Husk mig
▼ Indhold

En ordentlig energipolitik!


En ordentlig energipolitik!24-01-2012 18:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det står mere og mere klart for folk med en endda mindre indsigt i den måde vort energisystem virker på, at der er noget grundlæggende galt.

I følge Eenrgistyrelsens senste statistik for 2010 se link er der brugt hele 97,3 Twh brændsler for at afsætte sølle 27 twh strøm fra landets kraftværker, når møllerne har ydet den resterende produktion ca 8 Twh, og det sammen med den fjernvarme landets boligmasse med fjernvarme har forbrugt..

Hvad kan man gøre, for at forbedre den måde landets energiproduktion omsættes, til den energi vi skal forbruge i vor hverdag, og på en måde så det sker mere energiøkonomisk.....
Redigeret d. 24-01-2012 19:06
24-01-2012 19:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er en svær opgave, som vi her har gang i. Vi kan vel ikke gøre andet end at gøre opmærksom på problemet igen og igen?

Jeg tænker lidt på, om der er nogen der ved, om der er fremtrædende politikere og andre menigsdannere, som læser dette forum? Men andre mingsdannere tænker jeg på jurnalister og redaktører inden for medierverdenen. Det kunne da være en interessant vinkel for medierverdene, at tale om penge- og ressourcespild i en tid hvor alle skal spare.
25-01-2012 01:39
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen

Det eneste du / vi kan gøre, er nok at linke til klimadebat.dk, så både politikerne og journalisterne kan finde den. Desværre kræver det, at både politikerne og journalisterne kan tænke selv og gennemskue et kompliseret energisystem.

At Danmark ingen sammenhængende energipolitik har, fremgår faktisk af den måde energilovgivningen er bygget op - vi har en elforsyningslov, en varmeforsyningslov og en naturgasforsyningslov - at de 3 love ikke hænger sammen, men faktisk spænder ben for en fornuftig energiplanlægning - siger næsten sig selv.

Elforsyningsloven har 2 store/stærke lobbyer - vindmøllelobbyen og kraftværkslobbyen.

Varmeforsyningsloven har også 2 store/stærke lobbyer - Fjernvarmelobbyen og kraftvarmeværkslobbyen.

Naturgasforsyningsloven har også 2 store/stærke lobbyer - naturgasselskaberne og biogaslobbyen (landbruget)

Som modvægt til producentlobbyerne findes der nogle få foreninger for forbrugere, der hverken har særlig mange penge eller særlig megen politisk indflydelse.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
25-01-2012 10:52
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jørgen

Svar på: http://www.klimadebat.dk/forum/er-geo-engineering-uetisk--d15-e182-s80.php#post_28170

Det hele smøres ind i faktuelle forhold som isoleret set er rigtige, og det af de forskellige lobbyister.. Feks så det forhold at store kraftvarmeværker de yder forholdsmæssigt ikke så meget mere fjernvarmevarme til byerne, selv om der kobles flere boliger på fjernvarmenettet. Det hænger bla. sammen med at husene bliver bedre og bedre isoleret og det forhold om der er 35.000 brugere i en storby eller 45.000 så er nettabet stort set det samme.

At mere og mere brændsel er forssilfri i form af biomasse og affald..

AT fjernvarmesystemet kan integrerer møllestrømmen..

At møllestrømmen er næsten fossilfri, og at Samsø feks producerer mere strøm fra møllerne end øen forbruger hvor for øen er fossilfri...

Og det er da også rigtigt!

Men det er jo ikke særlige opløftende at den energi som afsættes fra H C Ørsted måske nok forsyner flere og flere M^2 boligareal, når den energi man omsætter til fjernvarme er at betragte som ren kedelproduktion fordi H C Ørsted næsten ikke opnår nogen el af den omsatte naturgas, og når netop filosofien bag fjernvarme eller kraftvarme er at kraftværket yder el sammen med fjernvarmeproduktionen, og H C Ørsted er som følge af mere og mere møllestrøm og kraftvarmeværker som skal (eller forsøger) yde strøm sammen med fjernvarmeproduktionen, det har gjort at kraftværket fra at have en alm el-udnyttelse for 25 år siden til i dag kun at have en el-virkning på 16,5 %.

At fjernvarmesystemet kan integrerer møllestrømmen som består i at højkvalitets energi kan omsættes til lunken vand eller fjernvarme i en el-patron når møllernes overproduktion skal skaffes af vejen. Det kræver vist ikke yderligere kommentarer.

At møllestrømmen er fossilfri (eller næsten) det er den når den kommer ud af møllen, men ikke når det øvrige energisystem skal foretage meget energikrævende tiltag for at optage møllestrømmen, så er møllestrømmen det ikke, og det er faktuelt det som sker i den praktiske verden.

At mere og mere fjernvarme kommer fra Fossilfrie ressourcer som halm og flis, det er også rigtigt, men det er bare ikke en måde at omsætte disse brændsler på, som oftest sker i en kedel som på ingen måde er det rigtige, når disse brændsler fremadrettet hvis man har en vission om fossilfri energiproduktion, så skal disse brændsler omsættes til strøm eller biofuel eller tilsvarende... OG de halmkedler mm de er rigtig mange år om at afskrives og vil derfor enten lægge beslag på disse biobrændsler eller skal kedlerne nedlægges før tid hvis et nyt varmesystem skal overtage varmeproduktionen, som er situationen hvis halm eller flisen skal bruges til feks at yde meget strøm som skal produceres når møllerne ikke forsyner.
Redigeret d. 25-01-2012 11:18
25-01-2012 14:51
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Fra http://www.klimadebat.dk/forum/er-geo-engineering-uetisk--d15-e182-s80.php#post_28170 :

Jeg ved slet ikke hvad jeg skal sige. Jeg er helt måløs.


Jørgen

Så oven i alle disse bogføringstiltag, som faktuelt kun virker til at det samlede energisystem bruger flere energikilder eller brændsler til den afsatte (brugbare) energi i vore boliger og ved vore virksomheder, så laver man nu den beregningsfaktor om, som knyttes til boligmassens energiforbrug så fjernvarme nu miljøbelaster med en faktor 0,6 i stedet for 0,8 som den er i dag. Og med et slag har kommunerne og boligselskaber reduceret deres energiforbrug med 25 % og overholder dermed den årlige reduktion de skal gennemfører i en del år ud i fremtiden. Men faktoren kan jo yderligere nedsættes hvis der på ny skulle opstå problemer med at reducere energiforbruget i den danske boligmasse...

SÅ altså uanset hvor meget energi (brændsel) der medgår til produktion af fjernvarmen, uanset hvor meget der tabes i jorden fra nettet så miljøbelaster den samlede bygningsmasse med fjernvarme lige med 25 % mindre uanset at brændselsforbruget til produktion af varmen er stigende.

En hver hedengangen planøkonom fra de glade sovjetdage, han ville med sikkerhed fælde en tåre, over at se at planøkonomien lever i bedste velgående, og er om mulig endnu mere tumpet end i USSR..
Redigeret d. 25-01-2012 15:23
26-01-2012 21:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi kan godt konkludere, at de forskellige former for alternativer til fossilt energi, som dags dato eksiterer, spille meget dårligt sammen.

Vi kan tilsvarende konkludere, at det er ekstremt bekosteligt, at udskifte de fossile brændstoffer med anden form for energi. Selvom om denne omstilling kun sker i et begrænset omfang, er denne omstilling fortsat relativt bekosteligt.

Hvis denne omstilling yderligere skedte på globalt plan, ville det blive endnu dyrere og endnu vanskeligere at foretage denne omstilling. Alene af den grund, at mængden af biobrændstof er yderst begrænset, vil gøre det væsentligt mere bekosteligt at lave denne omstilling.

I en tid, som den vi lever i, hvor der er krise, og man skal spare alle steder, kan man derfor således spørgsmålet, om man får noget for alle de penge, som man kaster i denne omstilling? Jo flere penge man kaster i denne omstilling, jo færre penge er der til løsning af andre problemer.

Vi kan derfor let komme i den situation, at det er børnene, de syge, de gamle og de arbejdsløse, som kommer til at betale prisen for denne omstilling.

Hvis vi tager udgangspunkt i, at skattetrykket ikke kan øges her i landet, så er der kun et sted at sende regningen, hvis statens finanser ikke hænger samme, og det er til de svageste i samfundet.
27-01-2012 00:09
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
Vi kan godt konkludere, at de forskellige former for alternativer til fossilt energi, som dags dato eksiterer, spille meget dårligt sammen.


Det er jeg ikke helt enig i - jeg mener, at der ikke er hverken vilje eller ønske om, at få de forskellige energiformer og energiforbrug til spille sammen. Det er netop i mangel på bla. sammenspil, at energibranchen tjener penge.

Vi kan tilsvarende konkludere, at det er ekstremt bekosteligt, at udskifte de fossile brændstoffer med anden form for energi. Selvom om denne omstilling kun sker i et begrænset omfang, er denne omstilling fortsat relativt bekosteligt.


Her er jeg heller ikke helt enig - jeg mener, at energibranchen gør alt for, at det skal være bekosteligt - for det underbygger jo behovet for vedvarende støtte - samtidig med at de tjener penge på flaskehalse mv.

Hvis denne omstilling yderligere skedte på globalt plan, ville det blive endnu dyrere og endnu vanskeligere at foretage denne omstilling. Alene af den grund, at mængden af biobrændstof er yderst begrænset, vil gøre det væsentligt mere bekosteligt at lave denne omstilling.


Nej på global plan er det ikke dyrere end den nuværende energiforsyning - problemet skal søges et helt andet sted. "Verdensherredømmet" har historisk en sammenhæng med kontrollen af hovedenergikilden - NL, brunkul + tørv - UK, kul - USA, olie + kernekraft. Hvad sker der med den globale sikkerhed, hvis hovedenergikilden f.eks. bliver sol og vind - jo, så havner vi i et sikkerhedsmæssigt vakuum, som hverken Europa, USA, Kina eller andre kan overskue.

I en tid, som den vi lever i, hvor der er krise, og man skal spare alle steder, kan man derfor således spørgsmålet, om man får noget for alle de penge, som man kaster i denne omstilling? Jo flere penge man kaster i denne omstilling, jo færre penge er der til løsning af andre problemer.


Jeg mener faktisk, at problemstillingen også kan være den omvendte. Hvad sker der, hvis energiproduktion bliver allemandseje - hvilke økonomiske konsekvenser vil det have på den globale økonomi?
Jeg tror, at det også kan få uoverskuelige økonomiske konsekvenser, og at det faktisk kan flytte rundt på den økonomiske "magtfordeling".

Vi kan derfor let komme i den situation, at det er børnene, de syge, de gamle og de arbejdsløse, som kommer til at betale prisen for denne omstilling.

Hvis vi tager udgangspunkt i, at skattetrykket ikke kan øges her i landet, så er der kun et sted at sende regningen, hvis statens finanser ikke hænger samme, og det er til de svageste i samfundet.


Uanset hvad og hvilke løsninger der vælges, vil en større eller mindre gruppe komme i klemme, men der kan tages højde for meget, hvis den politiske vilje er til stede.

Jeg håber, at vi kan finde ud af, at bruge den nuværende krisestemning til at få gennemført nogle virkelige og drastiske ændring af grundlaget for finansieringen af "velfærdssamfundet", så samfundet virkeligt blive et velfærdssamfund af gavn og ikke kun af navn.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 27-01-2012 00:10
27-01-2012 18:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi kan tilsvarende konkludere, at det er ekstremt bekosteligt, at udskifte de fossile brændstoffer med anden form for energi. Selvom om denne omstilling kun sker i et begrænset omfang, er denne omstilling fortsat relativt bekosteligt.


Nej Det er ikke korrekt!

Et eksempel!

DAKA Syd for Randers seDaka forbruger i dag for 80 mio naturgas årligt.

Hvis der opstilles en halmkedel som yder procesdamp til virksomheden kan der udtages 20 Mw fjernvarme fra Virksomheden (som der også kan i dag! Varmen skal bare afgiftsbelægges) og det når der forbruges 25 mw halm. Hvis man via varmepumper som drives af varm damp laver kedelopstillingen lidt større feks 35 mw så vil opstillingen samlet kunne optage næsten hele energien fra Daka og måske yde 34 Mw når der er et stort effektbehov i fjernvarmenettet i RAnders hvis anlægget forsyner byen.

Vi taler nu om et investering på 100 mio og nu kan DAKA reducerer omkostningen til energi til 40 mio årligt til halmindkøb og drift af anlægget og i princippet hvis randers modtager varmen gratis så kan anlægget afskrives på 3 år.
27-01-2012 22:19
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2677210.ece

Spanien dropper tilskud til vind-energi

I et forsøg på at lukke det gabende hul i den spanske statskasse, har politikerne besluttet at suspendere tilskud til nye sol- og vindenergiprojekter.

Det siger industri- og energiminister José Manuel Soria ifølge Bloomberg News.

I alt har Spanien en produktionskapacitet inden for el, der er mere end dobbelt så høj som efterspørgslen, når den rammer sit højeste. Især sol- og vindenergi har haft gode forhold.

De nuværende vindmøllefarme og planlagte projekter, som allerede er godkendt, får stadig deres lovede statsstøtte.


Det er noget, der vil hjælpe den videre omstilling, fodi den så kommer til at ske mere omkostningseffektiv og uden unødvendige investeringer i mere produktionudstyr. Vi har i forvejen elproduktionsanlæg, der kan klare 2½ gang vores maksimale elforbrug.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
28-01-2012 09:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er noget, der vil hjælpe den videre omstilling, fodi den så kommer til at ske mere omkostningseffektiv og uden unødvendige investeringer i mere produktionudstyr. Vi har i forvejen elproduktionsanlæg, der kan klare 2½ gang vores maksimale elforbrug.

@Boe

Nemlig!

Eller det kan jo ikke passe at vi i danmark hvor vi bruger ekstrem bekosteligt energiproduktionsudstyr som feks kraftvarmeværker som i øvrigt afsætter en strømproduktion som er ubrugelig, når der er brug for deres varmeproduktion, det kan jo ikke passe at det ikke kan gøres billigere og bedre hvis man ønsker at udfase fossilenergi..
06-02-2012 23:01
Kosmos
★★★★★
(5391)
I et forsøg på at lukke det gabende hul i den spanske statskasse, har politikerne besluttet at suspendere tilskud til nye sol- og vindenergiprojekter

- nget lignende er måske undervejs i Storbritannien:

A total of 101 Tory MPs have written to the Prime Minister demanding that the £400 million-a-year subsidies paid to the "inefficient" onshore wind turbine industry are "dramatically cut".

The backbenchers, joined by some MPs from other parties, have also called on Mr Cameron to tighten up planning laws so local people have a better chance of stopping new farms being developed and protecting the countryside.

The demands will be a headache for Ed Davey, the Liberal Democrat Energy Secretary, who joined the Cabinet on Friday when Chris Huhne resigned after being charged with perverting the course of justice...
07-02-2012 19:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det ser ud som om, at fornuften langt om længe også gør sit indtog i England.
08-02-2012 11:31
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
4 - 5000 ton kul dagligt omsættes langt overvejende til fjernvarme i Århus se http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Nyheder/NyhederFraPressen/KuldeS%C3%A6tterVarmev%C3%A6rkerP%C3%A5Overarbejde.aspx

5000 ton kul kunne omsættes til 15.600 Mwh strøm og 16.400 mwh fjernvarme i studstrupværket.

De 15.600 Mwh kunne i en varmepumpe i feks Brønderslev omsættes til 75.000 mwh fjernvarme.
Redigeret d. 08-02-2012 11:52
08-03-2012 13:45
Kosmos
★★★★★
(5391)
Det ser ud som om, at fornuften langt om længe også gør sit indtog i England

-samt i Polen (og Tjekkiet mfl.?):

Polish environment minister Marcin Korolec has said he will veto an EU proposal for CO2 cuts at a meeting in Brussels on Friday (9 March).

The minister told Polish press agency, Pap, in Warsaw on Wednesday: "Our position is - we do not agree to any higher EU reduction goals looking to the year 2020. To currently define climate policy, when we do not know what global negotiations will look like, is seriously premature."

The Danish EU presidency at a meeting of environment ministers in the EU capital is to propose the Union should make even deeper cuts to carbon emissions in an energy roadmap up to 2050...
(min kursivering)
Redigeret d. 08-03-2012 13:48
08-03-2012 15:58
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos

Nu har en eventuel debat om en eventuel CO2-reduktion af denne eller hin størelse ikke ret meget med energipolitik at gøre.

Energipolitik må først og fremmest handle om det bedste energiudnyttelse - og energifrembringelse, miljø-, skatte- og kilmapolitik må være sekundære forhold.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
02-08-2012 10:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kul-forbruget eksploderer og produktionen af kul sætter record i 2011 se Link

'
Redigeret d. 02-08-2012 10:26
Deltag aktivt i debatten En ordentlig energipolitik!:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringspartiernes klima- og energipolitik525-01-2024 12:50
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
Dansk energipolitik er massemord.51205-04-2018 15:03
Ny energipolitik?2107-08-2015 19:24
Energipolitik i Tyskland304-04-2013 23:58
Artikler
Danmarks energipolitik
EU's energipolitik
Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik