Husk mig
▼ Indhold

Klimakampen er tabt


Klimakampen er tabt18-11-2012 13:54
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kampen om at reducere den globale CO2-udledning er tab. Det kan vi lige så godt se i øjnene. I perioden 1990 – 2011 er den globale CO2-udledning stegen med 50 %. Og det er endda sket i en periode, hvor vi i vores del af verden, har gjort betydelige anstrengelser for at reducere vores CO2-udledning. Efter alt at dømme, vil den globale CO2-udledning i fremtiden stige med samme styrke som hidtil. Intet tyder på, at globaliseringen og den økonomiske og tekniske udvikling i udviklingslandene aftager.

Problemet er, at i den udviklede del af verden, dvs. USA, Canada, EU og Japan, bor der rundt regnet 1 milliard mennesker. De resterende 6 milliarder mennesker (rundt regnet) bor således i lande, hvor der er et betydeligt udviklingspotentiale. Det som vi således ofte glemmer er, at der bor rigtigt mange mennesker i lande, som har en langt lavere levestandard end den, som vi har. Disse mennesker ønsker naturligvis at forbedre deres levestandard. Det kan vi ikke fortænke dem i. I mange af disse lande er man også godt i gang med at skabe økonomiske og teknisk udvikling for herved at hæve deres levestandard. Dette kræver bare masser af energi. Energi frigiver som bekendt CO2.

Tager man udvikling i de såkaldte udviklingslande i betragtning, er det fuldstændigt urealistisk, at den globale CO2-udvikling kan reduceres. Det vi må forvente er derimod en kraftig stigninger i den globale CO2-udledning i mange år fremover. Set i dette lys, er det således nærmest ligegyldigt, hvad vi gør i vores del af verden, for at reducere CO2-udledningen.

Spørgsmålet et derimod, om man skal være ked af denne udvikling. Tager man derimod i betragtning, hvor mange mennesker, som lever i alvorlig fattigdom, samt at den økonomiske og tekniske udvikling kan afhjælpe/løse disse fattigdomsproblemer, så må man sige, at dette er en god udvikling.
18-11-2012 14:52
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Jørgen Petersen skrev:
Kampen om at reducere den globale CO2-udledning er tab. Det kan vi lige så godt se i øjnene. I perioden 1990 – 2011 er den globale CO2-udledning stegen med 50 %. Og det er endda sket i en periode, hvor vi i vores del af verden, har gjort betydelige anstrengelser for at reducere vores CO2-udledning. Efter alt at dømme, vil den globale CO2-udledning i fremtiden stige med samme styrke som hidtil. Intet tyder på, at globaliseringen og den økonomiske og tekniske udvikling i udviklingslandene aftager.

Problemet er, at i den udviklede del af verden, dvs. USA, Canada, EU og Japan, bor der rundt regnet 1 milliard mennesker. De resterende 6 milliarder mennesker (rundt regnet) bor således i lande, hvor der er et betydeligt udviklingspotentiale. Det som vi således ofte glemmer er, at der bor rigtigt mange mennesker i lande, som har en langt lavere levestandard end den, som vi har. Disse mennesker ønsker naturligvis at forbedre deres levestandard. Det kan vi ikke fortænke dem i. I mange af disse lande er man også godt i gang med at skabe økonomiske og teknisk udvikling for herved at hæve deres levestandard. Dette kræver bare masser af energi. Energi frigiver som bekendt CO2.

Tager man udvikling i de såkaldte udviklingslande i betragtning, er det fuldstændigt urealistisk, at den globale CO2-udvikling kan reduceres. Det vi må forvente er derimod en kraftig stigninger i den globale CO2-udledning i mange år fremover. Set i dette lys, er det således nærmest ligegyldigt, hvad vi gør i vores del af verden, for at reducere CO2-udledningen.

Spørgsmålet et derimod, om man skal være ked af denne udvikling. Tager man derimod i betragtning, hvor mange mennesker, som lever i alvorlig fattigdom, samt at den økonomiske og tekniske udvikling kan afhjælpe/løse disse fattigdomsproblemer, så må man sige, at dette er en god udvikling.


Nu står vi i den vestlige verden stadig for omkring halvdelen af CO2-udledninger, så det er ikke helt uden betydning hvad vi foretager os. Men når det er sagt, så mener jeg overordnet, at vi i de velstående lande kan spille en gigantisk rolle på den længere bane, ved at sørge for, at det øgede energiforbrug som der (forhåbentlligt) VIL kommme i udviklingslandende vil sætte et betydeligt mindre fodspor i form af voldsommme CO2-udledninger. På dette område kan vi sætte ind med udvikling af energikilder med mindre CO2-belastning, bedre metoder til energi-distribution og -lagring, langt mere effektiv energiproduktion og langt mere energi-effektiv industriproduktion.

Vi er i vores del af verden allerede nået et stykke vej med udviklingen på dette område, og en lang række ekstremt interessante, billige og fleksible teknologier til billig, CO2-neutral energiproduktion er i disse år på vej ud af universitetslaboratorierne og over i virksomhederne. Denne udvikling kan understøttes fra samfundets side i form af støtteordninger mv., således at nye, bæredygtige teknologier kan modnes til et stadie, hvor de er direkte konkurrencedygtige med gamle, ineffektive teknologier.

Kampen om hvilke teknologier der skal sikre de kommende generationer adgang til billig energi er på ingen måde tabt. Den er kun ved at begynde
18-11-2012 16:22
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Kristoffer Haldrup

Det er en sjov drejning, som du giver debatten, når du skriver: "Kampen om hvilke teknologier der skal sikre de kommende generationer adgang til billig energi er på ingen måde tabt. Den er kun ved at begynde".

Jeg skrev derimod: "Kampen om at reducere den globale CO2-udledning er tabt. Det kan vi lige så godt se i øjnene". Der er altså en afgørende forskel.

Du skriver også om en lang række interessante nye teknologier til billig og CO2-neutral energi produktion. Dem vil jeg gerne høre lidt mere om, for du nævner dem ikke.

Fissionsenergi, geotermiskenergi, varmepumpeteknologi og biobrændsel har jeg hørt om, men hvad tænker du ellers på? Fissionsenergi ligger langt ude i fremtiden. Ingen af de øvrige energiformer (her under sol og vind), som i dag er fremme, kan kaldes billige, når man ser bort fra statsstøtten.

Jeg kan kun sige, at det er tilladt at være optimist. Man må bare ikke glemme også at være realistisk. Det sidste er der desværre mange som glemmer.
18-11-2012 16:39
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Jeg går ud fra, at du med "fissionsenergi" mener "fusionsenergi" og ja, der ligger egentlige kraftværker desværre meget langt ude i fremtiden.

De energigiteknologier som jeg tænker på er, blandt andet, ultrabillige solceller lavet af plastik/polymerer, silicium- og lithium-luft batterier, foto-katalytisk brintproduktion vha. sollys, "cambridge crude" og meget andet godt i den afdeling. Hertil kommer "simple" fremskridt som f.eks. mere damp-resistente stål-legeringer som gør, at moderne kraftværker kan køre ved højere temperaturer end hidtil, og dermed være betydeligt mere effektive.

Ingen af disse teknologier er en "silver bullet" som med et slag løser de energimæssige udfordringer som verden står over for, særligt den fattige del af verden. Men som en del af en samlet løsning, hvor energi bliver produceret (og brugt) med et langt, langt mindre CO2-aftryk end i dag kan de være centrale teknologier. Nogle af dem, som de ultrabillige solceller, er derudover exceptionelt velegnede til at højne levestandarden for folk i de allerfattigste egne af verden.
18-11-2012 18:53
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Kristoffer Haldrup

Du har selvfølgelig ret med hensyn til fussionsenergi.

Angående de nye energikilder og former, som du skriver om, så virker de ineteressante. Realistisk set må vi nok sige, at der går lang tid inden disse energiformer slår igennem i et omfang, så de betyder noget.

Der er derfor ingen tvivl om, at den globale CO2 udledning vil stige år for år i de kommende mange år. Alt andet vil være naivt at tro.
18-11-2012 19:08
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
Jørgen Petersen skrev:
Der er derfor ingen tvivl om, at den globale CO2 udledning vil stige år for år i de kommende mange år. Alt andet vil være naivt at tro.

Ingen påstår eller forventer andet.

Af samme grund har man i de pågående forhandlinger om CO2-udledninger også lagt sig fast på et temperaturmål, som hedder maks. 2 graders stigning indenfor det kommende århundrede. Alt mindre end det er simpelthen ikke realistisk.
18-11-2012 21:03
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Ideen om at begrænse CO2 udledningen er klart urealistisk når man ser på udviklingen andre steder end i den 'vestlige verden'.

Den omtalte 'vedtagne' grænse for global temperaturstigning på 2 grader er urealistisk af flere grunde.

1). Udledningen af 'drivhusgasser' er ikke kontrollerbar sådan som verden ser ud, og der er intet
der tyder på at den kan kontrolleres. Allerede nu står 'Asia Pacific' regionen for en større andel af
CO2 udledningen end EU og USA tilsammen. Og alt tyder på at denne udvikling vil accelerere i
de kommende årtier.2). Der er ikke ført empirisk bevis for at udledningen af klimagasser til atmosfæren har den
påståede effekt på klodens gennemsnitstemperatur. Teorien om drivhusgassernes betydning for
den globale temperaturstigning modsiges af den målte temperaturstigning i løbet af de seneste
14 år. Dette paradoks understreger at 'klimavidenskaben' er ude af stand til at forklare faktorer
med en særdeles stærk indflydelse på den globale gennemsnitstemperatur.3). At klimagasser har en vis indflydelse på temperaturen er indiskutabel, baseret på relativt
simpel videnskab. Desværre er der meget der tyder på at 'Klimavidenskabens' teorier om forcing
faktorer (herunder især vanddamp) er langt mere 'teori' end videnskab, og at 'klimavidenskabens'
forudsigelser om katastrofale temperaturstigninger som følge af CO2 udledning fremstår som
stærkt overdrevne.

4). Så længe der ikke er bedre overensstemmelse 'klimavidenskabens' forudsigelser og den
målte virkelighed, og så længe vi er ude af stand til at kontrollere størstedelen af klimagas
udledningen giver det ingen mening at bruge store dele af vores BNP på at reducere
udledningen af 'klimagasser' i den vestlige verden.

5). Det giver god mening af tage alle alternative energikilder i anvendelse, da de fossile
energi forekomster er en begrænset ressource, så det er kun et spørgsmål om tid før vi er tvunget
til at klare os med alternativerne. Men så længe den fossile energi er den billigste og lettest
tilgængelige vil den blive brændt af (et eller andet sted på kloden). Det eneste vi kan opnå med
en ensidig begrænsning af udledningen her i den vestlige verden er at udsætte afbrændingen
nogle få årtier, og 'reservere' mere af den billige fossile energi til resten af verden. Altså handler
det i realiteten om global fordeling af 'billig' energi og ikke om klima. Global socialisme?
18-11-2012 21:32
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ yaknudsen

Godt indlæg,jeg er helt enig!
Redigeret d. 18-11-2012 21:33
18-11-2012 22:27
Kristoffer Haldrup
★★★☆☆
(824)
yaknudsen skrev:
<de sædvanlige gentagelser af ofte tilbageviste påstande>


Jeg gider ikke lige nu pille dit indlæg fra hinanden punkt for punkt, da du viser dig bemærkelsesværdigt resistent overfor fakta. Måske en anden gang


-Anyway, du poster en figur med en interessant graf. Din første graf viser med al ønskelig tydelighed, hvordan man kan have betydelige fremgange i levestandard uden forøget CO2-emission -- EU's CO2-emission har været ca. konstant siden 1970, en periode i hvilken EU har set stor økonomisk fremgang over snart sagt hele linien.

Se evt også disse data:
18-11-2012 23:29
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Kristoffer Haldrup skrev:
yaknudsen skrev:
<de sædvanlige gentagelser af ofte tilbageviste påstande>


Jeg gider ikke lige nu pille dit indlæg fra hinanden punkt for punkt, da du viser dig bemærkelsesværdigt resistent overfor fakta. Måske en anden gang
En blank afvisning af mine påstande, uden reelle argumenter. Det siger vist mere om dig end det siger om mig.
19-11-2012 19:25
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Kristoffer Haldrup

Du skriver, at i EU har man haft en stor økonomisk fremgang siden 1970 uden at have forøget CO2-emissionen i denne periode. Her skal der siges to ting.

For det første har man i EU betalt høj pris ved at gå over til andre energikilde som sol, vind, biogas og hvad vi ellers har.

For det andet har man i mange EU lande som f.eks. Tyskland, Frankrig, England og Sverige haft en meget betydelig elproduktion via kernekraft. Dette har helt afgørende været med til at holde CO2-emmision på et lavt niveau. Hvis disse lande udfaser deres kernekraft, som mange af dem har sagt at de vil, så kan det ikke undgås at CO2-emissionen vil stige voldsomt. Energi skal der til.

For at vende tilbage til det helt overordnede i denne tråd, så er der ingen tvivl om, at CO2-udledningen vil stige kraftigt år for år i de næste mange år. Vi har ikke teknologien til at undgå dette, hvis vi ser bort fra kernekraft.

Tilsvarende er der heller ingen tvivl om, at den økonomiske og teknologiske udvikling vil fortsætte for fuld kraft i mange udviklingslande i rigtigt mange år endnu. Hvis man på denne baggrund tror, at man kan stoppe stigningen i den globale CO2-udledning inden for de næste 20 – 25 år, så er man mere naiv end det er tilladt at være.

Kampen om at reducere den globale CO2-udledning kan derfor ikke vindes, så langt man med rimelig sikkerhed kan skue ind i fremtiden.
19-11-2012 19:29
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@yaknudsen

Jeg vil også gerne kvitere for et flot indlæg.
20-11-2012 22:18
Jakob
★★★★★
(9243)
.
Egentlig lidt utroligt, synes jeg, at så mange begavede mennesker falder for en debat, som tydeligt ikke går ud på meget andet end at bumpe en klimanegativ og handlingslammende overskrift på forsiden.
Kristoffer Haldrup skrev:
Jørgen Petersen skrev:
Der er derfor ingen tvivl om, at den globale CO2 udledning vil stige år for år i de kommende mange år. Alt andet vil være naivt at tro.

Ingen påstår eller forventer andet.


Det skal du nok ikke være alt for sikker på.
I 1938 var det også naivt at tro, at udviklingen i Tyskland kort efter ville føre til en ny Verdenskrig.
Men havde man grebet ind i tide, så var det gået meget anderledes, og utallige millioner menneskers liv og lidelser kunne være sparet.

De politiske prioriteringer er ikke altid så nemme at forudsige, og de kan hurtigt ændre sig.

Føler du dig så sikker på videnskaben, at du helt tør udelukke, at verden løber ind i nogle klimamæssige tipping points, som pludseligt får det hele til at gå meget hurtigere..?
Eller blot, at et enkelt land tager sig sammen og giver de andre baghjul, så de må følge efter i omstillingen til det bæredygtige samfund..?
For hver dag, der går, kommer klimapolitik og sikkerhedspolitik hinanden nærmere..
21-11-2012 20:51
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Som tidligere anført, så tror jeg ikke på alle de skræmmekampagner, som der bliver ført i relation til AGW.
23-11-2012 02:15
TRavn
☆☆☆☆☆
(1)
Det er ikke kun det at verdens fattige bliver rige nok til at forbruge mere. Vi bliver samtidig voldsomt mange flere mennesker på kloden. Det vil gøre det endnu sværere at finde tilstrækkelige løsninger på energibehovet, men hvis det går som præsterne prædiker så vil alvoren jo melde sig relativt snart. Når det sker vil prioriteringerne se helt anderledes ud og CO2 reduction vil formodentlig blive prissat på en helt anden måde.
07-12-2012 12:17
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
DOHA

Duksen EU -
er vi virkelig så naive,at vi tror,vi kan vride armen rundt på Kina og USA,samt de øvrige store udledere af CO2?

http://donnerunddoria.welt.de/2012/05/klimagipfel-doha-eu-und-deutschland-als-angeklagte/
07-12-2012 13:11
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Kjeld

Johe.. MOn ikke! Hvis vi uddanner nogle flere som kan bruge deres tid på at sidde og se ind i computermodeller og forfine klimavidenskaben, så lægger KIna og USA sig da fladt på maven og indordner sig! Det er da sikkert!
07-12-2012 14:50
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Delphi

Du har ret,klimaforskerne har ikke gjort deres arbejde grundigt nok,siden de ikke har kunnet overbevise de store funderede videnskabsnationer,Kina og USA,om truslen fra AGW.
Nu går Jorden alligevel under d. 21. dec,så der er jo næppe tid til en ommer!
07-12-2012 15:06
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nu går Jorden alligevel under d. 21. dec,så der er jo næppe tid til en ommer!


Nix! Ingen ommer! Too late for that, we must face the consequences!
07-12-2012 15:59
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@ Delphi

Det kunne jo være,at de "schlaue" klimaforskere,v.hj. af deres computere,kunne forhindre "der Untergang".
07-12-2012 18:26
Kosmos
★★★★★
(5371)
...kunne forhindre "der Untergang"

- den Untergang, mener De vel, herrn Weihnacht?
07-12-2012 19:18
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
@Kosmos

Nein- jeg reflekterer til filmen - " Der Untergang".
07-12-2012 19:23
Kosmos
★★★★★
(5371)
Nein- jeg reflekterer til filmen - " Der Untergang"

- spitze!
07-12-2012 22:56
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
af deres computere,kunne forhindre "der Untergang"


Det vil jeg jo nok sige, at det tror jeg, godt vi kan regne med! Men vi skal nok regne med, at det kommer til at koste kassen! Men et så vigtigt tiltag, som denne udstrakte hånd fra computerens kedelpassere og højt uddannede specialister, er nok at de også skal hædres, for at de yder det ypperste i denne alvorlige situation ...

En lille ting fra hende inde på Amalienborg bør komme på tale!


Redigeret d. 07-12-2012 23:31
Deltag aktivt i debatten Klimakampen er tabt:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Greta Thunberg har tabt fokus og sag117-11-2023 10:41
Hvad gør virksomheder på hverdagsniveau i klimakampen?024-08-2022 11:38
Bliver klimakampen til klimaborgerkrig..?7405-11-2017 00:01
Er klimakampen en kønskamp..?1511-03-2016 09:44
Peak Oil, økonomien og klimakampen024-03-2011 02:02
Artikler
Mattias Söderberg: Fyr op under klimakampen
NyhederDato
EU-topforhandler: Atomulykke påvirker klimakampen09-04-2011 07:31
Bill Gates ind i klimakampen med atomkraft15-02-2010 09:48
Tag klimakampen op med grønne tage01-09-2009 07:05
Google går aktivt ind i klimakampen06-10-2008 07:55
10.000 store danske virksomheder ind i klimakampen12-06-2008 15:40
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik