Husk mig
▼ Indhold

EU eller EJ ..?


EU eller EJ ..?28-07-2008 18:27
Jakob
★★★★★
(9318)
 Nu har jeg set, at man i EU ikke kunne opnå enighed om at forbyde et hormonforstyrrende stof i sutteflasker til spædbørn, fordi man mener, at der mangler tilstrækkelige beviser for stoffets farlighed.
Og Danmark har ikke mulighed for at forbyde stoffet på hjemmemarkedet, fordi det er EU, der bestemmer den slags.

Sådan noget kan altså give mig et klaustrofobisk anfald, så jeg mener, at det kun kan gå for langsomt med at få os meldt ud..!


Men skal det nu ikke være i ren affekt over sådan en enkeltsag, kan der så være andre årsager..?

Tja, jeg synes nok, at det går temmelig elendigt med EU's klimakamp. Uden de enkelte nationers vilje til selvstændig handling, var der nok næppe sket en disse.
Vi kan bare se på Danmark, hvor den politiske vilje har været nul, og der er sket nul i 6 år.
Og ser vi f.eks. på Norge, som er udenfor EU, så skulle man alt andet lige mene, at overgangen til VE går hurtigere, hvis man ikke er med i EU.
Norge er også et udmærket eksempel på, at man godt kan have et OK naboskab, selvom man ikke er "gift" med hinanden.


På et tidspunkt var Helle Thorning ude med en prøveballon, hvor hun foreslår, at danskerne hvert 7. år skal stemme om, hvorvidt vi ønsker at fortsætte vores medlemskab af EU eller ej.

Det er sikkert ikke så enkelt, men jo mere jeg tænker over det, jo bedre synes jeg egentlig om det forslag.


Hvad mener du..?


 
22-01-2011 12:54
Jakob
★★★★★
(9318)
.

Har du et bud på, hvad det økonomisk vil betyde for Danmark at melde sig ud af EU, hvis det gøres i god ro og orden..?

Har embedsmandsværket mon udarbejdet en plan for, hvordan det kan foregå på en fornuftig måde..?

De steder, hvor jeg ser størst behov for mindre EU er blandt andet indenfor klima og miljø, hvor vi har brug for selv at kontrollere markedet mere, end det sker i dag.
F.eks. med hensyn til sundhed og flora- faunaforurening ved at genindføre grænsekontrol evt. i en strengere form med karantæne.
Men også i forbindelse med populationskontrol og ved strenge afgifter og forbud mod diverse kemikalier og produkter, som er produceret efter for ringe standarder.
Osv.
.
24-01-2011 09:02
Jakob
★★★★★
(9318)
.

Helt ærligt, er EU's CO2-kvoter så ikke noget værre lort..?

Det er noget administrativt bøvl, der svindles og fuppes, pengene går ikke ubeskåret til vedvarende energi, og afgiften fremmer atomkraft og CO2-deponering, som forbruger endnu mere værdifuldt råstof.
Tilmed svinger prisen på kvoter, så industrien ikke ved, hvad den kan regne med.

Jeg ville mange gange foretrækker, at man i stedet lægger afgift på alt andet end bæredygtig vedvarende energi og i en målestok, så vedvarende energi bliver rentabel.

Hvor svært kan det dog være..?
.
07-02-2011 14:43
Jakob
★★★★★
(9318)
.

http://ing.dk/artikel/116254-dumpet-alt-for-faa-visioner-paa-foerste-energitopmoede-i-eu
Citat:
--------------------------
»Dumpet.«

Så kontant lyder dommen fra interesseorganisationen Dansk Energi over EU's første energitopmøde nogensinde.

Sstats- og regeringscheferne for de 27 EU-lande mødtes fredag for at drøfte energi og innovation − to sektorer, som har central betydning for Europas fremtidige vækst og velstand.

Udkast til mødets konklusioner, som Ingeniøren har haft til gennemsyn, er ifølge Dansk Energi ikke præget af de store politiske beslutninger på energiområdet.

Eksempelvis er der ikke opnået enighed om at øge CO2-reduktionerne til 30 procent, eller tegn på at investorerne kan regne med en høj CO2-pris i 2020 og frem.

Dumpet i politisk lederskab
»Konklusionen er, at man er dumpet på politisk lederskab i forhold til at sikre omstillingen til blandt andet vedvarende energi,« siger Ulrich Bang, der er EU-chef i Dansk Energi.

I Dansk Energi havde man gerne set, at regerings- og statscheferne havde udstukket de politiske linjer for, hvor EU skal bevæge sig hen i de kommende år for klare den massive energiteknologiske omstilling, der er nødvendig, hvis klimamålene skal nås.

Det handler dybest set om et valg mellem kul eller vind, og en række andre klimavenlige teknologier.

»Men den diskussion forbigås i larmende tavshed, og det er ærgerligt, for man har haft tid nok til at nå til enighed,« siger Ulrich Bang.
--------------------------


http://ing.dk/artikel/116254-dumpet-alt-for-faa-visioner-paa-foerste-energitopmoede-i-eu
Citat:
--------------------------
Fuldt integreret energimarked senest i 2014
Helt skidt er det dog ikke. Blandt de konkrete konklusioner i udkastet er, at EU må og skal have et fuldt integreret indre energimarked senest i 2014, så både strøm og naturgas kan flyde frit mellem medlemslandene.
--------------------------
Skulle det være godt, at strøm og naturgas skal flyde frit..??

Ja, det må nok være godt for de, som ikke ønsker, at Danmark selv skal kunne gå foran og etablere 100% VE til sin befolkning.
Det lugter langt væk af det samme problem som med kemikalier, at vi ikke mere selv kan bestemme, hvilke miljøgifte vi må udelukke fra vores eget land.
Velkommen til mere atomkraft og mere kulkraft med CO2-deponering. EU vil sælge, og vi skal købe, og vores Folketing har ikke en disse at skulle have sagt.
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/forbrugerkemi/ECE1147866/bruxelles-kan-bremse-forbud-mod-parabener-i-boerneprodukter/
Citat:
---------------------------
Danmark er det første EU-land, som indfører et forbud mod parabener. Der er fælles regler om kosmetik i EU, og et skridt foran det fælles fodslag kan blive anset for at være en ulovlig teknisk handelshindring.
---------------------------http://i.pol.dk/tjek/sundhedogmotion/forbrugerkemi/article1178840.ece
Citater:
-------------------------
Et flertal i Folketinget kræver af miljøministeren, at hun arbejder for et forbud mod fire hormonforstyrrende stoffer i kosmetik til børn fra nul til tre år.

Men nu trækker det ud med at få fjernet to af de fire stoffer, som alle er parabener. Ministeren har forberedt et forbud mod propyl- og butylparaben, men vil ikke tage methyl- og ethylparaben med i forbuddet. Det stod klart, da ministeren var til samråd om paraben-forbuddet i dag.
Flere parabener har i dyreforsøg vist sig at virke hormonforstyrrende. Det betyder, at de blandt andet er mistænkt for at medføre nedsat sædkvalitet, testikelkræft, for tidlig pubertet hos piger og misdannede kønsorganer hos drenge. Ministerens afvisning af at sætte gang i et lovforslag angående de to parabener skaber forundring i oppositionen.

»En minister skal gøre det, som et flertal i Folketinget har pålagt hende. Flertallet ønsker at beskytte børn mellem nul og tre år mod hormonforstyrrende stoffer, og så er det op til ministeren at fremsætte et lovforslag, så forbuddet kan blive en realitet«, siger Enhedslistens miljøordfører Per Clausen.
---
Udover Enhedslisten har SF, Socialdemokraterne, de Radikale og Dansk Folkeparti stemt for det beslutningsforslag, der kræver et forbud.

EU komité vurderer ikke cocktaileffekt
Miljøminister Karen Ellemann begrundede på samrådet sin beslutning med, at to af de fire parabener er vurderet som ufarlige af EU's videnskabelige komité. Komiteen har vurderet stofferne hver for sig og set på, at de udgør en meget lille mængde i kosmetik.
---
Men det argument holder ikke, mener Per Clausen.

»EU's videnskabelige komité ser på det enkelte stof hver for sig og vurderer risikoen ved det. Men vi ved fra blandt andet dansk forskning, at kombinationen af mange meget små mængder af parabener tilsammen har en hormonforstyrrende effekt - det man kalder cocktaileffekten. Og det er det, vi vil beskytte børnene imod«.
-------------------------
Men det må vi ikke for EU......

Vi risikerer en traktatkrænkelsessag..!


Er det ikke både totalt uacceptabelt og uholdbart, at andre skal bestemme, hvilke miljøgifte vi skal have på markedet i vores eget land..?!


Jeg tror desværre, at Danmark har opgivet sin selvstændighed, og Folketingsvalg og Kommunalvalg er mere ligegyldige end nogensinde.
Når vi ikke mere selv kan bestemme, hvor meget gift og menneskehedsskadelig energi vi vil modtage, så kan der vist ikke være meget tilbage, som det er værd at stemme om.

.
03-05-2011 09:15
Jakob
★★★★★
(9318)
.


Karen Ellemann vil nu omsider forbyde nogle giftige stoffer.
Men vi risikerer en traktatkrænkelsessag fra EU, hvis vi går enegang og ikke 100% sikkert kan bevise, at stofferne faktisk er meget giftige.

I EU må de enkelte lande altså ikke have en selvstændig holdning og selv beslutte, hvad de vil have ind i deres land.Jeg kan gå med til, at mennesker er uskyldige indtil det modsatte er bevist.

Men behøver vi virkelig at vise kemiske stoffer det samme hensyn, bare fordi andet er vanskeligt at administrere og nogle mennesker og virksomheder kan tjene kassen på, at de flyder frit rundt i vores økosystem..??

Hvad er det for nogle mennesker, der tillader, at befolkningen bliver så forgiftet, at modermælken skader spædbørn og gør dem vanskabte, og hvad er det for nogle mennesker, der tøver med at forbyde de stoffer, som der er mistanke til..??

Det burde efter min mening være grundlag nok til samle flere millioner mennesker på Rådhuspladsen og vælte regeringen på stedet.Det minder også om, hvor meget økologi hænger sammen med klima.
Hvordan skal vi overbevise befolkningen om, at vi skal bruge store kræfter på at redde klimaet om 100 år, når befolkningen allerede nu er så forgiftet, at livskvaliteten er endnu mere for nedadgående end klimaet..?

Vi må se det under et og erkende, at den klimaøkologiske omstilling bliver meget omfattende, og det haster mere end nogensinde.

Der trænger dælme til at komme andre boller på suppen..!

http://i.pol.dk/tjek/article1268648.ece
Citater:
--------------------------

Fire blødgørere til plastik, også kaldet ftalater, skal nu have det endelige dødsstød, så de ikke længere findes i alt fra pilatesbolde og kunstige lædermøbler til voksdug og bruseforhæng.

Et flertal uden om regeringen krævede for et år siden, at miljøminister Karen Ellemann (V) skulle arbejde for et forbud mod DEHP, DBP, DIBP og BBP.

Det er alle produkter, som vi har indendørs eller er i direkte kontakt med på andre måder. Nu er ministeren klar.
--
Hvis EU-kommissionen ser et dansk forbud som en handelshindring, kan det ende med at sagen kommer for EU-domstolen.
--
»Vi har nu samlet tilstrækkelig dokumentation for, at de her stoffer er skadelige for mennesker. Jeg ønsker et forbud baseret på den viden, vi nu har om cocktaileffekten – dvs. stoffernes samlede effekt på os. Det er en helt ny form for argumentation, hvor vi ikke kun ser på virkningen af det enkelte stof«, siger Karen Ellemann.
Hun glæder sig over, at det er dansk forskning i cocktaileffekter, der baner vejen.
--
Tidligere er der dokumenteret sammenhæng mellem ftalaterne og det stigende antal drengebørn, der fødes med misdannelser på kønsorganerne eller udvikler testikelkræft, når de bliver voksne.
Også når det gælder pigers tidlige pubertet, kan de hormonforstyrrende stoffer spille ind. Nye undersøgelser kæder desuden blødgørerne sammen med fedme.
--------------------------
http://borsen.dk/nyheder/politik/artikel/1/206473/dansk_enegang_bekymrer_dansk_erhverv.html
Citat:
--------------------------
Et rent dansk forbud mod fire farlige plastikstoffer (ftalater) bliver svært at håndhæve, og derfor bør miljøminister Karen Ellemann (V) vente, til der kommer et fælles EU-forbud.

Det mener Dansk Erhverv.

I en udtalelse gør organisationen opmærksom på, at den bakker op om den proces, som skal afklare, om der kan etableres et europæisk forbud. Men nationale særregler er vanskelige at håndhæve, vurderer Dansk Erhverv.

"Et så lille marked som det danske er svært at kontrollere for myndighederne, da den slags produkter importeres af relativt mange små leverandører, siger organisationens miljøchef," Jakob Zeuthen.

Han tilføjer, at forbrugerne alligevel køber de pågældende produkter i stor stil i udlandet.

"Desuden skaber nationale særregler konkurrenceforvridning til ulempe for danske virksomheder og varernes fri bevægelighed," siger han.
--------------------------
http://www.oekobaby.dk/index.php?id=43
Citat:
-------------------------
Risikoen ved kemikalier


* Azo-farver: Mistænkt for at give kræft. Når tøjet bliver fugtigt og varmt, fraspalter der arytlaminer, som er giftige. Det sker f.eks., når du vasker tøjet. Det hjælper altså ikke at vaske tøjet, før du tager det på.

* Dioxin: Man kan ikke vaske alle dioxin-rester ud af tøjet. Nogle er nemlig fedtopløselige, så de først slipper tøjet, når det kommer i kontakt med huden. Man frygter, at dioxinen så går videre til organerne. Er meget miljøforurenende, når det siver ned i grundvandet. I en dansk undersøgelse af t-shirts var der rester af dioxin i alt tøjet.

* Fedtløsere: Opløser farver. Giver hovedpine, træthed og irritabilitet. De er mistænkt for at give fosterskader, kræft, leverskader og nedsat forplantningsevne.

* Formaldehyd: Forhindrer, at tøjet kryber og krøller. Kan give allergi og kræft. Det bliver vasket ud af tøjet efter 2-3 vaske, og man finder det efterhånden sjældent i børnetøj og i dansk produceret tøj.

* Ftalater: Mistænkt for at være hormonforstyrrende. Ftalater er i dag forbudt i legetøj til babyer, men ikke i babytøj.

* Klor: Er skadeligt for sundhed og miljø.

* Organfosfater: Bliver brugt i produktionen af uld i stedet for det DDT, som er forbudt i det meste af verden. Organfosfater kan give kromosonskader, skade nervevævet og nedsætte mænds sædkvalitet.

* PCP: Konserveringsmiddel. Giftigt og kan give misdannelser og kræft.

* Pesticider: Kan trænge gennem huden og ind i blodbanerne. Nogen pesticider har hormoneffekt, f.eks. østrogen-effekt. Forskerne kæder det sammen med, at der de sidste 20 år er blevet født flere og flere drenge med misdannede kønsorganer. I 1960'erne sprøjtede man klasseværelser i USA's sydstater med pesticider for at udrydde kakerlakker. Børnene blev forgiftet og udviklede sig dårligere end andre børn. I 1980'erne blev mænd i Costa Rica sterile, når de sprøjtede bananer med pesticider. En stor del af de drenge, som legede i plantagerne, blev sterile senere.

* Tungmetaller, bl.a. bly, kobber og krom: Trænger ind i hjernen hos børn. Det skader deres udvikling og indlæringsevne. Hvis man udsætter 2-årige for bly, kan man måle det i deres krop, til de er 16-17 år. Tungmetaller bliver optaget gennem huden. De bliver dog med tiden vasket ud af tøjet.
-------------------------
http://videnskab.dk/krop-sundhed/dansk-brystmaelk-fyldt-med-hormonforstyrrende-stoffer
Citat:
---------------------------
På verdensplan er der en stigende tendens til, at flere og flere mænd får testikelkræft og andre lidelser, der er knyttet til mændenes kønsorganer. Den virkelighed får vi i den grad at føle i Danmark, hvor vi har verdens højeste forekomst af testikelkræft, og fire ud af ti unge mænd går rundt med en dårlig sædkvalitet.

Der har længe hersket en mistanke om, at det kan være forurening med hormonforstyrrende stoffer under fostertilstanden, som fremprovokerer den kedelige tilstand.

Den mistanke bliver nu for alvor forstærket i en ny undersøgelse med danske forskere fra DTU og Rigshospitalet i spidsen, hvor man har undersøgt indholdet af hele 121 forskellige hormonforstyrrende stoffer i brystmælk fra 36 danske og 32 finske kvinder.
Undersøgelsen viser en klar tendens: at de danske kvinders brystmælk over en bred kam har et højere indhold af svært nedbrydelige hormonforstyrrende stoffer som for eksempel dioxiner, PCB, pesticider og flammehæmmere.
---------------------------

.
08-05-2011 10:09
Jakob
★★★★★
(9318)
.

Selvom hans politik sikkert vil hjælpe gunstigt på dansk overbefolkning, er det desværre ikke klima- og miljøspørgsmål, der optager Morten Messerschmidt i hans EU kritiske udsendelse.

Men det er for de fleste nok alligevel en tankevækkende fortælling om EU politisk bedrag.
Bemærk f.eks. også, at ca. 80% af den danske lovgivning kommer fra EU.

Morten Messerschmidt: 'Det store bedrag'
01. maj 2011 kl. 21:50 på DR2
http://www.dr.dk/DR2/D/Der_er_noget_galt_i_Danmark/De_6_film/messerschmidt.htm

Video:
http://www.dr.dk/DR2/D/Der_er_noget_galt_i_Danmark/De_6_film/messerschmidt.htm?play=default
.
17-05-2011 21:42
kblood
★★★☆☆
(429)
Der er mange ting som kan stilles spørgsmål ved med det EU. Virker for mig som om det er pænt korrupt flere steder.

Tag Aspartam, som desværre kun er et ud af flere eksempler:
http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/aspartame.htm

Det skulle igennem mange undersøgelser for 20-30 år siden før det nogensinde blev godkendt. Mange af undersøgelserne som blev brugt til at være årsagen til godkendelse bruge helt nye metoder for at teste hvor sikkert det var, fordi almindeligt brugte tests dengang havde ret katastrofale resultater. Så der blev lavet enkelt dose tests istedet for at teste med regelmæssige doser, men det kan man finde ud af mere om hvis man undersøger baggrunden for Aspartam.

Nu er det jo et syntetisk produkt som er patenteret, derfor har der været en økonomisk interesse i at få det ud på markedet. Der hvor det bliver ekstra mistænkeligt er så her:

Stevia:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/foedevarer/tilsaetningsstoffer_og_teknologi/tilsaetningsstoffer/stevia.htm

Det er et naturligt sødemiddel, så det kan ikke tages patent på.

http://www.havenyt.dk/spoergsmaal/krydderurter/5198.html

Steviod nedbrydes i tarmen til steviol, som kan være problematisk – se mere om EU'begrundelse for at afvise godkende i link nedenfor.

Hvis man tog hensyn til hvad sødemidler nedbrydes til og bruger det som begrundelse, så skulle de måske tage et kig mere på Aspartam, da det nedbrydes til methanol:
http://www.food4me.dk/Modules/Enumbers/ViewEnumber.aspx?InfoID=179

Denne side skriver:
Aspartam nedbrydes ved opvarmning og kan derfor ikke anvendes til mad, som skal bages eller koges, med mindre det er specielt beskyttet mod høje temperaturer. Det er især værd at huske, hvis man selv laver mad med sødestoffer.


Ikke at jeg nogensinde har hørt den advarsel. Men de ting som aspartam bruges i vil så heller ikke give meget mening at opvarme, medmindre light sodavanden kommer til at stå i solen.

Lidt mere om Stevia:
http://videnskab.dk/emne/stevia

De eneste der er imod Stevia lugter lidt af at være lobbyister. Videnskab.dk har kun godt at sige om sødemidlet. Men at få godkendt undersøgelser, eller at få nogen til at lave undersøgelser omkring Aspartam, det sker så vidst ikke.

EU brugte i første omgang Englands godkendelse som deres egen godkendelse, men den blev kun godkendt i England på baggrund af en person, som heller ikke lavede nogen omfattende test af det, men stort set bare godkendte sødemidlet.

Men en undersøgelse var nok til at stoppe Stevia fra nogen sinde at komme til EU.

Hvis man vil vide mere om hvad EU prøver at stoppe os fra at importere, så kan det hjælpe at søge efter Codex Alimentarius. Som har det med at forbyde en del gode tilsætnings stoffer, fordi der er ikke så gavnlige stoffer der har næsten samme betegnelse. Og så er der doseringerne som også er helt hen i vejret. Samtidigt er det meget venligt stemt overfor genmanipulerede planter. Igen noget som kan tages patent på.
17-05-2011 22:08
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Lidt mere om Stevia:


Stevia kan lovligt købes som plante, og end ikke EU har en kinamands chance for at kontrollere hvad den så bliver brugt til.

Jeg har faktisk stevia som pulver stående på kryderihylden. Det eneste problem ved at bruge stevia er, at alle opskrifter skal laves om. Jeg har også ladet mig fortælle, at stevia snart bliver lovligt at anvende i fødevarer i EU.
RE: Grænseløs dumhed12-06-2011 23:40
Jakob
★★★★★
(9318)
.

Den danske regering vil gerne have en styrket toldkontrol ved Danmarks grænser.

Men det må vi ikke for EU...


Jeg kan se, at Naser Khader sammenligner det med Muhammedkrisen.
Hold da op en ståhej.
Men skal man sammenligne, så mangler vi måske bare, at Margrethe Vestager eller andre radikale rejser verden rundt og viser tegninger af den gamle Berlinmur og fortæller alle, at det sådan een, vi vil bygge.
Hun har været fremme på TV og fortælle hele verden, at hun er imod mere grænsekontrol, fordi vi ikke skal lukke os inde.
Men er hun ikke direkte usandfærdig og nærmer sig det landsforræderiske på en løgn, når hun udtrykker sig sådan..?

Som jeg har forstået planerne, så handler de på ingen måde om at lukke grænserne, men kun om at forøge kontrollen, så vi får et bedre værn imod ulovligheder.

Hvem har ret..?


Og er vi måske blevet rodet lidt for meget ind i EU, når vi skal beskyldes for aftalebrud, bare fordi vi gerne vil have lidt bedre tjek på, hvad vi lukker ind i vores land..?
.
Tilknyttet billede:

13-06-2011 12:48
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hun har været fremme på TV og fortælle hele verden, at hun er imod mere grænsekontrol, fordi vi ikke skal lukke os inde.


Jamen dog - er det ikke netop det, den danske befolkning gør af frygt for hjemmerøverier. Den tid er forbi, hvor danskerne kunne føle sig tryg i eget hjem, og det er en problemstilling, som politikerne må tage alvorlig.

Politikerne må også tage "indsmugling" af varer, der i Danmark enten belagt med store afgifter eller "ulovlige" alvorligt.

Jeg går ind for åbne grænser, men jeg går ikke ind for det grænseløse vanvid, at der ikke skal føres kontrol med, hvad der kommer over grænserne.

Hvis vi skal have kontrolløse grænser, så skal hele skatte- og afgiftssystemet tænkes om, da der ellers ikke bliver råd til velfærd. Det hjælper ikke at fastholde et skatte- og afgiftssystem, der ikke kan kontrolleres.
05-07-2011 23:34
Kosmos
★★★★★
(5374)
Europaparlamentet nedstemmer forslag om større CO2-begrænsning:

The European Parliament has today voted against raising the EU's emission reduction targets, from its current goal of reducing emissions 20 per cent against 1990 levels by 2020, to a 30 per cent cut by the same date.
The vote was initially scheduled for the end of last month, but was delayed until lunchtime today, when MEPs voted 347-258 against the proposal, with 62 abstentions
08-07-2011 14:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kosmos skrev:
Europaparlamentet nedstemmer forslag om større CO2-begrænsning


Har det nogen betydning al en stund, der blot lovgives om afbrænding af bestemte materialer ikke udleder CO2. Jeg venter spændt på den dag, hvor borgerne har fået nok af ineffektive eller uvirksomme politiske beslutninger. EU har pumpet milliarder af borgernes penge ind i projekter, der ikke har ændret mængden af udledet CO2. De samme politikere har så efterfølgende forsøgt at dække over de manglende resultater ved hjælp af sindrige beregningsformler.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
03-02-2013 10:24
Jakob
★★★★★
(9318)
.
Jeg er efterhånden lidt forvirret over, hvad EU egentlig betyder for klima og miljø.

England overvejer at træde ud af EU, blandt andet fordi EU har for skrappe miljøkrav.
Men jeg har ikke set hvilke miljøkrav, det drejer sig om.
Måske andre ved det, så det kan blive klarlagt, hvad det konkret handler om..?

Jeg synes, at det må være temmelig vigtigt at få skåret ud i pap, hvis man ikke skal tro, at EU kun er skabt for at true med traktatkrænkelsessager, hvis de enkelte lande ikke vil tage sandsyligt meget giftige produkter ind på deres nationale marked.


Og ser vi på klimapolitikken og de "geniale" CO2 kvoter, så har EU's politik formentlig kun været til stor skade for sagen:
http://www.klimadebat.dk/forum/co2-kvoter-d7-e472.php#post_34566


Nu forsøger Dan Jørgensen en feberredning for EU på miljøområdet, og det er måske det bedste ( og eneste? ) eksempel i EU's favør.
Han vil redde Europas bier imod nogle bestemte pesticider, som i forvejen er forbudte i Frankrig, men ikke i Danmark.
( Det er måske samtidigt en næse til Ida Auken for at være for slap ( Jeg er ikke så glad for, at han på den måde generer min yndlingspolitiker, men der er jo ikke noget at gøre ved det. ))

http://ing.dk/artikel/88882
Citat:
------------------------------
Pesticider har taget livet af honningbierne
Tyskland forbyder nu en række pesticider, der mistænkes for at forvolde den voldsomme bidød. Frankrig forbød dem for længe siden, og amerikanske avlere sagsøger producenten. Men i Danmark står de stadig på Miljøstyrelsens positivliste.
------------------------------


http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2013/02/02/0202155121.htm
Citat:
-------------------------------
Dan Jørgensen, der har kæmpet biernes kamp i de otte år, han har været medlem af parlamentet, oplyser, at han sammen med en række andre medlemmer har rettet en henvendelse til Tonio Borg, der er sundheds- og forbrugerkommissær.

- Det, der kommer til at ske, er, at vi vil forbyde tre konkrete pesticider, der er giftige for bier.

- Nu har kommissionen fremlagt forslaget, og så skal det vedtages i Europarådet. Så det er ikke sådan, at det skal igennem en lang, flerårig behandling. Det er noget, der kommer til at gå stærkt, siger han.
Forbud i to år

Forbuddet vil, hvis det bliver vedtaget, i første omgang fungere i to år. Dan Jørgensen er glad for initiativet, selv om han havde foretrukket et fuldstændigt forbud.

- Det er et skridt fremad. Men jeg synes måske ikke, at det er ambitiøst nok. Det burde forbydes helt, og man burde forbyde flere pesticider. Der er ingen grund til at have dem på markedet. Der findes alternativer, siger han.

Det er estimeret, at bestøvning fra insekter, herunder bier, har en værdi på omkring 115 milliarder kroner om året i EU.

Det er de tre pesticider imidacloprid, thiamethoxam og clothianidin, der er udpeget til at stå bag bi-døden i Europa.
/ritzau/
-------------------------------


Og det er jo godt, hvis EU kan sætte medlemslandene på plads herunder også pesticidsvinet Danmark i hvert fald i et par år.Men hvor mange andre eksempler har vi egentlig, hvor det vender sådan, at EU er en fordel for miljøet i Danmark..?

Og hvem kan finde et eksempel på, at EU styrker Danmarks klimapolitik..?
.
16-02-2013 20:24
Jakob
★★★★★
(9318)
.
Jakob skrev:
Nu forsøger Dan Jørgensen en feberredning for EU på miljøområdet, og det er måske det bedste ( og eneste? ) eksempel i EU's favør.
Han vil redde Europas bier imod nogle bestemte pesticider, som i forvejen er forbudte i Frankrig, men ikke i Danmark.
( Det er måske samtidigt en næse til Ida Auken for at være for slap ( Jeg er ikke så glad for, at han på den måde generer min yndlingspolitiker, men der er jo ikke noget at gøre ved det. ))


Noget tyder måske på, at Ida Auken er kommet lidt for godt over sin "jesusneurose".


Men ved nærmere eftertanke, så er det egentlig også meget uimponerende, hvis det er det bedste og eneste EU eksempel.
Og hvis Dan Jørgensen virkelig har kæmpet i otte år for bierne, hvorfor er han så først på banen i Danmark nu..?
Hvorfor råbte han ikke op, da Frankrig forbød de omtalte pesticider..?
Og hvorfor råbte han ikke op til Ida Auken, da hun tiltrådte som miljøminister..?

Når man tænker mere over det, så ligner det nuværende måske mest en politiker, der har sovet i timen og nu forsøger at score billige points til sig selv og EU på Ida's bekostning, og det er egentlig ikke et videre kønt syn..
16-02-2014 15:50
Jakob
★★★★★
(9318)
.

Folkeafstemning om patentdomstol:http://www.eu-oplysningen.dk/emner/Patentdomstolen/
Der er folkeafstemning om den fælles patentdomstol den 25. maj 2014. Det er målet at gøre det billigere og nemmere at tage patent på et produkt og kunne beskytte patentet.

Et dansk nej betyder, at den fælles patentdomstol og enhedspatentet ikke kommer til at gælde i Danmark. Den fælles patentdomstol og enhedspatentet vil dog stadig gælde i de EU-lande, som indgår aftalen og fortsætter uden Danmark. Personer og virksomheder i Danmark må altså gerne bruge enhedspatentet og søge ét sted om at få godkendt et patent i de EU-lande, som er med i aftalen. Enhedspatentet gælder bare ikke i DanmarkJeg vil håbe, at danskerne stemmer nej, og at afstemningsresultatet bliver så råbende og giver så meget ekko på borgen, at malerierne rasler ned af væggene..!

Jeg kan umiddelbart ikke se, at der kan ske nogen alvorlig skade ved at stemme nej, måske ligefrem tværtimod.

Men jeg finder det vigtigt, at danskernes utilfredshed med EU kommer tydeligt til udtryk.Jeg kan finde flere begrundelser, men jeg ser ingen grund til at komme med en lang remse, når der er et argument, som i sig selv er langt mere end tilstrækkeligt:

Vi har på livsvigtige områder solgt ud af vores suverænitet, så det f.eks. nu er EU, der bestemmer, om danskernes børn skal forgiftes af lovlige produkter markedet.
De danske politikere kan ikke selv sige nej. De sender bare bolden videre til EU, og jeg finder det fuldstændigt uacceptabelt..!Jamen uha Jakob, så vil du jo bryde reglerne for det indre marked, og vi risikerer at få en traktatkrænkelsessag på halsen.
Ja, og det vil jeg blæse på..!
Kommer det dertil, så mener jeg, at vi bør melde os helt ud af EU og starte forfra eller leve med at være ude i "kulden".
Jamen uha Jakob, så bliver vi jo fattige.
Ja, måske i en periode. Men det må vi tage med. Rigdom kan købes for dyrt..!
Jamen Jakob, Danmark kan jo ikke løse problemet alene, når det er grænseoverskridende.
Det er noget af det, men det meste er noget, som vi tillader, at der bliver importeret, og det kan vi selv bremse, hvis vi tør at tage et ansvar som en selvstændig nation..!
Et internationalt engagement er bestemt heller ikke betinget af, at vi er medlem af EU og derfor tillader en stor risko for, at danske børn bliver alvorligt forgiftet.
Jeg tror nok også, at det vil gøre et stærkt indtryk på de andre EU lande, hvis Danmark sætter hælene i og melder sig ud, fordi vi vil have ret til på en langt mere sikker måde at beskytte den danske befolkning imod gift. Men i modsat fald er det vel bare så meget desto vigtigere, at vi ophører med at være en del af et så ekstremt forrådnet fællesskab..?!
http://www.klimadebat.dk/forum/industriens-ressourceforbrug-d35-e971-s160.php#post_40773


.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-02-2014 15:53
21-02-2014 10:15
Jakob
★★★★★
(9318)
.Men rent sort hvidt er det ikke.
Man kan måske med rette spørge, hvornår Danmark ville få gjort noget ved sit vandmiljø, hvis ikke EU blandede sig..?

En forening som "bæredygtigt landbrug" ( som kun tænker på penge ), der fører juridisk krig imod regeringen, når den vil lave miljøforbedringer, den ville måske vinde, hvis ikke EU agerede bagstopper..?

Det undskylder i mine øjne på ingen måde, at børn forgiftes af markedet. Man skal blot være bevidst om, at det ikke kun er EU, der er problemet. Der ligger også en national udfordring i at få folket til at tænke anderledes og stille større krav til råstofbevarelse og miljø- og klimapolitik..
Tilknyttet billede:

21-02-2014 10:24
Jakob
★★★★★
(9318)
.
http://www.dr.dk/tv/se/2-sektion/2-sektion-20
2. sektion
Genre: Kultur
Vist: DR2, 16. feb. 2014
Vises på dr.dk indtil: 18. mar. 2014

Den intellektuelle og politiske elite har længe svigtet nationstanken til fordel for abstrakte idéer om universalisme og multikultur. Og det er en trussel mod freden. Sådan siger den borgerlige kulturkritiker Kasper Støvring, der er gæst i 2. Sektion. Vært: Adam Holm.


Jeg synes, at han er på vej til at sætte EU kulturen lidt for mange år tilbage, hvis han vil gøre religion til det "nye" primære EU identitetsprojekt.
Men til gengæld i mine øjne nogle interessante tanker om, hvorvidt EU er til gavn eller skade for freden i Europa. Det er måske ikke så selvindlysende, som mange går og tror..
25-02-2014 21:26
Jakob
★★★★★
(9318)
.http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/02/24/104357.htm
Regeringen vil have dansk lov til at stemme overens med EU's. Derfor fremsætter skatteminister Morten Østergaard (R) i dag et lovforslag, der skal give EU-borgere ret til børnechecken fra første arbejdsdag.


Og så vidt jeg har forstået det, så vil Socialdemokratiet med deres EU stræberi også lægge sig fladt ned, selvom et flertal i folketinget er imod det.


Men i forhold til så mange andre sager, hvor Danmarks gode intentioner også bliver tromlet ned af EU, så er det nok næppe noget, der kan få nogen til at rynke panden.

Jeg tænker dog, om de ikke kunne være lidt smarte og i stedet droppe børnechecken og så bruge pengene på blandt andet skoler og børneinstitutioner f.eks. til et sundt økologisk måltid havregrød og en 1/4 liter økologisk minimælk til ialt 2 kr pr. person hver dag for de børn, som ønsker det..?.
25-02-2014 22:10
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Jeg er enig med dig så langt, at de niveauet på de sociale ydelser bør sættes ned her i landet. Så undgår man i øvrigt også mange problemer med EU.

Så vidt jeg har forstået, så følger retten til sociale ydelser i mange EU-lande pligten til at betale skat. Det gør den ikke her. Her følger retten til sociale ydelser andre kriterier som f.eks. om man bor her i landet samt mange andre kriterier.

I øvrigt så er der mange her i landet, som ikke forstår EU og betydningen heraf. Derfor hænger man sig altid i mere eller mindre ligegyldige detaljer.

Her ud vil jeg gerne sige at man kan kritisere EU, så meget man vil. Ligegyldigt hvad der er blevet sagt, så har det hele været bagateller. Kort sagt, så er der bare ingen alternativ til EU. Vi i Europa er nød til at stå sammen, ellers er det bare amerikanerne, russerne og kineserne som kommer til at bestemme det hele på den store internationale scene. Det er ikke i vores interesse. Overhovet ikke. Det er faktisk som under den kolde krig. Dengang var der ingen alternativ til Nato. Nu er der ingen alternativ til EU.

Jeg vil i hvert tilfælde gerne protestere i mod at russerne, kineserne og andre udemokratiske nationer får for megen magt og indflydelse.

Ovenstående er også forklaringen på, at der i Folketinget er stor opbagning til EU. Selv SF har indset betydningen af EU.
25-02-2014 22:50
Jakob
★★★★★
(9318)
.
@Jørgen Petersen


Jeg forstår slet ikke, hvordan du kan bagatellisere, at børn bliver forgiftet af varer, som EU tvinger Danmark til at lukke ind på vores marked.
Jeg synes, at det er et udtryk for en helt ubærlig afstumpet kynisme og et ligeså kynisk pengebegær på uskyldige menneskers bekostning. Endnu værre end når du bagatelliserer risikoen i forbindelse med klimaforandringer.

Jeg hørte også noget om, at EU arbejder på at etablere en frihandelsaftale med USA, og det gør næppe problemet mindre, selvom det nok er bedre end med Asien.

Der er meget i EU, som jeg synes er udmærket, men den med, at vi skal tage hele pakken, den køber jeg ikke, og hvis det er en betingelse, at vi må opgive at beskytte danske børn imod gift, så kan de for min skyld beholde det hele..!!

Rigdom kan købes for dyrt..!
Jeg ser det som så ultimativt, at hvis vi skulle invadere Normandiet for at få det på det rene og blive befriet for sådan en type tvang, så ville jeg melde mig frivilligt til at stå i stævnen på det første landgangsfartøj. Så kan jeg vist ikke sige det tydeligere, selvom det næppe heller gør indtryk på en kyniker.

Og før vi får et angstanfald over, at det kan føre til økonomisk ruin og isolation, så bør vi måske prøve at huske, at Danmark er et landbrugsland, så vi behøver i hvert fald ikke at sulte, så længe jorden er god nok til at dyrke økologiske fødevarer..
27-02-2014 17:48
Jakob
★★★★★
(9318)
.Klimaministeren i Deadline
http://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-540#!/00:02:44

Han må stå på mål for, at de økonomiske vismændene ikke mener, at det gavner klimaet, at Danmark investerer i vindmøller.
Der kan man se, hvor galt det kan gå, når man har for mange økonomer til at sidde alene sammen og kloge.


Heldigvis fik Klimaminister Rasmus Helveg da også nævnt EU.
Det må nok være oplagt at kigge på EU's CO2 kvotesystem, så der bliver taget ligeså mange CO2 kvotebeviser væk fra udbudsmarkedet, som vindmøllernes kulfortrængning kan berettige til.
Måske er det EU i en nøddeskal, at selv noget så banalt er for længe om at komme på plads.
Hvis det ikke ligefrem er lusket, så er det i hvert fald temmelig tumpet.

Eller hva'..?.
Redigeret d. 27-02-2014 17:49
27-02-2014 19:14
Kosmos
★★★★★
(5374)
Det må nok være oplagt at kigge på EU's CO2 kvotesystem, så der bliver taget ligeså mange CO2 kvotebeviser væk fra udbudsmarkedet, som vindmøllernes kulfortrængning kan berettige til...

- det bliver nu næppe heller mange:


Folgen der Energiewende Höchste Braunkohle-Stromproduktion seit 1990

07.01.2014 · Die Energiewende ist bisher auch eine Kohlewende: Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland soviel Braunkohle-Strom produziert wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr...
27-02-2014 19:48
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Du skal huske, at det gør det ingen gavn at føre skræmmekampagne, selvom du ellers mester denne disciplin bedre end nogen anden.

Hvis noget er under mistanke for at være giftigt eller farligt, så er det bedste vi kan gøre at få det undersøgt så grunddigt og objektivt som muligt. Vi kan jo ikke forbyde alt der er under mistanke for at være farligt eller giftigt.

Hvis noget skal undersøges grundigt, så er det som regel ikke billigt. Så er det bedre at være 500 millioner mennesker til at dele regningen end kun 5 1/2 million til at betale. Hvad en tysker, en englænder, en franskmand eller en italiener kan tåle, kan en dansker efter alt at dømme også tåle. Hvorfor skulle vi danskere også være mere sarte end alle andre?

Ved godkendelsen af nye medicin produkter foregår undersøgelserne og godkendelsesproceduren på europæisk niveau. Det fungerer meget godt. I lille Danmark har vi slet ikke mulighed for at løfte denne opgave alle. Men hvorfor skulle også det, når vi kan deles om udgiften, og i øvrigt få gjort arbejdet meget bedre og grundigere end hvad vi selv ville have haft mulighed for?
27-02-2014 19:52
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Chefen for den tyske kemikoncern kritiserer den grønne omstilling i Tyskland- die Energiewende-
Han siger det er en myte,at de tyske anstrengelser for at reducere udslippet af klimagasser giver et målbart bidrag til forbedring af verdens klima.Tysklands bidrag udgør 2% af den globale udledning af drivhusgasser,og den tyske industris udledning er kun 1%.Imens kører kulkraftværkerne for fulde gardiner,intet er opnået,snarere tværtimod,for de udflagede energitunge industrier kører blot andetsteds.
27-02-2014 20:12
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er kemikoncernen BASF
15-03-2014 13:44
Jakob
★★★★★
(9318)
.
@Jørgen Petersen


Jeg fører ikke skræmmekampagne, men jeg er selv skræmt, og noget af det allermest skræmmende er egentlig at se, hvor roligt alle andre tager det.
Politikerne snakker om at trodse EU med hensyn til børnecheck og andre sociale ydelsers fri bevægelighed ( problemer, som de nok kunne løse på anden vis, hvis de var lidt smidige ), alt imens de giftige varer fortsat flyder frit ind over grænsen, og ingen nævner med et ord, at det i sådanne sager vil være langt mere vigtigt at kunne sige nej til EU.
Det er som om det slet ikke vil sive ind, før der er lig på bordet med tilhørende rygende pistoler og passende kugler.
At en hel generation børn rammes på sundheden og risikerer at blive mere eller mindre invalideret, det er åbenbart en risiko, som det er værd at løbe for mere profit til de nulevende voksne...

Det er ok med mig, at EU undersøger stoffers farlighed. Men det må betegnes som useriøst, at EU betaler i dyre domme for at finde ud af, at et stof i sig selv ikke er særlig farligt og på det grundlag legaliserer det, uden nogen aner en pind om, hvordan det vil reagere i kombination med alle de andre kemiske stoffer, som i forvejen er legaliseret og flyder frit rundt på markedet.
Der er blevet legaliseret alt for mange stoffer på alt for kort tid, og vi står derfor i dag med en aldeles uoverskuelig "miljøgiftsuppe", og man er altså mere naiv end naturlovene tillader, hvis man tror, at man bare kan blive ved med at tilføre flere stoffer i større mængder til cocktailen uden større risiko for alvorlige bivirkninger.


At befolkningen ikke går i panik over at tænke på sådan en situation, det er for mig svært at forstå.
Skal man ikke beskylde den for at være psykopatisk grådig eller perverst interesseret i at skade børn, så kan det vel næsten kun skyldes, at den ikke kan bringes til at tænke..?
Ikke engang Lone Dybkær, der i sin tid blev meget sur ( og det siger ikke så lidt på hendes skala ), fordi hun som miljøminister opdagede, at danske kvinder havde for meget dioxin i modermælken, ikke engang hun kunne vække befolkningen og skabe vilje til en gennemgribende omstilling til bæredygtig drift.
Det sidste, jeg har hørte om dioxin, er, at vi ikke må spise fede fisk fra Østersøen, fordi de indeholder for meget dioxin. Så dioxin problemet er altså årtier senere langt fra løst endnu.
I stedet for at legalisere kemiske stoffer i massevis, så skulle EU nok hellere koncentrere sig noget mere om at fjerne stoffer, som aldrig skulle have været tilladt.
I hvert fald må det efter min mening være på tide, at de enkelte nationer tilbagegives retten til at sige nej tak til varer, som de ikke ønsker at få ind på deres marked. Om det så vælter EU eller nogle handelsaftaler eller gør handel mere kompliceret, det må i den forbindelse være et mindre problem.
.
15-03-2014 17:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

Nej Nej! Når en italiener kan leve med mikroskopiske mængder af dioxin i blodet eller kroppen, så kan en dansker også. Alt forbrænding op gennem tiden har afgivet dioxin, og det er der ikke noget nyt i!

Gad nok vide hvor meget en indianer havde i blodet af dioxin, når bålet virkede inde i teltet!

Der er tværtimod brug for at løsne op over for industrien og derimod bruge sin sunde fornuft og herunder undersøge ting og hvis undersøgelsen falder ud til kemiens fordel, så skal den bruges, hvis det giver mening.

Som før nævnt, hvis man kan have 1 mio affaldspladser (stor som lille) i kongeriget udlagt op gennem 50'erne til dato, og med de fare de udgør for drikkevandet, som man altså har fravalgt at gøre noget ved. Ikke fordi der ikke har været rigelig med penge til rådighed til tvivlsomme miljøprojekter op gennem tiden.

Når man er så arrogant, over for det miljø og den natur vi alle er en del af, og det ved at fravælge at gøre noget ved de egentlige problemer og bruge exorbitante milliardbeløb på populistiske og nyttesløse miljøprojekter, så kan man også lade naturen føle de mikroskopiske miljøbelastende stoffer som nutidens industrikemi indeholder. Og også gerne mere af den kemiske industris produkter.

Bare en mellemstor losseplads i kongeriget! Den indeholder flere (meget) skadeligere forbindelser som kun til fulde fastsætter nutidens kemiske belastninger af befolkningen i relief: Det rene saftevand sammenlignet hermed.
Redigeret d. 15-03-2014 17:35
15-03-2014 21:09
Jakob
★★★★★
(9318)
.@delphi

Hvis du f.eks. mener, at vi, fordi vi har nogle lossepladser på samvittigheden, skal finde os i, at EU kan tvinge os til at købe sutteflasker, som medfører en større risiko for at forgifte babyer med hormonforstyrrende stoffer, så er vi ikke enige..
15-03-2014 21:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis du f.eks. mener, at vi, fordi vi har nogle lossepladser på samvittigheden, skal finde os i, at EU kan tvinge os til at købe sutteflasker, som medfører en større risiko for at forgifte babyer med hormonforstyrrende stoffer, så er vi ikke enige.


Hvis der er en reel risiko ved disse sutteflasker så skal de slevsagt ikke bruges. Men generelt har vi alt for høje standarter i DK vi må minimum kunne klarer os med de tyske.
16-03-2014 22:08
Jakob
★★★★★
(9318)
.
@delphi


Jeg ved ikke, om det er en større diskussion værd her, om det ene lands grænseværdier er gode nok i forhold til andres.
Det er de efter min mening ikke, og ingen lande har undersøgt cocktail effekterne til bunds.
Der kan også være lokale forskelle på, hvad befolkningen er følsom overfor, og hvor der er særlig grund til at beskytte jorden.

Men så meget desto mere kan det selvfølgelig blive et centralt spørgsmål, om det skal være et lands ret at sige nej til import af en vare, som demokratiet i det pågældende land ikke ønsker på markedet..?
Det mener jeg, at det skal, uden risiko for en EU traktatkrænkelsessag eller andet bondefangeri.
Du, der plejer at hylde frihed, hvordan kan du tøve med at reagere imod, at Danmarks demokrati sidder i en spændetrøje og ikke engang har mulighed for at sige nej til at importere en sutteflaske, som de folkevalgte ikke ønsker at udsætte deres borgere for..?
Er vi ude i, at du sætter industriens og kapitalens diktatur højere end det folkevalgte demokrati..?
.
30-11-2017 12:02
Jakob
★★★★★
(9318)
­
https://www.altinget.dk/foedevarer/artikel/bye-bye-roundup-hver-anden-dansker-vil-forbyde-glyphosat
I en måling foretaget af Norstat for Altinget siger 51 procent af danskerne nej tak til, at EU skal forlænge godkendelsen af glyphosat, der er aktivstoffet i Roundup og et væld af andre ukrudtsdræbere.
--
Hos Venstre finder miljøordfører Erling Bonnesen det forståeligt, at danskerne er skeptiske, fordi der i hans øjne har været en "forvirret debat" om glyphosats egenskaber. Han mener dog ikke, den har været fagligt begrundet, og støtter derfor sin regering i, at det fortsat skal være på markedet.

"Vi mener, at der er fuldt belæg for at støtte en forlængelse. Det ser vi ikke nogle problemer i," siger han.
--
Kampen om glyphosat har bølget på EU-plan, siden Verdenssundhedsorganisationen WHO's kræftforskningsenhed, IARC, i 2015 klassificerede stoffet som "formodentligt kræftfremkaldende". Siden har både EU's fødevaresikkerhedsmyndighed, EFSA, og EU's kemikalieagentur, ECHA, frikendt stoffet.

EU's medlemsstater er dybt splittede i spørgsmålet. Sidste år måtte EU-Kommissionen opgive at få dem til at blive enige om, hvorvidt de ville forbyde stoffet eller forny godkendelsen, blandt andet fordi flere lande stemte blankt, så der hverken kunne opnås et kvalificeret flertal for eller imod.
Nå Jakob, kan du så selv se, at EU er en god ting, når alt tyder på, at det bliver EU der gør Danmark mere økologisk end omvendt..?

Ja, det må jeg jo indrømme i denne forbindelse, når vore politikere er på det hold, som trækker EU ned.

Men jeg finder det dog først og fremmest dybt pinligt, at danskerne har valgt sådan nogle kemiske hensynsløse svin til at repræsentere Danmark, og jeg mener, at enhver vælger, som ikke ønsker flere kræftsyge børn og voksne i fremtiden, må bære et stort ansvar for at det aldrig kommer til at ske igen..!

­
04-05-2019 09:50
Jakob
★★★★★
(9318)
­Jakob skrev:­Ja, det må jeg jo indrømme i denne forbindelse, når vore politikere er på det hold, som trækker EU ned.
­


Men det må også høre med til historien, at EU betaler dansk landbrug 1-2.000 kr pr hektar for den dyrkning, som forgifter det danske drikkevand.
https://www.klimadebat.dk/forum/rent-drikkevand-tak--d7-e3491.php
­
08-05-2019 13:04
Jakob
★★★★★
(9318)
­­

EU valg den 26. maj 2019I går blev der udskrevet Folketingsvalg til den 5. juni 2019, men først er der EU valg den 26. maj.


Hvis man ønsker national frihed blandt EU's medlemslande til at lægge told på produkter, som ikke skønnes klimavenlige og økologisk bæredygtige, hvem skal man så stemme på.?

Hvis Danmark f.eks. en vinter har en del økologisk grønkål, som endnu ikke er høstet, så kan man tænke sig, at der lægges en kortvarig ekstra told på alle importerede grøntsager, indtil den friske lokale grønkål er spist.
Hvilke politikere ønsker at arbejde for den form for klimapolitik i EU..?

­
11-05-2019 21:16
Jakob
★★★★★
(9318)
­https://www.dr.dk/tv/se/ep-debat/ep-debat-2/spidskandidaterne-2#!/
EP19: Første TV-debat med spidskandidaterne til Europa-Parlamentsvalget
De 10 spidskandidater til Europa-Parlamentsvalget mødes for første gang i en direkte tv-debat på DR1.
Vært: Ask Rostrup.Skal EU lægge skat på flyrejser.... Ja eller Nej..?
( Se på nedenstående billede, hvordan kandidaterne svarer ( rødt kryds betyder 'nej' ))


Nogle mener, at det er sååå syyynde for de fattige, hvis de ikke kan få råd til i fortsat stigende grad at skade verden med flyrejser..

Jøsses...


Jeg mener, at spørgsmålet skiller får fra bukke. Vil man noget for klimaet, eller vil man ikke.

Det må være muligt senere at lempe afgiften på billetter til EL-fly, når det bliver aktuelt på de små korte ruter.
Biobrændstof, som produceres på grundlag af fældet regnskov og enorme arealer, som sprøjtes, og hvor mennesker og dyr forgiftes og arter udryddes, er bestemt heller ikke noget at vente på og se frem til, hvis man ønsker en økologisk bæredygtig samfundsdrift.

Og at det skulle være fint og fornøjeligt at rejse med fly og komme ud og se verden må høre fortiden til fra før TV'et blev opfundet.
I dag er det blevet hensynsløst. Og det er ikke at snyde de fattige at gøre det vanskeligere for dem at udvise hensynsløshed.
Værdimæssigt kan man ligeså godt hævde, at de mennesker, som rejser med et fly tre uger på sommerferie, typisk reklamerer med, at de er rodløse, hensynsløse og overfladiske mennesker, som ikke engang har en økologisk køkkenhave at passe.
­
Tilknyttet billede:

12-05-2019 13:20
Jakob
★★★★★
(9318)
­


Logisk må det være vigtigt, at en afgift på flyrejser indføres solidarisk i hele EU, så de enkelte lande ikke kan tiltrække sig lufthavne og tjene penge på dem ved at snyde for opkrævning.

Det samme kan man ikke sige om retten til at sige nej tak til at modtage udlændinge.
På nedenstående billede kan man se, hvilke partier, der ønsker at opgive dansk suverænitet og i stedet overlade det til EU at afgøre, hvor mange udlændinge Danmark skal modtage.

Jeg mener også, at dette er et skille klimafår fra klimabukke spørgsmål.
Danmarks demografiske udvikling er en meget afgørende parameter i dansk klimapolitik, og den vil man selvfølgelig ikke overlade til andre lande at styre, hvis man ønsker seriøs indflydelse på klimapolitik.

Det er bare så typisk og sørgeligt, at nogle partier består den ene klimatest med glans, men dumper den næste med et brag.
I denne klimastikprøve valgkamp kontrol er det samlet set indtil videre kun Rina Ronja Kari fra Folkebevægelsen mod EU, som er bestået.https://www.dr.dk/tv/se/ep-debat/ep-debat-2/spidskandidaterne-2#!/
Tilknyttet billede:

25-05-2019 21:15
Jakob
★★★★★
(9318)
­­


EP19: Spidskandidaterne
https://www.dr.dk/tv/se/ep-debat/ep-debat-2/ep19-spidskandidaterne
I denne sidste store direkte EP-debat på DR1 får spidskandidaterne besøg af en række danskere med nogle helt særlige historier og spørgsmål, som de vil have svar på, inden de skal sætte deres kryds den 26. maj!
Vært Ask Rostrup


­

­
27-05-2019 10:25
Jakob
★★★★★
(9318)
­Valgresultat EP 2019:
https://www.dr.dk/nyheder/politik/resultater/ep-valg
Hvis man ikke havde hørt om valgforbund før valget, så ligger informationen nu her, så man måske af den vej kan finde hjælp til at se, hvem man har stemt på:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/ep-valg/forstaa-valgforbundene-derfor-kan-din-stemme-hjaelpe-et-andet-parti

Radikale Venstre og Alternativet

Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Venstre

Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti


­
Deltag aktivt i debatten EU eller EJ ..?:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik