Husk mig
▼ Indhold

Mernilds Klumme fra oktober...


Mernilds Klumme fra oktober...17-09-2007 19:56
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Hi Sebastien,

Jeg har lige stødt på linket over i 'indhold'
Med næsen begravet i 'nyhedslinks' var det gået mig forbi:

http://www.klimadebat.dk/mernilds_klumme.php

Tak fordi du ville bruge tid og krafter på det
jeg ser frem til at læse klummen..


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
Redigeret d. 18-09-2007 21:56
26-09-2007 22:41
mernild
★☆☆☆☆
(114)
Hej Rick

Synes at klimadebat.dk er et godt initiativ og en interessant hjemmeside. Derfor vil jeg gerne anvende tid på projektet. Desuden er vi i en spændende tid med IPY (International Polar Year) og en kommende miljøkonference i Kbh, 2009.

Bedste hilsner
Sebastian


RE: Tid på projektet!27-09-2007 13:23
Kosmos
★★★★★
(5375)
Derfor vil jeg gerne anvende tid på projektet.

- jo, men det vil vi da glæde os til!

Men det ville også være fint, om du nu og da ville følge lidt (kvikkere) op på den løbende debat: Hvis du fx. kigger her, vil du se et 'hængeparti' vedr. dokumentation for post-2000 temperaturstigninger (samt for temperaturstigninger over indlandsisen).
En kommentar til dette indlæg, incl. disse grafer ville også være velkommen!

Redigeret d. 27-09-2007 13:24
28-09-2007 01:24
mernild
★☆☆☆☆
(114)
Kommentar til Kosmos:
Jeg har set på klimadata fra bl.a. Østgrønland og de viser følgende: 'Enkelte steder på Østgrønland er års temperaturen i perioden 1996–2006 i gennemsnit steget med optil 4 grader C. Den gennemsnitlige temperaturstigning for hele Østgrønland ligger dog på omkring 2,5 grader C for samme periode'. Er det kommentar nok ellers siger du blot til.

Bedste hilsner
Sebastian


28-09-2007 10:26
Kosmos
★★★★★
(5375)
2½ til 4 grader temperaturstigning på TI år - dét er da ellers noget, der vil noget; i grunden grænsende til det sensationelle!

Kunne du også fortælle os, hvor målingerne er foretaget - og fremlægge (eller henvise til) lidt mere detaljerede data??
28-09-2007 11:03
manse42
★★★☆☆
(633)
Det er Østgrønlands temperatur Mernild henviser til ikke indlandsisen som du efterspørger.

Ganske forvirrende når den adspurgte omformulerer ens spørgsmål, for at svare på det de har lyst til.

m
28-09-2007 11:16
Kosmos
★★★★★
(5375)
...ikke indlandsisen som du efterspørger.


Det er jeg opmærksom på - men tiårige ændringer af omtalte størrelsesorden lyder alligevel meget interessante, specielt i forhold til andre oplysninger vedr. temperaturudviklingen på Grønland!

Og så forresten: Välkommen åter - vi har savnet dig, og vi mangler (stadig) aktive klimadebattører!
28-09-2007 11:22
mernild
★☆☆☆☆
(114)
Kommentar til Kosmos:
Kosmos: data (lufttemperatur) er fra perioden 1996 til 2006 og stammer fra Østgrønland (en linie fra nord til syd): Station Nord, Danmarks Havn, Zackenberg, Scoresby Sund, Ammassalik og Prins Christian Sund.

Bedste hilsner
Sebastian


28-09-2007 11:24
mernild
★☆☆☆☆
(114)
Har prob. med at slå underteksten fra "Er uddannet...". Er der muligvis én der ligger inde med ekspert hjælp...???


RE: Østgrønlandske temperaturer?28-09-2007 13:13
Kosmos
★★★★★
(5375)
...og stammer fra Østgrønland (en linie fra nord til syd): Station Nord, Danmarks Havn, Zackenberg, Scoresby Sund, Ammassalik og Prins Christian Sund

- jeg har kigget lidt i DMIs rapport vedr. vejrdata fra 1768 - 2006, som bla. omfatter grønlandske temperaturer (data hentes her)
Følgende tre østgrønlandske lokationer indgår i oversigten: Danmarkshavn, Scoresbysund og Ammassalik; ved at se på de månedlige middeltemperaturer og tage det aritmetiske gennemsnit heraf får jeg følgende resultat:

Danm.havn: 1996: -11.13 gr. C. 2006: -10.55 gr. C.
Scoresbysd.: 1996: -4.17 gr. C. 2006: -4.93 gr. C.
Ammasal.: 1996: -0.7 gr. C. 2006: -0.5 gr. C.

Så medmindre jeg - ved min hastige gennemregning - har kludret gevaldigt i det, må der da være tale om nogle kolonorme stigninger ved de øvrige tre stationen, hvis mernilds tal skal holde vand (is?)!


For god ordens skyld: Jeg har anmodet DMI om data vedr. Station Nord, Zackenberg og Pr. Chr. Sund!
28-09-2007 18:21
mernild
★☆☆☆☆
(114)
Kommentar til Kosmos:

I analysen er anvendt 3t data (1996-2006) indkøbt hos DMI. Dataene er for perioden omregnet til en årlig middeltemperatur for hver station, hvorefter der for hver station er beregnet et trend (linear regression) gennem hele perioden, og dermed en gennemsnitlig stigning.
Hvis data ikke skulle holde vand, så må vi have fat i DMI, da de har formidlet data.

Bedste hilsner
SebastianRE: 'Rådata'?28-09-2007 22:16
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hvis data ikke skulle holde vand, så må vi have fat i DMI, da de har formidlet data.

- ja, men da må vi vel hellere forsøge at sammenligne dem først!?:
For de tre stationer, vi begge har oplysninger fra, ser mine data således ud (læs i tre kolonner: Årstal - måned - middeltemperatur i 'decigrader C':

1. Danmarkshavn:

1996 1 -225
1996 2 -234
1996 3 -192
1996 4 -124
1996 5 -60
1996 6 1
1996 7 49
1996 8 24
1996 9 -39
1996 10 -131
1996 11 -150
1996 12 -255

Gennemsnit DKhavn 1996: -11.13 gr. C

2006 1 -158
2006 2 -248
2006 3 -220
2006 4 -98
2006 5 -48
2006 6 -15
2006 7 42
2006 8 26
2006 9 -34
2006 10 -128
2006 11 -170
2006 12 -215

Gennemsnit DKhavn 2006:-10.55 gr. C; Ændring 96 - 06: ~ +0.6 gr. C

2. Scoresbysund/Illoqqortoormiut:

1996 1 -110
1996 2 -129
1996 3 -67
1996 4 -51
1996 5 -19
1996 6 35
1996 7 57
1996 8 51
1996 9 27
1996 10 -48
1996 11 -98
1996 12 -148

Gennemsnit Scsd. 1996: - 4.17 gr. C

2006 1 -98
2006 2 -127
2006 3 -138
2006 4 -75
2006 5 -14
2006 6 18
2006 7 56
2006 8 61
2006 9 16
2006 10 -58
2006 11 -117
2006 12 -116

Gennemsnit Scsd. 2006: - 4.93 gr. C; Ændring 96 - 06: ~ -0.7 gr. C

3. Anmassalik/Tasiilaq:

1996 1 -52
1996 2 -48
1996 3 -26
1996 4 -18
1996 5 6
1996 6 47
1996 7 61
1996 8 61
1996 9 49
1996 10 -3
1996 11 -48
1996 12 -50

Gennemsnit Amm.lik 1996:- 0.18 gr. C

2006 1 -74
2006 2 -53
2006 3 -62
2006 4 -34
2006 5 7
2006 6 49
2006 7 61
2006 8 74
2006 9 43
2006 10 5
2006 11 -51
2006 12 -26

Gennemsnit Amm.lik 2006:- 0.51 gr. C; Ændring 96 - 06: ~ -0.3 gr. C

Iflg mine tal er der altså ikke store afvigelser mellem 1996 og 2006 - og to ud af af tre lokationer har (svagt) faldende tendens.

Jeg må derfor bede mernild sammenligne ovenstående DMI-data med 'hans' DMI-data, og fortælle os, om der forekommer (væsentlige) afvigelser i datagrundlaget??
28-09-2007 23:36
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg skrev:

For god ordens skyld: Jeg har anmodet DMI om data vedr. Station Nord, Zackenberg og Pr. Chr. Sund!

- de kilder, jeg fik opgivet af DMI, indeholder ikke temperaturdata for omtalte tiår:

1. Zackenberg går kun tilbage til 2005.
2. Tilsvarende gælder Station Nord.
3. Prins Christians Sund slutter i 1999!

DMI oplyser yderligere, at 'Zackenberg er ikke en DMI station'.

Så det ville være interessant at se et passende uddrag af mernilds data vedr. disse tre stationer.
Redigeret d. 28-09-2007 23:39
29-09-2007 07:36
mernild
★☆☆☆☆
(114)
Kommentar til Kosmos:

Zackenberg Stationen, NØ Grønland, er drevet at Dansk Polar Center (DPC). En station oprettet i 1994/95, og som driver forskning støttet af bl.a. Miljøstyrelsen. Zackenberg fungere i bedste velgående. Ja, selv for 3 timer siden blev der logget klimadata på stedet. Så hvorfra du har dine informationer, er et godt spørgsmål. Hvis du Googler 'Zackenberg' eller går indpå DPC's hjemmeside, ville du vide det samme, som står skrevet her. Prøv det - det vil lette diskussionen en del.

Hvis du gider at gøre dig selv den ulejlighed, at gå ind på DMI's hjemmeside under 'Grønland' og 'Vejrarkiv', vil du sande, at der faktisk er klimadata fra:
STATION NORD FREMTIL SEPTEMBER 2007. De bliver vist ikke friskere! Så tjek venligst dine kilder igen, TAK!. Det vil lette diskussionen en del!

STATION Prins Christians Sund slutter IKKE i 1999. Hvis Prins Christian Sund sluttede i 1999 som skrevet står, hvorfor skulle de så d.d. måle klimadata på stedet? Tjek dine kilder igen TAK, eller tjek: http://www.dmi.dk/dmi/byvejr_gl?by=4390. Det vil lette diskussionen en del.

Til sidst en kommentar til din beregningsmetode Kosmos. Du kan IKKE sammenligne tendensen ved blot at fratrække værdierne 1996 fra 2006 - det giver dig blot forskellen ene og alene mellem de to år. DU bliver nødtil at se på ændringerne over hele perioden, altså ALLE værdier fra perioden 1996 til 2006 fx. udfra linear regression. Det vil lette diskussionen en del, hvis du anvendte korrekt matematisk ABC.

Tror du mig nu...hvem kunne have interesse i, at vise forkete data? Har du spurgt dig selv om det Kosmos? Det vil lette diskussionen en del! Det er træls at anvende tiden på mavlepilleri, når den kunne være anvendt langt bedre - på for eksempel forskning. Det vil kunne højne niveauet på klimadebat.dk...

Bedste hilsner
Sebastian


RE: Udlægger du røgslør, mernild?29-09-2007 10:35
Kosmos
★★★★★
(5375)
Hvorfor polemiserer du om småting - i stedet for at kigge på realiteterne??


De mangler i temp.data, jeg omtaler, fremgår umiddelbart af de links, jeg medsendte - og som jeg har fået opgivet ved henvendelse til DMI!
Vedr. Zackenberg skrev jeg udtrykkeligt:

1. Zackenberg går kun tilbage til 2005

- så hjælper det da ikke stort, at du fortæller mig, at jeg kan finde aktuelle data!
Samme problem foreligger for Station Nord i den (tidligere angivne) henvisning, jeg har fået fra DMI.
Hvis du læser mit indlæg, vil du videre se, at jeg (heller) ikke påstod, at vejrobservationer ved Prins Christians Sund skulle være ophørt - derimod skrev jeg, at angivelserne i DMIs henvisning kun går frem til nævnte år.

Alt det ovenstående kan du - og andre - forvisse dig/sig om ved at kigge efter i referencerne; om der findes mere komplette (og offentligt tilgængelige) dataserier ved jeg foreløbig ikke, men de ovennævnte er altså, hvad DMI (v/John Cappelen) i går kunne henvise til!

Du kan IKKE sammenligne tendensen ved blot at fratrække værdierne 1996 fra 2006 - det giver dig blot forskellen ene og alene mellem de to år

- aber natürlich! Men når man som jeg (umiddelbart) er henvist til at betjene sig af en simpel lommeregner, må man - i hvert tilfælde indledningsvis - bruge simple metoder; og eftersom det her drejer sig om dataserier med kun 11 elementer pr. serie, vil jeg nu stadig forfægte det synspunkt, at de to 'yderår' (1996 og 2006) skulle være endog særdeles atypiske, hvis de mellemliggende otte år (undskyld: ni år!) skulle give udsving af den størrelsesorden, du nævner for 'Østgrønland'! Men jeg skal da gerne kigge på alle 3 * 2 * 132 (p.t. tilgængelige) dataelementer, hvis du insisterer!?

Det er træls at anvende tiden på mavlepilleri, når den kunne være anvendt langt bedre

- meget enig! Men når du med basis i data, som du trods flere anmodninger endnu ikke har fremlagt, vedbliver at postulere en grønlandsk temperaturudvikling for perioderne 1957 - 2006/1996 - 2006, som er væsensforskellig fra beskrivelsen hos andre kilder (der gentagne gange er henvist til i disse spalter), så agter jeg at fortsætte med 'pilleriet', til du har fremlagt mere overbevisende dokumentation!

Redigeret d. 29-09-2007 12:18
29-09-2007 22:30
mernild
★☆☆☆☆
(114)
En tastefejl havde sneget sig ind. Der er naturligvis kun tale om en mindre stigning: 'Enkelte steder på Østgrønland er den årlige middeltemperatur i perioden 1996–2006 i gennemsnit steget med optil cirka 1,8 grader celsius. Den gennemsnitlige temperaturstigning for Østgrønland ligger dog på omkring 1,5 grader celsius for samme periode'. Det er selvfølgelig beklageligt...

Vil gerne fremlægge, men der kommer til at gå et stykke tid, da data og metode først skal publiceres i tidsskrift, og ikke indledningsvis på klimadebat.dk.

Bedste hilsner
Sebastian


30-09-2007 00:12
Kosmos
★★★★★
(5375)
OK - men du kunne måske så give en henvisning til tidsskriftartiklen (eller en 'kladde'?), når den foreligger?
(Iøvrigt synes jeg, at selv dine 'nedjusterede' stigninger er ganske bemærkelsesværdige - på en 10 - 11 års tidshorisont; der må for alvor have været 'gang i den' på Zackenberg, Stn. Nord og ved 'Sundet'!)
Redigeret d. 30-09-2007 00:22
30-09-2007 19:21
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg faldt netop over disse oplysninger fra DMI - iflg. kurverne forneden har temperaturstigningerne ved Danmarkshavn og Tasiilaq (Ammassalik) i tidsrummet 1996 - 2006 andraget ~½ grad C.
30-09-2007 20:50
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Jeg er sikker på du hygge dig gevaldigt, Kosmos,
men som en der læser indlæggerne....hvor i alle verden skal du henne med dette? (kunne det være at det ligger et sted på Grønland??
;) )

Lader du fælden slå snart i, eller går der lidt tid endnuVh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
30-09-2007 21:51
Kosmos
★★★★★
(5375)
Kære Rick

Det bliver muligvis ganske svært (nogensinde?) at enes om, hvorledes den fremtidige klimaudvikling bliver - men vi burde vel kunne opnå (nogenlunde) enighed om, hvorledes udviklingen har været, synes du ikke?
30-09-2007 22:41
rick_uk
★★★★☆
(1140)
vi burde vel kunne opnå (nogenlunde) enighed om, hvorledes udviklingen har været

Det forkommer mig at i klima debatten er desværre ikke så enkelt. Hockeystaven er bare et eksempel.


Man skulle tror at efter man begyndt at måle temp. ville der ikke være så meget at være uenig om. Forkert.

Er målinger nøjagtige? Er en gennemssnits temp. noget der overhovdet findes?? Der er nogle som sætte spørgelsmåls tegn med alt. Hver måling fra enhver målestation skal finkæmmes.

hvor i alle verden skal du henne med dette?

What's your point, Kosmos??
Medens du kommer med smålige indvendinger, smelter Grøndland alligevel:

http://www.dmi.dk/dmi/groenlands_sne_smelter_hurtigere_end_nogensinde


Vh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
01-10-2007 12:29
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Nyt om Mernilds Klumme:
Jeg har i dag uploadet første klumme til siden. Jeg har valgt at lægge klummerne ind under artikler, således at de kan findes ved artikelsøgningen, og at der kan skrives kommentarer til teksten på samme måde, som det er tilfældet med andre artikler/nyheder.
Derudover vil der for hver måned være en kort beskrivelse af klummen her: http://www.klimadebat.dk/mernilds_klumme.php.
Håber I vil læse og debattere Mernilds synspunkter med interesse...
Holder klummen sommerferie, Mernild?10-07-2008 20:23
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Dit juli indlæg savnesVh rick

Vi har hørt varslerne. Klokken tikker....Informerede valg.
RE: Holder klummen sommerferie, Mernild?10-07-2008 21:15
miljoegrisenProfilbillede★★☆☆☆
(255)
ja glæder mig også til at læse nye klummer!

Men har du læst her rick: http://www.klimadebat.dk/mernilds_klumme.php?

'Sommerferie - ingen klumme'

så det bare at vente
RE: Holder klummen sommerferie, Mernild?11-07-2008 15:37
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Der kan man bare se!
Tak for det
Deltag aktivt i debatten Mernilds Klumme fra oktober...:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Mernilds 'baby' vokser 35 meter om dagen !!!418-07-2011 15:16
Artikler
På vej mod hastige klimaforandringer (Mernilds Klumme, september 2015)
En svækkelse af Golfstrømmen (Mernilds Klumme, maj 2015)
Albedo og isafsmeltning: Isen i Grønland er blevet mørkere (Mernilds Klumme, marts 2014)
Fra 'the unknown unknowns' til 'the known knowns' ... (Mernilds Klumme, marts 2014)
Myter i klimadebatten (Mernilds Klumme, maj 2012)
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik