Husk mig
▼ Indhold

Litteraturliste

Af Niels Fuglsang
Artiklen er en del af et universitetsspeciale fra 2011.


< KonklusionIndholdsfortegnelseNoter >


Litteraturliste

Agnolucci, Paolo (2005): “Wind electricity in Denmark: a survey of policies, their effectiveness and factors motivating their introduction” i Renewable and sustainable Energy Reviews (11: 2007 951-963).

Berger & Luckmann (1968/2003): Den sociale konstruktion af virkeligheden. Akademisk forlag: København.

Blyth, Mark (2002): Great Transformations. Cambridge University Press: New York.

Brown, Lester R. (2009): Plan B 4.0. W. W. Norton & Company, Inc.: New York.

Bryman, A. (2004). Social Research Methods. New York, Oxford University Press.

Buzan, Barry & Wæver, Ole (1997): ”Slippery? Contradictory? Sociologically untenable? The Copenhagen school replies”, Review of International Studies, 23 (1), pp. 241-250.

Campbell, John L. (2004): Institutionel forandring og globalisering. Akademisk forlag: København.

Christensen, Erik (1996): Dansk energiplanlægning: Energiplan 1996 – udvikling eller afvikling af en del af dansk demokrati. Aalborg, 1996.

De Lovinfosse, I. (2008): How and Why Do Policies Change?: A Comparison of Renewable Electricity Policies in Belgium, Denmark, Germany, the Netherlands and UK. Peter Lang Pub Inc.: Bruxelles.

Energiministeriet (1981): Energiplan 81. København

Energiministeriet (1990): Energi 2000. København.

Energiministeriet (1996): Energi 21. København.

Energisstyrelsen (2009a): Wind turbines in Denmark.

Energisstyrelsen (2009b): “Det danske eksempel" – vejen til en energieffektiv og klimavenlig økonomi. http://www.kemin.dk/da-dk/videnom/documents/det%20danske%20eksempel%20final%20200209.pdf. Hentet den 26.11.2011.

Energistyrelsen (2009c): Energistatistisk 2009.

Energistyrelsen (2011): Vindmølleindustrien som historisk flagskib. Notat.

Europa-Kommissionen (2010): Analysis of options to move beyond 20% greenhouse gas emission reductions and assessing the risk of carbon leakage. Brussels.

Europa-Kommissionen (2011): A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050. Brussels.

Folketingets energiudvalg (2006): statusnotat om vedvarende energi i Danmark

Friedman, Thomas (2008): Hot, flat and crowded. Penguin Books: London.

Geertsen, Uffe (2009): Vindkrafteventyret og de globale kriser. Klim: Århus.

Giddens, Anthony (2009): Politics of Climate change. Polity Press: Cambridge.

Grohnheit, Poul Erik (2002): “Denmark: long term planning with different objectives” i Christian Vrolijk (red.): Climate change and power: economic instruments for European electricity. Earthscan Pubns Ltd.: London.

Hadjilambrinos, Constantine (1999): “Understanding technology choice in electricity industries: a comparative study of France and Denmark” i Energy Policy (28: 2000) p. 1111-1126.

Hagen, Roar (2007): ”Rational choice” i Heine Andersen og Lars Bo Kaspersen (red.): Klassisk og moderne samfundsteori. Hans Reitzels forlag: København.

Hall, Peter (1986): Governing the Economy. Oxford University Press: New York.

Hall, Peter & Taylor, Rosemary C. R. (1996): “Political Science and Three New Institutionalisms” i Political Studies, vol. 44, no. 5, pp. 936-957.

Handelsministeriet (1974): Danmarks energiforsyning – mål og midler i energiforsyningen. København.

Handelsministeriet (1976): Dansk Energipolitik 1976. København.

Hansen, Allan Dreyer (2004): ”Diskursteori i et videnskabsteoretisk perspektiv”, i Lars Fuglsang & Poul Bitsch Olsen (red.): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag: Frederiksberg.

Hansen, Hans Christian (2008): Poul la Cour. Grundvigianer, opfinder og folkeoplyser. Samfundslitteratur: Frederiksberg.

Hansen, Rikke Munk (2003) "Legislative Measures for Promotion of Renewable Energy: Wind Energy Development in Denmark as a Case Study" i Energy Law and Sustainable Development, edited by Adrian J. Bradbrook and Richard L. Ottinger, pp. 115-37. Gland, Switzerland and Cambridge, UK: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

Hulme, Mike (2009): Why we disagree about climate change. Cambridge university press: Cambridge.

Hvelplund, F. (1997): "Energy Efficiency and the Political Economy of the Danish Electricity System." I A. Midttun (red.): European Electricity Systems in Transition. A Comparative Analysis of Policy and Regulation in Western Europe, 133-66. Elsevier: Oxford.

IEA (International energy agency) (2011): Oil and gas security. Denmark. Link: http://www.iea.org/papers/security/denmark_2011.pdf. Hentet den 26.11.2011.

IPPC (2007): IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007. Link til “summary for policymakers”: http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/spm.html. Hentet den 26.11.2011.

Jabko, Nicolas (2006): Playing the market. Cornell university press: New York.

Karnøe, Peter & Buchhorn, Adam (2008): “Denmark: path-creation dynamics and winds of change” i W. M. Lafferty & A. Ruud: Promoting sustainable electricity in Europe: challenging the path dependence of dominant energy systems, Edward Elgar Publishing.

Kvale, Steiner (1996). An Introduction to Qualitative Research Interviewing. London, Sage Publications.

Kristinsson, Kari & Rao, Rekha (June 2006): Learning to grow: a comparative analysis of the wind turbine industry in Denmark and India.

Kristinsson, Kari & Rekha, Rao (2006): Learning to grow: a comparative analysis of the wind turbine industry in Denmark and India. Copenhagen.

Loring, M. L. "Wind Energy Planning in England, Wales and Denmark: Factors Influencing Project Success." i Energy Policy 35, no. 4 (2007): 2648-60.

Lounsbury, Michael og Ventresca, Marc og Hirsch, Paul M. (2003): Social movements, field framesand industry emergence: a cultural-political perspective on US Recycling. I Socio-Economic Review. 2003: 1, p. 71/104.

Meilstrup, Per (2010): Kampen om klimaet. København: Peoples Press.

Mendonca, M., S. Lacey, et al. (2009). "Stability, participation and transparency in renewable energy policy: Lessons from Denmark and the United States” i Policy and Society 27(4): 379-398.

Mørch, Søren (2004): 25 statsministre, København: Gyldendal

North, Douglass C. (1990): Institutions, Institutional change and economic performance. Oxford University Press: New York.

Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red): Klimapolitik. Jurist- og Økonomforbundets Forlag: København.

Petersen, Flemming (1996): Atomalder uden kernekraft. Klim: Århus.

Pierson, Paul (2004): Politics in time. Princeton University Press: New Jersey.

Polanyi, Karl (1957/2001): The Great Transformation. Beacon Press: Boston.

Rasborg, Klaus (2004): ”Socialkonstruktivisme i klassisk og moderne sociologi” i Lars Fuglsang & Poul Bitsch Olsen (red.): Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. Roskilde Universitetsforlag: Frederiksberg.

Regeringen (2011): Energistrategi 2050. København.

Rüdiger, Mogens (2007): Energi og regulering. Handelshøjskolens forlag: København.

Scott, Richard W. (2008): Institutions and organizations. Sage Publications: California.

Sidenius, Niels Chr. & Thomsen, Thomas P. (1980): ”Målsætninger og modsætninger i dansk energipolitik”. I Politica, bind 12 (1980) 1. Link: http://www.tidsskrift.dk/visning.jsp?markup=&print=no&id=92112. Hentet den 26.11.2011.

Skytte, Klaus et al. (2004): Støtte til vedvarende energi. Jurist- og Økonomforbundets Forlag: København.

Smith, Adam (2003): The wealth of nations. Bantam Dell: New York.

Sønnichsen, Ole (2009): Vinderen. Gads forlag: København.

Stern, Nicholas (2007): The economics of climate change. Cambridge University Press: Cambridge.

Toke, D. "Wind Power in Uk and Denmark: Can Rational Choice Help Explain Different Outcomes?" I Environmental politics 11, no. 4 (2002): 83-100.

Toke, D., S. Breukers, and M. Wolsink (2008): "Wind Power Deployment Outcomes: How Can We Account for the Differences?" i Renewable and Sustainable Energy Reviews 12, no. 4 (2008): 1129-47.

Trong, Maj Dang et al. (2009): Kampen om energien. Børsens forlag: København.

WWF (2008): Dansk forbrug, global forurening. København. Link: http://www.wwf.dk/dk/Materiale/Files/Nyheder/Dansk+forbrug%2c+global+forurening. Hentet den 26.11.2011.

Yin, Robert K. (2003): Case study research. Sage Publications: California.

< KonklusionIndholdsfortegnelseNoter >


 0 kommentar(er) · 3733 fremvisninger

Kommentarer
Der er ikke skrevet kommentarer til denne artikel.

Deltag aktivt i debatten om artiklen Litteraturliste:

Husk mig

▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik