Husk mig
▼ Indhold

PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav dataSide 24 af 30<<<2223242526>>>
13-08-2017 23:12
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2592)
John Niclasen skrev:
Man ser et lign. skifte i vinden. De steder, hvor vinden øges, falder overfladetemperaturen i havene. De steder, hvor vinden mindskes, stiger overfladentemperaturen i havene.


Fordampningen øges når det blæser. og fordampningen falder i vindstille, på trods af at overfladen bliver opvarmet. Der forbruges meget varme ved fordampningen.
13-08-2017 23:34
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
ENSO prognose uden El nino i horisonten.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/people/wwang/cfsv2fcst/images3/nino34Monadj.gif


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

RE: Temperaturen i Arktis14-08-2017 08:05
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Iflg. DMI er temperaturen i Arktis nord for 80 grader nordlig bredde nu faldet under frysepunktet. Det er dermed sket ca. 10 dage tidligere end normalt.

Kilde: Daglige middeltemperaturer i Arktis 1958 - 2017

Man ser også af kurven, at temperaturen i Arktis dette år har ligget under normalen stort set konstant siden starten af maj måned. Det har været en kold sommer i Arktis.
Tilknyttet billede:

RE: Sne juli14-08-2017 08:15
John Niclasen
★★★★★
(6357)
En fortsættelse af dette indlæg om sne på den nordlige halvkugle.

Det har de seneste 10 år været under gennemsnittet m.h.t. sne på den nordlige halvkugle i juli måned. Men i år, 2017, blev det anderledes, og det var tæt på gennemsnittet m.h.t. sne i juli.

Kilde: Rutgers University, Global Snow Lab
Tilknyttet billede:

14-08-2017 20:17
Jesper-Midtfyn
★★☆☆☆
(273)
- nu er det værd at bemærke, at der i omtalte artikel udtrykkeligt står:
"the evidence indicates that for the past 10 years"!

Endvidere, at arktisk isudbredelse netop omkring 1979-80 var maksimal.


Synes at det var interessant at få juli 2017 sammenlignet med en længere periode, om end forfatteren Javier eller den amatør, der har bidraget til den aktuelle artikel på sitet, er mest interesseret i de sidste 10 år.

Og her er så en pointe. Igennem en kortere årrække vil man kunne se mange udsving på grund af naturlig variation, hvor tingene synes at stabileres en smule, men set over flere årtier er der stadigvæk en negativ tendens.

Man kan også tage et nærmere kig på tendenserne i 2017 og så se negative tendenser.

Udbredelsen af havisen i 2017 i forhold til perioden fra 1980 og frem til i årVolumen af havisen i 2017 i forhold til perioden fra 1980 og frem til i årDet samlede område med havis er rekordlavt i år.
15-08-2017 08:34
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Igen skriver en alarmist kun om mindre end den halve sandhed.

Hvorfor ikke også kigge på data før 1980? Det findes.
Hvorfor ikke også kigge på data for Antarktis? Det findes.

Jeg kan så gentage mig selv:

Hvorfor fortæller alarmister altid kun den halve sandhed eller mindre?
RE: SMB 15-Aug-201715-08-2017 08:49
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Det ser umiddelbart ud til, at smeltesæsonen for indlandsisen i Grønland er slut før tid i år. Iflg. DMI er overflademassebalancen positiv.

Kilde: Aktuel massebalance på Grønlands indlandsis

Overfladen af indlandsisen i Grønland har siden 1. september sidste år akkumuleret godt 500 milliarder ton. Det er ca. 150 milliarder ton mere end et normalt år svarende til en forøgelse på ca. 30%.
Tilknyttet billede:

15-08-2017 09:04
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Ved Summit Station på toppen af indlandsisen er der -15C, og de får masser af sne.

Billedet er fra idag d. 15. august 2017.
Tilknyttet billede:

RE: EastGRIP 15-Aug-201715-08-2017 09:11
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Et andet sted på indlandsisen ved EastGRIP er der -9C, pænt under frysepunktet til at is kan smelte, og de har også masser af sne.

Det er sensommer i Grønland. Om kort tid vil temperaturen igen være under frysepunktet alle steder på den store ø, også ude ved kysten, og den lange vinter vil begynde forfra med masser af sne og ny is til den store iskappen.

Nogle mennesker forsøger at bilde sig selv og andre ind, at indlandsisen smelter i stigende tempo. Det er løgn!

Det pseudovidenskabelige nonsens om katastrofal menneskeskabt global opvarmning er en af de største videnskabelige skandaler i historien.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 15-08-2017 09:12
15-08-2017 15:41
Emeritussen
★☆☆☆☆
(86)
John Niclasen skrev:
Et andet sted på indlandsisen ved er der -9C, pænt under frysepunktet til at is kan smelte,......

Hej John
Her en lille advarsel om, at du lader dig gå på af alarmisternes vrøvl om smeltning på Grønland.
Altså, når alarmisterne himler op om smeltet sne på Grønlands indlandsis, så betyder det jo ikke det mindste massetab, vel?
Lad dog dommedagshystaderne rende rundt i den vildfarelse, at smeltet sne = fordampet sne.
Bevares, det er muligt at vand (smeltet sne) fordamper en anelse hurtigere end i is- og sneform.

Jeg husker dog at min mor tørrede tøj i frostvejr!
Det var sjovt, at man kunne få de stive bukser til at stå på gulvet uden hjælp.
Derefter tørrede hun den sidste fugtighed ud af tøjet i stuen.

Så lige meget hvor meget smeltning der sker, så betyder det nada!
Altså; smeltning betyder ikke massetab.

PS:
John, jeg er helt med på, at det ved du godt, men din argumentation lyder som om, du slås med alarmisterne om mindst mulig smeltning - der jo er ligegyldig.
16-08-2017 01:56
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Joe, jeg synes man kan dufte en lille La Nina i horisonten :-)

Ikke lige den El Nino nogle havde forudsagt og som fik spalteplads i april 2017.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

RE: Amundsen16-08-2017 10:09
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Vi er nu i sidste halvdel af august.

Flg. graf viser udbredelsen af havis i det Arktiske Ocean i sidste halvdel af august iflg. Vinnikov et al. (1980) først udgivet i Moscow METEOROLOGIYA I GIDROLOGIYA, No 6, Jun 1980 pp 5-17 på russisk, og som jeg tidligere har henvist til i dette indlæg.Som man ser, dækker grafen tidsrummet 1925-1975. Det ses også, at havisen i det Arktiske Ocean i 40'erne og 50'erne havde en udbredelse på ca. 6 mio. km2 i slutningen af august, og at der var mere havis før og efter.

Næste graf viser udbredelsen af havis de seneste godt 10 år iflg. MASIE, et nyere datasæt bygget på data fra flere forskellige sensorer (MASIE står for Multisensor Analyzed Sea Ice Extent). X-aksen viser dag i året, så tidlig i marts måned er til venstre, og sent i august er til højre.Det ses, at havisen i Arktis igen er ca. 6 mio. km2 her i slutningen af august.

Men hvordan så det så ud før 1925, hvor Vinnikovs graf begynder?

Gjøa-ekspeditionen ledet af norske Roald Amundsen foregik fra 1903-1906 og havde til formål at udforske den nordlige magnetpol og at sejle nord om Nordamerika gennem Nordvestpassagen. Gjøa blev det første skib, der gennemførte at sejle gennem Nordvestpassagen.Vigtige dele af rejsen foregik netop i slutningen af august. Således skriver Amundsen om den første del af turen i 1903:

Amundsen skriver:
Den 20de august stod vi ind Lancastersund. En del isfjeld havde samlet sig rundt Cap Horsburgh, og noget ganske kikslak is strak sig rundt Cap Horsburgh. Vi holdt ind under den nordlige bred; landet gjør et yderst goldt indtryk, ingen vegetation at se, fjeldene høie og fladtoppede. Det var forøvrigt ikke ofte, vi havde anledning til at se land, thi taagen laa for det meste tæt og tung.

Den 22de august rak vi frem til Beechey-øen, hvor jeg havde bestemt mig til at gjøre et ophold og tage en række magnetiske observationer, der vilde blive afgjørende for vor kurs.
...
Vi forlod Beechey-øen den 24de og satte kurs for Peelsund. I tykkeste taage stod vi ind i dette farvand; isen var den hele tid meget medgjørlig, vi mødte kun løse strimler, der ingen hindring bød os.
...
Den 28de august havde vi vor første triumf, idet vi passerede det sted, hvor Sir Allen Young stoppedes med sit fartøi "Pandora" af uigjennemtrængelig is. Senere paa formiddagen passeredes den vestlige indgang til Bellot-strædet, hvor admiral Sir Leopold Mc. Clintock forgjæves havde søgt at komme frem. Nu begyndte vor seilads langs vestkysten af Boothia Felix - en seilads, der mere end en gang saa mørk ud for os. Af is hindredes vi ikke i større grad; ...
... vi gik tilankers den 9de September kl. 3 1/2 om eftermiddagen i bunden af Pettersens bugt på Kong Williams land. Med et trangt indløb laa den havn for os, der skulde blive vort opholdssted for to aar - "Gjøa-havn".

Efter at have foretaget observationer de næste par år, fortsatte rejsen i 1905.

Amundsen skriver:
Den 13de august 1905 kl. 3 om morgenen lettede Gjøa og fortsatte sin vei mod vest.
...
Efterat have passeret et trangt og grundt farvand kom vi den 21de august ud i Dolphin og Unionstrædet.
...
Den 3die september blev vi stoppet af isen ved King Pt. og frøs snart efterpaa ind for den tredie vinter.
...
Den 2den Juli kom vi løs af isen og halte op under Bonanza, for at undgaa isen, der laa og drev frem og tilbage i landraaken.
Den 11te Juli kom to af de amerikanske hvalfangere ind til vor plads for at samle rækved, og samme aften stod vi ud.
...
Ved Herscheløen standsedes vi allerede af isen og blev opholdt her en hel maaned. Efter mange trange passager og snaue vendinger stod vi den 30te august ned Beringsstrædet.

Denne rejse med træskib ville givet ikke kunne lade sig gøre omkring 1930, og nok heller ikke i slutningen af 60'erne og i 70'erne.

Det vil måske være muligt de seneste år, og om det vil blive muligt i fremtiden vil tiden vise.

Hele beretningen af kaptajn Roald Amundsen kan læses i flg. artikel fra 1907:

Gjöa-Ekspeditionen

Det vedhæftede kort viser Amundsens rute 1903-1906.
(Klik på kortet for stor version.)
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 16-08-2017 10:14
16-08-2017 11:31
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
En fin sammenstilling John.
Kan du finde noget om,hvordan havisen igennem tiderne har forandret sig omkring Svalbard?
16-08-2017 11:40
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
John Niclasen skrev:
Det ses, at havisen i Arktis igen er ca. 6 mio. km2 her i slutningen af august.

Du sammenligner æbler og pærer. MASIE grafen viser Ice Extent, defineret som det areal hvor der er mere end 15% is. Det fremgår tydeligt af Amundsens beretning at 15% is ikke afholdt ham fra at sejle, og givetvis heller ikke Admiral Scheer jvnf. en anden tråd. Jeg har ikke set på hvorledes det russiske datasæt er defineret, men mon ikke det også har noget med at gøre hvor Sovjetmarinen kunne sejle?
16-08-2017 11:53
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Lars Buhrkall skrev:
Du sammenligner æbler og pærer.
...
Jeg har ikke set på hvorledes det russiske datasæt er defineret, ...

ROFL

No comment.
16-08-2017 11:55
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Kjeld Jul skrev:
En fin sammenstilling John.
Kan du finde noget om,hvordan havisen igennem tiderne har forandret sig omkring Svalbard?

DMI's iskort er vist det bedste (eneste?), vi har til rådighed umiddelbart:

Arctic Sea Ice Charts from Danish Meteorological Institute, 1893 - 1956
16-08-2017 14:10
Kjeld Jul
★★★★★
(3888)
Grønland.
På grund af store snefald i nordvest Grønland ,er indlandsisens massebalance på en dag vokset med 6 mia. ton.
80 gr N.
Efter en særlig kold sommer ligger temperaturen allerede nu under frysepunktet,det er en uge før middeltemperaturen 1958 - 2002 .
Redigeret d. 16-08-2017 14:24
16-08-2017 22:59
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Isens udbredelse 15 Aug, grafiker fra Naval Research Laboratory.

Jamen 2017 sætter da helt klart en skræmmende forbløffende overraskende accelererende stunning minimum-rekord som nogle har forudsagt. Right.


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

18-08-2017 10:04
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
MODIS sammenligning . Som jeg ser det (?) er de begyndt at fjerne billeder mere end et år gamle, derfor kunne jeg ikke sammenligne 14 Aug med 14 Aug...
http://ice-glaces.ec.gc.ca/prods/MODISCOM-T/

Lad os se når vi har 22 Aug 2017 hvordan sammenligningen så ser ud.

Se evt.
http://borsen.dk/opinion/blogs/view/17/4757/udviklingen_i_den_arktiske_havis_netop_nu_a_og_i_1938.html


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-08-2017 10:06
18-08-2017 16:35
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
John Niclasen skrev: ROFL

Har du taget en selfie af dit latteranfald, så vil vi da gerne se med? Og hvor på din ofte citerede liste over falske argumenter står i øvrigt den kommentar?

Anyway, når du nu så flittigt bruger figuren fra Vinnikov's artikel fra 1980, vil du givetvis også kunne lide hans senere arbejder, f. eks. denne forelæsning fra 2013 (står der i præsentationen selv, selv om titlen på pdf'en siger 2012): http://www.atmos.umd.edu/~kostya/Sclim/Reports/lecture_April_19_2012.pdf

Citater fra konklusionen:
- Global surface air is warming
- Artic sea ice extent is decreasing
- Global tropospheric air is warming
- Sea level rise - Antarctic melting

Og det siger han, trods at han udmærket kender sin egen graf fra 1980 - den er endda med i præsentationen, i en bedre grafisk opløsning end den du har fundet. Bare et tips.
Redigeret d. 18-08-2017 16:42
RE: MASIE 18-Aug-201718-08-2017 19:18
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Det måske bedste datasæt for havisens udbredelse i Arktis, Multisensor Analyzed Sea Ice Extent (MASIE), viser absolut ingen trend i nyere tid. Datasættet starter i 2006, så det kører nu på 12. år.
Tilknyttet billede:

RE: Vinnikov melting18-08-2017 19:37
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Lars Buhrkall skrev:
Anyway, når du nu så flittigt bruger figuren fra Vinnikov's artikel fra 1980, vil du givetvis også kunne lide hans senere arbejder, f. eks. denne forelæsning fra 2013 (står der i præsentationen selv, selv om titlen på pdf'en siger 2012): http://www.atmos.umd.edu/~kostya/Sclim/Reports/lecture_April_19_2012.pdf

Der er faktisk noget interessant i de slides fra Vinnikov's forelæsning.


(Vis billedet på ny side for at se større version.)

Det er ikke selve påstanden om masseændringer for Antarktis og Grønland, jeg vil gå i dybden med, men det er kurvernes form på B. figuren til højre, der går fra år 1900 til år 2000.

Man ser ingen markant ændring omkring år 1950. Hvorfor er år 1950 interessant? Fordi det var efter ca. år 1950, at den menneskelige udledning af CO2 for alvor tog til. D.v.s. når man ikke ser nogen ændring i kurverne, selvom mennesket har ændret adfærd markant, så kan det ikke være mennesket, der har nogen større indflydelse på massen af Antarktis og Grønland.

Det er logik!
Og det er for øvrigt et af de argumenter, klima realister eller blot videnskabelige mennesker har sagt mange gange.

Flg. figur viser den globale menneskelige udledning af CO2 fra 1850 til 2014.
(Tak til Buhrkall for dette gode argument med tilknytning til Vinnikov, selvom det nok ikke var hans hensigt.)
Tilknyttet billede:

18-08-2017 19:47
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
John Niclasen skrev: Det måske bedste datasæt for havisens udbredelse i Arktis, Multisensor Analyzed Sea Ice Extent (MASIE)


Det mener MASIE så pudsigt nok ikke selv: https://tamino.wordpress.com/2017/02/02/climate-denial-about-sea-ice/#more-9290

Citat: While operational analyses are usually the most accurate and timely representation of sea ice, they have errors and biases that change over time. If one is interested in long-term trends in sea ice or how it responds to changing climate forcing, generally, it is best not to use an operational product, but rather one that is consistently produced and retroactively quality controlled. The NSIDC Sea Ice Index monthly ice extent, and the satellite passive microwave data sets upon which it is based, is one example. The Sea Ice Index gives a daily image of extent as well as monthly products. However, these daily images are not meant to be used for climate studies or for inferring anything longer than seasonal trends.
18-08-2017 19:50
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Lars Buhrkall skrev:
...

Og det siger han, trods at han udmærket kender sin egen graf fra 1980 - den er endda med i præsentationen, i en bedre grafisk opløsning end den du har fundet. Bare et tips.

Her benytter Buhrkall sig af et falsk argument, som er nr. "61. Appel til autoritet" på listen over De 76 falske argumenter.
(Og det hedder "et tip" i ental, og den får du udelukkende, fordi du er så langt fremme i skoene med at modarbejde viden og oplysning. Nogle mennesker kommer aldrig til at indrømme, at de har taget fejl i mange år ang. klima.)
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-08-2017 20:43
18-08-2017 20:05
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
John Niclasen skrev: Det er ikke selve påstanden om masseændringer for Antarktis og Grønland, jeg vil gå i dybden med, men det er kurvernes form på B. figuren til højre, der går fra år 1900 til år 2000.

Man ser ingen markant ændring omkring år 1950. Hvorfor er år 1950 interessant? Fordi det var efter ca. år 1950, at den menneskelige udledning af CO2 for alvor tog til.


Der er vist aldrig nogen som har påstået at afsmeltningen af is skulle være proportional med udledningen af CO2 - det ville i givet fald være noget sludder. Afsmeltningen er muligvis mere eller mindre proportional med CO2-koncentrationen, altså integralet af udledningen. Det vil så sige at mængden af is er mere eller mindre invers proportional med CO2-udledningen integreret to gange over tid, selvom den virkelige sammenhæng er selvfølgelig er meget mere kompleks.

Så selv om der måske er en eller anden grad af "knæk" i kurven som viser CO2-udledningen, ses dette altså ikke specielt tydeligt i kurven som viser CO2-koncentrationen, og endnu mindre i en kurve som viser mængden af is. Det har vi jo været inde på før, John - det skuffer mig du er så svag i matematik.
Redigeret d. 18-08-2017 20:16
18-08-2017 20:08
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
John Niclasen skrev: et falsk argument, som er nr. "61. Appel til autoritet"

Du glemte at skrive hvilket nummer ROFL er. Men ligemeget - DILLIGAF
RE: MASIE vs. Sea Ice Index18-08-2017 20:28
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Lars Buhrkall skrev:
John Niclasen skrev: et falsk argument, som er nr. "61. Appel til autoritet"

Du glemte at skrive hvilket nummer ROFL er.

Sådanne udbrud er bl.a. når jeg giver op, f.eks. i dit eksempel når du skyder dig selv i foden så godt og grundigt ved først at påstå, at jeg sammenligner æbler og pærer, og derefter i samme indlæg at fortælle, at du ikke har set på, hvordan de nævnte datasæt er defineret. Hvis du ikke var i angrebs-'mode', men virkelig var interesseret i viden og oplysning, så ville jeg behandle dig anderledes.

Det undrer mig, at jeg skal forklare dig dette!?

For ikke at spilde for meget plads, så lad mig kommentere på endnu et af dine mere eller mindre uforståelige indlæg.

Lars Buhrkall skrev:
John Niclasen skrev: Det måske bedste datasæt for havisens udbredelse i Arktis, Multisensor Analyzed Sea Ice Extent (MASIE)

Det mener MASIE så pudsigt nok ikke selv: ...

Citat: ... The NSIDC Sea Ice Index monthly ice extent, and the satellite passive microwave data sets upon which it is based, is one example. The Sea Ice Index gives a daily image of extent as well as monthly products. However, these daily images are not meant to be used for climate studies or for inferring anything longer than seasonal trends.

MASIE og NSIDC Sea Ice Index er to forskellige ting!

MASIE was developed by NSIDC and NIC to fill a need for an intermediate type of product; one between operational charts and the passive microwave based Sea Ice Index.
18-08-2017 20:35
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Lars Buhrkall skrev:
Der er vist aldrig nogen som har påstået at afsmeltningen af is skulle være proportional med udledningen af CO2 - det ville i givet fald være noget sludder. Afsmeltningen er muligvis mere eller mindre proportional med CO2-koncentrationen, altså integralet af udledningen.

Så mangler du blot at vise, hvad CO2-koncentrationen var gennem tiden for muligvis at have et validt modargument. Keeling kurven starter i slutningen af 50'erne.

Mit argument er, at mennesket ikke har den store indflydelse på klimaet. Nogle mener, vi har en stor indflydelse siden slutningen af 70'erne, hvor der var et skifte, som nogle tvivlsomme forskere ivrigt forsøger at gøre usynligt, ligesom man forsøger at fjerne et skifte omkring 1940, sådan at ændringen gennem tiden har været mere jævn.
Redigeret d. 18-08-2017 20:39
18-08-2017 20:51
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Lars Buhrkall skrev:
John - det skuffer mig du er så svag i matematik.

Dette er vist et personangreb, som er nr. 10 på listen over De 76 falske argumenter.

Jeg skriver mange indlæg, hvor jeg gør mig umage med at vise data på en overskuelig måde, så andre kan få viden og oplysning om et kompliceret emne.

Jeg udstiller også somme tider såkaldte autoriteter på området - kilmaforskere, organisationer, meteorologer på TV, og lign.
Fra tid til anden bliver jeg angrebet personligt af andre her på klimadebat.dk ... fordi jeg skriver sådan om data og autoriteter!?

Man undres.
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 18-08-2017 20:52
RE: St. Roch, Nordvestpassagen18-08-2017 21:38
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Der skulle gå 34 år fra skibet Gjøa som det første gennemsejlede Nordvestpassagen til endnu et skib lykkedes med denne bedrift. Amundsen og Gjøa-ekspeditionen er tidligere beskrevet i dette indlæg.

Fra 1940-1942 sejlede et andet træskib, St. Roch, gennem Nordvestpassagen, denne gang fra vest mod øst, hvor Amundsen havde sejlet fra øst mod vest.Det var en hård tur, og St. Roch måtte overvintre i Arktis lukket inde i isen. Leder på ekspeditionen var igen en norsk født, Henry Larsen.

I 1944 sejlede St. Roch igen gennem Nordvestpassagen tilbage fra øst mod vest, og man gennemførte denne rejse på 86 dage, og ad en mere nordlig rute.

Kilde: Across the Northwest Passage: The Larsen Expeditions

Dette tyder på, at der var mindre havis i Arktis i 1944, end i mange år tidligere og senere. Næste skib til at sejle gennem Nordvestpassagen var en canadisk isbryder, HMCS Labrador, i 1954.

Kortet viser Amundsens rute og Larsens to gennemsejlinger af Nordvestpassagen med St. Roch.
Tilknyttet billede:

18-08-2017 22:31
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
@John ,

ja, det er sjældent at der er så lidt is at man kan sejle via Prince of Wales Strait som du viser Larsen gjorde i 1944.

i rekord minimum året 2012 var dette også muligt, men det ville ikke have været muligt i år:


Vindmøller er IN!! Vedvarende energi er IN!!!
Men vi må aldrig ofre åben og sund videnskab - heller ikke når det gælder klima.
Tilknyttet billede:

18-08-2017 23:24
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
John Niclasen skrev: et falsk argument, som er nr. "61. Appel til autoritet" på listen over De 76 falske argumenter

Og her afventer vi så John Niclasens forklaring på, hvorfor det er et validt argument når han henviser til Vinnikov et al. (1980), men et falsk argument og appel til autoritet når jeg henviser til Vinnikov (2013).

Men naturligvis afventer vi endnu mere, at John Niclasen forholder sig til substansen af Vinnikov (2013).
19-08-2017 00:32
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
Kort om Konstantin Vinnikov's karriere/arbejdsgivere:

Uddannet, PhD, Main Geophysical Observatory (St. Petersburg, Soviet-Union).
1961-75 Forsker, Main Geophysical Observatory.
1975-91 Chef, Research Laboratory on Contemporary Climate and Water Resources Changes at the State Hydrological Institute, (Soviet-Union).

1991, Sovjetunionen bryder sammen, mange statsansatte må finde nye jobs.
-Det er samtidigt blevet meget lettere at emigrere.

1991-93, Project "Polar amplification". Gæste-forsker på Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (Princeton University, USA).
1993- Ansat i Department of Meteorology at University of Maryland, to work on a climate change problem.
"He was elected for one year the Chairman of the Council of Fellows the Joint Center for Earth System Sciences (JCESS), Goddard Space Flight Center/NASA and University of Maryland.

Konstantin Vinnikov has taken part in preparation of many international scientific reports on the problem of greenhouse global warming."

Han er vist stadig fastansat i Department of Atmospheric and Oceanic Science, University of Maryland.
http://www.meto.umd.edu/~kostya/
Tilknyttet billede:


Redigeret d. 19-08-2017 01:18
19-08-2017 04:53
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
Lars Buhrkall skrev: integreret to gange over tid

Jeg må korrigere mig selv her, som en første tilnærmelse er der tillige et lavpasfilter som i en kort tidshorisont udgør yderligere en integration. Den forenklede mekanisme er:

(Menneskelig CO2-udledning) -> integrale -> (CO2-koncentration i atmosfæren) -> lavpasfilter -> (global temperatur) -> proportionalitet -> (is-afsmeltning) -> integrale -> (reduktion af ismængde)

Tidskonstanten i lavpasfiltret er i det mindste flere årtier, p. g. a. trægheden i opvarmningen af oceanerne. Så derfor er det helt naturligt at et eventuelt "knæk" i kurven som viser menneskelig CO2-udledning, ikke genfindes i en kurve som viser mængden af is.

John Niclasen, for en universitetsfysiker som dig er det jo en enkel sag at gøre følgende: Tag funktionen beskrevet ved y = x for x < 1, og y = 2x - 1 for x >= 1. Denne funktion har et tydeligt knæk ved x = 1. Integrér nu denne funktion en, to, og tre gange, og se hvordan knækket forsvinder. Og stop dernæst din vildledende argumentation at "når man ikke ser nogen ændring i kurverne, selvom mennesket har ændret adfærd markant, så kan det ikke være mennesket, der har nogen større indflydelse på massen af Antarktis og Grønland". Der er mindst to, og i det aktuelle tidsperspektiv snarere tre, integrationer til forskel på de to kurver. Derfor kan jeg kun gentage: Det skuffer (og foruroliger) mig at en universitetsfysiker kan være så svag i matematikken og forståelsen af basal fysik.
Redigeret d. 19-08-2017 05:20
19-08-2017 08:46
kulden-varmenProfilbillede★★★★★
(2592)
Kjeld Jul skrev:
En fin sammenstilling John.
Kan du finde noget om,hvordan havisen igennem tiderne har forandret sig omkring Svalbard?


I 1600 tallet sejlle forholdsvis små hvalfanger skibe til Svalbard og sejlede de fangede hvaler til havne, som i dag er islagte hele året.

http://mfs.dk/wp-content/uploads/2016/06/1986Hvalfangerenoghasselnoedden174-196.pdf

https://da.wikipedia.org/wiki/Svalbard
19-08-2017 08:50
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Hej Lars, ville lige spørge dig om noget - og kunne vi blive enige om ikke at skændes og spille smarte etc?

Du skriver:

"Tidskonstanten i lavpasfiltret er i det mindste flere årtier, p. g. a. trægheden i opvarmningen af oceanerne. Så derfor er det helt naturligt at et eventuelt "knæk" i kurven som viser menneskelig CO2-udledning, ikke genfindes i en kurve som viser mængden af is."

Altså, du viser en goodwill i forhold til CO2 teorien der skal godtgøre dette at globale temperaturer og CO2 koncentration ikke følges ad. I stedet kan man have dekader med slinger, træghed (vi kunne kalde det delay eller internal variability ?) i klodens overflade temperatur der gør at man ikke kan afskrive en teori grundet dekader hvor temperatur og CO2 ikke matcher. Hvor temperatur måske stagnerer noget.

Rigtigt forstået?
Redigeret d. 19-08-2017 08:52
19-08-2017 09:25
John Niclasen
★★★★★
(6357)
Lars Buhrkall skrev:
John Niclasen skrev: et falsk argument, som er nr. "61. Appel til autoritet" på listen over De 76 falske argumenter

Og her afventer vi så John Niclasens forklaring på, hvorfor det er et validt argument når han henviser til Vinnikov et al. (1980), men et falsk argument og appel til autoritet når jeg henviser til Vinnikov (2013).

Det er ikke appel til autoritet, når man i høj grad kigger på indholdet. Jeg har fokuseret på grafer over havisens udbredelse fra Vinnikov et al. (1980) i bl.a. dette indlæg og analyseret det. Jeg har fokuseret på grafer over temperaturændringer fra Vinnikov et al. (1980) i bl.a. dette indlæg.

Omvendt gengiver Buhrkall blot dele af konklusionen fra et senere foredrag af Vinnikov og antyder, at det jo så må være rigtigt, når nu Vinnikov siger det. Det er appel til autoritet.

Lars Buhrkall skrev:
Men naturligvis afventer vi endnu mere, at John Niclasen forholder sig til substansen af Vinnikov (2013).

Jeg har netop i dette indlæg forholdt mig til dele af det foredrag af Vinnikov, du henviser til!?

Og hvorfor skulle jeg gøre som du beder om? Du, Buhrkall, har angrebet mig personligt i årevis fra tid til anden. Jeg burde have ignoreret dig 100% for længst med den opførsel, men nu tager jeg mig så tid til at prøve at forklare dig, hvordan du begår fejl, som jeg ser det. Du er stadig i fuldt angreb, som jeg læser dig, og det giver ikke en god bund for konstruktiv diskussion. Det er flot, at du kan integrere, og du skal have points for at rette dig selv, når du finder fejl i det, du skriver om integration. Det er derimod gentagne personangreb, når du antyder, at jeg ikke kan finde ud af integration. Du gentager jo dit personagreb i dit seneste indlæg med ordene:

Lars Buhrkall skrev:
Det skuffer (og foruroliger) mig at en universitetsfysiker kan være så svag i matematikken og forståelsen af basal fysik.

Så længe du agerer, som du gør, vil jeg måske fortsætte med at påpege dine fejl og udstille dig, eller også vælger jeg blot at sige "Hyg dig!" og ignorere dig.
19-08-2017 15:05
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
Frank Lansner skrev: Rigtigt forstået?

Jae, et forenklet billede er vel at du har et badeværelsesgulv med elektrisk gulvvarme, hvor du opvarmer med en konstant effekt. Hvis du så dækker gulvet med en Rockwool vintermåtte, stiger gulvets temperatur under måtten, men ikke momentant - beton og fliser medfører en vis inerti eller træghed.

Og det er jo det vi ser med klimaet: En pludselig forøgelse af atmosfærens CO2-indhold (og i forhold til alle øvrige tidskonstanter er den forøgelse vi har gang i "pludselig") medfører at jorden så at sige bliver bedre isoleret, og derfor på lang sigt opvarmet ved overfladen. Et godt billede er et drivhus som bliver forsynet med et ekstra lag glas. Jeg vil overlade til eksperter at give bud på både CO2'ens K-værdi (altså isoleringens "effektivitet", incl. alle feedback-mekanismer) og på hele systemets termiske tidskonstant - men sikkert er det at mere CO2 på lang sigt medfører opvarmning ved jordoverfladen.

Og overlejret denne langsomme (på grund af lange tidskonstanter) opvarmning kan man så, som du skriver, observere alle mulige andre (transiente) temperaturændringer, p. g. a. El Nino/La Nina, vulkanudbrud, og hvad ved jeg. De er selvfølgelig spændende nok, men i forhold til CO2 og global opvarmning egentlig uvedkommende.
Redigeret d. 19-08-2017 15:15
19-08-2017 16:30
Søren R NielsenProfilbillede★★★☆☆
(733)
"men sikkert er det at mere CO2 på lang sigt medfører opvarmning ved jordoverfladen."

-Hvor træg/forsinket er denne sikre mekanisme du beskriver, før den giver sig fysisk tilkende? -Er det i størrelsesordenen årtier, eller århundreder?

Det modsiger nemlig den officielle tolkning af Vostok-is-kernerne, der viser temperaturen først stiger, og atm.CO2 halter efter med mange hundrede års forsinkelse. -Og når temp. falder, -så falder CO2'en efterfølgende, ligeledes forsinket.

-Bestrider du blankt tolkningen af de meget gamle is-kerne-prøver?

VH. Søren.
19-08-2017 16:50
Lars Buhrkall
★★☆☆☆
(204)
Søren R Nielsen skrev: -Bestrider du blankt tolkningen af de meget gamle is-kerne-prøver?

Næh, det har jeg slet ikke forholdt mig til, for mekanismen vi ser i dag er helt anderledes. I dag skyldes stigningen i atmosfærens CO2-indhold at vi ("mennesket") i stor skala afbrænder fossile kulstofbaserede brændstoffer. Det er aldrig nogensinde sket tidligere i historien, så derfor er det ikke relevant at sammenligne præ-1800-tals iskerneprøver med den nuværende situation.
Side 24 af 30<<<2223242526>>>

Deltag aktivt i debatten PART 8/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
2024 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data4614-04-2024 15:20
PART 11 / Opdaterede Sol/Is/Temp/Hav Data75006-04-2024 09:52
PART 10/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data343910-07-2023 12:16
PART 9/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data146114-07-2019 14:17
PART 7/ Opdaterede Sol/Is/temp/hav data77315-01-2017 22:49
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik