Husk mig
▼ Indhold

Fremtidens energiform?Side 2 af 13<1234>>>
17-10-2013 12:19
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det "grønne" Europa returnerer til kul.

I Tyskland er der netop åbnet nye brunkulslejer vest for Køln.

USA og Kina udbygger også kraftværker med fossil-fyring.

Verdens politiske lederskab har tilsyneladende meget lidt tiltro til VE,som en fremtidig stabil energi.

Skulle man ikke overveje,at udbygge nuklear energi istedet?

http://www.thegwpf.org/europe-cutting-green-energy-coal-comeback/
19-10-2013 09:58
helios
★★☆☆☆
(314)
Peter Mogensen skrev:
Kjeld Jul skrev:
Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,


Det burde vist være åbenlyst. Fordi verden er fuld af folk, der har mere travlt med at bruge vendinger som "alamisterne påstår" end at forholde sig sagligt til naturvidenskab.
Over halvdelen af den amerikanske kongres består bl.a. af den slags.

Nogen mere underholdende at høre på end andre:
http://www.youtube.com/watch?v=_7h08RDYA5E


- det er foreløbig en tom påstand - har du eksempler på "usaglig forhold til naturvidenskaben"?
Der er mange eksempler på det modsatte. Tesen om at Kilimanjaros is smelter pga. CO2 er forkert.
Alarmister bliver desværre hidsige når man påpeger, at det aktuelle klima ikke stemmer overens med klimamodellernes estimater i en periode over hele 17 år. At mene det er ikke at forholde sig til naturvidenskaben er vist at vende det hele på hovedet.
Men vi ser frem til nogle eksempler, hvis du har nogle på lager.
At henvise til "halvdelen af kongressen" er alt for tåget.
Hvis du mener Inhofers liste, så består den hovedsageligt at fremtrædende forskers kommentarer - flere med hundredevis af peer-reviewede artikler bag.
Kom frem med noget mere relevant.
19-10-2013 13:50
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
helios skrev:
Peter Mogensen skrev:
Kjeld Jul skrev:
Såfremt den menneskeskabte CO2 emission virkelig var så farlig og truende for klimaet og menneskenes fremtid,som alarmisterne påstår,


Det burde vist være åbenlyst. Fordi verden er fuld af folk, der har mere travlt med at bruge vendinger som "alamisterne påstår" end at forholde sig sagligt til naturvidenskab.
Over halvdelen af den amerikanske kongres består bl.a. af den slags.

Nogen mere underholdende at høre på end andre:
http://www.youtube.com/watch?v=_7h08RDYA5E


- det er foreløbig en tom påstand - har du eksempler på "usaglig forhold til naturvidenskaben"?
Der er mange eksempler på det modsatte. Tesen om at Kilimanjaros is smelter pga. CO2 er forkert.
Alarmister bliver desværre hidsige når man påpeger, at det aktuelle klima ikke stemmer overens med klimamodellernes estimater i en periode over hele 17 år. At mene det er ikke at forholde sig til naturvidenskaben er vist at vende det hele på hovedet.
Men vi ser frem til nogle eksempler, hvis du har nogle på lager.
At henvise til "halvdelen af kongressen" er alt for tåget.
Hvis du mener Inhofers liste, så består den hovedsageligt at fremtrædende forskers kommentarer - flere med hundredevis af peer-reviewede artikler bag.
Kom frem med noget mere relevant.


Nu er det ikke for eller imod den ene eller den anden forklaring på klimaforandringer, der debatteres i denne tråd - men fremtidens energiformer.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
21-10-2013 17:14
helios
★★☆☆☆
(314)
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Nu er det ikke for eller imod den ene eller den anden forklaring på klimaforandringer, der debatteres i denne tråd - men fremtidens energiformer.

Den sender vi så til Peter Mogensen , der sikkert ikke kan svare på spørgsmålene.
Fremtindes energiformer er der ingen problemer i, der er tale om at man fortsætter med overforbruget af de fossile energikilder - herunder accelereret brug af skifergas med de uundgåelige metanudslip.
Der er mange steder ikke flertal for at afvikle den fossile energi til fordel for atomenergi + VE. En stabil og sikker elforsyning kræver et bestemt antal atomkraftværker, VE kan så supplere med et mindre bidrag, som imidlertid afhænger af mulighederne for at lagre energien.
07-11-2013 02:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
helios skrev:
Boe Carslund-Sørensen skrev:
Nu er det ikke for eller imod den ene eller den anden forklaring på klimaforandringer, der debatteres i denne tråd - men fremtidens energiformer.

Den sender vi så til Peter Mogensen , der sikkert ikke kan svare på spørgsmålene.
Fremtindes energiformer er der ingen problemer i, der er tale om at man fortsætter med overforbruget af de fossile energikilder - herunder accelereret brug af skifergas med de uundgåelige metanudslip.
Der er mange steder ikke flertal for at afvikle den fossile energi til fordel for atomenergi + VE. En stabil og sikker elforsyning kræver et bestemt antal atomkraftværker, VE kan så supplere med et mindre bidrag, som imidlertid afhænger af mulighederne for at lagre energien.


Helios

Hvis du går lidt tilbage i tråden, vil du finde PMs svar - og ja du har ret, han havde ingen svar på, hvad fremidens energiform(er) vil blive.


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
09-11-2013 14:42
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Delphi

El-produktionspriser udregnet af Weissbach et al.:
Kernekraft 3,3 cent/kwh
Stenkul 3,3 -
Vind 7,0
Solar 14,0

De angivne produktionspriser er for Tyskland og baseret på en EROI udbyttefaktor,hvor der er taget hensyn til de enkelte produktionsanlægs beregnede levetid og indregnet omkostninger til lagring af den producerede vind-og solarstrøm så den igen kan anv. til el-drift.
Mht. prisen for vindmøllestrøm er den baseret på hovedsageligt landvindmøller.
Tysklands produktion fra havvindmøller udgør idag kun 160 MW.
Havvindmøller har jo betydeligt flere fuldlasttimer pr. år end vindmøller på land.
Kul,gas og kernekraftværker skal jo ikke lagre den producerede el-energi,hvorimod lagringen af el-energi fra solar-og vindproduktion ikke er uden større teknologiske udfordringer.
Levetiden for et a-kraftværk er fastsat til 60 år og en vindmølle til 20 år.

Hvad ville produktionsprisen i Danmark være,hvis man tog et gennemsnit af land-og havvindmøllerne og indregnede lagrings omkostningerne?
Hvis man ikke lagrer vindmøllestrømmen,er den alt for ustabil til industriformål,og kræver et permanent back up af konventionelle kraftværker.

EROI = W/KEA
W= producerede el-energi i hele anlæggets levetid
KEA= den investerede "grå" energi(projektering,bygning,drift,vedligeholdelse,demontage og skrotning af anlægget)

EROI :
Solar/PV -1,6
Vind -3,9
Kul -30
Kernekraft,trykvandsreaktor- 75,den nye generation over 100

Jeg har et godt kendskab til a-kraftværkerne KKW Biblis(2525 MW),som ligger ved Rhinen og KKW Krümmel(1402 MW),ved Elben,idet jeg har ført tilsyn på Biblis og været med til at projektere Krümmel.
Disse værker er nu taget ud af drift p.gr. af den tyske regerings "grønne" politik og angst for atomkraft.
Ingen af disse værker havde i deres drifttid udfald og problemer p.gr. af den radioaktive del,ingen a-kraftværker i Tyskland har haft skadeligt udslip af radioaktivt materiale.
A-kraftværkerne har været mindst ligeså driftsikre,som kul-og gaskraftværkerne.

Såfremt man ønsker en el-produktion uden CO2 emission,som fuldt ud kan erstatte de fossilfyrede værker mht. stabilitet og sikker kontinuerlig strømproduktion,til den laveste produktionspris samt den bedste udbyttefaktor - EROI- ,skal man vælge nuklear energi.
De nye reaktorkonstruktioner som,Dual Fluid og WAMSR,fra det amerikanske firma Transatomic Power,opererer ikke med en fast brændstofkerne;men her er det radioaktive brændstof opløst i en flydende saltopløsning,som cirkulerer,derfor er en kerne-nedsmeltning udelukket.
Kommer det til en strømafbrydelse,flyder smelten i en opsamligsbeholder,den størkner og kædereaktionen ophører.
Da reaktorkernen ikke står under tryk,er en omgivende trykbeholder ikke nødvendig.
Disse nye reaktorkoncepter,vil have en EROI faktor på over 100.
09-11-2013 15:25
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
A-kraft-prisen på 3,3 cent den er fuldt og helt ude af propurtion, hvis et land skal satse på meget a-kraft, og særlig hvis landet har fjernvarme som skal ydes varme fra el-produktionen.

Den pris kan uden problem ganges med en faktor 5 eller mere. Så længe man ikke har en bare nogenlunde reel og billige måde at gemme eller akkumulerer strøm på så er a-kraft simplethen for dyrt, og navnlig når et industrisamfund skal ydes strøm hele tiden da det jo ikke bare kan gå i stå når der ikke er strøm i stikkontakten, og særlig hvis ikke nabolande kan 'agerer lager'.

Prøv og ta' Sverige se på de sidste 5 år, hvor man har haft store problemer med flere store a-værker som har lukket produktionen ned med kort varsel af forskellige sikkerhedsmæssige årsager eller simple fejl på turbine eller tilsvarende.

Når sådanne et eller to 1 Gw a-kraftværksblokke de lige kobles ud og nettet skal forsynes fra backupværker som skal stå standby 24/7 i hver region i oplandet til værkerne.

Der hvor a-kraften virkelig bliver bekostelig det er forholdet her og i lyset af at man ikke kan akkumulerer strøm (så det er til at betale) se

Det mindste forbrug i sommerhalvåret om natten i Danmark er 2 Gw og det største om vinteren er 6 Gw.

F.eks. 4 Gw a-kraft i danmark det vil være på grænsen af økonomisk ruin.

For det første så kan man erstatte alle landets kraftvarmeværker med kedler (og fortsætte med at brænde fossilenergi) fordi der er ikke brug for strømmen fra kraftværkerne. Dernæst skal der stå backup klar og skal i praksis kunne yde den fulde kapacitet i hver region for ikke at lave flaskehalse i el-nettet.

Og ydermere så skal der spidslastkapacitet klar, som kan producerer få timer i vinterhalvåret om dagen når der er meget behov for strøm.

Og endelig så skal halvdelen af a-kraftværkerne lukke ned i hele sommerhalvåret om natten som øger prisen på strømmen fra a-kraft..
Redigeret d. 09-11-2013 15:28
10-11-2013 14:26
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Såfremt en stor del af klimaforskerne og IPCC har ret i,at en fortsat forøget CO2 emission på sigt vil give klimaforandringer med voldsomme konsekvenser for livet på vores planet,er det nu at politikerne skal handle og tage beslutning om,hvilke CO2 neutrale energikilder,vi skal tage i anvendelse,som en fuldgyldig erstatning for de fossile.

Idag er det eneste alternativ til et kraftværk drevet af fossilt brændsel,et CO2 neutralt kernekraftværk.
Vandkraft kan i et mindre omfang supplere kernekraft.
Vindkraft-og solaranlæg er også et supplement,men er ikke istand til at give en konstant og stabil elforsyning til industriformål og slet ikke til den tunge industriproduktion og vil kræve backup af et kernekraftværk.
Batterier kan kun anvendes i mindre transportkøretøjer.

Den samlede miljømæssige belastning ved kernekraft er på linje med belastningen ved vind-,sol-og vandkraft.
Ingen mennesker er nogensinde kommet til skade ved radioaktivt udslip fra vestlige kernekraftværker.

Det kræver 30 ton brændsel på et kernekraftværk eller 3.000 000 ton kul på et kulkraftværk at producere 27% af Danmarks årlige elforbrug.
Kernekraftværket(med brændselsstave)efterlader 1,2 ton radioaktivt affald og intet CO2,kulkraftværket efterlader 3.000 000 ton aske og 8.500 000 ton CO2.

Kernekraft er den billigste CO2 frie energikilde til el-produktion.Nye kernekraftværker leverer til 35 øre /kwh,mens vindkraft leverer til 105 øre/kwh.

Danmark kunne sagtens have haft plads til de to kernekraftværker,der var på tale at opføre i Danmark i 1970erne,de kunne have været integreret i fjernvarmeforsyningen uden problemer,overskydende el-produktion kunne have været eksporteret til vores nabolande,ligesom en reverserende el-eksport foregår mellem landene idag.

Et lille land som Schweiz drager nytte af den billige el-produktion og har 5 kernekraftværker,hvoraf de 2 leverer fjernvarme.
Også Frankrig beholder deres kernekraftværker og kan glæde sig over,at deres gennemsnitlige el-produktionspris er væsentligt lavere end i Tyskland.
I Sverige kommer halvdelen af el-produktionen fra vandkraft,den anden halvdel fra kernekraft.
Da Sverige har meget mere svær-industri end Danmark,kan de slet ikke undvære kernekraft.

100 mio ton CO2/år-eller rundt regnet det dobbelte af Danmarks årlige udledning-kunne være blevet sparet,hvis europæiske kernekraftværker af politiske grunde ikke var blevet lukket i utide.
Til erstatning for de lukkede kernekraftværker opfører man nu nye kulkraftværker(hovedsageligt i Tyskland),de nye kulkraftværker,der er under opførelse,vil bidrage med 80 mio ton CO2/år.
Tallet for ny kulkraft i EU er 11.750 MW,produktionskapaciteten af lukkede reaktorer er 15.574 MW,de kunne have været i drift idag;men blev lukket af politiske grunde.

I fremtiden vil Danmark importere mere el når vinden er svag,fordi vores kul-og gasfyrede kraftværker vil blive udfaset,en del af denne strøm vil komme fra kernekraftværker fra vores nabolande.
Det er på tide,at de danske politikere viser rettidig omhu og ansvarlighed for vores fremtidige energiforsyning,og starter en fornyet politisk debat om at opføre kernekraftværker i Danmark.
10-11-2013 16:14
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men det er altså bare ikke inden for bare nogenlunde rækkevidde, at lade a-kraft producerer el til nettet!

1,6 Gw nyt a-værk i UK. Pris: 141 Mia. Eller lige i underkanten af 100 Mia pr 1 Gw. Se Link

Møller koster 10 mia pr Gw. Og møller som ikke nær kræver den backupkapacitet som a-kraft gør, som er tilfældet hvis a-kapaciteten er betydelig eller dækker en betydelig del af et lands el-behov.

Eller lande med vandkraft hvor el-produktionen svinder ind netop fra vandkraften, når vand fryser, og netop når el-behovet stiger i vinterhalvåret, her er det vist oplagt at møllen og vandkraft er oplagt bedre, når netop møllen yder mere produktion i vinterhalvåret og el fra møllen er markant billigere.

Fjernvarme:

I 2010 hvor behovet var stort for fjernvarme, fordi året var koldt, og behovet var 43 Twh. Og det et behov til fjernvarmenet, som er spredt over hele landet, og spildvarmen fra store a-værker kan kun i meget ringe grad, tilflyde disse fjernvarmenettet.

Hvor skal denne varme nu komme fra! Fra kraftvarmeværker som kun kan forsyne meget minimalt, når a-værkerne varetager den overvejende basisproduktion. Varmepumper som forbruger a-værkernes produktion. Humme.. A-værker til 100 mia/gw og varmepumper som 4-dobler strøm til varme. Det maksimale effektbehov til fjernvarmenet i DK er 32 Gw. Anlæg som måske skal kører 2000 timer om året, når der virkelig er behov for varme, hvis a-værker og varmepumper skal kunne yde 20 gw fjernvarme, så er det et energisystem til 600 Mia hvor 5 Gw a-værker, som så kan stå standby i resten af året. Så det eneste reelle valg er, enten at producere fjernvarmen ved at brænde kul eller gas. Eller ha' fossile kraftværker klar til at yde strøm til varmepumper ved byerne, som skal ydes fjernvarme. Det er rasende dyrt...

Møller og a-kraft det er en umulighed, da a-kraftværket pga. den høje etableringspris skal ha' mange produktionstimer.

I forhold til møllen (til 10 mia pr. gw) som er langt bedre til at yde fjernvarme via varmepumper hvor produktionen gemmes i tanke, fordi el-prisen er langt billigere og den forekommer til overflod i perioder seOg hvis ikke der er baseload fra kernekraft eller kulkraft er systemet unikt når el-nettet aftager den brugbare produktion fra møllerne og varmepumperne aftager overproduktionen.

Det vil faktuelt være sådan at nye, møller kan yde helt op til 65 % af el-behovet i nettet ved en betydelig møllekapacitet, hvor kraftværker herefter kun skal yde 35 % af behovet eller i praksis mindre når der udveksles med vandkraft.

Kernekraftværker sammen med fossile kraftværker som skal yde spidslast produktion her vil de fossile kraftværkers andel i praksis blive meget høj, og navnlig fordi kernekraft er så bekostelig og forholdet at kapacistets behovet svinger dagligt og over året se.


Redigeret d. 10-11-2013 17:10
10-11-2013 18:51
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Delphi

Jeg kan godt følge dine nutidige betragtninger,selvom jeg ikke er enig i alt,men derom mere senere.

Men hvad skulle vi gøre,hvis de fossile brændsler var udfasede og ikke havde kernekraft,men kun vindkraft og vest Europa havde højtryksvejr i vintermånederne,med hård frost og næsten vindstille?

Jeg tænker her på generationen i overmorgen.
10-11-2013 19:29
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Men hvad skulle vi gøre,hvis de fossile brændsler var udfasede og ikke havde kernekraft,men kun vindkraft og vest Europa havde højtryksvejr i vintermånederne,med hård frost og næsten vindstille?ET norsk vandkraftværk Blåsjø se http://da.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5sj%C3%B8

Der er bare lige en akkumuleringskapacitet på 7,8 Twh. Og det er altså fra at magasinerne er fulde og der ikke løber vand til bjergsøerne. Eller hvis de er fulde og alt vandtilløb stoppes pga. frost, så er der vand nok til at yde de 7,8 Twh.

Danmarks årlige forbrug: 33 Twh.

Blåsjø, bjergsøDen samlede akkumuleringskapacitet i Norden er 100 Twh og Norge alene har installeret en turbinekapacitet på 26 Gw.

30 Dage tilbage for hele Danmark seOg hvis møllekapaciteten øges forholdsmæssig med 50 %Jeg mener den nuværende kapacitet over skagerak er 700 Mw som øges med 1 Gw i år når en ny forbindelse tages i brug.

Se i øvrigt http://nhsoft.dk/work/FG23/Nov/Energianalyse.pdf

Og denne
Reelt må det vist siges at være noget af en skrøne at vi ikke råder over akkumuleringkapacitet til vindenergi, set i den sammenhæng at der i foråret, sommer og efterår løber vand til disse enorme magasiner og produktionen kan stoppes og møller kan yde effekt til hele nordeuropa når vindblæser og der opbygges energi i disse lagre, når vand løber til..

Hele Nordeuropa som forbruger 1200 Twh el årligt, her kan alt el-produktion stoppes i 30 dag og vandkraft kan varetage hele el-behovet.
Redigeret d. 10-11-2013 20:20
10-11-2013 20:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I sådanne vejrsituationer bliver vi også nødsaget til at bede om atomstrøm/varme fra vores nabolande- måske endda fra Rusland,som løbende bygger nye kernekraftværker.
10-11-2013 20:24
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Rusland,som løbende bygger nye kernekraftværker


Vi kan da lige låne et kernekraftværk derover fra Rusland!

Russisk flydende a-værk se http://www.dr.dk/Nyheder/Viden/Miljoe/2013/10/090102.htm

Ku' da godt lægge inde ved Kalvebod Brygge et par mdr om vinteren når der er behov for strøm i København..
Redigeret d. 10-11-2013 20:25
10-11-2013 20:36
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg synes vi skal give Martin Lidegaard et tip,så undgår han måske i fremtiden den næste næse.
10-11-2013 20:40
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg synes vi skal give Martin Lidegaard et tip,så undgår han måske i fremtiden den næste næse


Hvad med 2 stk..
10-11-2013 20:48
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Ok
10-11-2013 22:32
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Ok

Jamen du påstår jo det er VE det der A-kraft. Så må han da være interesseret ham sol(celle)kongen..

SÅdan et par stykker eller inde i kanalerne omkring Christiansborg det må da være sagen


Redigeret d. 10-11-2013 22:32
11-11-2013 13:47
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
For en "solkonge" må nuklear energi da være noget af det mest vedvarende.
11-11-2013 18:13
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
For en "solkonge" må nuklear energi da være noget af det mest vedvarende


Og så til søs! Han tar' da fluks 4 - 5 stk af de der russer - både med kernekraft.
11-11-2013 19:44
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hvad med OS som bor i udkantsområderne i Danmark- skal vi nøjes med stearinlys og varmedunke?
11-11-2013 20:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Hvad med OS som bor i udkantsområderne i Danmark- skal vi nøjes med stearinlys og varmedunk


Yep! Konger er lidt egocenteret og særlig sol(celle)konger.. De vil ha' deres VE (a-kraft) for sig!
Redigeret d. 11-11-2013 20:22
12-11-2013 02:17
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
https://www.facebook.com/#!/EnergyFromThorium?hc_location=stream

Thorium is the most energy-dense substance on Earth, and enough exists to power civilization for millennia. http://energyfromthorium.com/http://twitter.com/EnergyFromTh


Måske der også skulle ses lidt mere på den energiform sammen med helium3.

http://en.wikipedia.org/wiki/Helium-3


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
12-11-2013 14:39
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Mens store dele af Europa skærer ned i deres kernekraft,satser Rusland på kernekraft på flere interesseområder.

Produktionen af el på kernekraftværker skal vokse med 50% frem til 2020,eksport af kerneteknologi skal være en væsentlig økonomisk faktor,og næste generation reaktorer skal udvikles.

Idag har Rusland 33 reaktorer i drift med en samlet kapacitet på 24.164 MW.Mange af reaktorerne leverer også fjernvarme.
Flere af kernekraftværkerne har trykvandsreaktorer,dvs et kredsløb omkring reaktoren med hedtvand,og et ydre kredsløb,som er forbundet med det indre kredsløb over en varmeveksler,det ydre kredsløb producerer damp til turbinerne.
Denne reaktortype er sammen med letvandsreaktorer,som kun har et vandcirkulerende kredsløb omkring reaktoren, og hvor fordampningen går direkte til turbinerne,de mest anvendte i verdens kernekraftværker.

For at nå disse ambitiøse mål er 10 reaktorer under bygning med en samlet kapacitet på 9.000 MW,og 24 planlagt med en samlet kapacitet på 24.000 MW.
Derudover skal der i nærheden af Dimitrovgrad opføres en særdeles avanceret reaktor på 100 MW,her er reaktorkernen,dampgenerator og pumper samlet i en enkelt tank med flydende bly-bismuth.
Reaktorkonceptet har allerede været afprøvet på syv ubåde samt på mindre forsøgsanlæg.
Mindre reaktorenheder af denne type vil som helhed kunne sendes med skib,tog eller bil til bestemmelsesstedet,hvor de kan levere damp til turbiner,som kan producere el og procesvarme til industriformål eller f.eks. til afsaltning af havvand.
Det store anlæg forventes i drift i 2018.

Hverken EU eller USA har hurtige reaktorer i drift eller under bygning.
Prototyper af den slags i Frankrig og Skotland er blevet lukket,og projekter i Tyskland og USA,som er langt fremme i processen,er midlertidig blevet standset.
I Tyskland skyldes standsningen af Dual Fluid reaktor projektet rent politiske grunde,i USA er det vel fordi,man de næste mange år har rigeligt med skifergas.

I Finland har virksomhederne,som står for bygningen af Finlands 6 reaktor,indledt et samarbejde med det russiske Rosatom,de satser på at udvikle et projekt baseret på den russiske VVER trykvandsreaktor,noget tyder på at reaktoren kan være i drift i 2020.

I den russiske enklave Kaliningrad er Rusland i færd med at bygge et ambitiøst og moderne a-kraftværk,som måske skal levere strøm til Polen og Litauen og måske til Tyskland.
Tyskland er dog ikke ligefrem varm på at aftage atomstrøm fra Rusland,da Tyskland satser på at udfase kernekraft i løbet af ca. 10 år.
Angela Merkel har udtalt,at hun er overbevist om,at en sikker elforsyning uden reduktion af de grønne klimamål,kan nås uden import af strøm fra kernekraft.Hvordan dette skal lykkes må stå hen i det uvisse,da de lukkede kernekraftværker erstattes af kulkraftværker.

Rusland satser massivt på kernekraft i fremtiden,andelen af el fra kernekraft forudses at blive 25-30% i 2030,45-50% i 2050 og 70-80% ved udgangen af dette århundrede.

Alt tyder på,at Rusland om få år vil være den industrination,som udleder mindst CO2 og have en vækstmotor,som drives af en vedvarende CO2 fri nuklear energi,som er helt uafhængig af om solen skinner eller det blæser.

Mon denne mulighed for en CO2 reduktion drøftes af "folkemassen" på COP19 i Warszawa - jeg tvivler.
Redigeret d. 12-11-2013 14:45
13-11-2013 20:46
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nu var nye a-værker jo meget bekostelig i UK se http://ing.dk/artikel/nyt-atomkraftvaerk-til-briterne-foerste-gang-i-20-aar-163596 Er de billigere i Rusland og hvis de er, er det så fordi de går på kompromis med sikkerheden! Eller er man i Europa overhysteriske....
14-11-2013 16:07
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Rusland vægter kernekraft højere som fremtidens energi og afløser for den fossile end EU,også af strategiske og sikkerhedspolitiske grunde.
Vindkraft og solarstrøm er for ustabil og vejrafhængig til at kunne sikre el og varme til industrien og boliger i de barske klimaområder.
Reaktorernes standard og sikkerhed er nu på højde med dem fra tyske Siemens/KWU.
14-11-2013 17:59
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Vindkraft og solarstrøm er for ustabil og vejrafhængig til at kunne sikre el og varme til industrien og boliger i de barske klimaområder.

Det er jo lige præcis det som er A-kraftens svaghed at strømmen kommer konstant og med samme effekt hele tiden.

Og ved en forbrugssitaution som denne seHer er a-kraften mere eller mindre ubrugelig, og herunder fordi den udhuler alle de billige energisystemers økonomi, og i praksis kan a-kraften kun dække en mindre del af hele forbrugsmønstret...

Vindmøllens styrke er den kommer med stor effekt og varierende...
Redigeret d. 14-11-2013 18:14
14-11-2013 18:37
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Det er tilsyneladende ikke gået op for de russiske ingeniører og Rosatom.
14-11-2013 20:02
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Det er tilsyneladende ikke gået op for de russiske ingeniører og Rosatom


Nu har de jo også meget olie og kul i Rusland, som de kan brænde af som supplement til a-kraften, og hele den russiske boligmasse er uden for rækkevidde at bruge varmepumper for der er ingen el-kapacitet når a-kraft lægger beslag på mange produktionstimer og der må brændes gas, olie og kul i den russiske boligmasse.

Når tyskerne derimod udbygger kraftigt med møller til erstatning for a-kraft og installerer varmepumper i boligmassen, så er bare halvdelen af den gas og olie som kun brændes af i boligmassen for varme mere end rigelig til at dække hele landets behov for el når gassen og olien fra boligmassens opvarmning omsættes i effektive kraftværker som yder strøm når møllerne ikke forsyner.

I tyskland sammen med a-kraft er det fossil energiforbrug enormt..
Redigeret d. 14-11-2013 20:10
14-11-2013 20:26
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I Rusland er det hensigten at kernekraft skal udgøre 80% efterhånden de fossile brændsler bliver udfasede.
Den nye generation af reaktorer med saltkøling skal have en driftform,hvor ydelsen kan tilpasses elforbruget.
14-11-2013 20:28
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
I Rusland er det hensigten at kernekraft skal udgøre 80% efterhånden de fossile brændsler bliver udfasede.
Den nye generation af reaktorer med saltkøling skal have en driftform,hvor ydelsen kan tilpasses elforbruget.
14-11-2013 21:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
I Rusland er det hensigten at kernekraft skal udgøre 80% efterhånden de fossile brændsler bliver udfasede.
Den nye generation af reaktorer med saltkøling skal have en driftform,hvor ydelsen kan tilpasses elforbruget.


Det vil selvfølgelig afhjælpe de daglige variationer med et termisk lager hvor reaktoren kan gemme effekten så el-produktionen udskydes nogle timer eller en eller to dage.

Men forbrugsmønstret her for Danmark over året seDet er med garanti endnu mere svingende over året i Rusland med fastlandsklima hvor de årlige temperaturer de svinger langt mere end i DK som gør el-forbruget mere udtalt om vinteren i forhold til sommer.
14-11-2013 21:49
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Jeg melder MIG igen når min pc er rep,jeg er på mobilen.
14-11-2013 22:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Jeg melder MIG igen når min pc er rep,jeg er på mobilen.Sludder! Du er i et land med a-kraft hvor et a-kraftværks kraftværksblok på 1Gw er brudt ned og derfor ingen strøm til din PC.
Redigeret d. 14-11-2013 22:09
15-11-2013 03:07
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
http://ing.dk/artikel/anlaeg-af-nordjysk-skifergasboreplads-begynder-til-maj-164276

Anlæg af nordjysk skifergasboreplads begynder til majTotal, der jagter skifergas i Nordjylland, er halvvejs med sin VVM-arbejde og forventer at starte anlægget af borepladsen til maj.


Fremtiden er vel også næste år - men gas vil nok være den energiform, der har længst til "sidste salgsdato".


Energipolitik med omtanke er vigtig for at bevare det danske velfærdssamfund.
15-11-2013 12:29
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Delphi.
Ja det måtte jo komme,der røg lige en vinge på vores mølle,og da vingemo ntørerne stadig har travlt med at rep møller efter orkanen kan de først komme i næste uge- sikken enfremtid vi går i møde.

Hvad skulle man gøre uden mobilen,heldigvis har jeg mange reservebatterier.
15-11-2013 13:04
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Du skal ha' en ordentlig mølle

v164, 8 Mw.Hvad skulle man gøre uden mobilen,heldigvis har jeg mange reservebatterier


Møllen skulle også kunne yde effekt til din mobilos..
Redigeret d. 15-11-2013 13:07
Vækst i kulforbruget giver rekordhøj global CO2-udledning19-11-2013 12:50
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Kunne se ud til at fremtidens energiform er kul seFra http://ing.dk/artikel/vaekst-i-kulforbruget-giver-rekordhoej-global-co2-udledning-164351#comment-566850
Redigeret d. 19-11-2013 12:52
19-11-2013 16:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Vurderingen af verdens ledende politikere er åbenbart,at de fossile brændsler ,kul,gas/skifer og olie,ikke har den af IPCC påberåbte skadelige påvirkning af klimaet- sten-og brunkul er der rigeligt af i mindst 100 år- først derefter begynder kerneenergiæraen.
19-11-2013 16:44
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Humme...
Se http://ing.dk/artikel/nyt-atomkraftvaerk-til-briterne-foerste-gang-i-20-aar-163596

814 kr/mwh i 35 år. Det er minimum 5 gange så dyrt som anholt vindmøllepark som kun får støtte for 50.000 fuldlasttiner til 1050 kr/mwh, herefter er det på markedsvilkår.
Redigeret d. 19-11-2013 16:45
19-11-2013 17:08
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Russisk kerneteknologi med Rosatom i førertrøjen og financeret i rubler,er garanten for en konkurrencedygtig energipoduktiion.
Side 2 af 13<1234>>>

Deltag aktivt i debatten Fremtidens energiform?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Hvad er den mest bæredygtige energiform?904-04-2020 12:07
Er Alger fremtidens energikilde til erstatning for de fossile?1429-03-2018 11:06
Bud på fremtidens vedvarende og co2 neutrale energikilder?1611-11-2016 11:46
Fusionsenergi - en fremtidig energikilde322-04-2014 18:30
Er helium3 fremtidens energikilde?021-08-2011 13:48
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik