Husk mig
▼ Indhold

AGW - et bagatel problemSide 13 af 15<<<1112131415>
02-02-2013 22:28
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
@ Hans Jensen

Ha ha ha. Og svaret på på livet, universet og alting er: 42
03-02-2013 13:27
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Hans Jensen

At gøre grin med klimaet er en alvorlig sag;men at forsøge at sløre fakta,er ligefrem al-gorisk.
03-02-2013 17:45
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Efter at have set foredraget med Bjørn Lomborg, som yaknudsen henviser til i ovenstående, er spørgsmålet:

Hvorfor har vi ikke en mere rationel og fornuftsbetonet tilgang til problemet med globalopvarmning?
RE: Uenighed03-02-2013 18:57
kfl
★★★★★
(2167)
Udfordringen ligger, at der ikke er enighed om hvad der er "rationel og fornuftsbetonet".

Er det Koch-brødrenes definition ?

Er det Exxons definition ?

Er det CEPOS' definition ?

etc...
RE: Sod03-02-2013 19:05
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Kjeld Jul skrev:
I Arktis er afsmeltningen af havisen og Grønlands indlandis tiltaget.
Dette fænomen kan i højere grad skyldes sodpartikler end CO2.
Sodpartikler,som opstår ved ved forbrænding i dieselmotorer og kulkraftværker,bliver efterhånden anset som en væsentlig faktor mht. klimaforandringerne.
På bunden af smeltevandssøerne på Grønlands indlandsis,er der fundet et tykt lag af sodpartikler.
Sod er en forurening med en kort levetid,som man kan gøre noget effektivt ved på lokal basis.
Sod kan forklare en del af den globale opvarmning,dvs. CO2s klimasensitivitet bør neddrosles.
En forstærket indsats mod sodkilderne er derfor opportunt.


Hvad med asken fra Islands vulkaner? Hvad kan man gøre ved den?
Hvorfor smelter de sorte glaciser på Island ikke bort?! Svaret er at sollyset og varmen ikke har nemmer ved at trænge ned i isen når den er snavset. Skidtet kolder på nattens kulde.


03-02-2013 19:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
KFL

Begrebene rationel og fornuftsbetonet ligger nu engang rimeligt fast. Det er derfor ikke her der kan være den store uenighed.

Problemet er nærmere, at nogle anser AGW-problemet, som en alt ødelæggende katastofe. En alt ødelæggende katastrofe der skal bekæmpes for en hver pris. Det må derfor være godt, at der er nogle besindige folk, som kan fortælle, at AGW ikke er en sådan katastofe.

Vi besindige folk burde derfor have en stor tak, for at vi bruger vores fritid på at berolige skrækslagne folk om, at de ikke behøver at gå i panik på grund af AGW.

Som tidligere anført, så er der mange globale problemer, som er langt alvorligere end AGW. Her taler vi vel at mærke om problemer, som koster menenskeliv i en helt anden størrelsesorden end AGW.
03-02-2013 21:46
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ kulden-varmen

Ikke kun C AG - får indlandsisen til at smelte.

http://www.b.dk/klima/asiatisk-sod-faar-indlandsisen-til-smelte
04-02-2013 13:58
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Da sodpartikler fra Asien,viser sig at have større indflydelse på afsmeltningen af isen i Arktis end tidligere antaget,burde denne forurening have en meget større opmærksomhed af IPCC,EU,USA og Canada,og få dem til at gøre en større indsats for at få Rusland og Kina til at modernisere deres kulkraftværker med bedre filtre og forbrændingsteknik.

Men måske er bevarelsen af den enestående natur og dyreliv i Arktis mindre vigtig end den fremtidige mulighed for minedrift og olie udvinding i næsten isfrie områder?

http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/01/20105708.htm
08-02-2013 21:42
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@CBH

Du skriver i tråden - Er moderatorer vejen frem - at du ikke er enig i, at AGW er et bagatel-problem. Du kommer derimod ikke med nogen begrundelse for dit udsagn. Det er en stor mangel.

Når jeg skriver, at AGW er et bagatel-problem, så er det primært for at skabe debat om det faktum, at der er mange globale problemer, som er langt større og langt alvorligere end globalopvarmning.

På baggrund af at det kun giver mening, at sammenligne globale problemer med andre globale problemer, så kommer man hurtigt til den konklusion, at AGW er et lille problem, set i forhold til de store globale problemer. På denne baggrund tillader jeg mig, at kalde AGW for et bagatel-problem.

Umiddelbart betragtet kan AGW godt opfattes som et stort problem. Undersøger man derimod problemets omfang, så finder man hurtigt ud af, at der er mange globale problemer, som er langt større, og langt alvorligere.

Tag f.eks. problemet med befolkningstilvæksten. Den er på nuværende på ca. 1 % pr. år. Det giver en fordobling af jorden befolkning på blot 70 år. Med denne befolkningstilvækst vil jordens befolkning således være steget fra de nuværende godt 7 mia. til over 14 mia. i år 2083. En sådan befolkningstilvækst må siges, at give problemer af en størrelse, som man ikke kan forestille sig. Bare at brødføde en sådan befolkning, er et ubeskriveligt problem i sig selv.

Hvis man så antager, at alle disse (eller næsten alle disse) menneske skal have en levestandard, som den vi har i vores del af verden, så bliver der for alvor mangel på jordens ressourcer. Det er derfor alt afgørende, at få denne befolkningstilvækst bragt under kontrol.

Tilsvarende er fattigdoms- og sultproblemerne i udviklingslandende af en næsten ubeskrivelig størrelse. Ifølge Verdensbanken lever 1 mia. mennesker for under 1 US $ pr. dag, og godt og vel 2 mia. mennesker lever for under 2 US $ pr. dag. Det er således ubeskrivelig mange mennesker, der lever i ubeskrivelig fattigdom.

Tilsvarende er der ifølge FAO/FN omkring 925 millioner mennesker, som sulter. Heraf dør godt og vel 26.000 mennesker hver dag af sult.

Problemet med global opvarmning og heraf afledte havvandsstigninger, er i denne sammenhæng det rene vand. Eventuelle havvandsstigninger kommer som bekendt langsomt. Her taler vi om et relativt begrænset antal millimeter pr. år. Det kan vi sagtens tilpasse os. Det vil ikke volde nævneværdige problemer.

Vi ved at økonomisk og teknisk udvikling er den mest effektivt måde at afhjælpe ovenstående problemer på i udviklingslandene. Det er derfor alt afgørende, at få gang i den økonomiske og tekniske udvikling i udviklingslandene. Det heraf følgende energiforbrug og den deraf afledte CO2-udledning er i denne sammenhæng ligegyldig.

Vi kan eksempelvis kigge på den udvikling, som der har været i Kina i de sidste 30 – 35 år. Den har løftet op imod 500 millioner mennesker ud af dyb fattigdom. Hvem vil i denne sammenhæng sige, at den heraf afledte CO2-udledning udgør et reelt problem? 500 millioner mennesker det er rundt regnet lige så mange, som vi er i EU i dag. Eller lige så mange som de er i USA, Canada og Japan tilsammen (rundt regnet).
11-02-2013 00:17
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Jørgen Petersen skrev:
<...En masse fortrædeligheder, som alle er alvorlige problemer...>


Vi er helt enige om, at ovenstående problemer alle er alvorlige og i DEN grad fortjener at blive afhjulpet. Et af problemerne med global opvarmning er imidlertid, at den kan være med til at forværre mange af de her problemer. -Opvarmningen i sig selv er kun et mindre problem, langt mere alvorligt er det, hvis opvarmningen for eksempel betyder, at mange flere mennesker bliver fordrevet fra deres leveområder på grund af, for eksempel, ændrede nedbørsmønstre.

Det er, i mine øjne, sådanne afledte konsekvenser (ændrede nedbørsmønstre, vandstandsstigninger, etc.) af global opvarmning som vil kunne lede til megen ekstra nød&elendighed for netop de befolkninger som allerede har det hårdest, og som gør, at vi som civilisation kraftigt bør overveje om ikke det ville være en brandgod ide at lægge en dæmper på vores udledning af CO2.
11-02-2013 19:13
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kristoffer Haldrup skrev:

"Et af problemerne med global opvarmning er imidlertid, at den kan være med til at forværre mange af de her problemer. -Opvarmningen i sig selv er kun et mindre problem, langt mere alvorligt er det, hvis opvarmningen for eksempel betyder, at mange flere mennesker bliver fordrevet fra deres leveområder på grund af, for eksempel, ændrede nedbørsmønstre."

Vi er således enige om, at problemerne i de fattige udviklingslande i den grad burde afhjælpes. Den bedste måde at gøre det på, er ved at rette hjælpen direkte imod de problemer, som de har i udviklingslandene. Hvis det eksempelvis er fattigdom, der er problemet, så er det økonomisk- og teknologiskudvikling i kombination med frihandel og politisk stabilitet, der skal til. Se blot på resultaterne i Kina og de andre udviklingslande, som har været igennem en succesfuld udvikling. Resultaterne taler for sig selv.

At sige, at vi skal reduceres vores CO2-udledning af hensyn til udviklingslandene gør meget lidt gavn for dem samtidigt med, at det koster os en forfærdelig masse penge. Udbyttet står ganske enkelt ikke mål med omkostningerne.

Jeg benægter ikke at nedbørsmønstrene kan blive ændret på grund af AGW. Det er blot relativt få folk, der vil blive ramt af dette, set i forhold til alle de mange mia. af mennesker, som i dag lever i stor fattigdom. Folk som vi har mulighed for at hjælpe med en fornuftig politik.

I øvrigt så vil det også være mange, som får gavn af ændrede nedbørsmønstre. Der er jo mange steder på jorden, hvor det i dag er relativt tørt, og hvor man således vil få gavn af øget nedbør. Global opvarmning, hvis den kommer, vil medføre øget nedbør generelt set. Det skulle der ikke være grund til at stille spørgsmål ved.

Det vigtigste af det hel er dog at få reduceret befolkningstilvæksten. Så vidt jeg er orienteret, er der kun en brugbar måde at få reduceret den på.
03-03-2013 12:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er 10 gange mere sandsynligt,at atmosfærisk CO2 kommer fra naturlige kilder end at det kommer fra AG.

http://notrickszone.com/2013/03/02/most-of the-rise-in-co2-likely-comes-from-natural-sources/
Redigeret d. 03-03-2013 12:26
03-06-2013 20:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi kan jfr. ovenstående konkludere, at der ikke findes seriøse modargumenter imod argumentet om, at AGW-problemet kun er et bagatel-problem.

Skulle der imod forventning være et argument, som jeg har overset, så høre jeg gerne om dette argument.
15-08-2013 16:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Peter Mogensen skrev:

"Stråmand. Uden indsigt i hvad klimaproblemet egentlig betyder... og - off-topic, som Branner har pointeret en gang."

Nu er det engang sådan, at man ikke behøver ret meget viden omkring CO2- og klimaproblematiken for at kunne konkludere, at AGW er et bagatel problem.
15-08-2013 16:39
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Jørgen Petersen skrev:
Peter Mogensen skrev:

"Stråmand. Uden indsigt i hvad klimaproblemet egentlig betyder... og - off-topic, som Branner har pointeret en gang."

Nu er det engang sådan, at man ikke behøver ret meget viden omkring CO2- og klimaproblematiken for at kunne konkludere, at AGW er et bagatel problem.


Nu er det engang sådan, at man ikke behøver ret meget viden omkring CO2- og klimaproblematiken for at tro at man kan konkludere, at AGW er et bagatel problem.


-Jeg har rettet din sætning for dig, håber det er ok
15-08-2013 16:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Kristoffer Haldrup

Hvis man regner i tab af menneskeliv, så er konklusionen klar.

Hvis du ikke mener, at kunne bruge dette sammenligningsgrundlag, som udgangspunkt, så er du velkommen til at argumentere for det. Indtil videre er der dog ingen, som har anfægtet dette sammenligningsgrundlag.
15-08-2013 17:02
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Jørgen Petersen skrev:
@ Kristoffer Haldrup

Hvis man regner i tab af menneskeliv, så er konklusionen klar.

Hvis du ikke mener, at kunne bruge dette sammenligningsgrundlag, som udgangspunkt, så er du velkommen til at argumentere for det. Indtil videre er der dog ingen, som har anfægtet dette sammenligningsgrundlag.


Jeg mener, at tab af menneskeliv og summen af menneskelig lidelse, nød & elendighed er et fremragende sammenligningsgrundlag. Faktisk det eneste, som giver egentlig mening for mig, da polarræven og andre dyr grundlæggende kan rende mig, målt i forhold til millioner af børn der dør af sult og sygdom.

Men jeg er stadig meget, meget langt fra at mene, at AGW er et bagatelproblem.
15-08-2013 17:16
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
At jeg skrive bagatelproblem er selvfølgelig for at skabe debat. Vi er jo nu engang i et debatforum.

Med bagatelproblem mener jeg helt konkret, at AGW er et lille problem set i forhold til de store globale problemer. Umiddelbart virker alle globale problemer jo store. Det siger næsten sig selv.

Med udgangspunkt i tab menneskeliv (og for den sags skyld menneskelig lidelse) så er der jo meget langt fra AGW-problemet til de store globale problemer med sult, underernæring, fattigdom, banale infektionssygdomme og befolkningstilvæksten med mere.
15-08-2013 21:14
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Jørgen Petersen skrev:
At jeg skrive bagatelproblem er selvfølgelig for at skabe debat. Vi er jo nu engang i et debatforum.


Ja, men din vane med at starte med at konkludere at du som en selvfølgelighed har ret i selv de mest absurde påstande, gør at det virker som spild af tid at prøve at forklare dig hvorfor folk ikke anser det for lige så selvfølgeligt som dig. Det giver ret meget indtryk af dogmatisme. ... og at folk vil spilde deres tid på at starte fra Adam og Eva med at forklare dig hvad det andet synspunkt er.
Så hvis det er debat du ønsker, så formulerer du dig ikke på en måde, der motiverer andre til at bruge tid på det.

Kan vi starte med at blive enige om at hvis folk som f.eks. James Hansen har ret i omfanget af klimaproblemet, så er det ikke noget vi kan udsætte og løse engang, når vi har løst en masse andre problemer?
For at sætte det lidt på spidsen. Problemer som f.eks. Malaria bliver ikke sværere at løse hvis vi venter, men hvis vi venter med at løse et problem, der gør store dele af planeten ubeboelig i 1000-vis af år, så er det lidt svært at få det løst, når vi engang gider?

Bemærk "hvis" - jeg beder dig tage stilling til det under den antagelse af James Hansen har ret.
16-08-2013 16:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Mogensen

Jeg må sige lige ud, at hvad James Hansen, Al Gore og IPCC (for den sags syld) har skrevet og sagt imponerer mig ikke. Faktisk får jeg mindre og mindre respekt for disse folk og institutioner for hver dag der går.

Her skal det bemærkes, at alt hvad der har med det fremtidige klima at gøre er ikke eksakt videnskab. Vi taler derimod om noget, som er både meget subjektivt og meget usikkert. Det kan derfor ikke overraske, at der i de seneste år er fremkommet meget dokumentation for, at diverse klima prognoser overvurdere de fremtidige temperaturstigninger meget kraftigt.
Vi kan derfor godt sige lige ud, at alt hvad der har med CAGW at gøre bliver skubbet længere og længere ud i fremtiden. Ligeledes er alle skræmmekampagnerne i relation til AGW ved at gøre sig selv til grin. Efterhånden er der også kun meget få, som tager disse skræmmekampagner seriøst længere.

Som det sikkert er dig bekendt, så er der jo stor forskel på en mindre og ubetydelig global opvarmning og på CAGW.

For at sige det lige ud, så taler du om noget der teoretisk kan ske engang langt ude i fremtiden. Jeg taler derimod om, at millioner af mennesker dør på grund af sult, underernæring og banale infektionssygdomme her og nu. Hvis du ikke kan se forskellen, så er der noget galt.
16-08-2013 17:06
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
@Jørgen

Det er sandlig en fin "debat" du opfordrer til.
Er der overhovedet noget af det du siger, der er til diskussion?

btw... folk, der trækker Al Gore frem totalt uopfordret som om jeg på nogen måde skulle være interesseret i at stå på mål for hvad han siger "imponerer mig ikke. Faktisk får jeg mindre og mindre respekt for" folk, der ikke kan slippe deres aversion imod Al Gore og absolut skal trække ham frem hver gang nogen nævner klima. Han rager mig ... og jeg har ikke set hans film. OK?
Redigeret d. 16-08-2013 17:07
16-08-2013 19:57
simon-nordfyn
☆☆☆☆☆
(19)
Tillad mig at smide en sten i vandet...
http://ing.dk/artikel/forskere-co2-udslip-goer-verden-groennere-159703

Hvis dette er korrekt, så vil et øget CO2-udslip ikke give nogen som helst katastrofe - nærmest tværtimod. Den ekstra varme oveni giver bare ekstra vækst.

Det største problem af dem alle er stadigvæk overbefolkning, og ovenstående vil ikke løse problemet, men blot forsinke det.
Redigeret d. 16-08-2013 19:59
16-08-2013 20:42
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
simon-nordfyn skrev:
Hvis dette er korrekt, så vil et øget CO2-udslip ikke give nogen som helst katastrofe


1) Non-sequiteur.
2) Der er en grund til at forskerne selv skriver deres artikler og ikke lader journalister om det.
3) ... "...hvis der er tilstrækkeligt med vand".
Redigeret d. 16-08-2013 21:17
16-08-2013 23:24
simon-nordfyn
☆☆☆☆☆
(19)
@ Peter Mogensen

ad 1) Er ikke så skarp i det franske, så den må du uddybe


ad 2) Selvom der rigtigt nok har været en journalist inde over, så går jeg bestemt ikke ud fra, at essensen i forskningen går tabt på vejen. Ved ikke, om du har læst hele artiklen, da der i fjerde afsnit står:
Men satellitbilleder over det sydvestlige USA, det nordlige Mexico, Patagonien i Sydamerika, det sydlige og nordlige Afrika, Mellemøsten og Centralasien samt det centrale Australien viser, at vegetationen har taget til med hele 11 procent.

Dvs. at effekten også kan ses, hvilket styrker teorien, og at det sandsynligvis forholder sig sådan, synes jeg bestemt er positivt


ad 3) Øgen CO2 giver øget tørkeresistens, da bladene ikke behøver at åbne spalterne så meget for at suge samme mængde CO2 ind. Dette giver øget plantevækst, som vi give øget fordampning i området, som vil give mere nedbør, som så igen vil give mere vegetation, osv...
16-08-2013 23:33
simon-nordfyn
☆☆☆☆☆
(19)
En anden, lidt nyere og mere uddybende artikel om samme emne:
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/07/130708103521.htm
17-08-2013 10:40
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter Mogensen

Det er da en fin diskussion, som vi har. Den er da i høj grad med til at skære ud i pap hvad der er store og hvad der er små problemer.

At jeg ind imellem fremhæver Al Gore, så er det fordi, at han har været en af de værste til at føre skræmmekampagner. Det er jo netop skræmmekampagnerne, som er problemet. Det er jo disse skræmmekampagner som presser politikerne til at bruge meget store beløb og lave store indskrænkninger i folks og virksomheders udfoldelsesmuligheder.

Bare i vores lille land skal der således frem til 2020 investeres omkring 120 mia. kroner i et forsøg på at nedbringe vore CO2-udledning. Og det endda på et tidspunkt, hvor man skal spare helt vildt på alle andre områder.
17-08-2013 10:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@simon-nordfyn

Jeg er helt enig med dig i, at befolkningstilvæksten er det største problem. Specielt hvis vi ser tingene i et lidt længere perspektiv, kan der slet ikke være tvivl om, at dette er det største problem.

Problemet med befolkningstilvæksten kan reelt kun løses ved at få folk i de såkaldte udviklingslande op på et hørere udviklingsmæssigt niveau. I den vestlige verden og Japan har vi således ingen befolkningstilvækst. I Brasilien havde de f.eks. en befolkningstilvækst på 3 % pr. år tilbage i 1960'erne. Nu er den i Brasilien kommet ned på ca. 0,9 % pr. år. I Brasilien har de som bekendt også haft en ganske flot økonomisk- og teknologiskudvikling igennem de sidste 20 - 30 år. Dette viser bare, hvor vigt det er, at få gang i udviklingen i de såkaldte udviklingslande.

At udvikling medfører en kraftig forøgelse af energiforbruget (og dermed i CO2-udeleningen) er i denne forbindelse komplet underordnet. At den globale CO2-udeldning har været og forsat vil være kraftigt stigende skal vi således ikke være kede af. Det er i det store hele et tegn på en god udvikling.
17-08-2013 16:00
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Jørgen Petersen skrev:
@ Peter Mogensen

Det er da en fin diskussion, som vi har.


Nej det er det bestemt ikke... men hvis du nu starter med at svare på mit spørgsmål fra før istedet for blot at lire en ny enetale af om hvor meget du har ret, så kan det være det kan blive til noget, der kunne kaldes en diskussion.

Den er da i høj grad med til at skære ud i pap hvad der er store og hvad der er små problemer.


Du kan godt lide at høre dig selv tale, ikk'?
Redigeret d. 17-08-2013 16:13
17-08-2013 18:21
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Alt hvad jeg skriver er da til diskussion, eller debat om man vil. Men det kræver selvfølgelig visse kvalifikationer, at give mig kvalificeret modspil.

Angående James Hansen, så kan jeg på ingen måde forestille mig at han har ret. Udviklingen i de senere år taler jo for sig selv. Den præmis går jeg således ikke ind på.
17-08-2013 19:09
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Jørgen Petersen skrev:
Alt hvad jeg skriver er da til diskussion, eller debat om man vil. ....bla bla....Den præmis går jeg således ikke ind på.


Kan du ikke selv se det komiske?

Jeg forsøger at fremføre en pointe for dig, der kræver du tager stilling til et hypotetisk spørgsmål. - og du nægter.
Men du hævder stadig at alt hvad du skriver er til diskussion.

...så kan jeg på ingen måde forestille mig at han har ret.


Men så kan vi da vel i det mindste blive enige om at korrektheden af det meste af det du remser op som selvfølgeligheder er betinget af om du har ret i din ide om at hvad der er fakta er begrænset til hvad du kan "forestille dig".

http://rationalwiki.org/wiki/Argument_from_incredulity#Personal_incredulity
Redigeret d. 17-08-2013 19:32
18-08-2013 11:19
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hr. Mogensen

For din skyld vil jeg gerne skære det ud i pap, hvad jeg mener. Så har du også har en chance for at forstå hvad jeg skriver om.

Kort fortalt har vi mennesker på det globale plan så mange og store problemer, at vi umuligt kan løse dem alle. Ud over de før omtalte problemer med sult, underernæring, fattigdom, banale infektionssygdomme og befolkningstilvæksten, så kan her eksempelvis også nævnes:

Den atomare trussel. Det er at såkaldte slyngelstater anskaffer sig A-våben. Eksempelvis arbejder Nordkorea og Iran målrettet på at anskaffe sig A-våben. Et land som Pakistan har allerede A-våben. Herudover indeholder den atomare trussel også risikoen for at terrorister som f.eks. Al-Qaeda anskaffer sig A-våben. Hvis de får fat i en A-bombe og anbringer den på f.eks. et skib og på denne måde transportere den til en storby som f.eks. New York, London eller København, og får den til at detonere der, så har vi katastrofen.

Vulkaner eller såkaldte supervulkaner kan også gå i udbrud og slå ufatteligt mange mennesker ihjel.

Såkaldte dræber meteoritter kan også slå ned og slå alle eller næste alle mennesker ihjel.

Udbrud af sygdomme af både den ene eller anden slags. Hvis der eksempelvis kommer en dødelig, luftbåret virusepidemi med kort inkubationstid, så taler vi om en sygdom, som kan udrydde store dele af menneskeheden.

Naturligt forekommende naturkatastrofer og naturligt forekommende klimaændringer.

Problemer og risici er der således rigeligt af. På baggrund af at vi ikke kan løse alle vore problemer, bliver vi således nød til at prioritere, hvilke problemer og risici der er mest hensigtsmæssige at bekæmpe. Foretager vi ikke en sådan prioritering, er der stor risiko for, at vi bruger vores ressourcer særdeles uhensigtsmæssigt.

På baggrund af den viden, som vi har i dag, kan jeg ikke se, at der er grund til prioritere CO2-problemet særligt højt. Har du en anden opfattelse skal du være velkommen til at argumentere for det.
18-08-2013 11:49
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Jørgen Petersen skrev:
For din skyld vil jeg gerne skære det ud i pap....


Kære Jørgen... så lad mig da gengælde tjenesten;

Jeg har forstået hvad du mener. Men diskussion med dig om det er ganske uinteressant under betingelser du stiller.

Du remser en masse påstande op som fakta og påstår at alt er til diskussion, men sagen er jo at modpartens position er at du tager fejl - og at du gør det fordi folk som James Hansen har ret i vurderingen af klimaproblemet og du ikke har.

Men når du siger at du "slet ikke kan forestille dig" at han har ret, så det "præmis vil du slet ikke ind på", så er det jo direkte ækvivalent til at sige noget ala:

"Jeg er åben for diskussion, men jeg kan ikke forestille mig at jeg tager fejl, så det præmis vil jeg slet ikke ind på"

... hvilket nærmest er definitionen af rendyrket dogmatisme. Og det er som bekendt spild af tid at diskutere med dogmatikere.

Så Jørgen... du kan komme igen, når du faktisk ER åben for debat og ikke bare ønsker at holde ene-taler vi kan give dig ret i.
18-08-2013 12:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kære Peter

Det du skriver er jo bare en gang sludder for at udgå prioriteringsdebatten.

Med den bedste vilje så kan jeg ikke se at CO2- og AGW-problemet er et problem på størrelse med det som jeg tillader mig at kalde de store globale problemer.

At du gør hvad du kan for at undgå prioriteringsdebatten overrasker mig sådant set ikke, for i den ville du hurtigt komme til kort.
18-08-2013 21:16
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
@Jørgen

... bare svar på spørgsmålet.
18-08-2013 22:23
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Peter

Det er da noget forfærdeligt vrøvl du kommer med, når du skriver, at jeg bare fremsætter en masse påstande og præsentere dem som fakta.

Eksempelvis er det er da helt igennem korrekt, at vi mennesker står overfor rigtigt mange store globale problemer, og at vi ikke har mulighed løse dem alle. Vi bliver derfor nød til at prioritere, hvilke der en mest hensigtsmæssige at bruge ressourcer på at løse. Prioriteringsdebatten er du hundered for, kan jeg forstå. AGW kunne jo havne langt nede på listen.
18-08-2013 22:29
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
... bare svar på spørgsmålet.
19-08-2013 09:33
Jakob
★★★★★
(9325)
.
@Jørgen Petersen


Jeg har fundet denne udsendelse, som jeg tror, at du vil have gavn af at se:
http://www.dr.dk/tv/se/mennesket/mennesket-hvad-goer-vi-nu
Citat:
-----------------------------
Mennesket - hvad gør vi nu?
Genre: Dokumentar
Vist: DR2, 16. aug. 2013
Vises på dr.dk indtil: 15. sep. 2013
Mennesket har gjort utrolige fremskridt siden vores opståen. Men hvad hvis denne udvikling i virkeligheden skubber os tættere på afgrunden og sammenbrud? Aftenens fascinerende dokumentar trækker en streg fra de finansielle sammenbrud og voksende ulighed til menneskehedens usikre fremtidsperspektiver. Er mennesket overhovedet fremtidssikret og bæredygtigt? Filmen viser hvordan tidligere civilisationer er blevet ødelagt af 'fremskridts-fælder" - lokkende teknologier, der tjener umiddelbare behov, men kompromitterer os vores fremtid.
----------------------------

Angående øget plantevækst på grund af CO2, så er det en gammel nyhed.
Megen begejstring har det affødt blandt CO2 tilhængerne, men jeg har endnu ikke set en eneste af dem forholde sig til, hvordan det så skal gå med at brødføde den eksplosivt voksende befolkning, når det fossile brændsel slipper op. Det er en fremtidsfælde, der bestemt skal tælles med med, hvis man ønsker at være ansvarlig.

Jeg finder det også noget besynderligt, at du vender dig imod handling, der skal bremse AGW, fordi du synes, at overbefolkning er et større problem. Hvorfor sætter du ikke i stedet alle dine kræfter ind på at løse overbefolkningsproblemet, og så vil andre glæde sig over, at du samtidigt bidrager til at løse klimaproblemet.
Det kræver selvfølgelig lidt mere fantasi, end at bilde sig selv ind, at overbefolkningsproblemet kun kan løses med øget tro på frihandel og ved at grave endnu mere fossilt brændsel op af jorden. To fænomener, som sammen med religioner og anden ubæredygtig nødhjælp netop har været med til at skabe vor tids største fremtidsfælder.
Men måske, hvis du tænker dig rigtig godt om, at du alligevel godt kan komme op med noget mere konstruktivt end blot at gentage de gamle fejlslagne paradigmer..?
.
Redigeret d. 19-08-2013 10:03
19-08-2013 11:11
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Det kræver selvfølgelig lidt mere fantasi, end at bilde sig selv ind, at overbefolkningsproblemet kun kan løses med øget tro på frihandel og ved at grave endnu mere fossilt brændsel op af jorden.


Historisk set har intet andet virket, og hvad skulle pludselig have ændret sig?

Jeg giver JP helt ret i at det er det glade vanvid at gamble med millionvis af menneskelig, ved ikke at følge om på den metode, som er den eneste metode til at løse overbefolkningsproblemet.

Alt jeres andet fis giver mig en daglig og voldsom kvalme. Det ligner bestemt at idealisme og religiøs overtro blokerer for den almindelige tankevirksomhed hos ellers udmærket uddannede mennesker...
19-08-2013 20:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
En stor tak skal rettes til Morten Riber for at skære tingene ud i pap.
19-08-2013 20:59
Peter Mogensen
★★★★☆
(1397)
Morten Riber skrev:
Det ligner bestemt at idealisme og religiøs overtro blokerer for den almindelige tankevirksomhed hos ellers udmærket uddannede mennesker...


Som en, der har diskuteret en del med kreationister, ville jeg også umiddelbart have kunne forstå hvis det var religiøs overtro. Men sagen er - og det tog mig lidt tid at overbevise mig selvom ikke var for absurd til at være sandt - at det er idelogi. Mere præcis - en slags laissez faire ideologi og modstand imod enhver form for statslig regulering.

https://www.youtube.com/watch?v=XXyTpY0NCp0
Side 13 af 15<<<1112131415>

Deltag aktivt i debatten AGW - et bagatel problem:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Sådan gør man 97% forskere enige i AGW.3725-01-2019 22:26
Brexit forårsaget af (C)AGW!105-07-2016 22:19
tvivl om AGW terorien005-03-2016 23:57
AGW aflyses ved cointegration322-01-2013 23:08
Mejlstrup: Flere positive historier om AGW, tak!307-02-2012 10:12
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik