Husk mig
▼ Indhold

Klimaregnskab

Klimaregnskabet (emissionsopgørelsen/CO2-regnskabet) opgør den nationale udledning af drivhusgasser. Formålet med det nationale klimaregnskab er at skabe et redskab til at koordinere nedbringelsen af den nationale udledning af drivhusgasser. Regnskabet tager udgangspunkt i IPCC’s metodiske retningslinjer og baseres på 6 typer drivhusgasser.

Det nationale klimaregnskab er baseret på emission ved produktion. Opgørelsen tager ikke højde for import og eksport af elektricitet. Desuden tages der heller ikke højde for temperaturudsving, da en kold vinter naturligvis forhøjer energiforbruget. Import/eksport af elektricitet og temperaturudsving udelades for at sikre sammenlignelige data.

Udslippet fra den internationale skibsfart opgøres også, men tæller ikke med i det nationale klimaregnskab. Dermed udgør den, sammen med den internationale flytrafik, et af de væsentligste huller i opgørelsen af drivhusgasudslippet på internationalt plan.

I Danmark står den internationale skibsfart for hovedparten af forureningsudslippet til havs. Den står nemlig for 75 pct. af det samlede forbrug af brændstof til skibsfart, mens fiskeriet står for 14 pct. og indenrigsfarten for 11 pct.

Virksomhedens klimaregnskab er et relativt nyt begreb i erhvervsbranchen. Klimaregnskabet bruges som et redskab til oplysning om virksomhedens miljøpolitik og der igennem virksomhedens sociale ansvarlighed.
Dette er især relevant for produktionsvirksomheder og andre virksomheder med et højt energiforbrug. Klimaregnskabet er det nyeste skud på Corporate Social Responsibility-stammen. Virksomhedens klimarapportering indeholder ikke nødvendigvis kun en opgørelse over udledningen af drivhusgasser og lignende, men kan også indeholde en strategi for at nedbringe virksomhedens samlede energiforbrug, forbedre produktionsproceduren og implementere klima og bæredygtighed i virksomhedens ledelsesfunktioner.

Siden 2004 har danske produktionsenheder været pålagt at overvåge deres CO2-udledning. Virksomhedens emissionsrapportering skal verificeres af en godkendt og uvildig tredjepart.

Eksterne links/kilder:
DMU
Energistyrelsen

Kilde: Berlingske Research. Udarbejdet år 2009, hvorfor oplysninger kan være forældede, og evt. rettelser kan mangle. Få aktuel viden om klima på Berlingske Viden.


 0 kommentar(er) · 4819 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Klimaregnskab:

Husk mig

Lignende indhold
NyhederDato
Frysere vejer tungt i supermarkeders klimaregnskab03-02-2009 14:06
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik