Husk mig
▼ Indhold

AGW - et bagatel problemSide 1 af 15123>>>
AGW - et bagatel problem06-04-2012 11:37
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Sammenlignet med de store globale problemer, det er de problemer, som virkelig koster menneskeliv, så er CO2-problemmet kun et bagatel problem.

Med begrebet de store globale problemer, tænkes der på problemer som: befolkningstilvæksten, fattigdom, sult, underernæring, de store sygdomme, krig, den nukleare trussel med mere. Det er alt sammen problemer, som virkelig koster menneskeliv, eller som truer med at gøre det.

CO2-udledningen (eller AGW-problemet) koster derimod ikke menneskelig i nævneværdigt omfang. Der er heller ikke udsigt til, at dette problem kommer til at koste menneskelig i nævneværdigt omfang. CO2 er jo ikke gift.

Vi glemmer således, at vi mennesker står overfor mange problemer, som hver især er langt større end CO2-problemet. Disse problemer koster således hver i sær mange flere menneskelig, end CO2-udledningen gør, eller truer med at gøre det. Regnet i menneskelig, så kommer CO2-udledningen aldrig til at koste noget der ligner det, som de andre store problemer koster af menneskeliv.

Nu har vi efterhånden diskuteret CO2-problemet i mange årtier, uden at C02-udledningen er blevet reduceret på verdensplan. Men der er fortsat ikke tegn på, at vi er på vej imod alvorlige problemer af denne grund. Jo der er nogle gletsjere, der hist og her trækker sig lidt tilbage, og vandstanden i verdenshavene stiger med 2 – 3 millimeter pr. år. 2 – 3 millimeter pr. år svarer til 20 – 30 cm på 100 år. UH DA DA sikke et problem. Jeg spørger bare, hvor er proportionerne henne?

Vi overser, at det er ekstremt bekosteligt, at bekæmpe CO2-udledningen. Samtidigt overser vi, at økonomiske ressourcer er en begrænset ressource, som kun kan bruges en gang. Ved at lytte til dem, der mener, at CO2-udledningen er et stort problem, risikere vi let, at bruge en forfærdelig masse penge, på en meget uhensigtsmæssig måde. Penge der kunne gøre meget mere nytte på anden vis.
06-04-2012 13:59
rick_uk
★★★★☆
(1140)
Der er heller ikke udsigt til, at dette problem kommer til at koste menneskelig i nævneværdigt omfang.

Det er nok forgæves at spørge hvor du har fået denne særlig forudviden?
------------------------------------------------------------------------------------

økonomiske ressourcer er en begrænset ressource

Det er 'os' der sætte grænsen til hvor mange penge/resourcer der er til rådighed til at hjælpe med de store problemer i verden. Der kunne være mange flere resourcer til rådighed med en anderledes administrering.

Har jeg forstået din forslag til en handling rigtigt? Man regner på hvor det er billigst at rede et menneskerliv fx. HIV/AIDS (á la Copenhagen Consensus) og smide alle pengene efter problemet indtil det er løst - imens man ser bort fra de andre problemer? Og derefter begynde på det næste?
Tilknyttet billede:

06-04-2012 20:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@risk-up

Du skriver: "Det er nok forgæves at spørge hvor du har fået denne særlig forudviden?"

Nej det er det ikke. Havet stiger kun med ganske få milimeter pr. år. Det kan man sagtens tilpasse sig. Det dør folk ikke af. De sidste mange år har havvandsstigningen været på 2 - 3 milimeter pr. år. Og der er ikke noget, der tyder på en drastisk ændring i denne stignings takt. De seneste 10 -15 år har denne stigningstakt endda været aftagende.

Du skriver videre om omfanget af de økonomiske ressourcer. Her må du gøre det klart, at man kan ikke bare øge skattetrykket i et land som f.eks. Danmark. Bliver skattetrykket øget, betyder det blot, at dygtige folk flytter væk fra f.eks Danmark. Til sidste er der kun pensionister og dagpengemodtagere tilbage. Det skal nok blive godt.

Man kan selvfølgelig altid lave omprioriteringer. Men så mangler du bare at fortælle hvem der skal betale. Er det dagpengemodtagerne der skal betaler? Eller er det det pensionisterne der skal betale? Eller er det i skolerne og på hospitalerne, du vil hente pengene. Skal der laves omprioriteringer, så er det dig, der skal anvise hvor pengene skal komme fra.

Vi kan således let komme i den situation, hvor det er børnene, de gamle og alle andre svage grupper, som kommer til at betale for en CO2-politik, hvor der ikke er sammenhæng imellem omkostnignerne på den ene side og resultatet af disse tiltag på den anden.
07-04-2012 12:07
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jørgen

Graf fra Klimadebat.dk seMan kunne vel med rette gå så langt som at sige at vandstandsstigningen er gået i stå, efter målingerne omkring 2011!

Men at stigningen er aftagene det kan der derimod ikke være tvivl om..

Redigeret d. 07-04-2012 12:07
07-04-2012 12:14
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hej delphi

Jeg er fuldstændig enig
07-04-2012 12:42
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2593)
delphi skrev:
Man kunne vel med rette gå så langt som at sige at vandstandsstigningen er gået i stå, efter målingerne omkring 2011!

Men at stigningen er aftagene det kan der derimod ikke være tvivl om..


Det kunne være interessant at vide hvordan det kan være at det ændre sig, på den måde.


07-04-2012 13:00
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Ja, det er jo lidt svært at gøre op på "den helt korrekte måde", men det selv med disse klimadata (... ) så er et svært at påstå at havstigningerne er voldsomt accelererende i de senenste år.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 07-04-2012 13:40
07-04-2012 13:16
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Frank

Jeg forstår simpelthen ikke den tilknyttede graf - hvad viser den reelt?

Som jeg læser den og din kommentar - så har de 2 ting ikke meget med hinanden at gøre. Mener du seriøst, at der er en stigning på 110 mm pr. år?


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-04-2012 13:41
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Wops!
Der skulle stå per århundrede (!) - er nu rettet, tak!
07-04-2012 16:10
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er 'os' der sætte grænsen til hvor mange penge/resourcer der er til rådighed til at hjælpe med de store problemer i verden. Der kunne være mange flere resourcer til rådighed med en anderledes administrering.


@Rick

Ku' du ikke løfte lidt af sløret for hvordan en anden administrering, skulle udfoldes som altså skulle give flere midler til at afhjælpe verdens problemer!

Redigeret d. 07-04-2012 16:11
07-04-2012 16:29
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Det er 'os' der sætte grænsen til hvor mange penge/resourcer der er til rådighed til at hjælpe med de store problemer i verden. Der kunne være mange flere resourcer til rådighed med en anderledes administrering.


@Rick

Ku' du ikke løfte lidt af sløret for hvordan en anden administrering, skulle udfoldes som altså skulle give flere midler til at afhjælpe verdens problemer!


Jeg har opdaget, at det har haltet lidt med logikken - ja også hos mig selv.

Hvis jeg skal analysere de 2 ovenstående udsagn, så når jeg frem til, at både penge og ressourcer forsvinder på mystisk vis - men er det nu også sandt? Nej - penge der bliver brugt til et eller andet skifter vel bare ejer. Med hensyn til klodens ressourcer så er hovedparten om ikke alle vel mere eller mindre konstante - dvs. en ressource forsvinder ikke bare, den skifter også blot plads (indgår i en anden sammenhæng)

Så et af de spørgsmål, vi må stille, er vel, om penge og ressourcerne er der, hvor vi ønsker, de skal være.

Er det særlig klogt, at en større og større del af vores kulressource findes i gasform, eller er det klogere, hvis mere af kulressourcen bindes først i planter og siden i stenkul.

I kan jo selv fortsætte rækken af spørgsmål!


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-04-2012 19:54
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Boe

Dybest set er Global Warming en industri hvor flere og flere offentlige og private midler kanaliseres ind i et stort bundløst og glubende hul som kun vil ha' mere og mere.

Mange har en indentitet i og omkring hele forskningsindustrien omkring AGW, en identitet omkring miljøorganisationer som virker og ånder for processen, og den politiske proces omkring AGW er aldeles uhæmmet og kan trække offentlige midler til aldeles håbløse og totalt ubrugelige projekter som kun er med i processen for at virke som katalysator for de politiske vinde..

Og floromsvundne og velmenende udtalerserne som disse:

Det er 'os' der sætte grænsen til hvor mange penge/resourcer der er til rådighed til at hjælpe med de store problemer i verden. Der kunne være mange flere resourcer til rådighed med en anderledes administrering.


De kan i reglen trække flere og flere uvidne og dumme mennesker fra passiv livsførselse til aktive og udfarende kampklare individer, som i reglen kan lave umådelig stor skade på natur og mennesker, via deres uvidenhen og simpel dumhed.
Redigeret d. 07-04-2012 20:05
07-04-2012 20:31
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Boe Carslund-Sørensen skriver

"Så et af de spørgsmål, vi må stille, er vel, om penge og ressourcerne er der, hvor vi ønsker, de skal være."

Det er netop det centrale spørgsmål. Som forholdene er nu, så bruger vi her i landet en forfærdelig masse penge på at bekæmpe et bagatelagtigt problem. På lokalt plan såvel som på globalt plan kan CO2/AGW-problemet ikke siges at være særligt stort.

Det seneste energiforlig kommer angiveligt til at koste danskerne omkring 3,5 mia kr. pr. år, når det er fuldt implementeret. Men det er jo omkostninger, som kommer oveni alle de tidligere vedtagne udgiftskrævende tiltag på energiområdet. Man kan derfor med rette spørge, om vi i får nogen nytteværdi af alle de penge, som vi bruger på at nedbringe CO2-udledningen?

En ting er i hvert tilfælde sikkert, og det er, at det kun er en meget lille del af den globale CO2-udledning, som kommer fra Danmark. Vores andel ud gør under 2 promille af den globale CO2-udledning. Hvad vi gør her i landet, er derfor så godt som ligegyldigt i den globale sammenhæng.
07-04-2012 20:41
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
delphi skriver:

"Mange har en indentitet i og omkring hele forskningsindustrien omkring AGW, en identitet omkring miljøorganisationer som virker og ånder for processen, og den politiske proces omkring AGW er aldeles uhæmmet og kan trække offentlige midler til aldeles håbløse og totalt ubrugelige projekter som kun er med i processen for at virke som katalysator for de politiske vinde."

Jeg synes, at dette udsagn er både interessant og tankevækkende.

Det ser nærmest ud som om, at politkkerne, forskningsindustrien omkring AGW, miljøorganisationerne og medieverdenen er gået i selvsving.
07-04-2012 21:32
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen

Min pointe er netop, at penge ikke kan forbruges (forsvinde i en global økonomi), men de kan bruges igen og igen. Penge er i sig selv intet udover et bevis på et bytteforhold. Pengemangel opstår, når vi begynder at gemmen dem væk under madrassen eller andre steder, hvor de er taget ud af cirkulation.

Så længe penge blot vedbliver med at skifte hænder (ejer), så går det godt, men når tilliden til pengenes værdi bliver betvivlet, så er det, at vi oplever økonomikse kriser, men det betyder jo ikke, at pengemængden er forsvundet, men at værdierne bag penge bliver revurderet.

Så på sin egen måde er penge også en konstant ligesom energi !


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
07-04-2012 22:19
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg synes, at dette udsagn er både interessant og tankevækkende.

Det ser nærmest ud som om, at politkkerne, forskningsindustrien omkring AGW, miljøorganisationerne og medieverdenen er gået i selvsving.


@Jørgen

Jamen det er jo enten et levebrød for forskere eller græsrodsorganisationer eller politisk fremme for politikere!

Når man ved ret simple virkemidler, kan frem en tendens, som øger ens mål i form af bedre stillinger eller løn, eller noget så simpelt som flere medlemmer (kunder i butikken) eller vælgere, så vil man da alt andet lige trække på de mekanisme som netop kan dette.

Der skal ihvertfald nogle meget fine menneskelige karaktertræk til, for ikke at fræstes til denne lette adgang til netop det man ønsker, som man netop kan opnå ved at skabe en ubegrundet frygt i befolkningen som f.eks. omkring AGW...
07-04-2012 23:38
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er kejserens nye klæder om igen. Ingen tør sige, at kejseren ingen tøj har på.
08-04-2012 00:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Boe Carslund-Sørensen

Den enkelte mønt eller pengeseddel bliver naturligvis brugt igen og igen. Det jeg taler om er noget helt andet. Det er lidt kompliseret at forklare, men jeg tror jeg kan gøre det på følgende måde.

Et land som Danmark har en BNP af en given størrelse, og det kan man ikke bare udvide, som man ønsker. En økonomi som vores, er på kort sigt primært bestemt af efterspørgslen. Dvs. at aktivviteten (BNP) i samfundet på kort sigt stiger og falder i takt med efterspørgslen.

Problemet er bl.a. når aktivitet bliver for høj. Så får vi inflation, lønstigninger og tab af konkurrenceevne med mere. På økonomsprog heder det, at aktivitetsniveauet kommer over den naturlige ligevægt. For en lille åben økonomi som den danske, er det meget vigtigt, at have en god konkurrenceevne.

Bliver aktiviten derimod for lav. Det gør den typisk i krisetider, så får vi arbejdsløshed, store problem med at få statsbudgettet til at hænge sammen osv. Her taler økonomer om at aktiviteten er under den naturlige ligevægt. Her vil man gøre hvad man kan for at øge den samlede efterspørgsel i samfundet, for således at øge aktiviteten (BNP).

Ved et lavt aktivitetsnivesau har man typisk ingen lønstigninger, lav rente og aftagende inflation, hvorved konkurrenceevenen forbedres helt af sig selv. Det er den situatuation vi er i nu i stort set hele den vestlige verden. Det er en meget vigtig fase, som man ikke kan springe over, hvor gerne man end vil.

På sigt kan man øge BNP på en holdbar måde ved at øge produktionskapaciteten (værdiskabelsesevnen) i samfundet. Det kan man f.eks. gøre ved at indføre ny teknologi, forbedre infrastrukturen, øge arbejdsudbudet, øge arbejdsstyrkens uddannleseniveau med mere. På sigt kan man således øge værdiskabelsen i samfundet, men det ikke noget man bare lige gør.

På kort sigt kan man derimod ikke øge værdiskabelsesevnen. Det er derfor helt på sin plads at sige, at de økonomiske resourcer, der er tilgængelige i et samfund som f.eks. det danske, er begrænsede.
08-04-2012 00:27
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Jørgen Petersen skrev:
Det er kejserens nye klæder om igen. Ingen tør sige, at kejseren ingen tøj har på.


Jørgen Petersen

Oh jo - vi er nogle stykker, der ikke bare siger, at "kejseren ingen tøj har på" - nej, vi råber det højt alle de steder, vi kan. Og jo - "kejseren" bliver lige overrasket hver gang, når det bliver afsløret, at han ingen tøj har på.

Sidste lørdag stod jeg på SDEs (Sammensluttede Danske Energiforbrugere) generalforsamling, hvor den røde tråd gennem min beretning, som formand, var at forbrugerne selv skulle tage teten, fordi det er den billigste form for omstilling til et mere fossilfrit samfund.

Torsdag aften stod jeg i Funderhallen foran ca. 350 utilfredse borgere, der af Silkeborg Kommune var blevet pålagt tilslutningspligt til fjernvarme, og det selv om fjernvarme vil være dyrere end deres nuværende naturgasopvarmning - ja fjernvarme vil faktisk også være mere energikrævende, da ledningstabet på 20 % gør, at fjernvarmeværkets kedel skal have en virkningsgrad på 125, for at være lige så energirigtig som naturgasfyr hjemme hos hver enkelt forbruger.

Det faktum at borgerne ikke kan låne penge til en investering på mellem 70 og 120.000 kr. pga., at investeringen ikke øger ejendommenes værdi - nej den investering vil mindske ejendomsværdierne - pga. en højere varmeudgift efter installationen af fjernvarme end med individuel naturgasfyr, har heller ikke afholdt kommunen fra at forsætte med vanvidet.

Desværre fik jeg først i 12'de time besked om dette kommunale vanvid, havde jeg blot vist det noget før, så kunne ingen af de naturgasfyrede ejendomme blive tvunget til fjernvarme - de kunne bare have skiftet naturgassen ud med certificeret biogas, hvorefter gasfyret er at betragte som et VE-anlæg (VE=vedvarende energi).

Det samme forhold gør sig gældende for oliefyr, for hvis den fossile fyringsolie udskiftes med f.eks. biodiesel - så er fyringsanlægget blevet til VE.

Jeg vender hele tiden tilbage til, at hvis CO2-udledningen er problemet, så er der kun en farbar vej, og det er at reducere den mængde af kulstofholdigt materiale, vi brænder af.

Desværre er det ikke de takter, der er grundlaget for energipolitikken, og det er slet ikke noget, der ingår i det nye energiforlig - hvorfor jeg også omtaler det som et energiforlis.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
RE: Nordkorea08-04-2012 06:58
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2593)
Jørgen Petersen skrev:
Sammenlignet med de store globale problemer, det er de problemer, som virkelig koster menneskeliv, så er CO2-problemmet kun et bagatel problem.


Nej, CO2 vil skabe så kraftig en global opvarmning at verdenshavene vil koge tørre. Ikke kun mennesket vil uddø men alle liv vil dræbes af temperatur omkring 400'C, ligesom på Venus.

Vi må straks skabe en magtfuld verdens regering som kan nedbringe CO2 udslippet til et minimum. Hele verden skal være lige som CO2 forbilledet: Nordkorea, for at redde livet på jorden.


08-04-2012 07:46
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Jeg faldt over nogle meget gode betragtninger angående klimapolitik af Gerald Marsh:
http://www.gemarsh.com/wp-content/uploads/2010-International-Conference-on-Climate-Change1.pdf

Han skriver bl.a. følgende:

"If the US government were primarily concerned with carbon dioxide emissions, it would not be pursuing technologies like solar and wind".

"So if carbon dioxide emissions are not the real concern, what is? The answer lies in the national security area and in particular with the necessity for guaranteeing the supply of cheap oil".

"The necessity of maintaining this supply is not only extremely costly, it also puts enormous constraints on the diplomacy of not only the US, but also Europe and Japan. When one talks about the national security interests of these and many other countries in the Gulf area, one is talking about oil".

"During the last decade or so this situation has become an increasingly difficult problem, but even so, one might ask if it justifies misleading the public by exaggerating the threat of possible global warming: I say exaggerating because at our current level of understanding, if there has been warming, it would seem to be well within natural variations since the last ice age".
Redigeret d. 08-04-2012 07:46
08-04-2012 08:35
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@kristofferszilas

Du rejser et meget vigtigt spørgsmål angående hvorvidt, det er i orden at vildlede befolkningen for at opnå vise politiske mål.

Dette spørgsmål relatere sig ikke kun til USA, og deres forsøg på at reducere afhængigheden af billig olie.

Dette spørgsmål er lige så relevant her i landet, hvor skiftende regeringer har vildledt befolkningen i et forsøg på at skabe eksport af klimateknologi. Bl.a. vindmøller.

Jeg synnes helt klart ikke en sådan vildlednig er i orden. Problemet er blot, at AGW/CO2-problemet er banket så godt fast i bevidstheden hos almindelige mennesker, at denne opfattelse er svært at komme op i mod.
08-04-2012 08:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er kejserens nye klæder om igen. Ingen tør sige, at kejseren ingen tøj har på.


Hej Jørgen.

NU er jeg ikke helt sikker på, at han ingen tøj har på!

NU har jeg stor tillid til Professor Richard Muller se.Video med Muller omkring drivhuseffekt mm se http://newenergyandfuel.com/wp-content/uploads/2009/03/professor-richard-a-muller.jpg

Om vi kan lide det eller ej, så inden for få år, så er co2-udledningen mere end 4 gange så stor som i dag, når de opkommende økonomier virkelige får damp under kedlerne...

Mullers Pointer:

Hvis skydækket ændres (stiger) med 2 %, annulleres den ekstra forcing fra alt det co2 vi kan komme i atmosfæren..

Hvis vi vil gøre noget mod co2-udledning er noget af det mest uansvarlige vi kan gøre precist det vi gør i Danmark med bekostelige energisystemer, som netop hvis de på global plan skulle reducerer co2-udledningen, ville kræve så enorme tilskud, at det selvsagt er urealistisk.. Som Muller siger vi har gjort en feel good measure, men det har ikke hjulpet en pind.

Eller med andre ord hvis vi vil reducerer co2-udledning skal vi finde nogle energisystemer som er billigere end de systemer som bruger fossilenergi og det kan jo kun hilses velkommen uanset om man tror på AGW eller ej.
Redigeret d. 08-04-2012 09:43
08-04-2012 10:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Video med muller se http://www.youtube.com/watch?v=VbR0EPWgkEI&annotation_id=annotation_916464&feature=iv
08-04-2012 12:00
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Hej delphi

Det er interessante udsagn, som Richard Muller fremsætter. Jeg kan kun sige, at jeg er også meget enig med ham.

Når jeg skriver, at kejseren ingen tøj har på, så er det naturligvis en overdrivelse, som er fremsat for at sætte tingene i perspektiv. Det er ligesom når jeg skriver, at AGW er et bagatel problem. Jeg benægter således ikke at CO2 er en drivhusgas, og at global opvarmning godt kan give visse problem på sigt. Jeg siger bare, at disse problem, er meget små i forhold til alle de mange store globale problemer, som vi også står overfor.

Jeg stiller således spørgsmål ved, om det er hensigtmæssigt at bruge en masse penge på at bekæmpe CO2-udledningen? Der er jo mange andre og meget større problem, som man istedet kunne gøre noget ved.

Som du selv skriver, så er det vi har gjort kun en "feel good measure".
08-04-2012 13:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg stiller således spørgsmål ved, om det er hensigtmæssigt at bruge en masse penge på at bekæmpe CO2-udledningen? Der er jo mange andre og meget større problem, som man istedet kunne gøre noget ved.

Hej Jørgen.

Det her udviklingsforløb seDet retfærdiggør bestemt ikke noget tiltag, som det vi er vidne til i DK, omkring det netop vedtagne energiforlig, hvis sigtet er at minimere co2-udledningen, for at reducere verdens temperaturstigning.

Kolkata (Før: Calcutta ) seHer har havet over de seneste 80 år hævet sig med 50 cm pga. landmasserne har sænket sig i forhold til havet... Det har man uden problem kunnet håndtere i Indien, og man har over perioden haft aldeles andre og vigtigere ting at beskæftige sig med.

Uanset om Co2 har en virkning på verdens temperatur, som måske kan vise sig fatal! Selv under dette scenario så er det fuldstændig uansvarlig, at bruge verdens ressourcer på dette problem, når man netop ikke har noget der virkelig kan hjælpe på co2 udledningen, da der netop er så mange mange andre langt langt vigtigere problemer selv hvis verdenshavene skulle stige markant.

OG den med, Point Of No Return (i forhold til co2-udledning og temperaturstigning) det er simpelthen så useriøs og u-underbygget propaganda, som kun kan betegnes som afstumpet!

Det der derimod ikke er useriøst, i forhold til at reducere co2-udledningen:

NU sad jeg i går og så denne video om skiffergas fra en høring i Energipolitisk Udvalg på Christiansborg se Link

Det som i korthed er problemet med Skiffergas er at gassen er placeret i skiffer og for at skabe passage for gassen skal der pumpes en masse vand og nogle små keramiske kugler ind i skifferen som sker ved at hæve og sænke trykket i enorme vandmasser som i praksis er blandet med kemikalier, som altså i sidste ende ender på overfladen. I praksis kan disse kemikalier forurene grundvandet enten ved at de håndteres forkert når de kommer op til overfladen eller at der er problemer med den foring som er placeret ned gemmen boresøjlen til undergrunden.


Netop denne produktionsmetode har gjort at USA over de sidste år er blevet selvforsynede med naturgas og netop at gassen i effektive kraftværker er særdeles konkurrencedygtig (pris) til kulproduceret strøm (når værkerne skal skiftes)...

El produceret ved naturgas forurener (co2) betydelig mindre end kul-strøm. Måske en faktor-4 mindre.

OG da gassen er langt mindre ressourcekrævende (raffinering mm) hvis den anvendes direkte i biler er fordelene mange ved naturgas i forhold til alm olie.

NU bruger miljøorganisationer alle deres kræfter på at der ikke produceres skiffergas pga risikoen for forurening af grundvandet.. Og det er netop ikke seriøst. Hvis der er en risiko må man tage de forholdsregler som minimerer denne risiko...
Redigeret d. 08-04-2012 13:37
08-04-2012 20:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Vi burde bruge naturgas som brændstot i vore biler. Det er et langt renere brændstof end benzin og diesel.
08-04-2012 21:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vi burde bruge naturgas som brændstot i vore biler. Det er et langt renere brændstof end benzin og diesel.


JO! Men Jørgen! SÅ har vi jo ingen problemer, så ivrige miljøaktivister og andet godt-folk kan få et indhold i tilværelsen.. NU er der jo hverken partikler i luften. Der er mindre co2 fra den samlede Bilpark ved naturgas. Og vigtigst nu er der ingen risiko for at ressourcerne som er tilfældet med olie, at de løber tomme, fordi der er ubegrænset mængder af gas... Hvad så!

Redigeret d. 08-04-2012 21:16
08-04-2012 21:46
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
delphi skrev:
Vi burde bruge naturgas som brændstot i vore biler. Det er et langt renere brændstof end benzin og diesel.


JO! Men Jørgen! SÅ har vi jo ingen problemer, så ivrige miljøaktivister og andet godt-folk kan få et indhold i tilværelsen.. NU er der jo hverken partikler i luften. Der er mindre co2 fra den samlede Bilpark ved naturgas. Og vigtigst nu er der ingen risiko for at ressourcerne som er tilfældet med olie, at de løber tomme, fordi der er ubegrænset mængder af gas... Hvad så!


For slet ikke at tale om biobrændstoffer, der faktisk forurener mere end fossile brændstoffer.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
08-04-2012 22:09
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
For slet ikke at tale om biobrændstoffer, der faktisk forurener mere end fossile brændstoffer.


JO men det er jo den slags miljøet og vor omgivelser må bære når miljøfanatismen udrulles for fuld hørm....
09-04-2012 10:47
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
I har en fantastisk form for humor.
09-04-2012 11:23
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I har en fantastisk form for humor.


Hov hov det er skam ikke humor.. Det er derimod ramme alvor!


HVis det forhold at vi i 2010 må konstaterer at kul og naturgasforbruget til landets el-produktion eksploderer med hele 74 Twh for at yde 26 Twh strøm, fra landets kraftværker, hvis ikke det forhold kun kan tilskrives en miljøfanatisme omkring miljøfanatikers kæledække nemlig vindmøllen, så anskuer man ikke de forliggende fakta ordentlig.

Sådan noget som det her se Link 40.000 Mwh fra 5000 ton kul i døgnet i Århus når det er koldt som langt overvejende omsættes til fjernvarme fordi der er ikke brug for strøm.

Når man er villig til at bruge så exorbitante summer på møller, og så i øvrigt ikke gider gøre sig nogle overvejelser omkring det som sker i Århus, så er forholdtet styret af miljøfanatime hvor man har koblet hjernen fuldt og helt fra til skade for miljøet..

Det er altså ikke bare det bare-ingenting der er i kul, her fra Amagerværket i Kbh se..35 Kg kviksølv ud over København i 2008.

Det eneste miljøfanatismen med bund i Greenpeach, Danmarks Naturfredningsforening og på Venstre-Fløjen i bredforstand, kan er at yde benzin på deres evindelig og stupide kampgejst som med usvigelig sikkerhed resulterer i kravet om endnu flere møller som yder ubrugelig strøm til det samlede el-net, som kun virker til endnu mere kul som skal omsættes i Århus og andre steder i landet...

Kul er et ganske udmærket brændsel, men som alt andet i denne verden skal ting bruges med omtanke, i stedet for det uhæmmet svineri som virker i dag, for at tækkes miljøfanatismen i DK...
09-04-2012 13:58
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det er på høje tid, at folk begynder at protestere. Problemet er, at forholdende er så indviklede, at den brede befolkning ikke forstår problematikken. Derfor kan politkerne komme godt afsted med næsten hvad som helst.
09-04-2012 14:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Derfor kan politkerne komme godt afsted med næsten hvad som helst


Jamen de er jo kørt rundt i manegen af deres egen uvidenhed og så den glubende tørst efter handling i brede dele af befolkningen som kræver noget håndgribeligt (læs: Møller).. Og lige præcist den tørst som ivrige miljøfanatikere dygtigt forstår at påvirke via deres stadige tiltag i mediebilledet.

Der er jo ikke noget, ansvarlige erhvervsfolk og andre ansvarlige dele af befolkningen, vil end at omlægge landet bort fra fossilenergi, men måske lige så meget af en anden årsag nemlig forsyningssikkerheden.. Det eneste man skal gøre er jo at vælge de systemer som er økonomisk rentabel og så iøvrigt satse på at udvikle systemer (som koster en brøkdel af det vanvid som udrulles nu) som kan lave den energi vi skal bruge billigt!
Redigeret d. 09-04-2012 14:16
09-04-2012 14:46
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Penge spiller åbenbart ingen rolle i denne sammenhæng.
09-04-2012 14:49
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Penge spiller åbenbart ingen rolle i denne sammenhæng.


Nej overhovedet ikke! Når man når en religiøs trance i forhold til det man foretager sig i forhold til AGW, så er det i orden!
09-04-2012 19:13
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2593)
delphi skrev:
Penge spiller åbenbart ingen rolle i denne sammenhæng.


Nej overhovedet ikke! Når man når en religiøs trance i forhold til det man foretager sig i forhold til AGW, så er det i orden!


Det gælder om at redde alt liv på jorden. Så er ingen pris for høj.


09-04-2012 19:22
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
kulden-varmen skrev:
Det gælder om at redde alt liv på jorden. Så er ingen pris for høj.


Jo - der en pris, der er alt for høj - det er prisen for et redningsforsøg, der faktisk medføre, at alt liv bliver udryddet !

Og det er den vej, som det nye energiforlis leder os af.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
09-04-2012 19:45
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Skal det siges kort, så er der mange globale problemer, som er langt større og koster langt flere menneskeliv end CO2-udledningen gør. Man skal derfor passe på med at bruge mange penge på et problem, som set i den store sammenhæng ikke er særligt stort, og som vi alligevel ikke kan gøre noget effektivt ved på globalt plan

Samtidigt ved vi, at mange udviklingslande står overfor en kraftigt økonomisk udvikling, som kræver masser af energi, og som dermed medfører en kraftig stigning i CO2-udledningen. Se blot på hvad Kina har været igennem de sidste 20 - 30 år. Denne udvikling vil fortsætte i Kina såvel som i rigtigt mange andre udviklingslande.

En sådan udvikling skal vi ikke være kede af, men glade for. Det betyder, at rigtigt mange mennesker bliver løftet ud af fattigdom, sult, underernering med mere. Samtidigt ved vi, at den bedste måde at bekæmpe befolkningstilvæksten på er ved økonomisk, teknologisk og uddannelsenmæssig udvikling. I den vestlige verden og Japan er der således ingen befolkningstilvækst af betydning.

Diverse alamister kan derfor ligge så godt vende sig til tanken om, at den globale CO2-udledning vil stige kraftigt i de kommende årtier. I stedet for at være kede af udviklingen, kan man lige så godt være glad for alle de postive aspekter af en sådan udvikling.
09-04-2012 20:04
Kosmos
★★★★★
(5371)
Se blot på hvad Kina har været igennem de sidste 20 - 30 år. Denne udvikling vil fortsætte i Kina såvel som i rigtigt mange andre udviklingslande

- her lidt fra den seneste kinesiske femårsplan

China will accelerate the use of new-energy sources such as nuclear energy and put an end to blind expansion in industries such as solar energy and wind power in 2012, Chinese Premier Wen Jiabao says in a government report published on March 5
Side 1 af 15123>>>

Deltag aktivt i debatten AGW - et bagatel problem:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Sådan gør man 97% forskere enige i AGW.3725-01-2019 22:26
Brexit forårsaget af (C)AGW!105-07-2016 22:19
tvivl om AGW terorien005-03-2016 23:57
AGW aflyses ved cointegration322-01-2013 23:08
Mejlstrup: Flere positive historier om AGW, tak!307-02-2012 10:12
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik