Husk mig
▼ Indhold

Har IPCC-rapporten ret? Er klimaforandringer menneskeskabt?


Har IPCC-rapporten ret? Er klimaforandringer menneskeskabt?08-05-2008 09:47
voetmann
☆☆☆☆☆
(2)
IPCC rapporten 2007 påstår tydeligere end nogensinde at klimaforandringerne er menneskabt. Hvilke faktorer er medvirkende hertil og har flertallet ret?

Rapporten siger at det er med 90% sandsynlighed at klimaændringerne er menneskeskabt, hvorfor får de sidste 10% så så meget opmærksomhed?
Her tænkes på Milankovitch, oceanerts hjerte/pumpe og ikke mindst Svensmark.

Jeg er ved at skrive geografiopgave om emnet og interesseret i at høre så mange bud som muligt
Så hold jer ikke tilbage, men vær gerne saglig
08-05-2008 11:13
thore
☆☆☆☆☆
(33)
Der er mange faktorer der styrer klimaet, hvilke der er de vigtigste kommer helt an på hvilken tidsskala man kigger på.

På den længste skala, solsystemets levetid er solen den vigtigste. Solen bliver langsomt varmere og vil på et tidspunkt være så varm at der ikke kan være liv på jorden. Men det ligger langt ude i fremtiden og er derfor uinteressant for os.

På skalaen flere millioner år, er kontinenternes bevægelser meget vigtige. Man tror at grunden til vi overhovedet har istider nu er at kontinenterne ligger på en sådan måde, at der kan dannes store mængder is på polerne.

Milankovitch cyklerne styrer vekslen mellem istid og mellemistid. Lige pt er vi langsomt på vej ud af denne mellemistid. Men det er en langsom proces, der er intet der tyder på at det bliver rigtigt koldt før om flere tusinde år, hvis vi alene kigger på denne forcering.

Oceanets hjerte/pumpe, El Nino/ La Nina og den nordatlantiske cirkulation virker på en skala hvor vi tydeligt mærker konsekvenserne. Nogle år giver det varmere temperaturer andre år koldere temperaturer. Lige pt er forceringen herfra mod koldere en normalt.
Se http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7376301.stm

Solen styrer også temperaturen på kortere sigt. Det er kendt at temperaturen på jorden følger antallet i solpletter på solen. Under den lille istid for nogle 100 år siden var der et markant minimum i antallet af solpletter. Da variationen i solens udstråling er meget lille kan det være svært at forstå denne afhængighed, men Svensmark har nogle interessante teorier med skyer og kosmisk stråling mm.

Atmosfærens sammensætning er ikke mindst afgørende for klimaet på jorden. Af vigtige spillere har vi her. Havene, kan optage og frigive CO2. Vulkaner, køler primært ved udslip af svovlsyre. Menneskene, vi frigiver mange spændene ting til atmosfæren. Vores partikel forurening køler faktisk jorden på samme måde som ved vulkanudbrud. Så slipper vi CO2 og methan gas ud i en rate der er så høj at det ikke når at blive genoptaget af havene og jordens biotoper. Vi for derfor stigende mængder af disse gasser i atmosfæren og det vi kalder den menneskeskabte globale opvarmning.

Hvis du læser IPCC rapporten vil du se at de skam har taget alle disse faktorer med i beregningerne af temperatur udviklingerne. Vores udslip af drivhusgasser kommer derfor oveni i de naturligt forekommende forceringer, og giver på en tidsskala som er interessant for os stigende temperaturer. De tvister du primært vil høre skyldes uenigheder om hvor vigtige de forskellige forceringer er. Men man er altså nødt til at inkludere dem alle.
Redigeret d. 08-05-2008 11:22
08-05-2008 12:25
Kosmos
★★★★★
(5375)
De tvister du primært vil høre skyldes uenigheder om hvor vigtige de forskellige forceringer er. Men man er altså nødt til at inkludere dem alle.

- enig! Det var iøvrigt en meget klar og overskuelig opsummering, tak for dén!


Hvis man læser engelsk (og det gør vel de fleste?) kan denne artikel varmt anbefales.
RE: Procenter08-05-2008 19:47
MikaelHProfilbillede★★☆☆☆
(194)
voetmann skrev:
Rapporten siger at det er med 90% sandsynlighed at klimaændringerne er menneskeskabt, hvorfor får de sidste 10% så så meget opmærksomhed?
Her tænkes på Milankovitch, oceanerts hjerte/pumpe og ikke mindst Svensmark.


Nu er der forskellige forskere der fremlægger forskellige hypoteser, teorier og tal, alt fra ekstreme skeptikere til ekstreme alarmister, og de fleste, ja selv eksperter, har det svært med at sætte tal på deres vurderinger. Derfor(?) arbejder man med intervaller, også i IPCC.

Uanset min egen skepsis... når du nu skal skrive en rapport, er der to punkter og nogle fakta du skal være opmærksom på:

1.
De fleste forskere betvivler ikke, at mennesket påvirker klima og at CO2 har en drivhuseffekt, men der er størst uenighed om størrelsen af denne effekt og især feedback-effekterne.

2.
Prøv at skelne procenterne fra hinanden og definére dem. Der er nemlig forskel på sandsynlighedsudsagn og tillidsudsagn:

"90% sandsynlighed at klimaændringerne er menneskeskabt" fortæller ikke om størrelsen af eller forklaringer på klimaændringer, men kun at der netop er 90% sandsynlighed at klimaændringer er menneskeskabt. Når du så siger "de sidste 10%", blander du sammen teoriers vægt i forklaringsmodeller, med sandsynligheden for antropogene klimaændringer.

F.eks.:
Hvis en teori siger: 5% af klimaændringerne skyldes mennesket, og der er 90% sikkerhed/sandsynlighed for denne rigtigheden af denne teori, så tilsvarer det jo ikke at 10% skyldes naturlige/andre årsager, men 95%!
Kan du se pointen?


Her er et eksempel på en total misforståelse:
500 ledende klimaforskere fastslår, at over 90% af de klimaændringer vi oplever i disse år, er menneskeskabte.
kilde: http://www.globalopvarmning.dk
M.a.o., forfatteren af hjemmesiden tror at uden mennesket, ville der kun være 1/10 ændringer i klimaet, hvilket jo er en total fejlfortolkning af de 90%.

FAKTA:
I IPCC's syntese-rapport skriver de:
Most of the observed increase in global average temperatures
since the mid-20th century is very likely due to the
observed increase in anthropogenic GHG concentrations.


Som sagt arbejder IPCC med intervaller, og 'very likely' betyder 90-99%.
Hvad du skal være opmærksom på i denne sammenhæng er;

A.
Det er et tillidsudsagn.
Det er hellere ikke en specifik kalkulation fra hverken forskere eller computere, men en subjektiv validering fra de få forskere der har arbejdet med modellerne.

B.
Muligt misbrug af intervaller.
Rapporterne opererer med følgende intervaller:
- så godt som sikkert: mere end 99% sandsynlighed for, at konklusionen er sand
- meget sandsynligt: 90-99% sandsynlighed
- sandsynligt: 66-90% sandsynlighed
- middel sandsynlighed: 33-66% sandsynlighed
- usandsynligt: 10-33% sandsynlighed
- meget usandsynligt: 1-10% sandsynlighed
- yderst usandsynligt: under 1% sandsynligt.
Forklaring:
Når en "subjektiv" validerer tænker 91% og siger derfor 'very likely', skal der da lidt til for at virkeligheden f.eks. er 89%. Men dette kan jo misbruges, fordi så kan man jo sige 66% (hvis det falder indenfor dette interval). Ligeledes kan en 67% sikkerhed "opgraderes" og misbruges til at sige 90%. 65% kan bruges til at sige 33% osv... !!
Når dette overføres til kommunikation i rapporter, politik og media, så er der jo lagt op til misbrug... og misforståelser.


Jeg vil ikke her diskutere kommunikation, politik, media etc., og hvem der har "ret" , men jeg vil bare pointere vigtigheden af at kunne forstå hvad tallene gælder og være kritisk til brugen af dem.
Som opponent til en rapport/opgave ville jeg bruge det, og som forfatter ville jeg bruge det minimum som node, så rapporten/opgaven virker gennemtænkt og alsidig.
Redigeret d. 08-05-2008 20:04
09-05-2008 08:32
voetmann
☆☆☆☆☆
(2)
thore skrev:
Der er mange faktorer der styrer klimaet, hvilke der er de vigtigste kommer helt an på hvilken tidsskala man kigger på.
.....

De tvister du primært vil høre skyldes uenigheder om hvor vigtige de forskellige forceringer er. Men man er altså nødt til at inkludere dem alle.


Ja det er noget lignende det min konklusion skal munde ud i
Tak for den meget saglige gennemgang, en rigtig god oversigt imho.


MikaelH skrev:
2.
Prøv at skelne procenterne fra hinanden og definére dem. Der er nemlig forskel på sandsynlighedsudsagn og tillidsudsagn:Ja, jeg så godt bagefter, at jeg havde skrevet det lidt kluntet og at det så forkert ud, men tænkte at det kunne være, at det skabte lidt debat om netop det samt lidt ekstra.
Tak for din definering af det, det kan jeg sagtens bruge.
RE: Ny bog om klima18-06-2008 10:09
Kosmos
★★★★★
(5375)
Prøv at tjekke denne anmeldelse.
18-06-2008 22:47
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
voetmann skrev:
IPCC rapporten 2007 påstår tydeligere end nogensinde at klimaforandringerne er menneskabt. Hvilke faktorer er medvirkende hertil og har flertallet ret?

Man har undersøgt klimaet ved hjælp af computermodeller. Da man ikke kender fremtiden så har man i stedet sammenliget forskelige gruppers modeller og fået et tilsvarende resultat. På trods af at man har lavet fysiske forskelle imellem modellerne.

Desvære har man ikke så mange data fra før 1970. Men så har man bare lavet en rekonstruktion vedhjælp af computere. De fleste data efter 1970 er kassereret da de ikke kan sammenlignes med de ældre data.

Modellerne går somregl ikke længere tilbage end 1750 da den industrielle revolution begyndte og de første målinger af dagtemperaturen begyndte.

Der er mange problemer ved den slags computermodeller. Det væsentlige er at de tidligere modeller aldrig har kunne forudsige noget. Det er selvfølgeligt altid muligt at de nyeste har ret, men ellers kommer der nok en ny og bedre, som kan simulere et år til.

Man kan komme med mange kritik punkter imod denne række af computermodeller, men jeg syntes at det er en fejl at man ikke kan simulere høst udbytte og træernes vækst, da disse data findes langt tilbage i tiden. Særligt er det et problem at de varme perioder i stenalderen og middelalderen ikke kan sammenlignes med nutiden.
RE: Er klimamodeller pålidelige?04-08-2008 11:33
Kosmos
★★★★★
(5375)
I en særdeles veloplagt omtale af en nylig artikel i tidskriftet 'Climatic Change' skriver Hendrik Tennekes, tidl. forskningschef ved Hollands Meteorologiske Institut, bla.:

Is this paper in Climatic Change, certainly not a publication vessel for climate skeptics, perhaps a harbinger of things to come? Does the fact that worldwide temperatures have stopped climbing ten years ago finally penetrate even the stubborn and prejudiced minds that have been instrumental in forging the Consensus Doctrine? Is the tide finally shifting?


Videre har et græsk forskerhold nyligt udsendt en vurdering af eksisterende klimamodellers troværdighed, hvorom R.A. Pielke Sr. meget kontant skriver:

A fundamental and societally relevant conclusion from this study is that the use of the IPCC model predictions as a basis for policy making is invalid and seriously misleading.


Snip, snap.....!
13-01-2009 23:45
Kosmos
★★★★★
(5375)
Mere kritik af IPCC - eller snarere kritik af manglende vilje til 'uvildig revision'!:

The agency representatives at the NRC planning meeting on December 8 2008, either are inadvertantly neglecting the need for independent oversight, or they are deliberately ignoring this lack of an independent assessment because the IPCC findings fit their agenda on the climate issue. In either case, the policymakers and the public are being misled on the degree of understanding of the climate system, including the human role within in it.

- læs resten her.
Deltag aktivt i debatten Har IPCC-rapporten ret? Er klimaforandringer menneskeskabt?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Det ender med, at Trump får ret1807-02-2018 22:13
Klima - Pligt og ret131-10-2011 18:57
'Vi tog fejl, og vi har ret'3301-04-2010 01:35
Meningsmåling: Menneskeskabt eller naturskabt?719-11-2009 08:34
Lomborg har ret!!1013-03-2009 22:01
Artikler
Stern-rapporten
Brundtland-rapporten
IPCC
IPCC (Bionyt: 500 svar om klima)
NyhederDato
USA tror stadig på menneskeskabt opvarmning11-06-2010 06:17
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik