Husk mig
▼ Indhold

Vejret styrer klimaet


Vejret styrer klimaet21-10-2010 15:52
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Vejret styrer klimaet.


Klimaudsigten for det Sydlige Stille og Atlanterhav:

Klart og stille vejr til morgen med tiltagende skydække op ad formiddagen. Over middag øget skydække med risiko for tordenvejr og vindstyrker op til hård kuling eller storm. Tordenvejr ophører omkring solnedgang efterfulgt af opklaring indtil solopgang. (Frit efter Willis Eshenbach.)


Den svage sols paradoks
Professor i geologi Minik Rosing har med sin seneste forskning" No climate paradox under the early faint sun." Nature 464, 744-747 (1 April 2010) givet sit bud på "Den svage sols paradoks"
Minik Rosing melder sig hermed ind i gruppen af klimaforskere der afviser CO2 som "alle tiders drivhusgas". Minik Rosing er således på linie med den gruppe forskere, ( Roy Spencer, Richard Lindzen, John Cristie, vores hjemlige Ole Humlum, Jens Olaf Pepke Pedersen, Eigil Friis Christensen og Henrik Svensmark) der alle peger på skyerne som klimaets vigtigste kontrolmekanisme.
Skyerne driver gennem negativ feedback, primært refleksion, temperaturer ned (persiennevirkning).
Minik Rosing et al. påviser gennem studiet af milliarder år gamle bjergarter at CO2 koncentrationerne umuligt kan have ligget på de op mod 30% der i 70erne (Carl Sagan) blev antaget som forklaringen på at havene ikke frøs til is på trods af en 25% svagere sol. Minik Rosing opererer med CO2 koncentrationer på omkring 1000ppm altså ca tre gange det nuværende niveau.
Også Richard Lindzen har påvist at selv ekstreme CO2 værdier ikke kan have den påståede effekt, da CO2 effekten aftager logaritmisk med koncentrationen. Minik Rosing antager at et tyndere skydække har tilladt øget indstråling, ligesom et større ocean har bidraget med større absorbtion.(Oceanerne bidrager i dag med op mod 90% af den absorberede energimængde så måske er denne effekt mindre betydningsfuld "BW kommentar")

Globalt set kun små klimaændringer.
På sin vis er det absurd at tale om globale klimaændringer. Klima handler i sin oprindelige betydning om regionale forskelle i temperatur ,nedbør, vejr og vind. Klimaændringer er da også primært noget der hører de højere breddegrader til med istiders kommen og gåen..Det kommer nok bag på de fleste, at mens vi havde istid med temperaturer, der var ca.12 grader lavere end nu så var havtemperaturerne (SST) i de enorme havområder nord og syd for ækvator kun 1-2 grader koldere end i dag .Foraminifeer i havbundskerner viser dette. Det kan undre at klimaet har været så stabilt på trods af vulkanudbrud, meteornedslag og jordbane ændringer ( Milankowich cykler).
Det er derfor nærliggende at lede efter en reguleringsmekanisme der kan forklare denne jordens "steady state".

Få skyer stor virkning.
Meget små ændringer i skydækket har en signifikant betydning for Jordens energibalance. En reduktion af skydækket med 1% betyder lige så meget som en fordobling af den nuværende CO2 koncentration. Dannelse af skyer udgør således den ubetinget største usikkerhed i vores forståelse af den menneskeskabte påvirkning af Jordens strålingsbalance.
Essex og Mc Kitric sammenligner i bogen "Taken by storm 2002" skyers evne til at afkoble solenergien med startnøglen i en bil. Et billede der fint belyser at jorden ikke er en slags kalorimeter der langsomt tilføres eller tappes for energi.
Denne effekt forklarer hvorfor vulkanisme og meteornedslag har ført til masseudryddelse og potentielt kan gøre det igen.

Klimaforskere, skyteorier og klimakamp

Richard Lindzen har fremsat den såkaldte irishypotese. Ifølge hans teori sker der som følge af evt. opvarmning et fald i de såkaldte cirrusskyer. Cirrusskyer er højtliggende skyer med iskrystaloverflade og de udsender derfor (–40 grader Celsius) meget lidt infrarød stråling.

Roy Spencer taler om internt forceret naturlig klimavariation. Han fokuserer på de lavere stratoskyer der har en kølende effekt og en enorm udbredelse Deres overflade er varmere og de sender derfor en del infrarød stråling ud i rummet. Ifølge Roy Spencer kan ændringer i skydækket begrundet i PDO (El Nino/La Nina variation) alene forklare 75% af den opvarmning der er fundet sted i dette århundrede.

Svensmark m. fl. taler for at skydannelse er tæt koblet til kosmisk stråling. Kosmisk stråling bidrager til aerosoldannelse og reguleres af solpletaktivitet og magnetisk udstråling fra solen. Aerosoler ioniseres af kosmisk stråling og får dermed nogle proportioner der fremmer deres evner som kondensationskerner hvorved de fremmer dråbedannelse/skydannelse.

Senest har Willis Eschenbach beskrevet den såkaldte thermostathypotese.
Willis Eschenbach, der beskriver sig selv som autodidakt amatørklimatolog eller klimacowboy har lavet en fremragende og samlet beskrivelse af fænomenet på wattsupwiththat.com og har fremlagt hypotesen på den årlige skeptikerkonference arrangeret af heartland.com. Nogle vil nok mene at det i sig selv er diskvalificerende, men det ændrer ikke ved det faktum at hypotesen forekommer at være nytænkende opklarende og meget lidt kontroversiel.
Willis gør ITK, den intertropiske konvergenszone til genstand for sin teori. ITK er det udbredte skydække ved ækvator der opstår hvor passatvindene mødes over den såkaldte varmeækvator. På sin vej mod ITK opsamler nord og sydfra kommende passater masser af vanddamp og opvarmning med følgende densitetssænkning (fald i massefylde) fører til akut opstigning af store luftmasser, hvilket så fører til dannelse af cumulus og i nogle tilfælde nimbocumulusskyer(tordenskyer). Hovedpointen er at denne skydannelse trigges af opvarmning og accelereres af fortættet vanddamp (frigivelse af latent energi.). Fænomenet skaber ekstrem negativ feedback, læs afkøling.'


Afkølingen kombinerer en lang række kølende mekanismer:
A) Refleksion af solindstråling fra både top og sider. Skyens enorme vertikale udbredelse reflekterer skrå indstråling ud på eftermiddagen.
B. Lodret konvektion. Vindhastigheder lodret op på mere end 200km/t bringer varm luft op i 12 –14km højde hvorfra energien udstråles til rummet (skorstensvirkning)
C) Havoverfladen oppiskes pga af storm hvilket medfører ekstrem fordampning p.g.a. øget overflade, vindhastighed og spray.
Fordampningen bruger store energimængder der frigives under senere kondensation, der yderligere accelerer systemet,( ustabil luft)og holder det kørende på trods af faldende temperatur ved havoverfladen.
D) Hvide skumtoppe, brydende bølgetoppe og vinkling af vandmassen fører til øget refleksion.
E) Nedfaldende kold regn afkøler havoverfladen
F) Nedsynkende tør luft langs skyens sider bidrager til øget fordampning
G) Natlig opklaring resulterer i stor udstråling

Willis kvantificerer sin hypotese med nedenstående figur.

Skydannelsen øger i løbet af dagen albedoen fra 0,30 til 0,38 hvilket skulle resultere i et fald i indstrålingen på ca.60w/m2.Konklusion
1) PDO, havstrømme og tilhørende sky fænomener forklarer
små klimaændringer. ITK termostaten dæmper udsving.( Århundreder).
2) Milankowich forklarer klimaforandringer på højere breddegrader med stor følsomhed ved selv små ændringer i indstrålingsvinkel (Willi Soon) ITK termostaten tager sig af de lavere breddegrader.(Årtusinder)
3) ITK termostaten og svag skydannelse i øvrigt kompenserer for en svag sol. (Millioner til milliarder år)

NB
Hvis denne teori holder, kan det meget vel få den konsekvens at kulafbrænding bliver politisk korrekt, idet en evt. drivhuseffekt fra udledt CO2 ifølge denne teori vil blive elimineret af termostaten ITK. Det vil fuldstændig revolutionere vores tilgang til fossile brændstoffer og give den fattige del af verden adgang til den billige energi der er forudsætningen for deres udvikling og del i de samme goder som vi nyder i vores industrialiserede velfærdssamfund. Måtte det ske.
RE: Tankevækkende21-10-2010 22:43
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Et velskrevet og interessant indlæg. Tak for det.
21-10-2010 23:20
Kosmos
★★★★★
(5375)
Et velskrevet og interessant indlæg

- enig: Også tak herfra!

Som andre har skrevet, er det vigtigt, at de debattører, der har 'substans' at bidrage med, bliver på banen!
22-10-2010 07:45
ISIS
★★☆☆☆
(361)
@Birger Wedendahl

Det er da et fantastisk stykke arbejde, du har lavet, - med virkelig at sætte dig ind i noget stof, og så bruge tid på at omformulere det og sætte det sammen til et forståeligt (som muligt ) sprog, til glæde for mange her på klimadebat.dk. Tusind tak,
...de næste dage skal der (nær)læses.
(Jeg er jo ikke "tekniker" eller noget der bare ligner, så dyberegående debatter om det her, bliver nok ikke med min deltagelse, men jeg følger, med stor interesse, med...)

Og vlkommen tilbage
- det forekommer som værende længe siden, du sidst har lagt vejen forbi.
Redigeret d. 22-10-2010 08:07
22-10-2010 10:11
Morten Riber
★★★★★
(2298)
ISIS skrev:
Tusind tak,
...de næste dage skal der (nær)læses.


Jeg ved også godt hvad jeg skal lave i weekenden...


Tiden går - mens vi stadig fejlinformeres
RE: udredning23-10-2010 14:52
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)


På denne illustration ligger Lofoten langt oppe i den polare østenvind.

Afkølingen kombinerer en lang række kølende mekanismer:
A) Refleksion af solindstråling fra både top og sider. Skyens enorme vertikale udbredelse reflekterer skrå indstråling ud på eftermiddagen.

Skyer er ikke faste legmener, men små dråber og spejler ikke stråling i nogen bestemt retning. Fejl.

B. Lodret konvektion. Vindhastigheder lodret op på mere end 200km/t bringer varm luft op i 12 –14km højde hvorfra energien udstråles til rummet (skorstensvirkning)

Temperturen falder med gastrykket, og den lodrette vind er derfor kold. Fejl. Der imod så indeholder den lodrette vind en masse fugtighed som skygger for solens lys.

C) Havoverfladen oppiskes pga af storm hvilket medfører ekstrem fordampning p.g.a. øget overflade, vindhastighed og spray.
Fordampningen bruger store energimængder der frigives under senere kondensation, der yderligere accelerer systemet,( ustabil luft)og holder det kørende på trods af faldende temperatur ved havoverfladen.

Delvis fejl. Langt det meste fordampning falder hurtigt igen som regn.

D) Hvide skumtoppe, brydende bølgetoppe og vinkling af vandmassen fører til øget refleksion.

Bølgerne bryder hvis de er for stejle og skummet er ikke hvidt, det er øjet/hjerne som sammenligner det farveløse skum med det sorte hav, og finder at det er hvidt.

E) Nedfaldende kold regn afkøler havoverfladen

Nu er det varmblodet mennesker som bliver afkølet af regnen.

F) Nedsynkende tør luft langs skyens sider bidrager til øget fordampning

Rigtigt. Faldvinde, ja, de øger fordampningen.

G) Natlig opklaring resulterer i stor udstråling

Ja, det må siges "rigtig" til


23-10-2010 23:09
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Blot for en ordens skyld skyld må jeg erklære mig komplet uenig i 'kulden-varmen's modargumentation. Jeg synes ikke den indeholder nogen nævneværdig substans.
23-10-2010 23:55
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Nu virker det meget løst og utroværdigt, så er det ikke nemt at komme med en mod stærk argumentation. Vi ved jo at det virker, ellers var vi her ikke til at diskutere det.


24-10-2010 11:11
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Tak til yaknudsen, kosmos, isis og kulden-varmen,for såvel ros som kritiske kommentarer. Jeg sender dog takken videre til Branner, Klummeskribenter, blogduellanter, og alle i andre der bidrager til at gøre klimadebat.dk til et demokratisk forum hvor alle har mulighed for at komme til fadet.
Til ISIS!
Jeg er sådan lidt af en kvartalsblogger,men måske også fordi jeg har diskvalificeret mig i forhold til den del af debatten der handler om at diskutere globale gennemsnitstemperaturer der efter min mening er et falsum. Det undrer mig at man ikke lytter til sagkundskaben (grundlæggende thermodynamisk viden) men det er jo en helt anden diskussion og den skal ikke tages her.
Kort til kulden-varmen.
A) En sky med stor vertikal udbredelse skygger ved lavere solhøjder alt andet lige mere end en sky med lille vertikal udbredelse, jeg tror det er sådan willis skal forstås.
B. Temperaturen falder indtil dugpunktet efter en tøradiabatisk kurve med 1grad/100 m. Når dugpunktet nåes falder den fortsat med 1 grad per 100m p.g.a. trykfaldet med på grund af frigivelse af fortætningsvarme ved kondensation frigives energi således at varmetabet reduceres til en halv grad pr 100m (fugtadiabatisk afkøling). Når luftmasserne når op i en højde hvor vanddråber bliver til hagl frigives frysevarme hvilket radikalt reducerer afkølingen. Så alt i alt spiller faseskift en dominerende rolle i konvektionsprocessen. Ved 200km/timen er jeg i tvivl om hvorvidt de klassiske kurver for afkøling kan følge med men det er jo sådan noget vi må kigge nærmere på der er sikkert nogle af jer der ved det.Så bidrag endelig.

C. Du har ret i at en stor del af nedbøren fordamper på vej ned og hermed køler den omgivende luft der så bliver bragt til fortætning højere oppe og på den måde bidrager til vertikal varmetransport aha
.
D. Jeg erindrer også på et tidspunkt at have læst at de hvide skumtoppe ikke skulle have nogen betydning. Noget bølgeskum er dog oppiskede alger og måske har de giver et spinkelt bidrag.

Det må være din pointe at en teori som denne rejser en hel masse spørgsmål og energibalancen i det her skysystem/vandkredsløb er vanvittig kompleks. Hvad betyder det f.eks. at der smides enorme mængder vanddamp op i atmosfæren hvis disse ikke regner af , de må jo bidrage voldsomt til drivhuseffekten. Så ja jeg er enig i at der rejser sig stribevis af nye svære spørgsmål. Willis har da heller ikke opfundet ITK Thermostaten, der forskes vældigt meget i det her bl.a. på
scripps institute of oceanography i San Diego. Men fint at du åbner ballet.
Mvh Birger
24-10-2010 11:49
ISIS
★★☆☆☆
(361)
@Birger Wedendahl

Du skriver:

Jeg er sådan lidt af en kvartalsblogger


Godt at vide, så jeg ikke byder dig velkommen, hver gang, du åbenbart med normale mellemrum, dukker op igen.


Med hensyn til en grundlæggende problematik vedr. globale gennemsnitstemperaturer i forhold til klodens temperatur, kan jeg bestemt godt følge dig, - igen uden at have stor viden, som sådan. Læste rigtig interessant artikel i weekend avisen sidste vinter, der hed noget i stil med "hvor bliver varmen af" forstået: hvor forsvinder den hen, og den beskrev også bl.a. det mere eller mindre meningsløse i brug af gennemsnitstemperaturer, når det drejer sig om at beskrive jordens klima.

Men at du har den holdning, burde da bestemt ikke diskvalificere dig, efter min mening, tvært i mod...

...
Redigeret d. 24-10-2010 12:08
24-10-2010 12:56
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Teorien er spændende uanset den måtte være behæftet med småfejl af større eller mindre betydning. Man fornemmer "opklaringen" venter lige om hjørnet. Det ville være rart om forskerne havde lidt flere midler til deres rådighed så processen kunne speedes op.

Mvh
Morten
24-10-2010 13:17
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
isis

Det skal også kun forstås på den måde at jeg ikke deltager i de mange diskussioner om og analyser af små udsving i den såkaldte GGT.Samtidig glæder jeg mig over at "rigtig mange" som vi siger i Århus har fundet vej til min artikel på hide the decline. En søgning på google på global mean temperature bekræfter dette.
Tilbage til ITCZ thermostaten.
To trediedele af samlige lynnedslag finder sted i ITCZ, endnu et signal om at der omsættes meget energi. Hadleycellen er da også at betegne som en supercelle ved siden af mellembredde og polarcellen. Jeg bringer lige et par billeder til illustration af nogle størrelsesforhold.


26-10-2010 22:49
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Birger :-)

Hvis du har en engelsk version + en Engelsk intro, så kan vi publisere på hidethedecline.eu .

Jeg ved det lyder lidt "poppet", men hvis du kunne prøve at lave 1-2-3 liniers "essens" til forsiden.

Bedste hilsner, Frank
26-10-2010 23:24
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Et lille spørgsmål: Hvilken betydning har jordens magnetfelt på klimaet?
27-10-2010 00:21
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Eller hvilken påvirkning (co2 = jordens snarlige undergang) har tåbeligheder som Svend Aukens som NU!!!!! med hans vindmøllehalløj tvinger kraftværkerne til at reducere deres el-produktion fordi de skal yde fjernvarme og så producerer de guddødme også strøm i sommerhalvåret med lav el-virkning.

Randers ::::::::: 18 % (over året) strøm af kul og flis.................. God daw'' do med et økseskaftEr man vågen eller sover man!!!!! det er jo psykedelisk
Redigeret d. 27-10-2010 00:26
27-10-2010 07:45
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Et lille spørgsmål: Hvilken betydning har jordens magnetfelt på klimaet?


Man ved at styrken af jordens magnetfelt følger temperaturen.

Man har en formodning om at det skyldes at jordens magnetfelt bliver opladet af solvinden.


27-10-2010 12:51
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Såvidt jeg har hørt og læst (fra adskillige forskellige kilder over de seneste 10 år) så svækkes jordens magnetfelt, samtidigt med at gennemsnitstemperaturen stiger. At jordens temperatur og styrken af magnetfeltet skulle følges er nyt for mig. Såvidt jeg er orienteret er solaktivitet og solving også svagt aftagende.
27-10-2010 14:02
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Hej Frank.

Jeg sender dig et udkast.
Er overskrift kunne lyde:

The Weather Drives the Climate.

Danish and International Climate Experts Agree that Clouds and not CO2 Govern the Climate.

Ang magnetisme så er det måske ikke så interessant i denne kontekst, og så alligevel (Svensmark) men jeg mener at huske at danske astrofysikere har skrevet en artikel om hvordan jordmagnetisme på linie med solmagnetisme regulerer kosmisk stråling.

Det forhold at temperaturer på lavere breddegrader er stort set upåvirkede af temperaturændringer i de polnære egne understreger, hvor komplet uvidenskabeligt det er at operere med en simpel arealvægtet gennemsnitsttemperatur.
27-10-2010 14:57
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
yaknudsen skrev:
Såvidt jeg har hørt og læst (fra adskillige forskellige kilder over de seneste 10 år) så svækkes jordens magnetfelt, samtidigt med at gennemsnitstemperaturen stiger. At jordens temperatur og styrken af magnetfeltet skulle følges er nyt for mig. Såvidt jeg er orienteret er solaktivitet og solving også svagt aftagende.


Man kan ikke tage gennemsnitstemperaturen af hele overfladen af jorden, da massen og trykket variere, fordi en grad ved -41'C til 40'C ikke kan modsvares af en grad ved 40'C til 41'C. Dels er luften højere oppe bedre blandet, modsat den lokale luft ved jordoverfladen. Dels er det havet som rummer det meste af klima-varmen. Hvis massen af atmosfæren er aftagende, så vil atomsfæren øge i temperatur. Og hvis vindhastigheden aftager ved jordoverfladen så stiger temperaturen ved jordoverfladen, da det er et tynder luftlag som bliver opvarmet.

Man ved at vinden ved jordoverfladen er aftaget, og havet falder i temperatur.


27-10-2010 15:35
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Så det du prøver at sige er:

1) At jordens gennemsnitstemperatur er faldende?
2) At varmeenergien i en del af atmosfærens molekyler forsvinder sporløst når de udsættes for en reduktion i det atmosfæriske tryk?

Eller?
27-10-2010 20:41
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
yaknudsen skrev:
Så det du prøver at sige er:

1) At jordens gennemsnitstemperatur er faldende?

Nej, da jordens gennemsnitstemperatur er meningsløs, så heller bruge havets gennemsnitstemperatur og den er faldende.


2) At varmeenergien i en del af atmosfærens molekyler forsvinder sporløst når de udsættes for en reduktion i det atmosfæriske tryk?

varmeenergien er fordelt på molekylerne i luften, og ved faldende tryk, så er der færre molekyler per enhed luft, og derfor falder temperaturen jo højere man går op i bjergene.


27-10-2010 21:34
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Når du siger at havets temperatur er faldende taler du så om overfladetemperatur eller gennemsnit for den totale vandmasse. Har du mulighed for at henvise til nogen kilder som kan underbygge den udtalelse?

At temperaturen i højderne er lave er vel ingenlunde bevis for at varmeenergien i opstigende luft forsvinder sporløst. Jeg har uendelig svært ved at følge din argumentation her.
27-10-2010 22:37
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Judith Curry linker på sin blog til nyere atmosfæreforskning og noget tyder på at vertikalt flow i forbindelse med skydannelse er et overset kapitel. Det er da overraskende for mig at dette tilsyneladende har været et overset kapitel i klimaforskningen og kan have stor betydning i relation til ITCZ thermostaten: Se følgende:
Atmos. Chem. Phys. Discuss., 10, 24015-24052, 2010
www.atmos-chem-phys-discuss.net/10/24015/2010/
doi:10.5194/acpd-10-24015-2010
© Author(s) 2010. This work is distributed
under the Creative Commons Attribution 3.0 License.

Where do winds come from? A new theory on how water vapor condensation influences atmospheric pressure and dynamics

A. M. Makarieva1,2, V. G. Gorshkov1,2, D. Sheil3,4, A. D. Nobre5,6, and B.-L. Li2
1Theoretical Physics Division, Petersburg Nuclear Physics Institute, 188300, Gatchina, St. Petersburg, Russia
2XIEG-UCR International Center for Arid Land Ecology, University of California, Riverside, CA 92521, USA
3Institute of Tropical Forest Conservation, Mbarara University of Science and Technology, Kabale, Uganda
4Center for International Forestry Research, P.O. Box 0113 BOCBD, Bogor 16000, Indonesia
5Centro de Ciência do Sistema Terrestre INPE, São José dos Campos SP 12227-010, Brazil
6Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus AM 69060-001, Brazil


Judit Curry:"Abstract. Phase transitions of atmospheric water play a ubiquitous role in the Earth's climate system, but their direct impact on atmospheric dynamics has escaped wide attention. Here we examine and advance a theory as to how condensation influences atmospheric pressure through the mass removal of water from the gas phase with a simultaneous account of the latent heat release. Building from fundamental physical principles we show that condensation is associated with a decline in air pressure in the lower atmosphere. This decline occurs up to a certain height, which ranges from 3 to 4 km for surface temperatures from 10 to 30 °C. We then estimate the horizontal pressure differences associated with water vapor condensation and find that these are comparable in magnitude with the pressure differences driving observed circulation patterns. The water vapor delivered to the atmosphere via evaporation represents a store of potential energy available to accelerate air and thus drive winds. Our estimates suggest that the global mean power at which this potential energy is released by condensation is around one per cent of the global solar power – this is similar to the known stationary dissipative power of general atmospheric circulation. We conclude that condensation and evaporation merit attention as major, if previously overlooked, factors in driving atmospheric dynamics."

og: Implications

The reason this research resonates with me is that I have long been concerned about the fitness for the climate task of the atmospheric dynamical cores designed for weather models. Yes, the use of the weather model cores provides confidence that they climate models can simulate weather systems. But what about processes involved in water vapor and cloud feedback, the big gorillas in driving the sensitivity to greenhouse warming? min fremhævning.

Læs selv videre påhttp://judithcurry.com/2010/10/23/water-vapor-mischief/
27-10-2010 22:40
Kosmos
★★★★★
(5375)
Når du siger at havets temperatur er faldende taler du så om overfladetemperatur eller gennemsnit for den totale vandmasse. Har du mulighed for at henvise til nogen kilder som kan underbygge den udtalelse?

- Argo-bøjerne registrerer omfattende oceaniske data (herunder temperatur) ned til 2000 m havdybde. De har ikke påvist signifikant opvarmning i den periode, de har været udlagt (siden 2003), jf. fx. denne artikel (fra 2009):

2003 ~0 Joules
2004 ~0 Joules
2005 ~0 Joules
2006 ~0 Joules
2007 ~0 Joules
2008 ~0 Joules
2009 ——
2010 ——
2011 ——
2012 ——
28-10-2010 08:42
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
yaknudsen skrev:

At temperaturen i højderne er lave er vel ingenlunde bevis for at varmeenergien i opstigende luft forsvinder sporløst. Jeg har uendelig svært ved at følge din argumentation her.


varmen er den samme, den fordeles bare over et større rumfang, da termometret ikke ændre rumfang ved lavere tryk så måler det en lavere temperatur ved laver tryk.

temperatur og varme er ikke det samme. Varmen er fordelt på massen, så når du forminisker massen i en beholder ved at pumpe indholdet ud, så falder temperaturen i beholderen. Og omvendt når du presser luften sammen så bliver beholderen varm. Det er på den måde at et køleskab virker.


28-10-2010 10:10
Kosmos
★★★★★
(5375)
At temperaturen i højderne er lave er vel ingenlunde bevis for at varmeenergien i opstigende luft forsvinder sporløst. Jeg har uendelig svært ved at følge din argumentation her

- det er vigtigt at skelne mellem luft, der 'flyttes' (opad) og stillestående luft!:
Når en portion luft flyttes opad, vil den udvide sig - grundet omgivelsernes lavere tryk; luft, der udvider sig, afkøles - analogt til at luft, der sammenpresses, opvarmes (cykelpumpen!).
For stillestående luft må man gøre sig klart, at solens indstråling i store træk passerer gennem atmosfæren uden at opvarme denne - først når solindstrålingen når jorden, bliver den omsat til varme, der videreføres til de lavere luftlag, hvorfra den udbredes videre opad, dels ved 'ledning', dels ved 'strømning' (konvektion).
At stillestående luft således bliver koldere, jo længere opad, man bevæger sig, forekommer således (mig) intuitivt let forståeligt - og jeg mener ikke, at selve trykgradienten spiller nogen rolle her.
Mere om emnet kan læses her.

(Bevæger man sig over troposfæren, bliver temperaturvariationen med højden dog mere 'uigennemsigtig' - læs fx. her).
28-10-2010 17:10
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
kulden-varmen skrev:Det er på den måde at et køleskab virker.


http://www.danfossuniverse.com/page10416.aspx

Hvis vi fortsat skal argumentere ville det nok være formålstjenligt at læse op på emner som feks. thermodynamik, konvektion mv. - for vi er vist havnet på et niveau hvor jeg føler at mine pædagogiske evner ikke slår til.

Ikke at jeg på nogen måde er ekspert. Men hvis man googler sine spørgsmål og udsætter de fundne svar (i flertal) for passende kildekritik tegner der sig et billede af virkelighedens sammenhænge som er ret forskellige og noget mere komplekse end det som du giver udtryk for. Så jeg må nok bare sige tak for dialogen. Jeg har igen lært noget. Denne gang om mine manglende pædagogiske evner.
RE: Meridional varmetransport in mente.02-11-2010 19:57
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)


Meridional varmetransport
Transport af varme langs længdegrader.
Som det fremgår af ovenstående figur er der strålingsoverskud på lave breddegrader mens der er strålingsunderskud på de høje breddegrader.
Resultatet af denne ulighed er, at der foregår en varmetransport fra lavere mod højere breddegrader.
Atmosfærisk transport af varme og latent energi står for 2/3 af transporten mens oceanerne menes at stå for 1/3.
Hvis ikke denne transport fandt sted ville temperaturer på ækvator ligge på 40 grader C mens de ved polerne ville ligge på minus 120graderC(W Dansgaard, Klima, vejr og menneske s.28)

Hadleycellen er den helt overordnede motor i den atmosfæriske cirkulation , langt hovedparten af energien omsættes her.(hydrologisk kredsløb med opsamling(fordampning) og frigivelse(kondensation) af latent varme)

Igen må det undre at SST i store dele af Atlanten og Stillehavet på trods af talrige udfordringer (solvariation, vulkanudbrud, isbjerge der søger sydpå, meteornedfald, menneskelig påvirkning med drivhusgasser, sodpartikler, ekstreme ændringer i landuse med vanding og skovafbrænding, ændring i jordens magnetfelt o.s.v.) holdes i et jerngreb med udsving der selv på geologisk tidsskala begrænses til 1-2 grader celcius.

Når det er på plads, kan det undre at CO2 som sporstof i atmosfæren skulle være dette system overordnet/overlegent som primær kilde til klimaregulering.
19-11-2010 16:37
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
I Lindzens testimony til repræsentanternes hus 17. nov kritiserer han begrebet global gennemsnitstemperatur proxy, oghenviser til faint sun paradox og negativ skyfeedback som nøglebegreber i forståelse/misforståelse af klimasystemet.
Deltag aktivt i debatten Vejret styrer klimaet:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Spørgeskema undersøgelse omkring vejret221-04-2015 20:41
Dansk Meteorologisk Selskab - Vejret -Anbefaling122-03-2015 15:04
Til brugere af debatten på TV2 Vejret1718-05-2014 16:45
TV2 Vejret-debatforum nede igen1407-04-2014 21:29
Oceanerne styrer klimaet.12526-08-2012 16:20
Artikler
Vejr og vejrfænomener (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
Vindmøller ændrer vejret omkring sig15-04-2010 06:36
Europas temperatur går hurtigst i vejret30-09-2008 07:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik