Husk mig
▼ Indhold

NASA: 2010 var det varmeste år nogensinde måltSide 1 af 3123>
NASA Reports 2010 to be the Warmest Year on Record14-01-2011 19:55
mernild
★☆☆☆☆
(114)
Intressante info fra NASA:

According to climatologists at the National Aeronautics and Space Administration's (NASA) Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York, 2010 was a very hot year. While anyone who witnessed the Vikings Metrodome collapse [video] might not have seen this coming, NASA says that data from 1,000 climate stations shows 2010, as a whole, to be statistically tied for being the hottest year in recorded history [press release].

http://www.dailytech.com/NASA%20Reports%202010%20to%20be%20the%20Warmest%20Year%20on%20Record/article20660.htm
15-01-2011 00:50
Kosmos
★★★★★
(5375)
Intressante info fra NASA:...

- også ganske 'intressante' kommentarer, btw!
15-01-2011 13:29
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Spændende artikel. Og endnu mere spændende kommentarer som ledte mig langt omkring.

Blandt andet stødte jeg på denne artikel som måske kunne være af interesse for dem som forholder sig skeptiske over for påstanden om at menneskets CO2 udledninger er hovedårsag til nutidens globale opvarmning: http://www.john-daly.com/polar/arctic.htm

Voldsom afsmeltning af arktisk is og udbredt gletcherafsmeltning var åbenbart også store "emner" i nyhederne i 1817 og igen i 1922. Intet nyt under solen
16-01-2011 01:35
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære yaknudsen

Tak for linket til John Dalys gamle artikel om klima-ændringer i Arktis op til år 2000.

Artiklen er efter min mening et fint eksempel på en analyse, som i løbet af de seneste 10 år er blevet forældet.
Prøv at kigge på nedenstående 3 figurer, hvor relevante data er ført op til 2010 - perioden 2001-2010 er angivet med gråt på de 3 figurer.

Mon ikke vi kan blive enige om, at det gør en forskel for analysen om disse 10 år er med eller ej?

Lad mig give et eksempel på et udsagn i den gamle artikel, som var korrekt i år 2001, men ikke er det længere:

Air temperatures measured in the Arctic region show no recent warming, thus discounting the possibility that recent thinning of ice could be caused by atmospheric warming above the ice.

Det ses tydeligt af den øverste figur, at 2001-2010 er det varmeste 10-år i perioden (de tykke kurver er løbende 10-årsmidler), så der er nu sket en opvarmning.

I artiklen argumenterede John Daly ydermere for, at reduktionen i havis skyldes, at den Nord Atlantiske Oscillation (NAO) har været i en stærk positiv tilstand.
Men det ses af de 2 nederste figurer, at havisen er fortsat med at trække sig tilbage efter 2001, hvor NAO'en har været i neutral tilstand (dvs. NAO-indekset har haft en værdi omkring nul). Så tilbagetrækningen efter 2001 kan ikke længere skyldes NAO.

Så de to præmiser, som hele artiklen bygger sin argumentation på, gælder ikke længere:

1) Data fra 2001-10, fra de målestationer John Daly selv udvalgte, viser at temperaturen nu er steget.

2) NAO'en er fra 2001-10 ikke længere i en stærk positiv tilstand.

Og alligevel er havisen fortsat med at smelte.


Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:

16-01-2011 17:31
mernild
★☆☆☆☆
(114)
@yaknudsen
Jeg kan kun give Bo ret i sin analyse/konklusioner. Lad os nu forholde os til nutidige forhold, og ikke paa foraeldet data.

Bedste hilsner
Mernild
16-01-2011 18:22
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg kan kun give Bo ret i sin analyse/konklusioner. Lad os nu forholde os til nutidige forhold, og ikke paa foraeldet data

- ja, åbenbart nødigt arktiske temperaturdata før 1955!:

Der er jo nogle lidt 'ubekvemme' værdier dér i 30-40erne!
16-01-2011 19:54
yaknudsen
★☆☆☆☆
(137)
Jeg er helt indforstået med at fortidige klimadata kan være fejlbehæftede, og
kan være åbne for fortolkninger.

Men at fortidige klimadata skulle være forældede. Den tanke har jeg
overordentlig svært ved at forliges med.

Når vi taler om klimaforandringer synes jeg det er meget relevant at se på
samtlige observationer vi har fra historisk tid. Det er jo reelt det som
debatten handler om. At analysere alle tilgængelige informationer og ikke kun
udvælge de informationer som understøtter det vi hver især forventer at finde.

Et af de helt store åbne spørgsmål (ihvertfald for mig) er fortsat om de
klimaforandringer vi ser nu, er uden fortilfælde. Eller om klodens klima
tidligere har udvist temperaturforløb der minder om de temperaturforløb vi ser
i nutiden. Om de nutidige klimaforandringer skyldes menneskets CO2 udledning.
Om klimaforandringere er naturligt forekommende. Eller om der er tale om en
kombination mellem naturlige og menneskeskabte faktorer og i givet fald hvor
meget der kan tilskrives menneskeskabte og naturlige årsager.

Set i det perspektiv bliver det for mig at se ekstremt vigtigt at definere
'hvad der er normalen for klimaet'. Og 'normalen' kan vi kun forsøge at
tilnærme os ved at inddrage alle de informationer som står til vores rådighed.
Inklusive data fra historiebøger, gamle logbøger, gamle aviser, satelitmålinger,
upræcise termometre og hvad ved jeg. Ingen af den slags informationer er
forældede i min verden.

Hvis vi ikke kender 'normalen' men blot vedtager en teoretisk 'normal' og
holder krampagtigt fast i den som en uforanderlig konstant, så er det ikke så
mærkeligt at klimadebatten kan fortsætte i det uendelige.
16-01-2011 20:09
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Kosmos

Nu var det jo John Daly, der udvalgt stationerne i sin analyse - og ikke mig!
Jeg førte blot hans anlyse op til 2010 for at afprøve om den stadig holdt vand - hvilket den ikke gør.
Men husk, at det var John Daly, der ikke mente, at det var noget problem i, at 3 ud af 4 af disse stationer ikke har data fra før 1951.

Den 4. station (Svalbard/Isfjord Radio) har data siden 1912, men har alligevel varmeste 10-år fra 2001 til 2010 og varmeste år er 2006 - som jo er året før, at havisen havde sin mindste udbredelse i september 2007.

Bedste hilsner
Bo
16-01-2011 20:12
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære yaknudsen

Det var ikke data, men John Daly analyse af dem, der var forældet.
Data bliver kun vigtigere!

Bedste hilsner
Bo
16-01-2011 22:05
kblood
★★★☆☆
(429)
Det får mig til at tænke på at NASA var under anklage for at have pillet ved deres data til fordel for IPCC undersøgelser. Jeg undrer mig lidt over hvordan det går med det.

Men jeg synes der lyder til at være en del delte meninger omkring deres udsagn. Det er blevet omfortolket af flere nyheds steder til, "2010 det varmeste år nogensinde", bl.a. Jyllands Posten og TV2 News. Andre steder står der så, på ligefod med år 2005.

Men ingen af delene passer jo på nogen måde. Siden vi begyndte at kunne måle temperaturen i havet og i atmosfæren måske?
16-01-2011 22:10
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Kosmos og yaknudsen

Så har jeg lavet en figur med hele Svalbard-serien fra 1912 til 2010 - se nedenfor.

Og til dig yaknudsen - jeg kan se, at det var Mernild's og ikke mit indlæg, som du kommenterede på, så du må undskylde, at jeg blandede mig i jeres diskussion. Men nu fik du i hvert fald min holdning til vigtigheden af gamle observationsdata.

Uden at være tankelæser, så er jeg i øvrigt ganske sikker på, at Mernild er enig med os i den sag. Og at hans pointe blot var, at et datasæt fra 1951-2000 er "forældet", når man nu har et datasæt fra 1951-2010. Vi ved jo kun, at temperaturene for 2001-2010 har været rekordhøje fordi vi har de gamle observationer.

Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:

16-01-2011 22:12
kblood
★★★☆☆
(429)
mernild skrev:
Jeg kan kun give Bo ret i sin analyse/konklusioner. Lad os nu forholde os til nutidige forhold, og ikke paa foraeldet data.


Ja, fordi det giver jo mening kun at bruge den data vi har efter den periode hvor der blev erklæret vi var på vej ind i en global istid i 70erne... ???

Jeg undrer mig over hvad det er for folk vi har til forske eller i det mindste skrive konklusionerne af de videnskabelige data der samles omkring klima.

Forvrængning af resultater og hvad de betyder har jeg ikke set så meget af i min livstid tror jeg ikke. Men jeg kunne sikkert blive overrasket. Altså inden for mindre områder har jeg sikkert, men dette er jo på global plan, eller ser ud til det her i vesten. Jeg er ret sikker på at de har helt andre nyheder i Rusland og resten af Asian. Nok også lidt mere fokus på at hvis der bliver meget koldere, vil de have millioner af mennesker der kommer til at sulte.
16-01-2011 22:29
Kosmos
★★★★★
(5375)
Men jeg synes der lyder til at være en del delte meninger omkring deres udsagn. Det er blevet omfortolket af flere nyheds steder til, "2010 det varmeste år nogensinde", bl.a. Jyllands Posten og TV2 News. Andre steder står der så, på ligefod med år 2005

- og så der der jo satellitdata, som giver et noget anderledes indtryk:- for slet ikke at tale om havtemperaturerne:

16-01-2011 22:37
kblood
★★★☆☆
(429)
Ja, de tal der viser da godt nok at de måske burde holde lidt igen med at lave et gennemsnit så sløset som de der, når graferne burde have lidt større udsving. Men ja, tager man kun årene fra år 2000, så kan det da godt være at de lige kan få det konkluderet at 2010 har været det varmeste år... i 10 år. At sige nogensinde som nogen nyheder jo gør, er jo bare at puste varm luft ind i debaten uden at det fører til noget.

Tak for dem Kosmos, og alle de andre der er kommet med tal
Det eneste jeg har fundet sådan rigtigt er at gennemsnitlige solpletter per uge er det vidst, er faldet en hel del efter at have været ret højt oppe. Og hvis de har så meget indflydelse på vejret som det tyder på at de har, så er vi på vej ind i en periode hvor der bliver koldere for hvert år. Indtil vi sikkert får at vide vi er på vej ind i en ny istid igen. Hvilket da så også kan være rigtigt, men der er jo historien om drengen som råbte ulv. Og den endte vidst ikke så godt.
16-01-2011 23:52
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Kosmos og kblood

Hvis man rent faktisk tager de UAH satellit-data, som du viser os Kosmos - og så sammenligner dem med de NASA-GISS data som Mernild taler om, så ser man, at der ikke er den store forskel - se nedenfor.

En af årsagerne til, at der er god grund til at have tillid til NASAs temperaturdata, er netop, at de bekræftes så fint af satellitmålingerne.

Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:

17-01-2011 00:15
kblood
★★★☆☆
(429)
Der er jo nøjagtig den samme forskel som Kosmos viser... hvad er din pointe lige? Satalit data = der har været varmere inden 2010, NASA data = der har ikke været varmere inden 2010.

Måske et eksempel på at man oftest ser hvad man gerne vil se.
17-01-2011 01:08
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære kblood

Det var nu den flotte generelle overenstemmelse mellem de to datasæt henover hele perioden 1979-2010, som jeg gerne ville gøre dig opmærksom på.
Er du ikke enig med mig i, at de to datasæt viser os omtrent det samme, hvis man betragter hele denne periode?

Begge datasæt viser i hvert fald en generel opvarmning på ca. 0.5K henover de 32 år.
Om så 2010 er det varmeste år (med 0.01K, som NASAa data viser) eller det næstvarmeste år (0.01K koldere end middel henover 1998, som UAH data viser) det er da en forsvindende uoverensstemmelse i forhold til de 0.5K opvarmning, som begge datasæt slår fast.

Bedste hilsner
Bo
17-01-2011 01:32
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Kosmos og kblood

NASAs data for de globale temperaturers forløb siden slutningen af 1800-tallet bekræftes også af tilsvarende beregninger foretaget i Japan, England og hos deres kollegaer i NOAA.
Se nedenstående figur (kilde: http://www.giss.nasa.gov/research/news/20110113/).

Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-01-2011 01:33
17-01-2011 10:48
Kosmos
★★★★★
(5375)
NASAs data for de globale temperaturers forløb siden slutningen af 1800-tallet bekræftes også af tilsvarende beregninger foretaget i Japan, England og hos deres kollegaer i NOAA

- billedteksten lyder: 'Four independent records...'; sandheden er vel, at det er særdeles uoverskueligt, hvorledes den enkelt 'record' bliver til ('beregnes'), og ligeledes hvor 'independent', de reelt er?
17-01-2011 12:41
Kosmos
★★★★★
(5375)
Jeg faldt netop over en sjov kommentar til artiklen om Argo-bøjernes registrering af ('manglende') øgning i oceanisk varmeindhold siden 2003 (= dét år, hvor de 'blev mange nok'):

let's see. no warming in oceans. no warming in satellite measures. no warming in raw/unadjusted land records for locations not subject to UHI.

warming in GISS "adjusted" numbers. warming in models.

am I missing something?
17-01-2011 16:37
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Kosmos

Det eneste, som den kilde du citerer, er "missing" er den "lille detalje" at undersøge om data rent faktisk viser det påståede!

Hvis du ser figuren nedenfor, så er det UAH satellit-data, der viser størst opvarmning siden 2003, mens NASA-GISS data ikke viser så stor opvarmning!

Der er altså faktuelt forkert når din kilde påstår, at der er "no warming in satellite measures."

Det kan man faktisk også godt se på den figur jeg allerede har vist for hele perioden 1979-2010, hvis man kigger godt efter....

Igen - jeg fatter ikke denne konstante mistænkliggørelse af NASA-GISS data - endda uden at gøre sig den ulejlighed at undersøge, hvad disse data rent faktisk viser


Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 17-01-2011 16:42
17-01-2011 17:07
kblood
★★★☆☆
(429)
Bo Vinther skrev:
Det var nu den flotte generelle overenstemmelse mellem de to datasæt henover hele perioden 1979-2010, som jeg gerne ville gøre dig opmærksom på.
Er du ikke enig med mig i, at de to datasæt viser os omtrent det samme, hvis man betragter hele denne periode?

Begge datasæt viser i hvert fald en generel opvarmning på ca. 0.5K henover de 32 år.
Om så 2010 er det varmeste år (med 0.01K, som NASAa data viser) eller det næstvarmeste år (0.01K koldere end middel henover 1998, som UAH data viser) det er da en forsvindende uoverensstemmelse i forhold til de 0.5K opvarmning, som begge datasæt slår fast.


Det er jeg helt enig i, men det som bare er med NASAs data er jo at den understøtter de nyheder som siger det nu er varmere end "nogensinde". Det fører til den slags alarmering som medierne så får ud af det. For det sælger jo med den slags overskrifter, men jeg syntes bare ikke det er videre professionelt.
17-01-2011 17:21
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære kblood

I og for sig, så mener jeg, at NASA-GISS forskerne er enige med os begge. De fremhæver også, at de 0.01K forskel ikke er afgørende.

Lad mig citere fra deres pressemeddelese:

NASA Research Finds 2010 Tied for Warmest Year on Record
Global surface temperatures in 2010 tied 2005 as the warmest on record, according to an analysis released Wednesday by researchers at NASA's Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York.

In 2010, global temperatures continued to rise. A new analysis from the Goddard Institute for Space Studies shows that 2010 tied with 2005 as the warmest year on record, and was part of the warmest decade on record.

The two years differed by less than 0.018 degrees Fahrenheit. The difference is smaller than the uncertainty in comparing the temperatures of recent years, putting them into a statistical tie.

Kilde: http://www.giss.nasa.gov/research/news/20110112/

Bedste hilsner
Bo
Redigeret d. 17-01-2011 17:21
17-01-2011 17:56
Kosmos
★★★★★
(5375)
Det eneste, som den kilde du citerer, er "missing" er den "lille detalje" at undersøge om data rent faktisk viser det påståede!


Kære Bo

Jeg skrev udtrykkeligt sjov kommentar, og den var mest tænkt som en appetitvækker til Argo-artiklen; den kan man så selv læse og drage sine (eventuelle) konklusioner.

Hvis du ser figuren nedenfor, så er det UAH satellit-data, der viser størst opvarmning siden 2003, mens NASA-GISS data ikke viser så stor opvarmning!

- korrekt: 'Din' UAH graf ('Linear') viser ~0.1 deg. C opvarmning i perioden 2003 - 2010.
Men når man kigger på denne:, synes jeg, det er svært at se en tilsvarende tendens!(?)
17-01-2011 18:38
kblood
★★★☆☆
(429)
@Bo Vinther

Ja, og det er der det undrer mig endnu mere. Hvor vigtigt er det lige at 2010 var varmere end det meste af årtiet? Og hvad er det så lige de mener med at det er det varmeste årti "on record"? Jeg kan da godt forstå at nogle journalister hurtigt omfortolker det til at hvis dette årti var det varmeste "nogensinde" og 2010 var det varmeste år, i dette årti. Så giver det mening at skrive at 2010 var det varmeste år nogensinde. Stadig nok mest fordi det giver en god overskrift, men det er jo en del ved siden af. Der har da stadig været varmere tidligere. Det var måske 500 år siden, men det var bare en ud af flere perioder igennem historien.

Samtidigt havde vi en af de meste snerige vintre:
http://wattsupwiththat.com/2010/01/11/ipcc-scientist-global-cooling-headed-our-way-for-the-next-30-years/

og IPCC forkser melder 30 år med global nedkøling. Samtidigt med at det ikke betyder at Co2 ikke er stoppet med at have indflydelse, blot at andet har mere indflydelse.

Men du har ret i at de jo ikke mener temperaturstigningen ikke er voldsom, og de ved sikkert også at alt tyder på at 2010 er toppen af kurven. Derfor virker det bare endnu mere forkert at det så pustes op som om den globale opvarmning nu er tættere på end nogensinde.
17-01-2011 18:45
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Kosmos

Du er selvfølgelig i din gode ret til at citere et indlæg, som du synes er sjovt - men jeg må indrømme, at jeg synes, at det er træls, at indholdet i indlægget er faktuelt forkert.

Det er især træls, når den forkerte oplysning har direkte relevans for den diskussion af NASA-GISSs datas lødighed, som vi var igang med. Havde jeg ikke tilfældigvis haft tid til at tjekke oplysningen, så kunne resultatet jo nemt have været, at vi havde fortsat diskussionen på et helt fejlagtigt grundlag.

Så skriver du, at du synes "det er svært at se en tilsvarende tendens!(?)" på den figur, som du viser med UAH data.
At du ikke umiddelbart kan se tendensen fra figuren, må jeg selvfølgelig bare tage til efterretning, men det er altså nøjagtig de samme data, som jeg viser - de er frit tilgængelige fra:

http://vortex.nsstc.uah.edu/data/msu/t2lt/uahncdc.lt

Så du kan sagtens downloade disse UAH data og lave din egen data-baserede analyse - det vil jeg anbefale.

Bedste hilsner
Bo
17-01-2011 19:06
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære kblood

Det som menes med, at 2001-2010 var det varmeste årti "on record" er, at det er det varmeste årti i den record (dataserie) man har. NASA-GISS præciserer således også i linje 7 i deres pressemeddelse:

The GISS records begin in 1880.

De medier, der omfortolker "siden 1880" til "nogensinde" har jeg personligt ikke meget forståelse for.
Jeg mener tilgengæld ikke, at NASA-GISS er skyld i den slags tosserier - man må da kunne forvente, at folk kan tage sig sammen til at læse ned til linje 7.

Bedste hilsner
Bo
17-01-2011 20:48
Kosmos
★★★★★
(5375)
Så du kan sagtens downloade disse UAH data og lave din egen data-baserede analyse - det vil jeg anbefale


Kære Bo

Tak for anbefalingen - jeg tror nu, jeg vil afstå: Ganske vist har min lommeregner et program til lineær regression, men jeg frygter, den vil drukne i data!


Havde du forresten kommentarer til Argo-dataene?:, og evt. et bud på den samlede varmekapacitet af den vandmængde. bøjerne måler på - i forhold til atmosfærens??
17-01-2011 23:43
kblood
★★★☆☆
(429)
Bo Vinther skrev:
Det som menes med, at 2001-2010 var det varmeste årti "on record" er, at det er det varmeste årti i den record (dataserie) man har. NASA-GISS præciserer således også i linje 7 i deres pressemeddelse:

The GISS records begin in 1880.

De medier, der omfortolker "siden 1880" til "nogensinde" har jeg personligt ikke meget forståelse for.
Jeg mener tilgengæld ikke, at NASA-GISS er skyld i den slags tosserier - man må da kunne forvente, at folk kan tage sig sammen til at læse ned til linje 7.


Enig, jeg synes ikke det på nogen måde kan tages for at være ægte journalistik. Sladder blads journalistik er desværre blevet normen i langt de fleste tilfælde. Det har måske også noget at gøre med at vi har så mange medier til rådighed at det er svært at fange folks opmærksomhed. Jeg må indrømme at jeg stort set ikke læser aviser, med mindre det er gratis aviser. Og for så at få folk til at gide at læse det, så starter man jo ret generelt med en fængende overskrift, et kort referat og derefter mere dybdegående detaljer. Dermed kan man stoppe når man har lyst. Og det er der så åbenbart en del der gør.
18-01-2011 00:50
Theis
★★☆☆☆
(150)
Bo Vinther skrev:
NASAs data for de globale temperaturers forløb siden slutningen af 1800-tallet bekræftes også af tilsvarende beregninger foretaget i Japan, England og hos deres kollegaer i NOAA.

Nedenstående figur er lavet ved at standardisere de tre jordbaserede serier og de to satellitserier, så temperaturanomalierne kan sammenlignes. Kurverne viser 133 måneds løbende gennemsnit. Herved kan man se, at alle de fem normalt anvendte temperaturserier følges endog meget pænt ad. Så jeg synes, at al den konspiratoriske kritik af James Hansen og NASA/GISS, der med jævne mellemrum fremføres i disse spalter, bør forstumme.

Figuren omtales her

18-01-2011 10:48
kblood
★★★☆☆
(429)
@Theis

Der er vidst ikke nogen der har sagt at de forvrænger resultaterne i en helt anden retning. Mest at de har det med at fremvise dataen på en misvisende måde.

Jeg har ihvertfald ikke sagt at jeg ikke mener der er sket en opvarmning, jeg mener bare ikke der er sket mere opvarmning end vi allerede burde forvente at have.

Og noget andet er, hvad mener de at den "almindelige temperatur" burde være? De måler jo alle afvigelser. Men Hvis alting er blevet varmere de sidste mange år, hvad så hvis de har taget udgangs punkt engang hvor det var specielt koldt, målt ud fra en større skala?

Med andre ord, hvad er udgangs punkter for disse afvigelses grafer?

Og så vil jeg igen henvise til:

http://www.sciencedaily.com/releases/1998/04/980415080726.htm

Hvorfor skriver de ikke om denne slags længere? Det er længe siden jeg har set den slags artikler i hvert fald.
Redigeret d. 18-01-2011 10:54
20-01-2011 14:51
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære kblood

Jeg kopiere lige de relevante dele af mit svar på spørgsmålet om hvilken betydning det har "hvad den almindelige temperatur er" fra tråden "Er klimapolitik religion..?":

For diskussionen om opvarmning her på jorden gennem de seneste 150 år, så er det stigningen i temperatur, der er interessant - ikke, hvilken reference-periode man beregner temperaturen i forhold til.

Et hurtigt eksempel i 4 trin:

1) Lad os sige, at man måler en temperatur i 1850 på 15.0 grader Celsius og en temperatur i 2010 på 15.8 grader Celsius.

2) Og for de to perioder 1851-81 og 1961-91 har man gennemsnitstemperaturer på hhv. 15.1 og 15.6 grader Celsius.

3) Hvis man bruger 1851-80 som reference, så bliver temperatur-afvigelserne i 1850 og 2010 hhv. -0.1 grader Celsius og +0.7 grader Celsius - forskellen mellem de to år er dermed 0.8 grader Celsius.

4) Hvis man bruger 1961-90 som reference, så bliver temperatur-afvigelserne i 1850 og 2010 hhv. -0.6 grader Celsius og +0.2 grader Celsius - forskellen mellem de to år er dermed igen 0.8 grader Celsius.

Så ligegyldigt hvilken periode man bruger til reference får man altså samme forskel i temperatur (0.8 grader Celsius) mellem 1850 og 2010.


Bedste hilsner
Bo
20-01-2011 15:04
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Kosmos

Du spurgte for et par dage siden:

Havde du forresten kommentarer til Argo-dataene?:

Min kommentar er egentlig ganske kort:
Hvis man betragter oceanets varme-kapacitet over en længere periode så er oceanets varmeindhold steget markant.
Se blot nedenstående plot, som jeg har kopieret direkte fra Argo-projektets hjemmeside - kilde: http://www.argo.ucsd.edu/global_change_analysis.html.

I den korte periode, som du viser (2003-2008), så er der fuld overenstemmelse med NASA-GISS data, der også viser et beskedent fald i de globale atmosfære-temperaturer, hvis man altså begrænser sig til at kigge på årene 2003-2008.

Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:

20-01-2011 19:00
Kosmos
★★★★★
(5375)
I den korte periode, som du viser (2003-2008), så er der fuld overenstemmelse med NASA-GISS data, der også viser et beskedent fald i de globale atmosfære-temperaturer, hvis man altså begrænser sig til at kigge på årene 2003-2008


Kære Bo

Nu er det jo forbundet med 'praktiske vanskeligheder' at vise Argo-data fra meget før 2003!

Men tak for svar - dog glemte du vist lige min forespørgsel om din vurdering af atmosfærens varmekapacitet i forhold til kapaciteten af Argo-bøjernes 'bestrøgne havvolumen'(?)
21-01-2011 00:12
kblood
★★★☆☆
(429)
Bo Vinther skrev:
Jeg kopiere lige de relevante dele af mit svar på spørgsmålet om hvilken betydning det har "hvad den almindelige temperatur er" fra tråden "Er klimapolitik religion..?":


Passer også lidt bedre i denne, end i religion tråden alligevel
26-01-2011 23:04
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Kære Bo Vinther!
Jeg skriver til dig fordi gennemsnitlig global temperatur spiller en helt central rolle i ovenstående indlæg og argumentation iøvrigt.
I hvilket omfang anser du global gennemsnitstemperatur som et validt mål for klodens energibalance og et effektivt redskab til monitorring af forskydninger i denne "balance"
Alene det forhold at polnære områder reagerer langt mere følsomt på klimaændringer end ækvatoriale må vel betyde at der er brug for en vægtning.
Er der nogen der har estimeret metodefejl og usikkerheder på (LOTI)
og i hvilket omfang er metoden reviewet.

Med venlig hilsen
Birger Wedendahl.
26-01-2011 23:19
Kosmos
★★★★★
(5375)
I den korte periode, som du viser (2003-2008), så er der fuld overenstemmelse med NASA-GISS data, der også viser et beskedent fald i de globale atmosfære-temperaturer, hvis man altså begrænser sig til at kigge på årene 2003-2008

- læs her om 'Pielke vs. Schmidt' (vedr. OHC).
27-01-2011 00:59
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Birger

I mine øjne er diskussionen om, hvorvidt globale gennemsnits-temperaturer er et validt mål for klodens energibalance noget akademisk.
Forudsigelserne fra de globale klima-modeller fortæller os, at temperaturerne på sigt vil stige alle steder - se fx nedenstående uddrag af figur 10.8 fra IPCC AR4 WG1, hvor temperaturerne under forskellige scenarier er beregnet i forhold til perioden 1980-99.
Vi kan vel blive enige om, at hvis temperaturerne er steget alle steder på kloden, så har vi oplevet en netto energi-tilførsel?

Dermed ikke sagt, at de globale temperaturer er et ideelt måleværktøj – problemet er bare, at mens vi kunne ønske os alle mulige forskellige gode målinger fra 1850 frem til i dag, så er det temperaturmålinger ved jordoverfladen, som vi har til rådighed så langt tilbage i tiden.

Går vi tusinder af år tilbage, så må vi ind i mit fagområde – iskernedata – for at få informationer om datidens klima-variationer. Er sådanne data ideelle? Bestemt ikke, men igen, så er de jo bedre end ingen data overhovedet.

Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:

27-01-2011 01:19
Bo Vinther
★☆☆☆☆
(106)
Kære Kosmos

Jeg har lige lavet en graf med GISS-NASA data - samt lineær trend for perioden 2003 til og med 2008 (så slipper du for at finde grafregneren frem
). Som du kan se, så er der en svagt negativ trend i perioden - i fuld overensstemmelse med Argo-data.

Mht. dit link til Pielke Sr's kommentar til Gavin Schmidts indlæg, så er jeg enig i, at både globale temperatur-data og oceanic heat content data har deres problemer. Dog måles de globale temperaturer både fra satellit og vha. meterorologiske observationer - helt uafhængige data, der i store træk bekræfter hinanden, hvilket efter min mening er en styrke.

Og så havde du et spøregsmål til mig om varmekapacitet. Jeg mener svaret er, at de øverste 700m af oceanet har en varmekapacitet, der er ca. 200 gange større end atmosfærens - hvilket heldigvis gør, at opvarmingen her på jorden tager sin tid, da det er jo en ordentligt "sjat" vand, der skal varmes op!

Bedste hilsner
Bo
Tilknyttet billede:

27-01-2011 16:33
Birger Wedendahl
★★☆☆☆
(301)
Kære Bo Vinther!

Tak for dit hurtige svar.
I dit ovenstående indlæg erkender du at globale gennemsnitstemperaturer "har sine problemer"
Det ville klæde NASA, og de der formidler NASAs budskaber at se disse problemer(usikkerhed og fejl)i øjnene inden de melder så skråsikker ud om at sidste år og dette årti er de varmeste i mands minde.
Iskernedata er langt fra ideelle og derfor angiver du også ydmygt dine reultater med forbehold for fejl og usikkerhed (errorbars). Du kan i detaljen redegøre for hvordan du ved hjælp af o18 måling kommer frem til dine resultater ligesom dine metoder må formodes at være anerkendte og godkendt videnskabeligt

Anderledes forholder det sig med metoden global gennemsnitstemperatur.
Det kan diskuteres om det er ok at publicere et mål for gennemsnitlig global
temperatur i lyset af at vi ikke har en videnskabelig metode til beregning heraf. (Bjarne Andresen, professor i thermodynamik Niels Bohr Instituttet).
Du svarer ikke på mit spørgsmål om hvor stor usikkerheden er på det meget pragmatiske mål, men jeg antager at det er fordi en sådan ikke kan beregnes da måleenheden der ikke er en temperatur jo netop er uvidenskabelig og alene forklares med"bedste forståelse".
Videnskabeligt uredeligt bliver det når NASA tillægger deres beregninger så stor gyldighed at de angiver resultatet med flere decimaler og tillader sig at konkludere så vidtgående at de alarmistisk udmelder global opvarmning.

Som professionelle formidlere af meget komplekse data og modelberegninger har vi vel et særligt ansvar for at være kritiske og forsigtige med at overfortolke på modellerede data.

En professor i Geografi ved universitetet i Leipzig går så langt som at kalde det en joke at sidste år kaldes det varmeste år siden temperaturmålinger begyndte, ligesom Lindzen også omtaler begrebet som en obscure og svagt korreleret statistisk anomali.

PS Det er en naturlig følge af begrebets noget obskøne og uvidenskabelige karakter at diskussionen forekommer rimelig akademisk.
Side 1 af 3123>

Deltag aktivt i debatten NASA: 2010 var det varmeste år nogensinde målt:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Fake science from NASA33808-06-2024 18:47
Det tørreste og varmeste år i Californien nogensinde210-11-2021 00:08
NASA's temperatursvindel9506-06-2021 19:05
Klimarealisterne og NASA/GISS nu igen501-09-2020 12:10
Politiken: Choktal fra Nasa får klimaforskere til at måbe6109-04-2016 10:06
NyhederDato
FN: 2010 blandt de tre varmeste år04-12-2010 13:23
Varmeste marts nogensinde19-04-2010 06:16
Varmeste sommer i det vestlige Australien03-03-2010 06:16
Varmeste februar nogensinde i Hong Kong04-03-2009 06:00
Varmeste efterår nogensinde i Arktis24-10-2008 13:38
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik