Husk mig
▼ Indhold

Udbyttet af afgrøder i USA+Canada og Vest-Europa - GMO - FAOSTA


Udbyttet af afgrøder i USA+Canada og Vest-Europa - GMO - FAOSTA11-08-2020 22:00
kfl
★★★★★
(2167)
Udbyttet af afgrøder i USA+Canada og Vest-Europa - GMO - FAOSTAT
Der var optimistiske toner ved introduktionen af GMO-afgrøder tilbage i 1990'erne. Nu kunne man sikre befolkninger gode og rigelige landbrugsafgrøder. Man talte om et reduceret forbrug af pesticider og en forøget produktion.

Nedenfor undersøges dette på basis af data fra FAOSTAT med en sammenligning af udbyttet pr. ha for de største afgrøder, nemlig raps, soya, hvede og majs for henholdsvis USA+Canada og Vest-Europa. Veste-Europa består i denne sammenhæng af landene Germany, France, Austria, Belgium, Denmark, Netherlands, Switzerland, Luxembourg.

Til evt. sammenligning er udbyttet i Danmark af hvede og raps på henholdsvis 60-80 og 70-80 hektokilo pr ha. Høsten tilbage på højt niveau efter tørken i 2018

Der er også bemærkninger til diskussionen om "co2 is plant food". Det klimaskeptiske netværk mere end antyder, at væksten i hvedeproduktionen i USA skyldes det voksende indhold af CO2 i atmosfæren.

I denne sammenhæng skal man være opmærksom på, at ud over CO2, er der også anvendelse af GMO-afgrøder, pesticider og kunstgødning samt nedbør, temperaturstigninger og VPD, der påvirker udbyttet.

Det er groft misvisende at markedsføre "CO2 is plant food", når CO2 blot er en af mange næringsstoffer planterne har brug for.

Denne post er en opdatering og ændringer af Sammenligning mellem udbyttet af GMO-afgrøder og non-GMO-afgrøder fra 2016.

Se endvidere Udbyttet GMO-afgrøder

Der er ikke nogen egentlig konklusion af denne post ud over, at der er forskellig forløb af udviklingen udbyttet pr hektar. USA+Canada anvender GMO-afgrøder og pesticider i et voksende omfang.

Det er en lang post, men kan nøjes at læse om hvede og afslutningen.

Der er flere løse ender, der bør undersøges nærmere.

Raps
Følgende graf viser en sammenstilling af udbyttet af Raps i USA+Canada overfor Vesteuropa.


Brug zoom for at se detaljer

Vest-Europa ligger klart på en højere ydelse med en højere stigningstakt. Det fremgår af grafen for USA+Canada, at der er et knæk i udbyttet i det år, hvor man introducerede GMO-afgrøder, nemlig 1996. Dette bekræfter, at introduktionen af GMO-raps har haft en effekt omend begrænset.

Soya
Følgende graf viser en sammenstilling af udbyttet af Soya i USA+Canada overfor Vest-Europa.Brug zoom for at se detaljer

USA+Canada er af visuelle grunde forskud 20 Hektokilo pr Hektar opad på grafen. Det fremgår heraf, at stigningstakten er størst i USA+Canada. Der ikke nogen knæk i udviklingen i 1996. Dette betyder, at man ikke har set nogen virkning på udbyttet i USA+Canda mht. udbyttet af Soya ved at skifte til GMO-raps.

Hvede
Følgende graf viser en sammenstilling af udbyttet af Hvede i USA+Canada overfor Vesteuropa.


Brug zoom for at se detaljer

I Vest-Europa har der været en markant vækst til og med 2000 og en afdæmpning i væksten i den sidste del af perioden for Vesteuropa. I USA+Canada har der været en konstant vækst i hele periode uden et knæk i 1996 som følge af introduktionen af GMO.Arealet med Wheat i USA+Canada var størst omkring 1980 og er siden reduceret. I Vest-Europa er der et langt mindre areal med Wheat, men til gengæld er arealet langsomt voksende.

Majs
Følgende graf viser en sammenstilling af udbyttet af Majs i USA+Canada overfor Vesteuropa.Brug zoom for at se detaljer

USA+Canada er af visuelle grunde forskud 30 hektokilo pr Hektar opad på grafen. De to grafer forløber næsten parallelt. Der har ikke været nogen effekt af introduktionen af GMO.

Udbredelse af GMO-afgrøder i USA
Følgende grafer viser andelen af GMO-afgrøder i USA i perioden 1996-2020


I 2020 er næsten alle afgrøder Herbicide Tolerant(HT) afgrøder.I 2020 er mellem 80% og 90% af alle majs og bomuld Bacillus thuringiensis tolerant.

Forbrug af pesticider
Følgende graf viser, at der i Vesteuropa er en reduceret forbrug af pesticider:I USA og Canada har der være en markant stigning i brugen af herbicider og i fungicider, medens forbruget af insekticider er faldende.Det fremgår heraf at der i perioden 1996-2006 har været et faldende forbrug af herbicider. Efter 2006 har der være en markant stigning i forbruget. Dette kan hænge samme med fremkomst GMO-resistente ukrudt
I USA er der konstateret ca. 165 tilfælde, i Canada ca. 68 tilfælde og i Danmark 13 tilfælde af ene stående resistent ukrudt. Se Weed Science.

Omkostninger og priser for GMO og non-GMO afgrøder
Der foregår løbende en sammenligning af priserne for GMO og non-GMO afgrøder. Uden jeg har undersøgt det i detaljer, ser det ud til at produktions omkostningerne for GMO-afgrøder er mindre, men til gengæld er priserne højere for non-GMO-afgrøder. Se f.eks. Record US Farmers Switching to Non-GMO Crops in 2015

Afsluttende bemærkning
Det er muligt, at undersøge om der er en indflydelse på f.eks. hvedeproduktionen fra CO2, men problemet ligger i, at de data jeg har adgang til ikke er tilstrækkelige. Co2 koncentrationen og tiden er stærk korrelerede og det betyder, at man ikke kan adskille statistisk effekt af tiden og effekten af co2. Det fremgår af følgende figur:Tak til Jørgen Petersen for at gøre opmærksom på en 10-tals fejl i udbyttet.

Der er nogle løse ender, som jeg måske tager fat på et tidspunkt.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 11-08-2020 22:05
21-12-2020 22:04
kfl
★★★★★
(2167)
Se følgende link:
Klimaændringers betydning for tørke og kornproduktion på verdensplan af Professor Jørgen E. Olesen
22-12-2020 08:11
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Professor Jørgen E. Olesen lever af at skræmme folk. Det han siger og skriver er åbenlyst i modstrid med den faktiske udvikling. De skriver således fortsat på deres hjemmesiden på Aarhus Universitet at GW er en bombe under korn- og hvededyrkningen.

Læs selv: https://agro.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/stigende-temperaturer-er-bombe-under-hvedeproduktionen/

Det stemmer bare ikke med de faktiske udvikling, som er at den globale produktion at alle de vigtige afgrøder stiger og stiger. Bemærkes skal det at ca. 90% af det korn, der dyrkes bruges som husdyrfoder. Om de skal fodres med majs eller hvede er fuldstændig ligegyldigt.
Tilknyttet billede:

22-12-2020 08:12
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Eller denne
Tilknyttet billede:

22-12-2020 08:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Eller denne, som ikke er helt så ny, men princippet er nøjagtigt det samme.
Tilknyttet billede:

Deltag aktivt i debatten Udbyttet af afgrøder i USA+Canada og Vest-Europa - GMO - FAOSTA:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Februar 2020 temperaturerne fra NOAA for Europa viser tydeligt virkningen af den globale opvarmning...1111-04-2020 13:19
EU Parlamentet vil beskytte bierne i Europa629-04-2019 22:18
Udvikligen i antal bier World Wide, USA og Canada.Mandelproduktion103-03-2019 14:42
GMO-afgrøder kan løse klimaproblemet og sikre fødevareforsyningen521-01-2017 19:00
Udbyttet af GMO-afgrøder115-12-2016 12:02
Artikler
Klimaforandringer er årsag til brande i Europa: Sådan kan du sikre din virksomhed mod brand
Klimaet i Canada
Klimaet i USA
NyhederDato
Canada på vej med verdens største CO2-rensning28-04-2011 09:42
Europa holder kvotemarkedet i gang03-02-2010 05:53
Europa bygger el-net til grøn energi06-01-2010 10:06
De rigtige afgrøder kan nedkøle planeten20-01-2009 05:23
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik