Husk mig
▼ Indhold

Danmark er et klimasvinSide 1 af 212>
Danmark er et klimasvin25-06-2008 13:53
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
Der er ved at opstå en forstilling i befolkningen om at Danmark er meget artig i klima sammenhæng; at vi er en KLIMADUKS. Det har selvfølgelig noget at gøre med fornuftige og søde og kloge Connies fremfærd der virker beroligende på folket. MEN DET ER EN ILLUSION!
det kan ikke understreges nok gange at Danmark er et KLIMASVIN.

Senest i Politiken; læs her:
http://politiken.dk/indland/article528913.ece
(det viser sig at danmarks co2 udledning er langt højere end de officielle tal!)

Mange mennesker tror: nu bliver der gjort noget ved problemet. det tager gode Connie sig af. Men det er en meget farlig situation; for sagen er at der ikke bliver gjort en s...


Træt af manipulation!


The time for doubt is over!
25-06-2008 14:05
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ja! Connie overtog et falitbo
Mange mennesker troede Svend gjorde noget ved problemet men Nej. Selv efter omlægning fra kul til gas og vind og jo altså en massiv udflydtning af Co2 belastende produktioner er vi stadig i toppen omkring co2 udledning. HVordan kunne Svend lave noget så fatalt, det tager jo en menneskealder at rette op.

Træt af manípulation kald en spade en spade. Svend har kørt den dansk energiforsyning i sænk.
Redigeret d. 25-06-2008 16:04
25-06-2008 21:16
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Jeg har før haft nogle lignende tanker omkring emnet:

http://www.klimadebat.dk/forum/danmarks-korrigerede-tal-for-drivhusgasudledning-d7-e221.php

'Korrigeret for import og eksport af el' er et udtryk jeg har mødt adskillige gang i forbindelse med vores (DK's) udledning af drivhusgasser. Det er som om, fordi industriens (kraftværkets) produkt skal eksporteres, så skal drivhusgas udledning i forbindelsen med produktionen ikke tælles med på vores regnskab.

Følg den tankegang logisk. Alle køretøjer på DK's landvejer er fremstillet i udlandet – skal de drivhusgas udledninger tilknyttet produktionen af de køretøjer derfor tilskrives DK? Kina producere varer til Vesten. Skal de drivhusgas udledninger tilknytet produktionen tilskrives Vesten eller Kina?Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
15-07-2008 11:15
Jakob
★★★★★
(9328)
 


Jeg kom til at tænke på denne debat, da jeg læste et rammende stykke af Carsten Jensen:
http://www.berlingske.dk/article/20080705/danmark/80705035/


Citater fra teksten:
---------------------------
Hvordan har regeringen med Anders Fogh Rasmussen gjort det?

»Lad os tage noget, som sjældent debatteres for alvor, hvilket statsministeren nok tager som en af sine fortjenester. Det er den globale opvarmning, som jo nu har høj prioritet. I starten erstattede man Svend Aukens fantastiske miljøministerium med humbugmageren Bjørn Lomborg.

Vi taler her om miljødebattens svar på David Irving, holocaustbenægteren som påstår Auschwitz aldrig har fundet sted. Det samme påstod Lomborg om global opvarmning. I et stykke tid i hvert fald. Man genopfandt så at sige virkeligheden.

Hvilket er teknikken. Man afproblematiserer en række ting ved simpelthen at benægte deres eksistens og siger så, at problemerne findes et helt andet sted. Og det er egentlig kernen. Det er at nydefinere virkeligheden, give den andre navne, så den tager sig anderledes ud. Det er jo retorikkens regering, det her.«

-

»Hele det politiske felt er jo blevet til sportsjournalistik. Spillere og trænere, holdopstillinger og kampresultater, som om Christiansborg var et stadion.«

Hvor kan man se det?

»Det giver sig blandt andet udslag i den meget dominerende rolle som de, jeg vil kalde 'hundepsykologerne', har fået. Altså de såkaldte politiske analytikere som Thomas Larsen (Berlingske Tidende, red.), Peter Mogensen (Politiken, red.) eller Henrik Qvortrup (Se og Hør og diverse medier, red.) og så videre. De skaber rammerne om vores politikforståelse. Og politik er, ifølge dem, et taktisk spil. Det er som at høre en brainstorm på et reklamebureau at læse politiske kommentarer: Var det nu klogt at formulere det på den måde? Skulle man nu ikke have ventet med den kommentar? Ingen forholder sig til de problemer, man står over for. Og regeringen har jo i høj grad en interesse i, at politik bliver dækket på den måde.«Hvorfor?»Tag miljøpolitikken. Connie Hedegaard er jo minister for miljø- og klimarigtig retorik ikke for klimaet i sig selv. Hun bedømmes hele tiden som en politiker med »høj profil og stor troværdighed«. Hendes rolle er først og fremmest at give et miljøalibi til en regering, som i ekstrem grad har været problembenægtende på området i det meste af sin levetid. Og i den form for politikudlægning, vi diverteres med i medierne, så er hun en succes. I den form for udlægning, der handler om at løse problemer, altså om substans, så er hun en katastrofe. Jeg oplever i hvert fald hendes virke som værende at skulle rette op på et retorisk underskud. Hvilket netop er, hvad hendes 'profil' er egnet til. Så hun er, som 'hundepsykologerne' siger det: et godt kort
---------------------------


Så er den høne vist plukket.  
  
RE: Lidt tiltrængt modgift:15-07-2008 11:56
Kosmos
★★★★★
(5375)
Ja, det anede mig, at jeg (som sædvanligt, hvad Carsten Jensen angår!) (heller) intet væsentligt var gået glip af ved ikke at lede efter CJs klima-indlæg!


Som jeg i går aftes skrev, har 'TV2 Blog' også beskæftiget sig med 'sagen' - her følger 'åbningsskrivelsen':

Danmarks svar på oraklet i Delfi hedder Carsten Jensen. Oraklet blev som bekendt i antikkens Grækenland betragtet som verdens centrum og sad inde med sandheden om fremtiden. Sådan ser den danske forfatter også sin egen rolle. Senest har han i et interview i Berlingske Tidende skruppelløst og uargumenteret sammenlignet Bjørn Lomborg med David Erwing, som røg i fængsel, fordi han benægtede omfanget af Holocaust. Derfor dagens verbale røvfuld til Carsten Jensen: KLASK, KLASK, KLASK...

- men han er muligvis masochist, så kan hænde han endda nyder det!?


(Lomborgs svar på CJs skriblerier kan stadig nydes her).
Redigeret d. 15-07-2008 12:00
15-07-2008 12:06
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Regeringen nedsatte i marts 2008 følgende kommission:
http://www.klimakommissionen.dk/

Interessant at se om denne kommission kan se himlen for vindmøller!
15-07-2008 12:39
Kosmos
★★★★★
(5375)
Interessant at se om denne kommission kan se himlen for vindmøller!

- tjaeh, et hastigt kig på deres web-sted tyder ikke på meget 'kog i gryden'! Men det hele sker måske på medlemssiderne?
15-07-2008 13:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Svend Aukens fantastiske miljøministerium

Man Forholder sig jo ikke til den massive Co2 belastning svend Auken har medvirket til omkring udbygning med møller og fjernvarme. Det danske samfund har mistet miljøforbedringer for min. 200 milliarder som kunne have reduceret Co2 udledningen og vi kunne have udviklet systemer som var bærdygtige. Navnlig kraftværksforeningens forslag som Svend skød i sænk omkring kraftværker, hvor Co2 udledningen kunne have været sænket til 25 % af 1990 niveauet, det må det danske samfund altså se i vejviseren efter.

Det eneste Lomborg gør er at forslå at man ser lidt på hvordan man får mest for de penge man bruger, som der i den grad var brug for under auken.

Vi ved jo at mølletilhængere ser stort på Co2 belastningen, hvorfor Lomborgs indvendinger er meget på sin plads!

Af de 200 - 225 Twh/år danmark forbruger af energi forekommer der omkring 60 – 80 Twh spildvarme som uden problem kunne udnyttes til fjernvarme, man kunne da som minimum have forsynet halvdelen af de byer i det ganske land med fjernvarme i stedet for at smide 200 milliarder ud i den blå luft, som det er sket af et "fantastisk miljøministerium", men det ville jo virkelig have reduceret omkring co2, det er jo altså ikke det man vil. Men det vil jo have krævet at man have tænkt sig om (lomborg), i stedet for at følge den for forfinede "spindoktor syntes" som auken har fuldt så nøje, til skade for miljø og landets økonomi

Når man tror man gør noget omkring Co2-udledningen ved at stille møller uhæmmet op så er den kolde virkelighed nemlig noget andet, som vi har set til fulde. Hvis man da ikke stikker hovedet i busken og lader som om alt er i den bedste orden!
Redigeret d. 15-07-2008 19:31
15-07-2008 17:42
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@Kosmos


- men han er muligvis masochist, så kan hænde han endda nyder det!?


Når du nu er så synsk med hensyn til, hvad offentlige personer muligvis har af specielle seksuelle nydelser, glemte du så ikke at fortælle, hvad Lomborg måske nyder...?

Jeg kunne også godt tænke mig at høre din vurdering af, om Lomborg står bag Statsministeren, eller om det nærmere er Statsministeren, der står bag Lomborg.
Men så vidt jeg ved blev Lomborg hyret af Statsministeren, så det må vel nok være det sidste..?


 
15-07-2008 22:57
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvordan i himles navn kan Carsten Jensen tale om et fantastisk energiministerium, som fuld og helt, virkelig har tilsidesat de oplagte og meget let gennemførlige tiltag, som virkelig kunne reducerer med Co2, og som til fulde blev forelagt dette ministerium af kraftværksforeningen før vandvidet under auken tog fart.

Hvordan kan man fuldt og helt, fuldstændig se bort fra disse fakta?

Hvordan kan et ministerium være fantastisk når det fatalt overser den enorme Co2 reduktion som ville være herved?

Hvordan kan Carsten Jensen kalde Lomborg en galning når Lomborg netop påpeger nødvendigheden, af at sætte ressourcer ind der hvor de gør mest gavn?

Hvorfor sætter Carsten Jensen lighedstegn mellem et populistisk tiltag som mølleudbygning og så CO2 reduktion når det faktuelt kan bevises, at det ikke reducere omkring co2?

Hvorfor har dette "fantastiske energiministerium" ikke udnyttet disse enorme spildenergikilder fra de industrier som ligger ved de respektive byer?

Her "hovedspildenergikilder" ved de respektive byer, hvor de sammen med tilsvarende spildenergikilder fra feks. forbrændingsanlæg, centrale kraftværkers spildenergi, som tabes i kølevand og kondensatenergi i røggassen, hvor disse energier mere end rigeligt havde kunnet forsyne byerne 2 gang det forbrug der forekommer i dag.

Mange af energikilder kunne forsyne byerne uden brug af varmepumper, hvis radiatorarealet i boligerne have været forsøget så fremløbstemperaturen kunne sænkes i fjernvarmenettet. Ved dette opnås dels at tabet i nettet mindskes og altså at spildenergikilderne kan tilledes fjernvarmenettet umiddelbart!

Ålborg Portland ÅlborgRockwool ArdenDanogips HobroDansk Salt MariagerLeca RandersStudstrupværket ÅrhusAlene på Studstrupværket forekommer der så meget spildenergi at alle boliger i Århus kunne 100 % forsynes med varme selv om boligerne ikke var isoleret. Men det er givet bedre at opvarme havet ud for århus og luften over byen.
Redigeret d. 15-07-2008 23:02
16-07-2008 00:33
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Den eneste metode som kan formindske CO2 udslippet i Danmark er at inddæmme vadehavet.

Hvis vi holder op med brænde kul og olie af så falder priserne og der bliver brugt mere af dem. Det vil at globalt set er det uden effekt.
16-07-2008 09:30
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@delphi


Du er som en tom tønde, der buldrer, når du bliver ved med at bebrejde Svend Auken, at han ikke har gjort nok for at reducere CO2-udslip.
CO2 var ikke et anerkendt problem dengang. Men det var oliekrisen, så opstillingen gik kun ud på at gøre Danmark mindre afhængig af energiimport.

Husker du det nu, eller hvor mange gange skal du mindes om det igen, før du ophører med dine uretfærdige anklager..?

Du kan heller ikke bevise, at Danmarks plan for opstilling af vindmøller ikke fører til mindre CO2-udslip.
Derfor synes jeg, at du skal holde op med sådan noget vrøvl.

Hvis vi vil vinde klimakampen ved at indføre bæredygtig VE, så er vindmøller med stor sikkerhed det allermest egnede våben til danske forhold.
@kulden-varmen


Hvis vi holder op med brænde kul og olie af så falder priserne og der bliver brugt mere af dem. Det vil at globalt set er det uden effekt.


Vi kunne jo passende begynde med at sætte en prop i hullet på vore egne oliekilder. Videre kan vi f.eks. arbejde på at opkøbe kulminer, som vi lukker.
Der er flere muligheder, så der er ingen grund til at give op. Det er jo netop stærk politisk vilje, der er brug for.  
 
16-07-2008 12:46
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Du er som en tom tønde, der buldrer, når du bliver ved med at bebrejde Svend Auken, at han ikke har gjort nok for at reducere CO2-udslip.


Jakob!
Hvem var fortaler for Kyoto og CO2-reduktion? Svend Auken
Prøv at tænke over det før du skriver mere om Svend Aukens fortræffeligheder som miljøminister. Vindmøller er også skadelige for miljøet og naturen.
Redigeret d. 16-07-2008 12:49
16-07-2008 12:47
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis vi vil vinde klimakampen ved at indføre bæredygtig VE, så er vindmøller med stor sikkerhed det allermest egnede våben til danske forhold.


Hvor finder du en bæredygtig energiproduktion?
16-07-2008 13:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Du kan heller ikke bevise, at Danmarks plan for opstilling af vindmøller ikke fører til mindre CO2-udslip.

Det kan du selvfølgelig have ret i, at det kan jeg ikke. Men jeg kan pege på mange forhold som i den grad stiller spørgsmålstegn ved den officielle Co2 reduktion fra møller. Men det vigtigste er: den reduktion som ligger et eller andet sted mellem den officielle reduktion og en forøgelse af Co2belastningen, at den "sande" reduktion faktuelt er så mikroskopisk i forhold til de gratis og langt langt større reduktioner, som ville have været mulig, hvis Auken var gået efter virkelige CO2 reduktioner. Men det ville han af populistiske grunde ikke.

CO2 var ikke et anerkendt problem dengang.

Vil det sige at Svend Auken i 1992 i Rio, ikke ville reducerer med Co2. JA! det sætter jo unægtelig det hele i et lidt andet lys!

Hvorfor skulle man udvide med møller når man faktuelt kunne udbygge med kraftværker som Avedøre II hvor disse forbrugte halm, flis og affald og reducerede Co2 udledningen til minimum 25 % af et kulkraftværk?

Det er altså svært at overværer din og folk som Carsten Jensens ligegyldighed med miljø og Co2 udledning, når i ligegyldighedens tjeneste skal have en kæphest som i dette tilfælde er møller hvor strømmen herfra er ubrugelig. DU forholder dig stadig ikke til at møller ikke kan implementeres i et kraftvarmesystem hvor fjernvarmeværker skal producere, og vi skal have strøm på klokkeslæt. Og en tidobling af møllekapaciteten som kunne dække danmarks energiforbrug er ikke inden for rækkevidde når du og andre bevist ikke vil tage de nødvendige skridt, af populistiske årsager.

Carsten Jensen beskrivelse af spindoktorer og deres virke omkring miljøprofiler/ ministrer, passer langt bedre på Svend Auken og dennes ligegyldighed med miljø og her særlig med Co2 udledningen, end på Connie Hedegård.

Hvis vi vil vinde klimakampen ved at indføre bæredygtig VE, så er vindmøller med stor sikkerhed det allermest egnede våben til danske forhold.


Hvis man vil vinde klimakampen er vindmøller helt sikker en dødssejler når man af populistiske årsager ikke vil indrette de øvrige energitiltag som vil virke i synergi med møllerne. Når man af snæversynede og egoistiske grunde ikke vil lade de kompetente vindens spillere som er tilgængelige komme til orde, som feks. kraftværksforeningen der virkelig var og er kompetent til at reducerer omkring Co2, langt langt bedre og billigere end det vi har set.

Men når disse aktører som virker på kapitalens præmisser som ikke passer ind i Folk som Carsten Jensens politiske fatamorgana, så må alt vige uanset hvor miljøbelastende det så end måtte være.
Redigeret d. 16-07-2008 14:02
16-07-2008 13:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her Svend Aukens indlæg i politikken fra 7/3 se. http://www.wazx.dk/work/klimadebat/fg51/klima/PDF/AUKEN.pdf og http://www.wazx.dk/work/klimadebat/fg51/klima/PDF/AUKEN1.pdf (se nederst)
Man er måløs!!!!!
16-07-2008 15:34
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@delphi


DU forholder dig stadig ikke til at møller ikke kan implementeres i et kraftvarmesystem hvor fjernvarmeværker skal producere, og vi skal have strøm på klokkeslæt.


Hvad var det så vi bestilte i alle de foregående debatter om varmepumper og lagring af vindmølleenergi..?

Hvis du har glemt det hele, så kan jeg da godt finde links til dig, jeg kan bare ikke forstå, at det skulle være nødvendigt.

I øvrigt er det endnu ikke det store problem, fordi vindstrøm kun udgør en lille del, og det er derfor kun ganske sjældent, at der forekommer overskudsstrøm, som ikke kan afsættes på markedet.Og en tidobling af møllekapaciteten som kunne dække danmarks energiforbrug er ikke inden for rækkevidde når du og andre bevist ikke vil tage de nødvendige skridt, af populistiske årsager.


Jeg tager gerne de nødvendige skridt, men jeg er ikke regeringen, så det er ikke op til mig.


Men, når det nu er så galt at sætte vindmøller op, fortæl mig så lige, hvorfor alting ikke er blevet meget bedre efter de sidste 6-7 år, hvor der stort set ikke er etableret mere vindkraft.

Hvorfor er der ikke kommet mange flere varmepumper, hvis det nu er så vigtigt, at de kommer før vindmøllerne..??

Jeg forstår ikke, hvis du ikke selv kan se, at du snakker volapyk. Det er for mig helt oplagt, at mange vindmøller bør gå hånd i hånd med flere varmepumper.
Men har vi ikke den fornødne vindkraft først, så er varmepumper meget tungere at forrente, og omstillingen vil derfor gå langsommere.

Det er netop mange vindmøller, der som basis vil sætte gang i tilpasningen.  
 
16-07-2008 17:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Når du lever I det same forestillingsunivers som Carsten Jensen og Svend Auken: hvordan forestiller du dig at det danske samfund skal betale for en 10 dobling af mølleudbygningen, som med de priser vi kender i dag, vil koste 100 milliarder ekstra pr. år, hvordan forestiller du dig det skal realiseres. Mange af de kraftværksanlæg som i dag virker, skal betales. Hvordan vil du ophæve de kontakter Dong har med Københavns energi og Nrgi århus omkring levering af fjernvarme. Den eneste måde hvorpå du kan gøre dette, er ved at vise teknologier og måder, som er så unikke at de både kan betale for de kraftværker som skal nedlægges og hertil vindmølleudbygning. Altså så gode teknologier som Dong faktuelt ikke kan overse eller nægte at gøre brug af hensyn til aktionærer.

Det kan du netop ikke opnå, når du fatalt ikke kan se at man skal eller skulle have udnyttet alle de oplagte spildenergier, hvorved meget kapital hvad været frigjort til yderligere tiltag, fordi kraftværker havde været overflødige ved byerne med spildvarme. Netop ved at overse de oplagte muligheder, har man netop gjort mølleudbygningen så umulig at den kun kan virke via massiv støtte, hvor udnyttelse af alle disse spildenergier kunne have overflødiggjort denne støtte. Men når man lever i et Socialistisk forestillingsunivers er kapital jo noget man beskatter sig til. Hertil har Danmark jo så svag en økonomi, at hvis ikke det var for olien, så ville vi have et massivt underskud på samhandlen med udlandet.

Når og hvis en udbygning skulle ske så kan det ikke hjælpe noget, at man af forfængelighed vil isoler sine huse når spildenergi sammen med varmepumper og møller kan erstatte denne isolering, selv om varmeforbruget mangedobles. Altså det beløb som bindes i isolering kan placeres i mølleudbygning i stedet og på den måde virke til en massiv udbygning, i stedet for passivt at være placeret i isolering hvor Co2reduktionen er meget begrænset.

Og så forstår jeg stadig ikke hvordan folketing og regering overhovedet kan have nogen forudsætning for at vide hvordan man bedst og billigst producere Co2 fri strøm og varme. Man kunne gøre: differencer afgifter så de virker meget når energi er co2belastende og lidt når de ikke er det. Hertil lade markedet finde ud af hvordan man bedst og billigst producer denne energi. Det vil virke!
Redigeret d. 16-07-2008 17:15
16-07-2008 19:01
Jakob
★★★★★
(9328)
 delphi skrev:
Man kunne gøre: differencer afgifter så de virker meget når energi er co2belastende og lidt når de ikke er det. Hertil lade markedet finde ud af hvordan man bedst og billigst producer denne energi. Det vil virke!


Jamen så er der jo ligefrem noget, som vi nok er enige om, selvom det holder hårdt i dag.  


Men hvordan vil du gøre det, når vores "geniale" regering har indført et skattestop..?

Det er måske også Svend Aukens skyld...?


Jeg går ikke ind for, at lade industriers spildvarme stå for hele varmeproduktionen i deres hjembyer.
Det er endnu mere med industrispildvarme som med vindenergi, at vi ikke kan stole på den, og derfor skal vi have en alternativ forsyning, som vi kan regulere med, og den skal være 100% dækkende.
Når man ønsker en reduceret afhængighed af billig energi, så er boligisolering også et udmærket initiativ.

Men hvis industrispildvarme kan være så indbringende for en by, hvorfor samarbejder fjernvarmeværket så ikke med fabrikken og giver dem et tilbud, som de ikke kan sige nej til..?

Er det også Svend Aukens skyld...?  
 
16-07-2008 19:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Er det også Svend Aukens skyld...?


Jakob

Det korte svar: JA

Udnyttelse af ægte spildvarme blev afgiftsbelagt i Svend Aukens regeringstid. De skulle have været fjernet med finanslovforliget i 2005, men de er der stadig.
16-07-2008 20:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

DU er simpelhed ikke klar over hvor svag den danske økonomi er! om 15 år er olieproduktionen så lille, at vi skal til at importer olie, og de offentlige udgifter er så ekstrem store at økonomien simpelhed kollapser, og du vil have flere skatter til et mølle/varmepumpeeventyr!

Skattestop: hvis man modtager i størrelsesordnen 800 – 900 Milliarder årligt i skatter. Jeg kan ikke se hvad man skal opkræve mere i skat for!

Er det også Svend Aukens skyld...?

Det er Aukens skyld at han har brugt så uendelig mange penge på noget hvor der ikke er opnået en fis.

Jeg går ikke ind for, at lade industriers spildvarme stå for hele varmeproduktionen i deres hjembyer.

Allerede der er du jo ude på en glidebane! Du vil etablere kraftvarmeværker som konflikter med vindmøller når varme skal produceres. Altså du vil placere kapital i både Isolering af boligen, kraftvarmeværk og udnyttelse af spildenergi fra industrien fordi du ikke er glad for "industriafhængighed". Der vil man selvfølgelig lave en kontrakt med feks. Ålborg PortLand Leca Randers osv. som de skal leve op til og modtage en god pris for varmen!

Men hvis industrispildvarme kan være så indbringende for en by, hvorfor samarbejder fjernvarmeværket så ikke med fabrikken og giver dem et tilbud, som de ikke kan sige nej til..?


Du forstår ikke det samspil mellem "politikkeride" og skatter og afgifter. Alt skal jo tilrettelægges så det netop ikke lykkes at udnytte denne spildenergi. Spildenergi skal først afgiftsbelægges og strømmen til varmepumpe skal afgiftsbelægges så produktionsprisen ender i skyerne!

Det der derimod dur er lad de som kan producere varme/el billigst ved de enkelte byer lad de firmaer gøre dette og så indret afgifter herefter.
16-07-2008 21:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Udnyttelse af ægte spildvarme blev afgiftsbelagt i Svend Aukens regeringstid. De skulle have været fjernet med finanslovforliget i 2005, men de er der stadig.

Ja! det er jo mageløst. I 2006 i forbindelse med at afgiften omkring vindmøllestrømmen skulle omlægges så el-afgiften blev reduceret ved overløb fra møllerne, indførtes lige den regl at hvis varmepumpen virker med en effektfaktor bedre end 3 skal strømmen til pumpen afgiftsbelægges fuldt. Og sådan lige for at give varmepumper på kraftværkerne det fulde dødsstød, også når de omsætter egenproduktionen fra kraftværket.
16-07-2008 22:45
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@Boe Carslund-Sørensen


Det er jo ingen kunst at gøre spildvarme rentabel, hvis den er afgiftsfri.
Men jeg tvivler nok også lidt på, at det var Svend Auken, der skrev finansloven i 2005.

Jeg mener, at Svend Auken er ansvarlig for, at Danmark i dag er blandt de absolut førende vindmøllenationer, og det skylder vi ham stor tak for, fordi det er den helt rigtige vej frem for Danmark.  


Den efterfølgende regering har stort set intet bidraget med, men har kun levet højt på hans resultater.  
16-07-2008 23:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Svend Auken har hovedansvaret for at alle de aftaler som Kyoto-protokollen er overskredet meget betydeligt omkring den co2udledning danmark har forpligtiget sig til. Alle CO2 reduktionsaftaler de socialdemokratiske regeringer har indgået er massivt overskredet.

Alt tyder på at den nuværende regering vil lave den samme fatale bommert til et eksorbitant milliardbeløb. Efter en periode på måske 10 år kan vi med sikkerhed konstatere at Co2 reduktionen er udeblevet, det er de skatter befolkningen skal betale på co2reduktions hellige alter, ikke!

Jeg mener, at Svend Auken er ansvarlig for, at Danmark i dag er blandt de absolut førende vindmøllenationer, og det skylder vi ham stor tak for, fordi det er den helt rigtige vej frem for Danmark.

Svend Auken har sat en standart for hvor fuldstændig altødelæggende en politik der kan føres for en energisektor og den tilknyttede vindindustri. En industri som kunne være robust, ved feks at have udviklet de energisystemer som kunne have virket i synergi med den øvrige energiproduktion og derved have gjort vindmølleenergien langt mere konkurrencedygtig sammenlignet med alm kraftvarmeproduktion. Havde svend auken haft den intention kunne Danmark have en energiproduktion fra vind som var mange gange det den er i dag.
17-07-2008 11:36
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Det er jo ingen kunst at gøre spildvarme rentabel, hvis den er afgiftsfri.
Men jeg tvivler nok også lidt på, at det var Svend Auken, der skrev finansloven i 2005.


Nej kunststykket er at få gjort produceret fjernvarme rentabel, og det er/var Svend Auken projekt. Der blev bygget mange små kraftvarmeværker mens SA var miljøminister, disse værker leverer i dag varme til priser pr. kWh, der stort set er de samme som prisen på el. Den nuværende regering har flere gange forsøgt, at få ophævet afgifterne på udnyttelse af ægte spildvarme, men forligspartneren spænder ben. Det vil udstille SAs fjernvarmeudbygning som en eklatant fiasko.

Jeg mener, at Svend Auken er ansvarlig for, at Danmark i dag er blandt de absolut førende vindmøllenationer, og det skylder vi ham stor tak for, fordi det er den helt rigtige vej frem for Danmark.


Svend Auken er ansvarlig for den hovedløse udbygning med vindmøller, det kan vi godt blive enige om. Danmark er ikke førende længere, det skal vi takke den siddende regering for. Hvis energimarkedet i Danmark ikke kan bære udgifterne til yderligere udbygning med vindmøller, så stil dem for min skyld gerne op i USA og Kina. Vindmøller er en gøgeunge i det danske energisystem, og er hermed med til at gøre omstillingen til VE med REALVÆRDI besværlig, pt. har vi VE med SIGNALVÆRDI. VE uden reduktion i CO2-udslippet. VE der ikke kan eller vil konkurrere på markedsvilkår. VE der kun kan eksistere på grund af massive tilskud, fortrinsret til at levere el, særregler på skatteområdet mv.
Vindmøller har ingen samfundsøkonomisk værdi, de er en betonklods om Danmarks fremtidige udvikling. Hvis vi fortsætter af den vej kommer vi inden længe til at tale om Danmarks afvikling i stedet for.
17-07-2008 12:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Den nuværende regering har flere gange forsøgt, at få ophævet afgifterne på udnyttelse af ægte spildvarme, men forligspartneren spænder ben. Det vil udstille SAs fjernvarmeudbygning som en eklatant fiasko.

Ja! og virkelig reducere markant omkring CO2, men det er jo en detalje i SA's univers.

Dette "formidable energiministerium" under Auken har arbejdet for og arbejder for at spildenergier som disse her for Hobro ikke skal udnyttes se.Man er jo måløs!
17-07-2008 14:30
Jakob
★★★★★
(9328)
 Hvis man kunne sælge spildvarme uden afgift, så var der nok mange, der ville lave firmaer, som sælger langtidskogt vand og spildvarme.

Man kan få alt beskattet til at virke urentabelt, hvis man letter skatten hos konkurrenterne.hvordan forestiller du dig at det danske samfund skal betale for en 10 dobling af mølleudbygningen, som med de priser vi kender i dag, vil koste 100 milliarder ekstra pr. år


Det er en underlig mani, der er med sådanne udokumenterede vanvittige tal.

Så vidt jeg har regnet ud koster det 140 milliarder kroner at etablere 5 gange så meget vindkraft som vi har i dag. Dette endda foruden det allerede etablerede.

http://www.klimadebat.dk/forum/ted-talk-med-al-gore-d12-e454-s40.php#post_5217


Dvs. 10 gange så meget vindkraft kan etableres for under 300 milliarder.

Hvis man betalte 100 milliarder om året, så kunne man altså forny samtlige vindmøller (10 gange så mange som i dag) hvert tredje år..!! 
Redigeret d. 17-07-2008 14:31
17-07-2008 15:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvis man kunne sælge spildvarme uden afgift, så var der nok mange, der ville lave firmaer, som sælger langtidskogt vand og spildvarme.


Jeg tror du har misforstået et eller andet - der er afgift på energi til virksomhederne, der ud over bliver der pålagt afgift, hvis de vil udnytte spildvarmen. Det er den dobbelte afgift på ægte spildvarme jeg taler om, den der bla. umuliggør at dit supermarked kan genindvinde varmen fra kølekompressorene.
17-07-2008 17:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Det er den dobbelte afgift på ægte spildvarme jeg taler om, den der bla. umuliggør at dit supermarked kan genindvinde varmen fra kølekompressorene.

Man kan jo godt forstå staten er nød til at kradse de penge ind som er mulig, den har jo betydelige udgifter til vindmølleudbygning, og herunder de virksomheder som skal pålægges at omsætte denne dyre strøm deres skattegrundlag mindskes jo også. Men linjen ligger jo klar! Man reducerer minimalt ved møller omkring co2 og forhindrer virksomhederne i virkelig at omsætte oplagte spildenergier som virkelig kunne give Co2 reduktion. Altså en minimal reduktion som koster maksimalt og herefter afgiftsbelægge maksimal omkring de spildenergier som virkelig kunne reducere omkring co2.

@Jakob

Det er noget underlig luftigt noget dine tal! Havde du forestillet dig de møller skulle stå i det fri til pynt eller? Ja møller koster 10 – 15 Million pr Mw kapacitet opstillet. Men det er jo det mindste af omkostningen! Hertil udgift til balanceregulering, og navnlig netudbygning og vedligehold, finiancering, nedtagning af mølle når denne er udtjent, backup kraftværker, omstilling af de forbrugere som skal modtage strømmen. Vedligehold af en mølle i dens levetid er lige så bekostelig som selve møllen (havvindmøller)

Lige præcist alt det glemmer du!

Den møllekapacitet vi har i dag koster 10 milliarder pr år og en tidobling ergo 100 milliard altså bare for møllerne og "ledningsvej" frem til forbruger.
17-07-2008 21:07
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@delphi


Jeg vil skønne, at udbygningen af EL-nettet, så vi kan håndtere 10 gange mere vindkraft, kan gøres for 6-40 milliarder kroner, og det er en langtidsinvestering, som ikke betyder en nævneværdig udgift i det daglige.
http://www.klimadebat.dk/forum/ansvar-for-fremtiden-d7-e546-s40.php#post_6455

Desuden kan netudbygningen, hvis den gøres rigtigt, hjælpe med at reducere udgifter til etablering varmepumper, fordi man kan nedgrave jordvarmeslanger samtidigt med EL-kablerne.  
Angående spildvarme, så synes jeg selvfølgelig også, at den skal udnyttes. Men det skal ikke ske ved at forgylde private virksomheder på statens bekostning.
Jeg tror ikke, at I har ret i, at virksomheder betaler fuld pris for energi. En landmand og en vognmand betaler f.eks. ikke samme pris som private for dieselolie. 
17-07-2008 23:14
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
En landmand og en vognmand betaler f.eks. ikke samme pris som private for dieselolie.


Det er mange år siden at vognmænd fik refunderet energiafgifterne, så nu er der kun mængderabatterne til forskel. Landmænd kan stadig købe afgiftsfri diesel, hvis de har en bevilling. Øvrige virksomheder får også refunderet en del af energiafgifterne, men det retfærdiggør ikke, at afgifter forhindre en effektiv udnyttelse af energi.
18-07-2008 09:28
Jakob
★★★★★
(9328)
 


Øvrige virksomheder får også refunderet en del af energiafgifterne, men det retfærdiggør ikke, at afgifter forhindre en effektiv udnyttelse af energi.


Hvis afgifter gør dét, så kan jeg umiddelbart ikke se andre forklaringer på det, end at der faktisk ikke er særlig meget spildvarme at sælge, eller at den er for dyr at udnytte.

Et pædagogisk regneeksempel kan måske gøre mig klogere, men var der så store summer at spare, som det jævnligt bliver påstået, så burde det ikke ødelægge økonomien, at skattefar får en del af kagen.

CO2-afgiften skal jo nok i hvert fald kun betales een gang, og det må synes temmelig ligegyldigt for fjernvarmeværket, om de skal betale x,x kr i statsafgift for 1 joule kul, eller om de skal betale det samme for 1 joule spildvarme.

Men jeg vil ikke helt afvise, at det kan være en god idé, at staten hjælper de forskellige spildvarmeprojekter igang med en etableringsstøtte. Det mener jeg godt kan forsvares, hvis det er tydeligt, at der er penge og fossilt brændsel at spare på sigt.
Ellers mener jeg, at det må være langt bedre i stedet at bruge pengene på mere vindkraft. Det vil helt udfase fossilt brændsel til fordel for bæredygtig VE, og det mener jeg er bedre end kun at spare på det fossile. 
18-07-2008 10:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Fra SKAT:
"Nedsættelse af afgift af procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion
Afgiften af spildvarme fra tung proces, der anvendes til rumvarme, og hvor varmen kommer fra eget industrielt kraftvarmeværk reduceres fra i alt 60 kr. pr. GJ til i alt 48 kr. pr. GJ - der fordeler sig med 42 kr. pr. GJ i energiafgift og 6 kr. pr. GJ i CO2-afgift.

Afgift af overskudsvarme fra let proces reduceres tilsvarende fra 52,50 kr. pr. GJ til 42,00 kr. pr. GJ i energiafgift."

Hertil kommer så ikke refunderbare el-afgifter til indfangning af spildvarmen, som bl.a. omfatter PSO og CO2. Ergo dobbelt CO2-afgift, hvorfor?
18-07-2008 22:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob.

Står det ikke snart klart for dig at et embedesapparat sammen med højt profilerede miljøvenlige politikere, det giver en forøgelse af Co2 omkring energiproduktion.

Lad mig lige forklarer dig, selv om jeg har gjort det mange gange. Avedøre II: Alt det spildtræ som bark, savsmuld og andet overflødigt træ fra produktionen hos Junkers fabrikker, det træ tørres via det kraftværk som virker på fabrikken. Efter tørring laves træpiller af træet. Disse træpiller sejles nu til Avedøre værket og afbrændes sammen med gas. Et kraftværk som er bygget i 70 – 80'erne ligger typisk lidt over 40 % omkring el-virkningsgrad. Avedøre II ligger over 50 % omkring el-virkningsgrad ved 50 % træ og 50 % gas. Resultatet er nu at den strøm som produceres ved træ og gas, at CO2 udledningen er 20 % af et kulkraftværk fra 80'erne. Altså en Kwh el ved kul: 800 g Co2 ved samproduktion gas/træ: 160 g Co2. (næsten det samme som vindmøllestrøm hvis varme udnyttes og herved erstatter olie/gas)

Alle de mange mange produktioner rundt i landet, hvor tilsvarende som hos junkers, hvor dette kunne laves. Ja! Det er næsten uhyggelig at tænke på så effektivt en Co2reduktion, man har fået herved, stort set gratis! Gratis da man skulle erstatte udtjente kraftværker for København: derfor!

Jeg forstår simpelhed ikke hvordan du og Miljøgrisen med flere, som er overbevist omkring Co2ens skadelige virkninger, at i vil satse på en politikkerstyret vindmølleudbygning. Jeg forstår simpelhed ikke hvordan I kan fravælge sådanne tiltag som Avedøre og hertil udnyttelse af spildenergi.

Hver evig eneste gang der opstilles eller laves energiprojekter fra møller over bølgeenergi til alt andet der kan tænkes af alternative energiprojekter. Hvis ikke disse projekter kan virke på kommercielle vilkår, vil det politiske system via skatter og afgifter drive energiproduktion mod mere og mere Co2 belastende produktion for netop at betale denne fordyrelse via skat og afgift, og i sidste ende, som vi ser det i dag, vil det blive så grotesk, at feks vindmølleprojekters Co2reduktion sættes over styr mange mange gange af den adfærd erhvervslivet nu tilegner sig pga øvrige lovtiltag (skat og afgift).

Hver evig eneste gang Svend Auken har underskrevet protokoller som Kyoto. Hver eneste gang er de lovede Co2reduktioner ikke overhold tvært i mod. Hver eneste gang, er love og forordninger blevet mere og mere Co2 fremmende netop for at drive virksomheder og private og kraftværker mod forbrug af afgiftsbelagt fossile brændsler, netop for at betale for mere og mere skører og vilde projekter uden nogen form for realisme. Netop kraftværkssektoren er nu så gennemreguleret, at et hvert skat- eller afgiftsteknisk tiltag kun vil forværrer situationen markant og bare bevirke til mere og mere konflikt, kraftværker og andre el-produktioner i mellem, og med en stensikker forøgelse af Co2udledning tilfølge.
Redigeret d. 19-07-2008 00:17
19-07-2008 09:20
Jakob
★★★★★
(9328)
 


@delphi


Avedøre II


Ja, du har før fortalt, at det var bedre, hvis Danmark kun havde få værker som dette og ikke andet.
Men hvordan var det så gået med fjernvarmeproduktionen i samspil med EL-produktionen..?
Ville du spilde 50% af energien, eller ville du bygge et fjernvarmenet fra Århus til Skagen..?


CO2 udledningen er 20 % af et kulkraftværk fra 80'erne


Det er jo kun i kraft af, at du bruger biobrændsel.


Altså en Kwh el ved kul: 800 g Co2 ved samproduktion gas/træ: 160 g Co2. (næsten det samme som vindmøllestrøm hvis varme udnyttes og herved erstatter olie/gas)


Jeg mener ikke, at vindmøller behøver at give CO2-udslip af betydning.
Derforuden bruger de heller ikke biobrændsel eller optager landbrugsjord.

Indtil videre kan det godt være, at vi ikke får den fulde CO2-reduktion for vindstrømmen, fordi det giver lidt ekstra udslip, når andre værker ofte skal op- og nedregulere, fordi vindstyrken ændres.

Men som vi tidligere har analyseret, så bliver det meget bedre, når vi kommer op på 10 gange den nuværende kapacitet og får gang i lagringen.

Hvis vi skal være sure på Svend Auken, så bør det være fordi han ikke fremtryllede denne kapacitet, da han havde chancen.

Det er nyt for mig, at Svend Auken ikke har overholdt de svage krav mod CO2, som var på hans tid. Jeg tror ikke, at det er korrekt.Boe Carslund-Sørensen skrev:
Fra SKAT:
"Nedsættelse af afgift af procesoverskudsvarme fra industriel kraftvarmeproduktion
Afgiften af spildvarme fra tung proces, der anvendes til rumvarme, og hvor varmen kommer fra eget industrielt kraftvarmeværk reduceres fra i alt 60 kr. pr. GJ til i alt 48 kr. pr. GJ - der fordeler sig med 42 kr. pr. GJ i energiafgift og 6 kr. pr. GJ i CO2-afgift.

Afgift af overskudsvarme fra let proces reduceres tilsvarende fra 52,50 kr. pr. GJ til 42,00 kr. pr. GJ i energiafgift."

Hertil kommer så ikke refunderbare el-afgifter til indfangning af spildvarmen, som bl.a. omfatter PSO og CO2. Ergo dobbelt CO2-afgift, hvorfor?


Jeg forstår nok heller ikke, hvorfor der skal betales CO2-afgift to gange.
Skattesystemets detaljer er heller ikke min stærke side, men jeg må da indrømme, at jeg godt kan blive lidt nysgerrig efter at vide, hvordan de tal for let og tung proces er beregnet og begrundet. 
19-07-2008 10:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Ville du spilde 50% af energien, eller ville du bygge et fjernvarmenet fra Århus til Skagen..?

Man kunne erstatte værker omkring københavn, Århus Odense, og udnytte affald og bio og forsyne fjernvarme på normal vis.

Derforuden bruger de heller ikke biobrændsel eller optager landbrugsjord.

Netop biobrændsel forekommer jo til overflod fra industrien og i skove, uden at vi skal til at producere på landbrugsjord.

Mig bekendt er det kun i Århus man har et mindre anlæg (2 Mw)som udnytter affald til el-produktion.

Hvorfor skal denne energi som kan halver Gas's co2 udslip ikke udnyttes?
Netop ved at bruge affald og de biobrændsler som forekommer fra industrien og herunder som med fordel kunne udtages af de danske skove (som i dag ikke er rentabelt at gøre). Denne energiresurse er meget betydelig. Alene hos NOvopan forekommer træ til el-produktion på omkring 0,5 Twh/år.

Men hvordan var det så gået med fjernvarmeproduktionen i samspil med EL-produktionen..?


Der har man jo netop som det eneste værk sammen med brønderslev monteret værket med Absorptionsvarmepumper så kondensatenergien optages i røggassen så man når en samlet virkningsgrad (el/varme) på hele 96 %. Altså stort set den samme fjernvarme produktion som et værk fra 80'erne som spilder energien i Røggassen.

Jeg mener ikke, at vindmøller behøver at give CO2-udslip af betydning.


Vindmøller er meget Co2 belastende sammenlignet med Avedøre. En Kwh produceret ved vind afgiver 35 g co2 når møllen skal produceres og nedtages osv. Når kun 30 % af strømmen kan forbruges er Co2 belastningen 100 g/Kwh altså mere end et værk som Avedøre hvor fjernvarmen udnyttes (ca 80 g/Kwh).


Det er nyt for mig, at Svend Auken ikke har overholdt de svage krav mod CO2, som var på hans tid. Jeg tror ikke, at det er korrekt.

Det er korrekt!
19-07-2008 10:45
Jakob
★★★★★
(9328)
 @delphi


En Kwh produceret ved vind afgiver 35 g co2 når møllen skal produceres


En vindmølle kan produceres på vindstrøm alene, så det behøver ikke at give CO2-udslip.
Angående opstilling og nedtagning, så ligger der selvfølgelig en udfordring, men det er i småtingsafdelingen m.h.t. CO2.


Absorptionsvarmepumper så kondensatenergien optages i røggassen


Hvad koster det at installere et sådant system på et kraftværk..?


Netop ved at bruge affald og de biobrændsler som forekommer fra industrien


Gør man ikke det i dag..?

Jeg har da ikke hørt om, at man deponerer træ.

Men som tidligere nævnt mener jeg ikke, at man bør basere kraftværkernes økonomi på en afhængighed af industrien.


Det er korrekt!


Der skal nok mindst to udråbstegn mere på, hvis du vil overbevise mig uden dokumentation.  
  
19-07-2008 13:21
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Men som vi tidligere har analyseret, så bliver det meget bedre, når vi kommer op på 10 gange den nuværende kapacitet og får gang i lagringen.

Hvis vi skal være sure på Svend Auken, så bør det være fordi han ikke fremtryllede denne kapacitet, da han havde chancen.


Mener du de postulater, du tidligere har fremført i andre tråde? Der er til dato ikke lavet analyser over hvordan man indpasser vind-el i forbruget, eller hvor meget det vil koste. Du vil gerne pille kompleksiteten ud af energimarkedet, men du giver ingen bud på hvordan det gøres. Du vil end ikke give et bud på, hvad det fremover vil koste at få oplagret vind-el i norsk eller svensk vandkraft.
Du må fremkomme med nogle realistiske beregninger over alle omkostningerne ved en vindmølleudbygning af den størrelse, det du har præsteret til nu er ren fantasi.


Hvad koster det i driftsstøtte til backup værkerne?
Hvad koster det i transport til og fra Norge og Sverige?
Hvad vil Norge, Sverige og Tyskland betale for uønsket dansk vind-el?
Hvad vil Norge, Sverige og Tyskland have for at levere nødstrøm til Danmark?
Hvad koster udbygningen af alle transmissionskablerne internt i Danmark og til hhv. Norge, Sverige, Tyskland m.fl.?
Hvordan ser forholdene ud når Tyskland har udbygget deres vindmøllekapacitet og forbindelseskablet til Norge uden om Danmark?
Hvad betyder det norsk/hollandske kabel for hele regnestykket?
Hvilke uforudset ting vil spille ind?
Hvordan er det lige med Norges vindmølleplaner? Hvilken indflydelse får det på omkostningerne ved vind-el i Danmark?
Hvordan er det lige med Sveriges vindmølleplaner? Hvilken indflydelse får det på omkostningerne ved vind-el i Danmark?
Hvordan er det lige med Tysklands vindmølleplaner? Hvilken indflydelse får det på omkostningerne ved vind-el i Danmark?
Hvordan er det lige med Polens vindmølleplaner? Hvilken indflydelse får det på omkostningerne ved vind-el i Danmark?
Hvordan er det lige med Hollands vindmølleplaner? Hvilken indflydelse får det på omkostningerne ved vind-el i Danmark?

Til sidst kan du så dele udgiften med en CO2-besparelse, der afhænger af om Danmark er netto eksportør eller netto importør af el.

Redigeret d. 19-07-2008 13:23
19-07-2008 14:34
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

En vindmølle kan produceres på vindstrøm alene, så det behøver ikke at give CO2-udslip.
Angående opstilling og nedtagning, så ligger der selvfølgelig en udfordring, men det er i småtingsafdelingen m.h.t. CO2.

I dag regnes en produceret Kwh vindstrøm til 30 G co2 uden nedtagning af mølle. Altså et stålværk som også skal etableres som skal bruge vindstrøm, ved et vindmølleværft. Hvis du formår at få industrien til at omsætte vindstrøm for 10 milliarder og erstatte olie/gas og du ved at bruge udgiften ved nybyggeri til vindmøller og varmepumper i stedet for isolering, så har du maks 50 milliarder pr år til at drive et energisystem som kan forsyne danmark med 36 Twh/år el og 100 % forsyne via varmepumper, vores huse og fabrikker med rumopvarmning. Et stålværk er en betydelig udgift!

Hvad koster det at installere et sådant system på et kraftværk..?


Hvis energien umiddelbart er i vand (feks kølevand fra kraftværket fra lejer pakninger mm) som kan ledes igennem en absorptionsvarmepumpe og pumpen kan stå i kraftværkshallen så koster det 700.000.- kr pr Mw kapacitet, og nogle dage for en smed til at monterer den med rør osv.
Her 4 Mw kølevand som afblæses i silkeborg seved drift i 5000 timer pr år: 20000 Mwh nok energi til 800 – 1000 husstande som kunne optages ved etablering af absorptionsvarmepumper til 2,8 mill kr. ex installation. Ved produktionspris ab værk: 550 kr/Mwh kan opstillingen afskrives på 1270 timer eller 70 dage (hvis værket arbejder 18 timer på dag).
I feks silkeborg vil det koste 1,4 Mill kr pr optaget Mw kapacitet ved de øvrige spildenergikilder når energien er i luft fordi der skal etableres luft/vand varmevekslere til at optage energien i luften altså 140 dage omkring afskrivning (det skulle vel kunne overkommes)

Gør man ikke det i dag..?

Jeg har da ikke hørt om, at man deponerer træ.

Men som tidligere nævnt mener jeg ikke, at man bør basere kraftværkernes økonomi på en afhængighed af industrien.


Man lader det ligge og rådne i skoven fordi det ikke er rentabelt at tage det ud. Halm fra landbruget få lov til, at ligge på marken. Meget affald deponeres, andet bruges til fjernvarme. Meget træaffald fra industrien bruges til træpiller andet brændes simpelhed af for at afskaffe det. Meget træaffald fra de store industrier omsættes i kraftværker på virksomheden. Men med den betydelige hage at træ kan maks udnyttes med 25 % omkring el-virkning. I et samspild med gas som på Avedøre stiger virkningsgraden til over 50 % for trædelen. Hertil alle de kraftværker som etableres på virksomhederne de arbejder kontinuerligt, hvilket er meget uhensigtsmæssigt, i et energisystem som det danske med kraftvarme og møller.

Der skal nok mindst to udråbstegn mere på, hvis du vil overbevise mig uden dokumentation.


Her se http://www.klimadebat.dk/grafer_co2udledning.php det kalder jeg bestemt ikke et fald. Hertil meget af vindmøllestrømmen eksporteres, hvor vi faktuelt ikke ved om den skader omkring Co2 eller gavner, men som altså tæller som Co2reduktion for det samlede Co2 regnskab. Hertil er der netop i perioden hvor en reduktions skulle ske, udflyttet meget produktion til Kina mm, så en reduktion burde indfinde sig og navnlig efter så massiv en udbygning med vind. Så et eller andet skaber altså dette øgede Co2 udslip. Som det ses er Oliedelen altså transport delen ikke vokset nævneværdigt. Det er varme og el-produktionen som trækker Co2 udslippet op selvfølgelig sammen med procesenergi til industrien,som man altså kunne udnytte hvad man har fravalgt!
Redigeret d. 19-07-2008 21:52
19-07-2008 21:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe Carslund-Sørensen

Det betyder i hvert fald under et at den danske vindmøllestrøm som i dag ekspoteres til en mindre pris, at den i fremtiden bliver fuldt og helt værdiløs, hovedsagelig fordi landene omkring Danmark har vindmøllestrøm til overflod når vi har det.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Danmark er et klimasvin:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik