Husk mig
▼ Indhold

Henrik Svensmark, Peter Laut, Eigil Friis-Christensen


Henrik Svensmark, Peter Laut, Eigil Friis-Christensen05-11-2009 21:57
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg vil forelså, at man for samlet de mest relevante dokumenter om kontroversen mellem Henrik Svensmark, Peter Laut og Eigil Friis Christensen på et sted.

Derefter kunne de være rart med et resume af hele kontroversen.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
06-11-2009 12:56
Mikkel R
★★★☆☆
(570)
Hej KFL
Med risiko for delvist at afspore dit oplæg vil jeg da syntes det er fint om vi isoleret kunne afklare personvinklingerne. Det fremstår indtil nu som en del af kontroversen hvorfor jeg tænkte det kunne have nogen relevans for dit oplæg som ellers nok er mere møntet på det rent videnskablige (som jeg forstår det). Dertil ikke ment som svar til dig personligt kun men generelt til folk i debatten.

Ja Henrik Svensmark modtog i 2002 et legat på 150.000 kr fra Isefjordværkets 50 års jubilæumsfond møntet på at støtte forskere med nye teorier. Isefjordsværket var på det tidspunkt (2002) overtaget af DONG. Det er de penge han har modtaget fra "olie-industrien". At det ikke er et større beløb og ej heller er noget han har forsøgt at holde skjult taler i sig selv for at man måske ikke skal ligge for meget i det. Ellers skal vi til at finde ud af hvem der ellers har modtaget penge fra fonden og afvise deres resultater - uden accept af dette er argumentet ikke validt.
Helt generelt er støtte til forskning fra det private erhvervsliv noget der er ganske almindeligt forekommende og noget vi endda som samfund igennem årevis har opfordret til og arbejdet for.

Jeg kan på ingen måde forstå hvorledes det kan være diskvalificerende for en forskers resultater at man har modtaget støtte i et eller andet omfang fra andet end staten. Specielt ikke som det primære argument. Så kan vi trække eksempler frem fra specielt tobaks-industrien og der er da ingen tvivl om der er nogle ret så beskæmmende forhold der gør sig gældende her. Med til den historie hører så også at det var åbenhed og gennemsigtighed om data, metode og procedurer der rent videnskabligt var med til at forkaste store dele af "glansbilledet" nogle forskere stillede op.

Så er der spørgsmålet om støtte fra staten. Svensmark er ligeledes blevet kritiseret for at have modtaget penge via finansloven fremfor mere traditionelle offentlige kilder. Det har en journalist kaldt højst bemærkelsesværdigt selvom det var ret så simpelt at dokumentere at der samme år var en del anden forskning øremærket på finansloven. Så helt så bemærkelsesværdigt er det vel ikke.
Så er det benyttet som argument at det var Dansk Folkeparti og specifikt præsten Langballe der fik ham på finansloven. Det er da sikkert korrekt at forslaget kom fra ovenstående men finansloven er nu engang godkendt af flere. Dertil var (er?) Langballe på tidspunktet Forskningspolitisk ordfører for DF og det må så høre under hans politiske ansvarsområde uanset hvad man ellers måtte mene om personen Langballe. Det samme gælder DF. Uanset om jeg ikke selv bryder mig om dem er de nu engang demokratisk valgt og må respekteres som sådan. At de efter min mening kan have nogle normativt usmagelige holdninger, være populistiske i deres signaler og er fortalere for en hul i hovedet økonomisk politik bør på ingen måde komme hverken personen Svensmark eller hans videnskablige resultater til last.


Peter Laut har modtaget offentlige penge og fungeret som "ekspert" i medierne, bla. med kritiske udtalelser om Svensmarks teori. Han har så også kommet med et par personlige kommentarer om Lomborg og hans holdning til at debattere med ham.
Ærligt talt....who cares?
Der er ingen argumentatorisk værdi i forholdene. Det kan da udmærket være at han har ret i det han siger uanset ovenstående aflønnings-forhold og optræden i medierne.

Så er det fremført at han ikke er "klimaforsker". Ved stadigt ikke hvad den benævnelse dækker over, gør nogen? Jeg er helt ligeglad med folks profession hvis de kan opstille valide argumenter. Præcist som folk mener Steve McIntyre som statistiker har lov til at levere hans analyser på climateaudit.org må det være helt tilladeligt for Laut at blande sig i debatten (og alle os almindelige dødelige). Det bør alene være argumenterne der har relevans og selvsagt fint hvis de kan opnå at deres kritik bliver udgivet i akademiske journaler på eller andet tidspunkt. (Afviser man McIntyre med dét argument er det så også lige så validt for Lauts kritik af Svensmark der vist (så vidt jeg ved) heller ikke er udgivet i en akademisk sammenhæng.)


Hvad angår Eigil Friis-Christensen ved jeg ikke meget om personen hvilket passer mig helt fint. Det eneste jeg rigtigt kender til ham er at han er modstander af politisering af forskning og fokus på personangreb fremfor faglig disputs.
Det er jeg helt enig med ham i. Helt uanset hvilke legatter han i sit liv måtte have modtaget og hvor han sætter sit kryds ved diverse valg.


Meningen med dette indlæg er en generel opfordring til at droppe diverse person-fikserede argumenter. Klimaforsker eller ej er ligegyldigt med mindre man vil acceptere at definere det og selv nøjes med at citere "klimaforskere". Offentligt støttet er de fleste forskere verden over. At offentlig støtte kan foregå via mange kanaler og at nogen helt sikkert er demokratisk (og normativt) bedre egnede end andre kanaler er en valid diskussion men bør ikke gå ud over de enkelte forskere og deres resultater.
Støtte fra industri bør vel accepteres i et eller andet omfang eftersom vi som samfund ligefrem opfordrer til at det er en del af virksomheders sociale ansvar. Størrelsen af støtten bør måske ligeledes overvejes samt om det er de primære kilder til forskeren eller er et mindre engangsbeløb.


Kort sagt. Kan vi ikke bare blive enige om at droppe al afvisning af argumenter alene (primært) ud fra personorienteret spekulation om midler, evt. politiske ideologi og profession?Mht. det mere videnskablige.
Jeg har ingen ide om der er værdi i diverse sol-teorier eller ej. Det ligger langt uden for min kognitive afgrænsning at tage stilling til. Det eneste jeg på området vil plædere for er, at der er plads til forskningen og den ikke politisk udelukkes. Når CERN finder det interessant af foretage CLOUD eksperimenter finder jeg det spændende og sigende at det altså ikke er en en-mands mission Svensmark er ude i. Når Peter Laut i den artikel hvor han "afviser" svensmark selv omtaler at påvirkning fra solen ikke kan udelukkes eller at der er hans formål finder jeg det spændende og ligeledes sigende (mht. sol-teorier generelt). Når IPCC selv har udtalt at yderligere forståelse af skyernes opførsel er interessant at forske i deler jeg deres opfattelse. Når solen (udover direkte indstråling) fylder meget lidt i klimamodeller finder jeg det mangelfuldt (betyder ikke jeg afviser modeller, blot at de ikke er "optimerede").

Jeg afviser på ingen måde teorier om drivhusgasser, indsats mod fossil afbrænding eller har gjort det på noget tidspunkt. Blot en opfordring til at forsøge at bidrage med viden som man kan lære noget af fremfor variationer af ad hom som alle sider i debatten har benyttet.

Mvh.
Mikkel
09-11-2009 20:33
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Mikkel

Et stykker af vejen jeg enig i hvad du skriver, men der er også forskelle.

Jeg vil hevise til følgende link til de oprindelige artikler og til bemærkningerne på Informations blog.Der kommer formodentlig flere link til på et tidspunkt

Pattern of Strange Errors Plagues Solar Activity
and Terrestrial Climate Data


Skader Solen eller vi selv klimaet mest?

Svensmark og hans solteorier er troværdige


og til følgende bemærknnger som blev afvist af Information:

Svensmark, Laut, Friis-Christensen og solen

I et svar på Peter Lauts kronik vedr. Henrik Svensmark og hans sol-teori, har Eigil Friis-Christensen givet en replik i Information den 31.10.2009.

Nogle hovedpunkter i svaret er for det første, at kun klimaforskere må kritisere klimaforskere, for det andet, at Peter Lauts indsats er politisk motiveret og finansieret af Energistyrelsen og for det tredje, at Laut ikke forstår sig på den videnskabelige metode og for det fjerde, at Svensmark allerede har givet et svar på Lauts kritik.

Argumentet om at kun klimaforskere må kritisere klimaforskere er forfejlet, idet forskning netop forudsætter, at enhver uanset baggrund er velkommen til at finde fejl og mangler ved en videnskabelig publikation eller teori. Det bidrager til, at forskningen udvikler sig. Laut har gennemgået en række artikler mht. data, analyser og konklusioner og har publiceret sine observationer i et videnskabeligt tidsskrift. Derfor burde Svensmark og Friis-Christensen i virkeligheden takke Laut for et godt stykke arbejde.

Der ligger et paradoks i, at Svensmark på den en side modtager store beløb fra Regeringen til sin forskning og på den anden side kritiserer Laut for at modtage løn fra Energistyrelsen for at deltage i - efter min mening nyttige arbejde - en videnskabelig diskussion.

Svensmark har på intet tidspunkt sammenskrevet en artikel, der imødegår Lauts indvendinger og fået den publiceret. Derfor står Lauts kritik fortsat uimodsagt.

Hvis man anvender meget strenge videnskabelige kriterier over for nye videnskabelige teorier, ville mange videnskabelige nybrud ikke have fundet sted. Derfor er jeg villig til at give Svensmark en hel del snor, også selv om han har haft fingeren på vægten i forbindelse med de omtalte artikler.

Men jeg har en dobbelt opfattelse af Svensmarks personlighed, nemlig som en slags Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Han er på den ene side en seriøs forsker(Dr. Jekyll ), der bidrager med en interessant teori om klimaet og på den anden side politikeren (Mr. Hyde), der lader sig spænde for Dansk Folkepartis ideologiske stridsvogn. Den mikstur, som Svensmark nedsvælger, og som ændrer hans personlighed, er miksturen af præstepenge blandet med lidt kulpenge. Derfor er det vanskeligt at vurdere Svensmarks udsagn. Man skal med andre ord have et indbygget filter for at vurdere, hvad Svensmark skriver og siger.

Hans placering i den videnskabelige verden er påvirket af hans Mr. Hyde-personlighed, hvor han udsender spin om, at nu har han en alternativ teori, der kan erstatte CO2 som forklaring på den aktuelle globale opvarmning. Imidlertid er andre aspekter af hans teori accepteret med henblik på yderligere forskning.

Ifølge Bennestad (2002) er der sket en renæssance i Jord-Sol-forskningen, idet antallet af videnskabelige artikler før 1979 kun var på 33 og efter 1979 på 57 artikler. Sjovt nok forkaster de fleste forskere, at Solen kan forklare den globale opvarmning.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
09-11-2009 21:10
Boe Carslund-Sørensen
★★★★★
(2942)
Peter Laut:
Klimaets brændpunkt
http://www.berlingske.dk/danmark/klimaets-braendpunkt

Fremtidens Klima, miljø tema 2-1990
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1990/87-503-8125-3/pdf/87-503-8125-3.pdf

Energisektorens svar på Tage Voss
http://www.dtu.dk/centre/NANOS/Nyheder/Nyheder%20fra%20DTU/Arkiv.aspx?guid=%7B323585F4-A78F-4C01-AA14-60E463C0F4F0%7D
10-11-2009 15:05
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Så vidt jeg kan se vil der blive online debat om SOLENS EFFEKT PÅ KLIMAET 17 nov, kl 1830?

http://sidc.oma.be/esww6/specialevents/debate.php
RE: Yderligere dokumenter11-11-2009 21:10
kfl
★★★★★
(2167)
På følgende link kan man finde en samling af dokumenter i relation til kontroversen mellem Svensmark, Laut og Friis-Christensen:

Svensmark Laut dokumenter


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
12-11-2009 11:02
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Solteorien går ud på at solen udstråling når jorden i variabel styrke, men hvad får solen til at variere i styrke?

Svensmarks teori går bl.a. ud på at jordens glacialtider skyldes at mere kosmisk stråling er nået jorden, og han har været inde på at årsagen dertil skyldes øget kosmisk stråling hvoraf en større del er sluppet gennem heliosfæren. I den sammenhæng spekulerer jeg på hvordan det kosmiske miljø egentlig er og har været og gennem tiderne og om det ikke også har påvirket solen?

Mine spekulationer er opstået fordi jeg har læst i en bog at solens udstrålings styrke formindskes efter sammenstød med alt muligt stof i rummet, med det resultat at affald som jeg tolker som radioaktivt kosmisk stråling, er blevet stærkere. I perioder med store sammenstød med stof i rummet har jorden følgende gennemgået de glaciale perioder, ganske enkelt fordi solen ved sammenstødene har været svækket, men efterfølgende har solen elimineret store dele af affaldet fra sammenstødene og mere normale klimatiske forhold er indtrådt på jorden.

Sammenfatter jeg påstanden i bogen kommer jeg frem til at solen først og fremmest vånder sig efter sammenstød med stof i universet. Der står ikke noget om hvorvidt den stadig rammes at stof i mindre omfang men derimod står der at den i stigende grad får magt over affaldet fra de store sammenstød der allerede har fundet sted. Solens aktivitet skaber normale klimatiske forhold på jorden idet den eliminerer kosmisk stråling.

Vender vi tilbage til solteorien finder vi ikke noget om at solene eliminerer kosmisk stråling, men den udelukker det heller ikke. Solteorien nævner heller ikke noget om at solens aktivitet gennem tiderne har været påvirket af sammenstød med stof i universet, men heller ikke det udelukkedes. Det man kan sige om solteorien er at den ligesom mangler nogle forklaringer på solens tilstand og opførelse gennem tiderne og ikke mindst i nyere tid og der er mig bekendt heller ikke noget der tyder på der forskes særlig meget på feltet. Måske mangler forskerne nogle ideer til hvordan tingene hænger sammen eller også mangler de tid og penge til forskningen. Jeg ved det ikke... men HVIS deres problem er at de mangler ideer kunne de måske hente et par stykker her. Jeg så gerne området mere udforsket. Dels for at styrker solteorien, og måske dermed kan dæmpe interessen for at bekæmpe CO2, men også fordi en masse videnskabelig udforskning og fremme af nye opdagelser og opfindelser, men også bekæmpelse af klimatiske skadevirkninger er afhængig heraf.


Med venlig hilsen
Morten Riber
29-11-2009 12:12
kfl
★★★★★
(2167)
Peter Laut's artikel vedr. Svensmark kan nu findes på Realclimate:
Something is rotten in the state of Denmark


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
01-12-2009 20:45
ploug
☆☆☆☆☆
(4)
@Morten Riber

Interessant teori. Solens periodiske styrkegrader kunne supplerende til denne teori forklares ved bælter af stof og gasser, som ligger i baner om Solen, der delvist skærer dens bane. Altså både de ca 11-årige cykler og de længerevarende.

Men jeg er absolut lægmand (og ny i klimadebatten), og din teori skulle i givet fald undersøges af fagfolk.
Redigeret d. 01-12-2009 21:05
01-12-2009 21:52
Morten Riber
★★★★★
(2298)
Se viden om, solens stjerne her


@Ploug. Tak for din interesse. Desværre har de ikke svar på hvad der foregår i universet, men interessen er der og mange andre oplysninger. Meget spændende udsendelse.

Redigeret d. 01-12-2009 21:56
02-12-2009 11:12
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Morten Riber skrev:
Solteorien går ud på at solen udstråling når jorden i variabel styrke, men hvad får solen til at variere i styrke?


Jupiter og Saturn giver en "tidevands"-bølge i solen som påvirker jordens klima.


RE: Solen02-12-2009 12:46
klogeåge
☆☆☆☆☆
(2)
Er godt nok "ny" debat-indlægger men har nogle år på "bagen" og har just set DR2's glimrende udsendelse ang. solens mangel på solpletter i de sidste 2 år og de 3 teorier ang. evt. langtidsvirkning, dersom denne tilstand varer ved!
Det kan måske få den nærmest religiøse co2 debat kølnet lidt ned!
Iøvrigt undrer det mig, hvordan ellers seriøse forskere kan udelukke solen som kilde til temperaturændringer på jorden!!!!!!!
02-12-2009 20:13
kfl
★★★★★
(2167)
@klogeåge

Som jeg forstår det, er der ingen benægtelse af Solens indflydelse på klimaet. Uenigheden ligger hvilken vægt man tillægger henholdsvis Solen og CO2. Begge har en betydning, men hvor meget er netop stridspunktet.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
RE: Teorien bag CO2.02-12-2009 22:41
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Teorien bag CO2 er meget tynd. Så mod ikke at den en dag knækker? At faldende temperature medføre faldende indhold af CO2 i atmosfæren?


RE: Svar til KFL03-12-2009 12:00
klogeåge
☆☆☆☆☆
(2)
@kfl

Hvis Svensmark o.a. har ret, er CO2's indflydelse ringe! Der har jo før været MEGET højere CO2-niveau på jorden, før mennesket var til! Hvordan kan det så være???
03-12-2009 17:24
kfl
★★★★★
(2167)
@klogeåge

Hvor fra ved du, at Svensmark har ret i at CO2's inflydelse er ringe ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
03-12-2009 17:47
Kosmos
★★★★★
(5374)
Hvor fra ved du, at Svensmark har ret i at CO2's inflydelse er ringe ?

- øhm, skrev 'kå' ikke udtrykkeligt:

Hvis Svensmark o.a. har ret, er CO2's indflydelse ringe!


Såeh...??
RE: Der ingen målbar effekt af CO2.03-12-2009 18:49
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)

Som jeg forstår det, er der ingen benægtelse af Solens indflydelse på klimaet. Uenigheden ligger hvilken vægt man tillægger henholdsvis Solen og CO2. Begge har en betydning, men hvor meget er netop stridspunktet.


Der ingen målbar effekt af CO2. Så der er kun solen og havstrømmene tilbage til at påvirke klimaet.


03-12-2009 19:21
Jamahan
☆☆☆☆☆
(1)
Morten Riber skrev:
Solteorien går ud på at solen udstråling når jorden i variabel styrke, men hvad får solen til at variere i styrke?


Jeg glæder mig også til at se uddybende forskning på dette område.

I forbindelse med Svensmarks forskning er der også sat spørgsmålstegn ved jordens geodynamo. I stedet vil det være kosmisk eller solens stråling der genererer jordens magnetfelt.
Mon ikke denne effekt kan have samme virkning på solens magnetfelt. Effekten vil muligvis ikke kunne måles på jorden på grund af solens skærmende virkning. Men målinger uden for vor solsystem vil kunne give større klarhed.
03-12-2009 21:26
kfl
★★★★★
(2167)
kulden-varmen skrev:
Der ingen målbar effekt af CO2. Så der er kun solen og havstrømmene tilbage til at påvirke klimaet.


Hvordan kan du skrive noget sådan vås ?

CO2 effekt er dokumenteret både teoriske og ved målinger. De fleste skeptikere er enig i dette, men tilsyneladende ikke dig!


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
03-12-2009 22:33
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
CO2 effekt er dokumenteret både teoriske og ved målinger. De fleste skeptikere er enig i dette, men tilsyneladende ikke dig!


Så vis mig Ishockeystaven og overbevis mig. De fleste skeptikere stor der er en svag virkning, men jeg mener at den vil være svag negativ hvis den overhovedet findes.


14-12-2009 21:37
kfl
★★★★★
(2167)
Her er to artikler fra Independent vedr. Svensmark og hans solplet teorier.

Sunspots do not cause climate change, say scientists

Sun Sets on sceptics's case against climate change


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
14-12-2009 22:15
Kosmos
★★★★★
(5374)
Her er to artikler fra Independent vedr. Svensmark og hans solplet teorier

- jow, avisartikler er da overbevisende! Du har vel ikke også links til nogle, der citerer udsagn fra Jones og Briffa?


(Iøvrigt: Det er fint at du googler efter 'kontrabande' - men du bør videreformidle links til selve artiklerne, ikke til 'Google, som dit første link peger på).

Endelig er det misvisende at omtale Svensmarks hypotese som 'solplet teorier': Det er iflg. hypotesen solens magnetiske aktivitet, der er styrende for mængden af kosmisk stråling, der rammer jordens atmosfære:

Variations in the cosmic-ray influx due to solar magnetic activity account well for climatic fluctuations on decadal, centennial and millennial timescales
(Kilde).
Solpletterne indgår 'bagudrettet', som proxy for variationer i solaktiviteten gennem de seneste ~400 år, hvor antallet af 'pletter' har været registreret.
14-12-2009 22:31
Morten Riber
★★★★★
(2298)
@Klf

Ang. første henvisning. Det er en gammel nyhed af nogle forskere mener der er fejl ved Svensmarks forskning. Der er ikke noget angreb på forskningen men tale om ren politisk mord på Svensmark, siger Egil Friis-Christensen. Helt ærligt, hvad siger det om solteorien?

Den anden artikel der henvises til går lidt dybere i den kritik der fra starten har hersket mod Solteorien, men at der aldrig skulle være svaret på kritikken, passer ikke, og der har vi tidligere haft fremme herinde.

Den forsimplede kritik af skeptikerne der kommer frem i artiklen, fremstille hele problematikken omkring klimaet således at alt afhænger at en sammenhæng mellem SOI og global temperaturer, og det passer jo slet ikke. Skeptikere opererer med mange faktorer isæt havet der ikke alene kan omfordele varm, men også gemme varme i dybtgående strømme hvor intet måle apparatur endnu er kommet.

Endelig kan det konstateres store problemer med at klarlægge en global temperatur i det hele taget. og tidspunkt der henvises til i artiklen falder jo sammen med det tidspunkt hvor vi fra ClimateGate ved at der blev fusket med data omkring GW, og mange af de samme folk sider stadig og støber kuglerne for at forfører verdens befolkning til at tro på verdens undergang pga CO2.

Solteorien kan ikke erklæres død før der kommer objektive forskere ind i billedet som er villige til at tage alle forholdene i problematikken ind i billedet. Det nytter ikke blot at kigger på et par tal som er nedskrevet for at sandsynliggøre solteorien. Forskerne er nødt til at se på hele klimatologien og forsøge at forstå hele sammenhængen mellem univers, sol, atmosfære vand og land. Og så behøves de flere og bedre data og ikke mindst data andre ikke først har fusket med.

Mvh
Morten
14-12-2009 23:13
kfl
★★★★★
(2167)
Morten Riber skrev

vi fra ClimateGate ved at der blev fusket med data omkring GW, og mange af de samme folk sider stadig og støber kuglerne for at forfører verdens befolkning til at tro på verdens undergang pga CO2.


Det er ren konspiration du fremføre.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
14-12-2009 23:15
kfl
★★★★★
(2167)
Kosmos skrev:

Du har vel ikke også links til nogle, der citerer udsagn fra Jones og Briffa?


Hvad mer du med dette ? Hvad antyder du ?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
14-12-2009 23:45
Kosmos
★★★★★
(5374)
Hvad mer du med dette ? Hvad antyder du ?

- jeg 'mer'/antyder dermed, at jeg stiller dig et - måske lettere retorisk - spørgsmål!
14-12-2009 23:47
Kosmos
★★★★★
(5374)
Det er ren konspiration du fremføre

- og dét skal man høre fra dig!
15-12-2009 01:15
Morten Riber
★★★★★
(2298)
kfl skrev:
Det er ren konspiration du fremføre.


Jo, men du glemmer at forholde dig til substansen i det jeg skriver.

Substansen i mit indlæg går ud på at du forfremmer nogle synspunkter der forenkler klimatologien i en uhørt grad og derfor mister det argumentets kraft. Hvis du havde fulgt med og læst indlæggene i alle de tråde du skriver i herinde, havde du faktisk haft et godt indblik i en kompleksitet jeg taler om, men det tyder intet på at du har.
RE: Konspirations teori15-12-2009 09:36
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
kfl skrev:
Det er ren konspiration du fremføre.


Ja, de fleste konspirations teorier er langt ude: Men i dette tilfælde så er det en lille gruppe forskere, jo færre indblandet, jo mere sandsynlig konspiration. Ikke mindst er der lækket E-mail hvor de pågældende konspirere.


Deltag aktivt i debatten Henrik Svensmark, Peter Laut, Eigil Friis-Christensen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Cepos og Svensmark - Solens og kosmisk strålings påvirkning af jordens klima404-07-2021 14:28
Svensmark overdriver betydningen af egen forskning...1522-10-2020 07:38
Henrik Svensmarks forskning8707-12-2019 05:26
Henrik Svensmark på Radio 24-79121-03-2018 18:47
Svensmark og Friis-Christensens teorier1412-04-2016 21:31
Artikler
Eigil Friis-Christensen: Naturlige klimaændringer
Peter Laut: Solens aktivitet og Jordens klima
Henrik Svensmark
Svensmark/Marsh: Solens indflydelse på jordens klima, 2000
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik