Husk mig
▼ Indhold

Udbyttet af GMO-afgrøder


Udbyttet af GMO-afgrøder14-12-2016 10:30
kfl
★★★★★
(2167)
Udbyttet af GMO-afgrøder
Der var optimistiske toner ved introduktionen af GMO-afgrøder tilbage i 1990'erne. Nu kunne man sikre befolkninger gode og rigelige landbrugsafgrøder. Man talte om et reduceret forbrug af pesticider og en forøget produktion.

Når det drejser om de store afgrøder som soya, hvede, majs og bomuld, har forventninger vist sig ikke at holde. Derimod kan man se en effekt om end lille, når det drejser sig om raps.

I USA og Canada har man i stor udstrækning anvendt GMO-afgrøder. Mere end 80% er tolerant overfor herbicider eller insekticider. Dette fremgår af Udbredelsen af GMO-afgrøder i USA. Ved brug af herbicider i planteproduktionen vil man fra dag ét starte dannelse af pesticid-resistente planter. Der er konstateret næsten 450 unikke tilfælde af resistens i hele verden. Udviklingen af resistens startede først i 1975 nogenlunde samtidig med introduktionen af Glyphosat(Round Up). I USA er der konstateret ca. 160 tilfælde, i Canada ca. 60 tilfælde og i Danmark 9 tilfælde. Se Weed Science.

Problemet med resistens er så stort, at det på et tidspunkt kan true landbrugsproduktionen. Som det mest ekstreme eksempel på resistente ukrudt er Giant Ragweed, der kan blive indtil 6 meter høj og det kræver formodentlig en kædesav eller en machette for at fælde den. Se Giant Ragweed - Ambrosie trifida.

Det følgende ikoniske billede, der pryder WeedScience' hjemmeside, er taget et eller andet sted i USA og viser en John Deer majetærsker, der er ved at høste Roundup Ready majs. Blandt majs planterne er der nogle grønne planter, der rager op. Det er GIANT RAGWEED:Dækkene på majetærskeren er på lidt under 2 meter og majetærskeren er derfor lidt under 6 meters højde. Giant Ragweed er derfor på lidt under 6 meters højde eller mere.

I USA og Canada skete der frem til 2007 et fald i forbruget af herbicider. Derefter begyndte forbruget af herbicider at vokse igen. For insekticider har man set et mindre fald indtil 2007. Fungicider er vokset langsom i hele perioden.

I Vesteuropa har man set et systematisk fald både i herbicider, insekticider og fungicider. Se Brugen af pesticider i USA og Vesteuropa..

Hvis der en mærkbar effekt af GMO vil man forvente, at der et er knæk i kurvene både over udbyttet pr.ha og over brugen af pesticider pr. ha. Af Sammenligning mellem GMO-afgrøder med non-GMO-afgrøder fremgår, at man kun for raps har set en lille effekt.

I Vesteuropa har man set et fald i brugen af pesticider og en stigningstakt i udbytter, der overgår de tilsvarende stigningstakter i USA+Canada. Dette rejser spørgsmålet:

Hvad har man opnået ved at bruge GMO-afgrøder? Svar er: Resistent ukrudt.

New York Times og GMO
Spørgsmålet om hvorvidt GMO-afgrøder vil betyde en større produktion og mindre brug af pesticider er også blevet undersøgt af New York Times. New York Times har i en artikel fra den 29.oktober 2016 Broken Promises of Genetically Modified Crops skrevet i min oversættelse:

For omkring 20 år siden begyndte USA og Canada at anvende GMO-afgrøder i landbruget. Europa har ikke anvendt denne teknologi, men Europa har opnået stigninger i udbyttet og fald i anvendelsen af pesticider på niveau med, eller endda bedre end USA, hvor genetisk modificerede afgrøder er almindeligt udbredt


New York Times har hentet data fra flere kilder, som jeg ikke umiddelbart har kunnet finde. Derfor har jeg benytte data fra FAOSTAT beta version, der dog ikke går længere frem end 2013 i nogen tilfælde kun til og med 2008. Udbyttet angives i hekto kilo pr. hektar og bekæmpelsesmidlerne er opgjort i kg aktivstof ha.

National Academy of Sciences og GMO
Det skal lig nævnes, at inspirationen til denne analyse formodentlig kommer fra The National Academies Press: Genetically Engineered Crops(2016), se side 63 i kapitel 4. De skriver:

Finding:The nation-wide data on maize, cotton or soyabean in United States do not show a significant signature of genetic-engineering technology on the rate of yield increase.

Denne publikation er et studie værd.

Omkostninger og priser for GMO og non-GMO afgrøder
Der foregår løbende en sammenligning af priserne for GMO og non-GMO afgrøder. Uden jeg har undersøgt det i detaljer, ser det ud til at produktionsomkostninger for GMO-afgrøder er mindre, men til gengæld er priserne højere for non-GMO-afgrøder. SE f.eks. Record US Farmers Switching to Non-GMO Crops in 2015

Etisk Råd
Et splittet Etisk Råd siger nu god for anvendelsen af genmodificering i fødevareproduktionen. Dette fremgår af deres hjemmeside Etisk Råd siger god for GMO. For mig ser det ud til, at de ikke har haft kendskab til erfaringer fra USA og Canada i forhold erfaringer i Vesteuropa og slet ikke den fødevarekrise som resistent ukrudt evt. kan forårsage. .

Husk på, at etik=den teoretisk begrundelse for moralen og moralen=reglerne for adfærd.
Hvis en etik fører til en moral, der giver stor skade for homo sapiens, må der naturligvis ske en ændring i etikken. Det burde Etisk Råd vide alt om.

Det er min opfattelse, at der kan være store fordele ved at udnytte GMO-teknikker til mange formål, men det er vanskeligt, at man giver en ubetinget anbefaling af GMO-teknikker overalt i verden til alle formål, som etisk råd har gjort.

Anvendelsen af GMO-teknikkerne er i virkeligheden Darwinismen i højt tempo i et laboratorie, men når man så slipper et GMO-produkt løs i landbrug eller gartnerier, er man ikke i stand til at kontrollere de negative bivirkninger. Det er der dukket flere eksempler inden for landbrugsproduktionen.

Bemærkning:
Min inspiration til denne post er hentet fra Gylle:Et blåt øje til GMO-afgrøder.

Jeg har ikke tvivlet på de resultater New York Times eller National Academies har funder vedr. pesticider og udbytte af GMO-afgrøder, men uanset hvor troværdige de er, har man lov til at efterprøve deres påstande. Det er det jeg har gjort ved at finde og analyserer data.

Ved introduktioner af Glyphosat-modstandsdygtige afgrøder, blev det hævdet af Monsanto, at resistensgenet ikke vil blive spredt til andre planter. Dette har vist sig ikke at holde stik og de giver store problemer for økologiske landmænd i USA og der er frembragt en række nye former for resistent ukrudt. Ånden er sluppet ud af flasken.

Det er omfattende, at undersøge pro et contra GMO-teknikkerne. Det kræver mange times studier for at nå frem til en afbalanceret vurdering. Det kræver en specialist viden, som jeg pt ikke har og måske aldrig vil opnå. Man har da lov til at forsøge.

Link:
Giant Ragweed (Ambrosia trifida L.)
NOAH:Ingen grund til GMO-afgrøder


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 14-12-2016 10:31
GMO - To kilder siger det modsatte...15-12-2016 12:02
kfl
★★★★★
(2167)
Spørgsmålet om negative effekter på helbredet af GMO afgrøder afvises i The National Academies Press: Genetically Engineered Crops(2016).

Imidlertid er der andre kilder, der mere en antyder, at der kan være problemer ikke på grund af GMO, men på grund af det øgede forbrug af pesticider:
Genetically engineered crops, glyphosate and the deterioration of health in the United States of America

Nancy L. Swanson1, Andre Leu2*, Jon Abrahamson3 and Bradley Wallet4
1 Abacus Enterprises, Lummi Island, WA, USA
2 International Federation of Organic Agricultural Movements, Bonn, Germany
3 Abacus Enterprises, Lummi Island, WA, USA
4 Crustal Imaging Facility, Conoco Phillips School of Geology and Geophysics, University of Oklahoma, USA
* Corresponding author: andreleu.al@gmail.com

Abstract
A huge increase in the incidence and prevalence of chronic diseases has been reported in the United States (US) over the last 20 years. Similar increases have been seen globally. The herbicide glyphosate was introduced in 1974 and its use is accelerating with the advent of herbicide-tolerant genetically engineered (GE) crops. Evidence is mounting that glyphosate interferes with many metabolic processes in plants and animals and glyphosate residues have been detected in both.
Glyphosate disrupts the endocrine system and the balance of gut bacteria, it damages DNA and is a driver of mutations that lead to cancer.


Vi er altså en den situation, at to troværdige artikler siger det modsatte.
Redigeret d. 15-12-2016 12:04
Deltag aktivt i debatten Udbyttet af GMO-afgrøder:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Udbyttet af afgrøder i USA+Canada og Vest-Europa - GMO - FAOSTA422-12-2020 08:14
GMO-afgrøder kan løse klimaproblemet og sikre fødevareforsyningen521-01-2017 19:00
Sammenligning mellem udbyttet af GMO-afgrøder og non-GMO-afgrøder013-12-2016 22:21
Udbredelsen af GMO-afgrøder i USA009-12-2016 19:41
NyhederDato
De rigtige afgrøder kan nedkøle planeten20-01-2009 05:23
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik