Husk mig
▼ Indhold

Tropiske cykloner verden over, version ISide 1 af 212>
Tropiske cykloner verden over, version I27-11-2012 19:17
kfl
★★★★★
(2167)
Tropiske cykloner verden over, version I

Ud fra data fra Maue, R. N. (2011) har jeg undersøgt udviklingen af antal tropiske cykloner i perioden 1970-2012 fordelt på den nordlige og sydlige halvkugle.

Mange tak til R.N. Maue for at samle data vedrørende tropiske cykloner sammen et sted, således at data umiddelbart er tilgængelige. Jeg har ikke på nogen måde foretaget en kvalitestkontrol af data, men stolet på det data R.N.Maue har indsamlet.

Der er tale om en analyse, der skal opfattes som et supplement til, hvad der kan findes på Policlimate.

IPCC's forventer i løbet af de næste 100 år færre tropiske cykloner, mens de kraftigste bliver kraftigere.

Det sidstenævne følger af, at en højre vandtemperatur vil gøre de tropiske cykloner kraftigere, idet varmt havvand er de tropiske cykloner brændstof.

Jeg benytter "tropisk cykloner" som en fællesbetegnelse for tropiske storme af forskellig styrke.

IPCC har skrevet følgende I AR4:Has there been a Change in Extreme Events like Heat Waves, Droughts, Floods and Hurricanes?


Changes in tropical storm and hurricane frequency and intensity are masked by large natural variability. The El Niño- Southern Oscillation greatly affects the location and activity of tropical storms around the world. Globally, estimates of the potential destructiveness of hurricanes show a substantial upward trend since the mid-1970s, with a trend towards longer storm duration and greater storm intensity, and the activity is strongly correlated with tropical sea surface temperature. These relationships have been reinforced by findings of a large increase in numbers and proportion of strong hurricanes globally since 1970 even as total numbers of cyclones and cyclone days decreased slightly in most basins. Specifically, the number of category 4 and 5 hurricanes increased by about 75% since 1970. The largest increases were in the North Pacific, Indian and Southwest Pacific Oceans. However, numbers of hurricanes in the North Atlantic have also been above normal in 9 of the last 11 years, culminating in the record-breaking 2005 season.


Spørgsmålet er om dette kan verificere ud fra data for perioden 1970-2012?

Dette søges besvaret i det følgende.

Der anvendes følgende inddeling af de tropiske cykloner
1. Tropiske Storme
2. Hurricanes
3. Major Hurricanes

Geografisk er der en inddeling på

1. Den nordlige halvkugle
2. Den sydlige halvkugle


Resume
1. Der er konstateret et signifikant voksende antal Major Hurricanes både på den sydlige og nordlige halvkugle. I perioden 1970 til 2011 er det årlige antal Major Hurricanes vokset med ca. 40 %.

2. Der er konstateret en lille, men ikke signifikant fald udvikling i antallet af tropisk storme. På den sydlige halvkugle er det årlige antal tropiske storme faldet med ca. 30 %.

3. Inden for den nordlige og sydlige halvkugle er der en positiv korrelation mellem antal Tropiske Storme, Hurricanes og Major Hurricanes.

4. Fordelingen mellem Tropiske Storme, Hurricanes og Major Hurricanes er den samme på den nordlige og sydlige halvkugle.

5. Det er åbenbart, at antal tropiske cykloner ikke udviser en direkte sammenhæng til den globale opvarmning, men gennem nogle kryptiske mekanismer.

I store træk bekræfter denne analyse IPCC's forudsigelse, men vel og bemærk for perioden 1970-2012.

Denne analyse kan forhåbentlig føre til en mere kvalificeret diskussion om den globale opvarmning og udviklingen i antal tropisk cykloner.

Jeg er selv blevet overrasket over at finde disse resultater, idet det har været et gennemgående tema i klimadebatten, at IPCC tog fejl mht. udviklingen i antallet af de tropisk cykloner.

Oversigt
I analysen indgår i alt 6690 tropiske cykloner, hvoraf antal tropiske storme, antal hurricanes og antal major hurricanes udgør henholdsvis 3723, 2025 og 942 svarende 56 %, 30 % og 14 %.

I analyse for den nordlige havkugle indgår alt 4555 tropiske cykloner, hvoraf antal tropiske storme, antal hurricanes og antal major hurricanes udgør henholdsvis 2488, 1405 og 662 svarende 55 %, 31 % og 14 %.

I analyse for den sydlige havkugle indgår alt 2134 tropiske cykloner, hvoraf antal tropiske storme, antal hurricanes og antal major hurricanes udgør henholdsvis 1235, 619 og 280 svarende 58 %, 29 % og 13 %.

Antal tropiske cykloner på den nordlige og sydlige er signifikant forskellige.

Fordelingen mellem Tropiske Storm, Hurricanes og Major Hurricanes på den nordlige halvkugle og sydlige halvkugle adskiller sig ikke signifikante fra hinanden.

Følgende graf viser antal tropiske cykloner globalt, på den nordlige halvkugle og den sydlige halvkugle pr år:Rent visuelt er det kun antal Major Hurricanes, der er voksender på den nordlige halvkugle, medens antal Tropiske Storm er signifikant aftagende og antal Major Hurricanes signifikant voksende på den sydlige halvkugle.

Der er tilsyneladende forskel i udviklingen af antal tropiske cykloner på den nordlige og sydlige halvkugle.

Nedenfor følger en analyse baseret på månedlig data. Der er nogle mindre forskelle mellem analysresultaterne baseret på årlige og månedlige data, men hoved tendenserne er de samme.


Cykliske variation
Der forventes umiddelbart en cyklisk variation i antallet af tropiske cykloner. Forekomsten af tropiske cykloner er årstidebestemt og med forskydning med et halvt år i mellem de to halvkugler. Dette peger på en cykel på 12 måneder. Imidlertid er der også en 6 måneders periode jf. nedenstående spektrum.Denne information udnyttes til estimation af udviklingstendenser.

Udviklingstendenser i antal tropiske cykloner
Udviklingstendenser i antal tropiske cykloner er undersøgt ved hjælp en generaliseret linear model med Poisson-variation, dvs. en linear regression plus to harmoniske cykler med perioder 12 og 6 måneder. Der opnås et overraskende godt fit.

Tropiske storme
Udviklingen i antal tropiske storme i perioden 1970-2012 for den nordlige halvkugle fremgår af følgende grafer, men af pladshensyn kun vist for 2000-2012.Der er ingen signifikant trend i det årlige antal af Tropiske Storme og det forventede antal er på ca. 58. Den opstillede model kan forklare ca. 85 % af den totale variation og det forventede antal Tropiske Storme fremgår af grafen.
Udviklingen i antal Tropiske Storme i perioden 1970-2012 for den sydlige halvkugle fremgår af følgende graf og den viser en aftagende trend.Den opstillede model kan forklare 80 % af den totale variation. Fra 1970 til 2011 er det forventede antal årlige Tropiske Storme reduceret fra 35 til 24.

Udviklingen i antal Tropiske Storme i perioden 1970-2012 for hele jordkloden fremgår af følgende graf, men af pladshensyn kun vist for 2000-2012.Af denne figur ses, at der er to cykliske variationer, som stammer fra at tallene fra den nordlige og sydlige halvkugle er lagt sammen. Den opstillede model kan forklare 65 % af den totale variation. Der er ingen signifikant trend og der forventes ca. 87 Tropiske Storme årligt. Selv om der er en aftagende trend i antal Tropiske Storme på den sydlige halvkugle, slår dette ikke igennem på det totale niveau.


Hurricanes
Udviklingen i antal hurricanes for den nordlige halvkugle i perioden 1970-2012 fremgår af følgende graf, men af pladshensyn kun vist for 2000-2012Den opstillede model kan forklare ca. 79 % af den totale variation. Der er ingen signifikant trend. Der forventes ca. 33 Hurricanes pr. år.

Udviklingen i antal hurricanes for den sydlige halvkugle i perioden 1970-2012 fremgår af følgende graf, men af pladshensyn kun vist for 2000-2012.Den opstillede model kan forklare ca. 68 % af den totale variation. Der er ingen signifikant trend. Der forventes ca. 15 Hurricanes pr. år.

Udviklingen i antal hurricanes for hele jordkloden i perioden 1970-2012 fremgår af følgende graf, men af pladshensyn kun vist for 2000-2012.Af denne figur ses, at der er to cykliske variationer, som stammer fra at tallene fra den nordlige og sydlige halvkugle er lagt sammen. Den opstillede model kan forklare ca. 58 % af den totale variation. Der er ingen signifikant trend. Der forventes ca. 47 Hurricanes pr. år.

Major Hurricanes
Udviklingen i antal Major Hurricanes i perioden 1970-2012 for den nordlige halvkugle fremgår af følgende graf, men af pladshensyn kun vist for 2000-2012.Den opstillede model kan forklare ca. 64 % af den totale variation. Der er en voksende signifikant trend i antal Major Hurricanes i 1970. Det forventede antal er vokset fra 14 til 18 pr år.

Udviklingen i antal Major Hurricanes i perioden 1970-2012 for den sydlige halvkugle fremgår af følgende graf.Den opstillede model kan forklare ca. 47 % af den totale variation. Der er en voksende signifikant trend i antal Major Hurricanes i 1970. Det forventede antal er vokset fra ca. 5 til ca. 8 pr år.

Udviklingen i antal Major Hurricanes i perioden 1970-2012 for hele jordkloden fremgår af følgende graf.Af denne figur ses, at der er to cykliske variationer, som stammer fra at tallene fra den nordlige og sydlige halvkugle er lagt sammen. Den opstillede model kan forklare ca. 38 % af den totale variation. Der er en signifikant voksende trend i antal Major Hurricanes. Det forventede antal Major Hurricanes er vokset fra ca. 18 pr. år til ca. 26 pr. år svarende til en stigning på ca. 7 pr. år eller en tilvækst på ca. 40 %.


Korrelationer
Der er konstateret forventelige korrelationer mellem antal tropisk cyklonerDe negative korrelationer mellem den nordlige og sydlige halvkugle følger af den tidslige forskydning af årstider mellem de to halvkugler.

Antal tropiske cykloner og den globale opvarmning?
Det store spørgsmål er om den iagttagne udvikling i antal tropiske cykloner skyldes den globale opvarmning eller om der er en eller anden mekanisme, der forårsager en cyklisk variation af længere varighed end 1 år.

Det er endvidere overraskende, at der er så forskellig udvikling på den nordlige og sydlige halvkugle.

Det bliver spændende at høre/at finde en forklaring herpå.

Imidlertid er perioden fra 1970 til 2012 er ikke lang nok til at kunne besvare disse spørgsmål og derfor må svaret søges i teorien for den globale opvarmning.

Som følge af USA's dominerede indflydelse i Danmark, vil information om de tropisk cykloner i det atlantiske område være langt mere dominerede end fra andre verdensdele. Dette kan føre til en fejlagtig opfattelse af udviklingstendenser, idet antal tropiske cykloner i det atlantiske område kun udgør 10 % - 20 % af det samlede antal tropisk cykloner.

Dette indlæg er skrevet med forbehold og ret til at opdatering, når fejl og misforståelse opdages eller ny viden indfinder sig. Derfor vil jeg gerne skrive en version II med indarbejdelse af de bemærkninger, der måtte komme.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 27-11-2012 20:23
30-11-2012 19:22
Magnus Hansen
☆☆☆☆☆
(38)
Flot og grundigt indlæg!
01-12-2012 23:24
kfl
★★★★★
(2167)
Tak for det.
Redigeret d. 01-12-2012 23:25
03-12-2012 12:48
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
Ja - jeg er naturligvis vildt uenig i konklusionerne.


I perioden 1970 til 2011 er det årlige antal Major Hurricanes vokset med ca. 40 %.


Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at du ville aflevere en tilsvarende konklusion, baseret på graferne præsenteret, inden for nogen anden 'event' udvikling.

Det er alene med den lineære AGW fremskrivning fastlejret i baghovedet at man kan påstå at antallet af major hurricanes har været stigende.

Var det cykeltyverier omkring hovedbanegården grafen repræsenterede ville borgmesteren på området juble over den nedadgående trend - nu på 20'ende år.

Jeg mener de første konklusioner du havde på dette paper var langt mere afbalancerede - og meningsfulde.

Men det er bare mig ....
03-12-2012 13:00
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
...et forsigtigt øjemål indikerer at antallet af major hurricanes fra 1970 - 1974 i gennemsnit lå på 18,5 og i 2007-2011 lå på 17,5.

Noget er sket i mellem da - det er alle klar over - men at der skulle være en stigning på 40 % i perioden er 'helt hen i vejret' at postulere i mine øjne.
RE: Morter eller riffel03-12-2012 23:16
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Pifpafpuf

Der er ikke sagt det sidste ord i forbindelse med tropiske cykloner.

Det er selvfølgelig givtigt, at du bruge "øjemålet" for at vurdere resultatet - jeg gør helt det samme i forbindelse med mere avancerede metoder.

I forbindelse med en statistisk analyse skal man være opmærksom på, "at man skal skyde sig ind på modellen" helt svarende til at skyde sig ind med en riffel eller morter.

Imidlertid ser det for mig ud til her og nu, at IPCC's forudsigelse ser ud til at holde.

Imidlertid arbejder jeg videre med at analysere tropiske cykloner og finder måske frem til andre reultater på et senere tidspunkt.
17-12-2012 20:38
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har udarbejdet en engelsk oversættelser/udvidelse af ovennævnte indlæg.

Hurricane Worldwide
Redigeret d. 17-12-2012 20:39
21-12-2012 22:23
Jakob
★★★★★
(9346)
.
@kfl


Jeg vil også gerne takke dig for dit gode arbejde.

Det mest bemærkelsesværdige og foruroligende i denne omgang er nok dette:

kfl skrev:Der er konstateret et signifikant voksende antal Major Hurricanes både på den sydlige og nordlige halvkugle. I perioden 1970 til 2011 er det årlige antal Major Hurricanes vokset med ca. 40 %


Men jeg savner også en graf eller noget andet, som tydeligere viser det forhold.

Kan du evt. uddybe det her på et tidspunkt, så vi tungnemme får det skåret lidt mere ud i pap..?

.
21-12-2012 23:13
kfl
★★★★★
(2167)
I de viste grafer står resultatet af analyser og alle mellemregninger er ikke vist.

Jeg skal forsøge at formidel dette til læsserne af Klimadebat.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
25-12-2012 19:10
kfl
★★★★★
(2167)
Whatsupwiththat har en misvisende henvisning til R.N. Maue's blog om tropiske cykloner:

Meteorologist Dr. Ryan Maue has released the latest hurricane frequency data updated through September 2012 showing a continuation of depressed global major hurricane numbers.Budskabet burde have være :"færre, men værre tropiske cykloner"

Misvisende artikel på Whatsupwiththat
Redigeret d. 25-12-2012 19:11
26-12-2012 12:21
Kosmos
★★★★★
(5391)
Budskabet burde have være :"færre, men værre tropiske cykloner"

- nå, og hvorfor så dét??

Jeg vælger at citere en kommentar (October 1, 2012 at 1:44 pm) til nævnte artikel:

Obviously, more extreme weather events cause less extreme weather events. Our models predicted it. To warm-cold and drought-flood, we now need to add calm-hurricane.

sarcoff
26-12-2012 13:15
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Orkaner er,med tiltagende opvarmning,blevet færre i alle verdensdele.

http://spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-schwaecht-hurrikane-vulkane-erwachen-a-866978.html
26-12-2012 22:29
kfl
★★★★★
(2167)
Kjeld Jul skrev:
Orkaner er,med tiltagende opvarmning,blevet færre i alle verdensdele.

http://spiegel.de/wissenschaft/natur/klimawandel-schwaecht-hurrikane-vulkane-erwachen-a-866978.html


Det passer ikke hvad du skriver..
KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 26-12-2012 22:31
27-12-2012 14:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Hej KFL

Det er jeg da ked af at høre, at det ikke passer,hvad jeg skriver.

Jeg foreslår derfor,at du retter henvendelse til artiklens forfatter ,Axel Bojanowski - SPIEGEL WISSENSCHAFT og forklarer ham det rette sammenhæng.
Jeg tror,at han vil blive ked af,at have bragt en artikel med et misvisende resultat af de japanske forskere :
Masato Sugi og Jun Yoshimura.
27-12-2012 15:07
pifpafpuf
★★★☆☆
(775)
...ja, starter man en lineær regression over en sinuskurve i -pi/2 - så skal man vel helt hen til 3pi/2 inden man når udviklingskoefficient 0 i et kort øjeblik - og så starter festen igen


Det faktum har man kunnet bygge et helt klimaparadigme op omkring....og det uden at rødme.
27-12-2012 16:54
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Kjeld Jul skrev:
Hej KFL

Det er jeg da ked af at høre, at det ikke passer,hvad jeg skriver.

Jeg foreslår derfor,at du retter henvendelse til artiklens forfatter ,Axel Bojanowski - SPIEGEL WISSENSCHAFT og forklarer ham det rette sammenhæng.
Jeg tror,at han vil blive ked af,at have bragt en artikel med et misvisende resultat af de japanske forskere :
Masato Sugi og Jun Yoshimura.

Hvis du rent faktisk læste artiklen og det linkede abstract, Kjeld Jul, så ville du forstå, at de to japanere udelukkende har bedrevet et modelleringsstudie. De udtaler sig i deres abstract ikke om hvorvidt deres resultater passer med faktiske data, som dem kfl har behandlet ovenfor.
27-12-2012 17:29
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Kjeld Jul skrev:
Orkaner er,med tiltagende opvarmning,blevet færre i alle verdensdele.

kfl viser derefter 3 grafer med 3 kurver på hver, en for "Tropical Storm" (= tropiske storme), en for "Hurricane" (= orkaner) og endelig en for "Major" (= store orkaner).

Det er altså de blå kurver, vi skal kigge på for at vurdere Kjelds udsagn. For den nordlige såvel som den sydlige hemisfære viser de blå kurver et fald mod nutiden, og samme ser vi globalt.

Så med mindre man mener, det er blevet koldere i nutiden, så stemmer Kjeld Juls udsagn 100% med de viste grafer, og er dermed et sandt udsagn. Det kan man indse, hvis man benytter logik.
27-12-2012 18:25
kfl
★★★★★
(2167)
Som jeg forstår IPCC resumer, er deres påstand: færre, men værre.

Færre
Jeg har ikke selv forstået, hvorfor IPCC mener, at der bliver færre tropisk storme.

Er der nogen, der kan forklare mig den fysiske process bag dette ?

Værre
At de værste blever værre skyldes den højere vandtemperatur ved en global opvarmning.

pardoks
Færre men værre er helt tydelig slået igennem på den sydlige halvkugel, medens der ikke er klare tegn på den nordlige halvkugle. Heri ligger der et paradoks.
Redigeret d. 27-12-2012 18:30
27-12-2012 18:30
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
kfl skrev:
Som jeg forstår IPCC resumer, er deres påstand: færre, men værre.

Færre
Jeg har ikke selv forstået, hvorfor IPCC mener, at der bliver færre tropisk storme.

Er der nogen, der kan forklare mig den fysiske process bag dette ?

Fra abstracted til den ovenfor omtalte japaner-artikel:
It has been shown that the upward mass flux decreases primarily because the rate of increase of dry static stability, which is close to that of surface specific humidity, is much larger than the rate of increase of precipitation, which is nearly the same as that of atmospheric radiative cooling. Thus, it is suggested that the decreasing trend of TC count is mainly caused by the decreasing trend of upward mass flux associated with the increasing dry static stability.

Så, med forbehold for de ting jeg har glemt fra meteorologikurserne, så tror jeg, at det modellerede fald i antallet af tropiske storme kan forklares ud fra en mindre stejl vertikal temperaturgradient i den tropiske atmosfære, når omstændighederne for dannelse af orkaner ellers er til stede. Men det er kun et kvalificeret(?) gæt på den underliggende mekanisme

Redigeret d. 27-12-2012 18:35
27-12-2012 18:35
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kristoffer

Tak for svaret.

Jeg er ikke sikker på, at jeg forstå hvad du skriver.

Derfor vil jeg være glad, hvis du kan bruge lidt tid på at forklare det så almindelige mennesker forstår det.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 21-04-2013 19:32
27-12-2012 18:54
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
kfl skrev:
Jeg er ikke sikker på, at jeg forstå hvad du skriver.

Derfor vil jeg være glad, hvis du kan bruge lidt tid på at forklare det så almindelige mennesker forstår det.

Jeg tror, at jeg skal have fat i artiklen og læst de relevante afsnit lidt i detalje for at være sikker...men, som jeg læser deres (dårligt skrevne) abstract, så vil en generel opvarmning af atmosfæren føre til, at under orkan-dannelsesbetingelser vil atmosfæren være (lidt) mere stabil end den ellers ville være -- specifikt (tror jeg) at temperaturen i en "opvarmet" atmosfære i deres modeller falder langsommere med højden end den gør f.eks i dag. Der frigøres derfor relativt mindre energi ved at løfte en luftmasse med en given temperatur fra overfladen til f.eks. 10 km højde, og dermed bliver "motoren" i orkandannelse en kende svagere. -Kvalitativt forklaret, og med alle forbehold for meteorologi-ting jeg har glemt i tidens løb og for, at jeg ikke har læst deres artikel, men kun deres abstract


Edit: Helt overordnet er det (=orkandannelse under ændrede atmosfæriske forhold) selvfølgelig et djævelsk kompliceret problem, med mange faktorer der skal tages hensyn til. Jeg fandt at denne artikel beskrev den underliggende meterorologi/fysik ret godt: http://www.gfdl.noaa.gov/bibliography/related_files/wshen0001.pdf

-Den travle læser kan bare springe til konklusionerne

Redigeret d. 27-12-2012 19:09
26-03-2013 15:16
Jakob
★★★★★
(9346)
.@kfl


Har du set dette..? :

http://ing.dk/artikel/ti-gange-saa-mange-katrina-cykloner-i-vente-157194
Citat:
-------------------------------
Ny dansk forskning viser, at globale temperaturstigninger fører til langt flere orkaner og stormfloder.
Faktisk kan amerikanerne regne med at blive ramt af en cyklon på størrelse med Katrina hvert andet år, hvis temperaturen stiger med to grader, hvilket er ti gange så ofte som nu. Katrina ramte USA i 2005 medførte enorme ødelæggelser og 1.800 dræbte.
-------------------------------.
26-03-2013 17:36
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Rapport fra 13. marts 2013:

"In conclusion, as the Earth has warmed over the past hundred and fifty years, during its recovery from the global chill of the Little Ice Age, there has been little to no significant increase in either the frequency or intensity of stormy weather in North America. In fact, most studies suggest just the opposite has likely occurred. This observation - coupled with the fact that storminess in many other parts of the planet has also decreased or held steady as the world has warmed - thus suggests there is no data-based reason to believe that storms anywhere will become either more frequent or more intense if the world warms a bit more in the future."
27-03-2013 10:41
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kriostofferszilas

Det er mig uforståeligt, at du som phd'er kan linke til noget smuds som SPPI frembringer. Her du slet ingen kritisk sans overfor det du læse ?

Hvis du vil være til grin i den videnskabelig verden skal du blot fortsætte med at citere SPPI! God fornøjelse !
27-03-2013 11:59
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
kristofferszilas skrev:
Rapport fra 13. marts 2013:

"In conclusion, as the Earth has warmed over the past hundred and fifty years, during its recovery from the global chill of the Little Ice Age, there has been little to no significant increase in either the frequency or intensity of stormy weather in North America. In fact, most studies suggest just the opposite has likely occurred. This observation - coupled with the fact that storminess in many other parts of the planet has also decreased or held steady as the world has warmed - thus suggests there is no data-based reason to believe that storms anywhere will become either more frequent or more intense if the world warms a bit more in the future."

Heh, de kære folk ved "Science and Public Policy"-instituttet kunne da i det mindste have gjort sig bare LIDT umage, så denne rapport andet bare rent overfladisk lignede et videnskabeligt review-paper. Som rapporten fremstår nu, er det jo håbløst indlysende, at der i den grad bare er tale om et kirsebærplukningsbaseret partsindlæg, der blot tjener til at sprede forvirring. De burde hyre nogle bedre konsulenter til at lave deres spin for dem...
27-03-2013 15:34
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Hvis man ser på lange tidsserier fra palæodata viser de ellers også ret tydeligt at øget temperatur medfører reduktion i frekvens og intensitet af orkaner:

Toomey et al., 2013. Reconstructing 7000 years of North Atlantic hurricane variability using deep-sea sediment cores from the western Great Bahama Bank. Paleoceanography (in press).

"Recent modeling efforts implicate increased solar radiation as a limitation to hurricane potential intensity across much of the North Atlantic during the mid-Holocene [Korty et al., 2012]. Increased insolation and atmospheric temperature may work to decrease the thermal gradient between the ocean and tropopause, effectively limiting potential intensity. This effect appears particularly strong between 20 and 35°N in the North Atlantic. Even today, conditions are less conducive to developing major storms at these latitudes than further south [Korty et al., 2012]... we show that increases in solar radiation may work to limit hurricane potential intensity by decreasing the ocean-atmosphere thermal gradient."Bemærk at tiden går modsat i de to nedenstående figurer, men overordnet set kan man sige at der er et toppunkt for insolation og temperatur omkring 6000 BP og herefter et generelt fald.
Parallelt med temperaturfaldet stiger orkanaktiviteten.

Så hvis man ser på statistisk signifikante tidsserier må man sige at orkanaktivitet og temperatur er negativt korrelerede.
Q.E.D.27-03-2013 15:55
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Lidt i relation til dette:Fra: http://climate4you.com/ClimateAndClouds.htm

Dvs. højere lufttemperatur = færre skyer, hvilket giver mindre energi fra fortætning til at skabe orkaner, cykloner, og lign.
27-03-2013 15:58
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
John Niclasen skrev:
Dvs. højere lufttemperatur = færre skyer, hvilket giver mindre energi fra fortætning til at skabe orkaner, cykloner, og lign.

Jeps, så simpelt er det nemlig! -Skynd dig at submitte dit paper til Nature eller Science, inden nogen snupper din ide!!

27-03-2013 16:14
John Niclasen
★★★★★
(6548)
"The method: Always refer to any contradiction as a "straw man" and describe all contrary evidence as "cherry picked". Take a general attitude of lofty amusement and remember your hipster irony!"

Er der nogen, der kan fortælle mig, hvilken manual disse alarmister finder deres argumentationsmetode i? Er det Mao's Lille Røde eller måske nogle retningslinier fra http://www.campaigncc.org/

Branner, hvorfor kalder du egentlig dette site for "klimadebat", og så samtidig tillader disse konstante brud på dine retningslinier for sitet og tilhørende mangel på debat?
27-03-2013 16:20
kfl
★★★★★
(2167)
Ifølge IPCC er der ueninghed mht fortolkningen af cloud cover målingerne.

Derfor tøv en kende inden, der meldes bombastisk ud !!!
Redigeret d. 27-03-2013 16:22
27-03-2013 17:05
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
John Niclasen skrev:
"The method: Always refer to any contradiction as a "straw man" and describe all contrary evidence as "cherry picked". Take a general attitude of lofty amusement and remember your hipster irony!"

Er der nogen, der kan fortælle mig, hvilken manual disse alarmister finder deres argumentationsmetode i? Er det Mao's Lille Røde eller måske nogle retningslinier fra http://www.campaigncc.org/

Branner, hvorfor kalder du egentlig dette site for "klimadebat", og så samtidig tillader disse konstante brud på dine retningslinier for sitet og tilhørende mangel på debat?

Jeg skal selvfølgelig ikke kunne tale på andres vegne, men personligt er både din evne til overdrevne oversimplificeringer og din tyndhudethed mig en en kilde til betydelig underholdning under debatterne her på stedet.

-Og jeg har intet problem med at bruge ironi&sarkasme til at udstille det første, også selvom det kan være på bekostning af det andet


Edit: Jeg checkede i øvrigt lige min version af Mao's Lille Røde. Den Go'e Gamle Formand ser i al almindelighed ud til at tage en vis afstand fra mit valg af kommunikationsform, som den er beskrevet ovenfor. Dit linkede website var mig heller ikke til megen hjælp i forhold til om nødvendigt at skærpe tonen yderligere, desværre

Redigeret d. 27-03-2013 17:13
27-03-2013 17:21
John Niclasen
★★★★★
(6548)
overdrevne oversimplificeringer og din tyndhudethed

, sagde bøllen, der sammenligner varmeledningen i en jernstang med hvad der sker i atmosfæren på Venus:
http://www.klimadebat.dk/forum/klimaet-paa-venus-og-jorden-d12-e1833-s240.php#post_33916

Din evne til at bedømme mennesker er vist lige så dårlig som din fysiske grundforståelse.

Har du stadig ikke fundet ud af, hvordan energitransporten foregår i atmosfærer? Måske du stadig holder med din meningsfælle og holder dig til sammenligningen med en sælunge på en isflage?
http://www.klimadebat.dk/forum/klimaet-paa-venus-og-jorden-d12-e1833-s280.php#post_33938
28-03-2013 13:04
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
John Niclasen skrev:
overdrevne oversimplificeringer og din tyndhudethed

, sagde bøllen, der sammenligner varmeledningen i en jernstang med hvad der sker i atmosfæren på Venus:
http://www.klimadebat.dk/forum/klimaet-paa-venus-og-jorden-d12-e1833-s240.php#post_33916

Din evne til at bedømme mennesker er vist lige så dårlig som din fysiske grundforståelse.

Har du stadig ikke fundet ud af, hvordan energitransporten foregår i atmosfærer? Måske du stadig holder med din meningsfælle og holder dig til sammenligningen med en sælunge på en isflage?
http://www.klimadebat.dk/forum/klimaet-paa-venus-og-jorden-d12-e1833-s280.php#post_33938

En hukommelse som en ELEFANT har du, men det er lidt synd at hudtykkelsen tilsyneladende ikke er fulgt med


Men tak for linket til Venus-tråden! Jeg havde næsten glemt HVOR skægt det faktisk var, på trods af at jeg, som indrømmet i samme tråd, havde valgt en ret elendig fysisk analogi til Venus' atmosfære. Det sker jo i ny&næ, den slags


Edit: Please bliv ved med at kalde mig "bølle" -- det får mig til at grine hver gang

Redigeret d. 28-03-2013 13:05
29-03-2013 19:02
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Hold jer nu til emnet her i tråden, og pak venligst snak om bøller, elefanter og hudtykkelse væk.

Saglige argumenter i stedet for at gå efter manden, tak.

God påske herfra!
19-04-2013 11:52
John Niclasen
★★★★★
(6548)
Branner, det har desværre ikke haft din tilsigtede konsekvens, at du bad bøllen ovenfor om at holde sig til saglig argumentation i stedet for at gå efter manden. Der var en pause på måske et par dage, siden du bad om dette for 3 uger siden, men derefter er han tilbage til sit evindelige nedgøren, slå andre oven i hovedet og på alle måder useriøse opførsel.

Hvis man opførte sig sådan ansigt til ansigt over for andre mennesker, så ville man med garanti have en meget skæv næse. Det er ikke i orden at opføre sig sådan over for andre, heller ikke på skrift på nettet. Det er ikke kun mig, det er stort set alle, han sviner til på det groveste igen og igen.

Måske du skulle lade mig være moderator for en uges tid med mulighed for at slette brugere fra stedet, når der gang på gang er så god grund til det?
Redigeret d. 19-04-2013 11:53
24-04-2013 18:52
Jakob
★★★★★
(9346)
.
@John Niclasen


Du må undskylde, men jeg kan ikke se, at man er hverken en bølle eller en trold ( i hvert fald ikke af den dårlige slags ), bare fordi man beder om dokumentation på en påstand.


John Niclasen skrev:Hvis man opførte sig sådan ansigt til ansigt over for andre mennesker, så ville man med garanti have en meget skæv næse.


Hvis der ikke skal mere til, før du finder anledning til at udøve vold, så vil jeg nok anbefale dig, at du overvejer din egen frem for andres ret til at deltage i denne offentlige debat.


@kfl

Du svarede aldrig på, om du havde set det.
http://www.klimadebat.dk/forum/tropiske-cykloner-verden-over-version-i-d13-e2192.php#post_35481

Min henvisning var jo af nyere dato, end den kristofferszilas efterølgende indsatte.
.
30-04-2013 12:22
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
John Niclasen skrev:
Måske du skulle lade mig være moderator for en uges tid med mulighed for at slette brugere fra stedet, når der gang på gang er så god grund til det?

Sjoveste. Forslag. Nogensinde!


Seriously, John, der fik du mig godt nok til at grine. Et herligt indlæg at komme tilbage til efter god uges fravær fra denne side
RE: Topiske storme og global opvarmning26-06-2013 15:23
kfl
★★★★★
(2167)
Opdateret artikel vedr. antal tropiske storme: Recent intense hurricane response to global climate change.

Der er tale om en meget mere omfattende analyse af forekomsten af tropiske storme end hvad der fremgår af mit indlæg, men den bekræfter de resultater jeg er kommet frem til.
Redigeret d. 26-06-2013 15:25
27-06-2013 22:27
kristofferszilas
★★★☆☆
(852)
Man hører ofte alarmister postulere at global opvarmning vil medføre øge frekvens af ekstremt vejr.
Nu viser ny forskning dog at deres egne klimamodeller faktisk forudsiger præcis det modsatte:

Strachan et al. 2013. Response of tropical cyclones to idealized climate change experiments in a global high resolution coupled general circulation model. Journal of Climate (in press).

"Tropical cyclones are shown to decrease in frequency globally by 9% in the 2[x]CO2 and 26% in the 4[x]CO2".

Dette er naturligvis under antagelse af at CO2 vil have den katastrofale effekt som IPCC påstår.
28-06-2013 12:39
kfl
★★★★★
(2167)
Hej Kristofferszilas

Den reference jeg har givet siger, at der ved en global opvarmning vil være en være færre tropisk storme og at der vil være en mætning mht. cat 4 og 5 hurricanes.

Ydermere viser de faktisk tal sammen tendens, nemlig færre men værre. Hvad der sker i fremtiden vides ikke ud fra de faktisk observationer. Der må man ty til modoler og de to referencer er ikke i modstrid med hinanden, men supplerer hinanden.
Side 1 af 212>

Deltag aktivt i debatten Tropiske cykloner verden over, version I:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Tropiske cykloner - SRP012-12-2009 20:08
Den tropiske troposfære2120-11-2009 06:57
Atlantiske cykloner i de sidste 1500 år109-11-2009 19:21
Hvad betyder klimaændringer for tropiske regnskove?402-03-2009 16:56
NyhederDato
Også tropiske dyr truet af den globale opvarmning10-10-2008 13:16
Antallet af tropiske storme stiger kraftigt01-09-2008 08:40
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik