Husk mig
▼ Indhold

Vejr og vejrfænomener

KATEGORI: VEJR OG VEJRFÆNOMENER

Af Ole Terney, biolog

Disse svar blev oprindeligt skrevet som et supplement til tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden. Du kan tegne et abonnement på bladet her.KLIMAÆNDRING/EKSTREM TEMPERATUR

Er ekstrem varme blevet hyppigere?

Globale varmestrømsmønstre

Udtørret flodleje i Indien under en varmebølge i maj 2006, hvor mindst 34 mennesker døde ved floden Sabarmati River i Ahmadabad, Indien

Ekstrem varme er blevet hyppigere i de senere årtier (og ekstremt lave temperaturer er blevet sjældnere). 1980'erne og 1990'erne var globalt set de varmeste årtier siden man begyndte at registrere klimaet omhyggeligt for over 100 år siden (3654 s.2). De 9 varmeste år nogensinde er indtruffet efter 1989 (3654 s.2) og det varmeste år nogensinde var 1998 (3654 s.2) og 3 år senere (2001) indtraf det næstvarmeste år nogensinde (ifølge en statistisk analyse i sommeren 2004). (Link)

Varmebølge i 2003 medfører <b>30.000 ekstra dødsfald</b>, især i Frankrig
Der var 30.000 ekstra dødsfald, da Europa ramtes af varmebølger i juni, juli og august 2003. Det gik ud over ældre mennesker i Frankrig, Italien, Holland, Portugal og Spanien (3654 s.177). Der var kraftige skovbrande i Spanien, Portugal, Frankrig og central-Europa (3654 s.177). Det ekstreme vejr i Schweiz i sommeren 2003 var en helt usædvanlig sjælden begivenhed (3654 s.177). sammenlignet med forekomsten af ekstremt vejr i perioden fra 1864-2003, med højere gennemsnitstemperaturer end der statistisk vil forekomme med 1000 års intervaller. (2003-værdien var 5,4 "standardafvigelser" fra gennemsnitstallet, hvilket på matematisk måde viser, at det var helt og aldeles usædvanligt). (3654 s.177). Nature bd. 427 s. 332-36, 2004.

KLIMAÆNDRING/EKSTREME STORME

Har klimaændringen medført kraftigere og hyppigere storme?

Sjældent billede med 3 tropiske orkaner fra over Stillehavet august 2006

Varmere klima medfører risiko for kraftigere og hyppigere orkaner i vores del af verden, reglen gælder ikke alle steder på Jorden. Hvis orkanen befinder sig over et varmt havområde af STØRRE geografisk udstrækning, vil den større, varmere luftmasse faktisk hæmme orkanudviklingen - men hvis orkanen befinder sig over et varmt havområde af MINDRE geografisk udstrækning, vil dette forøge orkanudviklingen, så orkanen bliver kraftigere. Orkanerne bliver altså ikke alle kraftigere ved global opvarmning: Men netop over den nordlige halvkugles Atlanterhav vil orkaner faktisk blive kraftigere.

Orkaner bliver hyppigere og kraftigere på hotspot-steder, hvor temperaturen er ujævn og på steder, hvor der sker hurtig opvarmning (hvorimod områder, som opvarmes langsommere, vil opleve færre orkaner). Den nordlige halvkugle kan netop forvente hurtigere opvarmningsepisoder, og det vil derfor betyder kraftigere og hyppigere orkaner i f.eks. England og Danmark (link).

Ekstreme storme er blevet hyppigere. I 2004 var der 15 tropiske orkaner over USA, hvilket betød at det samlede antal af orkaner var højere end 95% af alle tidligere år med hensyn til orkaner (3714). 2004 var også rekordår for superorkaner over Japan, som der kaldes tyfoner eller "tropiske cykloner". Der var 10 af slagsen, den tidligere rekord var fra 1996, hvor der var 6. (3714). Det var desuden første gang, en tropisk cyklon blev observeret i det sydlige Atlanterhav (3714). I 2004-2005 vinteren var der usædvanlig høj stormaktivitet over Skandinavien. (3714). Der var alvorlige skader på skoven i Sydsverige.

Ekstreme storme er altså blevet hyppigere (3654 s.133), bl.a. i Vesteuropa (3654 s.2). Den 16. okt. 1987 faldt 15 millioner træer under en orkan i Sydøstengland, inden den fortsatte i Frankrig, Belgien og Holland (3654 s.2). Det var den værste orkan siden 1703 (3654 s.2). Tilsvarende orkaner ramte Europa 4 gange i 1990 og 3 gange i december 1999 (3654 s.2) (McCarthy m.fl. Climate Change 2001: Impacts, Cambridge Univ.Press 2001 kap.8).

Omkring 80 superorkaner, kaldet hurricanes, tyfoner eller tropiske cykloner, forekommer hvert år omkring de tropiske have. I slutningen af 1980'erne og i 1990'erne medførte tyfoner enorme ødelæggelser i Florida, Japan, Honduras, Jamaica, Mexico mv (3654 s.4).

Billedtekst:
Klokken er et kvarter over 5 om eftermiddagen den 3. december 1999. Fra Nordsøen vælter en orkan over Danmark. Det var den hidtil kraftigste orkan over dansk område siden starten af de systematiske målinger for mere end 125 år siden. Der var vindstød på mindst 50 m/sek og 5 meter hævet vandstand trods lavvande. Samtidigt højvande havde medført 6½ m hævet vandstand.

KLIMAÆNDRING/EKSTREM TØRKE

Er ekstrem tørke blevet hyppigere?

I dele af Asien og Afrika har der været tendens til hyppigere og mere intense tørkeperioder i de sidste årtier af det 20. århundrede (3654 s.62). På subtropiske breddegrader har man konstateret et fald på 0,3% pr. årti i nedbør gennem det 20. århundrede over land, selv om tendensen er blevet svagere de seneste årtier (3555). Nedbør kan måles indirekte ved studier af vandføring i floder, vandhøjden i søer og fugtindhold i jorden. Allerede nu er ekstrem tørke en større trussel end tidligere. I juli 1998 kunne man måle 54°C i Death Valley, Californien, det varmeste i 36 år på dette sted sted (3654 s.3). Det sydlige USA oplevede tørke, som kostede 8 milliarder dollars (3654 s.3). Afrikanske befolkninger er ofte særlig udsatte for tørke. I 1980'erne medførte tørke flere dødsfald end alle andre ulykker tilsammen i Afrika (3654 s.5).

Tørke kommer ikke så let på avisoverskrifter, fordi tørkekatastrofer foregår over lang tid (3654 s.161). Under tørkeperioder i 1965-67 i Indien døde skønsmæssigt 1½ million mennesker. (3654 s.161).

KLIMAÆNDRING/EKSTREME STORME

Er ekstreme oversvømmelser blevet hyppigere?

I 2007 var tørke i nordlige pakistan og oversvømmelser i sydlige del. Januar og april var varmeste siden målinger begyndte i 1880 (1,89°C over januar-gennemsnit og 1,37°C over april-gennemsnit)

Ekstreme oversvømmelser er blevet hyppigere. I juli 1998 gik floder over deres bredder i Tjekkiet, Polen og Slovakiet, og 4 måneder senere skete det samme i Slovenien og Rumænien. I juli 1999 måtte meget af Serbiens hovedstad Beograd evakueres, da floden gik over sine bredder. I 2000 flød floder over deres bredder i Ungarn og Serbien. I marts 2001 skete det igen i Ungarn samt i Ukraine og Rumænien. 4 måneder senere skete det i det sydlige Polen. Og i august 2002 var der omfattende skader på Prag, Dresden og andre byer på grund af oversvømmelser, da Elben og dens bifloder gik over deres bredder.

I 1988 oplevede Bangladesh det højeste oversvømmelsesniveau, som nogensinde var blevet registreret, hvilket ramte 80% af landet (3654 s.4). I april 1991 omkom over 100.000 mennesker under en storm i Bangladesh (3654 s.151). , og i 1999 oplevede landet endnu en ekstrem vejrsituation (3654 s.4). Kina oplevede ødelæggende oversvømmelser for millioner af mennesker i 1991, 1994-95 og 1998 3654 s.5). I 1993 var vandstanden i Mississippi og Missouri-floderne i USA højere end tidligere registreret, (3654 s.5), og et område svarende til en af Great Lakes blev oversvømmet. Oversvømmelser i Venezuela i 1999 medførte jordskred, som dræbte 30.000 mennesker (3654 s.5). To oversvømmelser i Mozambique inden for en periode på et år, i 2000-2001, efterlod over en halv million hjemløse (3654 s.5).

KLIMAÆNDRING/EKSTREM NEDBØR

Er ekstrem nedbør blevet hyppigere?

Skybrud ved Århus
Nedbøren er generelt steget 5-10% over kontinenterne på den nordlige halvkugle (3654 s.62), selv om nedbørmængden er faldet i bl.a. Nordafrika, Vestafrika og dele af Middelhavsområdet. (3654 s.62).

Generelt er nedbør over land øget globalt med ca. 2% siden 1900, men nogle steder har fået mindre nedbør end tidligere (3555), Den øgede temperatur har medført mere nedbør, især på den nordlige halvkugle på mellembreddegrader og på høje breddegrader, nemlig ca. 0,5-1% pr. årti over land på nordlige middelbreddegrader og høje breddegrader (3555) med undetagelse af det østlige Rusland. Men den forventede øgede nedbør falder hyppigere som kraftig tordenregn eller skybrud, mens antallet af regndage falder (3654 s.130) (3654 s.61).

Året 1998 var den varmeste sommer nogen sinde på den nordlige halvkugle, hvilket medførte usædvanlig megen fordampning fra havet, og dermed mulighed for megen regn. Hurtigere afsmeltning af gletscherne i Alperne øgede vandmængden i floderne. De vejrsystemer, som normalt ville sende regnskyerne mod bl.a. Danmark, sendte dem i stedet i sydligere retning, hvor regnmængden antog næsten tropisk intensitet. I 1998 var der nogle steder i Afrika ekstrem nedbør med oversvømmelser (3654 s.3). Indien og Østasien havde ekstreme oversvømmelser, mens der andre steder i Asien var alvorlig tørke (3654 s.3).

STORME/ORKANER/ÅRSAG

Hvordan opstår orkaner?

Klimaændringerne medfører øget fordampning, og øget forskel på luften over hav og land, og derfor større risiko for ekstremt vejr, såsom voldsomme orkaner. Hoveddrivkraften for alle storme er kondensation af vanddamp, som derved frigiver energi og varme. Temperaturforskellene fremkalder ustabilitet og driver vinde, og ustabiliteten i luften vokser til kraftige storme. I troperne er ustabilitet, som er fremkaldt af konvektionsstrømme, mest almindelige. Over middelbreddegraderne er ustabilitet som følge af højtryk/lavtryk-forskelle mest almindelige. Storme optræder, hvor der er stor temperaturforskel, hvilket i nord/syd-retning er i en bane mellem middelbreddegraderne og polområderne. Det er her middelbreddegrad-stormene findes.

REGN/MÆNGDE/REKORD

Hvor meget kan det regne?

I løbet af 24 timer i marts 1952 faldt der 187 cm regn (næsten 2 meter!) på øen Island of Reunion ud for Madagascar (ref. 3620 s.51). Der er eksempler på endnu kraftigere regn, men over kortere tidsrum (ref. 3620 s.51).

FUGTIGHED/RELATIV FUGTIGHED

Hvad betyder relativ fugtighed?

Relativ fugtighed udtrykker det faktiske vanddampindhold i en luftprøve som procent af det, som findes i det samme volumen vanddampmættet luft ved samme temperatur (ref. 3620 s.52). Den relative fugtighed er 100% når lufttemperaturen og dugpunktet er ens. Dugpunkt-temperaturen er den temperatur ved hvilken mætning sker hvis luften afkøles ved konstant tryk og uden at tilsætte eller fjerne vanddamp (ref. 3620 s.53).

REGN/ÅRSAG

Hvad er regn?

Regn er vanddråber som falder. De har en diameter på mindst 0,5 mm. Typisk er de 2 mm (ref. 3620 s.62). Hagl er isklumper, der mindst er 5mm store.

REGN/ÆNDRING

Regner det mere?

I mange store regioner af Jorden har der i perioden fra 1900 til 2005 været tendenser i nedbørsmængden. F.eks. er nedbørsmængden øget statistisk signifikant i de østlige dele af Nordamerika og Sydamerika, samt i Nordeuropa, det nordlige Asien og det centrale Asien. (Kilde: IPCC-AS4/Topic-1, s.2).

Derimod er nedbørsmængden faldet statistisk signifikant i Afrika's Sahel-område, i det sydlige Afrika, i middelhavsområdet, og i dele af det sydlige Asien. (Kilde: IPCC-AS4/Topic-1, s.2).


> Skriver du opgave om klima og energi? Stil dit spørgsmål og få hjælp i debatkategorien Opgaver og eksamen.

 1 kommentar(er) · 31855 fremvisninger

Kommentarer
Idax241g 21. marts 2022, 08:34
Hej. Vi vil gerne bruge artiklen som kilde til en opgave i skolen. Vi har brug for at vide hvornår denne artikel er skrevet for at kunne vurdere det der står i den ift. vores opgave.
Deltag aktivt i debatten om artiklen Vejr og vejrfænomener:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Ekstremt vejr
Frede Vestergaard: Om vejr og vind, februar 2007
NyhederDato
Ekstremt vejr vil få millioner af asiater til at flygte07-02-2011 08:50
Vindmøller ændrer vejret omkring sig15-04-2010 06:36
Varmt vejr giver dårligere øl14-09-2009 10:24
Fattige lande hårdt ramt af ekstremt vejr09-12-2008 20:37
Europas temperatur går hurtigst i vejret30-09-2008 07:49
DebatterSvarSeneste indlæg
Dødsfald p.g.a. ekstremt vejr711-03-2018 19:50
Koldere vejr i sigte?27816-10-2017 23:24
Mere ekstrem vejr. Hvordan måles det?211-12-2015 22:31
Spørgeskema undersøgelse omkring vejret221-04-2015 20:41
Dansk Meteorologisk Selskab - Vejret -Anbefaling122-03-2015 15:04
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik