Husk mig
▼ Indhold

Skal man holde sig til emnet..?


Skal man holde sig til emnet..?18-03-2008 20:34
Jakob
★★★★★
(9256)
 Skal man holde sig til emnet, eller er det OK at afspore tråden..?


Det fornemmer jeg, at vi trænger til en debat om, og så kan vi evt. bruge denne tråd til at diskutere det i og holde hinanden lidt i ørerne, når det igen og igen bliver aktuelt igen.  
Er det fuldstændig ligegyldigt, hvilket forum man vælger til sit emne, og er det fuldstændig ligegyldigt, hvad man skriver i en tråd om et bestemt emne..?


Noget siger mig, at det ikke er ligegyldigt, og hvis det var, så kunne vi ligeså godt nøjes med vores "løst og fast-forum" og lukke alle de andre.
Noget siger mig også, at det bliver ganske meget mere håbløst for gæster at finde, hvad de søger, hvis der ikke er bare en lille smule harmoni mellem trådens emne og dens indhold.


Jeg ønsker ikke at begrænse debatten, jeg mener nok tværtimod, at den bliver bredere med mere fordybelse, hvis vi har flere tråde med specifikke emner.


Men hvad mener du..?  


PS: Jeg kommer også til det somme tider, så jeg er ikke bedre end andre, og jeg synes også, at vi skal have lang snor. Men måske kan vi godt oppe os og levere en anelse mere disciplin..?    
18-03-2008 21:52
Kosmos
★★★★★
(5371)
Er det fuldstændig ligegyldigt, hvilket forum man vælger til sit emne, og er det fuldstændig ligegyldigt, hvad man skriver i en tråd om et bestemt emne..?


- når man starter en debat, er det vigtigt, at den nye 'tråd' placeres i rette 'kategori/underkategori'.

- hvis man 'sidder med' et indlæg, der ikke er et direkte svar på noget konkret, bør man 'afsøge forum' mhp. at finde den optimale, eksisterende tråd til formålet. Kan en sådan tråd ikke findes, er man 'tilbage i pind1'!

- når man replicerer i en løbende debat, må man som udgangspunkt 'blive i tråden'. Hvis ikke, forsvinder kontinuiteten jo! Men man kan selvfølgelig drive så langt bort fra det oprindelige emne, at anvendelse af 'pind2' eller pind1' kommer på tale; men det må blive en skønssag! (Hvis det går for vidt, plejer vor kære admin at være hurtig til at foretage den fornødne 'omplantning'!

Redigeret d. 18-03-2008 21:53
18-03-2008 22:25
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Kosmos's beskrivelse af hvordan man starter en tråd er helt klar for mig, men jeg savner faktisk en over-kategori : tror på CO2 / tror ikke på CO2.
De fleste klager over at debatten går i ring skyldes netop, at dette forhold ikke er klart defineret.

(og inden CBH slår en sikring, og inden Branner skriver 'vi er kommet videre', så må I da begge indrømme, at det er netop sagens kerne, alt andet er sekundært).

Don't put the cart before the horse.
(Undskyld, jeg kender ikke et tilsvarende udtryk på dansk)
18-03-2008 22:58
Jakob
★★★★★
(9256)
 Ja, det kan jo blive så grelt, at det er nødvendigt med moderation, men det er nu slet ikke det, jeg efterlyser.


Filosoffen, så skal vi jo også have en over-kategori, der hedder "Er meget i tvivl om CO2"
Jeg frygter nok også, at det kan føre til, at folket bliver delt op i "meningslejre", og det er jo egentlig lidt uheldigt i et debatforum, hvor meningerne netop bør have lov til at blive prøvet af, så man kan se, om de holder vand.


Jeg tror nok heller ikke, at vi skal være så kede af, at næsten det samme emne kommer op flere gange.
Som Per Højholt engang sagde: "Det er gentagelsen, der skaber udviklingen" - og det mener jeg godt, at der kan være noget om, i hvert fald så længe det er gjort med både hjerte hoved, så det ikke bare er spamming.
Endelig kan en tråd også blive så afsporet, at der næsten ikke er andet at gøre, end at starte på en frisk.

Det sidste er jeg f.eks. så småt ved at tage tilløb til angående isolering af bolig.
Der kom mange meget interessante indlæg, som jeg nødigt ville have været foruden i den første tråd, men den blev helt afsporet i forhold til, hvad jeg ville med den. Jeg havde slet ikke forudset, at der var så stor forskel på nogle af fjernvarmekunderne og sådan nogle som mig med oliefyr i en piv-utæt bolig.
Derfor vil jeg måske starte en ny tråd, jeg skal bare lige have fundet ud af, hvad jeg skal kalde den, så det samme ikke sker igen.
Og det er ikke helt nemt.....
  
18-03-2008 23:52
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
@ Jakob

Så vil jeg gerne have lov til omdefinere over-kategorierne til
1. er 100% overbevist om menneskeskabt CO2 som årsag til temperaturstigningen
2. er ikke overbevist om årsagen til temperaturstigningen
Redigeret d. 19-03-2008 00:01
19-03-2008 00:06
Jakob
★★★★★
(9256)
 Så vil jeg gerne have lov til omdefinere over-kategorierne til
1. er 100% overbevist om menneskeskabt CO2 som årsag
2. er ikke overbevist om menneskeskabt CO2 som årsag


Ok, men må jeg så ikke skrive i "1", når jeg nu er så meget i tvivl..?

Jeg vil da nok være lidt ked af sådan en begrænsning af debatten, hvis der står noget spændende, som jeg får lyst til at kommentere.  
 
19-03-2008 10:09
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
@ Jakob

I modsætning til de allerede etablerede 2 specialfora, ønsker jeg absolut ingen adgangsbegrænsning, blot et signal til læseren om, at forfatteren til indlægget / tråden er enten
a) 100% overbevist om menneskeskabt CO2 som årsag til temperaturstigningen ( og derfor ikke er interesseret i at læse argumenter derimod) eller
b) er ikke overbevist om årsagen / årsagerne til temperaturstigningen er fundet, (og derfor ikke har noget imod at læse nye argumenter, som belyser de mulige årsager til temperaturstigningen.)

For at dette tiltag skal få den virkning (jeg ønsker : kortere indlæg, færre gentagelser) , vil det kræve, at deltagere fra en gruppe respekterer den anden gruppes holdning / tro ikke benytter enhver lejlighed til at omvende deltagere fra den anden gruppe.
Det vil også kræve, at når unge elever spørger efter hjælp, så prøver man at give dem så neutrale oplysninger som muligt, og ikke prøver at missionere for sit eget synspunkt.

Når jeg gennemlæser ovenstående, indser jeg, at det slet ikke er nødvendigt med sådanne regler, blot den enkelte debatdeltager vil vise tilbageholdenhed med at gentage sig selv, og også prøver at begrænse indlæggenes længde.

(For eksempel burde dette indlæg kun indeholde de sidste 1½ linie)
Redigeret d. 19-03-2008 10:10
19-03-2008 12:09
Kosmos
★★★★★
(5371)
Uden at tage stilling til spørgsmålet om 'tråd-deklaration' vil jeg mene, at det afgørende skel ligger nogenlunde her

1. er 100% overbevist om menneskeskabt CO2 som hoved-/eneårsag til de hidtil observerede temperaturstigninger
2. er af grundholdning/overbevisning skeptisk over for menneskeskabt CO2 som væsentlig årsag til disse temperaturstigninger

Begrundelse: Det er vist kun ganske få, der vil bestride, at drivhusgasser har (nogensomhelst) klimaeffekt? Det er størrelsen/vigtigheden deraf, som især skiller vandene!


Men jeg vil nok mene, at tiltaget kun kan ha' interese for nytilkomne debattører: Vi andre ved vist udmærket, hvor 'fællerne' står!

Til gengæld er jeg bekymret for, at et sådant 'krav' om på forhånd at 'erklære side' kunne skræmme nye brugere fra at kaste sig ud/ind i debatten!
Redigeret d. 19-03-2008 12:12
19-03-2008 13:53
Jakob
★★★★★
(9256)
 


Lige nu er jeg også glad for, at vi får denne gode og eftertænksomme debat om debatten her, hvor den hører hjemme, og ikke i en anden tråd, som DR's redaktion forhåbentlig bruger lang tid på at studere til gavn for Danmark.  Men det er vel også lidt op til brugerne selv, hvor snævert de ønsker at definere begrebet "klima"..?

For mig indeholder begrebet i hvert fald meget mere end bare et spørgsmål om, hvorvidt CO2 er den primære årsag til global opvarmning eller ej.
Jeg mener, at alene usikkerheden kan være særdeles gavnlig, fordi den også motiverer til at tænke mere bæredygtigt på alle andre fronter.

Det skal dog ikke forståes sådan, at jeg ikke synes, at CO2 er et vigtigt emne, og jeg følger da også med interesse nogle af de tråde, hvor linjerne bliver trukket skarpt op for at se, om der er sket noget afgørende nyt.
Men indtil videre er det vist ikke det vilde, og mon ikke de, der oprigtigt søger sandheden, på et tidspunkt også bliver trætte af at missionere, når de erkender, at tvivlen bør komme vore efterkommere tilgode..?

At det bliver lidt forfra med "Adam og Eva", hvergang der kommer en ny bruger, kan vi nok næppe helt undgå. Men så er det jo godt, at vi er flinke og tålmodige mennesker, der gerne vil hjælpe dem med links osv.

Det bør næsten høre med til et godt "debatklima".   
23-03-2008 22:08
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Jeg er enig i de fleste indlæg i denne tråd. Det er jo herligt at viljen til den gode debatkultur er til stede. Så er det bare om hele tiden at holde sig selv i ørerne, når det kommer til stykket.
Jeg synes godt, at vi stadig kan blive langt bedre til at holde os til emnerne.

@ Filosoffen
Nu er der jo faktisk en kategori, der egner sig godt til diskussioner om "for/imod CO2", nemlig Forklaringer på klimaændringer.
Starter man derimod et emne under hovedkategorien "Handling", så forventes det, at debattørerne afstår fra netop denne diskussion. Selvom man er uenig i CO2s betydning, kan man jo sagtens diskutere med, da man jo stadig kan mene, at vi skal komme bort fra fosille brændstoffer.
Denne tilgang til debatten er der i øvrigt talrige eksempler på her på siden. Selvom folk er rygende uenige om, hvorvidt vi står midt i en klimakrise eller ej, så kan de stadig mødes og diskutere, hvordan vi skal udvikle el-biler og varmepumper.
24-03-2008 12:08
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Branner skriver :
Nu er der jo faktisk en kategori, der egner sig godt til diskussioner om "for/imod CO2", nemlig "Forklaringer på klimaændringer."
Starter man derimod et emne under hovedkategorien "Handling", så forventes det, at debattørerne afstår fra netop denne diskussion.


Hvis det er din holdning, så er mit spørgsmål , kort og klart :

"I hvilken kategori/tråd skal vi så beskrive den handling, der skal foretages, hvis CO2 ikke er årsag til temperaturstigningen" ???

Redigeret d. 24-03-2008 12:09
24-03-2008 12:31
Jakob
★★★★★
(9256)
 


Filosoffen skrev:
"I hvilken kategori/tråd skal vi så beskrive den handling, der skal foretages, hvis CO2 ikke er årsag til temperaturstigningen" ???


Kan du give nogle eksempler på sådanne handlinger..?

Hvis du f.eks. har en idé til udvikling af en ny maskine, som kan magnetisere og afmagnetisere solen og på den måde løse problemet ud fra Svensmarks teori, så tror jeg også, at den er meget velkommen i teknikforum.
Den er nok så speciel, at det vil være rimeligt at du indleder den nye tråd med at fortælle, at den ikke går ud på at begrænse CO2.
Hvis nogen så begynder at håne maskinen på alle leder og kanter alene af den grund, at de ikke tror på Svensmark, så mener jeg, at det er dem, der er forkert på den og mangler et åbent sind overfor den forudsætning, som du har lagt til grund. De har ikke ret til at twiste dit forslag til handling til det evindelige spørgsmål for eller imod CO2

Men er det meget svært at vælge det rigtige forum, så er der jo altid Løst og Fast forum.

Og dette er bare min mening, som jeg ikke kunne lade være med at ytre.   
24-03-2008 12:41
Frank Lansner
★★★★★
(5727)
Uhh.. det er lidt farligt at forlade emnet i en debat der hedder "Skal man forholde sig til emnet".
Så med bævrende hænder vil jeg begynde at svare lidt på spørgsmålet jakob, før Filosoffen er tilbage op pinden..

Hvis der iondtræder en intens kuldeperiode skal vi selvfølgeligt overveje grundigt hvordan vi bedst kommer igennem det.
Typiske indfaldsvinker vil være:
- Yderligere press fremad på den vedvarende energibølge, da energibehovet vil vokse mere end forventet.
- Grundige overvejelser af hvilke afgrøder vi skal bruge på vores marker for at klare kulde bedst muligt.
- forskning i nye sorter (gensplejsning osv. tag debatten i god tid)
- en bedre dialog med de varme lande kunne komme ind handy..

osvosv.
24-03-2008 13:00
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Filosoffen skrev:
"I hvilken kategori/tråd skal vi så beskrive den handling, der skal foretages, hvis CO2 ikke er årsag til temperaturstigningen" ???

Det er et relevant spørgsmål.

Jeg giver dig ret i, at der på nuværende tidspunkt ikke er en kategori, der er 100% egnet til en sådan diskussion.

Jeg overvejer at lave en ny kategori kaldet "Tilpasning" under "Handling". Dette skulle være for at opdele handlingsdiskussioner mellem, hvad der kan gøres forebyggende, og hvad der kan gøres afbødende.
I så fald ville den debat, du efterlyser, kunne placeres dér...

Det er dog også vigtigt, at debatoversigten ikke bliver for uoverskuelig med for mange kategorier. Mener I, at der er brug for en sådan kategori?
24-03-2008 13:37
Jakob
★★★★★
(9256)
 


Frank Lansner skrev:
Hvis der iondtræder en intens kuldeperiode skal vi selvfølgeligt overveje grundigt hvordan vi bedst kommer igennem det.


Ja, det vil jeg gerne give dig ret i.
Hvis klimadebatten skal være komplet, så skal vi kunne bearbejde forebyggelse og afhjælpning af både stigende og faldende temperaturer.

Men jeg synes nok, at det er lidt tidligt at koncentrere debatten om en istid, så længe polernes ismasser fortsætter med at smelte som om, kloden er blevet til et drivhus.

For mit vedkommende har jeg det dog i baghovedet, at den lunefulde natur kan spille os et pus, så derfor mener jeg, at det er relevant i den forstand, at man lægger den største indsats på de områder, som med størst sandsynlighed kan hjælpe os i begge situationer.

På din liste ser jeg f.eks. umiddelbart delvis mulighed for fællesnævneren "Vedvarende Energi".

Men jeg mener også godt, at de andre emner bør kunne behandles. Dog vil en lille smule ydmyghed nok være klædelig så længe mange menneskers liv og velfærd stadig er alvorligt truet af global opvarmning.
Men fremgår forudsætningen i tråden, så vi undgår forvirring, så for min skyld ingen alarm.

At jeg ville ønske, at du skiftede hest, er jo ikke relevant.


-


@branner, jeg synes måske, at vi i forvejen har rigeligt mange fora og kategorier.
Jeg tvivler lidt på, at flere vil gøre det nemmere at vælge det rigtige.
Så skal det nok i hvert fald skæres helt ud i pap.

Ny teknologi forum bør måske så også deles i tre fora:

1: Teknologi imod global opvarmning

2: Teknologi imod istider

3: Teknologi imod både istider og global opvarmning

4: Anden relevant klimateknologi


Og så fremdeles.... og sikke vi så skal zappe mellem fora....


Nå, det skal jeg vist tænke lidt mere over, før jeg kan komme med forslag til noget genialt i stedet for bare et forslag til avanceret forvirring.  
 
24-03-2008 16:05
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Tidligere i dag har jeg foreslået en tråd
"Handling, der skal foretages, hvis CO2 ikke er årsag til temperaturstigningen"


Hertil svarer Jakob :
Kan du give nogle eksempler på sådanne handlinger..?


Det er der flere, der har gjort, også jeg
se f.eks. tråden "erfaringer contra teorier" (23-01-2007 21:33)
http://www.klimadebat.dk/forum/erfaringer-contra-teorier--d14-e22.php#post_99

hvor jeg blandt andet minder om 'at den dyreart, der bedst til at tilpasse sig ændrede levevilkår, er den der overlever', og så nævner jeg som eksempler 'højere diger' og at 'undlade at bygge tæt ved havet'.


Jakob skriver lidt senere forslag til opdeling af debatten :

Ny teknologi forum bør måske så deles i tre fora:

1: Teknologi imod global opvarmning

2: Teknologi imod istider

3: Teknologi imod både istider og global opvarmning


For mig er det tankevækkende, at alle 3 er imod det ene eller det andet, om om du forventer, at menneskeheden kan styre universet. Personligt mener jeg ikke at dette er muligt. Jeg regner det for mere realistisk, at man kigger nærmere på afhjælpning, som beskrevet ovenfor.


Et alternativt forslag fra min side går ud på, at man benytter et 'beslutningstræ' (et flow-chart), ligesom man gør ved fejlfinding, og benytter dette til at vælge, i hvilken tråd indlægget hører hjemme.

Men det er nok admin-Branner, der skal lave det.
Redigeret d. 24-03-2008 16:06
24-03-2008 17:00
Jakob
★★★★★
(9256)
 


@Filosoffen

du forventer, at menneskeheden kan styre universet. Personligt mener jeg ikke at dette er muligt. Jeg regner det for mere realistisk, at man kigger nærmere på afhjælpning, som beskrevet ovenfor.


Jeg ser så bare ikke umiddelbart, at nogen, efter de nuværende regler, er forhindret i at bringe en konkret afhjælpning til debat f.eks. under kategorien "Handling".

Hvis jeg f.eks. havde opfundet en genial digebygningsmaskine, som kunne bygge enorme diger på ingen tid og for ingen penge, så ville jeg ikke umiddelbart tro, at det med det nuværende koncept skulle være direkte tabu at skrive om i teknologiforum..?

Jeg fornemmer lidt, at du vil opdele skribenterne i grupper og kliker, som er enige og holder sig til hvert deres forum, og det synes jeg ikke særlig godt om.
Derimod må man nok kunne forvente så meget pli af sine medskribenter, at de ikke hærger enhver tråd, som hviler på lidt andre forudsætninger end deres egne.
Kort sagt, at de har lidt vilje til at leve sig ind i emnet og følge det.
Dermed være ikke sagt, at en bemækning angående forudsætningerne altid er malplaceret. Men en større debat om dem, bør man rejse i andre tråde og evt. i andre fora og kategorier.

Eller er det også en helt forkert anskuelse..?

Det er måske også værd at overveje, hvor meget mere administration og forvirring det vil give, hvis reglerne skærpes til noget mere inviklet og de skal håndhæves.


Jeg forventer i øvrigt ikke, at vi kan styre universet. Men jeg vil gerne se på alle muligheder for at påvirke en traumatisk udvikling i en bedre retning.

Hvis du i stedet ønsker fora, der er "FOR istid" og "FOR global opvarmning", så kan jeg kun undre mig. Men det er jo nok også sundt.    
24-03-2008 17:16
Filosoffen
★★☆☆☆
(197)
Jeg fornemmer lidt, at du vil opdele skribenterne i grupper og kliker, som er enige og holder sig til hvert deres forum, og det synes jeg ikke særlig godt om.


Det gør jeg heller ikke, og derfor har jeg heller ikke tilmeldt mig nogen af de allerede etablerede specialfora.

Blot synes jeg ikke, at jeg vil bruge tid på at læse om mere eller mindre højtflyvende ideer om, hvordan mennesket skulle kunne forhindre temperaturstigning. Derfor synes jeg, at de burde samles i en tråd for sig selv.

Jeg læser heller ikke TV-programmer for alle de kanaler, jeg alligevel ikke kan modtage.
Redigeret d. 24-03-2008 17:29
24-03-2008 18:20
Jakob
★★★★★
(9256)
 


Filosoffen skrev:
Det gør jeg heller ikke, og derfor har jeg heller ikke tilmeldt mig nogen af de allerede etablerede specialfora.

Blot synes jeg ikke, at jeg vil bruge tid på at læse om mere eller mindre højtflyvende ideer om, hvordan mennesket skulle kunne forhindre temperaturstigning. Derfor synes jeg, at de burde samles i en tråd for sig selv.Det er lidt sjovt for mig, at du nævner specialfora, for jeg går netop og overvejer at tilmelde mig, så jeg ikke går glip af noget.  


Men med det sidste, du skriver, så tror jeg måske nærmere, at du mangler et forum for dem, der helt har opgivet klimakampen, og som er imod ethvert forsøg på at vende udviklingen..?

Det virker måske lidt mere logisk og overkommeligt, end at samle ca. 50% af den øvrige klimadebat i en enkelt tråd...


 
25-03-2008 07:48
Jakob
★★★★★
(9256)
 


Filosoffen skrev:
Blot synes jeg ikke, at jeg vil bruge tid på at læse om mere eller mindre højtflyvende ideer


Så vil jeg bare lige advare dig om, at du IKKE skal klikke på dette link..!!!
http://www.klimadebat.dk/forum/vindmoelleluftskibe-og-flyvende-solcelletaepper-d20-e396.php#post_3877   
20-01-2012 20:07
Jakob
★★★★★
(9256)
.

Nu bliver det lidt personligt.
Jeg har gennem tiden haft mange debatter med delphi, og vi er med mellemrum kommet til at afspore tråde.
Men der skal to til tango, og ingen har brokket sig nævneværdigt, og jeg synes også, at delphi jævnligt har forsøgt at bidrage meget konstruktivt til debatten, hvilket i mine øjne bør give ham en længere snor.

Derimod har jeg et større problem med Jørgen Petersen
Han bidrager i mine øjne ikke med nogetsomhelst andet end evindelige forsøg på at kvæle debatten ved at tale CO2-problemet og alt muligt andet ned, og selvom det sker under kategorien "Handling", så vil han blæse på min henstilling og fortsætter bare med at afspore tråden fra emnet.
Jeg gav min første henstilling her:
http://www.klimadebat.dk/forum/internationalt-klima-grand-prix-d7-e1299.php#post_27746


I skrivende stund er jeg så vred, at jeg har mest lyst til at indstille ham til bandlysning for bestandigt.

Men hvis nogen kan finde bare et par indlæg under kategorien "Handling", hvor han seriøst bidrager konstruktivt til at løse klimaproblemer, så kan det måske formilde mig. Han har skrevet 70 indlæg, så der må vel være noget..?

Det ændrer dog ikke på, at jeg finder det uholdbart, uanset hvem man er, hvis det er OK at opføre sig som en debatterrorist, der ikke kan finde ud af at fordufte fra en tråd, når man får en henstilling fra trådens opretter, fordi man helt tydeligt ikke holder sig til emnet.


Hvad mener andre og administrationen om dette..?
.
20-01-2012 21:04
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
Sålænge man skriver i et sobert sprog har man lov til at sige sin mening. Det har jeg ingen problemer med.
21-01-2012 16:28
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Nu bliver det lidt personligt.
Jeg har gennem tiden haft mange debatter med delphi, og vi er med mellemrum kommet til at afspore tråde.
Men der skal to til tango, og ingen har brokket sig nævneværdigt, og jeg synes også, at delphi jævnligt har forsøgt at bidrage meget konstruktivt til debatten, hvilket i mine øjne bør give ham en længere snor.


Jakob

Du er oppe og kysse og på vej over den magiske grænse for hvad man kan kalde en meddebattør når du kalder mig en Junck og skod-skribent og netop når du gør det så direkte, selv om der bliver brugt hårde ord ind i mellem herinde og herunder at jeg kalder Pernille Rosenkrantz Theil netop en skod og Junck politiker..

Men nu ved vi da hvor grænsen går, for hvad man kan tillade sig!

Redigeret d. 21-01-2012 16:30
21-01-2012 18:32
Jakob
★★★★★
(9256)
.

Jeg kan kun sige, at hvis det var mit forum, så blev Jørgen Petersen sparket ud for bestandigt, og reglerne blev indskærpet for resten af flokken.
Men jeg fornemmer også tydeligt, at min protest allerede har startet modprotester og sympatiaktioner fra andre skribenter, så et sådant træk vil formentlig starte en lavine, hvor mange andre skribenter også skal bandlyses.
Det vil uden tvivl medføre et stort ekstra arbejdspres på administrationen, og det er måske ikke prisen værd.
Måske er det bedre blot at erkende, at i dette forum hersker skeptikere og klimaignoranter med deres egne subjektive adfærdsregler, og det bedste, man kan gøre, er at lade dem sejle deres egen sø.
Det standpunkt tror jeg, at mange andre klimainteresserede skribenter er nået frem til, og jeg forstår dem idag bedre end nogensinde.

.
21-01-2012 19:18
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob

At Jørgen påpeger fejl og mangler i alt det vås du disker op med, er vel ikke så mærkelig! Og det når du feks med din religiøse tilgang til økologisk landbrug ture frem! Men som en hver med bare en smule økonomisk realitetssans kan sige sig selv, at dette økologiske landbrug ikke udnytter de landbrugsarealer som skal udnyttes optimalt for at brødføde verdens stærk stigende befolkning fremadrettet, og det meget langt fra.. Eller plantebeskyttelse via konventionel landbrugsdrift udnytter landbrugarealer optimalt til gavn for verdens stærkt stigende befolkning som skal brødfødes...

Statsejet mølleparker angmass det er jo fuldt og helt gak i låget, uden bare et minimum af økonomisk realitetssans herunder savnes bare et minimum af argumentation for hvordan det hele skulle kunne hænge samme, ud over en blind tyrkertro på at bare det er i offentlig regi og der bruges nok milliarder så indfinder der sig nærmest en hellig åbenbaring og det hele kommer til at virker.. For logi det er der bare ikke noget af overhovedet.
Redigeret d. 21-01-2012 19:36
21-01-2012 20:52
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@Jakob

Problemet med dig er, at du har en idealistisk/religiøs tilgang til tingene. Samtidigt sætter du dig ikke ordentligt ind i det du skriver om. Derfor bliver meget af det, som du lukker ud noget vås, hvor det er let at pille din argumentation fra hinanden. Du mangler fuldstændig økonomisk realitetssans, og du bekymrer dig ikke om, at dine tanker og ideer vil sende store regninger videre til forbrugerne og/eller skatteyderne.

Som delphi rigtigt påpeger, så udnytter økologisk landbrug ikke landbrugsarealet tilfredsstillende. Økologisk kornavl giver således kun det halve i udbytte af traditionelt landbrug. Som tidligere anført, så kan økologisk landbrug kun eksistere i kraft at subsidierne.

Tilsvarende er problemet med vindmøller, at de giver en uacceptabel høj strømpris. Tilsvarende kan jeg heller ikke glemme alt dit ævl omkring partikelforureningen af luften, hvor du på et tidspunkt påstod, at denne forurening primært kommer fra fossilt brændstof. Her blev du påfaldende stille, da jeg påpegede, at naturgas er noget af det absolut reneste brændstof, som vi har, samtidigt med at jeg påpegede, at brændeovnene giver partikelforurening af luften.

Årsagen til, at jeg ind imellem går hårdt i opposition til dine synspunkter er primært, at du er med til piske en stemning op, som bevirker et enormt ressource spild, såfremt at politikkerne begynder at lytte til dine ideer.

På denne baggrund forbeholder jeg mig således ret til på et hvert tidspunkt, at kritisere og gøre indsigelser imod alle former for forslag og tiltag, hvor der ikke er sammenhæng imellem de anvendte ressourcer og det forventede udbytte.

Tilsvarende forbeholder jeg mig også ret til at gøre indsigelser, hvis du eller andre begynder at føre skræmmekampagne imod noget der grundlæggende er velfungerende.
21-01-2012 21:22
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Årsagen til, at jeg ind imellem går hårdt i opposition til dine synspunkter er primært, at du er med til piske en stemning op, som bevirker et enormt ressource spild, såfremt at politikkerne begynder at lytte til dine ideer.


Hvis ikke det var for en snæver kreds af dygtige erhvervsfolk som står i Spidsen for Mærsk, Novo, grundfos mf, og så NOrdsøolien, så var dette land pga af tåbelige total forfejlede tiltag over de sidste 30 år som har kostet så styrtende med milliarder men som stort set ikke har hjulpet på noget som helst, men som til alle tider er iværksat af tåbelige og underlødige folksetrømninger som ikke bygger på fakta overhovedet, og som ikke har noget som helst med virkeligheden at gøre... Eller hvis ikke det lige var for erhvervsfolkene og olien, så var dette land gået bankerot mange gange.
21-01-2012 21:34
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ delphi

I det sidste du skriver, er jeg desvære nok nød til at give dig ret.
23-01-2012 19:24
branner
AdministratorProfilbillede★★★☆☆
(758)
Beklager sent svar i denne tråd. Har været lettere ophængt pga. nyt job.

Jakob skrev:
Derimod har jeg et større problem med Jørgen Petersen
Han bidrager i mine øjne ikke med nogetsomhelst andet end evindelige forsøg på at kvæle debatten ved at tale CO2-problemet og alt muligt andet ned, og selvom det sker under kategorien "Handling", så vil han blæse på min henstilling og fortsætter bare med at afspore tråden fra emnet.

Den diskussion fører ikke nogen vegne, Jakob.
Jørgen Petersen har lige så meget ret til at være her på forummet, som du har. Du kan være uenig med ham, men for at dit problem med ham også skal være mit problem, så skal der altså mere til.
Vær opmærksom på, at man godt må være skeptisk over for en vidtgående klimapolitik i hovedkategorien "Handling", så længe man ikke kaprer debatterne i denne hovedkategori til en diskussion af, hvorvidt der overhovedet er et klimaproblem. De videnskabelige diskussioner hører til et andet sted.
Jeg må indrømme, at jeg langtfra har haft tid til at læse alle indlæg de seneste måneder, og at der måske burde være faldet en henstilling i den forbindelse. Den må så falde fremadrettet nu: Vær venlig at holde de videnskabelige debatter omkring CO2-problem eller ej ude af de politiske og teknologiske diskussioner. Men Jakob: Det kræves ikke af folk, der blander sig under "Handling", at de kan skrive under på din klimaøkologiske plan, ligesom det heller ikke kræves, at de bakker op om Socialdemokraternes, eller Liberal Alliances, eller en hvilken som helst anden parts klimapolitik.

Men send mig gerne en besked, næste gang, der er noget, jeg bør tage stilling til, så jeg kan være mere til stede, når det sker. Og please, hold lige igen med beskyldninger om skod- og junkskribenter...
23-01-2012 20:19
Jakob
★★★★★
(9256)
.

branner skrev:
Beklager sent svar i denne tråd. Har været lettere ophængt pga. nyt job.

Jakob skrev:
Derimod har jeg et større problem med Jørgen Petersen
Han bidrager i mine øjne ikke med nogetsomhelst andet end evindelige forsøg på at kvæle debatten ved at tale CO2-problemet og alt muligt andet ned, og selvom det sker under kategorien "Handling", så vil han blæse på min henstilling og fortsætter bare med at afspore tråden fra emnet.

Den diskussion fører ikke nogen vegne, Jakob.
Jørgen Petersen har lige så meget ret til at være her på forummet, som du har. Du kan være uenig med ham, men for at dit problem med ham også skal være mit problem, så skal der altså mere til.
Vær opmærksom på, at man godt må være skeptisk over for en vidtgående klimapolitik i hovedkategorien "Handling", så længe man ikke kaprer debatterne i denne hovedkategori til en diskussion af, hvorvidt der overhovedet er et klimaproblem. De videnskabelige diskussioner hører til et andet sted.
Jeg må indrømme, at jeg langtfra har haft tid til at læse alle indlæg de seneste måneder, og at der måske burde være faldet en henstilling i den forbindelse. Den må så falde fremadrettet nu: Vær venlig at holde de videnskabelige debatter omkring CO2-problem eller ej ude af de politiske og teknologiske diskussioner. Men Jakob: Det kræves ikke af folk, der blander sig under "Handling", at de kan skrive under på din klimaøkologiske plan, ligesom det heller ikke kræves, at de bakker op om Socialdemokraternes, eller Liberal Alliances, eller en hvilken som helst anden parts klimapolitik.

Men send mig gerne en besked, næste gang, der er noget, jeg bør tage stilling til, så jeg kan være mere til stede, når det sker. Og please, hold lige igen med beskyldninger om skod- og junkskribenter...
Det sidste først, selvom denne tråd handler om at holde sig til emnet og ikke om tonen.
Som det fremgår er tonen lånt fra delphi og givet tilbage til ham.
Hvorfor det så primært er mig og ikke ham, der skal irettesættes, det forstår jeg ikke.
Jeg forstår godt, at Jørgen Petersen forsøger, men at du hopper med, det skuffer mig.
Jeg skrev endda "Retorik tillært" og angav dette link:
http://www.klimadebat.dk/forum/b-r-e-d-e-energiforlig-d7-e1904.php#post_28029


Med hensyn til at holde sig til emnet, så forstår jeg nu, at vi har anarki, og det tager jeg til efterretning, og jeg vil således i fremtiden også undlade at forsøge at bidrage til mere orden i forum. Det er alligevel håbløst.

Men jeg synes, at det er ærgerligt, når jeg f.eks. linker til tråden om det internationale klima grand prix fra den internationale klimadebat, at eventuelle interesserede udenlandske gæster så skal spilde timer på at sidde og læse om, at CO2 ikke er et stort problem, og om at danske vindmøller øger CO2 udslippet, og om delphis konkurs og Jørgen Petersens CV. osv. osv...


Angående det at være enige, så har jeg aldrig forlangt, at folk skal være enige med mig, og en sådan antydning vil jeg gerne venligt, men skarpt have mig frabedt.
Men jeg er meget træt af, at jeg ikke kan oprette en tråd om håndbold, uden den fyldes med deltagere, som hellere vil snakke om fodbold, eller som bare er imod håndbold.
Og når jeg så henstiller til dem om at holde sig til emnet, så bliver det kun endnu værre.
Det finder jeg aldeles uforskammet, og i det stykke har Jørgen Petersen i mine øjne taget prisen endda over delphi, og det siger ikke så lidt.
Derfor min reaktion, og jeg kan ikke love, at det er sidste gang, selvom den ikke fører nogen vegne.
Selvfølgelig forudsat, at jeg stadig har ret til at sige min mening i forum, selvom jeg ikke er klimaignorant..?


Jeg har aldrig bedt dig om seriøs moderation via privat besked, og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre i fremtiden.
Hvis jeg gjorde det, så ville jeg hurtigt blive beskyldt for at bestikke dig, fordi jeg før har givet en pengegave til forum.
Nu kan alle se, hvad vi har skrevet til hinanden, så der er totalt rene linjer. Og desuden slipper du så også for at svare mig personligt, og det må kunne spare din tid. I hvert fald hvis ikke alle andre så skriver privat til dig i stedet for mig.
.
Redigeret d. 23-01-2012 21:10
24-01-2012 13:00
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Som det fremgår er tonen lånt fra delphi og givet tilbage til ham.


Hov Hov Hr. Der er en væsentlig forskel på at kalde en meddebattør et skvadrehovede, Junck- eller Skoddebattør i forhold til at påhæfte den noget nedladenede titel til en uden for dette forum feks en politiker...
24-01-2012 13:08
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
@Jakob


Jeg syntes ikke helt du holder dig til trådens indhold se http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583-s240.php#post_28154
24-01-2012 19:02
Jørgen Petersen
★★★★★
(4852)
@ Jakob

Sikke da et surt opstød!
Er der frustrationerne, som generer dig?
24-01-2012 19:15
delphiProfilbillede★★★★★
(7581)
Er der frustrationerne, som generer dig?


Jahe missionen er vist ikke fuldført, på tilfredsstillende vis! Den klimaøkologiske omstilling er ikke lige om hjørnet.. Ej heller via den frustrerende debattørs ihærdige indsats des-angående...
04-02-2012 20:45
Jakob
★★★★★
(9256)
.
@delphi


Nu er jeg faldet lidt ned igen, men du skal alligevel også have et par ord med på vejen.
Vi har åbenbart næsten totalt frie tøjler her i forum, men det er jo ikke ensbetydende med, at friheden skal misbruges.
Og det synes jeg, at du gør på det groveste, og det er blevet langt værre på det sidste.
Det er nok Jørgen Petersen, der puster til ilden, og får dig til at flippe helt udenfor dagsorden, fordi du omsider har fundet en person, som spiller imponeret over dine energibetragtninger og deler dine til tider ekstremt liberale synspunkter.
Men jeg synes altså, at du burde vide bedre end at falde for det og gøre dig selv til debathærværksmand.
Kan det virkelig være så svært at læse overskriften og det første indlæg i en tråd og så tilstræbe at svare i relation til det..?
Det nægter jeg at tro. I hvert fald så konsekvent, som du på det sidste har ramt langt ved siden af.
Jeg tvivler også på, at erhvervslivet og De Konservative kunne bruge dig til nogetsomhelst, hvis du slet ikke kunne finde ud af at følge en dagsorden.
Så i mine øjne lyser det altså langt væk af smadder dårlig opførsel, bare fordi du kan, og det synes jeg ikke, at du kan være bekendt overfor nogensomhelst.

Du sprang direkte i grøften i tråden om det internationale klima grand prix, og det har jeg skældt ud over og ekstrapoleret, så du burde have lagt mærke til det.

Men hvorfor går du så ind i tråden, der kun handler om at indsamle penge til vedvarende energi og skriver således:

http://www.klimadebat.dk/forum/hit-med-pengene--d7-e583-s240.php#post_28214
Nu går diskussionen jo på at der ikke er noget at helbrede og derfor ikke noget af forbygge i mod, eller der er ikke noget i vejen i forhold til drivhuseffekt, som er mere eller mindre sikkert! Temperaturen stiger ikke i den øvre atmosfære, Co2 er så forsvindende lille en drivhusgas i forhold til storebroderen nemlig vanddamp osv..

Hvorfor så begynde at forbygge på noget som er 'ikke-forekommende'..Er det bare fordi du vil vise Jørgen Petersen, at du i hvert fald godt tør at være en endnu dummere skribent end ham..?
Du ved jo udmærket godt, at vi ikke diskuterer CO2-teori i kategorien handling, og du har ellers hidtil kunnet holde nogenlunde dagsorden for den tråd.


Og i tråden om geoingeneering bidrager du også til afsporing flere gange f.eks. her, hvor du begynder at skrive om pesticider og GMO:
http://www.klimadebat.dk/forum/er-geo-engineering-uetisk--d15-e182-s80.php#post_28299

Jeg skal virkelig anstrenge mig over evne, hvis jeg skal se, at det har noget med emnet at gøre.

Og lagde du slet ikke mærke til at Jørgen Petersen igen forinden begyndte afsporingen tydeligt bevidst, da han pludseligt umotiveret spurgte GLAR om IPCC.?
http://www.klimadebat.dk/forum/er-geo-engineering-uetisk--d15-e182-s40.php#post_28096

GLAR hoppede også i grøften, men svarede dog meget kort.


Men så i tråden om pesticider, hvor Jørgen Petersen fejlagtigt beskyldte mig for at tale usandt, så begynder du pludselig at skrive om energi:
http://www.klimadebat.dk/forum/pesticider-i-grundvandet-d32-e1837-s40.php#post_28308
En gruppe af debattører på Klimadebat.dk med et lidt andet intellektuel ståsted end dig! Herunder en gruppe som har en lidt anden tilgang til hvad der er realistisk muligt omkring energiløsninger som erstatter fossilenergi, og det under hensyntagen til et lands produktionsevne (BNP)Kan du virkelig slet ikke selv se, at det er ufint og burde være under din værdighed, eller at det burde være langt under den standard, som du selv ønsker for et godt debatforum..?

Og så til sidst får du en undskyldning, fordi jeg beskyldte dig for at lyve.
Jeg har jo skrevet det, og så må jeg stå ved det, selvom jeg kopierede din egen udtryksmåde for at få dig til at tænke over din egen retorik.
Men det var åbenbart alt for vanskeligt for dig og andre vigtige personer at gennemskue, så derfor får du en undskyldning, så der ikke skal være nogen tvivl om, at det er en retorik, som jeg ikke bryder mig om. Især ikke, når man ikke er parat til at stille op med solid dokumentation for løgnen, og jeg har ikke lyst til at tvære mere rundt i det. Jeg skønner, at det ikke er konstruktivt.
Men jeg vil håbe for dig, at du får et godt og givende venskab med Jørgen Petersen. Jeg vil bare ønske, at det ikke skal være på enhver anden dagsordens bekostning.

På forhånd tak, fordi du vil tænke over det..
Deltag aktivt i debatten Skal man holde sig til emnet..?:

Husk mig

Lignende indhold
DebatterSvarSeneste indlæg
Kommentarer til indlæg i emnet: dokumentarprogrammer om klimaet.527-06-2019 15:38
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik