Husk mig
▼ Indhold

Ingen stilstand i global opvarmning


Ingen stilstand i global opvarmning26-03-2014 10:10
kfl
★★★★★
(2167)
Ingen stilstand i global opvarmning.

WMO Statement


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
26-03-2014 11:36
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Hvis du skal overbevise skeptikerne skal der andet til.
Først skal du kunne forklare hvorfor man ikke kan måle en effekt af CO2 i et klimakammer.
Der efter skal du kunne forklare hvorfor klimaet svingede op og ned i fortiden. Og sidst hvordan det vil svinge i fremtiden (uden menneskets indblanding).
26-03-2014 12:41
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Fra det første link, DMI-artiklen:

Mange af de ekstreme hændelser, som verden oplevede i 2013, stemmer overens med det, vi kan forvente som en følge af menneskeskabte klimaforandringer. 2013 var præget af kraftigere nedbør, højere temperaturer og flere ødelæggelser på grund af stormflod og oversvømmelser langs kyster som følge af stigende vandstand i havene," sagde generalsekretæren


Læg mærke til hvor snedigt det er formuleret. Sandt men vildledende. Man får ved læsning uvilkårligt indtryk af, at vi med den globale opvarmning har set flere "ekstreme hændelser" end man ville forvente i fravær af global opvarmning.

Men reelt siger han kun, at man (klimamodellerne) forudsiger flere ekstreme hændelser i fremtiden. Om de har ret, ved ingen.

Jeg har flere gange citeret IPCC's rapporter for at sige, at der ikke kan konstateres nogen ændring i trend i hverken tropiske orkaner, tørke eller oversvømmelser. Ikke overaskende er det selvfølgelig, at der heller ikke kan konstateres flere materielle tab.

Fra IPCC's særlige rapport, SREX fra 2012:

There is medium evidence and high agreement that long-term trends in normalized losses have not been attributed to natural or anthropogenic climate change


The statement about the absence of trends in impacts attributable to natural or anthropogenic climate change holds for tropical and extratropical storms and tornados


The absence of an attributable climate change signal in losses also holds for flood losses


DMI gengiver blot propaganda. Hvorfor gør de det, Jesper Theilgaard?


Ingen stilstand i global opvarmning.


IPCC taler ellers i den nyeste rapport, AR5, om "The Pause" i de globale overfladetemperaturer.
Men så mener han måske, at oceanernes varmeindhold stadig stiger. Ja, naturligvis opbygges der varme i oceanerne. Hvis ikke der gjorde det, så var der jo ikke nogen strålingsuligevægt - på trods af forcing fra drivhusgasser. Hvad han ikke nævner er, at den beskedne stigningstakt i OHC tyder på en lav klimasensitivitet under 2C, som giver os god tid til at udvikle nye energikilder og udfase de fossile brændstoffer uden at skulle ofre en masse menneskelige og økonomiske ressourcer, der i stedet kunne have sikret verdens folk (særligt i de hurtigt voksende udviklingslande) et bedre liv.
Redigeret d. 26-03-2014 13:13
26-03-2014 15:17
kfl
★★★★★
(2167)
N A Nilsen
Hvad ved vi om tropiske cykloner:

0000-1970: Ringe viden pga. af manglende data
1970-2012: Færre, men værre
2013-9999: Færre, men værre
Redigeret d. 26-03-2014 15:18
26-03-2014 16:00
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
WMOs nye årsberetning er netop forelagt offentligheden.

Stagnationen i den globale opvarmning siden 1998 bliver ikke nævnt i selve beretningen;men fremgår af de vedlagte data.
WMO der ligesom IPCC er en organisation under FN,vælger sine formuleringer så det ikke så tydeligt fremgår,at der i mere end 15 år ikke er blevet varmere.
I pressemeddelelsen bliver stilstanden i varmeudviklingen ikke engang nævnt,istedet står der:
"The report confirmed that 2013 tied with 2007 as the sixth warmest on record,continuing the long-term global trend. (.....) Thirteen of the fouteen warmest years on record have all occured in the 21st century,and each of the last three decades has been warmer than the previous one,cilminating with 2001-2010 as the warmest decade on record."
Ved første øjekast er der intet forkert i denne udtalelse,siden 1850 er der blevet ca. 0,9 gr.C varmere.
Opvarmningen fandt sted i tre omgange.Fra 1860 til 1880,fra 1910 til 1940 og fra 1975 til ca. 2000.
Siden 1998 befinder den globale temperatur sig på et plateau,det bliver hverken varmere eller koldere.
Det,hvad WMO beskriver er,at med undtagelse af 1998,13 af de 14 varmeste år ligger i det 21 århundrede og at dermed samtlige år efter 2000 et eller andet sted ligger i top 14 de sidste 160 år,er jo netop netop det,hvad man ved en stagnation på et højt niveau ville forvente.

Focuset i dette års klimarapport er dog ikke på temperaturudviklingen;men istedet på extrem-vejrs begivenheder,og det er også her,at klaveret får på alle skræmmetangenterne.
"The year 2013 once again demonstrated the dramatic of droughts,heat waves,floods and tropical cyclines..."
".....many of the extreme ebents of 2013 were consistent with that we would expect as a result of human-induced climate change."

Selv IPCC har i sin beretning AR5 trukket sådanne udtalelser tilbage,der står bl.a.:
"Current dataset indicate no significant observed trends in global cyclone frequency over the past century...No robust trends in annual numbers of tropical storms,huricanes and magjor hurricanes counts have been indentified over the past 100 years in the North Atlantic basin".
"In summary,the current assessment concludes that there is not enought evidence at present to suggest more than low confidence in a global-scale observed trend in drought or dryness(lack of rainfall) since the middle of the 20th century due to lack of direct observations,geographical inconsistencies in the trends,and dependencies of inferred trends on the index choice.Based on updated studies,AR4 conclusions regarding global increasing trends in droughts since the 1970s were probably overstated."
"In summary,confidence in large scale changes in the intensy of extreme extratropical cyclones since 1900 is low."

I WMOs rapport får taifunen Haiyan,som sidste år hærgede Philippinerne særlig opmærksomhed.
Da observationer og data viser,at antallet af tropiske storme er faldet siden 1970erne,kan WMO ikke tilskrive AGW tilblivelsen af Haiyan men giver istedet den stigende vandstand i verdenshavene skylden for de store oversvømmelser.
WMO skriver:"We saw (....)more damage from storm surges and coastal flooding as a result of sea rise-as Typhoon Haiyan so tragically demonstrated in the Philippines."
Heldigvis findes der netop i Haiyans bane en målestation ved navn Cebu,som siden 1947 har målt vandstanden.I de sidste 60 år er vandstanden steget med mindre end 10 cm,og i de sidste 15 år har man ikke kunnet iagttage nogen stigning.
Da man i nogle år ikke har kunnet spore en kastrofal ændring af klimaet p.gr.a. temperaturændringer,griber man nu til et trusselsbillede på grund af tiltagende extremvejr.
Denne kursændring kan ofte være med succes,da extremvejr begivenheder statistisk er meget vanskeligere at få styr på end temperaturforandringer.
Vejret er jo i den forstand jo aldrig normal,og hvis der finder usædvanlige vejrfænomener sted,som oversvømmelser,tørke,hedebølger,extrem kulde,usædvanlig vindstille,bliver sådanne begivenheder solgt som extremvejr som skyldes AGW,mange tror på denne sammenhæng,især når også medierne får blæst forbindelsen op.

I en nylig klimakonference,hvor også klimaforskeren Hans von Storch deltog,var H.v.S. og klimaforskeren Andreas Hense enige i et bestemt punkt,nemlig at videnskaben lider af en tillidskrise,fordi tidligere og til dels også idag, følgerne af en klimaændring blev overdrevet fremstillet og fordi tvivlsomme videnskabelige resultater blev fremlagt som sikre videnskabelige beviser.

WMOs beretning tyder på,at man stadig har grund til at tvivle på sandhedsværdien i et videnskabeligt skrift.
26-03-2014 16:55
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
kfl skrev:
N A Nilsen
Hvad ved vi om tropiske cykloner:

0000-1970: Ringe viden pga. af manglende data
1970-2012: Færre, men værre
2013-9999: Færre, men værre


IPCC AR5: "In summary, this assessment does not revise the SREX conclusion of low confidence that any reported long-term (centennial) increases in tropical cyclone activity are robust, after accounting for past changes in observing capabilities."

IPCC SREX, 2012: "there is low confidence in any observed long-term (40 years or more) increases in tropical cyclone activity (intensity, frequency and duration), after accounting for past changes in observing capabilities."

Hvorfor ved IPCC ikke hvad kfl ved?
27-03-2014 17:20
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Roger Pielke jr, som har forsket og publiceret indgående på det her område, har skrevet en læseværdig artikel. Han siger for så vidt ikke andet end hvad IPCC siger, men jeg synes det er værd at læse, hvad en ekspert på området har at fortælle:

Hurricanes have not increased in the U.S. in frequency, intensity, or damage since at least 1900. The same holds for tropical cyclones globally since at least 1970 (at which point the data became available to allow for a global perspective).

Redigeret d. 27-03-2014 17:20
28-03-2014 11:33
kfl
★★★★★
(2167)
Som argument for "1970-2012:Færre, men værre" se følgende graf:

og blog indlæg John Christy on tropical cycloner.

Hvis man ser på antal tropiske cykloner over en 100 års periode, vil det være umuligt at komme med faste udsagn på grund af manglende data. Det vil ikke være nok at se på et ocean, idet der vil være både positive og negative korrelationer mellem antal tropiske cykloner i to nabo oceaner. Derfor er det OK, at bruge "'low confidence" om de sidste 100 års udvikling i antal tropiske cykloner.se hele posten Tropiske cykloner verden over version I

Se også Accumulatede cyclone energy
Redigeret d. 28-03-2014 12:07
28-03-2014 13:18
N A Nielsen
★★★☆☆
(991)
Interessant er det også, at IPCC med SREX 2012 og AR5 2013 helt ændrede sine konklusioner om ekstreme vejrbegivenheder som tørke og tropiske orkaner:

IPCC AR4
Tropical storm and hurricane frequencies vary considerably from year to year, but evidence suggests substantial increases in intensity and duration since the 1970s


IPCC SREX, 2012:
There is low confidence in any observed long-term (40 years or more) increases in tropical cyclone activity (intensity, frequency and duration), after accounting for past changes in observing capabilities.


Blandt andre Roger Pielke jr gjorde i tiden efter AR4 opmærksom på de forkerte og overdrevne konklusioner, som ikke kunne genfindes i den videnskabelige litteratur på området, og fra og med SREX er konklusionerne faktisk fair og afbalancerede hvad angår historiske trends i ekstreme vejrbegivenheder. IPCC skal selvfølgelig stadig kritiseres for at basere deres projektioner, fremskrivninger af ekstremvejr på de klimamodeller, som jo har vist, at de på så centrale områder som global temperatur og klimasensitivitet fejler.

Tak, kfl for med dine gamle links at minde mig om, at AR4's konklusioner var så meget anderledes hvad angår ekstremvejr som tropiske cykloner.

Deltag aktivt i debatten Ingen stilstand i global opvarmning:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Global opvarmning
Stilstand (Lidegaards Klumme, juni 2011)
Lidegaard og Mernild: Politisk stilstand, mens isen fortsat smelter
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik