Husk mig
▼ Indhold

Lomborg slår til igen...


Lomborg slår til igen...16-02-2013 15:21
kfl
★★★★★
(2167)
Præsident Obama og klimaet

Præsident Obama og klimaet

AF Bjørn Lomborg, adjungeret professor, CBS

Den nuværende klimapolitiske tilgang baseret på ineffektive tilskudsordninger har fejlet. Den har ikke formået at gøre en forskel i praksis, som det med al tydelighed er blevet bevist med den efterhånden ligegyldige Kyoto-protokol.


Der er flere overraskende påstande i BL's artikel, nemlig om orkaner og om skovbrande.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
16-02-2013 17:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men sådanne påstande er ukorrekte eller overdrevne. Orkaner er på globalt plan ikke blevet "voldsommere". Målt i total energi (Akkumuleret Cyklon Energi), er orkanaktiviteten på det laveste niveau siden i 1970'erne. USA oplever for tiden den længste periode i over et århundrede uden voldsomme orkaner på amerikansk jord. Den sidste storm i kategori 3 eller højere var Wilma for mere end syv år siden. (Husk, at Sandy, da den ramte Manhattan, ikke længere var en orkan, og at skaden primært skyldes, at New York var alt for uforberedt.)

Ligeledes er det, når man ser på skovbrande. Antallet er ikke steget, men faktisk faldet dramatisk på verdensplan siden 1950.


Det er da vist noget Hr. Lomborg har overset se http://www.klimadebat.dk/forum/finansiering-af-klimabenaegtelse-d14-e2239-s40.php#post_34476
16-02-2013 17:05
pifpafpuf
★★★☆☆
(773)
(Husk, at Sandy, da den ramte Manhattan, ikke længere var en orkan, og at skaden primært skyldes, at New York var alt for uforberedt.)


Ja - politik når det er mest ulækkert.

AGW brugt som undskyldning for ikke at handle.

Vandet fossede uhindret ned i New Yorks metrotunneller og borgmesteren brugte - i stedet for sandsække - sit eget nyhedsmagasin til at promovere sin uskyld.

Borgmesteren reddede æren og Obama blev genvalgt.

Føj....
16-02-2013 17:07
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Grundlæggende har Bjørn Lomborg da ret i, at skræmmekampagner og andre vilde overdrivelser ikke er til gavn for klimakampen.

Skræmmekampagner og vilde overdrivelse tvinger bare politikerne til at lave både dyre og dårlige løsninger. Hvem har gavn af det?
16-02-2013 17:28
kfl
★★★★★
(2167)
Er der nogen der ved noget om skovbrande ?
16-02-2013 17:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er der nogen der ved noget om skovbrande ?


Det er noget med ild!
16-02-2013 19:39
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@kflhttp://jyllands-posten.dk/opinion/kronik/article5200048.ece
Citat:
----------------------------------
Ligeledes er det, når man ser på skovbrande. Antallet er ikke steget, men faktisk faldet dramatisk på verdensplan siden 1950.
----------------------------------


Man må nok i hvert fald med rimelighed kunne sige, at den oplysning er lidt vanskelig at få til at stemme overens med nedenstående graf:

http://www.globalis.dk/Figurer/Stigning-i-skovbrande

.
16-02-2013 19:58
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Der er mange der ved noget om skovbrande. Det er velkendt at mange skovbrande i nyere tid har nået langt større omfang end tidligere, primært fordi skovbrande forsøges forebygget af mennesket i hidtil uset omfang. Når det så endelig går "galt" har der ophobet sig så meget brændbart materiale at bekæmpelse kan nærme sig det umulige.

Blot et par enkelte eksempler på nogle ganske få der har samlet en lille del af den kollektive viden om skovbrande. Der er masser af anden tilgængelig dokumentation.:
http://forestry.about.com/cs/forestfire/a/good_bad_ugly.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_use_of_fire

Et parallelt fænomen kan i øvrigt iagtages når mennesket etablerer tæt bebyggelse i områder som er særligt påvirkeligt for voldsomme regnskyl, storme osv. så udlægges skader næsten altid udelukkende som en følge af klimaforandringer selv om størstedelen af problemet ofte er at mennesker ikke benytter generationers erfaringer og som tidligere generationer undlader at bebygge ådale, engområder og andre kystnære lokaliteter. Dumhed???

Når omkostningerne til klimarelaterede opgøres er der desværre en stærk tendens til at opgøre skaderne i pengebeløb der altid er stigende, og der sættes ofte lighedstegn mellem de stigende omkostninger og eskalerende klimaforandringer. Altså. Helt uden at tage hensyn til at disse værdier (typisk i storbyer) er steget eksponentielt de seneste århundreder. Ikke så mærkeligt at omkostningerne bliver eksponentielt større.

Det "moderne" menneske forsøger i stigende grad at gribe ind i naturens ligevægtsmekanismer, og ignorerer tidligere generationers erhvervede erfaringer og sunde fornuft. Ekspertvældet og medieludernes evne til at se naturlige "katastrofer" som menneskeskabte katastrofer overalt har gyldne tider. Det sælger som varmt brød. Sund fornuft er en mangelvare. Også i klimadebatten. Suk.
Redigeret d. 16-02-2013 20:31
16-02-2013 22:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Sund fornuft er en mangel vare. Det kan vi hurtigt blive enige om.
16-02-2013 22:39
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
medieluder


Hvad kan det mon være for en!

Redigeret d. 16-02-2013 22:43
16-02-2013 23:36
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
En mulig definition:
Medieluder = Person der bliver betalt med anerkendelse og prestige blandt ligesindede for at skabe mediebevågenhed for en bestemt sag eller ideologi.
17-02-2013 00:20
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
yaknudsen skrev:
En mulig definition:
Medieluder = Person der bliver betalt med anerkendelse og prestige blandt ligesindede for at skabe mediebevågenhed for en bestemt sag eller ideologi.


Hvad er så forskellen på en medieluder og en lobbyist ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
17-02-2013 09:11
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Hvad er så forskellen på en medieluder og en lobbyist ?


Der er vel principielt ikke den store forskel. Lobbyisten har som sit mål mere eller mindre fordækt at påvirke politikere i en bestemt retning. Medieluderen gør sin indflydelse gældende ved føre sig frem i medierne og påvirke folkestemningen. I begge tilfælde er der ofte tale om manipulation.
Redigeret d. 17-02-2013 09:22
17-02-2013 09:36
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
NB: Jeg kan godt ærgre mig lidt over at jeg brugte ordet medieluder i mit indlæg. Det kunne godt misforstås derhen, at jeg anser Lomborg for at være uvederhæftig. Men faktisk mener jeg at Lomborg er en af dem som i udpræget grad har bevaret sin sunde fornuft og kritiske sans. Så for min skyld må vi gerne bevæge os tilbage til trådens mere overordnede substans.
RE: Lomborg slår til igen..17-02-2013 10:36
kfl
★★★★★
(2167)
Den omtalte artikel er en oversættelse af Lomborg's artikel i WSJ:Bjorn Lomborg: Climate-Change Misdirection.

Artiklen er behandlet her:In Wall Street Journal op-ed, Bjorn Lomborg urges delay with misleading stats og her Resume

Orkaner

Det er veldokumentaret og forudsagt af IPCC, at orkaner bliver færre, men værre. se Færre, men værre

Skovbrande

Jeg har fundet artikler om skovband i Nordamerika, men mangler en oversigtartikel for hele verden.
Control of the multimillennial wildfire size in boreal North America by spring climatic conditions

Desuden har jeg fundet en database med data om skovbrande.Fire History Data

Så er der kun tilbage at tænde den grønnelampe og at studere emnet.

Skader efter orkaner

Bjørn Lomborg omtaler, at de globale skadesomkostninger til orkaner vil falde fra 0.04 % af brottonational produktet til kun 0.02% i 2050, altså et fald på 50%.

Bjørn Lomborg foretager herved en sammenligning af ikke sammenlignelige størrelser. Skaderne som følge af orkaner vil være koncentreret i de kystnære område især omkring Caribien. Stigningen i bruttonational produktet vil komme fra alle områder af verden, som f.eks fra Danmark. Befolkningerne i de kystnære områder, der er udsat for orkaner, vil ikke opleve den som en aftagende trussel, men derimod som en voksende trussel med voksende skadesudgifter.

Der vil foremodentlig ske dels en fra flytning, dels en forbedring af bygningsstandarderne og dels en bedre beskyttelser af diger i de orkanudsatte områder. Derfor kan det godt tænkes, at de samlede erstatninger pr. orkan - alt andet lige - ikke vil vokse. Men det er ikke dette Bjørn Lomborg skriver.

I forbindelse med vurdering af en genforsikringsbeskyttelse er der udviklet værktøjer til at simulere skadesudgifterne ved orkanerne. Man kan f.eks. undersøge, havd en storm ville have kostet, hvis den var passeret 200 km længere nord eller syd for et givet område, eller se hvad den ville have kostet for 25 år siden.

Der er derfor gode muligheder for at undersøge, hvad de historiske storm ville have kostet, hvis de var ramt i dag. Problemet er bl.a. at vurdere virkningen af forbedring af bygningskonstruktioner eller placering etc. Eksperterne inden for dette er Swiss Re og Munich Re samt nogle af de store amerikanske forsikringsselskaber.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 17-02-2013 11:30
RE: Hurricane eksponerede områder...18-02-2013 12:23
kfl
★★★★★
(2167)
Oversigt over de hurricane eksponerede områder:De hurricane eksponerede område er kun et lille område af jordkloden. Områder, hvor der sker en økonomisk aktivitet, er større.
Redigeret d. 18-02-2013 12:25
18-02-2013 14:59
Jakob
★★★★★
(9319)
.
http://jyllands-posten.dk/opinion/kronik/article5200048.ece
Citat:
-------------------------------------
Husk, at Sandy, da den ramte Manhattan, ikke længere var en orkan, og at skaden primært skyldes, at New York var alt for uforberedt.
-------------------------------------


Det lyder da også lidt besynderligt i en historisk sammenhæng, når man sammenholder det med, at vi aldrig har haft bedre varslingssystemer, end vi har i dag..
20-02-2013 09:18
kfl
★★★★★
(2167)
Link til Skeptical Science om Lomborg's artikel:In Wall Street Journal op-ed, Bjorn Lomborg urges delay with misleading stats
21-02-2013 03:56
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
kfl skrev:

Der er derfor gode muligheder for at undersøge, hvad de historiske storm ville have kostet, hvis de var ramt i dag. Problemet er bl.a. at vurdere virkningen af forbedring af bygningskonstruktioner eller placering etc. Eksperterne inden for dette er Swiss Re og Munich Re samt nogle af de store amerikanske forsikringsselskaber.

Swiss Re og lignende selskaber lever af at kunne foretage realistiske risiko-vurderinger. Hvis de ikke kan det, så fejler deres forretning. Og de er RET klare i spyttet, når det kommer til klimaforandringer:

http://www.swissre.com/rethinking/climate_sceptics.html

Hvis jeg var "skeptiker", så ville det få mig til at tænke mig om en ekstra gang, at et multi-milliard foretagende som Swiss Re i deres fremskrivninger i DEN grad tager højde for menneskeskabte klimaforandringer.
21-02-2013 13:42
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jeg synes ikke det giver anledning til den mindste genovervejelse. De gør præcis samme fejl som videnskaben også gør. Se her hvor de fastlægger den gængse vidlfarelse:

Current climate models are able to reproduce the climate of the past, but can only simulate the recent warming if the effect of anthropogenic greenhouse gases is taken into account. Natural factors alone would lead to a slight global cooling over the last decades.


Mig bekendt han man aldrig overvejet om klimamodeller ville være i stand til at gengive fortidens klima ved at tillægge dybhavet en betydelig rolle frem til ca. år 2000. Men nu da varmen udebliver, har man pludselig fået øje på denne faktor.

Det er bare totalt inkonsekvent at denne ret ukendte faktor kun kan optage varme når det passer ind i teorien, men omvendt ikke afgive varme når det ikke passer ind i teorien.

Måske skulle firmet tænke sig om en ekstra gang inden det koster milliarder.
Redigeret d. 21-02-2013 13:54
21-02-2013 15:11
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Hmm.

Forsikringsselskaber garderer sig mod det værst tænkelige. Det er det der er hele deres mission. De er pr definition frofessionelle pessimister, og er i øvrigt også gode til at indkassere på kundernes rationelle såvel som irrationelle frygt.

Så mon ikke man også i denne sammenhæng skal spise lidt brød til, ihvertfald inden man tillægger forsikringsselskabernes fremtidsscenarier vældig for stor betydning og pålidelighed.
21-02-2013 17:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@yaknudsen

Du udtrukker dig meget diplomatisk. Jeg vil sige, at forsikringsselskaberne udnytter situataionen til at forhøje deres forsikringspræmier. Det er så simpelt, som det kan være. Det ville jeg også have gjort, hvis jeg sad i spidsen for et stort forsikringsselskab.
22-02-2013 15:51
Jakob
★★★★★
(9319)
.
@ Jørgen Petersen


Det er da oplagt, at forsikringsselskaberne ville blive overhalet indenom af klimaskeptiske selskaber, hvis ikke der var godt hold i deres beregninger.
Det kan enhver med folkeskoleforstand på det frie markeds konkurrence regne ud.

Sjovt nok er der ingen af klimaskeptikerne, der har startet et forsikringsselskab, som sælger billige forsikringer og dermed kan udkonkurrere alle de andre.


Nu er du selvfølgelig undskyldt, fordi du absolut intet ved om det frie marked og økonomi.
Ellers ville det for mig vidne om, at du ikke selv troede på din egen klimaignorante propaganda.
Du ville derfor fremstå som mere uvederhæftig end uvidende, og så måtte debatfesten nok være ved at nærme sig gå hjem og skamme sig tid.

Kan du forstå disse tanker..?


.
22-02-2013 18:40
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Forsikringsargumentet brugt til at sandsynliggøre fremtidige katastrofale klimaforandringer og som understøttelse for AGW teorien er efter min mening helt ude i hampen.

Jakob gør sig efter min mening skyldig i en utilgivelig oversimplificering hvis man skal forstå hans indlæg som et argument for at der er en direkte og utvetydig sammenhæng mellem udgifter til forsikringsskader og klimaforandringer.

Jeg er ikke i tvivl om klimaforandringer er en realitet, og at ændrede nedbørsmønstre med videre er en del af forklaringen på de stigende udgifter til vejrrelaterede skadeserstatninger.

Påstand: Klimaforandringer er i den sammenhæng langt fra den mest betydende faktor.

Jeg vil påstå at menneskets (manglende) byplanlægning, ændringer i befolkningstætheden (det anslås at op mod 80% af alle mennesker bor i større byer) og en kollosal stigning i værdien af forsikret fast ejendom er den altovervejende årsag til de store stigninger i skadeserstatninger.

Både her i landet, og i verden omkring os er der en stærk tendens til at udbygge i områder som er særligt udsatte. Ådale, floddeltaer, enge, kystnære, lavtliggende områder. Fordi der kan vi godt lide at bo.

Når vi så samtidigt plastrer det hele til med asfalt og beton og inddrager flere og flere marginale områder i vores bosættning bidrager vi selv til at øge problemet i hidtil uset omfang.

Det er i øvrigt påfaldende at befolkningstætheden, urbaniseringen og værditilvæksten er relativt større (dog ikke uden undtagelser) i områder som oftere rammes af orkaner og tyfoner end andre mindre udsatte landområder.

Det er ikke sund fornuft der får os til at fortsætte urbaniseringen i udsatte områder og det er heller ikke sund fornuft der får os til at gøre udsatte områder endnu mere udsatte. Det er fordi vi klumper os sammen lige netop der hvor vi godt kan lide at bo, uden at tilpasse os tilstrækkeligt. Mærkeligt, men ikke desto mindre uhyre udbredt.

Og det er god forretning for forsikringsselskaberne. Større udgifter jovist, men også endnu større indtægter.

Ovenstående håber jeg vil kunne bidrage til en mere omfattende diskussion af den meget komplekse sammenhæng som blandt andet udgøres af markedskræfterne, den menneskelige natur, udbygning af infrastruktur og urbanisering. Og skadesforsikring.

Redigeret d. 22-02-2013 18:45
22-02-2013 19:38
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Yaknudsen

Jeg vil gøre opmærksom på, at jeg har arbejdet professionelt med genforsikring i mange år herunder naturkatastrofer. Der er to sider af sagen:

1) Selskabet ønsker at tjene penge
2) Selskabet ønsker ikke at gå falit

Det sidste er afgørende for forsikringsselskaberne.

Det er svært at anvende de data som f.eks. Swiss Re har samlet til at vise, at hyppighederne af katastroferne er voksende af årsager, som jeg nok skal komme tilbage til på et tidspunkt.

Mht. priserne på dækninger for naturskader er det også vanskelig at nå til nogen konklusion, idet priserne er fastlagt ud fra eksponering og udbud/efterspørgsel.

På katastrofedækninger er der måske et sikkerhedstillæg på måske 100% - 200% og disse sikkerhedstillæg vil kunne indholder ændringer i hyppigheder som følge af den globale opvarmning.

Både forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber har tegningsmaksimaler i et eksponeret områder, som f.eks Danmark, således at de ikke bliver væltet ved en kraftige storm. De store selskaber kan ikke - så vidt jeg ved - tegning tilstrækkelig stormskade beskyttelse i dag.

Hvis der kommer en 1999 storm igen i Danmark, kan et eller flere af de store forsikringsselskaber i Danmark gå falit. Det er så spændende om staten vil lade dem gå fallit - indtil data kan de score kassen ved ikke at købe tilstrækkelig dækning.

Ud fra klimamodeller og eksponeringsmodeller kan man få en indikation af hvormeget den globale opvarmning koster i forøger genforsikringspræmier. Jeg kender ikke til resultaterne - forlod genforsikringsbranchen i 1999. Måsker er der nogen i branchen der kender disse resultater.

Din opfattelse af at genforsikringsselskaber bruger den globale opvarmning som et markedsføringen trick kan selvfølgelig ikke afvises, men der er også en frygt for, at et selskab kan gå falit i deres tegning og prisfastsættelser.

Tingene er ikke så simple, som du antyder.
Redigeret d. 22-02-2013 19:48
22-02-2013 21:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Jakob

Ikke for at prale, men jeg tror nu nok, at jeg ved mere om samfundsøkonomi og det frie marked end du gør.

Jeg kan f.eks. stille dig et par spørgsmål:

Hvad mener du om den samfundsøkonomiske situation her i Danmark?

Hvorfor mister vi så mange arbejdspladser her i landet igennem de seneste 5 - 10 år?

Hvorfor har Tyskland klaret finans- og gældskrisen væsentligt bedre end andre lande som f.eks. Danmark, Sverige, Holland med flere, som også har en relativt sund økonomi?

Hvordan kan vi i Danmark have et stort overskud på betalingsbalancen samtidigt med at vi har en dårlig konkurrenceevne?Sagt lige ud, så forstår jeg ikke hvad du mener med ovenstående. Det jeg kan konstatere er derimod, at du bruger et hvert argument, som du kan finde for at påvise, at klimaproblemet er et meget alvorligt problem. Ligegyldigt om det tørke, skybrud, orkan, skovbrande eller anden form for naturkatastrofer, så skydes det ifølge dig CO2-udledningen. Så enkelt er det bare ikke.

Jeg har derimod aldrig lagt skjul på, at vi her i landet at haft øget nedbør igennem de sidste 100 år. Så vidt jeg husker, er den gennemsnitlige nedbør her i landet steget med ca. 100 millimeter over denne periode. Der er næppe tvivl om, at denne stigning i nedbøren har været medvirkende til, at det omtalte skybrud over København blev så voldsomt som det blev.

Jeg har, som det sikkert er dig bekendt, sagt adskillige gange, at øget nedbør er til fordel for planteavlen. Hvis vi således antager, at denne øgede nedbør skyldes AGW, så siger vi samtidigt, at AGW er til fordel for planteproduktionen/planteavlen. Så er vi tilbage til gyngerne og karrusellerne.

Personligt er jeg ikke i tvivl om, at global opvarmning, hvis den kommer, er en stor fordel for planteavlen på globalt plan. Det vil sige en længere vækstsæson i de køligere egne og øget nedbør i de tørre egne.
22-02-2013 22:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ikke for at prale, men jeg tror nu nok, at jeg ved mere om samfundsøkonomi og det frie marked end du gør.


JO men Jørgen i middelalderen kunne man købe afladsbreve, som i praksis gik til at finansiere ting som dette skrummel i Rom seOg det gav altså beskæftigelse, og betydelige folk kunne tilsidst indvi skrumlet med ophøjet anseelse til følge..

På samme måde med drivhuseffekten, så kan vi lave så mange idiotiske ting og det øger beskæftigelsen og øger til med antallet af papirnussere og andre nyttesløse jobfunktioner som altså giver et årsværk (og tilhørende løn)..

Det er da en win-win!

Og nu f.eks. her ved Holstedbro se http://www.maabjerg-bioenergy.dk/

De første 500 mio er brugt til en svag betyngelse!

Anne Grethe HOlmsgård har været primusmotor for projektet og herunder den fortsatte udvikling omkring bioethanol som kommer senere seDamen har fået en gyllelastbil opkaldt efter sig!

Det er sku' da noget!

Altså sådan lidt alla Peterskirken i Rom.

Se http://www.biorefiningalliance.com/news/55/137/800-meter-biobaseret-frontlober.html
Redigeret d. 22-02-2013 22:06
23-02-2013 09:24
kfl
★★★★★
(2167)
Dephi

Hvad er dette indlæg godt for - ihver fald i relevant i forhold til emnet.

Det er span !
23-02-2013 10:18
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Delphi det er et fantstisk indlæg, som du er kommet med. Det sætter virkelig tingene i perspektiv. Du må være en modig mand, da du tør skrive sådant noget.
23-02-2013 10:44
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
kfl skrev:
Det er span !


Sagde den selvbestaltede moderator


Jeg kan nu godt se indlæggets dybt ironiske paralleldragning mellem opbygningen af Vatikanet gennem katolicismen og det som de tro tilhængere af AGW teorien kalder klimakampen.

At indlægget så er lettere malplaceret i denne tråd, og vanskeligt at gennemskue er en helt anden sag.

Du har vist i øvrigt misforstået begrebet spam.

Hvis man absolut VIL sætte en negativt ladet etiket på indlægget, ville "trolling" måske passe bedre.

Men jeg synes nu ikke at indlægget er så ringe at det fortjener den etiket. Men det er jo bare min personlige mening. Andre er i deres gode ret til at have en anden holdning, og udtrykke den som de vil.
Redigeret d. 23-02-2013 10:47
23-02-2013 11:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
kfl skrev:
Hvad er dette indlæg godt for - ihver fald i relevant i forhold til emnet.

Det er span !


Spam!
23-02-2013 16:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Du må være en modig mand, da du tør skrive sådant noget.

Ahe! Det er nu vist i småtingsafdelingen af hvad f.eks. denne mand kunne præsterer.

Dave Allan

23-02-2013 17:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Han var god.
23-02-2013 20:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad er dette indlæg godt for - ihver fald i relevant i forhold til emnet.

Det er span !


Kfl

Du må simpelthen være mere tungnem end det er tilladt, eller har du måske ikke læst indlægget af Bjørn Lomborg.

Lomborgs evige traver i indlægget her, og til alle tider det er, at nyttesløse tiltag og skønmalerier drevet frem af tilskud og statslige reguleringer, det hjælper ikke noget, tværtimod.

Og lige præcis det forsøger jeg at redegøre for i det noget ironiske indlæg!

Men for at skære det ud i pap, så også de mere tungnemme i blandt klimadebattens deltagere kan følge med.

Citat:

vil årligt producere 73 millioner liter bioethanol, ca. 99 millioner kubikmeter biogas - hvoraf ca. 76 millioner kubikmeter biogas vil blive renset og opgradet til ca. 47 millioner kubikmeter VE-gas (naturgas) samt fjernvarme til 20.000 husstande og el svarende til forbruget i 24.900 husstande.
* vil årligt forarbejde 400.000 tons halm, 50.000 tons dagrenovation, 46.832 tons erhvervsaffald, 250.000 kubikmeter vand og 95.212 MWh el til bioethanol, biogas og energiproduktion. Dertil kommer 650.000 tons biomasse, som i forvejen er planlagt til forarbejdning hos Maabjerg BioEnergy.
* vil erstatte så store mængder fossile brændsler, at de kommunale klimaregnskaber i Holstebro og Struer vil udvise en negativ bundlinje. Der er tale om en CO2-reduktion på 434.000 tons, hvor af de 50.000 tons stammer fra det eksisterende Maabjerg BioEnergy.

Fra http://www.maabjergenergyconcept.dk/nyheder/seneste-nyt/vestjysk-bioethanol-fabrik-vaelger-totalraadgiver.aspx

Når projektet ved Måbjergværket og Måbjergbioenergi er fuldt udviklet efter de planer man har, så tilføres der det samlede system årligt:

50.000 ton renovation.

400.000 ton halm.

650.000 ton biomasse (gylle, majs mm)

46.000 ton Erhvervsaffald.

Og endelig et el-forbrug til processen på 95.000 Mwh.

Ud af alt det får man:


73.000 M^3 Bioethanol.

400.000 Mwh fjernvarme..

125.000 Mwh el.

Biogas som omsættes til fjernvarmen og el-produktion: 99 mio M^3 biogas = 650.000 Mwh energi som afbrændes ved Vinderup fjernvarmeværk og på Måbjergværket og yder fjernvarme til Struer og Holstebro.

Konklusion:

Alene hvis man omsætter 400.000 ton halm i Avedøreværket sammen med 650.000 Mwh biogas ville alene disse energikilder yde 1.000.000 Mwh el og 1.100.000 Mwh fjernvarme. Eller 3 % af landets samlede el-behov.

For at kunne yde denne enorme el-produktion i Avedøre har man forbrugt 400.000 ton halm og 650.000 ton biomasse, som er omsat til de 650.000 Mwh biogas.

Men Måbjerg-projektet som forbruger affald og alle de andre ressourcer, som evner at yde 1/3 fjernvarme og 1/8 strøm af Avedørekonceptet yder så 73.000 M^3 bioethanol som vel er forbruget i 25.000 biler årligt.


Over for dette vanvid og de exorbitante pengebeløb som nu bliver pumpet i projektet i Måbjerg, står det faktum at nu fordobles kapaciteten over Skagerak til Norge så alene forbindelsen til Norge kan dække halvdelen af kapacitetsbehovet for hele Jylland Fyn.

Bare en af de mange bjergsøer i Norge som yder el har en el-kapacitet på over 7 Twh. Nemlig Blåsjø.

Blåsjø se http://da.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5sj%C3%B8Akkumuleringskapacitet : 7,8 Twh. Eller over 25 % af hele Danmarks årlige el-behov fra bare en vandkraftsø i Norge ud af mange, som kan starte og stoppe på sekunder og de Danske møller kan forsyne norge og strømproduktionen fra vand kan spares imens møllerne yder strøm og vandkraft overtager produktion når møller ikke yder strøm.

Altså en kapacitet i Norge som passer perfekt sammen med en kraftig udbygning med vind i Danmark.

Det eneste problem der er: det kan udkonkurrere fossilenergi på pris, og det virker! Og man vælger altså sådan et vanvid som nu det i Holstebro til exorbitante støttebeløb, betalt af de Danske energiforbrugere og navnlig skatteydere.

Men det man ender med at lave i Holstebro det udvander i den grad etableringen af kablet over skagerak fordi kraftværkerne i Vinderup og ved Måbjergværket de pumper overvejende udbrugelig strøm ud i nettet fordi man skal bruge spildvarmen fra el-produktionen som procesenergi og til fjernvarme...


Mon ikke det netop er det Lomborg sigter til, som i den grad forsinker omlægningen bort fra fossilenergi.
Redigeret d. 23-02-2013 20:56
Deltag aktivt i debatten Lomborg slår til igen...:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Bjørn Lomborg og bi-død114-07-2017 15:36
Bjørn Lomborg, just a scientist with a different opinion?5312-09-2015 13:17
SAXO, CEPOS, Bjørn Lomborg, Vaclav Klaus015-01-2013 17:11
COOL IT og Lomborg i biograferne126-05-2011 18:34
NASA's James Hansen og Lomborg enige!!718-06-2009 23:07
Artikler
Bjørn Lomborg
Nu er Lomborg også bekymret for klimaet
Bjørn Lomborg: Svar til UVVU, januar 2003
Lomborg i den alaskanske sne (Mernilds Klumme, maj 2008)
NyhederDato
Bjørn Lomborg udnævnt til at kunne redde verden09-01-2008 01:54
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik