Husk mig
▼ Indhold

COP15 ser ikke godt ud, men det rykker andre steder

Af Martin Lidegaard, Formand, CONCITO - Danmarks grønne tænketank

Der skal et mindre mirakel til, hvis COP15 skal ende med en succes. I hvert fald hvis man ved en succes forstår en aftale, der lever op til de videnskabelige anbefalinger, der efterhånden står mejslet i granit: Målet er max 2 graders stigning i temperaturen, hvis vi vil undgå det irreversible "tipping point" i den globale opvarmning. De to grader kan med 50% sandsynlighed nås, hvis de globale CO2-emissioner topper i 2015, de rige lande reducerer med 25-40% i 2020 og hele verden med 50-80% i 2050. Nogle vil mene, at det ville være rart med 90% sikkerhed. Det kræver i så fald endnu mere vidtgående reduktioner.

Det får vi næppe aftalt i december i København. Den helt store sten i skoen lige nu er USA, mere præcist manglen på 60 senatorer, der vil stemme den energilov igennem, der formelt blev fremlagt i går. Selv de mest ihærdige optimister har svært ved at se, hvordan Senatet skal nå at godkende den lovgivning inden december, og hvad værre er: Det er ikke kun et spørgsmål om tid. Den politiske vilje er tilsyneladende ikke til stede. Verden kan vente til dommedag, men for en republikansk amerikansk senator er det at underlægge sig en række internationale, forpligtende mål nogenlunde at sammenligne med at bede et medlem af Dansk Folkeparti underlægge sig Bruxelles. Ikke nogen let sag. Derfor er et godt gæt, at man i FN's korridorer i disse dage heftigt diskuterer, om man nogensinde får amerikanerne med på en Kyoto-lignende konstruktion. Og om det er ønskeligt?

Stadig flere lufter tanken om en helt anden form for aftale, hvor landene anerkender en række overordnede målsætninger, men kun forpligter sig til en række konkrete samarbejder og politikker, der kan skabe den nødvendige udvikling og udbredelse af ny teknologi og praksisser. Fortalere for denne nye type aftale henholder sig til Kyoto-protokollens manglende succes. Dels var USA og en række andre lande slet ikke med i aftalen, dels har lande som Canada og Japan ikke levet op til deres målsætninger, og verdenssamfundet har ikke haft - og vil ikke have - nogen mulighed for at håndhæve sådanne aftaler. Derfor er aftaler som Kyoto ikke vejen frem, lyder argumentet, det er bedre at udvikle konkrete samarbejder til udbredelse af vedvarende energi, energibesparelser etc. Modstandere af denne argumentation fremhæver omvendt, at sådanne aftaler vil blive endnu mere løse, og at det under alle omstændigheder handler om den politiske vilje til at gøre noget.

Sammenlagt står det stadig mere klart, at konklusionen på COP15 vel kan blive, at der i realiteten heller ikke på klimaområdet eksisterer noget internationalt samfund. Derfor må løsningerne på klimaet, selvom det er et globalt problem, stadig findes på nationalt plan, hvor ufuldkomment og besværligt det end må være. I den sammenhæng var sidste måneds mest glædelige begivenhed, at DONG Energy officielt meldte ud at man inden 2020 vil halvere CO2 udslippet per produceret kWh. Noget sker der da.


1. oktober 2009, 14:05 6 kommentar(er) · 6013 fremvisninger

Kommentarer
Kosmos 1. oktober 2009, 22:26
men for en republikansk amerikansk senator er det at underlægge sig en række internationale, forpligtende mål nogenlunde at sammenligne med at bede...

- tilsvarende gælder såmænd for et antal demokratiske senatorer, der p.t. krydser fingre for at blive genvalgt ved de forestående midtvejsvalg i 2010!


dels har lande som Canada og Japan ikke levet op til deres målsætninger

- du kan såmænd roligt tælle 'Kongeriget' med her, jf.:

I løbet af de næste fire år skal vi høvle dobbelt så meget af vores udslip af CO2, som vi har præsteret de foregående 19 år
(Kilde)
GLAR 6. oktober 2009, 10:37
Lobbyist dødsdømmer global klimaaftale

http://politiken.dk/klima/klimapolitik/article803112.ece
Kosmos 8. oktober 2009, 17:12
Lobbyist dødsdømmer global klimaaftale

- præcis det samme citeredes Carol Browner, 'Assistant to the President for Energy and Climate Change' forleden aften for i 'Deadline' - og væsentligt nærmere ('klima')hestens mund kommer man næppe!
Boe Carslund-Sørensen 9. oktober 2009, 16:30
I den sammenhæng var sidste måneds mest glædelige begivenhed, at DONG Energy officielt meldte ud at man inden 2020 vil halvere CO2 udslippet per produceret kWh. Noget sker der da.


Tja, de venter vel bare på at få tilskud til, at gøre det.
Og det vil have samme effekt, som vindmøllerne har på CO2-reduktionen.
delphi 10. oktober 2009, 15:04
@Boe

Det danske samfund står over for en skillevej omkring energiforsyning hvor der i branchen er en spirende forståelse af omlægning over mod lavtemperatur fjernvarme og varmepumpedrift for 100 % omlægning til vedvarende energi og Dongs og vattenfalls store kraftværker som kører kondenserende drift ved at afsætte lavtemperatur energi til det overordnede fjernvarmenet. Altså en omlægning over mod møllestrøm og varmepumper i samdrift med biogas og store kraftværker som 100 % dækker el-behovet når møllerne ikke producere og herunder ligger 100 % standby når møllerne producere!

Denne i gangværende udvikling vil i den grad blive sat i stå af en el-patronlov og øget støtte til biogas som det er af den største betydning hurtigst muligt at minimum aftrappe og gerne en massiv afgiftsbelægning af de nuværende produktionsmetoder omkring biogas.

Biogasindustrien plages i den grad af udsigten til massive statsstøtteordninger som vil skrinlægge en virkelig omlægning af danmarks energiforsyning over mod Vedvarende energi.

Biogas er et aldeles uundværligt brændsel i de store kraftværker når hele varme og el-produktionen skal omlægges til 100 % vedvarende energi!


Hvis danmark skal omlægges til 100 % VE er det af alt afgørende betydning at vi som minimum får alt støtte til biogas nedtrappet hurtigst muligt og snartest indført en afgift på de anlæg som vælger ikke at kører biogas sammen med isning og lavtemperatur fjernvarme i virkelig samdrift med møllestrøm. Faktuelt kan byers fjernvarme priser halveres og biogasanlæggenes dækningsbidrag fordobles set i forhold til de tyske ordninger!

Lige præcist det jeg har forslået Dronninglund fjernvarme men som altså også tynges af udsigten til tåbelige støttebeløb fra den danske stat til aldeles tåbeligt solfangerprojekt! Hvor alternativet kunne finansieres af investorer og over natten halvere byens varmeudgift og gøre varmeproduktionen virkelig Co2 fri og forbruge massive energi fra møllestrøm og i øvrigt betale den fulde pris for denne strøm i stedet for den sædvanlige jammer om afgiftsnedsættelse og i alt sin enkelhed bare vælter udgifter over på den øvrige del af befolkningen. Man valgte altså en idiotisk løsning til 120 mio eller 100.000 kr pr bolig for at fastholde en høj varmepris og i øvrigt promovere en teknologi som er så fordyrende at den faktuelt ikke kan omlægge noget som helst af den ene grund at den er massivt bekosteligt!

I Brønderslev valgt man kynisk offentlig støtte til biogasproduktion i stedet for samdrift med isning og at lave populistiske og totalt nyttesløse tiltag hvor byen for de penge som er investeret nu og her og for kostprisen af et års fjernvarmeproduktion 100 % kunne være omlægt til Vedvarende energi ved biogas og møllestrøm og biogasanlægget ved byen kunne fordoble sin indtægt og byen kunne efter et år halvere sin varme udgift. Der stod faktuelt investorer klar hvis byen ville have sin varmepris reduceret her og nu. Byen politiske ansvarlige for området var så arrogant at tilbyde 75 kr/Mwh for 100 % co2 fri varmeproduktion fra varmepumper, selv om byen har en varmepris til private på 800 kr/Mwh inkl moms.

Det er af den allerstørste betydning at biogasstøtten minimum aftrappes hurtigst muligt hvis danmark skal omlægges til vedvarende energi. De populistiske projekter som Samsø de reducere ikke en høstblomst fordi de bare dumper overskud fra møller som det øvrige kraftvarme system har så uendelig svært ved at indpasse. Og nu gør biogasstøtten at disse totalt idiotiske projekter søler en ressourse bort som kan omlægge stort set hele danmarks energiproduktion til vedvarende produktion på de store kraftværker.

Forslag til brørup og Vejen for 100 % omlægning ved biogas og møllestrøm se http://www.xc1.dk/work/FG21/sep/op1.htm som selvfølgelig bliver skudt ned af Rådgivnings firmaer som COWI, Rambøl og Planenergi af den simplegrund at det virker på markeds vilkår og kan betale staten alle afgifter hvor efter der ikke kan igangsættes et tåbelig støttecirkus betalt af de Danske el-forbrugere og skatteydere og herunder har projekterne også den skavank at de faktuelt virker 100 % til omlægning af produktion over mod Vedvarende energi .

Når først! en el-patron er installeret og et biogasanlæg er lavet efter de nuværende kraftigt miljøbelastende opskrifter er det meget bekosteligt for isteknologien at skulle nedlægge disse efter 1 – 2 år. Der er faktuelt mange store udgifter som er spildt feks i Randers! Sidste år investeres måske 400 Mio som er totalt spildt når kraftværket forhåbentligt snart kan nedlægges og senest i 2010 og herefter overgå til 100 % varmeforsyning af byen ved isning. Men det betyder jo at varmeprisen kan ikke reduceres så meget som ellers og når værket nu begynder at installere el-patroner så bliver det om et år langt mere bekosteligt at nedlægge hele værket og kassere el-patroner og overgå til isning og 4 doble varmeforsyningen ved kold fjernvarme til omliggende byer med energi fra gudenåen som fryses (maks 2 % af den gennemstrømmende vandmængde) og herunder mere end halvere varmeudgiften for barmarksværker og boligområder som har gas og oliefyr i boligen.

Hvis Randers begynder at installere el-patroner omlægges værket sandsynligvis ikke til varmepumpedrift og vil de næste mange mange år forurene og igangsætte tåbelige geotermiske projekter og andre totalt nyttesløse teknologier!

Tja, de venter vel bare på at få tilskud til, at gøre det.
Og det vil have samme effekt, som vindmøllerne har på CO2-reduktionen.


Ja! Det bliver jo med stor sikkerhed det samme som i Randers hvor 150.000 Mwh omlægges til Biomasse ud af et forbrug på 1.000.000 Mwh kul fra en træpillefabrik i Skotland og den anden halvdel importeret fra andre lande. Her vil de fri markeds mekanismer råde og de som kan producere træpiller billigst vil sælge disse.

Af hensyn til transporten skal biomassen "komprimeres" eller presses i piller eller briketter!

Og det ender faktuelt med at piller produceres i feks Letland ved tørv og kul hvor disse særdeles miljøbelastende brændsler forbruges til at tørre træet inden komprimering, så man faktuelt øger miljøbelastningen i Randers set i forhold til at man ingen ting havde gjort.

I Randers har man valgt at øge miljøbelastningen og i øvrigt som en direkte følge af totalt idiotiske og fordyrende projekter som Samsø og Frederikshavn har man i Randers reduceret sin el-virkning på kraftværket fra en katastrofal lav el-virkning på 26 % til nu 18 %. Som selvfølgelig ikke er så katastrofal som H C ørstedværket som ud af en indfyret gæsmængde på 1.8 GW kun udnytter 18 % til el, som sker når tåbelige og popurlistiske projekter som Bla frederikshavn og Samsø skal minipulerer deres Co2 reduktion ved massive møllekapaciteter hvorfra produktionen dumpes ud over det øvrige net Så man er nød til at øge miljøbelastningen i Randers og andre steder.

Nu gennemføres beklageligvis for miljøet en aldeles tåbelig el-patronlov som vil fastholde bassisproduktionen omkring fossilenergi og kun mikroskopisk flytte energi over på vindmøllestrøm. Over på en unik energikilde nemlig møllestrøm som har den ene fejl at den ikke er forudsigelig!

Men: Som kan mangedobles i varmepumper og i forskellige systemer akkumuleres som termisk varme til indsættelse når behovet herfor forekommer!

NU Har den danske stat i gennem 90'erne tilført den danske varmepumpeindustri massive millionbeløb til udvikling af kompressorer som virker ved vand og herunder betalt Teknologisk I Århus massive millionbeløb til Rapporter omkring implementering af disse teknologier på Store kraftværker så der kan produceres fjernvarme ved møllestrøm når kraftværkerne ikke kan afsætte el og dermed producere.

Eneste pip projekterne faktuelt fik var en total Succes i Augustenborg hvor isningsteknologien virkede i 2 år i 90'erne indtil det som sagt viste sig det var en total succes hvorfor det selvfølgelig skulle lukkes da det jo var en konkurrent til gassen!

De står i dag flere hyldemeter på Risø omkring varmepumpedrift i samproduktion med kraftværker se http://xc1.dk/work/fg51/hj/iss.pdf og det til trods vælger et totalt idiotisk projekt i frederikshavn se http://ing.dk/artikel/102000-nu-koerer-danmarks-foerste-kaempe-varmepumpe-paa-billig-moellestroem med en sølle Cop på 2,8 til 5 mio for 700 Kw varme efffekt. Jeg forstår i øvrigt ikke hvordan COWI kan få det til at 400 huse forsynes det er faktuelt maks 80 huse. Havde man i Frederikshavn været villig til at spare de 4 mio af de 5 mio som investeres kunne Cop minimum have været hævet til mellem 5 og 6.
Sidsel 29. oktober 2009, 22:54
COP 15 SKAL føre til en god aftale. Det er sidste/eneste chance. Det har vi hørt igennem mange år.

Jeg stemmer for at vi blokerer Bella centret, og ikke lader aftaleparterne komme ud, før de har lavet en ordentlig aftale....
Deltag aktivt i debatten om artiklen COP15 ser ikke godt ud, men det rykker andre steder:

Husk mig

Lignende indhold
Artikler
Klar til COP15
COP15
Vejen videre efter COP15
COP15 - klimapolitisk Titanic (Mernilds Klumme, januar 2010)
Nyt videnskabeligt grundlag udarbejdet til COP15 (Mernilds Klumme, oktober 2009)
NyhederDato
Stern: Vestens arrogance skyld i dårligt COP1518-03-2010 09:49
Kina og Indien skriver under på COP15-aftale – men ...11-03-2010 05:54
COP15-landene offentliggør reduktionsmål02-02-2010 06:47
Kaotiske afslutningsforhandlinger i COP15-plenarsalen24-12-2009 12:24
Kina stemples som den store COP15-synder22-12-2009 09:01
DebatterSvarSeneste indlæg
Alle steder opvarmes hurtigere end alle andre steder.128-12-2019 17:04
Alle steder på jorden stiger temperaturen hurtigere end i resten verden107-10-2019 19:09
Støv og partiklers fordeling, total masse og volumen, der lander fra luften alle lokale steder i Danmark.513-06-2018 17:10
Jubel for COP15-demonstranter1125-06-2011 23:34
Generation K og Klimadebat.dk under COP151106-03-2011 12:14
▲ Til toppen
Afstemning
Hvordan vil Coronakrisen påvirke klimadebatten?

Mindre opmærksomhed om klima

Ingen større påvirkning

Øget opmærksomhed om klima

Andet/Ved ikke


Tak for støtten til driften af Klimadebat.dk.
Copyright © 2007-2020 Klimadebat.dk | Kontakt | Privatlivspolitik