Husk mig
▼ Indhold

Klimarealisterne og NASA/GISS nu igen


Klimarealisterne og NASA/GISS nu igen16-08-2020 20:34
kfl
★★★★★
(2167)
Klimarealisterne og NASA/GISS
På klimarealisternes hjemmeside, er der blevet offentliggjort artikel af civilingeniør Søren Hansen med overskriften NASA/GISS og med et resume:

Goddard Institute of Space Studies (GISS), der er et datterinstitut til NASA, udgiver data om jordens temperatur før og nu. GISS er af Ole Humlum karakteriseret som havende lavere videnskabelig kvalitet (se Climate4you.com), fordi de så ofte redigerer i fortidens temperaturer


Det centrale er i denne artikel er prof Ole Humlums hårde dom over GISS's temperaturrekonstruktion, idet de ifølge ham ofte sker ubegrundede justeringer i fortidens temperaturer.

Denne artikel er blot en af artikler på Klimarealisterens hjemmeside, hvor bl.a. Frank Lanser mistænkelig gør arbejdet med temperaturrekonstruktioner. De fleste af disse indlæg bygger på konspirationsteorier, misforståelse og mangel på viden.

Jeg har ikke kunne finde et direkte citat, men til gengæld er der en fyldig kritik på Cliamete4you hjemmeside Global Temperature. Der er ikke direkte link til "Recent global air temperature change, an overview", men blad ned så finde du det.

På et punkt vil jeg give prof Ole Humlum ret, nemlig at der skal være revisionsspor tilbage til de rå data. Det er muligt, at det er en arbejdskrævende og vanskelig opgave at finde tilbage til de råd data, men det er muligt. Det er nok ikke muligt på anfordring af finde alle de rå data frem. Her kunne Jens Morten Hansen lære noget.

Dette afsnit bør læses sammen med en video af prof Ole Humlum Justering af basisdata fra et foredrage i til konference "Climate Sense 2018", der blev afholdt i samarbejde med CLEXIT.

Prof Ole Humlum er en fremragende forelæser, der med ro og værdighed fremlægger sine synspunkter. Det virker meget troværdig, men ved en nærmere analyse af foredraget fremgår det, at han har mangler viden og mistolker data.

Climate4you definerer 3 Quality classes for temperaturrekonstruktioner, nemlig

Quality class 1:
RSS – Remote Sensing System
UAH – University of Alabama Hunsville

Quality class 2:
HadCRUT surface record.

Qualty class 3:
NCDC -National Centers for Environmental Information
GISS – Goddard Institute for Space Studiet


At anvende antal justeringer af rå data til at inddele i de "3 Quality Clases" er et vilkårligt kriterie. Det er formodentlig en konstruktion, der retorisk lyder godt, og som frem hæver Ole Humlum og Klimrealisternes målsætning om høj kvalitet i deres "forskning". Der er en hel del hykleri i dette.

GISS fortager ikke justeringer i de rå data, men foretager justeringer efter at data er hentet ud af databasen til analysen. Det er en væsentlig forskel.

Som det vil fremgå neden for, er der tale om en grov fornærmelse af det arbejde GISS udfører for at nå frem til den bedst tænkelige temperaturrekonstruktion.

Om Quality Class1 dvs. RRS og UAH står der:

The satellite temperature records also have their problems, but these are generally of a more technical nature and therefore correctable. In addition, the temperature sampling by satellites is more regular and complete on a global basis than that represented by the surface records.


Her er et flowchart, der viser de step, der skal foretages, før en satellit måling kan omsættes til en temperatur.Indrømmelse: Jeg forstå ikke dette flow chart.

Disse temperaturserier er blevet fremhævet af det klimaskeptiske netværk, som de mest pålidelige og troværdige, jf høringer i den amerikansk kongres. Judith Curry har overfor den amerikanske kongres indrømmet at hun led af "groupe thinking" indtil hun brød med IPCC's syn på klima og derefter anbefalede hun temperatur målinger ved hjælp af satellitter, se.Judith Curry: Hearing on Climate Science: Assumptions, Policy Implications and the Scientific Method 29 March 2017

Ole Humlum glemmer at fortælles, at der har været store problem med både UAH og RSS, hvor der er foretage mindst 11 store ændringer gennem tiden , hvor man startede med at vise en afkøling og for nylige at vise samme temperaturtrend som for de øvrige serie. Inddelingen i disse tre klasser bygger på antal justeriner eller som climate4you omtaler dem som administrative ændringer.

Du kan læse mere om problemerne med at nå frem til mere troværdig RSS og UAH serier her Major correction to satellite data shows 140% faster warming since 1998

Siden det er GISS, der omtales, vil jeg gå mere i detalje med denne rekonstruktion. Hele GISS's egen beretning om justeringer af data fremgår af GISS Surface Temperature Analysis. History of GISTEMP

Der er flere begrundelser for at foretage korrektioner tilbage i tiden. Der dukker stadigvæk gamle temperaturfortegnelser op, der ikke hidtil har være digitaliseret. Der kan være korrektioner for at en temperatur målestation er blevet flyttet etc., ændringer af målemetoder. Desuden blev der i 1998 og 2000 udviklet en algoritme til at justerer for Urban Head Islands Effekts Homogenization of Temperature Series via Pairwise Comparisons. I 2013 med opdateringer i 2015 og 2017, blev lufttemperaturen over oceanerne indarbejdet.

Som et eksempel på justeringer, som Ole Humlum hævder ikke er begrundet, kan jeg vise følgende graf:Hvad var der nu der skete i 2013?

Svar: Indarbejdelse af lufttemperaturen over oceanerne.

To summarize, no raw data has changed over the years (except for minor quality control, elimination of duplicate data, etc.), but the GISTEMP analysis has varied because of the addition of more observations and changes in methodology. The GISTEMP analysis does not change the raw observations over time (these are curated by weather services around the world), but rather the estimate of the global mean change varies as we discover and correct for contaminating influences, as well as increasing the amount of raw data used. The differences over time can be helpful in giving an idea of the structural uncertainty in these estimates — particularly in the pre-war years and before 1900.

Nonetheless, the overall trends are very clear.


GISS analyser selv konsekvenserne af de justeringer, der er foretaget:Gå ind på GISS Surface Temperature Analysis. History of GISTEMP for at prøve den interaktive grafik, der viser forskellen mellem de forskellige temperatur rekonstruktioner fra 1987 – 2019.

Her er et link til GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP v4).

Konklusion:

GISS temperaturrekonstruktionen lever op til de strengeste videnskabelige krav, som man kan stille. Der er fuld revisionspog, en fuldstændig metode beskrivelse og der er fuld åbenhed om alt.

Prof Ole Humlums og klimarealister stilles i et meget dårlig lyse. Ole Humlum har ikke sat sig ind i tingene. Hvorvidt man skal betegne ham som en bedrager, uredelig eller blot uvidende er en smagssag. Med dette er en skændsel, at han benytter sig af en professor titel på områder, hvor han tilsyneladende ikke har nogen viden.


Læs i øvrigt Which is a more reliable measure of global temperature: thermometers or satellites?


KFL
Vær skeptisk over for skeptikerne.... Det er der grund til.
Redigeret d. 16-08-2020 20:35
17-08-2020 19:33
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Det må siges at være helt berettiget, at ole Humlums og Frank Lansner med flere retter en hård kritik af de foretagne temperaturkorrektioner og -justeringer. En seriøs begrundelse herfor er aldrig blevet fremlagt.
17-08-2020 21:00
kfl
★★★★★
(2167)
Kære Jørgen Petersen

Både Frank Lanser og Ole Humlum er ganske enkelt uvidende og præget af konspirations-teorier.

Det samme kan siges om dig. Prøv at sætte dig ind i tingene, jf. jeg har skrevet om GISS og kom så tilbage.
17-08-2020 21:57
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Kritikken er fortsat berettiget.
31-08-2020 22:30
kfl
★★★★★
(2167)
GISS/NASA-temperatur data serie

Foranlediget af bl.a. Frank Lansers og Ole Humlums kritik af GISS-temperatur data serien, er jeg blevet inspireret til at undersøge baggrunden for denne kritik. I korte træk er der foretaget en række temperaturkorrektioner, som Frank Lanser eller Ole Humlum betegner som uforståelige. Korrektionerne sker ved hjælp af en homogenitetsalgoritme, der er fyldigt beskrevet.

Du kan læser om denne algoritme her:

Matthew J. Menne Claude N. Williams, Jr. Homogenization of Temperature Series via Pairwise Comparisons

Abstract
An automated homogenization algorithm based on the pairwise comparison of monthly temperature series is described. The algorithm works by forming pairwise difference series between serial monthly temperature values from a network of observing stations. Each difference series is then evaluated for undocumented shifts, and the station series responsible for such breaks is identified automatically. The algorithm also makes use of station history information, when available, to improve the identification of artificial shifts in temperature data. In addition, an evaluation is carried out to distinguish trend inhomogeneities from abrupt shifts. When the magnitude of an apparent shift attributed to a particular station can be reliably estimated, an adjustment is made for the target series. The pairwise algorithm is shown to be robust and efficient at detecting undocumented step changes under a variety of simulated scenarios with step- and trend-type inhomogeneities. Moreover, the approach is shown to yield a lower false-alarm rate for undocumented changepoint detection relative to the more common use of a reference series. Results from the algorithm are used to assess evidence for trend inhomogeneities in U.S. monthly temperature data.


Desuden har GISS omtalt homogenitetsalgoritmen her GISS Surface Temperature Analysis Overview of gistemp analysis

Både Frank Lanser og Ole Humlum omtaler ubegrundede korrektioner og der henvises til at Islands Meteorologisk Institut ikke kender disse korrektioner.

Frank Lanser har på basis artiklen fra Whatsupwiththat The original Temperatures projekt skrevet sin version af artiklen:
Kimarealistene The original temperature projekt

Det er en selvfølgelighed, at man tester GISS-temperatur rekonstruktionerne på basis af eksempler, men det er ikke acceptabelt, at man antyder svindel, svig og bedrag. I denne forbindelse er ok, at anvende det mest ondsidnede eksempler, som man kan finde. Derfor OK til at stille spørgsmål vedr. Island, men det er ikke OK, at undlade at forsøge at forstå, hvad GISS skrive om emnet.

Man skal angribe GISS/NASA for ikke at kunne forklare, hvorledes algoritmen virker og tvinger dem til at identificere korrektionerne.

Ideelt set burde man have opbygget homogenitetsal-algoritmen på en måde således, at man trinvis kan forklare justeringerne

Det er en kompliceret sag med mange ændringer se GISS Surface Temperature Analysis (v3), men hvor er det latterligt, at Ole Humlum bruger antal modifikationer som et kriterie for videnskabelighed.
Redigeret d. 31-08-2020 22:31
01-09-2020 12:10
kfl
★★★★★
(2167)
Jeg har fundet nogle links til blogs, der kan have interesse i forbindelse med diskussionen omkring GISS/Reykjavik/Frank Lanser /Ole Humlum. Vent med at kommentere,der kan komme mere:

The Original Temperatures Project: Iceland

Defining "Temperature Homogenisation"

Reykjavik Temperature Adjustments – a comparison

BERKELEY Temperature Monitoring Station: REYKJAVIK
Deltag aktivt i debatten Klimarealisterne og NASA/GISS nu igen:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Fake science from NASA33522-05-2024 08:23
NASA's temperatursvindel9506-06-2021 19:05
Luk klimarealisterne ned - de udøver landsskadelig virksomhed5702-02-2021 22:21
GISS – Stations Data – Reykjavik – afstemning IMO2219-01-2021 12:36
Klimarealisterne slår til igen mod GISS/GHCN45008-12-2020 12:05
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik