Husk mig
▼ Indhold

Anja Julia Ryhl: Skønne isbjørne og sublime vindmøller

Speciale ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Retorik, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, december 2010

Skønne isbjørne og sublime vindmøller

- En analyse af WWF Internationals online formidling af klimaproblematikkens årsagssammenhænge under COP15 ud fra det sublime begrebs terminologier


Forfatter: Anja Julia Ryhl
Vejleder: Professor Christian Kock.


> Kapitel 1 - Indledning
    1.1 Forord
    1.2 Motivationen bag specialets hypotese
    1.3 Teori og metode
      1.3.1 Præmissen om sproget som en symbolsk handling
      1.3.2 Forudsætninger som kritiker
    1.4 Definition af termer
    1.5 Specialets opbygning
> Kapitel 2 – Det sublime begreb
    2.1 Det sublime begreb i sin retoriske tradition
      2.1.1 ”Peri Hypsous” i sin samtid
      2.1.2 ”Peri Hypsous” i sin udvikling
    2.2 Det sublime begreb i et videre perspektiv
      2.2.1 Definitionen af det sublime
      2.2.2 Det sublimes magt og vælde
      2.2.3 Stadierne i den sublime oplevelse
      2.2.4 Det sublime og det skønne
      2.2.5 Natur, miljø og det sublime
      2.2.6 Det sublime begreb som redskab
> Kapitel 3 – Den retoriske situation
    3.1 WWF Internationals påtrængende problem og løsning
    3.2 WWF Internationals samarbejdspartnere
    3.3 WWF Internationals retoriske vilkår
      3.3.1 Grundlæggende om WWF International
      3.3.2 Artefaktet og dets medie
      3.3.3 Værdien af natur og miljø
> Kapitel 4 – Analyse af klimaformidlingens årsagsforklaring
    4.1 Analyse af webmediet
      4.1.1 Udvælgelse af materialet
      4.1.2 Analyse af materialet
    4.2 Tilgang til materialet
      4.2.1 Valg af nøgletekst
      4.2.2 Analytisk fremgangsmåde
    4.3 Beskrivelse af specialets artefakt
      4.3.1 Klimaproblematikken som fænomen
      4.3.2 Konsekvenser
      4.3.3 Årsag
      4.3.4 Afhjælpning
    4.4 WWF Internationals klimabeskrivelse set med sublime øjne
      4.4.1 Den skønne natur og det sublime miljø
      4.4.2 Sublime menneskeskabte discipliner
      4.4.3 En sublim ophøjelse af menneskeskabte discipliner
> Kapitel 5 – Natur og miljø i formidling
    5.1 Natur og miljø som ressourcer
    5.2 En hensigtsmæssig formidling?
      5.2.1 Materielle værdier
      5.2.2 Respekt for natur og miljø
      5.2.3 Bidrag til debatten om natur og miljø
      5.2.4 På begge sider af en strid
      5.2.5 Mennesket som værge
    5.3 Anbefaling til WWF International
> Kapitel 6 - Afslutning
    6.1 Anvendelsen af det sublime begreb
      6.1.1 Det sublime begreb som retorisk greb
    6.2 Konklusion
    6.3 Perspektivering
> Litteraturliste
> Noter

> Samlet pdf-udgave af specialet, inkl. bilag (s. 111-169)▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik