Husk mig
▼ Indhold

Niels Fuglsang: Fra oliekrise til grøn vækst

Speciale ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, december 2011

Fra oliekrise til grøn vækst

- Idéer i dansk energipolitik siden 1973


Forfatter: Niels Fuglsang
Vejleder: Lau Blaxekjær


> 1.0 Indledning
    1.1 På vej mod det danske eksempel
    1.2 Specialets opbygning
> 2.0 Traditionelle tilgange til dansk energipolitik
    2.1 Traditionelle forklaringer på den danske energipolitik
      2.1.1 Karnøe & Buchhorn
      2.1.2 de Lovinfosse
      2.1.3 Toke et al.
      2.1.4 Hadjilambrinos
      2.1.5 Mendoca, Lacey og Hvelplund
    2.2 Typer af forklaringer på den danske energipolitik
      2.2.1 Aktør eller struktur
      2.2.2 Eksogene eller endogene interesser
      2.2.3 Systematisering af de gennemgåede analyser af dansk energipolitik
    2.3 Kritik af de eksisterende analyser
> 3.0 Min analysemodel: Konstruktivismen som perspektiv
    3.1 Videnskabsteoretisk udgangspunkt: socialkonstruktivismen
    3.2 Institutionalisme
    3.3 Historisk institutionalisme: Institutioner er robuste.
    3.4 Idéer som kilden til institutionel forandring
    3.5 Strategisk konstruktivisme: aktørerne kommer ”på banen”
    3.6 Analysestrategi
    3.7 Operationalisering af analysemodellen
    3.8 Kildemateriale
    3.9 Opsummering
> 4.0 Analyse
    4.1 Idéparadigme 1: Keynesianismen
      4.1.1 Den keynesianske idé
      4.1.2 Keynesianismens indflydelse på dansk energipolitik
      4.1.3 Opsummering: Keynesianismens indflydelse på dansk energipolitik
    4.2 Hvorfor udbygger Danmark den vedvarende energi – og ikke atomkraft?
      4.2.1 Institutioner der fremmer vedvarende energi og modvirker a-kraft.
      4.2.2 Det konstruktivistiske perspektiv som supplering
    4.3 Idéparadigme 2: Klimaforandringer
      4.3.1 Idéen om klimaforandringer
      4.3.2 Klimaidéernes indflydelse på dansk energipolitik
      4.3.3 Opsummering: klimaidéernes indflydelse på dansk energipolitik
    4.4 Idéparadigme 3: Neoliberalisme
      4.4.1 Den neoliberale idé
      4.4.2 Neoliberalismens indflydelse på den danske energipolitik
      4.4.3 Opsummering: neoliberalismens indflydelse på dansk energipolitik
    4.5 Idéparadigme 4: Grøn vækst
      4.5.1 Idéen om grøn vækst
      4.5.2 Grøn vækst-idéens indflydelse på den danske energipolitik
      4.5.3 Opsummering: Grøn vækst-idéens indflydelse på dansk energipolitik
> 5.0 Konklusion
    5.1 De traditionelle tilgange og min egen tilgang
    5.2 Besvarelse af problemformuleringen
    5.3 Hvad bidrager jeg med?
> Litteraturliste
> Noter
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik