, iltsvind og så særdelesmegetvidere. Og sådan ved du jo vel også udmærket godt selv, at verden ikke fungerer.
Der sidder nogle verdensfjerne videnskabsmænd på Niels Bohr og ved DMI og andre tilsvarende steder over det Ganske Europa og forsker i AGW, og for hvem noget så simpelt som at slå et søm i et stykke træ, det forekommer som en uoverstigelige udfordring og herunder for hvem mælk er noget der da kommer fra mælkekøleren henne i supermarkedet (men ka' da samle en IKEA-reol)..


Eller forskere på Niels Bohr som i den grad er slaver af deres forskning uden nogen real føling med den virkelige verden hvori deres formler, matematiske- og herunder computermodeller skal kunne virke, eller fuldt og helt analfabeter i forhold til reelle fysiske forhold som praktiseres i 'realtime'!

VEnus: At temperaturen er høj kan kun bunde i at co2-reflekterer IR-stråler og solens stråler holder hele systemet igang, når IR-strålerne så 'skal kæmpe' for at komme ud gennem den isolerende atmosfære, så er temperaturen høj! DEt er jo så himmel-råbende en mangel på bare simpel indsigt i kaotiske energisystemer som virker i 'realtime'!

HVordan skal den Vietnamesiske eller Kinesiske centralkomite mf. kunne ta' sådan noget lejestue alvorlig, når de betjener sig af rådgivere med både intelligens men også jord under neglene, og herunder at de står over for helt andre problemstillinger end lukusproblemer som arbejdsmiljø i relation til Asbest eller pandanter til Proms Kemi mm.. Herunder at et par dyrearter som udryddes i Kina.. Ps! Udryddelse af dyrearter i Kina og over den ganske verden det sker med en så eksplosiv hast, at det er ekstrem, at de redskaber politikere som Ida Auken mf har i værktøjskassen det rækker som en skrædder i helvede!

Iøvrigt! En videnskabsmand med den nødvendige indsigt men også den nødvendige ærbødighed overfor tingenes tilstand, Ricard A. Muller

se http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=VbR0EPWgkEI
Redigeret d. 22-01-2013 13:22
22-01-2013 15:58
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Sidst i 80'erne mente en lokal elektromekaniker at man da lige kunne monterer 2 jævnstrømsmotorer på den lokale avis's RAnders Amtsavis rotationspresse, i stedet for en stor, fordi det syntes han nu var bedre end en stor!

Da det ikke var muligt at regulere spændingen til de 2 motorer, sådan at den ene motor ikke ydede mere effekt end den var lavet til (overbelastning), og sådan at de 2 motorer tilsammen ydede den effekt som rotationepressen krævede! Resultatet var at man brændte motor eller styringer (spændingsregulering) af, fordi enten endte den ene motor med at yde for meget effekt eller faldt den samlede effekt fra de to motorer og pressen gik ned i omdrejninger! JA! Så indkaldtes landets førende ingeniør/softwarefimaer for at udvikle en styring som kunne klarer dette lille problem.

Men nej! Efter adskillige afbrændte motorer og styring måtte man opgive og monterer en stor motor igen!


Umiddelbart herefter starter den lokale togfabrik Scania i RAnders udvikling af IC3-toget
Man har bare et lille problem og det er 2 dieselmotorer med konvertorer og automatgearkasser som skal styres og yde effekt til togets fremdrift.

I sin enkelhed har man fra de 2 motorer impulser før og efter konvertoren (altså omdrejningstal pr tid) hvor der kan ske en forskydning af omdrejninger og dermed akselmoment. Man kan herefter bestemme indsprøjtning af brandstof i de 2 topstykker på motorer og dermed motoreffekt..

I sin enkelthed skal man bare styre de 2 motorer så de yder ens effekt til togets fremdrift!

Men det kan man bare ikke styre!

EFter 8 - 10 års udvikling og 100-tusinde kilometer på testbanen omkring fabrikken i RAnders og tonsvis af dieselmotorer, automatgearkasser og konvertorer som er afbrændt, må den samlede elite af ingeniører, matematikere, dataloger fra Danske og udenlandske universiteter gi' op, og det efter den danske stat via DSB igen og igen har hældt enorme millionbeløb i projektet!

Herefter overtager ABB projektet og virksomheden i RAnders efter en overenskomst med DSB og det danske stat om betydelige millionbeløb men altså med en garanti for at ABB kunne færdigøre den software som skulle styre toget! Og det altså efter 8 - 10 år fra man startede projektet!

Men!

Ic4NU har DSB umiddelbart været ude og afsøge markedet for firmaer, omkring en kontrakt på minimum 100 mio og firmaer som kan levere ny software til IC4-toget.

DSB har måttet erfare, at der er ikke nogen firmaer og dermed ingeniører, dataloger, matematikere mf, som kan udvikle og levere software, som kan styre bremsefunktion med Backup-systemer, styring af ting som døre, aircondition, lys osv. OG jo så altså styring af de 2 dieselmotorer i toget som i IC3-toget!

Enden på det hele er at nu sender DSB over 100 mio ned til Ansaldobreda i Italien som har lavet en eller anden lokumsaftale med ABB eller Bombedier som sidder på markedet for software til tog!

Ud over adskillige simuleringer og laboratorieforsøg omkring styring af de 2 dieselmotorer som er lykkedes til fulde omkring IC3, men når man har skullet vise systemerne i drift på toget gik det altid galt...


Hvordan i himlens navn skal eliten af matematikere, fysikere og dataloger ved landets universiteter som end ikke kan få' et futtog til at køre ved 2 motorer, hvordan skulle de ha' nogen forudsætning for at beskrive endsige forstå hvad der foregår på Venus, ud fra et meget sparsomt 'datagrundlag' eller hvad sker der i realtime på planeten! Det er simpelthen for naivt!
Redigeret d. 22-01-2013 16:48
22-01-2013 16:19
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Delphi,

det er meget svært at finde hoved og hale i dit indlæg, men du forsøger vist at sige noget med væmmelige verdensfjerne forskere overfor "den virkelige verden".

Man må jo så blot svare dig, at folk forsker i drivhuseffekten, fordi den er en banal fysisk observerbar kendsgerning, og at de væmmelige verdensfjerne videnskabsmænd også havde ganske ret i, at vandreduerne var ved at forsvinde, at asbest var livsfarligt og at CFC-gasserne lavede hul i ozonlaget. Sådan var det nemlig lige derude i den virkelige verden.

Så helt afkoblede fra "real time" kan videnskaben åbenbart ikke have været. Til gengæld kunne jeg som tidligere sagt godt tænke mig at se en virkelighedselskende gut som dig med "jord under neglene" prøve at anvende din praktiske tilgang, du lagde for dagen her:

Infrarød stråling kan ikke gå 'opad i kvalitet'! Eller hvis et emne, har en given temperatur, så kan der kun overføres energi til et andet emne med en lavere temperatur, hvis energioverførslen skal ske via infrarød stråling.


Det, du her siger, er jo, at et legeme med en temperatur på 35 grader skulle holde op med at udsende varmestråling, hvis den møder et på 37C. Hvad er det for en type "praktisk tilgang", der tager udgangspunkt i, at fotoner tænker sig om på denne måde, inden de stråler ud? Hvordan tror du, at denne tilgang ville blive modtaget ude i virkeligheden, hvis du henvendte dig til en, der lavede infrarøde kameraer, og fortalte ham, at hans kameraer strider mod termodynamikkens 2. hovedsætning? Tror du så også, at David Attenboroughs (37C) infrarøde optagelser af slanger (20C) eller flagermus i vinterhi (5C) er fotomanipulation beregnet på at narre folk?


Jeg hader at måtte ryste dit verdensbillede, men der er faktisk en forbindelse mellem de fysiske, kemiske, medicinske eller biologiske forskningssresultater og den besværlige virkelighed derude. Hvis du tror, at dine indvendinger mht. drivhuseffekten repræsenterer en jordnær/praktisk tilgang, så er det ikke videnskaben, der har et problem med kontakt til virkeligheden.

P.S. Hvad problemer med danske IC4-tog har med Venus´ atmosfære at gøre, forstår jeg vitterligt ikke, men et analogt argument til dit kunne være "Når min cykel nu har været på værksted i tre uger uden at blive køreklar, hvordan skulle vi så kunne have lavet måneraketter tilbage i 1969?" eller "Når Holstebro Kommunes IT-system stadig ikke fungere ordentligt, hvordan har man så kunnet opfinde penicilin"?
Redigeret d. 22-01-2013 16:30
22-01-2013 16:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det, du her siger, er jo, at et legeme med en temperatur på 35 grader skulle holde op med at udsende varmestråling, hvis den møder et på 37C. Hvad er det for en type "praktisk tilgang", der tager udgangspunkt i, at fotoner tænker sig om på denne måde, inden de stråler ud? Hvordan tror du, at denne tilgang ville blive modtaget ude i virkeligheden, hvis du henvendte dig til en, der lavede infrarøde kameraer, og fortalte ham, at hans kameraer strider mod termodynamikkens 2. hovedsætning? Tror du så også, at David Attenboroughs (37C) infrarøde optagelser af slanger (20C) eller flagermus i vinterhi (5C) er fotomanipulation beregnet på at narre folk?


SOm sagt dengang er det over 25 år siden jeg i gymnasiet lærte om IR-stråler! Men stadigvæk kan IR ikke gå opad i kvalitet, selv om en given varmekilde kan udsende energi samtidig med at den reflekterer indkommen energi som IR, det må jeg da indrømme jeg ikke var helt på det rene med!

Jeg hader at måtte ryste dit verdensbillede, men der er faktisk en forbindelse mellem de fysiske, kemiske, medicinske eller biologiske forskningssresultater og den besværlige virkelighed derude. Hvis du tror, at dine indvendinger mht. drivhuseffekten repræsenterer en jordnær/praktisk tilgang, så er det ikke videnskaben, der har et problem med kontakt til virkeligheden.


Det er der da helt sikkert, det er bare en skam at du ikke har evner til at tolke dem!
Redigeret d. 22-01-2013 16:32
22-01-2013 16:36
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
SOm sagt dengang er det over 25 år siden jeg i gymnasiet lærte om IR-stråler! Men stadigvæk kan IR ikke gå opad i kvalitet, selv om en given varmekilde kan udsende energi samtidig med at den reflekterer indkommen energi, det må jeg da indrømme jeg ikke var helt på det rene med!


Men drivhuseffekten forudsætter netop heller ikke, at energien netto "går opad i kvalitet", men som sagt (maaange gange) blot, at noget af den udgående stråling absorberes og tilbagestråles. Så der er ikke fem flade øres seriøst indhold i en eneste af dine "praktiske indvendinger" mod drivhuseffekten, hverken på Jorden eller Venus. Når du nu åbenbart godt selv kan se, at du "ikke var helt på det rene" med, hvordan effekten fungerer, hvorfor går du så ikke hjem og prøver at sætte dig lidt ind i det i stedet for at vedblive med at gentage det samme sludder og poste de samme irrelevante hjemmelavede fysikrapporttegninger?
22-01-2013 16:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men drivhuseffekten forudsætter netop heller ikke, at energien netto "går opad i kvalitet", men som sagt (maaange gange) blot, at noget af den udgående stråling absorberes og tilbagestråles. Så der er ikke fem flade øres seriøst indhold i en eneste af dine "praktiske indvendinger" mod drivhuseffekten, hverken på Jorden eller Venus. Når du nu åbenbart godt selv kan se, at du "ikke var helt på det rene" med, hvordan effekten fungerer, hvorfor går du så ikke hjem og prøver at sætte dig lidt ind i det i stedet for at vedblive med at gentage det samme sludder og poste de samme irrelevante hjemmelavede fysikrapporttegninger?


Fem flade: Sikkert ikke!

Delphi's tegninger er meget fine tegninger!
22-01-2013 17:49
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Christoffer Bugge Harder skrev:
CBH:[Hvorfor er det en god idé at få] foretaget en hjertetransplantation af en selvlært kleinsmed, der ikke troede på "myten om immunforsvaret" eller "den store løgn om, at man skulle kunne få infektioner af bakterier, som lægerne har opfundet for at narre penge fra de stakkels patienter"?


MR:

Det tror jeg ikke jeg kan forklare dig Bugge.

Vi er ude i noget som er så grundlæggende menneskeligt at det er vanvid at søge at forklare.


Vanvid er det i hvert fald. Mht. det "grundlæggende menneskelige" vil jeg tillade mig at konkludere, at ingen herinde, dig selv inklusive, i praksis tror på, hvad du selv skriver.

P.S. At påstå, at Venus har en udstråling på 0W/m2 er i øvrigt ganske lige så vanvittigt som at ville bygge broer af kogt spaghetti.


Nej, jeg tænkte nok du ikke ville forstå noget af det Bugge.

Du har end ikke viljen til at sondre mellem en voldsom generalisering og nogle ekstreme eksempler. Du roder et fuldstændig sammen, blot for at finde belæg for at retfærdiggøre dine evindelige nedladende udtalelser om simple fysiske formler på gymnasiet og drivhuseffekten.

Igen for med dette postulat, at kræve, at alle der er uenig med dig, skal holde kæft. Det er da en total urimelig og barnlig opførelse.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
22-01-2013 20:01
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Bugge Harder

NU har jeg over længere tid tordnet mod dig i flere dage omkring at temperaturen skulle falde på Venus se Link når solen ikke yder effekt om natten! Du argumenterer op og ned af stolper om hvorfor drivhuseffekten er virkelighed på Venus.

Jeg finder så selv ud af at det skyldes, at massen i atmosfæren er så enorm, at den energi som siver om natten, at det har ingen betydning, da netop akkumuleringsevnen i atmosfæren er så enorm, at den tabte energi om natten, er så forsvindende lille i forhold hertil! Hvorfor temperaturen på Venus altså ikke falder når det er nat!

Jeg forstår simpelthen ikke hvorfor du ikke bare lukker diskussionen, og oplyser at det er massen og dermed akkumuleringsevnen i atmosfæren, som er skyld i at temperaturen er konstant dag og nat!En af mine fine tegninger fra tråden om Venus seEN Jernkugle med co2 indeni og forskellige forhindringr ophængt! Når varmelegemet i midten omsætter el-effekt, vil ydersiden af jernkuglen yde den samme effekt som el-forbruget, men først efter nogen tid, når der har indfundet sig en balance omkring energiomsætningen i kuglen, hvor IR-strålerne overfører energi fra varmelegemet til kuglens yderside! Men effekten i form af IR-stråler vil være langt større fra varmelegemets overflade og netop afhængig af antallet af forhindringer og mængden (trykket) af co2 i kuglen. Og jo mere effekt i form af IR-ståler varmelegemet yder, jo højere er temperaturen på varmelegemets overflade.

Det viser med alt tydelighed at jeg har styr på hvordan IR-strålen opfører sig og princippet i drivhuseffekt på venus, og hvordan den 'virker'!

Jeg kan kun konkludere, at du forstår ikke det du har med at gøre i forhold til AGW, og hvis diskussionen netop ikke foregår på dine præmisser, og i forlængelse af dine teorier, eller så er det da totalt uden for din forståelses rækkevidde! Når du så tilmed er arrogant og nedladende, så gør det jo kun din situation endnu værre!
Redigeret d. 22-01-2013 21:00
22-01-2013 23:45
Christoffer Bugge Harder
★★★★☆
(1801)
Delphi: Jeg synes, at jeg har forsøgt mig med lidt af hvert af pædagogiske og ganske tålmodige forsøg på forklaringer mht. Venus klima. For det meste var dine svar bare gentagelser a la "der kommer 700 W/m2 ned på overfladen" "jo, der kommer 700 W/m2 ned på overfladen", og "fik jeg sagt, at der kommer 700 W/m2 ned på overfladen"? Jeg har ingen anelse om, hvad der skal til for at "lukke diskussionen" til din tilfredshed, og nu gider jeg ikke kigge på flere kulørte tegninger og tankeeksperimenter om, hvad du nu forestiller dig om Venus. Tro, hvad du vil, og skriv, hvad du vil.

Morten Riber: Jeg kan ikke med min bedste vilje se forskellen på

a) hvis man ikke kan samle en IKEA-reol, er det dumt at belære brobisser om at bygge Storebæltsbroer

og

b) hvis man ikke ved, at alt over 0K udsender varmestråling, er det dumt at belære astrofysikerne hos NASA omkring adiabatiske temperaturgradienter og strålingsregnskabet på Venus

eller hvad der er "ekstremt" eller "generaliserende". b) er jo ikke et "eksempel": Denne side er jo fuld af folk, inkl. dig selv, der vedblivende kommer med groteske påstande omkring ret så komplicerede detaljer om Venus´ klima, selvom I ikke har anelse omkring helt banale forhold.

Jeg tager dine fortsatte udenomssvar som tegn på, at du udmærket kan se logikken i a). Jeg spørger så bare, hvad der er årsag til den åbenlyse dobbelte standard, som I anvender, siden du åbenbart ikke kan se logikken i b). Jeg er faktisk egentlig lidt nysgerrig, for jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan få det til at hænge sammen inde i hovedet uden at befinde sig i en konstant tilstand af rundtossethed.

P.S: Som sagt er der naturligvis ikke tale om, at det skal forbydes at tale mod bedre vidende. Det er som sagt bare ret tåbeligt - og når man vedblivende insisterer på at bære sig tåbeligt ad, må man naturligvis påregne, at folk ikke behandler ens vrøvl med respekt. Sådan er det, og sådan bør det også være.
Side 3 af 4<1234>

Deltag aktivt i debatten Smeltende poler vil oversvømme København:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Martin Breum: Arktis er andet end smeltende is
NyhederDato
Smeltende gletsjere blotter gammel forurening12-10-2009 07:52
Smeltende gletsjere flytter europæisk grænse26-03-2009 08:32
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik