Husk mig
▼ Indhold

Klimaskeptiske argumenter - en oversigt


Klimaskeptiske argumenter - en oversigt16-10-2020 18:41
kfl
★★★★★
(2167)
Klimaskeptiske argumenter

Jeg kunne godt tænke mig, at vi på Klimadebat.dk udarbejdede en oversigt over de klimaskeptiske argumenter. Det er min hensigt, at fremstille dem på en så sober måde som muligt uden at argumenter imod. Det kan komme senere.

Her er et eksempel:

Jørgen Pedersen

Du har fortsat ikke forstået, at både IPCC og de såkaldte klimaforskere har en stor interesse i at overdrive problemerne i relation til GW, og at man derfor skal være meget kritisk overfor deres udtalelser og skriverier.


Jens Morten Hansen

Forskellen på geologer, som mig, og matematikere og fysikere er, at de arbejder med formler og hypotetisk tal, hvordan det bliver. Hokus pokus katten gør æg.

Vi andre arbejder med et tilbageblik på mange millioner år, hvor vi kan se, hvordan det har været, og hvilke svingninger, der har været. Og der kan vi se, at de svingninger vi har nu, har vi haft før, og det er der ikke ske noget videre ved det


Jennifer Marohasy

The homogenization of Darwin's temperature is just another example of climate scientists making-up a temperature trend to create the perception of a coming environmental apocalypse
.

Der skal være enighed om et format og andre skal arbejde med.


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 16-10-2020 18:42
16-10-2020 21:17
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
En klimabenægters skepsis
Når der i dag er politisk konsensus om, at forskellen mellem 0.028 og 0.0415 procent CO2 i atmosfæren bærer ansvaret for godt en grad K opvarmning, er det baseret på en alt andet lige teori om den forøgede drivhuseffekt fra CO2.

Hvis vi måler temperaturen med et kviksølv termometer, er det hovedsagelig konduktionen omkring spidsen, vi registrerer som temperatur, altså molekyle bevægelse. Konduktionen har en væsentlig klimaeffekt i troposfæren, hvor temperaturen kommer direkte til udtryk ved at opvarme omgivelserne mod fysisk friktion.

Hvis der opstår lokal opvarmning, resulterer det i konvektion, som flytter molekyler med stor bevægelse opad i atmosfæren og skaber cirkulation og kaos i troposfæren i samspil med de kræfter, som er et resultat af klodens kugleform og rotation. Dertil kommer fordampning og fortætning af vædsker i forbindelse med konvektion. Herved skabes vejr og uvejr og nedbør og tørke. Resultatet af det kaotiske vejr er større konduktion mellem samtlige molekyler i atmosfæren, og det binder altsammen varmeenergien i troposfæren.

Drivhuseffekten er også bevægelse. Her er blot tale om atombevægelser i molekyler, bestående af tre eller flere atomer. Varmestråling af specifikke frekvenser optages i form af svingninger, rotationer og vrid på atomerne i resonans, og binder varmeenergien i troposfæren.

Vand er speciel i denne sammenhæng, fordi den i dampform har et stort spektrum for optag og forekommer i stor mængde i troposfæren. Derudover optræder H2O som vædske og i fast form med ekstra stor klimaeffekt i en kombination af drivhuseffekt og konduktion.

Man kan beregne den energi et CO2 molekyle er i stand til at optage/udsende i et laboratorium. Man kan beregne den ekstra energi en forøgelse af CO2 på 0.0135 procentpoint i et laboratorium repræsenterer.

Klodens samlede drivhuseffekt udgør summen af samtlige atmosfærens molekylers konduktion og konvektion plus drivhusgassernes interne atombevægelser. Hvis vi ser isoleret på de 0.0135 procentpoint CO2 forøgelse siden industrialisering start, udgør den ekstra drivhuseffekt herfra en forsvindende andel af atmosfærens evne til at 'holde på varmen'.

I ethvert kaotisk system er der støj, og jo større systemet er og jo flere parametre der spiller med, jo større er den underliggende støj i systemet, og hvis laboratorieresultaterne for CO2s bidrag til systemet er langt mindre end baggrundsstøjen, burde det være legitimt at stille spørgsmålstegn ved grundlaget under teorien om den menneskeskabte globale opvarmning gennem CO2. Den primære menneskeskabte opvarmning gennem stor aktivitet og forbrænding af fossile brændsler er et direkte tilskud til temperaturen nær klodens overflade på linie med returstrålingen fra solens indstråling og udsættes altsammen for atmosfærens drivhuseffekt. Temperaturstigningen herfra er naturligvis størst i byerne og ved store industrikoncentrationer (UHI) men resultatet og effekten er global.

Iskernedata i forbindelse med skift mellem istider og mellemistider. Her ser vi ingen forøgelse af CO2 før starten af en mellemistid, og ikke mindst ser vi intet fald i CO2 før længe efter afslutningen på mellemistiden. Det er temperaturen der driver CO2 fra verdenshavet og biosfæren op i atmosfæren efter mellemistid start og tilbage igen over lang tid efter mellemistid slut. Alene dette faktum burde være nok til at falsificere teorien i en videnskabelig sammenhæng. Jeg har stadig til gode at se historiske data som underbygger teorien om CO2 som hesten og temperaturen som vognen
18-10-2020 20:58
Peder Kruse
★★☆☆☆
(220)
Kød

Hvis vi spiser kød, udleder vi drivhusgasser, og så forøger vi drivhuseffekten, og så bliver det varmere

Nej, hele den udledning kommer fra atmosfæren og vender hjem

Kulstofkredsløbet er fuldkommen bæredygtigt

Bøffen er gratis i klimaregnskabet
18-10-2020 21:27
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Jeg vil hellere sige det på en anden måde, og det er at CO2 er et livsvigtigt plantenæringsstof, og mere af det i atmosfæren er med til at gøre denne klode grønnere og tilsvarende mere frodig.
20-10-2020 09:58
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2597)
Der er en grundliggende naturlig opvarmning af verdenshavene, som en følge af en kold periode i det 17 århundrede. Denne naturlige opvarmning kan ikke undgås.

Da det normale klima er varmer end nutiden, vil den naturlige opvarmning være afsluttet om 500 år. Og en effekt af menneskets udslip af CO2 vil stige indtil om 300 år og vil være forsvundet om 450 år.
Deltag aktivt i debatten Klimaskeptiske argumenter - en oversigt:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
klimasensitiviteten - oversigt6817-09-2018 17:50
Spm om oversigt over tornadoer for hver år?117-07-2017 15:40
Artikler
Kronologisk oversigt
NyhederDato
Voldsomme advarsler gør folk klimaskeptiske06-01-2011 05:02
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik