Husk mig
▼ Indhold

Mennesket er en sygdom på JordenSide 2 af 2<12
10-01-2014 12:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Præcis! Men nu skal danmark være co2-fri via træpiller i de centrale kraftværker.

Eller! De landbrugsarealer som købproduktionen lægger beslag på i udlandet, vil være småting i forhold til de skovarealer som de danske kraftværker lægger beslag på når alle centrale kraftværker har udskiftet kul med træpillen som udleder 25 % mere co2 end kul.

De regnskove som svineproduktionen via Soja-forbruget nedlægger, vil være småting i sammenligning med den fossilfrie strømproduktion fra de Danske kraftværker.

750.000 Ton træ fra Ghana til Randers se http://www.verdo.dk/Privat/Nyheder/Pressemeddelelser/Biomasse%20fra%20Gahna.aspx

I dag har Danmark en fjerdeplads som det land hvis borgere i verden der lægger mest beslag på verdens ressourcer, og her navnlig den store landbrugsproduktion (Soja-produktion mm), som miljøbelaster se http://ing.dk/artikel/danskere-bruger-flere-ressourcer-end-amerikanere-129232

Når de danske kraftværker i 2020 er omstillet så har Danmark en sikker førsteplads herunder navnlig via alt den regnskov som må lade livet i forlængelse af den danske energipolitik..


http://ing.dk/artikel/dansk-traepille-bonanza-med-bind-oejnene-det-er-alt-andet-end-co2-neutralt-165492#comment-575808
Redigeret d. 10-01-2014 12:27
10-01-2014 19:35
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er ikke kun i Danmark politikerne har bind for øjnene og brænder træpiller i kraftværkerne.

Man er så fikseret af angsten for AGW,at mange politikere nu fravælger fossile brændsler,også a-kraft,og istedet vælger at brænde levende ved,og bilder befolkningerne ind,at det er CO2 neutralt og er med til at beskytte klimaet mod "forurening".
Oprindelig opstod tanken om at lave træpiller i savværker,hvor der var store mængder savsmuld og spåner efter fremstillingen af tømmer.
For at opnå en bedre forbrænding pressede man savsmuldet til piller,som blev anvendt til rumopvarmning i huse i nærheden af savværket for at undgå lange transportveje,dette var så vidt en udmærket ide.

Idag bliver træpillerne ikke blot fremstillet på savværker og i møbelfabrikker og anvendt til rumopvarmning.
Nu er det de store forsyningsselskaber,Vattenfall,RWE og E.on,som lader træpillerne fremstille på kæmpestore pillefabrikker i USA of Canada og står for distribueringen til lande i Europa.
Træpillerne i USA og Canada bliver fremstillet af hele træstammer,ved at fælde træerne i de store hidtil uberørte skovområder.
Hele træmassen bliver anvendt inkl. trækronen,grene,blade/nåle,intet bliver tilbage til omdannelse i jorden og til næringsstoffer,og der bliver kun genplantet få nye træer.

Klimaet profiterer ikke ved denne obskure menneskelige opførsel,selvom "de grønne" politikere påstår,de gør det for menneskenes og klimaets skyld.
Man antager fejlagtigt,at træ har en CO2 neutral forbrænding;men træ udleder også CO2,som kul og olie,dertil kommer,tørring,forarbejdning og transporten af træpillerne,og naturligvis vokser det fællede træ ikke videre og kan trække CO2 ud af atmosfæren.
Flere forskere har også udtalt og publiceret,at det er noget forfærdeligt sludder,at man fra politikerside påstår,at træforbrænding beskytter klimaet mod CO2 udledning.

Den største tyske træpilleproducent German Pellets bygger egne træpilleværker i Canada og det store tyske energiselskab RWE står for transporten og salget i Europa.
Det slemme scenarie er,at i Canada bliver der ødelagt store naturområder og eksporteret urskovstræer i pilleform til Europa for at blive brændt i kraftværkerne.

Er det virkelig natur-og klimabeskyttelse i de klimaforskrækkede " grønne tilhængeres" ånd?
10-01-2014 19:45
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Medlemmer af klimakommissionen om træpiller: »Vi sov i timen«To af klimakommissionens medlemmer erkender nu, at de blindt karakteriserede biomasse som CO2-neutralt og undervurderede omstillingen fra kul til træpiller.

Af Thomas Djursing 10. jan 2014 kl. 11:52 Da klimakommissionen for tre et halvt år siden fremlagde sine anbefalinger til, hvordan Danmark kunne mindske sit udslip af drivhusgasser, blev træpiller betegnet som en CO2-neutral energiform, der dog ikke ville få stor udbredelse.

I dag erkender to medlemmer, at de tog fejl: Træpiller er ikke CO2-neutrale, og de får stor betydning i fremtidens energisystem.

Ifølge professor på Aarhus Universitet Jørgen E. Olesen og Jørgen Henningsen, civilingeniør og tidligere toprådgiver i EU, er Danmark – sammen med store dele af Europa – på vej ind i en voldsom omstilling fra kul til træpiller, hvor den grønne betegnelse 'CO2-neutralitet' kun eksisterer på papiret.


http://ing.dk/artikel/medlemmer-af-klimakommissionen-om-traepiller-vi-sov-i-timen-165497?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
10-01-2014 20:04
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe -

Det passer jo ikke,at industrien kun bruger træ fra skovbunden og affaldstræ.
Det er utroligt,at så mange "kloge hoveder" har taget så grueligt "fejl" mht. CO2 udledning fra træforbrænding.
Hvilke økonomiske konsekvenser kan det mon få for allerede påbegyndte investeringer eller tiltag i forb. med ombygninger af kraftværker etc.?
11-01-2014 01:31
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Boe -

Det passer jo ikke,at industrien kun bruger træ fra skovbunden og affaldstræ.
Det er utroligt,at så mange "kloge hoveder" har taget så grueligt "fejl" mht. CO2 udledning fra træforbrænding.
Hvilke økonomiske konsekvenser kan det mon få for allerede påbegyndte investeringer eller tiltag i forb. med ombygninger af kraftværker etc.?


Efter min opfattelse er den alvorligste konsekvens ikke så meget om omstillingen kan betale sig økonomisk, for det kan den ikke - nej den alvorligste konsekvens er, at jorden udpines og for at give nok udbytte skal tilføres kunstgødning. Kulstoffet er med til at holde jorden frugtbar - tænk på svedjebrugene - kulstof medvirker også til, at jorden kan holde på vand mv. Danske landmænd for målet kulstofindholdet i deres jorde næsten hvert år, og nogle steder især på Sjælland har det store omkostninger pga. lavt kulstofindhold, at vedblive med at fjerne halm og former for biomasse udover frø, kerne mv. fra markerne.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
11-01-2014 11:17
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
De økonomiske konsekvenser må man ikke undervurdere. Bare i vores lille land skal der investeres omkring 120 mia kr. i omlægningen af vores energiforsyning ferm til 2020, for at få CO2-udleningen nedbragt. Det er ikke små ting skal jeg lige huske at sige.

Samtidigt bliver der lavet masser af besparelser på stort set alle områder inden for de offentlige budgetter. Her tænkes f.eks. der på skole- og uddannelsesområdet, på institutionerne, på ældreplejen, på dagpengeområdet også vider. På mig virker denne udvikling totalt vanvittig. Tager man så i betragtning, at de mange af de ting man gør, for at få CO2-udledningen nedbragt ikke virker eller har mange uheldige bivirkninger, så bliver det hele bare endnu mere gråtæsk.
11-01-2014 16:23
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det kan koste de danske skatteydere millioner,at nogle medlemmer af klimakomissionen "sov i timen".

Det viser sig nu,at politikerne har truffet deres afgørelse om at forbrænde biomasse og især træpiller for at reducere CO2 udledningen,på et forkert beslutningsgrundlag.

Professor Jørgen E.Olesen og Jørgen Henningsen,som var medlemmer af klimakommissionen,da man for tre et halvt år siden fremlagde sine anbefalinger til regeringen om,hvordan Danmark kunne mindske sit CO2 udslip ved at bruge træpiller,erkender nu,at deres anbefaling var forkert.
Afbrændingen af træpiller udleder nemlig ofte mere CO2 end kul,og skal træpiller i praksis være i nærheden af CO2 neutrale,kræver det at vi får langt mere styr på,hvilken slags træ vi brænder,hvordan det er dyrket,og hvordan vi sikrer at nye skove vokser op.

Idag er der planlagt at disse kraftværker skal ombygges fra kul/gas til fyring med træpiller:
Amagerværket fra kul.
Avedøreværket fra kul.
Skærbækværket fra gas.
Strudstrupværket fra kul.
Nordjyllandsværket fra kul.

Ombygningen af Amagerværket vil koste 1,2 mia kr.,dertil kommer forøgede driftsudgifter og årlige meromkostninger på 1,05 mia kr. ved at fyre med træpiller istedet for kul,ialt årlige meromkostninger på 1,25 mia kr.

Omstilllingen af alle værker fra kul til træpiller,vil ialt beløbe sig til 7 mia kr. årligt i 2020.

Da det nu viser sig,at denne store investering ikke bringer den CO2 reducering,som var hele formålet med klimaplanen fra Energistyrelsen,må man vel forvente,at regeringen - Martin Lidegaard - melder ud,at ombygningsplanerne bliver stoppet.
Regeringen kan vel ikke forsvare,at lægge byrder på 7 mia kr. på skatteyderne årligt,vel at mærke uden nyttevirkning og opfyldelse af den grønne ideologi?

Her er det,at jeg mener,at det kan komme til erstatningskrav overfor staten og kommuner fra investorer,bygherrer,rådgiv. ingeniører og entreprenører,som allerede har igangsat undersøgelser,planlægning,indkøb og ombygningsarbejderne.
Disse evt. erstatninger vil selvfølgelig blive givet videre til borgerne/skatteyderne i form af skatter og afgifter.
11-01-2014 17:09
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Ovenstående efterlader det indtryk, at der kun er en ting som tæller, og det er en pæn CO2-statistik. Alt andet virker ligegyldigt.
11-01-2014 17:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen og Kjeld Jul vil gerne, at vi forholder os til de økonomiske konsekvenser - ombygningsudgifter, brændselsudgifter mv. - men hvad er den økonomiske konsekvens af, at f.eks. land- og skovbrugsjorden mister evnen til at understøtte planteavl - hvordan opgør vi det ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
11-01-2014 17:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Boe Carslund-Sørensen

Du rejser et spørgsmål, som er svært at svare på.

For så vidt vi snakker om Danmark og lignende lande, så tror jeg ikke at problemet er så stort. Så vidt jeg ved består god muldjord af meget andet end humus, ligning m.m. Det som i praksis betyder noget er i høj grad omfanget af mere eller mindre omsatte planterester. Det betyder, at man hurtigt kan oprette jordens frugtbarhed, hvis der skulle være problemer ved f.eks. at nedpløje halm og husdyrgødning.

Hvordan situationen er i f.eks. troperne skal jeg ikke gøre mig klog på.
11-01-2014 17:43
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe-
Jeg ser også alvorligt på konsekvenserne af overforbruget af biomasse altsammen affødt af en en-sporet energi politik;men det danskerne først og fremmest umiddelbart reagerer på er de negative økonomiske følger af en forfejlet energi og klimapolitik.
12-01-2014 02:00
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Boe-
Jeg ser også alvorligt på konsekvenserne af overforbruget af biomasse altsammen affødt af en en-sporet energi politik;men det danskerne først og fremmest umiddelbart reagerer på er de negative økonomiske følger af en forfejlet energi og klimapolitik.


Desværre - Kjeld - jeg vil nu også gerne kunne spise mig mæt, hvilket kan blive et problem, hvis vi først har fået ødelagt og gjort jorden gold. Der er en gammel talemåde fra landbruget der lyder:

Den der spreder salt på sin jord, skal se sine efterkommere sulte.

Det kunne i dag udbygges med: Den der tillader minedrift i de øvre jordlag, skal se sin jord tøre ud eller afgrøderne vaske væk.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-01-2014 12:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/traepiller-giver-endnu-stoerre-co2-udslip-end-kul-frem-til-2030-165465

Ny dansk rapport viser, at træpillerne på de danske kraftværker i minimum 16 år giver mere CO2 i atmosfæren end at afbrænde kul, stik imod forudsætningerne i det danske energiforlig.

En massiv omstilling til træpiller på kraftværkerne risikerer at skubbe den globale temperatur over to grader endnu hurtigere, end hvis vi bare fortsætter med at brænde kul af. Sådan lyder en af konklusionerne i en ny rapport fra Nationalt Center for Jordbrug og Fødevarer (DCA).

Fyring med træpiller udsender nemlig mere CO2 end fyring med kul, fordi energieffektiviteten er mindre. CO2-gevinsten fra de 4,5 millioner ton træpiller, som danske kraftværker fyrer af, kommer først, når nyplantede træer efter flere år har suget den udledte CO2 til sig.


Nu er det ved at blive pin- og grinagtigt - et af de "ben" dansk klima- og energipolitik skulle "gå" på halter.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-01-2014 12:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://lasthours.org/


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
13-01-2014 19:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Se værdige udsendelser der sætter spørgsmålstegn ved Danmark som foregangsland.


http://www.discovery.dk/tv-oversigt/discovery-world/?type=series&channel_code=CVEU-D&series_id=198216


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
14-01-2014 11:34
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/alle_meninger/cat1003/subcat1012/thread293269/

Til forskjell fra tropiske skoger som har bestått i millioner av år, er de nordlige skogene vokst fram etter siste istid for 10 000 år siden. På denne relativt korte tiden har våre skoger dannet en robust skognatur med verdens største karbonlager. Fordi det er kaldere her i nord, går ikke nedbrytningen så raskt som i sør. I de fuktige, varme tropeskogene brytes døde trær raskt ned, karbonet tas opp og lagres i de levende plantene eller returneres til atmosfæren. Her i nord blir størstedelen av karbonet lagret som dødt plantemateriale i bakken. Mye takket være et rikt mangfold av sopp som lever i trær og jord, brytes døde planter og dyr ned og danner enorme karbonlagre under jordoverflaten. Bare en begrenset mengde av karbonet fra trær som dør i skogen havner igjen i atmosfæren.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
14-01-2014 15:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I Kina prioriterer man energiforsyningen fra kul højest,derefter kommer kernekraft;mens investeringer i vind-og vandkraft nedprioriteres,da disse energikilder betragtes som ustabile.

Kina gav sidste år tilladelse til udbygning af kul-kapaciteten med 100 mio ton kul,det er 6 gange mere end året før,og svarer til 10% af det årlige forbrug i USA.
Regeringens målsætning er,at kul-kapaciteten indtil 2015 skal forøges med 860 mio ton.
Officiel bestræber Kina sig på at nedbringe kuls andel af energiforsyningen;men alligevel vil brugen af de billige kul,som findes i rigelige mængder,stige.
Sidste år gav de øverste planlægningsmyndigheder(NDRC)tilladelse til at åbne 15 store nye kulminer.
Selvom Kina også investerer meget i kernekraft,som med tiden skal afløse fossilt brændsel,forventes en årlig stigning af kulproduktionen på 2 - 3% de næste 5 år.
Kulproduktionen var i slutningen af 2012- 3,66 mia ton,hvilket svarer til næsten halvdelen af verdensproduktionen.
Denne produktion sætter kulproduktionen i Europa og USA i perspektiv,som hver især var på under 1 mia ton.
Kina satser i fremtiden kun på store miner,mange små er allerede blevet lukket.
Ingen andre steder i verden bliver der produceret og forbrugt så mange kul til fremstilling af energi,en kombination af kulminer,kraftværker og kemiske fabrikker.
Ca. hver anden uge bliver der koblet et nyt kulkraftværk til el-nettet.
De nye projekter omfatter investitioner på ca. 9 mia dollar,deri er medregnet 300 Gigawatt strøm.
Man forventer at efterspørgslen efter energi vil vokse med 4,3% årligt.
Erstatningen med kernekraft og de sekundære energikilder vind-og vandkraft,går langsomt,da kul er det absolut billigste brændstof,man må derfor regne med,at CO2 emissionen fra Kina i adskillige år fremover vil være stigende.

I Kina fortsætter man med kul som den vigtigste energikilde,og går dermed i mod IPCCs anbefalinger om at reducere CO2 udledningen.
I Kina slører man ikke realiteterne omkring et energibehov,baseret på fossilt brændsel.

I Danmark kamuflerer man en CO2 emission ved at bruge træbiomasse i kraftværkerne,træpiller som forskerne og energieksperter nu er enige i ikke er CO2 neutrale og kan udlede lige så meget CO2 som kul.
Det er også fakta,at en den største del af træpillerne,som bliver brugt i kraftværkerne,kommer med skib fra USA,Canada og Rusland,hvor pillerne bliver fremstillet af træer fra store uberørte natur-og skovområder,og hvor der ikke genplantes træer.
I Danmark lader man også produkter fremstille i udlandet,som er forbundet med en stor CO2 emission,det er bla. indenfor svær-og kemiindustrien,derved eksporterer vi en stor del af vores CO2 til andre lande.

Man kan sige,at Kina spiller med åbne kort,og skjuler ikke sin CO2 emission og brug af fossilt brændsel,hvorimod Danmark lader som om,at man gør alt for at rette sig efter IPCCs anbefalinger;men tværtimod fortsætter med en,i forh. til befolkningstallet,stor CO2 udledning,på naturens og fremtidige levesteders bekostning - det er da dobbelt moral så det batter noget.
Redigeret d. 14-01-2014 16:05
14-01-2014 22:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/norsk-klimaoekonom-traepiller-er-foerst-co2-neutrale-efter-500-aar-165447?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Norsk klimaøkonom: Træpiller er først CO2-neutrale efter 500 år
Norsk klimaøkonom: Træpiller er først CO2-neutrale efter 500 år
Afbrænding af træpiller i stedet for kul gavner først klimaet om langt over 100 år, når den globale opvarmning for længst er gået amok, mener norsk klimaøkonom. Kritikere er lodret uenige.

Af Thomas Djursing 14. jan 2014 kl. 06:44 Træpiller fra kolde egne, som f.eks. Norge, er først CO2-neutrale, 500 år efter at røgen fra kraftværkernes afbrænding af dem har forladt skorstenen. Sådan lyder det fra den norske statistiker og klimaøkonom Bjart Holtsmark. Han har regnet på de nuværende livscyklusanalyser, der ligger til grund for at kalde træpiller CO2-neutrale.

Ifølge Bjart Holtsmark tager analyserne ikke højde for, at rester efter træfældning i form af grene og rødder omdannes i jorden og medfører CO2-udledning. Et andet problem ved de nuværende analyser er, at gevinsten ved træfældning til brug i kraftværker bliver sammenlignet med et scenarie, hvor skoven ikke bliver fældet, et såkaldt base-line-scenarie, hvor antagelsen er, at skoven slet ikke optager CO2. Men den antagelse er helt forkert, lyder det fra Bjart Holtsmark.Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-01-2014 20:16
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Der vedbliver med at komme artikler/oplysninger om træhugst til energiformål skadevirkning.

http://ing.dk/artikel/amerikanske-forskere-jeres-jagt-paa-traepiller-truer-vores-skove-165441?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=daglig

Amerikanske forskere: Jeres jagt på træpiller truer vores skove
Plantage med fyrretræer i det sydøstlige USA fra områder der bliver brugt til at levere træoiller til Europa. (Foto: Hentet fra NWF-rapport)
Biodiversiteten er truet i amerikanske skove, fordi en voksende europæiske efterspørgsel på træpiller får motorsavene til at snerre, lyder det fra amerikanske forskere.

Europas hastigt voksende behov for træpiller risikerer at mindske biodiversiteten i det sydøstlige USA, fordi der ingen garanti er for et bæredygtigt skovbrug.

Sådan lyder advarslen i en af de få rapporter, der har undersøgt effekterne af den voksende skovdrift i det sydøstlige USA. Rapporten er udarbejdet af forskere fra universiteter i Georgia, Florida og Virginia og udgivet af National Wildlife Federation (NWF) og Southern Environmental Law Center (SELC).
Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
16-01-2014 13:15
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://www.danskfjernvarme.dk/Faneblade/Nyheder/NyhederFraPressen/EuropaFordoblerAfbrændingenAfTræpillerPåTreÅr.aspx


Europa fordobler afbrændingen af træpiller på tre år

Lande som Storbritannien, Danmark, Belgien og Holland står til at fyre 35 millioner ton træpiller af i 2020, viser ny prognose, skriver Ingeniøren.

Alene i Storbritannien, Danmark, Belgien og Holland forventer den internationale ingeniør- og konsulentvirksomhed Pöyry, at forbruget af træpiller fordobles i 2015 i forhold til 2012. I Storbritannien er der tale om tæt på en femdobling.

Bannerfører i den udvikling er Vesteuropas største kulkraftværk Draxværket i England med en kapacitet på 3.960 MW. Værket er i gang med en massiv omstilling til træpiller, der vil kræve afbrænding af op til 7,5 millioner ton om året frem mod 2017. Det svarer træ fra det dobbelte af Danmarks skovareal.


Vanviddet fortsæt og forstærkes - hvornår mon konsekvenserne rammer ?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
16-01-2014 14:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Boe-

Jeg forstår ikke,at der ikke snart kommer nogle danske politikere på banen og tager stilling til fyring med træpiller efter nu medlemmer af klimakomissionen har erkendt deres fadæse,der er da partier,som hele tiden har stillet sig tvivlende overfor dette misforståede grønne energivanvid.
16-01-2014 18:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Kjeld Jul skrev:
Boe-

Jeg forstår ikke,at der ikke snart kommer nogle danske politikere på banen og tager stilling til fyring med træpiller efter nu medlemmer af klimakomissionen har erkendt deres fadæse,der er da partier,som hele tiden har stillet sig tvivlende overfor dette misforståede grønne energivanvid.


Det er næste umuligt at få en politiker til at indrømme, at vedkommende har taget fejl - det er kun ministerne der undskylder, når de har bagdelen i smækhøjde.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
23-01-2014 18:22
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
"By almost any measure, the world is better than it has ever been. People are living longer, healthier lives. Many nations that were aid recipients are now self-sufficient. You might think that such striking progress would be widely celebrated, but in fact, Melinda and I are struck by how many people think the world is getting worse. The belief that the world can't solve extreme poverty and disease isn't just mistaken. It is harmful. That's why in this year's letter we take apart some of the myths that slow down the work. The next time you hear these myths, we hope you will do the same".
- Bill Gates

En meget interessant gennemgang af hvordan man kommer fattigdom og overbefolkning til livs kan læses HER
23-01-2014 19:24
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
@Szilas: Jamen det rager mig da en høstblomst med alle de tal og beregninger, de siger mig ikke noget. Jeg kan føle at verden går ad Helvede til. Det er, hvad der betyder noget for mig.

/Slut på sarkasmen
25-01-2014 19:27
Kosmos
★★★★★
(5391)
En meget interessant gennemgang af hvordan man kommer fattigdom og overbefolkning til livs kan læses HER

- bemærk, at hr. Gates i aften kan ses 'live' på DR2, kl. 23 ('Skavlan').
Redigeret d. 25-01-2014 19:27
26-01-2014 11:47
Jakob
★★★★★
(9346)
.
Det er meget vanskeligt at være sur på Bill Gates, fordi han hjælper mennesker i nød.
Jeg synes nok, at det burde være demokratiernes opgave at hjælpe, men når han nu har fået lov til at tjene så mange penge, og de er hans, så må man jo egentlig bare sige tak.
Derimod kan man måske bebrejde de samfund, som giver enkelte mennesker så meget økonomisk magt.
De 85 rigeste enkeltpersoner i verden ejer ligeså meget som 50% af den fattigste del af hele verdens befolkning.
Havde det været bremset på god socialdemokratisk vis, så havde USA for længst kunnet skabe ordentlige forhold for de fattige, og regeringen kunne have sørget for, at nødhjælpen blev forvaltet i overensstemmelse med demokratiets ønsker.
Det er måske tvivlsomt, at demokratierne kan gøre det bedre, men det skyldes kun, at vi er heldige med Bill Gates.
Jeg mener dog, at han er med til at forværre overbefolkningsproblemet, og det er ganske alvorligt.
Det må selvfølgelig være sjovt at redde mennesker fra at dø, og det er da også vigtigt. Men i mine øjne går det galt, når han sætter det på spidsen og stiller et stærkt suggestivt spørgsmål som det på det tilknyttede billede: "Vil du redde mennesker, eller vil du redde kloden"..?
Jeg fristes da til at svare med et modspørgsmål: "Hvilken mening giver det at redde mennesker, hvis klodens levevilkår samtidigt ødelægges"..??
Det vil jo være som at tisse sig til varmen. En kortvarig glæde, som får en brat og bitter ende for de kommende generationer.
Vi skal selvfølgelig gøre begge dele.
Men vi må også erkende, at vi ikke kan redde alle mennesker og optimere deres levevilkår for enhver pris.
Det er blot et vanskeligt regnestykke, hvis det stilles skarpt op, og man skal tage stilling til, hvor mange mennesker vi vil tillade at dø, fordi vi ikke vil finde os i rovdrift på råstoffer og forurening, herunder fældning af regnskove og reduktion af biodiversitet osv. osv.
Må vi f.eks. udrydde elefanter og orangotænger i naturen, hvis det kan redde en enkelt afrikansk dreng fra at dø..?
Hvis nej, hvor mange skal der så til..?
Ikke så hyggeligt at regne på, men jeg må indrømme, at jeg finder det aldeles uacceptabelt, at andre væsentlige arter skal trues og uddø i naturen, fordi vi har svært ved at løse overbefolkningsproblemet.
Det kan ses som en menneskeheds sygdom, som Bill Gates ikke har fundet en effektiv medicin imod endnu, eller der er andre ting, som han synes er sjovere, og hans andre vacciner gør sygdommen værre desværre.

Men nu er fugleinfluenzaen kommet til Beijing, og så kan det være, at moder natur løser problemet på få måneder, som den også kan gøre det i stalde, når driften bliver for intensiv og dyrene står for tæt, og der derfor bliver meget gunstige vilkår for udviklingen af smitsomme sygdomme.
Smitsomme resistente bakterier fra dyr er også en resultant af intensiv drift og en mulighed for hurtig udtynding i befolkningen.
Nogle ( f.eks. jeg ) vil nok hævde, at det er vigtigere at være på forkant med disse ting og få omlagt driften til noget mere bæredygtigt, før man satser stort på at udvikle en vaccine imod f.eks. malaria.
I løbet af få årtier må vi regne med, at vi er løbet tør for sjældne jordarter, som bruges i mobiltelefoner, og masser af guld, sølv og kobber ligger på gigantiske computerlossepladser i det fattige Afrika, som Bill Gates ønsker at hjælpe.
Nogle ( f.eks. jeg ) vil nok hævde, at Bill Gates burde have bragt orden på disse ting og skabt en holdbar og bæredygtig computer, før han begyndte at lege Gud over de fattige. Men så var han nok aldrig blevet så rig. Rigdom opstår nemlig typisk ved hyppigt at lancere nye produkter, som medfører hyppig udskiftning og dermed et voldsomt overforbrug af klodens råstoffer og forurening til følge. Alt sammen noget, som vil reducere livsbetingelserne for utallige milliarder mennesker i fremtiden. Men de er her desværre ikke i dag og kan ikke selv bede om hjælp og sige tak, og skal de hjælpes, så vil det tilmed gå ud over de nulevendes velfærdsvækst, så de er slet ikke spor sjove at hjælpe.
Det er altså forståeligt, at Bill Gates synes, at det er sjovere at redde mennesker end kloden. Det lever blot ikke op til, hvad man burde kunne forvente af kloge og ansvarlige mennesker, og det tegner til at gå riv ruskende galt for verden i løbet af få årtier..
Tilknyttet billede:

Side 2 af 2<12

Deltag aktivt i debatten Mennesket er en sygdom på Jorden:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Paven: Mennesket er dumt913-09-2017 00:25
Føler mennesket sig skyldig over at klimaforandringen eksisterer?2927-01-2016 09:10
Artikler
Kan mennesket styre klimaet? (Mernilds Klumme, marts 2008)
NyhederDato
Mennesket langt større CO2-synder end vulkaner24-06-2011 06:18
Mennesket medvirkede til den lille istid12-01-2009 10:52
Nordmænd: Mennesket skyld i klimaforandringer28-07-2008 11:56
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik