Husk mig
▼ Indhold

Ny energipolitik?


Ny energipolitik?02-07-2015 17:08
Kosmos
★★★★★
(5391)
Den tiltrædende V-regering vil åbenbart have 'nye boller på energisuppen':

En ny og bredt sammensat energikommission skal fra efteråret arbejde med en mere markedsbaseret grøn omstilling. Dansk Energi støtter ideen, mens Dansk Fjernvarme har svært ved at se behovet

Energiministeren har (endnu) ikke kommenteret oprettelsen, men adm. direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard bemærker:

...at universiteterne selvfølgelig skal deltage, men at der er brug for en bred kreds af fagfolk, ingeniører og økonomer fra brancheorganisationer, interesseorganisationer, universiteter med mere, som kan sætte sig ned og tænke over, hvordan næste fase af dansk energipolitik skal struktureres og levere upartiske anbefalinger til politikerne

Hvor så beslutningen efterlader Klimarådet får foreløbigt henstå i det uvisse(?).
08-07-2015 10:22
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Venstre fastholder grøn milliardregning til elkunder

Da energiaftalen blev indgået i marts 2012, var meldingen fra partierne bag aftalen, at udbygningen med bl.a. mere vindkraft ville udløse en PSO-regning til elkunderne i 2014 og 2015 på i alt 8,5 mia. kr.

Nu viser nye tal fra Energinet.dk, at regningen er vokset til 14,0 mia. kr.

Energi er for vores maskiner, som føde er for mennesker. Jo dyrere man gør energi, jo dårligere stillet er vi, som jeg ser det. Er landet på vej tilbage til tidligere tider med lavere levestandard?
08-07-2015 14:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Er PSO afgiften i strid med EU-traktaten?.

Kan det ikke lade sig gøre at få en ny aftale i stand med EU-Kommissionen om PSO afgiften efter 2017,er det økonomiske grundlag for energiaftalen væk.
Som ovenfor nævnt i John Niclasens indlæg,betaler vi årligt milliarder i støtte til vedvarende energi.Da financeringen er ukendt og muligheden for krav om tilbagebetaling af støtten foreligger,er det måske grund til en vis tilbageholdenhed med udbygningen af vindenergien,hvis ikke vindindustrien tilbyder,at klare sig uden subventioner.
Juraprofessor ved Syddansk Universitet Bent Ole Gram Mortensen og professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh siger samstemmende,at hvis Kommissionens beskrivelse af ordningen er en korrekt gengivelse så har Danmark et problem,så det er at håbe,at V-regeringen har et fornuftigt juridisk svar.
Redigeret d. 08-07-2015 14:14
08-07-2015 17:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Er PSO afgiften i strid med EU-traktaten?.

Juraprofessor ved Syddansk Universitet Bent Ole Gram Mortensen og professor i miljøret ved Københavns Universitet Peter Pagh siger samstemmende,at hvis Kommissionens beskrivelse af ordningen er en korrekt gengivelse så har Danmark et problem,så det er at håbe,at V-regeringen har et fornuftigt juridisk svar.


Det er nok ikke det eneste punkt i energipolitikken eller energilovgivningen, hvor Danmark har problemer iht. EUs regler mv.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
10-07-2015 13:47
Kosmos
★★★★★
(5391)
Det er nok ikke det eneste punkt i energipolitikken eller energilovgivningen, hvor Danmark har problemer iht. EUs regler mv.

- dagens udgave af Weekendavisen har et par læserindlæg om energipolitik/-forlig, bla. ét af Lars Klottrup. Jeg vedhæfter slutningen af et indlæg fra Peter Prinds, pens. overlæge.
Tilknyttet billede:

10-07-2015 17:12
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/dansk-landbrugsjord-bliver-oedelagt-af-maskiner-og-rovdrift-177383

Dansk landbrugsjord bliver ødelagt af maskiner og rovdrift
Flere steder på Sjælland er landbrugsjorden stort set uden muldlag, og gyllevogne på op til 55 ton har pakket jorden, så rødder ikke kan sprede sig, advarer forskere.


»Landmændene kan kun arbejde med jorden på ganske få tidspunkter, for enten er jorden stenhård eller også er den så fugtig, at den er helt plastisk og opfører sig som en lerklump, man ælter sammen til juledekorationer,« siger seniorforsker Per Scjønning fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet.

Han er ansvarlig for det fem-årige EU-projekt Recare, der har samlet et tværvidenskabeligt team til at afdække problemerne med landbrugsjorden i Europa og komme med løsninger sammen med landbruget. Teamet består af 27 forskere fra organisationer og virksomheder, herunder fra Aarhus Universitet og Kongskilde Industries, der leverer landbrugsmaskiner.

Ifølge Per Scjønning er muldlaget i tilbagegang, fordi nogle landmænd satser for ensidigt på at dyrke korn, i værste fald kombineret med, at halm bliver sendt til afbrænding til energiformål, så der intet bliver efterladt på marken.

»Når jeg hører folk tale om energiafgrøder som pil og halm, så kan jeg ikke lade være med at tænke....ja, ja, men hvor grønt er det lige. Det risikerer at udpine jorden,« siger han.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
19-07-2015 23:17
Kosmos
★★★★★
(5391)
- dagens udgave af Weekendavisen har et par læserindlæg om energipolitik/-forlig...

- i denne uge er der en kommentar af den norske skribent Jon Hustad, som stiller det relevante spørgsmål: "Hvorfor har danskerne så dum en energipolitik?". Afslutningen lyder:

Summa summarum: I vælger at producere strøm, som er op til 13 gange så dyr som den rene norske vandkraft, som I kan købe hver dag året rundt.
Men klimaet! Klimaet, råber danskerne. Det er da en irrelevant indvending. For det første kan I ikke lagre jeres vindkraft. Det er den eksisterende batteriteknologi ikke god nok til. Vi nordmænd kan derimod lagre vandkraften og siden sælge den om vinteren og på varme sommerdage, når kontinentet trænger til at blive kølet ned. For det andet er en norsk vand-kWh mindre miljøskadelig end en vind-kWh, for en vindmølle genererer store CO2-udslip, når den bliver bygget.
Men eftersom I danskere nu har så store planer om at pøse mere vindkraft ud, skal vi i Norge i gang med at udbygge vores lagre med pumpekraftværker. Det vil sige, at når prisen på strøm er høj om dagen, slipper vi vandet ud og sælger el til kontinentet. Og når elprisen er lav, fordi de danske møller kører om natten, køber vi statsstøttet dansk strøm og bruger den til at pumpe vandet tilbage ind i lagrene. Og når jeres vindmøller står stille, sælger vi strømmen tilbage til jer til en højere pris.
Hvad vil det hjælpe verdens klima, hvis Danmark faktisk bliver et land med nuludslip af CO2? Skal man tro FNs klimamodeller, vil det forsinke klimaændringerne i verden i en uge i år 2100.
21-07-2015 18:45
John Niclasen
★★★★★
(6548)
"Hvorfor har danskerne så dum en energipolitik?"

Fordi vi danskere til at styre vores land er dumme nok til at vælge nogle politikere, som træffer ufattelig dumme beslutninger.
Redigeret d. 21-07-2015 19:22
30-07-2015 17:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vindmøller producerer "ufattelige" 1% af EU's energi - bidraget til CO2 reduktionen er næsten nul.

http://www.thegwpf.com/hurrah-windfarms-produce-whopping-one-per-cent-of-eu-energy/
30-07-2015 22:27
Jakob
★★★★★
(9343)
­
­


Summa summarum: I vælger at producere strøm, som er op til 13 gange så dyr som den rene norske vandkraft, som I kan købe hver dag året rundt.Det kan nogle gange godt virke lidt for nemt at fyre sådan noget af uden tanke for helheden og uden valid dokumentation.

Hvis vi spørger Putin, så vil han sikkert også gerne sælge billig gas til os i år, hvis vi bare lover at købe alt hos ham.
Og når vi så har lagt det hele an på det, så stiger prisen måske.
Noget tilsvarende kan ske med strøm fra Norge, og inderst inde er det nok også, hvad nordmændene håber på. Andet ville være lidt besynderligt, selvom de er gode naboer.

Jeg vil nok hellere vende den om og sige, at en land, som ikke kan forsyne sig selv 100% med VE, det må skære ned på borgere og industri, indtil energiregnskabet stemmer.

Og så synes jeg i øvrigt, at de er dumme i Norge, når de pumper så meget olie op, som skader vores allesammens klima og miljø.
Hvad vil der mon ske med EL-prisen fra norsk vandkraft, når de ophører med den uartighed..?
Den vil sikkert ikke falde.
­
04-08-2015 12:27
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ovre på WUWT har Willis Eschenbach en ganske sjov lille artikel om elpriser.

http://wattsupwiththat.com/2015/08/03/obama-may-finally-succeed/Her opgørelse over hvor meget vedvarende energi pr. indbygger vi har i EU.Og her så landenes elpriser.Og grande finale:Her elpriser som funktion af omfanget af vedvarende energi.

wops.


Ej vi ved alle at vedvarende energi koster og for mit vedkommende betyder det ikke at så skal vi ikke investere i fremtiden.
Men ret ok at få tingene på bordet på denne vis.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
04-08-2015 22:16
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Frank Lansner skrev:

Ej vi ved alle at vedvarende energi koster og for mit vedkommende betyder det ikke at så skal vi ikke investere i fremtiden.
Men ret ok at få tingene på bordet på denne vis.


Omvendt kan det vel siges, at tilskud til fornybar energi presser prisen pr. installeret MW op, og det sammen med, at de foretrukne fornybare energier kræver backup - altså dobbelt op på produktionskapacitet, gør fornybar energien dyrere end nødvendig.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
05-08-2015 16:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I Bulgarien protesterer man mod stigende el-priser.
Bulgarien har stadig to kernekraftværker i drift.
K3 og K4,som ellers var blevet opgraderet til den krævede sikkerhedsstandard,blev alligevel beordret lukket af EU's-"grønne" bureaukrater.
Nu protesterer hundredevis af virksomheder og fagforeninger mod at hæve el-prisen med 20% for erhvervskunder.
Strøm fra VE til 60øre/kWh skal erstatte en del af strømmen fra kernekraft til 37 øre/kWh.
05-08-2015 17:32
Kosmos
★★★★★
(5391)
Strøm fra VE til 60øre/kWh skal erstatte en del af strømmen fra kernekraft til 37 øre/kWh

- det lyder da umiddelbart som en rimelig pris, hvis altså leverancen er stabil!(?).
05-08-2015 18:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ja,efter dansk målestok er prisen ikke afskrækkende,men for et fattigt EU land som Bulgarien,er det et gevaldigt hop.

Redigeret d. 05-08-2015 18:06
RE: Produktions-pris og loadfactor05-08-2015 21:30
thorkil
★☆☆☆☆
(87)
Frank Lansner skrev:
Ovre på WUWT har Willis Eschenbach en ganske sjov lille artikel om elpriser.

http://wattsupwiththat.com/2015/08/03/obama-may-finally-succeed/Her opgørelse over hvor meget vedvarende energi pr. indbygger vi har i EU.Og her så landenes elpriser.Og grande finale:Her elpriser som funktion af omfanget af vedvarende energi.

wops.


Ej vi ved alle at vedvarende energi koster og for mit vedkommende betyder det ikke at så skal vi ikke investere i fremtiden.
Men ret ok at få tingene på bordet på denne vis.


Tak for de interessante oplysninger.
MEN DESVÆRRE
Er det vist umuligt at få oplysninger om hvad energien koster før afgifter og hvad man ellers kalder det.

Når man taler om installeret kW har man atter sløret billedet.
Billedet ville være interessant hvis man kunne bruge '% af produceret energi' som parameter.
Men desværre er dette noget man ikke må tale om.
Redigeret d. 05-08-2015 21:31
05-08-2015 23:22
Kosmos
★★★★★
(5391)
Strøm fra VE til 60øre/kWh skal erstatte en del af strømmen fra kernekraft til 37 øre/kWh

- det kunne være interessant at vide lidt mere om, hvilke(n) form(er) for VE, der planlægges med!?
Når prisen kan opgives så nøjagtigt, må planlægningen jo (antages at) være ret konkret!(?)
06-08-2015 08:06
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos-
Jeg vil prøve om det er muligt at få flere detaljer.
06-08-2015 15:05
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos_
Her noget mere om Bulgarien.


http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Bulgaria/
Redigeret d. 06-08-2015 15:08
07-08-2015 15:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ydelsesgraden for vindmøller og solfangeranlæg er meget lille i forhold til de fossile og nukleare energibærere.

Ydelsesgraden p=L/A W/m2
L = Watt
A for solceller er lig deres overfladeareal,for vindmøller vingernes areal,for et kraftværk brændkammerets areal.

Solfangere 10 W/m2
Vindmøller 40 W/m2
Kulkraftværk 150000 W/m2

Man kan godt forstå,at det er nødvendigt at dække store landarealer og havområder med de uskønne vindmøller for at de er istand til erstatte de effektive kraftværker baseret på fossilt og nukleart brændsel.

Når man så betænker,at der for opførelsen af en landvindmølle på 1,3 MW skal anvendes ca. 1500 m3 beton og 150 t. stål og levetiden kun er ca. 20 år for de vitale dele,mod et olie/gas/kul/kerne-kraftværks ca. 60 år,forstår man godt,at det på længere sigt er økonomisk urentabelt at producere elektricitet med vind-og solkraftanlæg.
For havvindmøller er økonomien endnu dårligere end for landmøller.

Effektivitesfaktoren EF=ES/KEA
ES er den elektricitet der bliver produceret i et kraftværks levetid,KEA er de totale omkostninger for bygning,drift,vedligeholdelse og brændstofforbrug.

EF for solceller -1,7
EF for vindmøller - 4,5
EF for Kulkraftværk - 30
EF for Kernekraftværk - 75
07-08-2015 17:50
Kosmos
★★★★★
(5391)
Her noget mere om Bulgarien

- tak for det; en noget ordrig og vanskeligt overskuelig 'redegørelse'!

Jeg hæfter mig bla. ved dette:

A ten-year grid plan published in 2011 by Bulgaria's Electricity System Operator envisages investment of €390 million by 2015 to connect up to 1800 MWe of wind and 600 MWe of solar capacity to the country's transmission grid, and over €300 million in the succeeding five-year period if the planned Belene nuclear plant were to be built. Forecasting very little growth in domestic demand (maximum 5400 MWe – 15% – to 2020), the plan makes it clear that Belene's 15 billion kWh/yr would have been largely for export

- man vil altså investere penge (som man ikke har (adgang til)?) for at kunne eksportere el!

Iøvrigt ser det ud til, at World Nuclear Associations evner til (hoved)regning:

In 2012 gross electricity production was 47 TWh, with 23 TWh from coal, 16 TWh nuclear, 2.4 TWh from gasb, 4 TWh hydro, and 2 TWh renewables. With net export of 8 TWh, consumption was 28 TWh


lader noget tilbage at ønske - eller har jeg misforstået noget??
07-08-2015 19:24
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Kosmos,du har ret,nogen har sovet i timen,forbruget må være 39,4,såfremt alle tallene er rigtige,
Deltag aktivt i debatten Ny energipolitik?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Regeringspartiernes klima- og energipolitik525-01-2024 12:50
Klimapolitikken skudt ned af Hjernekassen på P1: Klima og energipolitik1516-11-2022 10:46
Dansk energipolitik er massemord.51205-04-2018 15:03
Energipolitik i Tyskland304-04-2013 23:58
En ordentlig energipolitik!1502-08-2012 10:25
Artikler
Danmarks energipolitik
EU's energipolitik
Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik