Husk mig
▼ Indhold

Jens Morten Hansen – Måne artiklen - Konklusioner


Jens Morten Hansen – Måne artiklen - Konklusioner13-02-2020 17:11
kfl
★★★★★
(2167)
Jens Morten Hansen – Måne artiklen- Konklusioner
Jens Morten Hansen (JMH) har fremsat flere naturvidenskabelige hypoteser i [1] om sammenhængen mellem Månens bevægelser og vandstanden i havet omkring Danmark. JMH's hypoteser bygger på at der sker en synkronisering af tidevandsbølger, dvs. bølger frembragt af Lunar Nodal Tide(LNO), North Atlantic Oscillation Index(NAO) og Atlantic Multidecadenal Oscillation (AMO). Desuden mener JMH, at der sker en synkronisering af bevægelserne i tidevandet med perioderne 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6 gange perioden for Nodal Tide på 18.61 år. For dette sidste henvises blot til, at man har iagttaget en synkronisering af pendul ure så de svinger i takt. Dette er overraskende, idet man ved at AMO kun har en marginal og NAO en markant indflydelse på udviklingen i vandstanden i Østersøen, samt at LNO næsten ikke kan identificeres i tidevandet for de enkelte tidevandsstationer.

Der er intet hold i JMH's hypoteser. Dette skyldes en manglende viden om teorien for tidevand, manglende statistisk viden, almindelig sjusk ved læsning af referencer og rod med data. Jeg mener ikke, der er tale om videnskabelig uredelighed. Jeg vil takke JMH for at bringe et interessant emne frem til en diskussion. Det alene er meget værd.

JMH har i princippet taget afstand fra statistiske metoder, der ikke er udviklet af ham selv, jf. hans offentlig hån af alle andre fag end hans eget ,nemlig geologien, se Hokus Pokus katten gør æg. Det er derfor en selvskabt plage med mine og andres påtale af manglende evidens af JMH's påstande.

JMH's data er meget tvivlsomme. JMH har ikke stillet data til rådighed for den videnskabelige samfund i form en liste med PSMSL stationsnr og navn for de anvendte tidevandsstationerne samt de aggregerede data. Hvis der er sket udfyldning af huller i tidevandstationernes data, skal det fremgå af dokumentationen. Det er derfor ikke muligt at foretage en afstemning mellem de enkelte tidevandsstationer og de aggregerede tal. Afstemning af data er ofte den vanskeligste del af en statistisk analyse.

JMH oplyser, at der er 26 tidvandstationer med målinger helt tilbage til 1849. Imidlertid er der kun 3 stationer i PSMSL-database, der lever op til dette, nemlig følgende: CUXHAVEN 2, MAASSLUIS, WISMAR 2.Denne figur viser Top 40 tidevandsstationer efter antal omkring Danmark.

Hvorledes JMH er komme frem til 26 stationer med målinger helt tilbage til 1849 vides ikke.

JMH's metode til estimation er kun kortfattet beskrevet, men det er i princippet en iterativ version af en harmonisk analyse. Der sandsynligvis tale om overfitning. Overfitning kan man ikke umiddelbar ses ud fra plot af data og den tilpassede kurve, optegning af residualer, en korrelation tæt på 100% eller en ACF lige efter bogen. Det eneste middel, der med næste sikkerhed kan afsløre overfitning, er ved at gentage analysen på basis et udpluk af data. Smid f.eks. den første 1/3, den midterste 1/3 eller den sidste 1/3 data væk og gentag analyserne og sammenlign resultaterne. Man kunne også lave analysen på den en halvdel af de udvalget tidvandsstation og sammenligne resultaterne. Men det har JMH ikke udført.

Det hjælper ikke, at han gentager følgende igen og igen:

Vi har vist, at summen af disse harmoniske svingninger svarer fuldstændigt til vandstandssvingningerne i østlige Nordsø, Skagerrak, Kattegat, Bælthavet og sydlige Østersø. Korrelationskoefficienten er 0,997 og højere kan det vist ikke blive.


For mig er det væsentlig at kende datagrundlaget, resultaterne i form af amplituder og faseforskydning er publiceret, idet man så selv kan afprøve resultaterne.

I den klassiske tidevandslitteratur [3] er der udover Månens Perigee på 8.85 år og Lunar Nodal tide på , 18.61 år kun én lang tidevandsbølge på ca. 20942 år(Perihelion). Det er derfor en usædvanlig og banebrydende hypotese, som JMH har fremsat.

Et fælles træk ved alle naturvidenskabelige hypoteser er, at de skal kunne verificeres/falsificeres specielt når der er tale om en banebrydende hypotese som JMH's.

Uanset hvor spændende og måske nyskabende JMH's hypoteser er, er det ikke nok at påstå at noget glæder. Det skal kunne verificere/falsificeres af andre end forfatteren selv.

Jens Morten Hansen skriver i [1] om NAO

Den Nordatlantiske Oscillation (NAO, en periodisk svingning på ca. 60 år af lufttrykket), giver en bølge i havniveauet, der forceres til en periodelængde på 3 gange LNO (55,8 år). Bølgehøjden er 22.7 mm.


Jeg mener ikke dette gælder. Se mine bemærkninger til NAO – North Atlantic Oscillation Index

og videre om AMO

Den Atlantiske Multidekadale Oscillation (AMO, en periodisk svingning på 70-80 år i havoverfladens temperatur), giver en bølge i havniveauet, der forceres til en periodelængde på 4 gange LNO (74,4 år). Bølgehøjden er 35,5 mm.


Jeg mener ikke at dette gælder. Se mine bemærkninger til AMO - Atlantic Multidecadenal Oscillation.

Jeg mener ikke, at JMH har belæg for, at sige at NAO og AMO svinger med en perioderne 60 år og 70-80 år henholdsvis. De vides, at specielt NOA påvirker vejret i Danmark og hele Østersø regionen. AMO påvirker ikke vandstanden i havet omkring Danmark.

Jens Morten Hansen og Lunar Nodal Oscillation

JMH skelner ikke mellem en harmonisk svingning og en qvasi-periodiske svingning. Derfor kan man godt i hans betydning sige, at alt er en harmonisk svingning. Det er som at sælge elastikker i metermål!

Jeg mangler, at gå i dybden/opdaterer min viden vedr. teorien for synkronisering af svingende bevægelser, men det kommer på et tidspunkt.

Analyse metoder
I forbindelse med analyser af tidevandet er følgende analysemetoder relevante:

Spektral-analyser
Harmoniske-analyser
ARIMA-analyser
Wavelet-analyser
Analyser med lineære normal modeller

JMH kender ikke til disse analysemetoder. Til gengæld, har JMH opfundet sine egene analysemetode, der ikke er tilgængelige for andre i form af en algoritme. I princippet er jeg lige glad med den metode JMH anvender, blot resultaterne og data er stiller til rådig for offentligheden.

JMH's hypoteser
JMH's hypoteser kan formuleres ved

H0: MSL=alfa+beta*year+ summen af 5 harmonisk led(year)
H1: MSL=alfa summen af 5 harmonisk led(year)

H1 og H0 kan testes mod hinanden. Hvis H1 forkastes har JMH ikke ret i sine påstande.

JMH har uklarhed i begreber
Der er tilsyneladende uklarhed med de definitioner JMH anvender og hvad der, ifølge den omfattende litteratur om Nodal Tide, er nødvendigt at skelne mellem, nemlig:

MSL = Mean Sea Level
MTR = Mean Tide Range

David Pugh and Philip Woodworth skriver i publikationen[3] "Sea-level Science" på side 261:At JMH er uklar mht. forskellen mellem MSL og MTR fremgår af følgende tabel, hvor JMH tilsyneladende ikke har været opmærksom på forskellene selv om det klart fremgår af teksten.MTR påvirkes kun med ca. 2.5% svarende til 106 mm af MTR ved tidevandsstationerne langs den engelske kyste.

Medens påvirkningerne på amplitude for Nodal Tide er velkendt og kan beregnes ved [7]

amplitude= 0.69*20*(3*sin^2(latitude)-1)

findes der ingen formler til beregninger af påvirkningen på MTR, men den er i gennemsnit på 2.5% af MTR.

Kun i det åben ocean anses beregning af amplituden for NLO for at være pålidelig.

Jens Morten Hansen skriver i [5]

Schmith, Thejll, and Nielsen generally found agreement—within uncertainties—with our identified parameters (shown in their table 1), but with the important exception that the sea-level amplitude of the 18.6-year oscillation is maximally one-seventh (i.e. around 10 mm) of our finding (70 mm; t-b). This is important, because the amplitude of the 18.6-year oscillation, in our opinion, is larger than any other oscillation of the system.


Ifølge den kilde[7] JMH henviser til svinger amplituden af LNO mellem 8.8 mm ved ækvator og 17.6 mm ved polerne svarende til henholdsvis 17.6 mm (t-b) og 35.2mm (t-b). Der er et stykke til de 70 mm som hævede af JMH. Formodentlige tale om en regnefejl.

Jeg har beregnet amplitude for 40 valgt tidevandsstationer ved en harmonisk analyse og resultaterne kan findes læses:

Top 40 Stationer Nodal tide amplitude

Her er en graf der viser resultaterne af beregning af amplitude.Medens amplituden for MSL påvirkes højst med 35 mm, kan der være en betydelig påvirkning af M2 og S2 og dermed MTR. Ved nogle kyster vil MTR være markant påvirket.

JMH oplyser ifølge [2], at amplituden af Nodal Tide er på 84 mm ved Aberdeen Tidevandsstation. Der er tale om MTR og ikke MSL. Jeg har beregnet LNO amplituden til 7.6 mm.Relationer mellem LNO, NAO, AMO og MSL
I bred betydning hævder JMH, at MSL kan forklares ud fra variationer i LNO, NAO, AMO. For at undersøge dette nærmere har jeg analyseret en række tidevandsstationer med modellen:

H0: model<-lm(mm ~ år + nao + amo + cos(2*pi*år/18.61)+sin(2*pi*år/18.61))

H1: model<-lm(mm ~år +nao)

For langt de fleste Top 40 stationer accepteres H1. Dette betyder, at hverken AMO eller LNO påvirke vandstanden i Østersøen.

De største bidrag til variationer i MSL er stammer fra NAO, jf. følgende graf over udvikling i MSL for 78 Stockholm efter korrektion for GIA.

Afsluttende bemærkning
Det har været interessant at undersøge de hypoteser, der er fremsat af JMH. Tak for det. Det er helt sikkert, at noget af det jeg har skrevet om og analyseret ,kan gøres bedre og skrives mere formelt korrekt. På nær en afsluttede bemærkning om JMH's artikler i Kristelig Dagblad og på Klimarealisternes blog, er det slut fra min side mht. JMH's artikler.

Link:
[1] Månen og tidevandet - ingen påviselig effekt på havniveauet af global opvarmning

[2] Secular trends in mean tidal range around the British Isles and along the adjacent European coastline P. L. Woodworth, S. M. Shaw and D. L. Blackman

[3] Seal-level Science. David Pugh and Phillip Woodworth, Cambridge

[4] Den Nordatlantiske Oscillation (NAO)

[5] Tracking the Atlantic Multidecadal Oscillation through the last 8,000 years

[6] Reply to Schmith, T.; Thejll, P., and Nielsen, J.W., 2016. Discussion of Hansen, J.M.; Aagaard, T., and Kuijpers, A., 2015. Sea-Level Forcing by Synchronization of 56- and 74-Year Oscillations with the Moon's Nodal Tide on the Northwest European Shelf (Eastern North Sea to Central Baltic Sea). Journal of Coastal Research, 31(5), 1041–1056. Journal of Coastal Research, 32(2), 452–455

[7] A Note on the Nodal Tide in Sea Level Records

[8] Mechanisms of variability in decadal sea-level trends in the Baltic Sea over the 20th century


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret af branner d. 14-02-2020 10:17
13-02-2020 21:31
Søren_Søndergaard
★★☆☆☆
(204)
Endnu et indlæg fra kfl som passer med klimatis klare kommentar

Et perfidt person angreb og mistænkeliggørelse
13-02-2020 22:12
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har blot undersøgt hans påstande og fundet, at de ikke holder.

Hvor er det jeg har været "perfid" ?

Bemærk:
perfid="som på en ondskabsfuld, bevidst forvrængende og evt. sadistisk måde sætter nogen i et dårligt lys eller på anden måde skader vedkommende især om ytringer"
Deltag aktivt i debatten Jens Morten Hansen – Måne artiklen - Konklusioner:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Søren Hansen - "klimarealist" deler junk news6223-10-2020 19:29
10 teser om klimaforskningen af civilingeniør Søren Hansen412-08-2020 18:17
Jens Morten Hansen og AMO - Atlantic Multidecadenal Oscillation004-02-2020 16:09
Jens Morten Hansen og NAO028-01-2020 14:15
Jens Morten Hansen og Lunar Nodal Oscillation Index021-01-2020 17:38
Artikler
Sammenfatning af analysens overordnede konklusioner
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik