Husk mig
▼ Indhold

Isbjørne /Polar Bear


Isbjørne /Polar Bear01-12-2014 13:37
kfl
★★★★☆
(1662)
Diskussionen om antal isbjørne started med Bjørn Lomborgs påstand om, at der i 1950'er kun var 5000 isbjørne og i dag ca 25000 isbjørne.

Der har været et forsøg på at spore hvorfra det berømte tal på 5000 stk i 1950'erne stammer fra. Her et et link til et forsøg:Magic Number: A sketchy "fact" about polar bears keeps going ... and going ... and going By PETER DYKSTRA .

Frem til idag har der være modstridende udviklingstendenser mht. udviklingen i bestanden af isbjørne. Der er mindst 3 faktorer, der påvirker bestanden af isbjørne :

1. Begrænsningen af jagt på isbjørne
2. Begrænsningen af jagt på sæler
3. En reduktion af havis med ca 16% i perioden 1979-2013

1+2 peger på en voksende trend
3) peger på en aftagende trend

Nettoresultatet af disse trends er indtil videre vanskelig at se i de observerede antal isbjørne, idet bestanden af isbjørne er spredt over et meget stort område.

Der kan læses mere her om ialt 19 populationer af isbjørne Polar bear status og Summary of polar bear population status per 2013.

Her kan du se hvor de 19 bestande finds:Hvis man skal konkludere på udviklingstrenden i antal isbjørne kan det være følgende:

Konklusion:
Der er ikke noget klart billede, idet bestanden vokser i nogle områder , uændret i andre områder og i atter andre aftagende.

Som følge af afsmeltningen af havis ved nordpolen forventes en aftagende population af isbjørn i løbet af de næste 100 år.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 01-12-2014 14:00
RE: Isbjørne/Polar Bear01-12-2014 13:41
kfl
★★★★☆
(1662)
Der foreligger nu undersøgelse af at der 3 en ud af 19 bestande har være et kraftigt fald i bestanden. Det drejser om bestandene i Atlaska og Canada er faldet med 40% i perioden 2001 til 2010. Læse mere her

Polar Bear Numbers Plummeting in Alaska, Canada—What About the Rest?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 01-12-2014 14:01
01-12-2014 14:39
Kosmos
★★★★★
(3950)
Der foreligger nu undersøgelse af at der 3 en ud af 19 bestande har være...

- ken dén oplysning 'oversættes' til noget mere forståeligt?
01-12-2014 15:37
Kjeld Jul
★★★★☆
(1920)
KFL - såfremt du følger med i andre undersøgelser om isbjørnebestanden og f.eks. læser zoolog Susan Crockfords blogs i "Polar Bear Science" fra 18.11.14,ville du vide,at den undersøgelse,du henviser til er at betragte,som en avisand.

Det viser igen,hvordan ufuldstændige pressemeddelelser,fordrejning af positive trends,udeladelser af videnskabelig tvivl og "dygtigt" valgte statistiske slutresultater kan føre til en vildledning af menneskene,i dette tilfælde med en agenda,som hedder AGW.
Er journalister og videnskabsfolk overhovedet ikke blevet klogere de senere år,siden de kan lade sådan en gang udokumenteret sludder gå i medierne.
Redigeret d. 01-12-2014 15:45
01-12-2014 22:08
kfl
★★★★☆
(1662)
Hej Kjeld

Af følgende kilde Summary of polar bear population status per 2013 fremgår hvilke populationer, der er voksende, stabile og aftagende.

Voksende: 1
Stabile : 5
Faldende : 4
Usikker : 9
Ialt :19
01-12-2014 22:46
Kjeld Jul
★★★★☆
(1920)
Hej KFL

I den undersøgelse,du henviser til er agendaen,at CAGW er årsagen til isbjørnenes overlevelsesproblemer,men det er iflg. Susan Crockfords m.fl. undersøgelser ikke tilfældet.
Hvorfor ikke? - kommer jeg tilbage til i morgen.
02-12-2014 05:38
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Are polar bear researchers blinded by belief?
02-12-2014 09:16
Kjeld Jul
★★★★☆
(1920)
Hej Kristoffer Szillas-

Udmærket essay,du henviser til,håber at KFL tygger den godt igennem.
Er på smartphone,kommer tilbage med et par supplerende bemærkninger når jeg er på pc.
RE: Isbjørne /Polar Bear/Troværdighed02-12-2014 10:31
kfl
★★★★☆
(1662)
Det er bemærkelsesværdigt, at der anvendes vidt forskellige kilder i diskussionen om isbjørnebestanden:

Kristoffers Zelas henviser til What Up With That. Man kan læse mere om denne hjemmesider her.

Kjeld Jul henviser bl.a. Susan Crockford . Susan Crockford hører ikke til gruppen af isbjørnespecialister og er bl.a. finansieret fra The Heartland Institute.

Jeg bygger primært på IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. Denne gruppe består af isbjørne eksperter.

Det er selvfølgelig en personlig sag, hvem man tror på i spørgsmålet om udviklingen i isbjørnebestanden, men jeg vil dog gerne have at læseren stiller sig spørgsmålet: Hvem er mest troværdige?

Jeg ville ønske , at der var nogle eksperter, der vill blande sig i diskussionen, men set i lyset af den manglende respekt for eksperter, der findes her på klimadebat, er dette ønske en tom illusion. Sporerne skræmmer.
Redigeret d. 02-12-2014 10:49
02-12-2014 17:31
Kjeld Jul
★★★★☆
(1920)
17 nov. 2014 og dagene derefter,kom medierne verden rundt igen med den alarmerende meddelelse(for os natur- og dyreelskere),at de menneskeskabte klimaforandringer truede isbjørnenes overlevelse.
Det samme alarmistiske budskab var tidligere fremført;men denne gang blev det udbredt med fornyet styrke af medierne,igen med tilhængerne af AGW som akkompagnatører.
Ja,selv WWF gik med på avis-anden om,at issmeltningen om sommeren (underforstået AGW)var skyld i isbjørnenes død.

Det var blandt andre Jeff Bromaghin,som havde gennemført et studie,der antydede at isbjørnenes overlevelse var truet.
Forskerne selv,havde kastet det første ved på bålet ved i en pressemeddelse at skrive :
"in an new polar bear study published today,scientists from the United States and Canada found that during the first decade of the 21st century,the number of polar bears in the southern Beaufort Sea experienced a sharp decline of approximately 40 percent".

Disse presseartikler lød dramatiske og gav det indtryk,at såfremt denne dødsspiral fortsatte,ville samtlige isbjørne om nogle år være døde.

Men i forskernes studie blev disse bemærkninger bevidst eller ubevidst ikke gengivet af medierne:
"low survival from 2004 through 2006 led to a 25-50% decline in abundance.For reasons that is not clear,survival of adults and cubs began to improve in 2007 and abundance was comparatively stable from 2008 to 2010 with approximately 900 bears in 2010."

I årene 2004-2006 gik populationen meget tilbage selvom isudbredelsen var betydeligt større end i 2007,hvor bestanden igen tiltog.
Så sommer-isdækket- afsmeltningen -havde altså intet at gøre med dødeligheden af isbjørnene.

Susan Crockford henviser til,at studier tilbage fra 1960erne viser,at den uforklarlige dødelighed følger en cyklus på ca. 10 år,hvor perioderne 1974-76 og 2004-6 var de værste.
Susan Crockford er også uforstående overfor,hvorfor Jeff Bromaghins et al.s beretning ikke går længere end til 2010,hvor der dog d. 17.11.14. da pressemeddelelsen udkom var kendt,at isbjørnepopulationen fra 2010 til idag har været tiltagende,forskerne burde i det mindste være kommet med en tillægsbemærkning i deres studie.

Et bevis på,hvordan medierne giver et mangelfuldt billede af et studie,udeladelse af positive naturlige trends,fortielse af videnskabelig tvivl samt dygtigt valgte afslutninger af statistiske undersøgelser.

Det som skræmmer mig mest,er den ildhu der hersker blandt AGW tilhængerne,for uden blusel at tage et hvilket som helst middel og naturfænomen i brug,for at retfærdiggøre deres "ophøjethed" - denne isbjørne-story er et godt eksempel på dette.
Redigeret d. 02-12-2014 17:35
04-12-2014 14:30
kfl
★★★★☆
(1662)
Hej Kjeld

Jeg kan forstå på dig, at du er meget utilfreds med den måde offentligheden bliver orienteret om isbjørnebestanden og den globale opvarmning. Isbjørne er meget fotogene dyr med et meget tiltagende ydre og derfor er de lette at markedsføre. Ingen tvivl om det.

Det er selvfølgelig muligt, at misbruge dette i markedsføring, men hvis du holder dig til, hvad videnskaben siger, er der ingen tvivl: Isbjørne bestanden vil blive mindre i fremtiden, som følge af aftagende havis.

Den bedste kilde til viden om isbjørne er IUCN/SSC Polar Bear Specialist Group. Her kan man læse detaljeret om de enkelte delpopulationer.

Der er flere organisationer og hjemmesider, hvor "Polar Bear" indgår, som f.eks. Polar Bear International Det er langt fra sikkert, at alle disse organisationer er lige saglige i den information de udsender om polar Bear. Der vil det være en smal sag, at fiske overdrevne og skæve informationer om isbjørne frem fra de mange hjemmesider til brug i en politisk agitation. Dette gælder også medierne udbreder og dig selv.

Du skriver direkte, at det er tilhængere af AGW, der står bag denne misinformation, men der er du for langt ude med din konspirative opfattelse.

Med hensyn til din påstand:

Det var blandt andre Jeff Bromaghin, som havde gennemført et studie, der antydede at isbjørnenes overlevelse var truet.


Imidlertid har Jeff Bromaghin kun undersøgt et del af det område, nemlig den sydlige del af the Beaufort Sea, hvor isbjørnen lever og han har ikke udtalt sig generelt om hele isbjørne bestanden i denne sammenhæng.

Man arbejder med 8 kategorier af truede dyrearter:Isbjørne hører til gruppen "Vunerable", dvs den laveste kategori under "Truet".

IUCN:Red listing of polar bears skriver om truselsniveauet for isbjørne:

While all bear species have shown adaptability in coping with their surroundings and environment, polar bears are highly specialized for life in the Arctic marine environment. Polar bears exhibit low reproductive rates with long generational spans. These factors make facultative adaptation by polar bears to significantly reduced ice coverage scenarios unlikely. Polar bears did adapt to warmer climate periods of the past. Due to their long generation time and the current greater speed of global warming, it seems unlikely that polar bear will be able to adapt to the current warming trend in the Arctic. If climatic trends continue polar bears may become extirpated from most of their range within 100 years.

Der står sidst i citatet: Hvis klimatiske udvikling fortsætter kan isbjørne blive udryddet fra de fleste af deres områder inden for 100 år. Altså ikke en total udryddelse, men en kraftig reduktion.

Igen er det spørgsmålet om hvilke kilder man tillægger vægt på: Susan Crockford eller det videnskabelige samfund repræsenteret af IUCN.

Konklusion
Isbjørne kan blive truet i løbet af den næste 100 år afhængigt af udviklingen i det globale klima.

Jeg er ikke uddannet zoolog og derfor burde være en zoolog, der påtog sig opgaven, at skrive om isbjørne og deres overlevelsesmuligheder og rette misforståelserne hos de klimaskeptisk læsere her på klimadebat.
Redigeret d. 04-12-2014 14:33
04-12-2014 15:14
John Niclasen
★★★★☆
(1868)
Summary of polar bear population status per 2013

I tabellen er der kolonner med tal under overskriften "Human-caused removals 2009–2013". Hvad betyder disse tal?

National harvest regulations

Er der så mange isbjørne, at man foretager jagt på dem?
15-12-2014 16:12
Kjeld Jul
★★★★☆
(1920)
Isbjørnepopulationen er idag større end for 40 år siden.
Se video på engelsk :
http://www.kaltesonne.de/eisbar-statistik-gruppe-raumt-ein-veroffentlichte-eisbarenzahlen-sind-lediglich-eine-qualitative-vermutung-mit-dem-ziel-das-offentliche-interesse-zu-befriedigen/
RE: Det der med de 40 år passer ikke.16-12-2014 10:41
kfl
★★★★☆
(1662)
Det der med de 40 år passer ikke.

Der er første pålidelige tal fra omkring 1993 på "21,470-28,370 polar bears" - se Global polar bear population estimates
16-12-2014 11:48
Kjeld Jul
★★★★☆
(1920)
Kfl-
Man indrømmer at populationen er betydeligt større end opgivet,det er en fortielse ,som kun kan være i klima-alarmisternes interesse.
Det er måske en adfærd,du sanktionerer?
16-12-2014 11:51
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2076)
kfl skrev:
Som følge af afsmeltningen af havis ved nordpolen forventes en aftagende population af isbjørn i løbet af de næste 100 år.


Dette usikkert, da mere vand betyder flere fisk, og flere fisk betyder flere sæler, og flere sæler er mere mad til isbjørnene.


25-06-2015 14:09
John Niclasen
★★★★☆
(1868)
(norsk) Eit godt isår var godt nytt for desse krabatane

Kommentar fra Dr. Susan J. Crockford, zoolog med mere end 35 års erfaring, bl.a. med studier af isbjørne:

Good news from Norway: polar bears around Svalbard are in excellent condition this spring and many females with new cubs have been spotted.

Many polar bears cubs seen in Svalbard this year, says Norwegian biologist

23-12-2015 22:45
John Niclasen
★★★★☆
(1868)
Det ser ud til, isbjørnene stortrives på Svalbard.

Fra Dr. Susan J. Crockford:
Survey Results: Svalbard polar bear numbers increased 30% over last 11 years

Fra norske nyheder: Polar bears make a comeback
Tilknyttet billede:

27-12-2015 17:00
John Niclasen
★★★★☆
(1868)
Det er forkert, at antallet af isbjørne omkring Svalbard er steget med 30% i de sidste 11 år.

Det rigtige tal er lidt over 42%, hvilket også er rettet på den oprindelige side:

Survey Results: Svalbard polar bear numbers increased 42% over last 11 years

Jeg beklager fejlen og mindes hermed om, at man generelt skal være grundig og regne efter med sådanne tal og påstande.
28-01-2016 15:46
John Niclasen
★★★★☆
(1868)
Bjørn Lomborg har et indlæg om isbjørne på Svalbard på sin blog 21. januar 2016:

VERDENS SANDE TILSTAND: Flere isbjørne på Svalbard

med henvisninger til udtalelser fra forskerne, der har foretaget optælling:

Isbjørnene var feite som griser

og til estimatet på 975 isbjørne, som er en 42% stigning på 11 år siden 2004, hvor tallet var 685:

Polar bears in Svalbard in good condition – so far

Som Lomborg skriver:

Som Norsk Polarinstitutt selv påpeger, så er det ikke mærkeligt at se en stigning i bestanden, fordi isbjørne blev jagtet massivt indtil for 40 år siden. Som jeg har gjort opmærksom på før, så er den direkte mest effektive måde at hjælpe isbjørnene på, at holde op med at skyde dem.

Bestanden af isbjørne har vist ikke rigtig noget med koncentrationen af CO2 i atmosfæren at gøre.
Tilknyttet billede:

05-08-2016 08:58
John Niclasen
★★★★☆
(1868)
D. 26. juli 2016 rapporteres fra Seal River lige nord for Churchill ved Churchillwild på vestkysten af Hudson Bay:

Bear numbers are up spectacularly this year and all are looking very fat and healthy, perhaps much to the chagrin of climate change "experts."

Det kan oversættes til:

Antallet af isbjørne er spektakulært højt i år, og de ser alle meget fede og sunde ud, måske til stor ærgrelse for "eksperter" i klimaforandringer.

I selve byen Churchill rapporterer Polar Bear Alert program (der holder øje med isbjørne nær menneskelig bebyggelse) for ugen 11.-17. juli 2016:

Bears are off the sea ice and on land. They are looking well fed and in great shape.

Afslutningsvis:

More fat, healthy bears than last year, enough to keep the Polar Bear Alert folks hopping and tourists in the north happy. Sure doesn't sound like a suffering population to me.

Sådan skriver Dr. Susan J. Crockford i en opdatering:

Polar bears off the ice in W. Hudson Bay are "well fed and in great shape" this year
Tilknyttet billede:

Deltag aktivt i debatten Isbjørne /Polar Bear:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Partikelforurening årsag til bl.a. polar is-smeltning?111-12-2011 09:26
▲ Til toppen
Afstemning
Bør der indføres en klimaafgift på oksekød, som foreslået af Etisk Råd?

Ja

Nej

Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2016 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik