Husk mig
▼ Indhold

Internationalt Klima Grand PrixSide 2 af 2<12
19-01-2012 12:56
Jakob
★★★★★
(9347)
.
Hvis man absolut VIL tegne et billede af Danmark som et storegoistisk lille lorteland, der ikke bryder sig en kæft om klima og miljø, så må det nok blive oliepengenes anvendelse, der sender landet ned på en dårlig placering i det internationale klima grand prix.
Når man skal bedømme et lands rang i forhold til klimapolitik, så er det ikke nok at se på, hvad landet gør. Man skal også se på, hvilke muligheder landet har haft for at gøre noget.

Og i dag sidder et af verdens rigeste lande med en olieindtægt endnu på ca. 10 milliarder kroner om året, mens de fedter rundt med et energiforlig til kun 3-4 milliarder, fordi de ikke synes, at der er råd til mere. Og tilmed har landets mangeårige overforbrug medført en statsgæld på ca. 100 milliarder kroner.
Vi burde være spydspids og fænghætte for hele verden, og så skaber vi sådan et sørgeligt resultat.
Tilmed tillader vi os den luksus at satse mere på havvindmøller og landskabsforskønnelse end på udvikling og opstilling af de landvindmøller, som ellers giver meget mere bæredygtig energi for pengene.
Det tilsammen må alene være nok til at komme tæt på en absolut bundplacering.
.
Tilknyttet billede:

19-01-2012 18:12
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvis man absolut VIL tegne et billede af Danmark som et storegoistisk lille lorteland, der ikke bryder sig en kæft om klima og miljø, så må det nok blive oliepengenes anvendelse, der sender landet ned på en dårlig placering i det internationale klima grand prix.

@Jakob

Det kan du da takke dit store forbillede Svend Auken og charlatanen Poul Nielsen for!

De to har på en så helt igennem uhørt og uanstændig måde formået at sløse så uendelig mange værdier og ressourcer fra Nordsøen bort, på en så helt igennem miljø og økonomisk uforsvarlig måde...
Redigeret d. 19-01-2012 18:15
19-01-2012 21:01
Jakob
★★★★★
(9347)
.
delphi skrev:Det kan du da takke dit store forbillede Svend Auken og charlatanen Poul Nielsen for!

De to har på en så helt igennem uhørt og uanstændig måde formået at sløse så uendelig mange værdier og ressourcer fra Nordsøen bort, på en så helt igennem miljø og økonomisk uforsvarlig måde...Hvornår bliver vi fri for Junk og skod-skribenter som ham her som faktuelt sidder og lyver den danske befolkning lodret op i ansigtetRetorik tillært:
http://www.klimadebat.dk/forum/b-r-e-d-e-energiforlig-d7-e1904.php#post_28029
20-01-2012 09:38
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvornår bliver vi fri for Junk og skod-skribenter som ham her som faktuelt sidder og lyver den danske befolkning lodret op i ansigtet


@Jakob

Bare vi lige er helt på det rene med, at der i 2010 bruges 97,5 Twh brændsler for at yde 27 Twh el, hvor over 70 Twh er fossil, overvejende kul. Hertil har møllerne ydet 8 Twh.

Fra Energistyrelsens statistik for 2010 se http://nhsoft.dk/work/FG22/Okt/Energistatistik_2010.pdf

De kraftværker landet råder over som er bygget i 80 og 90'erne som Studstrup, Avedøre, fynsværket mf hvis de skal yde en fjernvarmemængde som passer med den el de kan afsætte, så man ikke ødelægger værker, ved at reducerer deres el-virkning, fordi de som i dag aldrig kan afsætte strøm, når der skal bruges fjernvarme, eller brænde brændsler som kun yder varme, så vil de kraftværker kunne afsætte de 27 Twh strøm ved at forbruge 30 - 35 Twh kul og gas hvis den biomasse og affald som i dag langt overvejende omsættes til fjernvarme uden at yde strøm, omsættes sammen med de fossile energikilder.

OG det er lige præcis SR-regeringen under Nyrup, som starter det vanvid som er den underliggende årsag til det miljøsvineri vi i dag er vidne til omkring kraftvarme, som skal yde fjernvarme som er et problem når der ikke er behov for strømproduktion, som dels gør at der ene og alene brændes overvejende fossile energikilder som kun yder varme, men værst er det at kraftværkerne aldrig kan afsætte strøm når de har behov for fjernvarme hvorfor der laves tiltag på værkerne så der yder mindre strøm hele året som er en katastrofe når de så virker i sommerhalvåret..
Redigeret d. 20-01-2012 09:50
20-01-2012 11:31
Jakob
★★★★★
(9347)
.

@delphi


Det skal være et meget dårligt kraftvarmeværk, hvis ikke det kan udnytte energien bedre end et kraftværk, der kun producerer strøm.
Danmark har vundet en verdenspris i udviklingen af kraftværker, men virkningsgraden på strømproduktionen er alligevel kun 45%
Så selv på såden et moderne kraftværk ville 55% af energien altså gå tabt i form af varme, hvis der ikke var et fjernvarmeværk til at udnytte den.
Men det er korrekt, at vi får nogle problemer med at omstille kraftvarmeværkerne til vedvarende energi på den bedst mulige måde.
Det gælder også den videre fjernvarmeudbygning, der er sket de sidste ti år under borgerlig regering.
Det er en nød, der skal knækkes.
Så du må godt lige se at knække den i stedet for alt det ævl, som kun forringer Danmarks chancer for at vinde det internationale klima grand prix.

Op med landvindmøller og frem med varmepumper og energilagring, og alt det bedste du har lært, og når det er gennemført, så kom tilbage til denne tråd og pral med resultatet, så vi kan få emnet på sporet igen.

.
20-01-2012 15:18
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Hvorfor investere DONG i effektive elproduktionsanlæg i UK og i Holland og ikke i Danmark?

Det skyldes vel ikke, at elproduktion på DONGs kraftvarmeværker i Danmark er en dårlig forretning, og at det er fjernvarmeforbrugerne, der betaler gildet?


Yderst effektivt gaskraftværk fra Dong tilpasser sig vindkraften

http://ing.dk/artikel/125952-yderst-effektivt-gaskraftvaerk-fra-dong-tilpasser-sig-vindkraften


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.

Redigeret d. 20-01-2012 15:19
20-01-2012 18:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Danmark har vundet en verdenspris i udviklingen af kraftværker, men virkningsgraden på strømproduktionen er alligevel kun 45%


Ja! Og det er steget nogen til hovedet så de er endt med at svine med de fossil energikilder vi forbruger så vi bruger langt flere end nødvendigt..

Det gælder også den videre fjernvarmeudbygning, der er sket de sidste ti år under borgerlig regering.
Det er en nød, der skal knækkes.


Ja! Stop mølleudbygningen eller stop udlægning af fjernvarmerør.. når inkompetente skvadderhoveder med politiske ambitioner om det politiske håndværk : Levebrødspolitikere... når de ikke kan tænke i helheder

Så du må godt lige se at knække den i stedet for alt det ævl, som kun forringer Danmarks chancer for at vinde det internationale klima grand prix.


Erstat kraftvarmeværkerne (de mindre) med det her seSå kan de store værker ved storbyerne afsætte fjernvarme alt i mens varmepumperne ved de mindre byer forbruger møllestrømmen eller den el-produktion effektive kraftværker nødvendigvis vil afsætte når storbyerne skal ydes fjernvarme og der ikke er brug for strøm. Og der vil aldrig blive afbrændt 1 Kcal energi som kun yder fjernvarme. Det kan derimod godt være der bliver opvarmnet noget havvand ved de store værker alt i mens varmepumperne forbruger møllestrøm sammen med at kraftværkerne yder strøm. Men den samlede brændselsreduktion vil være enorm.
20-01-2012 18:08
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jakob, må vi så bede om en anstændig debat tone.

Det kan ikke være rigtigt, at du skal have lov at bruge formuleringer som f.eks.:

"Hvornår bliver vi fri for Junk og skod-skribenter som ham her som faktuelt sidder og lyver den danske befolkning lodret op i ansigtet"

og

"Hvis man absolut VIL tegne et billede af Danmark som et storegoistisk lille lorteland, der ikke bryder sig en kæft om klima og miljø"

DEN SLAGS FORMULERINGER HØRER INGEN STÆDER HJEMME.

I øvrigt er det rigtigt, at Svend Auken var et meget dyrt bekendtskab for den danske befolkning. For det første fik han opsat en masse vindmøller, som koster både strømforbrugerne og skatteyderne en forfærdelig masse penge. Værdien af den strøm som de producerer, står jo slet i forhold til møllerne pris.

For det andet var det ham, som i sin tid fik indført efterlønnen. Det gjorde han i 1979, hvor han var arbejdsminister i en SV-regering ledet af Anker Jørgensen. Efterlønnen, er det absolut værste og dyreste der er lavet i Danmark siden anden verdenskrig. Det er godt, at den nu bliver afskaffet.

At du kalder folk der kritiserer Svend Auken og Co. for Junk og skod-skribenter fortæller mere om dig end noget andet. Det er muligt at du ikke kan styre dine frustrationer, men det er ikke vores problem.
20-01-2012 19:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jørgen

Det Svend Auken, Bilgrav Nielsen og også Poul Nielson formår at formøble af danskernes hårdt tjente formuer, som er indeholdt i et funktionsdygtigt samfund og herunder værdierne i Nordsøen er katastrofalt og utilgivelig..

Men det virkelig angribelige og anstødelige, er den underliggende misundelse eller bedrevindenhed, som trives så åbenlyst på venstrefløjen og i store dele af de socialdemokratiske og radikale græsrødder som går på at kapitalen og ejere og forvaltere af kapitalen skal stækkes, simpelthen fordi venstrefløjens græsrødder ved bedre! OG det er netop deri man skal forstå AUken og de andre nærmest får cart blance til at ødelægge det danske energisystem og herunder starte en miljøbelastning uden sidestykke, i hvert fald når man ser på alternativerne og hvordan det kunne have været i dag.

Før Auken's storhedsdage som energiminister i 90'erne, er der en åbenlys modstand blandt de Radikale og Socialdemokratiske græsrødder mod Elsam og Energi2, som ses som kapitalen og kapitalens håndlangere som kun vil kul og olie af profithensyn og som af profithensyn ønsker at miljøbelaste for denne profit.

AT Elsam og Energi2 er forbrugerejede andelsselskaber med bestyrelser, generalforsamlinger mm og nogle særdeleshed kompetente direktører og ingeniører med meget stor indsigt i kraftværksteknologier er og bliver et faktum.

De løsninger selskaberne kommer op med som forelægges SR regeringen er så helt igennem unikke som i korthed virkelig ville få noget brugbart ud af Nordsøgassen i kraftværkssystemer som Avedøre og Skærbæk. Og med disse systemer ville vi i dag være langt bedre stillet i omstilling til fossilfri energiproduktion, sammenholdt med det bras vi har i dag til produktion af varme og strøm..

Hvorimod det vi har fået for at tækkes underlødige og bedrevidne tendenser på ventrefløjen som absolut skulle have et opgør med kompetente administrative kræfter i ELsam og Energi2, er noget aldeles makværk. Og så har vi tilmed fået et planøkonomisk og aldeles ineffektivt centralistisk styret system som er aldeles forfærdeligt...

Men ikke nok med det, vi har også fået et energisystemer under SR-regeringen, som er aldeles ineffektivt og bruger alt for mange brændsler og langt langt flere end nødvendigt. Men værst! De tiltag som skal til for at gøre det man ønsker nemlig gøre energisystemet fossilfri det er så uendeligt bekosteligt simpelthen fordi grundkonceptet er forkert.
Redigeret d. 20-01-2012 19:14
20-01-2012 19:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ delphi

Jeg har stor respekt for din viden omkring energi med mere. På dette område overgår du langt alle os andre.

Jeg er uddannet økonom og har mere blik for det vanvittige i, at man i årtier har betalt sunde og raske arbejdsdygtige mennersker, for ikke at være på arbejdsmarkedet.

Da man indførte efterlønsordningen trode man, at man kunne bekæmpe arbejdsløshed på denne måde. Men det viste sig hurtigt at være forkert. Efterlønsordningen viste sig videre at være næsten umulig at trække tilbage.
21-01-2012 01:03
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jørgen Petersen skrev:
@ delphi

Jeg har stor respekt for din viden omkring energi med mere. På dette område overgår du langt alle os andre.

Jeg er uddannet økonom og har mere blik for det vanvittige i, at man i årtier har betalt sunde og raske arbejdsdygtige mennersker, for ikke at være på arbejdsmarkedet.

Da man indførte efterlønsordningen trode man, at man kunne bekæmpe arbejdsløshed på denne måde. Men det viste sig hurtigt at være forkert. Efterlønsordningen viste sig videre at være næsten umulig at trække tilbage.Enig i det hele.

Jeg tænker nogle gange på hvad der er rigtigt at gøre, for selvom en vis arbejdsløshed gavner investeringsmiljøet, så bør det jo dog tilstræbes at der kan tilbydes et ordentligt arbejde til alle.

Siden teknologiens indmarch klarer maskinerne mere og mere af det nødvendige ufaglærte arbejde, med det resultat at der ikke er arbejde til alle.

Hvad skal de ufaglærte lave?
Vi kan jo ikke tvinge dem der ikke formår at uddanne sig til at gå denne vej. Svaret må ligge i de tertiære erhverv, altså de erhverv hvor vi servicerer hinanden. Fint nok. Hvem nyder ikke en gang massage eller måske at få hjælp til at 1000 ting i hjemmet? En pc'er der skal omformateres, en reol der skal samles osv. Alt sammen meningsfuldt arbejde, men hvem vil, og hvem kan betale? Svaret er at mange faktisk gerne vil betale for mere service, blot prisen er tilstrækkelig god, men det er den desværre ikke. Prisen er alt andet end god. Skatten på arbejde har på forhånd dræbt de 1000 muligheder der ligger lige til højrebenet. Den skat som blandt andet går til dyre efterlønsordninger som du helt rigtigt pointerer vi ikke har råd til. Kom prisen på arbejde et nøk ned ville det løse rigtig mange problemer helt af sig selv.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
21-01-2012 01:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Morten og Jørgen

Så kan I måske oplyse mig om, hvorfor politikerne stadig holder fast i en beskatningdform, der har indbygget inflation - det virker ulogisk, når politikerne siger, at de vil begrænse stigningen på skatter og afgifter for erhvervslivet - og de så øger skatter og afgifter for private.

Det betyder, at hvis vi privat skal betale f.eks. 100 kr. mere pr. måned i energiafgifter, så skal vi have mellem 200 og 250 kr. mere i løn pr. måned, hvilket så sender regningen tilbage til virksomhederne med en fakto 2 til 2½. Næste trin bliver så, at priserne stiger på de varer vi skal købe, hvilket igen udløser krav om mere i løn osv. Det kan undre, at systemet har kunnet køre så længe, som det har gjort.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
21-01-2012 08:39
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
At politikere lægger skatter og afgifter på energi med mere er primært for at få penge i kassen. Overfor erhvervslivvet kan politkkerne ikke på samme måde lægge skatter og afgifter på energi med mere. Det bevirker blot at produktion og arbejdspladser flytter til udlandet. Det gør derfro kun ondt værre at lægge skatter og afgifter på erhvervslivet. Så er vi havnet i den paradokse situation, at private skal betale væsentligt mere for energi end de skal i ervhvervslivet.

At disse ekstra afgifter vender tilbage til erhvervslivet via lønstigninger er jeg ikke enig i. I en tid med stor arbejdsløshed, og hvor man dagligt taler om fyringer, afskedigelse eller blot risikoen for afskedigelser, gives der ikke lønstigninger. I disse tider oplever vi således et reallønsfald for mange. Det skyldes at lønstigningerne for langt de fleste er mindre en inflation.

Der er rigtigt, at hvis arbjedsløsheden igen faldt mærkbart, så vil der højst sansynligt igen opstå regulære lønstigninger.

Det store problem er at således, at man ikke må sige, at arbejdsløshed er nødvendig for at undgå lønstigninger. Gør man det bliver man stempelt som jeg ved ikke hvad. Det afholder jeg mig således fra.
21-01-2012 10:44
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jørgen Petersen skrev:
Det store problem er at således, at man ikke må sige, at arbejdsløshed er nødvendig for at undgå lønstigninger. Gør man det bliver man stempelt som jeg ved ikke hvad. Det afholder jeg mig således fra.


Jo, men fordi du erkender at sammenhængen er rigtig, behøves det ikke at være det samme som at du går ind for det.

Hvad nytter i øvrigt at have en arbejdsløshed når de alligevel ikke vil arbejde? For ikke længe siden var flere gartnere fremme og klage over at de ikke kunne få arbejdskraft.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
21-01-2012 12:58
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Morten Riber skrev:
Hvad nytter i øvrigt at have en arbejdsløshed når de alligevel ikke vil arbejde? For ikke længe siden var flere gartnere fremme og klage over at de ikke kunne få arbejdskraft.


Det er ikke nok at få et arbejde.
De skal også behandles rimeligt på arbejdspladsen.


21-01-2012 13:11
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@kulden-varmen

Selvfølgelig skal de det. Har vi ikke også nogle enog meget krappe regler der sikrer det? Det kan vel ikke være sådan at den enkelte selv skal vurdere om en arbejdsplads er rimelig nok, og så ellers hæve sociale ydelser hvis den ikke falder i god jord?


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
21-01-2012 13:24
Jakob
★★★★★
(9347)
.

Jørgen Petersen skrev:
@ delphi

Jeg har stor respekt for din viden omkring energi med mere. På dette område overgår du langt alle os andre.Morten Riber skrev:Enig i det hele.Jamen så kom der mod forventning måske alligevel noget, der kan bruges konstruktivt i relation til denne tråds emne.
Med sådan en respekt for delphi, så kan der jo ikke være tvivl om, at I støtter den energiplan, der skal gøre dansk EL og varmeforsyning CO2-neutral på 10 år, hvor blandt andet netop Svend Aukens vindmøller indgår som et vigtigt element.
Det pynter lidt på Danmarks chancer for at vinde det internationale klima grand prix, når selv de mest forhærdede klimaignoranter alligevel viser sig at ville støtte en hurtig omstilling væk fra fossilt brændsel.


Debatten om energiplanen foregår i denne tråd:
http://www.klimadebat.dk/forum/en-forbrugerorienteret-energiplan-d7-e1538-s120.php

.
21-01-2012 15:30
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg har stor respekt for din viden omkring energi med mere. På dette område overgår du langt alle os andre.


@Jørgen

Jeg lever i den fortvivlede tilstand, først at have læst Datalogi på Universitet og derefter først hjulpet min broder med dennes savværk pga alverdens miljøklager og myndighedskrav (som i øvrigt udvikles under Svend Auken i 90'erne), senere overtager jeg Savværket og endte med at drive det i 8 år inden det går konkurs, og det pga større og større miljøkrav og herunder vigende kreditter fra banker, kreditforening mm..

Selv om det gik så galt (konkurs) var det en fantastisk tid hvor man dagligt så ting gro, hvor man handlede og virkede omkring virksomheden, eller der var ikke langt fra ide til plan og effektuering, eller skabe sådan en virksomhed fra grunden og se det vokse i samarbejde med medarbejdere og forretningsforbindelser det var en fornøjelse i sig selv...

Efter konkursen er jeg på dot.net-bølgen i et par år som var med internet, servervedligehold osv herefter kastede jeg mig over konsulentvirksomhed for kraftværker og fjernvarmeværker omkring energioptimering..

Efter at have lavet nogle opgaver for nogle enkelte kraftværker fik jeg hurtig forbindelse til firmaer, læreanstalter inden for området og en fornemmelse for at der lå mange uudnyttede teknikker og maskinopstillinger som bare ventede på at blive taget i brug, og herunder kunne jeg jo selvsagt se enorme muligheder og da særlig da jeg fik en fornemmelse for en uindskrænket velvilje fra firmaer, Teknologisk Institut, DTU, AUC mf.

Et af de første kraftværker jeg havde forbindelse til var Silkeborg Kraftværk hvor jeg havde et møde med ledelsen om at optage energi som tabes på værket..

Der tabes i dag 35 Mw når værket afsætter strøm og der ydes 80 Mw fjernvarme.

SeDer tabes for lidt under 100 mio afgiftsbelagt varme i silkeborg årligt. Dengang kunne varmepumper som skulle optage de 4 Mw i kølevand de kunne købes for 2,8 mio kr. og kunne afskrives på bare 90 dage for selve varmepumperne.. Så skulle de installeres! Men ihvertfald 6 mdr så ville opstillingen være afskrevet og de kunne efterfølgende, årligt have skabt en merværdi på omkring 5 mio.. De 5 mio kunne uden problem finianserer de lidt mere bekostelige tiltag (ja vi taler måske om afskrivningstider på helt op til 12 mdr) for de øvrige tiltag så kraftværket likividet ikke skulle belastes eller ved en eller anden defekt ville projektet under alle omstændigheder falde ud med succes..

Men! Det har ingen interesse, eller der sker bare ingenting!

Derimod sådan noget her se Link

104 mio for et biogasanlæg som skal yde fjernvarme til 250 boliger i Nørager lidt nord for Hobro det er et varmesystem til 400.000 kr pr bolig som dels skal støttes massivt via overbetaling for strømmen fra anlægget og hertil via meget høje varmepriser hvor nettokostprisen er enorm i forhold til det afgiftsbelagte naturgas som var energikidlen inden biogas..

Hele sektoren er sovset ind i en så gennemgribende og gennemsyret planøkonomi og en magtesløshed som hersker over hele den danske energisektor, det er simpelthen grusomt for det koster så enorme summer og samfundet det får ingenting for de penge overhovedet, og som et kuriosum så er miljøbelastningen med co2 og den uden sammenligning største drivhusgas; Metan, enorm trods de mange tiltag på området.

Eller der er en grusom forskel på at have virket omkring kommercielle aktører som kan virke og handle til den den danske energisektor og dens ekstreme langmodighed..
Redigeret d. 21-01-2012 16:29
21-01-2012 18:33
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
kulden-varmen skrev:
Morten Riber skrev:
Hvad nytter i øvrigt at have en arbejdsløshed når de alligevel ikke vil arbejde? For ikke længe siden var flere gartnere fremme og klage over at de ikke kunne få arbejdskraft.


Det er ikke nok at få et arbejde.
De skal også behandles rimeligt på arbejdspladsen.


Hov! Det er jo solidaritet, som er kerne i den danske velfærdsmodel, det kan da så sandelig ikke være noget problem overhovedet.
21-01-2012 18:37
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
For ikke længe siden var flere gartnere fremme og klage over at de ikke kunne få arbejdskraft.


Mette Frederiksen udtaler : Der må være noget i vejen med gartnerne, vi nedsætter et udvalg med sigte på et kursusforløb for omtalte og ikke helt socialt integrerede erhvervssegment!
21-01-2012 21:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ delphi

Tak for en interessant beskrivelse at dit arrbejdsliv. Det er altid interessant at vide lidt om baggrunden på de personer, som man er i kontakt med. Jeg må sige, at du har prøve mange spændende ting.

Her ud over vil jeg gerne sige, at jeg har fuld forståelse for dine frustrationer med energisektoren i Danmark. Det du beskriver, står jo i åbenlyst modstrid til det billede, som normalt tegnes at den danske energisektor.

Jeg har kendskab nok til politik til at vide, at politikkerne ikke bekymrer sig ret meget om virkelighedens verden. Deres bekymring går derimod på hvordan tingene ser ud i medielandskabet. Det vil konkret sige hvordan tingene bliver opfattet af den brede befolkning. Det er sørgeligt men sandt.
21-01-2012 21:22
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Der må være noget i vejen med gartnerne,


Ja, de tilbyder noget kedeligt og ensformigt arbejde...

...men ser vi bort fra det var det måske også en ide at gøre det muligt at tilbyde masser af arbejde.

Jørgen Petersen skrev:
Det store problem er at således, at man ikke må sige, at arbejdsløshed er nødvendig for at undgå lønstigninger. Gør man det bliver man stempelt som jeg ved ikke hvad. Det afholder jeg mig således fra.


Jeg mener det må kunne lade sig gøre at skabe en masse mindre attraktive arbejdspladser, fordi lønnen skulle være lig en understøttelse, efter skatten som var nedsat, og arbejdstiden ca. 10 % længere. Firmaer som ansatte folk under denne ordning måtte kun være tertiære erhverv, således at de ansatte stadig vil være interesseret i at få et arbejde i et konkurrencedygtigt erhverv udenfor ordningen. Understøttelsen og socialhjælpen kunne herefter med god samvittighed sænkes gradvis efterhånden som der kunne dokumenteres at der var arbejde nok til alle.


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
Redigeret d. 21-01-2012 21:23
21-01-2012 21:30
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Morten Riber

Du har fuldstændig ret, når du siger, at fordi man erkender en sammenhængen, så behøver man ikke at går ind for den. Men det er jo desværre tit, at det er budbringeren af en dårlig nyhed, der der får skylden for denne nyhed.

Hvis man f.eks siger, at en vis arbejdsløshed er nødvendig for at undgå lønstigninger, så skal man samtidigt huske at sige desværre.
Og samtigt tilføje, at det ikke er mig der har konstruerer systgemmet, og at jeg kun fortæller hvordan det fungerer.

Gør man ikke det, får man skylden for at være kold i røven, og for at være ligeglad med alle de arbejdsløse også videre. Jeg har personligt prøvet det flere gange.
21-01-2012 22:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Her ud over vil jeg gerne sige, at jeg har fuld forståelse for dine frustrationer med energisektoren i Danmark. Det du beskriver, står jo i åbenlyst modstrid til det billede, som normalt tegnes at den danske energisektor.


@Jørgen

Fra nogle folk i fodformede sko rejste en mølle sidst i 70'erne i Ulfborg ved en tvind-skole og så til populistiske politikere ser møllen som en løftestang til deres videre færd i det politiske liv, er selvfølgelig et trist kapitel..

Men det uden sammenligning værste det er at man godt og grundigt har ødelagt vindmøllen som et særdeles aktivt instrument til at gøre os fri af fossilenergi og her i første række den olie og det gas som meget hurtigt kan blive en mangelvare ved politiske kriser (mellemøsten og Rusland) men også kul kunne uden problem have været udfaset..

Noget af det værste et politisk system kan gøre et at detail-regulerer en sektor som energisektoren som sker med Auken. Eller hvad ved en Cand Polit som Auken om energi overhovedet? Eller hvor skulle han vide det fra?

Den så absolut største fejl man begår med møllerne det er filosofien om at erhvervslivet eller mølleindustrien skal støttes via forhøjede el-priser eller tilskud ind til teknologien er udviklet hvorefter den vil blive konkurrancedygtig!

Det bliver bare mere og mere vildt det man foretager sig med større og større støttebeløb og direkte skadelige ordninger hvor funktionsdygtige møller nedtages når støtteperioden er udløbet, og erstattes så med nye som får ny støtte imens funktionsdygtige møller skrottes eller opstilles i polen..

Det staten og Energiministeriet skulle have gjort var at stille et betydeligt beløb til rådighed for undersøgelser af hvad kan mølleteknologien og hvor store møller kan der laves osv det skulle man have gjort i 80'erne da man ønskede at udbygge med møller..

Vigtigst! Hvordan kunne man så gøre møllestrømmen brugbar, så man virkelig udfassede det fossilenergi man ønskede af erstatte.

Når Danmark råder over en af verdens så absolut største og bedste procenter af store varmepumper eller kølehuskompressorer nemlig Sabro seOg man netop ved at energien kan gemmes i vand i tanke eller damme, så man netop kan bruge den strøm møllerne laver, så vil der jo være et eksplosivt marked netop sidst i 80'erne hvor Stort set alle fjernvarmeværker havde et olie-kedel som så endte med at blive erstattet af en gasmotor. Og industrien og Teknologisk i Århus de stod jo i kø for at fortælle hvad der var muligt, over for politikerne!

Man kunne netop have lavet det så økonomien hang sammen og hvor kostprisen for den producerede varme var billigere end olie pga varmepumpens mangedobling af den lidt kostbare møllestrøm til varme, og olie som typisk ville blive erstattet af varmepumpen, herunder varmepumperne og nogle tanke ville være langt billigere end de gasmotorer som blev resultatet..

Hvis man hertil havde kraftværkssystemer som kunne lukke ned for den strøm som møllen afsatte som kunne tilflyde forbrug, så havde man faktuelt en besparelse af brændsler..og igen ville varmepumpesystemernes mangedobling af strømmen til varme kunne betale for at møllestrømmen afsættes til kostprisen i el-nettet, selv når varmeprisen reduceres.

Men vigtigst nu have industrien en basis hvor teknologien kunne udvikles på kommercille vilkår, når pengene passe krone for krone når landets udgift til strøm og varme blev reduceret via varmepumpens evne til at mangedoble strømmen til varme som erstatter olie eller anden opvarmning ved fjernvarmeværkerne.

Man kunne have udviklet en industri uden sidestykke, med en så enormt eksport at det overgår alt. NU kan vi eksporterer lidt møller når nogle politikere i udlandet tvinger skatteydere eller el-forbrugerne til at betale overpris for møllestrøm. Mne selvfølge vi eksporterer jo også for 2 - 3 mia fjernvarmesystemer når ret skal være ret!

Og så kunne man via afgifter og de rammevilkår industrien skulle virke under animerer til udvikling af teknologien... Herunder vil nogle aktører som har ansvar for systemerne og har en økonomisk risiko og herunder muligheden for en betydelig gevinst, netop udvikle den indsigt i det samlede systemkomplex som er så nødvendig så de økonomske rigtig beslutninger bliver taget, som tages bedst af dem som har fingeren på pulsen.
Redigeret d. 21-01-2012 22:29
21-01-2012 22:23
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Jørgen

Du har helt ret i at er et vanskeligt emne at debatterer. Venstrefløjen vil ikke erkende at deres medmennesker ikke er perfekte og passer ind i deres idealistiske tankegang. Jo, måske nogle af de afstumpede, grådige og hensynsløse kapitalister, men slet ikke andre med samme holdning som dem selv. De ofre sig gerne for samfundet hvis det da ikke lige var fordi de var begunstiget med en gudbenådet politisk bevidsthed, eller velbegrundede undskyldninger, som de lige skal ofre sig for, før det kommer på tale at tage et "ligegyldigt" arbejde.

Nej! Der skal et (gerne venligt) pres til at af en eller anden art før det fungerer, og jeg mener vores politikere er alt for dårligere til at debatterer emnet. De er nogle kyllinger på det felt.
21-01-2012 22:52
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Delphi

Jeg er overbevist. Det kunne være spændende at se en skifte i strategien i nærmeste fremtid.
21-01-2012 23:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Morten Riber skrev:
Jeg er overbevist. Det kunne være spændende at se en skifte i strategien i nærmeste fremtid.


Morten, Jørgen, Delphi m.fl.

Hvis vi skal se et skifte i strategien i nærmeste fremtid - SÅ KOMMER VI TIL AT RÅBE MEGET HØJERE!

Jeg glæder mig, hver eneste gang jeg ser, at noget jeg har sagt bliver gentaget af andre. Jeg råber op alt det, jeg kan. Men det føles lidt som Don Quixote's kamp mod vindmøller - blot er vindmøllerne for mit vedkommende skiftet ud med flere lobbyer, der kun har et formål - at skaffe flest mulig penge til dem, de lobbyer for.

Og ja - der er lys for enden af tunnelen, men vejen er brolagt med fejlinvesteringer, som vi iflg. lobbyerne ikke har råd til at skrotte.

Hvis vi vil have fuld udbytte af investeringen i vindmøller, så skal vi have udfaset centrale og decentrale kraft- og kraftvarmeværker - vi skal i stedet for investere i mindre kraftvarmeanlæg, der kan reguleres op / ned i løbet af meget kort tid, og hvor varmeproduktionen kan overtages af varmepumper, akkumuleringstanke når vindmøllernes elproduktion kan dækkes hele Danmarks behov for el.

Et af problemerne i dag er, at det er billigere at producere el på kul end på naturgas, hvilket betyder at det er de mindre CO2 udledende naturgasværker, der først lukkes ned, når vindmøllernes elproduktion stiger. Et andet problem er, at det tager mange timer at nedlukke et turbineværk og endnu længere tid at starte det op igen. Hvorimod en naturgasmotor kan stoppes hurtigt og genstartes på under 30 minutter.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
22-01-2012 09:00
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Bo Carslund-Sørensen

Du har ret, for det et en en lang og sej kamp i mod de politisk korrekte holdninger tyrani. Det kan vi godt indstille os på.
22-01-2012 10:36
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Efter at have tænkt lidt over det, så tror jeg godt, at vi kan påvirke den politiske debat her i landet på energiområdet. Jeg vil i hvert tilfælde gerne være med til at gøre et forsøg.

Vi kan f.eks. se hvad Joachim B. Olsen har gjort på velfærdområdet på relativt kort tid.

Vi er i en tid hvor vi skal spare alle steder. Her tænker jeg bl.a. på skolerne, på uddannelsesistitutionerne, i vuggestuerne, på hospitalerne, på plejehjemmene på hjemmehjælpen osv. I en sådan tid kan vi da ikke bare øsle milliader og atter miliader af kroner væk på energiområdet på baggrund af rent idealistiske holdninger. Det er jo ingen problem at påvise problemerne.

Det vigtigste er at få gjort op med de politisk korrekte holdninger, så man kan diskutere problemerne frit og og uden domme. Her til er der selvfølgelig et stykke vej. Men jeg tror det kan lykkes.
22-01-2012 10:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Du har ret, for det et en en lang og sej kamp i mod de politisk korrekte holdninger tyrani. Det kan vi godt indstille os på.


Klap nu lige hesten. NU taler Boe om minikraftværker..

Her i Rander ved store boligforeninger på Grenåvej seog i Viborg seHer forekommer i oplandet til byerne spildvarme fra fabrikker mm og mulighed for at nedpløje jordradiatorer hvor varmepumper kan hente energi til varmeproduktion.

Der er blandt fjernvarmebrugere en ekstrem utilfredshed med det tyranni, og den umenneskelige og planøkonomiske overordnet styring, som overvejende vægter et system som er aldeles tåbeligt og som på ingen måde er økonomisk eller miljørigtigt.

Ved at udnytte Energistyrelsens afgørelse om nettoafregning på fjernvarme se Link og nettoafregning på strøm fra gasmotorer som forbruger opgraderet biogas fra gasnettet se Link nu tvinges fjernvarmeværkerne til at aftage varme når det er hensigtsmæssigt og afleverer den når det er hensigtsmæssigt og strømmen kan produceres når det passer bedst og lagres på el-nettet til boligforeningernes strømforbrug.

3 - 4 opstillinger i hver af byerne og en plan for udbygning i resten af landet og fjernvarmeværkerne kan se deres kundegrundlag smuldre når de nye brugere opnår miljørigtig energi til meget lave priser og kommunekassen i feks Randers står tilbage med en gæld på minimum 2 mia som de herefter kan dække herunder har de selvfølgelig et kraftværk der lige er brugt en 1 mia på det kan de jo forsøge at sælge ..

Det vil ruske lidt op i Hr. Lidegård & Co.

Men det kræver selvfølgelig nogle investorer som er indstillet på at tjene mange penge og ikke står til falds for lobbyister og politiske rævekager, undergravenede betydning omkring noget så simpelt som sund fornuft..

Når det sættes igang vil der udbrede sig en folkelig opbakning af dimensioner, som langt overgår Aukens mølle-ståhej simpelthen fordi er så uendelig trætte af den tvang og kommandostyring (som i øvrigt bygger på falske forudsætninger) der hersker inden for de offentlige planlagte energisystemer som under bla varmeforsyningsloven..
Redigeret d. 22-01-2012 10:54
09-06-2019 08:09
Jakob
★★★★★
(9347)
­


Jørgen Petersen skrev:
Efter at have tænkt lidt over det, så tror jeg godt, at vi kan påvirke den politiske debat her i landet på energiområdet. Jeg vil i hvert tilfælde gerne være med til at gøre et forsøg.

Vi kan f.eks. se hvad Joachim B. Olsen har gjort på velfærdområdet på relativt kort tid.Nu er han stemt helt ud af Folketinget igen.

Hvad bør du så lære af det..?
­
09-06-2019 14:56
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Har du ikke andet at lave, end at rode rundt i flere år gamle gamle indlæg?
10-06-2019 19:05
Jakob
★★★★★
(9347)
­Mange skribenter har i årevis tilsyneladende ikke haft meget andet at lave end at kigge mange 1000 år tilbage for at kunne forstå, hvad de sidste 100 års industrialisering har betydet for klimaet.Hvis man ønsker at forklare nutidens omstillings problemer og handle for fremtiden, så må man nok med rette kunne hævde, at det er mindst ligeså relevant at se tilbage på de sidste 10 års politik og gerne meget længere.
Så det vil jeg bestemt anbefale, at man gør.

Der har netop været et folketingsvalg, som blev tabt stort af Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Det er to partier, som åbenlyst har været til skade for en progressiv klimapolitik.
Det burde nok give deres tilhængere og propagandister noget at tænke over.
DF tilbagegangen kan måske delvist forklares med, at andre partier har overtaget deres dagsorden.
Og Joachim B blev måske mest stemt ud på en afslørende plat valgreklame:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/joachim-b-bekraefter-annonce-paa-pornohjemmeside
Folketingsmedlem Joachim B. Olsen (LA) har betalt for en annonce på pornohjemmesiden Pornhub med teksten, "Når du er færdig med at gokke, så stem på Jokke".


Men det kan ikke forklare, at Liberal Alliances formand Anders Samuelsen, som endda var udenrigsminister, også blev stemt helt ud af Folketinget og fyret som partiformand.

Jeg tror på, at det i høj grad skyldes deres uansvarlige benægterpolitik, som har været en hån ikke bare imod mennesker, som har det økonomisk svært, men også imod klima, miljø og råstofbevarelse.
En af konsekvenserne kan f.eks. blive gearkasser, som i 500 år vil synge og rasle ud over hele landet og minde om deres forsømmelighed:

https://www.klimadebat.dk/forum/handelskrige-og-sanktioner-d7-e3300.php#post_72877

Hvis vi i fremtiden vågner om natten, fordi en vindmølle giver et hyl og et smæld, fordi den skifter gear, så må vi rejse os fra sengen og stå ret, gøre honnør og mindes de ultra liberale fantaster, som med nøl fik omdannet Danmarks 10 års klimakamp til 500 års klimakrig.­
14-06-2019 20:39
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi skal bare huske, at den gennemsnitlige levealder bliver ved med at stige sideløbende med, at den globale CO2-udledning stiger tilsvarende.
15-06-2019 11:37
Jakob
★★★★★
(9347)
­https://www.berlingske.dk/internationalt/tyskland-paabegynder-byggeri-af-omstridt-gasledning-til-rusland
Den danske regering overvejer fortsat, om den skal give tilladelse til byggeriet af den omstridte rørledning Nordstream II i Østersøen. Torsdag påbegyndte Tyskland konstruktionen af en gasterminal, der skal modtage russisk gas via Nordstream II.
---
Ikke desto mindre kom Angela Merkel med en bemærkelsesværdig indrømmelse, da hun i Berlin erkendte, at gasledningen mellem Rusland og Tyskland efter anneksionen af Krim kan få negative konsekvenser for Ukraine.
Merkels udmelding har vakt glæde i den danske regering, der helst ser en fælleseuropæisk linje i spørgsmålet om Nord Stream II.


Og hvordan skal Danmark så lige få den kringlet rundt til en klima grand prix vinder.?

Måske det er et forsøg værd, at Danmark ud over alt det øvrige også forlanger, at der på det sidste stykke vej til Tyskland vedlægges et EL-kabel, og i det omfang, der kan tilføres VE EL i dette kabel til Tyskland til rimelig pris, så skal Tyskland samtidigt i samme omfang være forpligtet til at skrue ned for gasforbruget.?
­
21-06-2019 17:13
Krutzou
★★★☆☆
(515)
@Jakob.
Du har vist glemt at oplyse os om hvad præmien er for at blive klima grand prix vinder
Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Internationalt Klima Grand Prix:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Frank Lansner i internationalt videnskabsmagasin!3629-03-2018 11:08
Nordea under internationalt angreb!421-03-2010 10:46
NyhederDato
Fogh og Hedegaard bag internationalt dialogmøde03-09-2008 09:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik