Husk mig
▼ Indhold

Hvornår indtræffer Peak Oil?


Hvornår indtræffer Peak Oil?11-03-2011 15:27
Mads Markussen
☆☆☆☆☆
(7)
Mads Markussen, PhD studerende, madsville@gmail.com

Hvor der er bred anerkendelse af, at olieproduktionen vil begynde at aftage på et tidspunkt, så er der fortsat uenighed om, hvornår det vil ske. Vurderingerne spænder fra, at det allerede er sket til, at det vil ske inden for de næste 2 årtier. En af de mest grundige undersøgelser af tidspunktet for Peak Oil er lavet af UKERC (United Kingdom Energy Research Centre) i 2009 [1]. Undersøgelsen er en gennemgang af en lang række af de bedst underbyggede og væsentligste fremskrivninger for olieproduktionen. Konklusionen er klar: der er betydelig risiko for at Peak Oil indtræffer før 2020 og før 2030 bortfalder op til 66% af produktionen fra eksisterende oliefelter.

Hvis man kigger på fakta, så er der flere ting man ved med stor sikkerhed (jf. figur 1):

1) Fund af nye olieforekomster toppede i 1960, og siden da har der været en klar tendens til at nye oliefelter er mindre en ældre [2]
2) Siden 1982 er der hvert år brugt mere olie, end der er gjort nye fund i undergrunden [2]
3) Siden 2004 har olieproduktion praktisk talt været konstant på 86 mio tønder per dag, til trods for kraftigt stigende priser frem til 2008 [3]

Især det sidste mere end antyder at verden nu er i en situation, hvor det ikke umiddelbart er muligt at øge olieproduktionen. Men indtil videre er der ikke observeret et markant fald i olieproduktionen.

Endeligt må det konstateres, at det på grund af olieproduktionens komplekse natur med mange olieproducenter fordelt over hele verden samt økonomiske, politiske og geopolitiske interesser, så vil man først med sikkerhed kunne diagnosticere Peak Oil flere år efter det er passeret. Der er desuden mulighed for et midlertidigt peak i produktionen, der for eksempel kan forårsages af politiske kriser, som oliekriserne i 1970'erne. En situation, der i disse tider med intern politisk uro i mellemøsten ikke kan udelukkes vil gentage sig. Men denne gang er der ikke en "ny Nordsø" der kan rede Vesten, som der var i 1970'erne og 80'erne.

Referencer:
[1] UKERC 2009, Global Oil Depletion Report http://www.ukerc.ac.uk/support/tiki-index.php?page=Global+Oil+Depletion
[2] ASPO (The Association for the Study of Peak Oil and gas) Newsletter no. 100, April 2009 http://aspoireland.files.wordpress.com/2009/12/newsletter100_200904.pdf
[3] Höök, Hirsch and Aleklett, 2009, Giant oil field decline rates and their influence on world oil production http://www.tsl.uu.se/uhdsg/Publications/GOF_decline_Article.pdf

Figur 1: The Growing Gap – Regular Conventional Oil [2]
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 11-03-2011 15:34
11-03-2011 16:57
Fafner
★☆☆☆☆
(53)
De tal, der angives her, er simpelthen ikke rigtige. I følge BP:
http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622

var der i 1980 "proven reserves" til 30 år. I 2009 var der "proven reserves" til 43 år, selv om forbruget et steget med knap 40 procent. Så år for år findes der mere og mere olie.

Alene i den danske Nordsø er der for 1.350 mia. kr. mere at hente, hvis udnyttelsesgraden hæves fra 25 til 50 %

Peak Oil er noget nymalthusiansk sludder. Der bliver aldrig mangel på olie, men en skønne dag findes der billigere energikilder, f.eks. Thorium reaktorer.
RE: Der er masser af gas !11-03-2011 18:02
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Der er tilsyneladende masser af naturgas og skiffergas !

http://www.glar.gl/gas.jpg


Klima tips: Undgå sex i lukkede rum - du forgifter din partner med CO2
Redigeret d. 11-03-2011 18:06
13-03-2011 19:59
Frederik Helbo
☆☆☆☆☆
(3)
Jeg er grundlæggende enig med dem, der tror, at vi topper lige nu, men jeg er ikke 100% overbevist. At Peak Oil kommer nu er meget baseret på, at OPEC ikke har de reserver, som de påstår at have, og det er rigtigt, at deres tal ser underlige ud. De opgiver stort set samme reserver år efter år på nær nogle undtagelser, hvor de pludselig hæver deres reserver betragteligt. Sagen er, at ingen af os har nogen anelse om, hvor meget olie de har, og det gør det svært at forudsige toppunktet. Mange mener, at de overvurderer deres reserver for at kunne produce mere i forhold til deres kvota, men jeg synes nærmere, at OPEC er gode til at skære i produktionen, når prisen falder. Desuden har Irak ingen produktionskvote, og de har for nylig lavet en mistænkelig opgradering af deres reserver. Det vil vel også nærmest give mere mening for OPEC at undervurdere reserverne for at kunne presse prisen, som jo ville stige eksplosivt, hvis OPEC pludselig kom ud og sagde, at de havde flere hundrede milliarder tønder mindre.

Det er heller ikke til at vide, hvor stor en rolle skiferolie og oliesand kan spille. Der findes enorme mængder af disse, men lige nu ser det ikke ud til, at ret meget kan udvindes uden, at man bruger mere energi på at udvinde end man får ud af det. Vi ved dog ikke, om det vil ændre sig. Fx ser det ud til, at ukonventionelt naturgas nu kan blive en "game changer".

Man skal også huske, at efterspørgslen kan falde uden, at det er en katastrofe. Olien kan nemlig erstattes i en del tilfælde, især da hvis der viser sig at være meget mere naturgas til stede end hidtil antaget. Hvis vi fx kun kan lave 40 millioner tønder om dagen i 2050 (bare for at tage et tal), så gør det vel ikke så meget, hvis de resterende tønder er erstattet af andre energikilder. Jeg ved godt, at det i dag ikke ser realistisk ud med vedvarende energi, men jeg tror godt, at sol, vind og måske endda alger (som ville være den helt optimale løsning på manglen på flydende brændstoffer) kan spille en stor rolle i 2050. Jeg tror også, at der stadig vil være kul og naturgas til rådighed til den tid.

Både EIA, IEA og OPEC regner med, at olien vil være den bærende energikilde i 2030/2035, og jeg synes ikke helt, at man bare kan affærdige dem. Det interessante bliver om Saudi og Irak kan oppe deres produktion så meget og om canadisk oliesand også kan bankes så meget op. De regner også med over 10 millioner tønder om dagen fra Rusland, hvilket virker lidt tvivlsomt.

Jeg følger emnet tæt, og det vil jeg også opfordre andre til at gøre, da det er meget vigtigt for hele vores civilisation, hvordan fremtidens energi bliver. Jeg tror generelt på "peakerne", men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken.
13-03-2011 21:05
Frederik Helbo
☆☆☆☆☆
(3)
Jeg vil også tillade mig at stille mig lidt tvivlende over for de tre fakta i OP. Det er rigtigt, at fund af oliefelter toppede i 1960, men man glemmer, at udvindingsgraden er øget betragteligt i de eksisterende. Hvis man kan øge fra fx 25 til 35%, så har man pludselig langt større reserver. Jeg ved godt, at det ikke har forhindret peaket i fx Nordsøen, men det har indtil videre forhindret det globale peak. At vi siden 1982 hvert år har brugt mere, end vi har fundet lyder mærkeligt jvf. ovenstående. Reserverne er blevet større, hvis vi skal tro de officielle tal. Dem tror peakerne ikke på, men som jeg skrev i foregående post, så aner vi simpelthen ikke, hvad OPEC har. Det er rigtigt, at produktionen ikke steg væsentligt fra 2004-2007 (lidt gjorde den dog), men for det første var der underinvesteret betragteligt i slutningen af halvfemserne på grund af ekstremt lave oliepriser (helt ned under 10 dollars pr. tønde i 1998), og for det andet er OPEC blevet bedre til at forsvare en høj oliepris.
13-03-2011 21:15
Frederik Helbo
☆☆☆☆☆
(3)
Generelt kan man sige, at de der tror, at vi topper nu eller har toppet bygger det på følgende:

1) OPEC lyver
2) Der bliver ikke fundet flere oliekilder (eller stort set ikke)
3) Udvindingsgraden kan ikke løftes mere
4) Ukonventionel olie bliver aldrig tilgængelig
5) Biobrændstoffer kan ikke bruges i større omfang


Derudover mener nogle, at andre energiformer ikke kan erstatte de manglende tønder efter peaket.

Alle disse faktorer kan virke sandsynlige hver for sig, men dem alle på en gang?
RE: Burma13-03-2011 22:00
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Mads Markussen skrev:
Men denne gang er der ikke en "ny Nordsø" der kan rede Vesten, som der var i 1970'erne og 80'erne.


Burma har en "ny Nordsø"


RE: Gasland14-03-2011 00:18
simonjeppesen
☆☆☆☆☆
(13)
GLAR skrev:
Der er tilsyneladende masser af naturgas og skiffergas !

http://www.glar.gl/gas.jpg


Se dokumentaren "Gasland", du kan finde en trailer for "Gasland" på you tube - er skiffergas virkelig en vej vi ønsker at gå?
14-03-2011 09:40
Jakob
★★★★★
(9324)
.

Frederik Helbo skrev:
Generelt kan man sige, at de der tror, at vi topper nu eller har toppet bygger det på følgende:

1) OPEC lyver
2) Der bliver ikke fundet flere oliekilder (eller stort set ikke)
3) Udvindingsgraden kan ikke løftes mere
4) Ukonventionel olie bliver aldrig tilgængelig
5) Biobrændstoffer kan ikke bruges i større omfang


Derudover mener nogle, at andre energiformer ikke kan erstatte de manglende tønder efter peaket.

Alle disse faktorer kan virke sandsynlige hver for sig, men dem alle på en gang?


Hvis du medtager, at verdens befolkning i 2050 er vokset fra 6 til 9 milliarder mennesker, og de alle gerne vil forbruge og have egen bil og rejse verden rundt, mere end de gør i dag, så er den nuværende produktion slet ikke tilstrækkelig.
Tænk på, at alle verdens fattige gerne vil leve som i Vesten, hvor energiforbruget er flere gange højere pr. person, og et af verdens største mål netop er at afskaffe den fattigdom, som i dag holder forbruget i ave.
Så vidt jeg kan se, tegner det til, at selvom vi udbygger kraftigt med vedvarende energi og skraber bunden i diverse lagre, så kommer vi alligevel snart i problemer, og olieprisen vil fortsat stige, også selvom ingen af de 5 faktorer holder stik.
Men kan vi omvendt finde ud af at reducere befolkningens antal, så ser det hele meget lysere ud. Bliver vi tilstrækkeligt få, så behøver vi slet ikke olie.Hvordan menneskeheden er stillet, hvis tømningen af de fossile energilagre fører til voldsom global opvarmning, det lader ikke til at bekymre politikerne betydeligt. Ligesom spåmændene heller ikke lader til at tænke på, hvad der vil ske med 9 milliarder mennesker, hvis de har tømt alle enegilagre, og der efterfølgende pludseligt kommer et koldere klima, eller der sker andre ting, så den globale høst slår fejl.
Efter min mening spilles der hasar med hele menneskeheden som indsats, endda uden chance for en stor gevinst, men kun meget mere slid på kloden med ringere fremtidsudsigter til følge.
Så af hensyn til fremtidsmenneskets sikkerhed og overlevelse må vi hurtigt konvertere til 100% bæredygtig vedvarende energi og produktion, koste hvad det vil.

Jvf. tråd om overbefolkning:
http://www.klimadebat.dk/forum/overbefolkning-er-det-stoerste-problem-d7-e443.php
14-03-2011 23:48
Henrik Ryan
☆☆☆☆☆
(14)
Fafner skrev:

Alene i den danske Nordsø er der for 1.350 mia. kr. mere at hente, hvis udnyttelsesgraden hæves fra 25 til 50 %


Postulatet om, at den danske Nordsø kan indbringe 1350 mia. kr. hvis udnyttelsesgraden hæves fra 25 til 50 % stammer, så vidt jeg kan se, fra Dansk Industris blad DI Business nr. 6 - 21. februar 2011 tema: Vækstkampagne i Sydjylland (http://publikationer.di.dk/di/1287641252/6). Et er en sådan påstand, et andet er at se på om det så også rent faktisk er muligt at øge genindvindingsprocenten i et sådant omfang, noget tredje er manglen på fremlæggelse af hvilke tal der lægges til grund for påstanden, jeg savner fx at se tal der gør rede for, at det hele vejen igennem også er energiøkonomisk rentabelt at udvinde marginalerne, hvad sker der med EROI (Energy Return On Investment) ved den øgede indvindingsprocent? Og hvordan fremkommer tallene i kroner, hvad baseres de på? Nutidspriser? Estimerede fremtidspriser? I så fald hvordan fremkommer disse, hvad bygger de på? Og hvilke udgifter vil der være forbundet med at udvikle mulighederne for at øge indvindingsprocenten?

Ingen tvivl om at genindvindingsprocenten kan øges efterhånden som teknologier udvikles, men uafhængigt af en sådan udvikling er jeg nu ikke så sikker på at den kan det, og teknologiudvikling tager som alt andet tid. Hvis man ud fra tidligere forøgelser i udvindingsgrad på baggrund af teknologiudvikling fremskriver, med hvilken hast en fremtidig udvindingsgradsforøgelse kan forventes, er der ikke umiddelbart noget der tegner til, at der vil ske nogle tigerspring fra 25 til 50% sådan lige pludselig, blot fordi man måtte det ønske eller pludselig kan lugte 4 cifrede milliardbeløb.

S-medlem af Folketingets Energiudvalg, Kim Mortensen, meldte for nylig noget - indholdet af DI artiklen - lignende ud. Socialdemokraterne vil i løbet af ti år bruge 100 mio. forskningskroner årligt på at øge indvindingsgraden af olien fra Nordsøen fra 30 til 50 procent. (http://epn.dk/investor/olie/article2329890.ece?partner=pol)
I det mindste melder denne artikel rent flag: det koster penge, at forsøge at forske sig frem til muligheden af at øge indvindingsgraden.

Endelig kommer man ikke udenom at tage med i betragtning, at det ikke kun handler om hvor store andele af et felts olieforekomst man kan udvinde, men også flowet, altså hvilken produktionsmængde pr. tidsendhed man kan få udvindingen op på. Hvis man kan udvinde meget store mængder, men med et lavt flow, således at der altså ikke produceres store mængde dagligt, så vil det ikke have opsættende indflydelse på et globalt fald i produktion som følge af at de store felter går ind i "terminal decline".
15-03-2011 08:00
Mads Markussen
☆☆☆☆☆
(7)
Fafner skrev:
De tal, der angives her, er simpelthen ikke rigtige. I følge BP:
http://www.bp.com/productlanding.do?categoryId=6929&contentId=7044622

var der i 1980 "proven reserves" til 30 år. I 2009 var der "proven reserves" til 43 år, selv om forbruget et steget med knap 40 procent. Så år for år findes der mere og mere olie.


Opgørelsen bp-statistikken viser ganske rigtigt en stigning i "proven reserves" og dermed også at der bliver fundet mere olie end der bliver brugt. I PB-statistikken dækker "proven reserves" foruden crude oil også over NG-liquids og gas-kondensater og tilsyneladende også "heavy oil" (om end det ikke adresseres eksplicit). Til forskel dækker Figur 1 kun over Regular Conventional Oil (hvilket med fordel kunne være skrevet tydeligt i oplægget).

Når det er relevant udelukkende at se på Regular Conventionel Oil, så er det fordi dette er den billige olie. Og problemet er ikke i første omgang at vi løber tør for olie, men at vi løber tør for billig olie.

Mads
15-03-2011 08:07
Mads Markussen
☆☆☆☆☆
(7)
Fafner skrev:
Peak Oil er noget nymalthusiansk sludder. Der bliver aldrig mangel på olie, men en skønne dag findes der billigere energikilder, f.eks. Thorium reaktorer.


Jeg håber du har ret, men for mig at se er det ikke sandsynligt, at der når at blive udviklet og udbygget energikilder, der er billigere end olie historisk set har været, før olieproduktionen for alvor begynder at falde.
Olie er en begrænset resurse, og produktionen vil derfor begynde at falde - og medmindre, der før dette begynder at ske allerede er udviklet alternativer, vil det være meget svært at indhente faldet i olieproduktionen. Iføgle UKERC falder olieproduktionen fra felter, der har passeret peak produktion i gennemsnit med 6,5 %/år globalt set, og tilsvarende for alle oliefelter allerede i brug 4% per år. Dette svarer til at, der hvert 3. år skal bringes nye felter i produktion, svarende til hele Saudi Arabiens produktion, bare for at holde olieproduktionen konstant.
Pointen er, at når først olieproduktionen begynder at falde, vil det blive væsentligt sværere for samfundet at allokere energi og investeringer til at udvikle og implementere alternativer.
RE: Vigtig indlæg16-03-2011 19:19
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Mads Markussen

Tak for at rejse dette spørgsmål i klimadebat.

Mangel på olie vil være et alvorligt problem i fremtiden for den måde vi lever på i dag.

Jeg har ikke pt tid til at blande mig i debatten, men blive endelig ved med at skrive om det.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 16-03-2011 19:20
16-03-2011 20:55
GLARProfilbillede★★★★☆
(1023)
Mangel på olie vil være et alvorligt problem i fremtiden for den måde vi lever på i dag.


Det vil mangel på A-kraft sandsynligvis også blive, sådan som den politiske udviklingen har bevæget sig de seneste dage.

De kommende år bliver vi endnu mere energi-afhængige af slyngelstaterne.
16-03-2011 21:34
kfl
★★★★★
(2167)
@GLAR

Enig- behov for a-kraft i mange år fremover


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Deltag aktivt i debatten Hvornår indtræffer Peak Oil?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Skifergas og Peak Oil?1803-11-2013 14:16
Hoved og hale i peak oil518-06-2012 19:41
Peak Oil – recession, kollaps eller Sputnik moment?2508-12-2011 19:35
Amerikansk investeringsrådgivningsfirma: "Vi nærmer os Peak everything"302-05-2011 10:57
Peak Oil, økonomien og klimakampen024-03-2011 02:02
Artikler
Olie
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik