Husk mig
▼ Indhold

12 spørgsmål til Benedikte Kiær (C)

Benedikte Kiær12 spørgsmål fra Klimadebat.dk til Benedikte Kiær, klimaordfører for Konservative


1) Var du tilfreds med omfanget af klimadebat i valgkampen 2011?

Valgkampen kunne med fordel have indeholdt flere temaer – herunder også klimadebatten. Men den internationale økonomiske krise satte naturligvis den overordnede dagsorden.


2) Hvad mener du om målsætningen om 40 % reduktion i drivhusgasudslippet i 2020?

Det er godt at være ambitiøs – men det gælder også om at sætte nogle mål, som er realistiske at nå. Der skal være en balance – det nytter ikke noget at sætte mål, som er så høje, at dansk erhvervsliv og økonomien ikke kan følge med – for så kan vi risikere at miste arbejdspladser og dermed grundlaget for at fremme klimadagsordenen i Danmark.


3) Hvilken vedvarende energiteknologi har du størst forhåbninger til i dansk regi?

Der er flere områder, hvor vi allerede er stærke i dag. Der er selvfølgelig vindenergi, men derudover er vi også stærke på biomasse, hvor det kunne være interessant at koble vind og biomasse. Men derudover skal vi sikre gode rammevilkår og forudsætningerne for nye energieventyr – f.eks. inden for sol og vand.


4) Hvad mener du om yderligere afgifter for bilister, herunder en betalingsring om København?

Vi har i forvejen en meget høj beskatning af bilismen – og jeg mener derfor ikke, at yderligere afgifter er vejen frem. F.eks. er en betalingsring gift for et fleksibelt familie- og arbejdsliv i og omkring København. Derimod skal vi have en intelligent omlægning af bilafgifter, som fremmer miljørigtige biler og kørsel. Derudover skal vi fremme mere miljøvenlige brændsler.


5) Bør der foretages en grøn skattereform, og hvad skal hovedtrækkene i så fald være?

Samlet set skal en skattereform sænke det samlede skattetryk, og her kunne det være en god ide at tage hensyn ind, som fremmer bæredygtig adfærd.


6) Hvad mener du om en hurtig udfasning af kul, baseret på øget brug af biobrændsler?

Jeg mener, at det er en god ide at arbejde for en hurtig udfasning af fossile brændsler. Både fordi vi dermed sikrer forsyningssikkerheden, og fordi vi nedbringer udslippet af CO2. Vi har i Danmark gode muligheder for at være fri for at bruge fossile brændsler i 2050.


7) Kan der sættes spørgsmålstegn ved målet om økonomisk vækst?

For at få udviklet grøn teknologi og bæredygtig energi er det nødvendigt med økonomisk vækst. Det gælder om at sikre gode vilkår for erhvervslivet, så det er attraktivt at udvikle ny grøn teknologi – det gælder både i forhold til at have en veluddannet arbejdsstyrke, stærk forskningsplatform samt gode rammevilkår for erhvervslivet, hvad angår skatter, afgifter og regler.


8) Hvad skal der ske med evt. danske oliereserver ved Nordpolen?

Så længe vi kan udvinde olie på en tryg og hensigtsmæssig måde, hvad angår miljøet, så skal vi blive ved med at bruge af de ressourcer, vi har. Verden holder ikke op med at forbruge fossile brændsler, blot fordi Danmark ikke udvinder det.


9) Skal der fortsat arbejdes på en afløser for Kyoto-protokollen?

Ja, selvfølgelig skal der arbejdes for en afløser.


10) Bør overbefolkningsproblematikken placeres højere på den internationale klimadagsorden?

Udviklingen i befolkningstallet fortæller, at det er vigtigt, vi har dette aspekt med i klimadagsordenen – at det haster med at fremme og udvikle bæredygtige løsninger. Og det gælder ikke kun ift. klima.


11) Følger du med i videnskabelige diskussioner omkring global opvarmning?

Ja, det gør jeg.


12) Føler du, at befolkningen bakker op om en vidtgående klimapolitik?

Jeg tror, at befolkningen vil bakke op om en balanceret tilgang, når det gælder dansk klimapolitik. Og at vi alle gerne ser, at der findes en holdbar løsning på globalt plan – og vi her ønsker at se EU i en hovedrolle. Derfor var det godt at opleve EU som drivkraft for den løsning, som blev fundet på COP17.


< Tilbage til hovedsiden: 12 spørgsmål til en klimaordfører


18. december 2011, 13:17 0 kommentar(er) · 5179 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen 12 spørgsmål til Benedikte Kiær (C):

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik