Husk mig
▼ Indhold

Incitamenter til boligens omstilling


Incitamenter til boligens omstilling10-10-2012 23:09
Jakob
★★★★★
(9256)
.

Der har de seneste år været meget tale om, at det er helt afgørende, at danskerne har et økonomisk incitament til at arbejde.
Derfor har man fra politisk hold arbejdet på at gøre dette incitament større.

Men hvordan går det så med at udvikle det økonomiske incitament, som skal motivere danskerne til at omstille deres private bolig til vedvarende energi..?

Kan du mærke incitamentet sparke røv eller hvad..?


Jeg kan helt ærligt ikke mærke andet, end at min dybereliggende motivation igen og igen bliver frustreret og hæmmet i sin udfoldelse af lovgivning som generer mine budgetter.

Når jeg interesserer mig for minivindmøller, så kommer der ny lovgivning om typegodkendelse, som generer min planlægning.

Når der kommer en generøs tilskudsordning som nettoordningen, så generer det igen, fordi den stille klausuler på størrelsen af VE anlæg osv.

Og når jeg så omsider er på vej til at sluge de kameler, så vil de standse nettoordningen igen.


Det er nok bare mig, der er for langsom til at komme op på brættet og surfe med på de bølger, som skabes af politiske distanceblændere.
Men efter at have set, hvordan andre blev kastet ind på revet af den sidste bølge, så tror jeg nok næsten, at jeg har det OK bedre med at blive liggende og vente på at blive spist af en haj.Men hvad så med et træpillefyr da.

Tja, prøv at se her:

http://ing.dk/artikel/127876-varmeforbrugerne-betaler-gildet-for-den-ambitioese-groenne-omstilling
Citater:
--------------------------------
Varmeforbrugerne betaler gildet for den ambitiøse, grønne omstilling

Helt ny afgift på rumvarme fra alle energikilder skal finansiere hovedparten af den grønne omstilling i det nye, brede energiforlig. Også kraftværkernes omstilling til biomasse skal varmeforbrugerne være med til at betale for.
--
Elvarme og varmepumper slipper
I 2020 koster afgiften således 1.512 kroner om året for en husstand med oliefyr, 1.483 kroner for en husstand med naturgasfyr, 1.757 kr. for et hus med fjernvarme og endelig 2.462 kroner for en husstand med træpillefyr. Elvarme og varmepumper er undtaget afgiften med den begrundelse, at de allerede betaler elafgift.
--------------------------------Jeg kunne nok godt tænke mig at supplere mit oliefyr med flere andre varmekilder, herunder et træpillefyr.
Men det går jo slet med den afgiftspolitik, der her er lagt op til.
Det er da økonomisk ruin, når man skal betale for at eje fyret i stedet for, hvor meget det bruges.
Hvorfor er det mit ubrugte træpillefyr, der skal betale for, at kraftværkerne skal stille om til fyring med træ..?
Og hvorfor skal jeg betale afgift af et oliefyr, som ikke kører..?
De kunne da bare lægge afgiften på brændslet i stedet for at få ondt et vist sted, fordi jeg har et fyr mere eller mindre monteret på min skorsten..?

Undskyld mig sproget, men hvad er det dog for noget lort, de sidder og brygger sammen i de ministerier..?

Man kan næsten få indtryk af, at det er liberalister, der sidder med fingrene i den røde værktøjskasse og leger med nogle meget store skruetvinger, som de ikke har forstand på at bruge, og som de egentlig også kun er ude på at bevise ikke fungerer.
Vi har haft afgifter og tilskudsordninger i årtier. Det kan ganske enkelt ikke passe, at vi ikke er blevet bedre til at tilpasse dem til specifikke formål.


De må lægge afgift på de brændsler, som de ønsker at udfase. Hvor svært kan det dog være.
Hvis det er en god idé at fyre med træ ( og det må vi gå ud fra, at det er, når kraftværker skal omstilles til det? ), så skulle de i stedet for mere afgift hellere tilbyde private med pillefyr et kursus, så de selv kan lære at feje skorstenen og derefter spare noget i ejendomsskat, og dermed også hjælpe med at skabe de ledige hænder, som politikerne ønsker sig i 2020.
Med hyppigere skorstensfejning kan mange også spare brændsel.
Men nej, det går jo nok ikke...

Måske må vi forudse, at vi er på vej mod lavkonjunktur, og hvis boligejere med svag økonomi vil have råd til at beholde deres bolig for afgifter, så bør de skrotte centralvarmen og alle andre varmekilder end EL-radiatorer, som de opstiller i to meget isolerede rum, mens resten af boligen får lov til at fryse til is til den revner.
Hvor politikerne så vil få strømmen fra på en økonomisk måde, hvis alle har simpel EL-varme, det overgår min forstand, men de har vel en plan..?
Men der bliver nok ikke meget grøn vækst til Danfoss og dansk industri, hvis folk kun køber en kinesisk EL-radiator og en palle flamingo for at spare op til en stødpude, som skal kunne betale for nye fordummende energiafgifter og tilskudsordninger.


Men hvis man vil udføre klimaøkologisk omstilling på sin bolig, så må det nok i hvert fald være klogest på forhånd at regne med, at pengene er tabt, og det kan blive nødvendigt at fjerne installationen igen, fordi der altid kan blive vedtaget en ny lov, som slår en voldsom streg i regningen i det grønne budget.


Værsgo at finde incitamentet til at omstille en privat bolig på de vilkår.
Jeg vil nok gerne bede om lidt hjælp til den opgave.

.
12-10-2012 21:03
Jakob
★★★★★
(9256)
.

Jakob skrev:
Hvor politikerne så vil få strømmen fra på en økonomisk måde, hvis alle har simpel EL-varme, det overgår min forstand, men de har vel en plan..?Der bliver nok nogle fossile fyrbødere af reserven, som ikke får tid til deres risalamande.

Men det er måske efterhånden et endnu større spørgsmål, hvordan de vil lukke hullet i statskassen, hvis alle isolerer et hjørne af deres hus og lader resten fryse, så varmeforbruget bliver næsten nul.
Med et sådant spareslæbegear vil væksten i byggesektoren næsten udeblive eller kun ses som en kort boble med begrænsede energirenoveringer, hvorefter statens indtægter fra energiafgifter vil falde drastisk.

Ca. 40% af det nuværende danske energiforbrug går til boligopvarmning.

Om de 40% så også bidrager med 40% af statens energiafgifter, er jeg usikker på.

Men går vi ud fra det og en halvering af varmeforbruget, så vil staten allerede mangle ca. 7-10 milliarder kroner om året.

Måske andre kan regne det nøjagtigt ud eller finde et bedre tal. Men det ser i hvert fald ud til at være meget store penge.

Hvor skal de penge så komme fra..?
Vil de slanke statens budget, eller hvilke borgere skal punge ud..?

Jeg vil godt vædde på, at det bliver energiforbrugerne og især boligejerne via ejendomsskat, der kommer til at betale det meste af regningen.
Og har man så postet mange penge i sin bolig for at gøre den energivenlig, så vil den blive vurderet højt og dermed beskattet tungt.
Tænker man sådan, så er det heller ikke videre styrkende for det økonomiske incitament til i nær fremtid at bruge mange penge på at renovere og omstille sin bolig.
Men er jeg for pessimistisk..?


En helt grundlæggende betingelse for grøn vækst er masser af billig bæredygtig energi, så det er nok der fokus først bør lægges.
Det kan vi gøre med statsejede vindmøller på land, og udviklingen, opstillingen og vedligehold af disse vil skabe vækst og spare afbrændingen af importeret træ.
Eksport af vindstød til Tyskland og Norge vil give god valuta i kassen, og når strømmen bliver meget billig, fordi det blæser meget, så kan danske varmeforbrugere gemme energi til lager. Et energilager, som er billigt i forhold til at renovere hele boligen.
Men der mangler lissom også lidt privatøkonomisk incitament til at bygge et varmelager til at lagre vindenergi, når prisen på strøm altid er den samme.


Der har været en del politisk diskussion af, om det er klogt at staten støtter bestemte produkter. Liberale tunger vil ofte mene, at markedet blot skal være frit, så vil de mest økonomiske energiformer af sig selv komme til at dominere markedet.
Jeg mener dog, at eksemplerne her med al tydelighed viser, at afgørelsen i store træk allerede for længst er politisk. Det er tilskud og afgifter, der styrer markedet for energiteknologi, og man kan måske med rette desværre komme i tvivl om, hvorvidt politikerne har nået at blive sig dette ansvar helt bevidst.


Energiafgifter kilder:
---
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2012/September/12_09_07B.aspx
Citat:
----------------------------
Vi skal rykke rundt på de 40 mia. kroner staten får i indtægter fra energiafgifterne, så det kan betale sig for danskerne, at udskifte benzinbiler med grønne biler, bruge fjernvarme smart eller erstatte oliefyret med en varmepumpe. Mens energiproducenterne skal have mulighed for at kunne bruge vindmøllestrøm til opvarmning, og erhvervslivet fortsat skal kunne konkurrere med resten af verden.
----------------------------

http://viden.jp.dk/klima/undervisning/temaartikler/default.asp?cid=150513
----------------------------
I år indbringer afgifter på el, kul, olie, gas og benzin 33,9 mia. kr. En regulær skat på udledning af CO2 bidrager med 6,1 mia. kr., mens forskellige afgifter på biler sender hele 23,6 mia. kr. ned i den slunkne statskasse. Dertil kommer indtægterne fra olie og gas i Nordsøen, som staten sidste år tjente 24,6 mia. kr. på - og som i løbet af de kommende år langsomt vil tørre ud.
En samlet indtægt på næsten 90 mia. kr. - svarende til ca. 15,5 pct. af statens samlede indtægter.
----------------------------

.
13-10-2012 17:48
Jakob
★★★★★
(9256)
.
Jakob skrev:
Men hvad så med et træpillefyr da.

Tja, prøv at se her:

http://ing.dk/artikel/127876-varmeforbrugerne-betaler-gildet-for-den-ambitioese-groenne-omstilling
Citater:
--------------------------------
Varmeforbrugerne betaler gildet for den ambitiøse, grønne omstilling

Helt ny afgift på rumvarme fra alle energikilder skal finansiere hovedparten af den grønne omstilling i det nye, brede energiforlig. Også kraftværkernes omstilling til biomasse skal varmeforbrugerne være med til at betale for.
--
Elvarme og varmepumper slipper
I 2020 koster afgiften således 1.512 kroner om året for en husstand med oliefyr, 1.483 kroner for en husstand med naturgasfyr, 1.757 kr. for et hus med fjernvarme og endelig 2.462 kroner for en husstand med træpillefyr. Elvarme og varmepumper er undtaget afgiften med den begrundelse, at de allerede betaler elafgift.
--------------------------------Jeg kunne nok godt tænke mig at supplere mit oliefyr med flere andre varmekilder, herunder et træpillefyr.
Men det går jo slet med den afgiftspolitik, der her er lagt op til.
Det er da økonomisk ruin, når man skal betale for at eje fyret i stedet for, hvor meget det bruges.
Hvorfor er det mit ubrugte træpillefyr, der skal betale for, at kraftværkerne skal stille om til fyring med træ..?Det skal du slet ikke være ked af. Den smule træpiller, som du selv kan producere, de kan alligevel højest spare dig for en måneds olieforbrug.
Du dropper bare pillefyret og sælger pillerne til kraftværket. Så kan de komme og hente dine fem trillebørfulde træpiller og ved hjælp af en stor lastbil, som forbruger en halv liter afgiftsfri dieselolie pr. kilometer, køre dem 80 km hen til kraftværket.
Synes du, at det er for meget, at olieforbruget på den måde i en periode ligefrem skal fordobles, fordi afgifter har gjort det for dyrt, at du selv afbrænder dine træpiller, så har du jo også den mulighed, at du bare lader træet ligge og rådne lidt, så det bliver bedre kompost til marken. Det er tilmed langt det nemmeste, og så behøver du heller ikke ærgre dig over, at kraftværket snupper aske fra dit økosystem.

Sådan kan du tumle rundt og indrette dig frit efter lovgivernes magtudøvelse i dette frie samfund i denne skønne frie del af verden.
Men du må selvfølgelig godt spørge, om magten for nuværende udøves på den klogest mulige måde, hvis man ønsker sund grøn vækst.
Og nej, det gør den ikke.


Havde du selv købt et dansk produceret pillefyr uden afgift, så var der straks kommet gang i væksten på pillefyrsfabrikken, og du kunne selv afbrænde dine træpiller og genbruge asken.
Den importerede lastbil fra kraftværket og dens olieforbrug kunne undværes, fordi træpillerne ikke skulle hentes, og olien kunne i stedet sendes til eksport.
Du kunne måske endda afbrænde dine træpiller på gunstige tidspunkter, når det kniber med at producere strøm nok fra vindkraft og andre VE-kilder, eller hvis kraftværket producerer for meget spildvarme. Du kan starte pillefyret juleaften, så den fossile fyrbøder kan få sin risalamande i fred.
Staten kan f.eks. blot regulere på EL prisen, hvornår det skal blive økonomisk interessant for dig at skifte over på træpiller frem for varmepumpe eller EL opvarmning til varmelager.
Og købet af strøm kan give vækst på landvindmøllefabrikken og i byg, købet af varmepumpe kan give vækst på Danfoss og Grundfoss og flere andre steder, og etableringen af varmelager giver endda også lidt ekstra arbejde til byg.

Der er masser af vækstpotentiale i dansk industri for produkter til omlægning af energiforbruget i boligen. Men denne vækst er det kun muligt at udfolde og gøre stabil, hvis der fortsat forbruges energi.
Vælger man at tryne alle former for energiforbrug og tilmed selve installationerne med store afgifter, så vil danskerne automatisk satse hårdt på nul energiforbrug, og dermed falder en lang række industrier til jorden, skatteindbetalinger udebliver, og velfærdsstaten kommer på skrump.
Det kan man mene er klogt nok, selvom det bliver hårdt for befolkningen, men så skal man blot ikke samtidigt fortsætte velfærdsforbruget ud fra en forventning om grøn vækst. Det bliver mest sandsynligt kun en lille boble med efterfølgende gæld, der skal betales med noget, som vi måske ikke har.---
Lidt baggrundsinfo. vedr. den nuværende risiko ved større energiinvesteringer i bolig med henblik på nul energiforbrug:
http://ing.dk/artikel/110362-ulidelig-varme-tvinger-husejere-ud-af-spritnyt-passivhus
http://ing.dk/artikel/127233-succes-for-passivhuse-i-vejle-holder-paa-varmen--men-indeklimaet-halter
http://ing.dk/artikel/108732-ingen-gider-bo-i-energirigtige-passivhuse
.
14-10-2012 13:47
Jakob
★★★★★
(9256)
.

Man skal nok også være meget varsom med at måle vækst på byggesektoren. Når vi bliver færre mennesker i Danmark, så vil der også blive mindre behov for boliger, og derfor skal der selvfølgelig også bygges mindre.
Det var da også skidt, hvis vi nu om dage havde så dårlige huse, at håndværkerne skulle arbejde i døgndrift for at holde dem stående. Det kan med andre ord også være et kvalitetstegn og et udtryk for en god eksportvare, at der er stille i byggesektoren.

Det er måske også værd at bemærke, at hvis man følger strategien at skabe incitament til at etablere varmelager og andre varmetekniske installationer i boligen, så vil det i mange tilfælde optage boligareal, så boliger på landsplan alt andet lige må stige i værdi, fordi der bliver færre boligkvatratmeter til rådighed på markedet.


I mit tilfælde er det en stor beslutning at lukke vandet af centralvarmen, fordi det kan skade systemet, så den beslutning er foreløbig udsat til frosten kommer.
Opstår der skade på rør og radiatorer, så det bliver dyrt at genoprette, så vil det sandsynligt betyde, at ikke bare pillefyr, men også jordvarmepumpen må droppes.
Jeg overvejer også, om mit anlæg kan holdes frostfrit helt uden varmepumpe, men ved hjælp af en kollektor ( nedgravet jordvarmeslange med vand ) alene. Men det bliver meget koldt vand, der kommer til at løbe rundt, så der bliver nok risiko for kondens og fugtskader.

Nå, men nu har jeg foreløbigt købt et kinesisk varmetæppe, så jeg kan holde varmen billigt i sengen, selvom jeg er en frossenpind og kun har 17'C i huset.
Så en vis form for energiomstilling i boligen må der åbenbart være skabt incitament til.

.
29-10-2012 21:45
Jakob
★★★★★
(9256)
.

http://ing.dk/artikel/133616-dyr-fyringssaeson-forude
Citat:
---------------------------------
En kombination af stigende energipriser og kommende nye afgifter kan gøre det rigtig dyrt at varme sit hus op denne vinter.

Det er især de mere end 300.000 husstande, der bruger fyringsolie, som kan mærke de stigende energipriser. I 1996 skulle en typisk familie bruge 9.000 kroner på fyringsolie om året, men nu koster samme mængde olie 24.000 kroner.

Hertil kommer, at beregninger fra Energistyrelsen viser, at der er udsigt til, at en familie, der bor i et hus på 180 kvadratmeter og bruger oliefyr, vil opleve en prisstigning på 5.600 kroner årligt som følge af nye afgifter med energiforliget, som ventes at træde i kraft fra nytår.

Varmeregningen er også blevet højere for de over halvanden millioner husstande, der har fjernvarme. Siden 1996 er prisen på fjernvarme steget med 51 procent, så en typisk familie, der i 1996 brugte fjernvarme for 9.000 kroner, nu skal betale 13.500 kroner for samme forbrug.

Tallene fra Energistyrelsen viser, at med energiforliget vil dette beløb stige med 2.600 kroner årligt for et hus på 130 kvadratmeter.

Tallene gælder for, når energiforliget er fuldt indfaset, hvilket sker løbende frem mod 2020. Den nye såkaldte 'forsyningssikkerhedsafgift', som lægges på næsten al rumvarme, skal indbringe 2,8 milliarder kroner.
---------------------------------
Og Martin Lidegaard skriver:


http://ing.dk/artikel/127938-laes-klima-og-energiminister-martin-lidegaards-svar-til-laeserne-om-det-nye-energiforlig
Citat:
---------------------------------
I takt med at de fossile brændsler udfases og energiforbruget sænkes, vil staten gå glip af betydelige afgifter. For at modvirke denne udhuling af skattegrundlaget, etableres der en forsyningssikkerhedsafgift. Forsyningssikkerhedsafgiften vil gradvist øge afgiften på alle brændsler til rumvarme. Formålet er at sikre skattegrundlaget
---------------------------------
Det mener jeg desværre er vanskeligt at tolke anderledes, end at det fortsat skal være odiøst at forbruge energi. Selvom energien er bæredygtigt produceret, så bliver du alligevel straffet med afgift for at bruge den.
Og i øvrigt er det ligegyldigt, hvad du gør, for staten kommer alligevel efter dig og opkræver den samme afgift i den sidste ende.

Skal du få råd til at leve i Danmark i fremtiden som pensionist, så må du nok indstille dig på, at det må blive i en jordhule.
Men hvorfor dog ikke vælge udlandet.?
Det vil være godt for det globale energiforbrug, hvis flere bor under varmere himmelstrøg.
Sådan har de rige pensionister gjort i mange år, men nu er tiden måske inde til, at masserne også kommer i bevægelse.
Hvordan de så vil få gang i væksten i Danmark, det må vi håbe, at de har en alternativ plan for.
Jeg havde hellere set, at de rige pensionister havde brændt deres livsformue af på grøn teknologi i Danmark frem for at flytte til udlandet.
Men hvad er det skatteministeren og klimaministeren giver pensionisterne økonomisk incitament til at gøre.?

Man kan også høre fra de økonomiske vismænd, at de finder det klogt at flytte skatter fra arbejde over på boligen. Det mener jeg af samme årsag er en meget farlig kurs.
I det hele taget er den store usikkerhed, der er skabt omkring boligejernes økonomi, til skade for velfærd, stabilitet, tillid og vækst.
.
Deltag aktivt i debatten Incitamenter til boligens omstilling:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Grøn omstilling i fremgang.?123-03-2024 20:29
Den såkaldte "grønne" omstilling er helt og andeles urealistisk508-11-2022 08:58
Konkurrence om at finde god synergi i den bæredygtige omstilling7418-06-2021 13:25
Har Danmark fart nok på den klimaøkologiske omstilling..?2924-09-2018 22:10
Omstilling af Kraftvarmeværker28602-02-2013 19:14
Artikler
Thomas Meinert Larsen: Divestment som redskab til at fremme grøn omstilling
NyhederDato
Få tilskud til boligens energibesparelser17-03-2009 23:24
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik