Husk mig
▼ Indhold

Afløsning for/fortrængning af fossilerSide 5 af 5<<<345
29-03-2011 17:34
Niels Colding
★☆☆☆☆
(54)
Hej Delphi

Jeg kan ikke bidrage meget, men der findes jo disse "Business Angels", der finansierer projekter, der har økonomi sig. Men dem har du jo nok prøvet.

Men det kan jo aldrig skade, at jeg sender et link:

http://www.2op.dk/wiki/Wiki-sider/Finansiering%20af%20udvikling.aspx
29-03-2011 18:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Niels

Det er bestemt ikke risikovillig kapital som er problemet...

Problemet er i højere grad at finde noget at investerer i!

Og den enkelte løsning som kan realiceres som en kasse løsning den findes ikke sådan lige umiddelbart.

Selvfølgelig isningsopstillingen som afsætter is i haven var en mulighed.

Men du løber jo ind i kommuners varmeplander, bureaukrati og det forhold at opstilling bruger strøm..

Det som du derimod ikke kan finde investorer til er at gå imod kommuneplaner og fjernvarmeindustriens tåbelige energisystemer....
Redigeret d. 29-03-2011 18:44
29-03-2011 20:56
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
Hej deplhi

Jeg har desværre ikke din skriveenergi men heldigvis holder du debatten i gang uden mine feedback


Opsummeret omkring din 7 kompressor løsning.
Som jeg læser din gennemgang opnåede du med løsningen at øge COP fra 5 til 9 ved en extrapris på 32%.
Med andre ord en energiforbedring på (9/5)/(1,32) = 1,36 ~ 36%
Ja en forbedring men vel egentligt ikke imponerende.
Og her har vi så ikke indregnet en evt. omkostningsforbedring ved at købe en enkelt kompressor med 7 dobbelt kapacitet.
Umiddelbart vil jeg tro den vil have en bedre effektivitet samt være mere kosteffektiv (du har evt. tal).
Hermed er vi vel tilbage i at Dansk Fjernvarme nok har ret i at anvende den simple konfiguration med en enkelt varmepumpe.

Og så tilbage til et realistisk scenarie som matcher det fremtidige behov.

En stor central isningmaskine baseret på havvand.

Hvilken COP kan vi regne med at opnå ved at fryse 2-5'C brakvand for at lave 65'C varme?

Den ligger nok nærmest på 3-4, ikke sandt (og ikke på 10 som du frisk foreslår)?
29-03-2011 21:11
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
@delphi

Endnu en anke til et af dine spændende indlæg, sorry.


I dit indlæg 28-03-2011 00:28 kommer du meget vidt omkring.
Dit mål er grundlæggende individuel varme via varmepumpe gennem isning af 'privat swimmingpool'.

Dette 'projekt' kommer i dit skriv til både at indeholde naturgas, vindmøller, biogas, combicycle samt en forventning om at et stort dyrt vindmølle eleoverskud er til stede.

Alle disse man elemeneter er blandet uden at man kan afklare hvilke delelementer der hert især bidrager på, hvilken positiv måde.

Denne slags forslag gør at jeg opgiver at forsøge at finde ud af hvor hoved og hale er i fornuften/økonomien i dine projekter.
29-03-2011 21:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Søren

Jammen du kan jo simpelthen ikke få så store varmepumper som man typsik vil bruge 3 - 10 mw til fjernvarme!

Skal du bruge en 7 mw varmepumpe, jammen så kommer der 9 stk og de bliver opsat på en række og der monteres rør mellem dem. Hvis du vil koble dem som man plejer hvor alle laver feks 70 c' varmt vand ved feks at køle vand fra et rensningsanlæg så har de altså en kapacitet på 7 mw.

Hvis du derimod kobler dem i trin så de enkelte kompressorer skal løfte temperaturen mindre eller trykket i ammoniakdampene mindre jammen så behøves kun 7 stk og nu er strømforbruget til den samme varmeproduktion mindre..


Her forskellige data fra Sabroes ammoniakvarmepumper se http://nhsoft.dk/work/Fg21/Jul/data.htm

ved isning og 65 c' frem til byen hvis retur er 35 c' vil cop lægge mellem 5 - 6.


Hvis man gjorde sådan her seEn gasmotor køler en eller anden varmekilde feks en jordradiator. Nu fyldes 30 c' varmt vand i den 5000 l beholder. Nu startes varmepumpen og vandpumpen skyller så meget vand gennem varmepumpens kondensator at vandet kun opvarmes 3 grader.

Nu vil varmepumpens effektforbrug forløbe som her indtil tanken har den temperatur som ønskes se
PÅ et varmeværk kunne man have to tanke eller evt stoppe motoren og fylde vandet over i akkumuleringstanken på værket, og starte forfra når det kolde vand er påfyldt tanken igen...
29-03-2011 21:53
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
Hej delphi

Jeg er klar over at York ikke har kompressorer i MW moment området.

Men betyder det så også at de ikke kan laves?
Og hvis de kan - vil du så ikke mene at de vil være mere omkostningseffektive?

Her forskellige data fra Sabroes ammoniakvarmepumper se http://nhsoft.dk/work/Fg21/Jul/data.htm
ved isning og 65 c' frem til byen hvis retur er 35 c' vil cop lægge mellem 5 - 6.

Det kan jeg ikke gennemskue af dit link - hvilke af tallene giver COP 5-6?

Med hensyn til din nye tegning - så er den da spændendede, men endnu engang indgår der nu en skønsom blanding af komponenter, hvor jeg ingenlunde kan udlede hverken energifremtaget eller omkostningseffektiviteten.

Hvis vi nu vender tilbage til de 35-65'C ved isning omkring 0'C, så tilsiger entropien at max COP vil ligge omkring:
273/(338-273) = 4.2
Med den perfekte Carnotmaskine!

Og så hjælper det ikke at sætte nok så mange varmepumper i serie (eller parallel)

Er det ikke korrekt?
29-03-2011 22:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Søren

Hoved og hale...

Min påstand er at man kan lave en varmepumpe i boliger i Hinnerup som modtager energi som her seDet påstår jeg at der kan overføres energien fra et combicycle anlæg i Randers eller silkeborg til en bolig i Hinnerup så varmepumpen optager en lavtemperatur energi ved feks 10 c' som så øges i temperatur i en eller anden turbinefunktion i en varmepumpeopbygning så cop er minimum 12 når boligen skal ydes gulvvarme.

Alt det påstår jeg kan laves for 40.000 inkl de turbiner centralt i regionen som skal fryse vand til is når kraftværket ligger standby og møllerne forsyner energisystemet.

Hertil at et combicycle anlæg i feks randers omsætter biogas, halm og energi lagret i det termiske lager så møllestrømmen genvindes når halmen medgår som katalysator til denne møllestrøms genvinding.

Så siger jeg hvis jeg opstiller møller med 4 gange kapacitetsbehovet for byens huse så yder de med udgangspunkt i de sidste 6 mdrs produktion strøm i ca 70 % af tiden så de resterende 30 % af byens el-forbrug til varmepumpens forbrug og husstandens el-forbrug skal ind over lagret ved combicycle anlægget i Randers.

Hvis en husstand skal forbruge 18 mwh varme og 3 mwh strøm er det salmede strømforbrug omkring 5 mwh de 3,5 mwh kommer direkte fra den store møllekapaciter og de 1,5 mwh skal kraftværket i Randers producerer ved at omsætte for ca 300 kr biogas og halm når der er 1,5 mwh møllestrøm i de varme sten som omsættes i dampsystemet på combicycleanlægget.

Det system mener jeg kan laves for 170.000 kr (møler, varmepumper, kraftværk) for en bolig i Hinnerup, og så vil der være et meget stort overskud af møllestrøm og så er der en ubekendt og det er havd koster det at vedligeholde møllerne som er betalt (via de 170.000 kr pr bolig)...

Og hvad koster det at nedlægge fjernvarmenettet i Hinnerup..
Redigeret d. 29-03-2011 23:05
29-03-2011 22:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej Søren

Du skal forstå linjen her se

-10/+15/+60 : Køleeffekt [Qo] -10 2130, Akseleffekt = 610 kW. COP køl = 2,5 ; COP varme = 3,5At ammoniakdampe som er kogt ved - 10 c' at de øges i tryk via en skruekompressor så de ville eller kunne kondenserer ved 15 c' de ledes umiddelbart ind i en stempelkompressor og øges i tryk så de kondenserer ved 60 c'. Det vil de 2 kompressorer forbruge 610 kw akseleffekt til af yde cop 3,5 (varme).

Linjen her

-10/+40 (max) /+70 : [Qo] -10 = 1000 kW, [Ne] -10 = 300 kW, [Qk] -10 = 1300 kW, Qo +40 = 1300 kW, Ne +40 = 175 kW, Qk = 1470 kW
Samlet: Køl = 1000 kW, Varme = 1470, Akseleffekt = 475 kW. COP køl = 2,1 ; COP varme = 3,1


Er udtryk for en skruekompressor som optager dampe som er kogt ved -10 c' som øges i tryk så dampe ville kondenserer ved 40 c'. Det forbruger opstillingen 300 kw til at optage 1000 kw og der er så 1300 kw i de damp som ville kondenserer ved 40 c'. De ledes imidlertid ind i en anden kompressor som øger disse dampe i tryk så de kondenserer ved 70 c'. Denne kompressor forbruger 175 kw akseleffekt.


Hvis du ønsker at optage energi i is så vil du vælge en opstilling som denne seEn stor skruekompressor optager ammoniakdamp som er kogt med energi ved vands overgang til is disse dampe øges i tryk til en kondenseringstemperatur på 25 c'

8 stk 1 mw stempelkompressorer modtager nu disse dampe i indsugning og øger dem i tryk.

Men det sker nu i trin så den første kondensatorvarmeveksler opvarmer vand fra 30 c' til 35 c' ved en enorm cop den næste fra 35 c' til 40 c' osv
I følge sabroe vil compressorene yde disse cop'er når de dampe som optages de er 25 c' eller de ville kondenserer ved 25 c' så er cop'erne som her for forskellige kondenseringstemperaturer se


Redigeret d. 29-03-2011 22:56
29-03-2011 22:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hej søren

273/(338-273) = 4.2
Med den perfekte Carnotmaskine!

Og så hjælper det ikke at sætte nok så mange varmepumper i serie (eller parallel)

Er det ikke korrekt?


Nej det er det nemlig ikke

for du skal sige ved 7 stk varmepumper så er cop i følge carnot for de koldeste 1/7 af fjernvarmevandet som skal opvarmes. den er ekstrem stor.

For den næste 1/7 er den lidt mindre osv.

Jeg forstår ikke carnot sammen med varmepumper som bruger forskellige kølemidler.

Isobutan i indsatsområdet - 10 til 30 c' det er jo helt ekstrem hvad det kan yde af cop modsat ammoniak og andre kølemidler.

Carnot og vanddamp ved kraftværker giver mening men ikke ved forskellige varmepumpeopbygninger og forskellige kølemidler det gør det altså ikke.
29-03-2011 23:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men betyder det så også at de ikke kan laves?
Og hvis de kan - vil du så ikke mene at de vil være mere omkostningseffektive?


Jo helt sikkert! men de er jo så billige at det kan vel næsten ikke blive bedre.. Store anlæg koster omkring 1,2 - 1,3 mio pr mw ved energi ved - 10 c' som optages. Det er jo installation, huse hele det setup som skal til, som koster. Hertil! Hvor opstillingen skal hente energien ved et varmeværk hvis de skal virke til fjernvarmeproduktion det er det som koster..
30-03-2011 00:55
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
delphi skrev:
En stor skruekompressor optager ammoniakdamp som er kogt med energi ved vands overgang til is disse dampe øges i tryk til en kondenseringstemperatur på 25 c'

8 stk 1 mw stempelkompressorer modtager nu disse dampe i indsugning og øger dem i tryk.

Men det sker nu i trin så den første kondensatorvarmeveksler opvarmer vand fra 30 c' til 35 c' ved en enorm cop den næste fra 35 c' til 40 c' osv
I følge sabroe vil compressorene yde disse cop'er når de dampe som optages de er 25 c' eller de ville kondenserer ved 25 c' så er cop'erne som her for forskellige kondenseringstemperaturer seTemperaturerne internt i varmepumpen er sådan set ligegyldigt - det er kun temp hvor der flyttes energi fra og til som afgør, hvor høj COP der opnås.

Hvis vi holder fast i 35-65'C ved isning og tager dit split pr. 5'C så kan man teoretisk nå en COP på max 5,4 hvor du er på 7,9.
Jeg tvivler meget på at dine tal er korrekte.
Du vil i så fald vel være nobelpriskadidat ved at have modbevist termodynamikkens anden hovedsætning.

Men du mener altså at varmepumper kan omgå denne?

Hvordan står det egentlig til med opbakningen omkring dette fra din kompressorleverandør - York?
Tilknyttet billede:

30-03-2011 09:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Søren

Korrekt! COP er 7,9 hvis dampe har det tryk som svarer til en kogetemperatur på 25 c'

Indlægget kl 22.37 :

I følge sabroe vil compressorene yde disse cop'er når de dampe som optages de er 25 c' eller de ville kondenserer ved 25 c' så er cop'erne som her for forskellige kondenseringstemperaturer se


Og som jeg skriver kl 21.29

ved isning og 65 c' frem til byen hvis retur er 35 c' vil cop lægge mellem 5 - 6.


Og du kommer til 5,4
Redigeret d. 30-03-2011 09:51
30-03-2011 11:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Søren

En Siemens turbokompressor som denne seNår den virker i en opstilling som her seSådan en siemens kompressor vil øge isobutandampe i tryk når de er kogt ved - 6 c' og de kommer ud af kompressoren ved 29 c' (overhedning fra kompressionen) og de kondenserer ved 25 c' det vil denne kompressor kunne gøre ved at bruge 117 kw strøm hver gang den optager 813 kw i dampen som er kogt i isradiatorer når der afsættes 1.000 kw som kondenserer ved 25 c' når dampe er overhedet til 29 c'.

De isobutandampe kondenserer nu ved at koge ammoniak i varmevekslere med energien i isobutanen når denne kondenserer.

Det samlede energiregnskab seNu forbruger turbokompressoren 117 kw strøm for at afsætte 1.000 kw som ammoniakvarmepumperne kan optage. Når ammoniakvarmepumperne optager 116 mw strøm afsætter de 1140 kw varme når ammoniak kondenserer ved at opvarme fjernvarmevand i 7 varmevekslere. Det ammoniak som nu er kondenseret i varmevekslerne denne væske køles nu af fjernvarme vand som opvarmes fra 30 c' til 70 c' af det varme kondensat så kondensatet er afkølet inden det skal ind i fordamper hvor det koger igen ved 25 c'. Dette afgiver yderligere 114 kw til fjernvarmevandet.

Samlet afsættes der 1.254 kw når kompressorene forbruger 243 kw strøm.

Men i praksis kan man ikke have flere ton isobutan i en isdam eller disse isningsradiatorer eller man kan ikke få det godkendt.

Det man derimod ville gøre som man gjorde i Augustenborg seHer afsættes energien fra de vanddampe som er 'kogt' til slosh ice via danne dampturbine til en ammoniakvarmepumpe.

Det man i praksis vil gøre når man gerne vil optage energien i isobutandampe er at man afsætter vanddampe ved 1 c' som koger isobutan ved - 2 c' i en varmeveksler. Og enegrien forbrugt til at koge sloshice og løfte vanddampen i tryk så denne kondenserer ved + 1c' er meget meget begrænset og det samlede effektforbrug til opstillingen falder (de 243 kw) når slosh ice delen bruges..

I praksis vil de dampe som er 29 c' når de kommer ud af kompressoren (turbo) når de kondenserer ved 25 c' de vil ikke kunne koge ammoniak ved 25 c' fordi der vil være et tab i vekslingen. Men da det tager op til 3 mdr at få nye data fra siemens så valgte jeg den gang at lade den hænge i luften den gang jeg lavde beregninger fordi samlet set kan ydelsen holde de 243 kw når slosh ice delen kommer op at køre..
Redigeret d. 30-03-2011 12:27
30-03-2011 14:40
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvad er årsagen til, at du ønsker en omlægning væk fra brug af fossile brændsler?

Ovenstående spørgsmål bedes besvaret så omlægningen kan ske på den bedst tænkelige måde.

Problemet er, som jeg ser det, at der er flere grunde til at ønske en omlægning.

Jeg har selv følgende grunde:

Fossile brændsler slipper om på et eller andettidspunkt, det vil derfor være hensigtsmæssigt, at vi har fundet afløserne før det sker, så omlægningen ikke skal foregå panisk.

Vi skal have omlagt til andre brændsler for at komme mere i balance med klodens eget økosystem. Vi skal samtidig passe på, at vi ikke med omlægningen får kastet klodens økosystem ud i en yderligere krise.

Vi skal lære at anvende de teknologier der findes, så udviklingen ikke stoppes pga. nogles ønsker om at bevare de bestående energiformer.
30-03-2011 15:05
Niels Colding
★☆☆☆☆
(54)
... og samtidigt være køligt beregnende og ikke hoppe på en hvilkensomhelst løgnehistorie fra virksomheder, der har klare økonomiske i at præsentere sig rosenrødt .... ligegyldigt hvor grønne de maler sig
30-03-2011 18:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
ligegyldigt hvor grønne de maler sig
Det er pt en af landets laveste fjernvarmepriser i Hammel.

I Hammel omsættes affalds fra oplandets husstande som omsættes til fjernvarme..

Fjernvarmeselskabet modtager brændslet kvit og frit og kommunes borgere tipper det lige ned i kedlerne uden omkostning for fjernvarmeværket. Nogle affaldsværker opnår endda betaling for at afbrænde affald, når der afsættes fjernvarme.

En husstand på 130 m2 i Hammel som forbruger 18 mwh varme og som ikke helt kan afkøle fjernvarmevandet til 30 c' skal betale 6.000 kr årligt.

18 mwh naturgas koster 6.380 kr uden afgift. For alle med bare en nogenlunde indsigt i økonomi og energi, forekommer det endog meget tåbeligt og et sløseri med ressourcer i et energisystem som altså i hammel har en kostpris på 6000 kr årligt bare for at flytte energien i affaldet til en bolig i hammel. Og affald som kunne producerer strøm og forsyne energisystemer som kunne afsætte den ønskede varme i boligmassen lagt bedre og billigere og i øvrigt trække kullene ud af kedlerne på kraftværkerne til fordel for møllernes strøm og bla affald..

Er det virkelig noget som giver baggrund for nu at investerer 300 mio i et fjernvarmeledning mellem silkeborg, Kjellerup og Viborg, et affaldskraftvarmeværk se http://www.energy-supply.dk/article/view/61813/landets_mest_moderne_affaldsanlaeg_godkendt som omsætter 27,5 ton affald pr time. Ja! HJvad mon det koster?

Og så lige geotermi i Viborg som skal forsyne de tre byer Silkeborg, Kjellerup og Viborg, sammen med affaldsforbrændingen i Kjellerup. Og geotermi til 100 - 200 - 300 - 400 mio eller hvor mange millioner det nu koster ind til man når den kapacitet man ønsker, hvis man i det hele taget finder noget.

Og det nye affaldsanlæg i Kjellerup som skal yde strøm sammen med varmeproduktionen kommer til at bypasse meget at affaldets evne til el-produktion fordi der simpelthen ikke er brug for strømmen, men der er brug for varmen.

Hvad 180.000 ton affald som er det man fremadrettet ønsker at afbrænde i kjellerup årligt hvad det kunne i ordenlige og billlige energisystemer sammen med lavtemperatur energidistribution og varmepumpen og iøvrigt sammen med møllerne....

Hvis 1 ton affald indeholder 4 mwh (som flis) så påtænker man at afbrænde 0,72 Twh energi årligt i Kjellerup i et anlæg som med sikkerhed koster over 1 mia. Og energi som i de rette systemer dels kunne producerer meget strøm men kunne også virke til at genvinde møllestrøm i termiske varmelagre....

Inden man er færdig i regionen med geotermi, udbygning med fjernvarmerør og affaldsforbrænding... Jamme 2 - 3 - 4 mia eller hvor meget?..

At man ikke kan få ind i sine hoveder at man ikke har nogle aftagere til den strøm som kan lave den spildvarme fjernvarmerørene behøver er rystende og herunder at fjernvarmerøret ikke kan aftage varme fra varmepumper som omsætter møllestrømmen dels fordi den 'indfrastruktur' som er nødvendig for at føde varmepumpen med den nødvendige energi ikke er tilstede (hvor skal 50mw varmepumper i silkeborg optage energi i 6 dage med produktion fra møllerne?) og herunder at varmepumperne simpelt hen er for bekostelig sammenholdt med den individuelle varmepumpe i boligen.
Redigeret d. 30-03-2011 19:55
30-03-2011 23:59
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
@delphi
Du behøves ikke at lave de lange forklaringer omkring temperatur internt i varmepumpen. Ind og ud og evt. mellemtrin er tilstrækkelige.

delphi skrev:
Samlet afsættes der 1.254 kw når kompressorene forbruger 243 kw strøm.

Tja - COP værdierne nærmer sig da nu noget som holder sig inden for termodynamikkens love.
COP er nu kommet ned på 5,1 i dine løsninger.

Dit regnestykke har dog stadig et par brister.
I dit kølemedie optages kun 813 kW som med tilføjelse af 117 kW pludselig bliver til 1000 kW.
Og så dukker der en 10% kondensat faktor ud af det blå - øh, er det en du selv finder på.
I hvert fald så set ud fra en blackbox betragtning så flytter du 813 kW fra 0'C til 70'C ved anvendelse af 243 kW el.
Dette giver for mig at se en COP på (813+243)/243 = 4,3

Det passer meget for den meget teknisk optimerede løsning.
Vi er vel nu oppe på 80% af det teoretiske max - så det er jo flot.

Og vi har nu et fjernvarme produktionsanlæg på ca. 1 MW.
Hvad er kapacitetsprisen på denne?
Og når du så sammenligner dette med en gaskedel, hvad vil den sammenlignelige varmepris så være, hvis vi regner med en kapacitetesfaktor på 50% og el/gaspris på 40 øre/kWh?
31-03-2011 00:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Søren

Hvad mener du med at mine løsninger er ved at nærme sig de realistske cop'er mener du da ikke cop'en på 9 med 7 varmepumper som virkede i trin holdt vand. Eller cop'er på 20 - 25 når man i isobutan løfter energi 10- 15 grader i temperatur er realistisk!

De 817 kw var lige en regnefejl i farten det skulle være 883 kw.

Og det skulle som tabellen viser være 126 Kw og ikke 116 kw som ammoniakkompressorene forbruger af strøm. Sådan at turbokompressoren forbruger 117 Kw optager den 883 i vandet som fryser.

De 114 KW der bliver jeg lige svar skyldig, det må jeg lige undersøge.

Som det er i dag på næsten alle køleanlæg kondenserer ammoniakken i en luftkøler eller ved at opvarme vand til en luft og væsken har nu den temperatur kondensattet havde når den kommer ud af kondensatoren feks 45 c', og den leder man jo så bare ned i fordamperen igen som måske er -15 c', fordi man netop ikke kan afsætte den energi væsken indeholder, men det kan man jo på en varmepumpe som her.


Umiddelbart må jeg give dig ret det hænger ikke sammen, vender tilbage.
Redigeret d. 31-03-2011 00:56
04-04-2011 00:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Søren

Jeg er lidt usikker på hvordan den egentlige opstilling var tænkt for 2- 3 år siden da jeg lave beregningen, for der har været rigtig mange opstillinger i spil, den tabel som er vist er taget ud af en sammenhæng hvor den ikke burde være vist her, den er simpelthen forkert i den her sammenhæng. .

Jeg lavede en EUDP-ansøgning for en konsulentvirksomhed inden for gartneribranchen for 3 år siden omkring turbokompressoren.

En isningsopstilling som her se

En Siemens GXP-300 Siglestage turbokompressor øger dampe kogt ved - 6 c' 1,3 bar som øges i tryk til 3,3 bar hvor de kondenserer ved 25 c' som sker ved en cop på 8,3 (køl) effekten afsættes ved at opvarme vand i en varmeveksler som så skulle cirkuleres ind i nogle planteborde hvorpå planterne stod seUmiddelbart dengang lavede jeg isningsopstillingen med turbokompressoren og ammoniakvarmepumperne, var der rigtig mange ting i spil med absorptionsvarmepumper, dampturbiner udnyttelse af overhedning fra vanddampturbiner, overhedningen i ammoniakdampe sammen med absorptionsvarmepumper (mere senere) ..

Feks som her, hvor en vanddampkompressor øger vanddamp i tryk som virker omkring en absorptionsvarmepumpe seNå men tilbage til opstillingen!

For at at denne balance skal hænge samme seSå skal de 8 Ammoniakkompressorer optage 1000 Kw når hver optager 125 kw strøm når ammniakken overgår fra væske til damp.

Når nu den varme kondensat som kommer ud af kondensatoren når den nu ikke ledes ned i fordamperen som 70 - 65 - 50 osv grader men når den nu køles ved at opvarme fjernvarmevand, så mangler den effekt. Så samlet skal Turbokompressoren afsætte 1114 Kw for at det hænger sammen.

Og for at turbokompressoren skal afsætte 1114 kw varme når den forburger 117 kw strøm så skal den virke ved en cop på 8,3 (køle).


Når de 8 effektforbrug for de 8 kompressorer tælles samme giver det 140 Kw det har jeg reduceret men 10 % til 126 Kw strøm..

Jeg kan ikke umiddelbart se hvorfor eller hvilke opbygninger jeg har brugt netop omkring eller hvad der skulle retfærdiggøre denne reduktion af strømforbruget på de 10 %.

Det vi taler om er store anlæg : 50 - 150 Mw til fjernvarmeforsyning af byer som RAnders Viborg mf..


En af de teknikker man bruger for at reducerer strømforbruget med de 10 % er:

Nu monteres varmevekslere som udtager de varme ammoniak dampes energi som her seNU omsættes denne varme energi fra de varme dampe på ammoniakvarmepumperne den energi omsættes i en absorptionsvarmepumpe som her seHvis det nu antages at 100 kw af de 126 kw som tilføres ammoniakvarmepumperne som strøm og dermed overhedning i dampe at de kan omsættes til driftenergi af absorptionsvarmepumperne.

Når absorptionsvarmepumper virker ved en typsik cop på 0,7 optager opstillingen nu effekt ved lave temperaturer og afsætter 170 Kw ved at opvarme vand fra 30 til 40 c'.

Eller man vinder 70 KW effekt via absorptionsvarmepumpen uden at bruge strøm (af betydning).
Og når det er store opstillinger vil det i praksis være mulig at bruge nogle af de varme damp fra de kompressorer som afsætter effekt ved de høje tempeaturer hvor de dampe er så varme at de kan forsyne en 2 trins absorption hvor cop er 1,35.

Yderligere reduktion af el-forbruget for den salmede varmeproduktion (højere cop) seNU ønskes det at lave en stor varmepumpeopstilling i Randers som yder 150 Mw varme ved at fryse 1200 ton is pr time.

Nu bygges et stor rør eller en kanal hvor hvor store radiatorfalder er monteret sådan at vandet passerer forbi radiatoren som nu er varmeveksler og vandet varmes trinvis. Når vandet nu opvarmes fra 30 til 70 c' som sker af 150 individuelle vekslere hvor der kondenserer ammoniak i disse opvarmes vandet ca 0,25 grad i hver veksling.

Nu øges varmeproduktionen betydeligt for den omsatte strøm.
Redigeret d. 04-04-2011 00:05
Side 5 af 5<<<345

Deltag aktivt i debatten Afløsning for/fortrængning af fossiler:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Fortrængning305-02-2020 20:32
Klima og fortrængning13816-05-2018 20:32
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik