Husk mig
▼ Indhold

Dansk energipolitik er massemord.Side 1 af 13123>>>
Dansk energipolitik er massemord.31-12-2017 15:58
Jakob
★★★★★
(9325)
­
Dansk energipolitik er massemord.


Jeg ved godt, at det er en grov beskyldning at lægge ind i en overskrift, og jeg håber stadig, at jeg tager fejl.


Men prøv selv at se på beviserne:

Dette søjlediagram, som kun viser aktuel død grundet forurening ( kommende død grundet klimaforandringer og råstofmangel er ikke med ) lægges til grund:

https://motherboard.vice.com/en_us/article/vvvkb3/whats-the-deadliest-power-sourceOg det benyttes på Danmarks kulforbrug år 2014:
http://www.klimadebat.dk/forum/groen-vaekst-d12-e2962-s120.php#post_57915

det danske kulforbrug dræber altså:

60 x 29 = 1740 mennesker


pr. år baseret på energiforbruget i Danmark år 2014


Og som man kan se på diagrammet er dødeligheden for kulforbruget i Kina langt højere, og alle varer, som vi importerer fra Kina, må vi regne med for en stor del er skabt på kulkraft. I mindre grad gør det samme sig også gældende, når vi importerer varer fra Tyskland.


Men HVORFOR skal alle disse mennesker dog dø for at give Danmark energi..?
Der er vel en særdeles god og livreddende grund..!!?

Nej, det mener jeg desværre ikke..
Strøm fra landvindmøller er billigere end kulstrøm, så vindmøller må altså ligefrem give bedre rammevilkår for danske virksomheder og private EL-forbrugere. Og det vil tilmed også virke gunstigt på Tyskland.


Regeringen holder en bæredygtig omstilling tilbage med massedød til følge. Hvorfor..?

Er det ikke på tide at bede om en forklaring..?!


Den bedste forklaring, jeg kan finde, er, at nogle fossiltåber i Aalborg og på Fyn engang har overinvesteret i kulkraft, og hvis der indføres for meget vindkraft, så vil ejerne lide et økonomisk tab, og det vil man gerne skåne dem for.

Læs evt. dette fra regeringen og overvej, om jeg tager fejl:

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/regeringen-vil-sende-kullene-pa-pension-i-2030?publisherId=9426318&releaseId=11796771
"Prisen på vedvarende energi rasler ned, og vi er nået til et punkt, hvor nye havvindmølleparker er billigere end nye kulkraftværker i Danmark. Derfor siger regeringen nu, at kul hører fortiden til i Danmarks elproduktion. Vi vil sende kullene på pension senest i 2030. Fremtiden tilhørende vedvarende energikilder i Danmark. Samtidig er det sådan her, at vi i fællesskab leverer på løfterne fra Parisaftalen, og det er en stor fornøjelse at melde ud fra klimatopmødet her i Bonn," siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

I Danmark er der tre store, vigtige kulfyrede kraftværksblokke tilbage på henholdsvis Fynsværket (af Fjernvarme Fyn) og Nordjyllandsværket (ejet af Aalborg energikoncern). Esbjergværket (ejet af Ørsted) er også kulfyret. Ørsted (dengang DONG Energy) meldte d. 2. februar 2017 ud, at det senest i 2023 skal være helt slut med at fyre med kul på Ørsteds kraftværker, hvilket også gælder Esbjergværket.Det er virkelig besynderligt, at en sag, som omhandler massedrab kan omtales med en sådan lethed..
Og klima eller senere fatal råstofmangel er ikke engang regnet med.
Verden skal mere end fordoble sit forbrug af de klyngebomber, som millioner flygter fra, hvis de skal dræbe ligeså mange mennesker, som det danske kulforbrug.

Som man kan se, har jeg flere gange tidligere fremlagt dokumentationen, så alle har haft mulighed for at kritisere den, men jeg har endnu ikke mødt argumenter, som kan tilbagevise den.

Så med ønske om et godt nytår må det være på tide at konkludere i denne nytårstale. Og med håb om, at det vil skærpe debatten og hurtigt foranledige drastiske konstruktive ændringer i dansk politik, kan det sandfærdigt i slutningen af 2017 vanskeligt føre til andet end denne uhyggelige påstand:


Dansk energipolitik er massemord.

­
10-01-2018 21:44
Jakob
★★★★★
(9325)
­Lidt om kul i USA:


Google oversættelse af citater fra dette link:
https://qz.com/1167671/the-100-year-capitalist-experiment-that-keeps-appalachia-poor-sick-and-stuck-on-coal/

Men ideen om, at regionens kulindustri er ved at dø, er ikke helt sandt. I mange af de hundrede plus år af dets eksistens har industrien været på en form for kunstig livsstøtte, da de statslige og føderale regeringer direkte og indirekte har subsidierede kulvirksomheder for at holde industrien flydende.

Omkostningerne ved dette tilskud er ikke opgjort på selskabs- eller statsbalancen. Ødelæggelsen af ​​Central Appalachias økonomi, miljø, socialt stof og i sidste ende dets befolkninges sundhed er på en vis skjult. Men de er klare nok til at se på et kort. Det kan være lungekræft dødsfald du ser på eller diabetes dødelighed. Eller prøv opioid overdoser. Fattigdom. Velfærd afhængighed. Diagram stort set enhver måling af menneskelig kamp, ​​og der vil det være, lige midt i centrum på et kort over USA - en tydelig kladde. Denne ulige klynge er konsekvent et af Amerikas værste lommer af lidelse.
Ved roden af ​​disse problemer ligger den ironiske indsigt, der ramte Nick Mullins, da han minede kul dybt i jorden, som hans familie engang havde. Den ekstreme ubalance mellem jordbesiddelse i det centrale Appalachia skiftede magten over hvor og hvordan appalachierne levede til virksomheder. Den politiske og økonomiske impotens hos de appalachiske beboere, der resulterede i, har givet anledning til et dybt kynisk kapitalistisk forsøg, hvor kulvirksomhederne bliver rentable ved at overføre de omkostninger, de pådrager sig for offentligheden. De mange måder, hvor politikere og kulbaroner har holdt kul kunstigt billigt, har i løbet af generationer fortæret potentialet hos områdets beboere og deres økonomi.

Central Appalachias problemer stammer fra dets karakteristiske historie. Men mønsteret af dets kampe er ikke enestående. Overalt i Amerika vokser uklare klaser af elendighed i antal og koncentration - da folk bliver syge, fattige og mere isolerede, end de var for få årtier siden. På den måde holder de røde problemer i det centrale Appalachia op med lektioner for resten af ​​landet om, hvordan ubalancer af rigdom og magt, skabt generationer siden, kan fange steder og deres folk i fortiden.


Myten om kuljobsarbejde

Eksperimentet i centrum i Appalachia begyndte med at subsidiere kul ved at undertrykke husstandernes rigdom. Til de lokale politikere, der sponsorerede denne strategi, var ideen om, at skabe betingelser gunstige for udenlandske virksomheder ville udvikle den lokale økonomi, skabe job og berige beboere. Hvordan har det spillet ud?

Ikke stor, ifølge de seneste data fra Appalachian Regional Commission (ARC), det økonomiske udviklingspartnerskab mellem føderale, statslige og lokale myndigheder. Mellem 2011 og 2015 var Central Appalachias gennemsnitlige husstandsindkomst lidt over $ 34.000-omkring 63% af, hvad den typiske amerikanske husstand tjente. Færre end 60% af de erhvervsaktive voksne havde job eller søgte arbejde sammenlignet med 77,4% på nationalt plan. Ved 8,6% er ledigheden i de centrale appalachere 1,7 procentpoint højere end USA. Næsten en fjerdedel af beboerne var i fattigdom, sammenlignet med 15,5% landsdækkende. Endnu mere bemærkelsesværdigt, farer regionen meget værre på alle disse foranstaltninger i sammenligning med Appalachia som helhed, et spænd af lande, der strækker sig fra det østlige Mississippi til New York.

I løbet af de sidste 125 år har West Virginia økonomi og statsbudget været langt mere afhængig af kul end Virginia og i mindre grad Kentucky, hvilket gør det til en nyttig proxy for de socioøkonomiske tendenser, der er forbundet med regionens kulforståelse. Selvom kul først blev officielt opdaget i det centrale Appalachia i 1700'erne, begyndte den store kommercielle produktion først på 1870'erne, efter at jernbanerne endelig var kommet igennem tætte, rullende høje af Cumberland-bjergene. Output voksede eksponentielt. Ved slutningen af ​​1910'erne producerede West Virginia omkring 90 millioner tons kul og beskæftiger næsten 100.000 minearbejdere. US Steels kuloperation var West Virginias største arbejdsgiver.
--
Fødsels defekter er 26% højere i områder med bjergtop fjernelse.
--
Mellem 2008 og 2014 blev hjertesygdomme - den største dødsårsag i USA - dræbt næsten 250 mennesker pr. 100.000 i det centrale Appalachia, 42% højere end resten af nationen
--
Kræft hævdede 222 liv per 100.000 i regionen, omkring en tredjedel mere end USA som helhed. Priser for kronisk lungebindende sygdom oversteg nationale renter med mere end 80%; diabetes dødsfald var 40% højere.


­
11-01-2018 14:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er kendt,at forbrænding af kul forårsager skadelig røg,som er farligt at indånde.
De fleste har set billeder i tv fra Kina,hvor mennesker bærer åndetrætsmasker.
Da kul er et billigt og effektivt brændstof,anvender mange land dette fossile brændstof til energiproduktion.Kina og Indien hører til de mest kulforbrugende lande i verden.
Istedet for kul er det mindre skadeligt for indåndingen at forbrænde skifergss/naturgas,som man udstrakt gør i USA og Rusland
Også Tyskland bruger en del naturgas primært importeret fra Rusland og Norge.
I EU er alle nye kulkraftværker forsynet med de nyeste rægrensningsanlæg bestående af en kombination af vævsfiltre og elektrofiltre..
Kravene til røggasrensning i EU er skærpet og grænseværdierne for sksdelige stoffer reduceret.
Sålænge man ikke har en udbygget brugbar,og ideologisk akseptabel energiform,som i pris og effektivitet kan erstatte kul,olie og gas vil vi skulle affinde os med miljøproblemer fra skadelige røggasser.
I Danmark stammer problemerne med røg fra kulkraftværker primært fra Polen,Rumænien og Tyskland. - de tre tilbageblivende i Danmark er ikke de store forurenere.
I EU har Frankrig den reneste luft fra kraftværker - 70 % kernekraft.

Skadelige stoffer fra kulkraftværker.
Kulstøv
HCL
SO2
HF
CO
NO2
Hg
Cd,Tl
As,Co
Cr,Cu
Mn,Ni
Pb,Sb
Sn,V
Dioxiner
Furane

Også forbrændingsanlæg,som findes i mange danske byer udleder skadelige stoffer.
Redigeret d. 11-01-2018 15:17
11-01-2018 17:02
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Nu tager jeg bolden op om dette emne,som Jacob har efterlyst; men fordi jeg nævner,at Frankrig har 70% kernekraft og meget lidt røgforurening fra kraftværker,er han tavs som en østers
11-01-2018 17:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I øvrigt så sker der også en meget betydelig luftforurening fra kraft- og/eller varmeværker, som afbrænder store mængeder træflis eller træpiller.
11-01-2018 17:40
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Iøvrigt sker der også miiljøskader i forb. med produktionen af vindmøller og destruktionen af vindmøllevinger.
11-01-2018 18:19
Jakob
★★★★★
(9325)
­­Kjeld Jul skrev:
Nu tager jeg bolden op om dette emne,som Jacob har efterlyst; men fordi jeg nævner,at Frankrig har 70% kernekraft og meget lidt røgforurening fra kraftværker,er han tavs som en østers


Nej, men atomkraft har ikke meget med danske energipolitik at gøre, og jeg mener, at atomkraft er langt mere dødelig end vist i kilden, fordi diagrammet ikke kan medtage alle dem, der kommer i fremtiden fra Fukushima og Tjernobyl osv...

Der er risiko for katastrofale ulykker i fremtiden, og f.eks. nedenstående citat tyder på et stort mørketal og mange mennesker, som må leve med ekstra risiko og frygt:

https://www.b.dk/kommentarer/vi-skal-have-atomkraft-i-danmark#
De fleste har nok hørt om ulykkerne ved forskellige atomkraftværker, f.eks. Tjernobyl-ulykken i 1986. Ifølge en undersøgelse af International Atomic Energy Agency (IAEA) har ulykken indtil nu været skyld i 56 menneskers død, og yderligere 4.000 vil dø af forskellige former for kræft.


­
Sådanne mørketal og store risikomomenter gør sig ikke gældende for vindmøller.­
11-01-2018 18:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Du burde tvinges til at bo meget tæt på en stor vindmølle. Så ville du hurtigt komme på andre tanker.
11-01-2018 18:41
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jacob-
Du tager på vej når vi er nogle,der er kritiske overfor vindkraft,nu skulle jeg så komme med et vulgært udbrud til dig,når du nedgør kernekraft,det gør jeg ikke,vi har alle vores holdninger og lad det blive ved det,uden at vi kører i grøften.
Jeg betragter vindkraft som en supplerende energiform de næste mange år til fossile kraftværker.
På et tidspunkt bliver de fossile udfaset og der kommer en energiform der kan erstatte kul, olie og gas, med samme effektivitet,energitæthed og stabilitet, og brændselsforekomster til flere 100 år.
Vindkraft vil altid indgå i et energimix,men aldrig blive en primær energileverandør.
Jeg tror,at den fremtidige energiform er baseret på nuclear teknologi.
Danmark vil også i fremtiden via sin beliggenhed kunne nyde godt af vindenergi fra havmøller,men globalt tror jeg ikke vindkraft vil få den helt store udbredelse.
11-01-2018 22:27
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Kjeld Jul skrev:
Nu tager jeg bolden op om dette emne,som Jacob har efterlyst; men fordi jeg nævner,at Frankrig har 70% kernekraft og meget lidt røgforurening fra kraftværker,er han tavs som en østers


Sådan er det vel med de grønne, der ikke vil træffe et valg. Jakob tænker heller ikke på, at før vi lærte at udvinde energi af kul var gennemsnitslevealderen næppe over 40 år i DK.

JaTAK til A-Energi. Her begrænses "problemerne" til affaldet og lokale ulykker som vi desværre har set nogle stykker af.
12-01-2018 16:31
Jakob
★★★★★
(9325)
­Jeg ser umiddelbart to nødvendige konsekvenser:


1: Landvindmøllerne skal op i et langt højere tempo, og deres samlede kapacitet skal planlægges til at blive langt større, end nogen politikere taler for i dag.

2: Den beskidte arbejdskrævende produktion, som vi i årtier har eksporteret til U-lande, skal vi trække hjem igen.Uanset, hvad man mener om klima, så må det være det eneste forsvarlige at gøre.
Og vi skal indføre cirkulær økonomi, som stræber frem imod vugge til vugge paradigmet.
Det bliver noget værre bøvl at gøre Danmark bæredygtigt.
Det bliver i øvrigt nok også det eneste væsentlige, som eftertiden kan rose de nulevende generationer for, hvis det lykkes.

­
12-01-2018 20:59
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Jakob skrev:
­Jeg ser umiddelbart to nødvendige konsekvenser:


1: Landvindmøllerne skal op i et langt højere tempo, og deres samlede kapacitet skal planlægges til at blive langt større, end nogen politikere taler for i dag.


2: Den beskidte arbejdskrævende produktion, som vi i årtier har eksporteret til U-lande, skal vi trække hjem igen.

­


Ja afgjort hjem. Så en udsendelse om en fabrik i Indien, hvor der fremstilles antibiotika indendørs og MRSA bakterier udendørs, hvor spildevand øses direkte i en flod.

Forleden røg vingerne af en landvindmølle i Tyskland. De havde stormvejr. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, men det øgede ikke min lyst til at bo op og ned adden slags helvedesmaskiner. Lad os få A-kraft.
12-01-2018 21:03
Jakob
★★★★★
(9325)
­


Har man evt. nogle gode bud på, hvordan samfundet holdes mest muligt skadesløst, hvis de sidste kulkraftværker i Danmark lukkes straks..?
­
13-01-2018 23:06
Jakob
★★★★★
(9325)
­
­


Niels Olsen skrev:
Forleden røg vingerne af en landvindmølle i Tyskland. De havde stormvejr. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, men det øgede ikke min lyst til at bo op og ned adden slags helvedesmaskiner. Lad os få A-kraft.Det lyder meget dramatisk, men hvor mange uvildige naboer til store landvindmøller er egentlig kommet til skade med dem, har du undersøgt det..?
Jeg tror bestemt, at du skal være betydeligt mere bange for at få et rutefly i hovedet.

Jeg kan se, at Kjeld Juul også mener, at det med sikkerheden kun er et holdningsspørgsmål, og jeg ser frem til, at du ophører med at synge i kor med stam benægterholdet:
Du tager på vej når vi er nogle,der er kritiske overfor vindkraft,nu skulle jeg så komme med et vulgært udbrud til dig,når du nedgør kernekraft,det gør jeg ikke,vi har alle vores holdninger og lad det blive ved det,uden at vi kører i grøften.Det er for letkøbt. Jeg har allerede forklaret forskellen. Jeg nedgør ikke atomkraft, og det er ikke min livs mission som skribent at fortælle om atomkraftens negative sider. Men relevant faktuel oplysning vil jeg dog ikke holde tilbage, og her er et par videoer, som må vise dig nogle af de ting, som gør atomkraft betydeligt mere farlig end vindmøller:


Fukushima Uncensored - Documentary [HD]
https://www.youtube.com/watch?v=-3GzQ9kryx4

Tjernobyl ulykken 1986
https://www.youtube.com/watch?v=gOx0t0bSbq8


Og prøv så at gå ud i landet og i nabolandene og spørg borgerne, og fortæl mig, hvor du mener, at det realistisk hurtigt kan bygges i Danmark, og hvornår det vil stå klar.

Landvindmøller kan producere strømmen billigere og opstilles på få måneder, og der dør ca. 4 mand i døgnet af vores kulforbrug imens vi venter på dit ja til at stille dem op... hvor længe skal vi vente på dig..?

­­
16-01-2018 18:42
Jakob
★★★★★
(9325)
­Jeg kan stadig slet ikke kapere det.


Prøv engang at overveje, hvor meget der har været talt om skadelig tobaksrygning, og hvor meget opmærksomhed, det har fået i demokratiet.
Og tobaks "problemet" har folk selv valgt, og det er ikke løst endnu.

Kuldøden er måske efterhånden "kun" 30-40% af tobaksdøden. Men den rammer især uskyldige.

Og tænker jeg tilbage, så kan jeg ikke mindes, at kul i offentligheden nogensinde har fået så meget som 1% af den samme opmærksomhed som tobakken.

Hvordan kan det gå til, at det danske demokrati og nyhedsstrømmen sover sådan i timen..?

­­
16-01-2018 22:22
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Jakob skrev:
­Jeg kan stadig slet ikke kapere det.


Prøv engang at overveje, hvor meget der har været talt om skadelig tobaksrygning, og hvor meget opmærksomhed, det har fået i demokratiet.
Og tobaks "problemet" har folk selv valgt, og det er ikke løst endnu.

Kuldøden er måske efterhånden "kun" 30-40% af tobaksdøden. Men den rammer især uskyldige.

Og tænker jeg tilbage, så kan jeg ikke mindes, at kul i offentligheden nogensinde har fået så meget som 1% af den samme opmærksomhed som tobakken.

Hvordan kan det gå til, at det danske demokrati og nyhedsstrømmen sover sådan i timen..?

­­


Som ivrigt tobaksryger, der voksede op i et København hvor enhver lejlighed blev opvarmet med osende koks og luften var til at skære i må jeg beklageligvis indrømme, at jeg griner ad alle de "frelste", der hellere lægger ÅR til livet fremfor at lægge humor til årene

Dengang i de gode gamle dage havde vi ikke ret mange ting, men vi havde hinanden. Marmorbroen ved Christiansborg var sort som tjære, København lignede en gammel luder, som det vist hed i en vise af PH. Nå nu er alle cafeer pæne og rene og man drikker fair trade bønner, mens man passer sin facebook uden at se folket omkring sig.

Intet er så skidt, at det ikke også er godt for noget andet.

Pesticider er godt for vore afgrøder, mindre godt for insekter. Som Buddha sagde må vi søge den gyldne middelvej.
17-01-2018 09:58
Jakob
★★★★★
(9325)
­
Jamen prøv at tænke på, hvordan politikerne prioriterer nu om stunder. Sammen med den privat betalte Kræftens Bekæmpelse jagter de deres egen befolkning rundt, fordi folk skal holde op med at ryge, spise sundere, motionere og leve længere.
Det kan selvfølgelig nok til en vis grad forsvares som prisværdigt, at politikere er meget bekymrede for deres borgeres sundhed. Men når man finder ud af, at de samtidigt ved siden af køber kul, som dræber tusindvis af uskyldige mennesker i udlandet, så knækker filmen. I mine øjne bliver mit land derved udstillet som et lille forkælet lorteland, som har alt for travlt med at være optaget af sin egen navle. Og med sådan et eksempel statueret tænker jeg, om Danmark overhovedet er kompetent til at kunne påtage sig nogetsomhelst seriøst internationalt ansvar.

Energiministeren plejer at prale med, at Danmark klarer sig fint i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med.
Men er det en sund moral..??
Og der tales om at sætte kullet på pension år 2030, næsten som om det er en god gammel ven.
Men det er det jo ikke. Kul har været et nødvendigt onde, og er det ikke mere. Vi burde være lykkelige og for længst have gennemarbejdede planer parat til at reagere prompte, når vi nu endelig har chancen for at slippe af med den klamme massemorder, som vi desværre i mange år har haft ansat til at gøre det af med uskyldige udlændinge for at få kul.

År 2004-2009 blev der hvert år dræbt flere mennesker af det danske kulforbrug, end der blev modtaget asylansøgere.
Jeg ved godt, at det er en lidt besynderlig sammenligning. Og så alligevel. Når vi bruger 31 milliarder på udlændinge pr. år, så må det være rimeligt at spørge om, hvor mange andet godt, der kunne have været gjort for de penge. Hvis vi havde sagt nej til udlændinge og i stedet havde udfast kul for pengene, så er der næppe tvivl om, at vi have reddet flere udenlandske menneskeliv, og så havde vi i dag for længst været fri af kul. Vi kunne også have været helt i front med hensyn til klimapolitik. Det ville have været en ønskeposition til at lægge pres på resten af verden.Nogle vil måske spørge, hvorfor det lige er Danmark, der skal holde fanen højt og lægge pres på de andre lande.
Det kommer jo næsten af sig selv, når vi udfaser kul med vindkraft for at redde liv.
Men ellers om ikke andet, så er det ganske vigtigt, fordi Danmark i klimakampen ikke klarer sig mindst ligeså godt som de andre lande, som vi normalt sammenligner os med.
Vi er langt foran de fleste andre, men på den dårlige måde:
Hvis det var 1740 mennesker, som Danmark sendte i kuldøden år 2014 , så var det nok nærmere 6.000 døde pr. år i 80'erne:­
17-01-2018 20:35
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Jakob skrev:
­
Nogle vil måske spørge, hvorfor det lige er Danmark, der skal holde fanen højt og lægge pres på de andre lande.
Det kommer jo næsten af sig selv, når vi udfaser kul med vindkraft for at redde liv.
Men ellers om ikke andet, så er det ganske vigtigt, fordi Danmark i klimakampen ikke klarer sig mindst ligeså godt som de andre lande, som vi normalt sammenligner os med.
Vi er langt foran de fleste andre, men på den dårlige måde:­


Godt at møde en ivrig nationalist i Jakob. Vil gerne være stolt af vort lille lorteland, mens vi andre bare vil hytte vort eget skind.
18-01-2018 13:46
Jakob
★★★★★
(9325)
­­Niels Olsen skrev:
Jakob. Vil gerne være stolt af vort lille lorteland
Det ville da som helhed være ganske vidunderligt. Men foreløbigt må der være mere end rigeligt at gøre med bare at slippe af med det allermest skamfulde svineri, som Danmark alt for længe har støttet.

Og jeg må sige, at jeg finder kuldøden fra det danske energiforbrug så alvorlig, at jeg er tilbøjelig til seriøst at mene, at der bør køres "Nürnbergprocessen for klima og miljø" for de danskere, som de senere år har støttet kulindustrien. Hvis de ikke har kendt til kuls dødelighed, så må de undskylde deres politik og erklære sig selv for at have været for uvidende og inkompetente. Og vidste de det, så må de stå til regnskab og dømmes for den dødelige og morderiske politik, som de har støttet. I princippet præcist på samme måde som krigens naziofficerer blev stillet til regnskab for deres massedøds politik efter krigen.

Tiltalen kan blandt andet lyde på medvirken til forbrydelser mod menneskeheden.https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergprocessen

­
­
19-01-2018 18:05
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Jakob skrev:
­­Niels Olsen skrev:
Jakob. Vil gerne være stolt af vort lille lorteland
Det ville da som helhed være ganske vidunderligt. Men foreløbigt må der være mere end rigeligt at gøre med bare at slippe af med det allermest skamfulde svineri, som Danmark alt for længe har støttet.

Og jeg må sige, at jeg finder kuldøden fra det danske energiforbrug så alvorlig, at jeg er tilbøjelig til seriøst at mene, at der bør køres "Nürnbergprocessen for klima og miljø" for de danskere, som de senere år har støttet kulindustrien. Hvis de ikke har kendt til kuls dødelighed, så må de undskylde deres politik og erklære sig selv for at have været for uvidende og inkompetente. Og vidste de det, så må de stå til regnskab og dømmes for den dødelige og morderiske politik, som de har støttet. I princippet præcist på samme måde som krigens naziofficerer blev stillet til regnskab for deres massedøds politik efter krigen.

Tiltalen kan blandt andet lyde på [b]medvirken til forbrydelser mod menneskeheden­
­


Galskab kender ingen grænser. FOLKET er er psykosocial realitet, mens menneskeheden bare er et synonym for ARTEN menneske og den art er mere truende end truet.

Det er ligegyldigt hvor længe vi lever bare vi kan holde varmen og hygge os så længe vi lever.
19-01-2018 21:36
Jakob
★★★★★
(9325)
­

https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergprocessen
Nürnbergprocessen var tre retssager fra 1945 til 1949


Men forinden er der utvivlsomt pågået utallige afhøringer og et kæmpe arbejde med at indsamle beviser.
https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergprocessen
Byen havde været centrum for mange af nazisternes store møder og havde stor symbolværdi for Det Tredje Rige.


Ud fra dette, så bør vi her måske nærmere døbe et tilsvarende forløb med hensyn til klima og miljø ( økologisk bæredygtighed ) med det enkle navn:


"Klimadebat.dk Processen"


­
20-01-2018 15:11
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
@ Jakob
Nej, der er ingen mørketal vedrørende atomkraft.
Erfaringer fra atombombeangrebene viste
1) Hvis man bliver syg af stråling vil man enten dø inden for 6 måneder – Eller komme sig.
2) Børn af forældre, der havde været udsat for stråling, havde ikke flere genetisk bestemte skader end normalbefolkningen.
Til gengæld er der store mørketal når man taler om støjskader ved vindmøller.
Også Tjernobyl ulykken er blæst ud af proportioner.
Se http://wp.me/p1RKWc-KH

@ Niels Olsen
Diskussionen om affald har udviklet sig til at være det sidste strå der hales frem af Greenpeace og andre for at dæmonisere kernekraft.
I lande hvor det ikke er lykkedes at stikke en kæp i hjulet har der i lange tider været gode løsninger på det der stadigvæk kaldes et problem.
Se http://wp.me/p1RKWc-11J
Følgende for at se problemets størrelse:
Et ton højradioaktivt affald, der endog kan genbruges, modsvarer reduktion af CO2-udledning på 25 millioner ton.

Nu begynder man at tale om "Nürnbergprocessen for klima og miljø".
Den hoved-anklagede bør være Greenpeace, der fik os til at tro at alt med atom, det var farligt.
Se http://wp.me/p1RKWc-p2
21-01-2018 09:26
Jakob
★★★★★
(9325)
­@thorkil


Jeg har ikke set dokumentation for, at Greenpeace har lagt betydelige hindringer i vejen for, at Danmark kan opstille vindmøller. Men det har atomfolkene med deres utroværdige propaganda, som i mine øjne har handlet mere om på uhæderlig vis at smæde vindmøller end om at oplyse folket korrekt om atomkraft.
Du dumpede også med et brag allerede i første linje i dit indlæg ved at benægte et mørketal.
Og hvis atomfolk mener, at der eksisterer de samme krav til troværdighed fra Greenpeace, som der må forlanges af atomindustrien, så taler det yderligere for sig selv, og vi må alle gyse.
Atomfolkene nyder nok en vis global beskyttelse af FN. Men jeg ser ikke, hvorfor de skal skånes i Danmark, hvor de mest har været en miljømæssig og økonomisk klods om benet i andres bestræbelser på at redde liv, miljø, råstoffer og klima.

­­
21-01-2018 10:14
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Hvis Jakob vil have fred mellem mennesker bør han sørge for rigelig energi til alle, thi energien giver os tøj, huse, mad på bordet.

Måske ved Thorkil noget om GORLEBEN, hvor de kære tyskere har oplagret en stor mængde radioaktivt materiale i noget, der var bestemt som mellemlager. Nu er diverse tænder gennemtæret og volder slemme problemer, men det er jo fortidens dumhed, der vender tilbage som den berømte boomerang,

Erindrer fra dengang omkring 1970 at "man" forlangte lagre, hvor det radioaktive skidt kunne henligge uforstyrret i mindst 1000 år. Håbløst krav. Det er svært at spå især om fremtiden.
21-01-2018 10:17
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Jakob skrev:
­

https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergprocessen
Nürnbergprocessen var tre retssager fra 1945 til 1949


Men forinden er der utvivlsomt pågået utallige afhøringer og et kæmpe arbejde med at indsamle beviser.
https://da.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergprocessen
Byen havde været centrum for mange af nazisternes store møder og havde stor symbolværdi for Det Tredje Rige.


Ud fra dette, så bør vi her måske nærmere døbe et tilsvarende forløb med hensyn til klima og miljø ( økologisk bæredygtighed ) med det enkle navn:


"Klimadebat.dk Processen"


­


Kære Jakob hvem er dit VI?

Jeg nærer dyb mistillid til alle naturfredningsorganisationer, hvor nogle mennesker lever fedt af bidrag fra de sofadanskere, som de fylder med pjat.
INVASIVE arter. tænk hybenroser er invasive og skal bekæmpes, men hvem tænker på, at bøg og eg også er invasive. Naturen er forandring.
21-01-2018 19:56
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
Jakob
Mig bekendt har jeg aldrig prøvet at beskylle Greenpeace for at være imod noget med vindmøller.
Til gengæld har jeg flere gange - med god grund - beskyldt Greenpeace for at være utroværdig.
Se http://wp.me/p1RKWc-p2
Nu går jeg så langt at jeg beder dig først læse ovenstående link og derefter give et troværdigt bevis på at A-kraft giver usaglig smædepropaganda mod vindkraft.
Om de er tilhængere af A-kraft skal være usagt, men nogle naboer til vindmøller er ikke glade for vindmøllerne og det er skatteyderne heller ikke.
Måske kan du læse på http://wp.me/p1RKWc-1gi og finde lidt mere.
21-01-2018 21:51
Jakob
★★★★★
(9325)
­­@Niels Olsen

Hvis du i den forbindelse regner "vi" for alle læserne, så går du nok ikke helt galt i byen.
Jeg har jo ikke en jordisk chance for at styre det eller hvem der ikke vil blive anklaget for hvad.
Du kan se, at selv Greenpeace, som mig bekendt aldrig har været i forum, nu også sættes under anklage for dødbringende miljøpolitik.
Atomskribenterne virker desperate. Men det kan sikkert heller ikke undre, når de begynder at indse, at deres propaganda politik for atomkraft og imod vindmøller har kostet liv og været skadelig for Danmark.@thorkil

Uanset, hvad du linker til, så ændrer det ikke på den politiske fejlinformation og propaganda, som du og i særdeleshed Kjeld Jul ved eget skriv måtte have afgivet til forum for atomkraft og imod de livreddende vindmøller.
I denne tråd står vi og kigger på måske 5.000 mennesker, som er døde af dansk kulforbrug siden 2014, hvor vi allerede kunne producere landvindmøllestrøm billigere end kulstrøm. Jeg finder det malplaceret og pinligt, at du beder mig læse og skrive om atomkraft i denne sammenhæng. Du burde i stedet undskylde den chikane og dødbringende forsinkelse, som du medvirker og har medvirket til at påføre vindmølle politikken.Vejen frem:
http://www.klimadebat.dk/forum/hvor-i-dk-skal-landvindmoellerne-opstilles--d7-e3358.php#post_64916
­­
­
22-01-2018 13:38
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
@ Jakob
Du skriver:
producere landvindmøllestrøm billigere end kulstrøm
Det er måske rigtigt. Men kun hvis
- Man har en aftale med vindguderne at de vil ophøre med at holde ferie sådan 100 dage om året.
- Man glemmer at når vindhastigheden halveres så daler udbyttet til en ottendedel.
- Man kun overvejer danske forhold og negliger at vi er et lille land med gode naboer.
- Eller at man er villig til at have så mange ekstra vindmøller (sådan otte gange) for at holde det europæiske net kørende.
Tyskland prøver og har rodet sig ind i en grøn blindgyde. Se http://wp.me/p1RKWc-f8
22-01-2018 19:07
Jakob
★★★★★
(9325)
­­Jeg har nu startet denne tråd til en mindre officiel diskussion af nogle af de stam skribenter, som måske bør stilles anderledes til ansvar:

Klimadebat.dk Processen - indledede drøftelser:
http://www.klimadebat.dk/forum/klimadebat-dk-processen-indlende-droeftelser-d40-e3365.php


Til en begyndelse vil jeg gerne invitere kfl ind i tråden til at give kritik af substansen.


­

­
22-01-2018 22:51
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Så længe Jakob ikke kan se hvor mange liv. der er blevet både forlænget og forbedret af KUL, så er hans ord som fluernes summen.
ALT har sin pris
22-01-2018 23:30
Jakob
★★★★★
(9325)
­Niels Olsen skrev:
Så længe Jakob ikke kan se hvor mange liv. der er blevet både forlænget og forbedret af KUL, så er hans ord som fluernes summen.


Kan du se det..??

Kom med beviserne tak..!

Og skriv helst noget, som man ikke også kunne skrive som undskyldning for massedrab på uskyldige jøder under 2. Verdenskrig.
­
23-01-2018 10:04
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Kære Jakob. Jeg gider ikke stable statistikker over børnedødelighed i DK for 100 år siden. Bare da jeg var barn slæbte mændene sig til døde. Du skule præve at løfte og bære en gammel skraldespand af ZINK, ned ad en trappen gennem en mørk kældergang, op på gaden vælte kassen op i skraldevognen og tilbage igen. Ja intet er så godt, at det ikke har sin pris

Theresa May har udnævnt en minister, der skal bekæmpe ENSOMHED, et problem, som også i mine øjne er betydeligt mere påtrængende end døden fra vore dieselmotorer

Den eneste grund til min aktivitet på denne side er ENSOMHED. De amokløbere, der skyder folk i kirker er sandsynligvis også ensomme og ensomhed gør vred og vrede tænder hævnlyst.
Gætter på, at også du i din ENSOMHED gerne vil frelse verden, fordi du ikke evner at frelse dig selv.

Hvis du kan motivere os vesterlændinge til at rykke tættere samen vil du slå to fluer med et smæk, thi det er energiøkonomisk åndssvagt, at jeg gamle ensomme render rundt på 130 kvadratmeter velopvarmet boligareal. De jævnaldrende i min omgangskreds har tilsvarendearealer efter børnene flyttede hjemmefra til deres daglige stressede liv.
23-01-2018 10:07
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Så på TV, at 167 mennesker var døde i 2017 mens de ville tage en selfie.
I Indien alene 63, der ih så gerne ville forevige sig selv med vilde elefanter.
Måske er SAMSUNG og de andre producenter skyld i mord? Nej vel.
23-01-2018 10:18
John Niclasen
★★★★★
(6537)
Niels Olsen skrev:
Så på TV, at 167 mennesker var døde i 2017 mens de ville tage en selfie.
I Indien alene 63, der ih så gerne ville forevige sig selv med vilde elefanter.

Det må kunne betegnes som evolution.
23-01-2018 10:39
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Niels Olsen skrev:
Kære Jakob. Jeg gider ikke stable statistikker over børnedødelighed i DK for 100 år siden. Bare da jeg var barn slæbte mændene sig til døde. Du skule præve at løfte og bære en gammel skraldespand af ZINK, ned ad en trappen gennem en mørk kældergang, op på gaden vælte kassen op i skraldevognen og tilbage igen. Ja intet er så godt, at det ikke har sin pris

Theresa May har udnævnt en minister, der skal bekæmpe ENSOMHED, et problem, som også i mine øjne er betydeligt mere påtrængende end døden fra vore dieselmotorer

Den eneste grund til min aktivitet på denne side er ENSOMHED. De amokløbere, der skyder folk i kirker er sandsynligvis også ensomme og ensomhed gør vred og vrede tænder hævnlyst.
Gætter på, at også du i din ENSOMHED gerne vil frelse verden, fordi du ikke evner at frelse dig selv.

Hvis du kan motivere os vesterlændinge til at rykke tættere samen vil du slå to fluer med et smæk, thi det er energiøkonomisk åndssvagt, at jeg gamle ensomme render rundt på 130 kvadratmeter velopvarmet boligareal. De jævnaldrende i min omgangskreds har tilsvarendearealer efter børnene flyttede hjemmefra til deres daglige stressede liv.

Niels-
Sådan nogle som os,der var børn i 40erne hhv. 50erne skulle jo have været under mulde forlængst
Vi fyrede med stenkul,brunkul og tørv i kakkelovne,vi havde ikke køleskab til opbevaring af fødevarene, men henkogte og saltede, og opbevarede i viktualierum lige indtil maden kunne få en tanke, mug blev skrabt af marmeladen,der var ikke noget der hed sidste salgsdato og ingen fødevare kontrol.
Når man fik ondt i halsen og var stærk forkølet,fik vi albyl og kamillete
Idag hyler man op for det mindste, og myndighederne dikterer os,hvad vi skal spiste og pakker os ind i vat i.enhver henseende.
I mange forhold gør man folk en bjørnetjeneste,ved at fratage dem selvstændig handling og klare en prekær situation,uden at skulle have en psykolog.i hånden.
Redigeret d. 23-01-2018 10:40
23-01-2018 13:03
Jakob
★★★★★
(9325)
­At man er ældre, og måske selv har haft en meget hård og grusom ond barndom, kan da ikke bruges til at forsvare opretholdelsen af en unødig dansk massedrabs energipolitik. Prøv dog lige at tænke sig lidt om.

Der er en mangel på etik i dette, som jeg finder ganske skræmmende og i hvert fald uacceptabel i det lange løb, hvis vi seriøst skal kunne diskutere energipolitik sammen i ordentlig tone og uden i alt for uanstændig grad at spilde læsernes og hinandens tid.

­
23-01-2018 23:06
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Kære Jakob. Jeg havde IKKE nogen grusom eller ond barndom, tværtimod var den socialt rigere end den jeg gav mine børn. Gætter på at du er på alder med mine døtre, da navnet Jakob var meget populært omkring år 1980.
Ja min mor jublede, da hun fik køleskab, men det slugte EL. Min far frydede sig over oliefyret. Nu slap han for at skovle kul og jeg slap for at bære asken ud i Zinkspanden, og skraldemanden var glad for ikke mere flyveaske. dog var asken glimrende til at strø på is. Verdens bedste glidebane blev spoleret af en skefuld, men forestil din luften fuld af det ekstremt fine støv. DET GENEREDE OS IKKE. Vi var vant til det.

Takket være rigelig energi er den gennemsnitlige levealder steget. Do hellere liv til årene end år til livet.
23-01-2018 23:13
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Godt nok uden for tråden, men jeg gætter på, at de enorme mængder af flyveasker, der blev udsendt af alverdens skorstene, både private og industrieller har bidraget til dannelse af skyer som kondenskerner og i det hele taget har skygget for solen og dermed bidraget til at holde temperaturen nede, men så fik vi elektrofiltre på cement og andre fabrikker og gik fra kul til olie, gas og el i husholdningen, ak intet er så skidt, at det ikke også er godt for noget, selv støvet har sine fordele.
23-01-2018 23:19
Niels Olsen
★★★☆☆
(541)
Når man nu er i gang må jeg hellere hugge lidt på økologien også. I tysk TV så jeg at mængden af flyvende insekter er reduceret med 80% i de sidste 60 år. det skyldes pesticider, Forbandet svineri. Jeg savner sommerfugle, myg, coloradobiller og andet sjovt, der gnaskede løs på vore økologiske landbrug.

Det er klart at den moderne økologiske landbruger også har "glæde" af den generelle reduktion i mængden af sultne larver. Fjern pesticiderne og landbrugets udbytte rasler ned. MAD VAR DYRT, da jeg var barn, Nu er det billigt.

Forleden så jeg en pose pesticid løg, 2 kg til 10 kroner ligge side om side med 1 kg økologiske til 12 kroner. ØKOLOGI er fint for Cafe freaks men ikke for arten menneske som sådan.
24-01-2018 13:53
Jakob
★★★★★
(9325)
­


@Niels Olsen


Jeg har svaret dig her:
http://www.klimadebat.dk/forum/kalibrering-af-skribenter-d40-e3366.php#post_65303
­
Side 1 af 13123>>>

Deltag aktivt i debatten Dansk energipolitik er massemord.:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringspartiernes klima- og energipolitik525-01-2024 12:50
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
Ny energipolitik?2107-08-2015 19:24
Energipolitik i Tyskland304-04-2013 23:58
En ordentlig energipolitik!1502-08-2012 10:25
Artikler
Danmarks energipolitik
EU's energipolitik
Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik