Husk mig
▼ Indhold

2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav DataSide 1 af 4123>>>
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data06-04-2024 09:09
John Niclasen
★★★★★
(6500)
Frank Lansner begyndte denne serie tråde beregnet til fortrinsvis at præsentere data. Da der er tekniske fejl i seneste tråd, danner jeg denne nye tråd til at videreføre arbejdet begyndt af Frank.

PART 1
PART 2
PART 3
PART 4
PART 5
PART 6
PART 7
PART 8
PART 9
PART 10
PART 11

Jeg lægger ud med at se på temperaturer i februar, 2024.

DMI har en graf for middeltemperaturer i Arktis nord for 80 grader nordlig bredde. Af grafen ses et temperaturhop i februar, så det ikke er helt så koldt, som det sædvanligvis er i februar på de kanter.

Kilde: Daglige middeltemperaturer i Arktis 1958 - 2024 @ DMI

Sådanne usædvanlige temperaturer i en lille del af verden vil naturligvis påvirke såkaldte "globale temperaturer", der er et begreb med ingen eller meget lille videnskabelig værdi.

Det har meget mere værdi at se på, om det er "varmere" (mindre koldt, når det er vinter) end normalt alle steder, eller om der er områder, som måske er blevet koldere end 'normalt', og hvor disse områder findes. Først når man har sådan mere detaljeret information, kan man begynde at gætte på årsagen til de temperaturudsving, der observeres.
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturanomalier Arktis06-04-2024 09:26
John Niclasen
★★★★★
(6500)
Vedhæftede kort viser temperaturanomalier for Arktis (og lidt længere syd) for februar måned, 2024, i forhold til gennemsnittet for de seneste 30 år, 1995-2024.

Kilde: Monthly Reanalysis Maps @ climatereanalyzer.org

Da det er vinter på den Nordlige Halvkugle i februar, måles der temperaturer langt under frysepunktet i Arktis. Af kortet ses, at det har været mindre koldt lige omkring Nordpolen nord for 80 grader nordlig bredde, og dette passer med grafen fra DMI i ovenstående indlæg.

Det nordligste af Grønland ligger også nord for 80 grader nordlig bredde, og man ser sporadisk røde nuancer i det nordligste Grønland. Men det meste af Grønland har haft temperaturer under 'normalt' i februar, 2024.

Af kortet ses også, at det har været mindre koldt end 'normalt' denne vinter i februar i det meste af Europa og det meste af Nordamerika.

Men det har været koldere end 'normalt' denne februar i stode dele af det indre Asien (øverst til højre i kortet) og i Sibirien øverst.

Der er også sporadisk koldere end 'normalt' områder i Alaska og det vestlige Canada.
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturanomalier Grønland06-04-2024 09:38
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af ovenstående indlæg.

I vedhæftede kort har jeg zoomet ind på Grønland. Kortet viser temperaturanomalier for februar måned, 2024, i forhold til gennemsnittet for de seneste 30 år, 1995-2024.

Det var været koldere end 'normalt' i det meste af Grønland i februar, 2024. Det har især været koldere end 'normalt' lige øst for Grønland. Og det har været koldere end 'normalt' i Island i februar, 2024.

Der er også sporadiske eksempler på temperaturer lavere end 'normalt' nordvest for Grønland i det nordligste Canada.

I starten af februar er Solen under horizonten i det meste af Grønland.
I slutningen af februar er det kun i det aller-nordligste af Grønland, Solen er under horizonten døgnet rundt.

Klima-alarmister påstår, Jorden bliver faretruende varm grundet menneskelig udledning af planteføden, kultveilte, via drivhuseffekten. Denne mekanisme ser ikke ud til at virke i Grønland denne februar.
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturanomalier indre Asien06-04-2024 09:49
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af ovenstående indlæg.

Vedhæftede kort viser temperaturanomalier i februar, 2024, for det indre Asien i forhold til de seneste 30 år, 1995-2024.

Kilde: Monthly Reanalysis Maps @ climatereanalyzer.org

Især i Mongoliet og det nordvestlige Kina har det været koldere end 'normalt' denne vinter i februar.

Det er områder, der er langt fra noget hav eller ocean. Luften er givetvis også meget tør (lavt indhold af vanddamp) i februar i det indre Asien. Da kultveilte (CO2) blandes godt op i atmosfæren, så vil dette område også have højere koncentrationer af planteføden, kultveilte, end for årtier siden.

Det ser ikke ud til, drivhuseffekten virker i det indre Asien i februar.

På kortet ses temperaturer over 'normalt' især nederst til venstre syd for Indien. Dette er tæt på Ækvator, og disse temperaturer kan være påvirket af seneste El Niño, der nu er på tilbagegang.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-04-2024 10:05
RE: Temperaturanomalier Sibirien06-04-2024 10:49
John Niclasen
★★★★★
(6500)
Vedhæftede kort viser temperaturanomalier i februar, 2024, for Sibirien i forhold til de seneste 30 år, 1995-2024.

Især det østlige Sibirien var koldere denne vinter i februar end tidligere år. De største negative temperaturanomalier ses i Kamtjatka, der ligger på samme breddegrader som Danmark. Kamtjatka har gletjere ligesom Norge har.

Øverst på kortet ses en del af de positive temperaturanomalier, som passer med DMI's graf for området nord for 80 grader nordlig bredde.

Det ser ikke ud til, drivhuseffekten virkede i Sibirien denne februar.
Tilknyttet billede:

RE: "Global Temperatur" Februar06-04-2024 12:26
John Niclasen
★★★★★
(6500)
For februar meddeler UAH datasættet, at den "globale tempeatur" i den nedre atmosfære var nær den højeste siden dette datasæt begyndte i 1979.

Kilde: UAH Global Temperature Update for February, 2024: +0.93 deg. C @ drroyspencer.com

Vedhæftede graf viser UAH "temperaturen" indtil februar, 2024.

Der har været El Niño de seneste måneder, som dog er på tilbagegang nu. Men ligesom med "temperaturen" nord for 80 grader nordlig bredde, så har det mere værdi at se på, om det er "varmere" (mindre koldt, når det er vinter) end normalt alle steder, eller om der er områder, som måske er blevet koldere end 'normalt', og hvor disse områder findes. Først når man har sådan mere detaljeret information, kan man begynde at gætte på årsagen til de temperaturudsving, der observeres.
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturanomalier Stillehavet06-04-2024 13:32
John Niclasen
★★★★★
(6500)
Vedhæftede kort viser temperaturanomalier i februar, 2024, for Stillehavet i forhold til de seneste 30 år, 1995-2024.

Kilde: Monthly Reanalysis Maps @ climatereanalyzer.org

Man ser et bælte henover Stillehavet omkring ækvator, hvor der er positive temperaturanomalier for februar i forhold til tidligere år (gennemsnit for seneste 30 år), d.v.s. der er højere temperaturer end 'normalt'. Det skyldes El Niño, som dog er på tilbagegang.

Øverst til venstre ses de negative temperaturanomalier i det indre Asien og Sibirien for februar, som jeg skrev om i indlæg ovenfor.

Og så ser man kæmpe havområder i det nordlige og sydlige Stillhav, som har negative temperaturanomalier, d.v.s. der var koldere end 'normalt' i disse områder i februar.

Nederst til venstre i kortet ses negative temperaturanomalier syd for Australien ned mod Antarktis. Der var ligeledes negative temperaturanomalier i det nordlige (nordøstlige) Australien og i New Zealand. Der var positive temperaturanomalier i det vestlige Australien i februar.

Der var også negative temperaturanomalier, d.v.s. koldere end 'normalt' i Caribien og videre ud i Atlanterhavet, som det ses til højre i øvre halvdel af kortet.

Det ser ikke ud til, drivhuseffekten virker i store dele af Stillehavet i februar.

Det skal man holde i mente, når man f.eks. oplever alarmister påpege høje "globale temperaturer", som var tilfældet i februar, som fortsat også var påvirket af El Niño. Virkeligheden er langt mere nuanceret, end de prøve at bilde sig selv og andre ind.

Oceaner har enorm varmekapacitet, og det påvirker temperaturudsving. Målte temperaturer svinger langt mere over land langt fra havet, end i kystnære områder eller over oceaner. Der skal med andre ord ikke meget ocean med faldende temperaturer til at opveje langt større landområder med positive temperaturanomalier.

Derfor er der stort set ingen videnskabelig viden knyttet til en "global temperatur".
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturanomalier Verden06-04-2024 14:02
John Niclasen
★★★★★
(6500)
En afrunding af denne række indlæg om temperaturer i februar, 2024.

Vedhæftede kort viser temperaturanomalier i februar, 2024, for hele Verden i forhold til de seneste 30 år, 1995-2024.

De største positive tempeaturanomalier ses i Atlanterhavet i et større område omkring ækvator, i et havområde syd for Afrika, i det sydlige Afrika, og lige øst for Afrika i det Indiske Ocean.

Flere af disse positive temperaturanomalier (især dem i Atlanterhavet) er sandsynligvis direkte forårsaget af fænomenet, El Niño, som i skrivende stund er toppet og nu er på tilbagegang. El Niño tager udgangspunkt i Stillehavet, men har efterfølgende effekter i det meste af verden i større eller mindre grad.

Bemærk at der både er område med positive og negative temperaturanomalier i det nordlige Atlanterhav.
Det samme i det sydlige Atlanterhav.
Der er områder med både positive og negative temperaturanomalier i det Indiske Ocean.
Der er store områder med negative temperaturanomalier omkring Sydpolen i Antarktis.
Der er ingen temperaturanomali og også let negativ temperaturanomali i dele af Sahara og videre østpå i Saudi Arabien.
Det meste af Asien har ingen eller negativ temperaturanomali.
Grønland har negativ temperaturanomali.

Dette ligner ikke global opvarmning.
Der er store områder påvirket af El Niño, og først om nogle måneder kan man danne sig et mere normalt billede.

Der findes ikke nogen "global temperatur" i videnskabelig forstand. Ja, man kan da godt måle temperaturer verden over og udregne gennemsnit (også vægtede gennemsnit), men man skal ikke bilde sig ind, at sådan en værdi fortæller noget om energiindholdet i systemet (, som temperatur normalt er et mål for). Der er enorme mængder vand med stor varmekapacitet i dybet, hvor man ikke måler.
Tilknyttet billede:

06-04-2024 16:27
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Dette ligner ikke global opvarmning.


Et øjebliksbillede, der ikke ligner global opvarmning.
Tag dig sammen, John Niclasen, og læs den seriøse forskning.
06-04-2024 16:32
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Det er så korrekt at vi i målingen af global temperatur ikke medtager dybhavet. Der er nok helller ikke mange mennesker der mener at dybhavets temperatur påvirker deres dagligdag særligt meget. Vi medtager jo helller ikke temperaturen i jordens indre eller udenfor atmosfæren.

Det mest interessante er overfladetemperaturen over kontinenterne og oceanerne for os. Det er også der de største temperaturstigninger kan registreres
RE: Temperaturtrend Februar Grønland06-04-2024 19:35
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Temperaturanomalier Grønland 06-04-2024 09:38

Den negative temperaturanomali, vi ser i år for februar i Grønland, er det en del af en længere trend?

I vedhæftede graf har jeg plottet 2m temperaturer for februar måned i Grønland de seneste 30 år siden 1995. Der ses en klar faldende trend for de seneste 20 år. Under grafen ses på kortet det område, grafen gælder for.

Kilde: Monthly Reanalysis Time Series @ climatereanalyzer.org

Det er blevet koldere i februar de seneste 20-22 år i Grønland.

Dette ligner ikke global opvarmning. For øvrigt:

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 06-04-2024 19:37
07-04-2024 10:49
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Cherrypicking...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturtrend Februar Indre Asien07-04-2024 11:57
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Temperaturanomalier indre Asien 06-04-2024 09:49

Ligesom for Grønland kan man stille spørgsmålet, om den negative temperaturanomali, vi ser i år for februar i det indre Asien, er det en del af en længere trend?

I vedhæftede graf har jeg plottet 2m temperaturer for februar måned i det indre Asien de seneste 30 år siden 1995. Der ses en let faldende trend for de seneste 30 år. Det går noget op og ned for de enkelte år (især var 2005 meget kold), men der er overordnet en faldende trend over den seneste 30 års periode. Under grafen ses på kortet det område, grafen gælder for.

Kilde: Monthly Reanalysis Time Series @ climatereanalyzer.org

Det er blevet koldere i februar de seneste 30 år i det indre Asien.

Det er områder, der er langt fra noget hav eller ocean.
Det ser ikke ud til, drivhuseffekten virker i det indre Asien i februar, og
dette ligner ikke global opvarmning.
Tilknyttet billede:

RE: Havis Antarktis 6-Apr-202407-04-2024 12:32
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Havis Antarktis 3-Apr-2024 04-04-2024 21:46

Udbredelsen af havis stiger fortsat kraftigt i Antarktis. Begge de tidligere år, 1980 og 1981, er overhalet i år, 2024, iflg. NSIDC, ligesom de er iflg. norske OSI SAF. Det er desuden større udbredelse af havis i Antarktis end en række senere år, som ikke er med i vedhæftede graf.

Kilde: Charctic Interactive Sea Ice Graph @ NSIDC

Udbredelsen af havis i Antarktis er desuden nu pænt indenfor det grå område og må betegnes som værende 'normal'.
Tilknyttet billede:

07-04-2024 13:33
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Cherrypicking...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

07-04-2024 17:27
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Sydlige halvkugle, marts 2024,
Det er varmere end normalt
https://x.com/zlabe/status/1776976390803386426?s=46
Redigeret d. 07-04-2024 17:27
RE: Kulde Grønland08-04-2024 09:01
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Kulde ved polerne 04-04-2024 11:03

Det er koldere end 'normalt' de fleste steder i Grønland. Ved Summit Station på toppen af Indlandsisen er der det seneste døgn målt temperaturer ned til -44°C.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:

08-04-2024 09:37
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:
I fortsættelse af Kulde ved polerne 04-04-2024 11:03

Det er koldere end 'normalt' de fleste steder i Grønland. Ved Summit Station på toppen af Indlandsisen er der det seneste døgn målt temperaturer ned til -44°C.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!


Der er ingen, der tror, at Grønland smelter.

Derimod kan alle se, at indlandsisen på Grønland smelter.

Stop dine løgne, personangreb og spamming.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Kulde Grønland09-04-2024 10:57
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Kulde Grønland 08-04-2024 09:01

Det var koldt i Grønland igår.
Det er lidt koldere idag.

Ved Summit Station på toppen af Indlandsisen er der det seneste døgn målt temperaturer ned til -45°C. Ved den anden pol er der i Antarktis målt temperaturer ned til -74,3°C det seneste døgn.

Det er på denne tid af året for koldt i Grønland til, at sne og is kan smelte.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:

09-04-2024 11:05
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:
I fortsættelse af Kulde ved polerne 04-04-2024 11:03

Det er koldere end 'normalt' de fleste steder i Grønland. Ved Summit Station på toppen af Indlandsisen er der det seneste døgn målt temperaturer ned til -44°C.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Grønland smelter.
Det er løgn!


Der er ingen, der tror, at Grønland smelter.

Derimod kan alle se, at indlandsisen på Grønland smelter.

Stop dine løgne, personangreb og spamming.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Havis Antarktis 8-Apr-202409-04-2024 12:35
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Havis Antarktis 6-Apr-2024 07-04-2024 12:32

Udbredelsen af havis stiger kraftigt i Antarktis. Iflg. seneste opgørelse fra NSIDC, er der d. 8-Apr-2024 større udbredelse af havis i Antarktis, end for samme tid på året i årene:
1980, 1981, 2006, 2011, 2017, 2019, 2022, og 2023

Kilde: Charctic Interactive Sea Ice Graph
Tilknyttet billede:

09-04-2024 13:10
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Igen, det er ikke kun kvantitet man skal undersøge, men også kvalitet.

Havisen er tynd og spredt ud, så i realiteten er havisen i arktis stadig på nedadgående vej mod endnu en bundplacering i år.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Det kolde Grønland10-04-2024 15:47
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Kulde Grønland 09-04-2024 10:57

Vedhæftede kort viser de årlige gennemsnitstemperaturer i Grønland for år 2023.

Kilde: Monthly Reanalysis Maps @ climatereanalyzer.org

Langt det meste af Grønland har temperaturer under frysepunktet i gennemsnit for hele året. Det er kun helt ude ved kysten helt mod syd i Grønland, at man kan finde temperaturer i gennemsnit omkring frysepunktet, når man ser på et helt år. Inde midt på Indlandsisen er der ca. -30°C i gennemsnit.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Vi ser, hvordan disse klima-alarmister/aktivister nærmest går ud af deres gode skin, når man påpeger, at Indlandsisen ikke smelter.

Hvorfor reagerer de sådan?
Det er fordi, hele fundamenter for deres alarmisme trækkes væk under dem, hvis det skulle vise sig, at Indlandsisen ikke smelter.

Klima-vanviddet er det største og dyreste bedrag i historien.
Hvordan stopper vi vanviddet?
Tilknyttet billede:

RE: Australien10-04-2024 16:07
John Niclasen
★★★★★
(6500)
Medierne: Der er hedebølge i Australien!!! PERMANENT TØRKE! AAAARRRGGGH!!!

Virkeligheden: Der er også tidpunkter med temperaturer lavere end 'normalt' i Australien, og det regner en del, faktisk lidt mere end for 100 år siden.

Klima-alarmister: DET ER LØGN!!! DER ER KATASTROFAL MENNESKESKABT GLOBAL OPVARMNING, OG DET ER MEGET VÆRRE, END VI HAVDE TROET! LØGNER!!!
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 10-04-2024 16:07
10-04-2024 17:01
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
Et cherrypicked øjebliksbillede siger intet...


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Det kolde Grønland 202210-04-2024 19:22
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Det kolde Grønland 10-04-2024 15:47

Og her er et kort over gennemsnitstemperaturer i Grønland for hele 2022.

Kilde: Monthly Reanalysis Maps @ climatereanalyzer.org

Det er sgu koldt i Grønland!
Det er i gennemsnit pænt under frysepunktet i Grønland.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:

10-04-2024 21:13
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:

Det er sgu koldt i Grønland!
Det er i gennemsnit pænt under frysepunktet i Grønland.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!


Alle i deres rette sind kan se, at indlandsisen på Grønland smelter.

Stop dine løgne, personangreb og spamming.


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Kolde Grønland 202110-04-2024 21:45
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Det kolde Grønland 2022 10-04-2024 19:22

Vedhæftet er et kort over gennemsnitstemperaturer i Grønland for 2021.
Det år var det også i gennemsnit for koldt i Grønland til, at sne og is kan smelte.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!
Denne løgn er en af grundpillerne i det største og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

10-04-2024 22:10
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:

Det er sgu koldt i Grønland!
Det er i gennemsnit pænt under frysepunktet i Grønland.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!


Alle i deres rette sind kan se, at indlandsisen på Grønland smelter.

Stop dine løgne, personangreb og spamming.

... og ved


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
RE: Smelteudbredelse 10-Apr-202411-04-2024 06:56
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Smelteudbredelse 2-Apr-2024 del 2 03-04-2024 10:52

Vedhæftede graf viser smelteudbredelsen i Grønland pr. 10-Apr-2024. Den er nul, som man ser nederst på kurven. Øverst skrive Polar Portal:
"CONSTANT FIELD - VALUE IS .0".

Kilde: Iskappens overflade @ Polar Portal

Det er for koldt her i april i Grønland til (ligesom det er det meste af året), at sne og is kan smelte.

Klima-hysteriet er det størset og dyreste bedrag i historien.
Tilknyttet billede:

11-04-2024 08:34
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:

Det er sgu koldt i Grønland!
Det er i gennemsnit pænt under frysepunktet i Grønland.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!


Alle i deres rette sind kan se, at indlandsisen på Grønland smelter.

Stop dine løgne, personangreb og spamming.

... og ved og ved


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

RE: Kolde Grønland 202011-04-2024 15:04
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Kolde Grønland 2021 10-04-2024 21:45

Vedhæftet er et kort over gennemsnitstemperaturer i Grønland for 2020.
Det år var det også i gennemsnit for koldt i Grønland til, at sne og is kan smelte.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:

11-04-2024 16:48
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:

Det er sgu koldt i Grønland!
Det er i gennemsnit pænt under frysepunktet i Grønland.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!


Alle i deres rette sind kan se, at indlandsisen på Grønland smelter.

Stop dine løgne, personangreb og spamming.

... og ved og ved og ved


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

12-04-2024 18:42
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
John Niclasen skrev:
Medierne: Der er hedebølge i Australien!!! PERMANENT TØRKE! AAAARRRGGGH!!!

Virkeligheden: Der er også tidpunkter med temperaturer lavere end 'normalt' i Australien, og det regner en del, faktisk lidt mere end for 100 år siden.

Klima-alarmister: DET ER LØGN!!! DER ER KATASTROFAL MENNESKESKABT GLOBAL OPVARMNING, OG DET ER MEGET VÆRRE, END VI HAVDE TROET! LØGNER!!!Med til Niclasens store løgn hører også, at han fortrænger hvad der egentligt bliver sagt.

Australien har haft en tid med kæmpe tørke, milliarder af døde dyr, lige nu ses der mere regn.

Forskningen har aldrig specificeret at enkelte regioner blev ramt af konstant tørke, men at både mere ekstrem tørke og mere ekstrem regn vil blive mere udbredt.


Det er det, vi alle kan de er rigtigt ved at følge med i medier mv.
RE: Kolde Grønland 201912-04-2024 18:44
John Niclasen
★★★★★
(6500)
I fortsættelse af Kolde Grønland 2020 11-04-2024 15:04

Vedhæftet er et kort over gennemsnitstemperaturer i Grønland for 2019.
Det år var det også i gennemsnit for koldt i Grønland til, at sne og is kan smelte.

Kilde: Monthly Reanalysis Maps @ climatereanalyzer.org

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!
Tilknyttet billede:

12-04-2024 19:23
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:

Det er sgu koldt i Grønland!
Det er i gennemsnit pænt under frysepunktet i Grønland.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!


Alle i deres rette sind kan se, at indlandsisen på Grønland smelter.

Stop dine løgne, personangreb og spamming.

... og ved og ved og ved og ved


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
12-04-2024 21:43
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
John Niclasen skrev:
I fortsættelse af Kolde Grønland 2020 11-04-2024 15:04

Vedhæftet er et kort over gennemsnitstemperaturer i Grønland for 2019.
Det år var det også i gennemsnit for koldt i Grønland til, at sne og is kan smelte.

Kilde: Monthly Reanalysis Maps @ climatereanalyzer.org

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!Gennemsnitstemperaturen over Grønland for hele marts måned har ligget omkring 8 grader over normalt.


https://x.com/zlabe/status/1778394006264967286?s=46
Redigeret d. 12-04-2024 21:44
12-04-2024 21:48
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Temperatur anomali for nordlige halvkugle for marts 24, 3 måneder, og 12 måneders anomali.
Læg mærke til at Grønland opvarmes i alle perioder.
Dette til trods for at de gigantiske ismasser holder på kulden over indlandsisen.
https://x.com/zlabe/status/1778750975303377248?s=46

Læs forskningen, der er global opvarmning.
Redigeret d. 12-04-2024 21:50
12-04-2024 22:05
Peter Villadsen
★★★★★
(2692)
Marts måneds globale temperaturer nåede et nyt højdepunkt.
Der er som enhver kan se på det globale gennemsnit en opvarmning igang.
https://x.com/zlabe/status/1778208208957616635?s=46
13-04-2024 10:01
Robert Wagner
★★★★★
(3613)
John Niclasen skrev:

Det er sgu koldt i Grønland!
Det er i gennemsnit pænt under frysepunktet i Grønland.

Nogle mennesker bilder sig selv og andre ind, at Indlandsisen i Grønland smelter.
Det er løgn!


Alle i deres rette sind kan se, at indlandsisen på Grønland smelter.

Stop dine løgne, personangreb og spamming.

... og ved og ved og ved og ved og ved


Live long and prosper.

errare humanum est, in errore perseverare stultum

Hvis det påstås uden evidens, så kan det afvises uden evidens.

Kun fjolser nægter fortsat menneskskabte klimaforandringer/global warming.
Tilknyttet billede:

Side 1 af 4123>>>

Deltag aktivt i debatten 2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data344101-05-2024 13:03
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data119529-04-2023 01:12
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik