Husk mig
▼ Indhold

Myter i klimadebatten

Af Sebastian H. Mernild, klima- og polarforsker, Ph.D., Los Alamos National Laboratory, New Mexico, USA

I denne og kommende klimaklumme vil der blive taget fat på nogle af de mange myter, der forekommer i klimadebatten. Den offentlige klimadebat er desværre ofte skæmmet af en række faglige misforståelser, som er blevet gentaget et utal af gange, således at de på uheldig vis har opnået mytestatus.

Myte #1: Middeltemperaturen skal stige fra år til år, for ellers er der ingen global opvarmning.
Hvis middeltemperaturen et år er koldere end det forgående år, er der så tale om global afkøling? Naturligvis ikke, da den globale årsmiddeltemperaturkurve er fyldt med såvel mindre som større udsving.
På trods at de omtalte udsving, så er tendensen entydig. Temperaturen stiger, også til trods for, at 2010 ifølge NASA/GISS og NOAA’s National Climatic Data Center var det hidtil varmeste år globalt, der er målt siden 1850. Året 2010 tangerede den tidligere varmerekord fra 2005 – året 2010 var 0,01 grader højere, så statistisk set må de to år regnes for at være lige varme.
Med baggrund i temperaturserien blev fire uafhængige statistikere bedt om at analysere den globale temperaturudvikling, uden at de fik fortalt, at det var temperaturdata, de sad med – for de fire herrer var der blot tale om en talrække. Ingen af de fire kom frem til, at kurveforløbet i den sidste halvdel eller fjerdedel havde en statistisk udfladning eller et fald, og dermed er der ikke tale om en opbremsning af klodens globale opvarmning.
Det ujævne kurveforløb af den globale årsmiddeltemperatur skyldes forskellige variationer, der giver mindre eller større udsving på den bagvedliggende stigende tendens. Af forskellige variationer kan blot nævnes naturlige variationer i energitransporten mellem de forskellige dele af jordens atmosfære-hav-system, især havoverfladetemperaturerne i det centrale Stillehav (disse variationer kaldes El Nino), og udledningen af aerosoler, fx. gennem industrielt og vulkansk svovl, hvorimod den bagvedliggende stigende tendens skyldes drivhuseffekten i atmosfæren. Drivhusgasserne i atmosfæren absorberer dele af den langbølgede stråling og sender den tilbage til jordoverfladen, hvorved mængden af energi sendt ud fra kloden ikke længere er i balance med den modtagne energi fra Solen. Der er således tale om et energioverskud, hvorfor klodens middeltemperatur vil stige, indtil der igen er balance i regnskabet mellem indkommende og udgående energi.

Myte #2: Der har tidligere været naturlige klimaforandringer, og derfor er de nuværende også naturlige
Et af de mest anvendte argumenter i klimadebatten mod den menneskeskabte påvirkning af klodens klima er, at tidligere tiders klimaforandringer har været naturlige, og derfor er de nutidige forandringer det ligeledes. Argumentationsformen kaldes induktion, og ved induktion forstås, at man observerer enkelte tilfælde og konkluderer noget generelt (generalisering). Et filosofisk standardeksempel på induktion er, at man gentagene gange har observeret, at de svaner, man har set, er hvide. Man slutter heraf, at alle svaner er hvide. Fejlagtigheden i denne måde at konkludere på illustreres af det forhold, at alle svaner, der var observeret i det attende århundrede i Europa, var hvide, men alligevel eksisterede der sorte svaner i Australien. Nok så mange observationer garanterer altså ikke induktionsmetodens rigtighed. Der er derfor intet i fortidens naturlige klimaforandringer som logisk set forhindrer de igangværende forandringer i at være menneskeskabte – at der findes naturlige variationer i klimasystemet udelukker ikke, at CO2-udledningen betyder noget for klimaet.
Til stadighed forskes der i at forstå årsagerne til tidligere tiders klimaudsving. Det viser sig, at CO2 næsten uundgåeligt har haft en vigtig rolle. Geologiske vidnesbyrd i relation til istiders kommen og gåen peger ligeledes på CO2 som en klimamedspiller sammen med variationer i den solare indstråling som følge af Jordens bevægelse om Solen. CO2 har ikke altid været den udløsende faktor i tidligere tiders klimasvingning, og nogle gange har den virket som en kobling og derved forstærket ændringer, som var i gang af andre hovedårsager.

4. maj 2012, 09:33 7 kommentar(er) · 8462 fremvisninger

Kommentarer
garde 5. maj 2012, 10:57
Se også benægter-barometeret på http://www.skepticalscience.com/ - og tro ikke alt hvad du læser på klimadebat.dk!
Jørgen Petersen 7. maj 2012, 19:40
Den største myte i klimadebatten er at klimaproblemet er et stort problem.

Et globalt problem som global opvarmning skal sammenlignes med andre globale problemmer. Det giver således ingen mening at sammenligne problemmet med global opvarmning med almindelige daglig dags problemer.

Umiddelbart betragtet virker problemet med global opvarmning selvfølgeligt stort. Men sammenlignet med de store globale problemer, så er AGW-problemet kun et bagatel problem. Hvis man f.eks. bruger menneskelig som sammenligningsgrundlag, så er der ingen tvivl om udfaldet.
Kosmos 7. maj 2012, 23:22
Hvis middeltemperaturen et år er koldere end det forgående år, er der så tale om global afkøling? Naturligvis ikke, da den globale årsmiddeltemperaturkurve er fyldt med såvel mindre som større udsving

- sammenlign evt. ovennævnte udsagn med artiklen:

"A Summary Of Why The Global Annual-Average Surface Temperature Is A Poor Metric To Diagnose Global Warming".
Gymnasielæreren 28. maj 2012, 16:06
Rettet til Sebastian H. Mernild, klima- og polarforsker.

Jeg er gymnasielærer og overvejer et undervisningsforløb om global opvarmning. Fokus er på den naturvidenskabelige metode.

Du skriver om myter i klimadebatten...

På klimadebat.dk, under Nyheder: Klimaforskning: Virkninger fandt jeg overskriften:
Forskere: Isfrit Arktis om fem-seks år (13-12-2007)

Artiklen er lidt mere nuanceret end overskriften, men der er tale om "realistiske" computersimulationer, der forudser et isfrit Arktis i sommeren 2013.

Er du enig med denne forudsigelse?

1) Hvis du ER enig, hvordan vil du så reagere, hvis Arktis ikke bliver isfrit i 2013?

2) Hvis du IKKE er enig, hvad gør du så for at fortælle offentligheden, at her er der tale om en enkelt forskergruppes mening, ikke den videnskabelige koncensus, som vel er repræsenteret ved IPCC.
(som minimum kunne du vel fjerne det som en absolut sandhed fra hjemmesiden)
Kosmos 28. maj 2012, 19:50
...Virkninger fandt jeg overskriften:
Forskere: Isfrit Arktis om fem-seks år (13-12-2007)

- kan læses her.
En næsten samtidig 'klumme' (som er skrevet af Sebastian) beretter iøvrigt:

Opvarmningen for fremtiden vil fortsætte sin opadgående tendens: kraftigere end tidligere antaget


- og den slutter således:

Interessant bliver det, om FN's klimatopmøde i København 2009 bliver den succes, som alle håber
Jens Colding 19. oktober 2012, 20:42
Nøjj, hvor du altså dygtig, Mernild. Hvor har du dog den fra med svanerne? Da den blev fremsat var den rigtig, for man kendte ikke Australien. Man kendte heller ikke noget med bakterier i 1700 - tallet, men de var der alligevel, ik`? Det er den induktive metode, som du imidlertid ikke bruger.
Du bruger den deduktive metode, som går fra helhed til del. Det er godt nok blevet varmere og mere ustadigt. ( Helhed ) Så må vi finde en årsag. Vi forkaster alle erfaringer om historie, solpletter, polerne og hvad man ellers kan finde på, og finder noget helt nyt: Udledning af af CO2. Der er ikke noget, der er så mange penge i som angst. Når pengenme i kisten klinger, straks sjælen ud af skærsilden springer. Og angst skal de få, det sørger Sebastian og konsorter for.
Kosmos 30. december 2012, 00:08
Nøjj, hvor du altså dygtig, Mernild. Hvor har du dog den fra med svanerne?

- interessant kommentar, som jeg ved et rent tilfælde læser nu! Den burde nok have stået på selve debatsiderne (hvor den i nogle dage vil indgå i oversigten på forsiden).
Når den placeres her, næsten fem måneder efter 'klummen' (og efter at klummeskriveren har 'opgivet ævred'(?)), er der en stor risiko for, at den forbliver ubemærket!
Deltag aktivt i debatten om artiklen Myter i klimadebatten:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Er det en myte, at vi kan nå at vende klimaudviklingen?821-05-2015 16:44
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik